Համարը 
N 388
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.05.31/15(147) Հոդ.380
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.05.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.05.2001
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
05.05.2001
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.05.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀՐԱԶԴԱՆՑԵՄԵՆՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏՐՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

5 մայիսի 2001 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 մայիսի 2001 թվականի N 388
քաղ. Երևան 

 

«ՀՐԱԶԴԱՆՑԵՄԵՆՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏՐՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 30-ի «Պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման միջոցառումների մասին» N 613 որոշման` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել «Հրազդանցեմենտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հավատարմագրային կառավարման տրված պետական գույքի արժեքը` 1660894 հազ. դրամ:

2. «Հրազդանցեմենտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հավատարմագրային կառավարման տրված պետական գույքն ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցնել նախօրոք հայտնի գնորդ «Միկա Լիմիթեդ» ընկերությանը (այսուհետև` գնորդ):

3. Սահմանել մասնավորեցման ենթակա «Հրազդանցեմենտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հավատարմագրային կառավարման տրված պետական գույքի գինը` 415224 հազ. դրամ, որը կազմում է մասնավորեցվող գույքի արժեքի 25 տոկոսը:

4. Գնորդը մասնավորեցվող գույքի վաճառքի գումարից 207612 հազ. դրամը պետք է վճարի մասնավորեցման պայմանագրի կնքման պահից 30 բանկային օրվա ընթացքում, իսկ 207612 հազ. դրամը` մինչև 2001 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարությանը` մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնորդի հետ կնքել «Հրազդանցեմենտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հավատարմագրային կառավարման տրված պետական գույքի մասնավորեցման մասին պայմանագիր:

6. Մասնավորեցման պայմանագրում նախատեսել գնորդի կողմից ստանձնվող հետևյալ պարտավորությունները`

ա) առաջիկա հինգ տարվա ընթացքում ներդրումները կկազմեն 5225400 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ, այդ թվում`

I տարի` 1985200 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ,

II տարի` 790000 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ,

III տարի` 898200 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ,

IV տարի` 835000 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ,

V տարի` 717000 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ.

բ) սոցիալական երաշխիքների համար` առաջիկա հինգ տարվա ընթացքում կստեղծվեն աշխատատեղեր, այդ թվում`

I տարի` 630 աշխատատեղ,

II տարի` 770 աշխատատեղ,

III տարի` 900 աշխատատեղ,

IV տարի` 900 աշխատատեղ,

V տարի` 900 աշխատատեղ:

7. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննարկել ու հաստատել գնորդի կողմից ջրօգտագործման, ջրահեռացման, արտանետումների սահմանաքանակները և նրա հետ կնքել համապատասխան պայմանագիր:

8. Մասնավորեցման պայմանագրում նախատեսել, որ գնորդը պարտավորվում է անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի վկայականի ստացման համար վճարել 2200 հազ. դրամ:

9. Վճարումները կատարել Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի մայիսի 5-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Ա. Մարգարյան