Համարը 
ՀՕ-111
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2000.12.08/29(127)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
06.11.2000
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.11.2000
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.12.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2000 թվականի նոյեմբերի 6-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11 հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«2. ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետների և այլ ինքնագնաց մեքենաների ու մեխանիզմների օտարման (բացի նվիրատվությունից) պայմանագրերը հաստատելու համար  

- ամուսնուն, ծնողին, զավակին

բազային տուրքի եռապատիկի չափով

- այլ անձանց

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 11 հոդվածի 3-րդ կետում «բազային տուրքի տասնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի հնգապատիկի չափով» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 11 հոդվածի 7-րդ կետում «բազային տուրքի տասնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի հնգապատիկի չափով» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 11 հոդվածի 8-րդ կետում «բազային տուրքի տասնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի հնգապատիկի չափով» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենքի 11 հոդվածի 10-րդ կետում «բազային տուրքի տասնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի եռապատիկի չափով» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 11 հոդվածի 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«12. ավտոտրանսպորտային միջոցները տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունքի լիազորագրերը հաստատելու համար  

- ամուսնուն, ծնողին, զավակին

բազային տուրքի չափով

- այլ անձանց

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով»:

 

Հոդված 7. Օրենքի 11 հոդվածի 15-րդ կետում «բազային տուրքի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով» բառերով:

 

Հոդված 8. Օրենքի 11 հոդվածի 19-րդ կետում «բազային տուրքի տասնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով» բառերով:

 

Հոդված 9. Օրենքի 11 հոդվածի 22-րդ կետում «բազային տուրքի տասնապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի յոթնապատիկի չափով» բառերով:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ


Երևան
28 նոյեմբերի 2000 թ.
ՀՕ-111