Համարը 
ՀՕ-79
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
10.09.1996
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.10.1996
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.01.1997
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
31.05.2002

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության

 

օ ր ե ն ք ը

 

ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից

Հանրապետության Նախագահի

առարկություններով և առաջարկություններով

10 սեպտեմբերի 1996 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման եվ ուժի մեջ մտնելու կարգի մասին

(օրենքն ուժը կորցրել է 03.04.02 ՀՕ-320)