Համարը 
N 75-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.02.15/8(882) Հոդ.103
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.02.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.02.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.02.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԳՆԵՐՈՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

2 փետրվարի 2012 թվականի N 75-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԳՆԵՐՈՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը (այսուհետ՝ ծրագիր)` համաձայն հավելվածի:

2. Ծրագիրն իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը 2012 թվականի առաջին եռամսյակում հատկացնել 1327914.0 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին» հոդվածով):

3. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության մարզերին հատկացված և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից ըստ համայնքների հաստատված 12600 տոննա (վերածած լիտրի՝ 00C-ի դեպքում՝ 14754600 լ) դիզելային վառելանյութի գումարների հավաքագրումն ամբողջությամբ չապահովելու դեպքում չիրացված դիզելային վառելանյութի քանակի համար տրամադրված սուբսիդիան ենթակա է վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

4. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին՝

1) սույն որոշման 2-րդ կետով հատկացված գումարը, որպես սուբսիդիա, սահմանված կարգով, պայմանագրային հիմունքներով տրամադրել «Ֆլեշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը՝ ծրագիրն իրականացնելու, 12600 տոննա (վերածած լիտրի՝ 00C-ի դեպքում՝ 14754600 լ) դիզելային վառելանյութ մատակարարելու համար.

2) ապահովել վերահսկողություն սույն որոշմամբ հաստատված ծրագրի կատարման նկատմամբ:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. փետրվարի 7
Երևան 

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
փետրվարի 2-ի N 75-Ն որոշման

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԳՆՈՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին մատչելի գնով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության մարզերի հողօգտագործողներին մատչելի գնով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման հարցում, նպաստել հողերի արդյունավետ օգտագործմանը, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների և գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը:

2. Սույն ծրագրի շրջանակներում նախատեսված 12600 տոննա (14754600 լիտր՝ 00C-ի դեպքում) դիզելային վառելանյութի վաճառքը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իրականացնել՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից ներկայացված հայտերը` համաձայն աղյուսակի:

3. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը պայմանագրային հիմունքներով 1327914.0 հազ. դրամ գումարը հատկացնում է «Ֆլեշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը (այսուհետ՝ մատակարար)՝ գործող նորմատիվներին և ստանդարտներին համապատասխան, 12600 տոննա դիզելային վառելանյութ (վերածած լիտրի) ձեռք բերելու և մինչև 2012 թվականի մարտի 20-ը Հայաստանի Հանրապետության մարզերի հողօգտագործողներին մեկ լիտրը 350 դրամ արժեքով վաճառելու համար:

4. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետները՝

1) ըստ համայնքների՝ հաստատում, անհրաժեշտության դեպքում փոփոխում են մարզին հատկացված դիզելային վառելանյութի քանակը՝ համաձայն N 1 ձևի, և մինչև 2012 թվականի փետրվարի 15-ը ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն՝ մատակարարին տրամադրելու համար.

2) համայնքների ղեկավարների միջոցով ապահովում են դիզելային վառելանյութ գնել ցանկացող հողօգտագործողների ցուցակների կազմումը, ծրագրով նախատեսված գնով և քանակով գումարների հավաքագրումը և դրա դիմաց դիզելային վառելանյութի հատկացումը հողօգտագործողներին: Հավաքագրված գումարները փոխանցում են մատակարարին՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետի և մատակարարի միջև կնքված պայմանագրի.

3) համայնքների ղեկավարների միջոցով ապահովում են համայնքներում ծրագրի շրջանակներում դիզելային վառելանյութ գնած շահառուների ցուցակների հավաքագրումը՝ համաձայն N 2 ձևի.

4) ապահովում են ծրագրի շրջանակներում մարզի համայնքների համար նախատեսված, փաստացի վաճառված դիզելային վառելանյութի քանակի և շահառուների մասին տեղակատվության հավաքագրումը՝ համաձայն N 3 ձևի, մեկական օրինակ տրամադրելով Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը և մատակարարին:

5. Մատակարարը՝

1) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից ըստ համայնքների հաստատված ցանկերի՝ վաճառում է գործող նորմատիվներին և ստանդարտներին համապատասխան 12600 տոննա (14754600 լիտր՝ 00C-ի դեպքում) դիզելային վառելանյութ.

2) հողօգտագործողներին դիզելային վառելանյութի վաճառքն իրականացնում է մեկ լիտրը՝ 350 դրամ արժեքով.

3) համայնքների հողօգտագործողներից փաստացի հավաքագրված գումարների դիմաց դիզելային վառելանյութը մատակարարում է համապատասխան համայնքին՝ համայնքի ղեկավարի հետ կազմելով դիզելային վառելանյութի հանձնման-ընդունման վերաբերյալ երկկողմանի հաստատված ակտ՝ համաձայն N 4 ձևի.

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության մարզերում 12600 տոննա (14754600 լիտր՝ 00C-ի դեպքում) դիզելային վառելանյութի վաճառքը մինչև 2012 թվականի մարտի 20-ը ավարտելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն ներկայացնում է՝

ա. հաշվետվություն ծրագրի կատարման մասին,

բ. ֆինանսական հաշվետվություն:

6. Հայաստանի Հանրապետության մարզերին հատկացված և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից ըստ համայնքների հաստատված 12600 տոննա (14754600 լիտր՝ 00C-ի դեպքում) դիզելային վառելանյութի գումարների հավաքագրումն ամբողջությամբ չապահովելու դեպքում՝ չիրացված դիզելային վառելանյութի քանակի համար տրամադրված սուբսիդիայի գումարը մինչև 2012 թվականի մարտի 30-ը հետ փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վերադարձնելու նպատակով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Աղյուսակ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԳՆՈՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

Մարզի անվանումը

Դիզելային վառելանյութի հատկացվող քանակը
(տոննա)

Դիզելային վառելանյութի հատկացված քանակը

(լիտր)

Արագածոտն

1000,0

1171000,0

Արարատ

2000,0

2342000,0

Արմավիր

2500,0

2927500,0

Գեղարքունիք

2700,0

3161700,0

Լոռի

550,0

644050,0

Տավուշ

900,0

1053900,0

Շիրակ

2000,0

2342000,0

Կոտայք

350,0

409850,0

Սյունիք

300,0

351300,0

Վայոց ձոր

300,0

351300,0

Ընդամենը

12600,0

14754600,0

Հաշվարկը կատարված է՝ 1 տոննա դիզելային վառելանյութը 00C-ի դեպքում՝ 1171 լիտրով:

Ձև N 1

 

Հաստատում եմ՝

ՀՀ _________________________ մարզպետ

________________________________________

________________________________________

____ ___________ 2012 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ____________________ ՄԱՐԶԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

NN
ը/կ

Համայնքը

Հատկացված
դիզելային
վառելանյութի
քանակը
(լիտր)

Հատկացված դիզելային վառելանյութի
հավաքագրման
ենթակա գումարը
(դրամ)

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

 Ընդամենը

   

Ձև N 2

 

 Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ______________________ ՄԱՐԶԻ _______________________ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԳՆԵՐՈՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹ  ԳՆԱԾ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ

NN
ը/կ

Անունը, հայրանունը, ազգանունը

Անձնագրի
տվյալները

Գնված դիզելային վառելանյութի քանակը
(լիտր)

Ստորագրությունը

         
         
         

Ընդամենը

     

Համայնքի ղեկավար _________________________ ______________________________________

   (ստորագրությունը)  (անունը, ազգանունը)
 

Ձև N 3

 

 Հաստատում եմ՝

ՀՀ _________________________ մարզպետ

________________________________________

________________________________________

____ ___________ 2012 թ.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԳՆԵՐՈՎ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ________________________ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ՝ ՓԱՍՏԱՑԻ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ______ -Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)

NN
ը/կ

Համայնքը

Համայնքի ղեկավարի
անունը, ազգանունը

Համայնքի համար նախատեսված դիզելային վառելանյութի քանակը
(լիտր)

Համայնքում փաստացի վաճառված դիզելային վառելանյութի քանակը
(լիտր)

Դիզելային վառելանյութ գնած շահառուների թիվը

Համայնքի ղեկավարի ստորագրու-թյունը

             
             
             
             
             
             

Ընդամենը

         

Մատակարար կազմակերպության անվանումը _____________________

   (ստորագրությունը)

 

Ձև N 4

 

Ա Կ Տ

 

ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության _______________________________ մարզի ______________________________ համայնքի ղեկավար _________________ -ը, մի կողմից, և «Ֆլեշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Յ. Խաչատրյանը, մյուս կողմից, սույնով հաստատում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 75-Ն որոշման շրջանակներում, համայնքի համար մարզպետի կողմից հաստատված չափաքանակին համապատասխան դիզելային վառելանյութի քանակի մատակարարման համար «Ֆլեշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հաշվեհամարին փոխանցված _________ ____________ դրամի դիմաց մատակարարը 2012 թվականի _______________-ին համայնքին է հանձնել _________________________ լիտր դիզելային վառելանյութ:

 

 ՀԱՆՁՆԵՑ

 «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

 ԸՆԴՈՒՆԵՑ

________________համայնքի ղեկավար

 Յ. Խաչատրյան ___________________

 (ստորագրությունը)

 

_____________________________
(ստորագրությունը)

 _____________________________

 (անունը, ազգանունը)