Համարը 
N 769-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.08.13/43(1056) Հոդ.721
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
17.07.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.08.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.08.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2014-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

17 հուլիսի 2014 թվականի N 769-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2014-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը միջազգային չափանիշներին, այդ թվում՝ Եվրամիությունում և Միասնական տնտեսական տարածքում ընդունված մոտեցումներին և սկզբունքներին համապատասխանեցնելուն ուղղված գործողությունների 2014-2016 թվականների ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ հանրապետական գործադիր մարմինները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության յուրաքանչյուր տարվա գործունեության միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն օրենսդրության բարեփոխումների մասով հիմք են ընդունում Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը միջազգային չափանիշներին, այդ թվում՝ Եվրամիությունում և Միասնական տնտեսական տարածքում ընդունված մոտեցումներին և սկզբունքներին համապատասխանեցնելուն ուղղված գործողությունների 2014-2016 թվականների ծրագրով՝ տվյալ հանրապետական գործադիր մարմնի համար սահմանված համապատասխան տարվա միջոցառումները:

3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված ծրագրի միջոցառումների իրականացման ֆինանսավորման հնարավորության հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային գործընթացների շրջանակներում` Հայաստանի Հանրապետության շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների կողմից՝ սահմանված կարգով ներկայացված հայտերի առկայության դեպքում:

4. Սույն որոշմամբ հաստատված ծրագրի դիտարկման գործառույթը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն որոշման 4-րդ կետով ստեղծված` Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողովին (այսուհետ՝ հանձնաժողով):

5. Սույն որոշմամբ հաստատված ծրագրի պատասխանատու կատարող հանրապետական գործադիր մարմինները հանձնաժողովին տարեկան պարբերականությամբ պետք է ներկայացնեն իրենց կողմից իրականացված միջոցառումների կատարման մասին հաշվետվությունը՝ օրացուցային տարվա ավարտից հետո 20-օրյա ժամկետում:

6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետին` յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. օգոստոսի 4

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2014-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը միջազգային չափանիշներին, այդ թվում՝ Եվրամիությունում և Միասնական տնտեսական տարածքում ընդունված մոտեցումներին և սկզբունքներին համապատասխանեցնելուն ուղղված գործողությունների 2014-2016 թվականների ծրագրի (այսուհետ` գործողությունների ծրագիր) նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում միգրացիայի՝ ներառյալ ապաստանի ոլորտի օրենսդրության համապատասխանեցումն է միջազգային չափանիշներին և սկզբունքներին, ինչպես նաև Միասնական տնտեսական տարածքում աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ապահովումը:

2. Սույն գործողությունների ծրագիրը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ոլորտի պետական կարգավորման համակարգի (այսուհետ` միգրացիոն համակարգ) բարելավմանն ուղղված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի առաջին հիմնախնդրի 1.2-րդ միջոցառման ապահովման նպատակով՝ ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանության տեսանկյունից միգրացիան կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտի վերլուծության հիման վրա, և լրացնում է Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի ոլորտի պետական կարգավորման համակարգի (այսուհետ` միգրացիոն համակարգ) բարելավմանն ուղղված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիրը:

3. Հայաստանի Հանրապետությունում 2012-2013 թվականների ընթացքում միգրացիայի ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերլուծությունն իրականացվել է տարբեր կազմակերպությունների և անհատների կողմից: Մասնավորապես, «Աջակցություն միգրացիոն պետական ծառայությանը հզորացնելու միգրացիայի ոլորտի կառավարումը Հայաստանում» ծրագրի ներքո իրականացված գործողության 1.1-ի շրջանակներում Թվինինգ ծրագիրը կատարել է այս ոլորտի օրենսդրության վերլուծություն, ինչպես նաև ԵՄ-ի չափանիշների հետ համեմատությամբ՝ միգրացիայի վերաբերյալ Հայաստանի օրենսդրության և դրա գործնական կիրառության վերլուծություն է իրականացվել Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից: Հետազոտություններ են իրականացվել նաև հասարակական կազմակերպությունների ու անհատ հետազոտողների կողմից: Ելնելով հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների բազմազանությունից՝ անհրաժեշտություն առաջացավ դրանք մեկտեղելու, ամբողջականացնելու ու կանոնակարգելու՝ միասնական փաստաթղթի տեսքով ներկայացնելով: Բացի դրանից, այս ոլորտի օրենսդրական փոփոխությունների իրականացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության միանալու միջոցառումների ծրագրով, մասնավորապես, ծրագրի 216-229-րդ կետերով:

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավորվել է նաև հետևողականորեն հետամուտ լինել Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ), Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ), Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) շրջանակներում միգրանտների և ապաստան հայցողների խնդիրներին, նրանց սոցիալական պաշտպանության, նրանց իրավունքների ամրագրման և իրականացման հարցերի շուրջ համագործակցությանը վերաբերող կոնվենցիաների ու համաձայնագրերի պահանջների կատարմանը:

5. Եվրամիություն - Հայաստան գործողությունների ծրագրից բխող պարտավորությունների շրջանակում անհրաժեշտ է հասնել Եվրամիության և Հայաստանի միջև մարդկանց տեղաշարժի հեշտացմանն ու ապաստանի և փախստականների վերաբերյալ ազգային օրենսդրության՝ միջազգային փաստաթղթերով սահմանված չափանիշներին ու սկզբունքներին համապատասխանեցմանը:

6. Միասնական տնտեսական տարածք - Հայաստան գործողությունների ծրագրից բխող պարտավորությունների շրջանակում անհրաժեշտ է հասնել Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների քաղաքացիների աշխատուժի ազատ տեղաշարժի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների տարածքում հաշվառելու և գտնվելու ընթացակարգի դյուրինացման, Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների միջև սահմանահատման ու այդ տարածքում քաղաքացիների տեղաշարժի դյուրինացման ապահովմանը:

7. Սույն գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումները միտված են ապահովելու ապաստան տրամադրելու և միգրացիան կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխանությունը Եվրամիության օրենսդրությանն ու լավագույն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներին, աջակցելու օտարերկրյա պետություններից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձին և հայրենիքում նրանց հետագա վերաինտեգրմանը, կանխարգելելու Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիան, կանոնակարգելու Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածությանը վերաբերող օրենսդրությունը, կատարելագործելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանային կառավարմանն ու ապաստանի տրամադրմանն առնչվող օրենսդրությունը, ինչպես նաև Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի աշխատանքային միգրանտների իրավունքների և շահերի պաշտպանության մակարդակի բարձրացումն ու դրան ուղղված օրենսդրական կարգավորման ապահովումը:

8. Դրանց լուծմանն է ուղղված միգրացիան կանոնակարգող միջազգային, մասնավորապես, Եվրամիությունում և Միասնական տնտեսական տարածքում ընդունված չափանիշներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն օրենսդրության բարեփոխումների իրականացման 2014-2016 թվականների գործողությունների սույն ծրագիրը, որը մշակված է հետևյալ տրամաբանությամբ՝

1) հիմնորոշ կամ գերակա ուղղություններից յուրաքանչյուրը ծրագրում նշված հերթական համարի տակ ներկայացված է որպես հիմնախնդիր, որը բաժանված է մի քանի գործողությունների, որոնք ներկայացված են աղյուսակի ամենաձախ սյունակում.

2) յուրաքանչյուր ենթաուղղության դիմաց, հաջորդ` 2-րդ սյունակում ներկայացված է տվյալ գործողությունից ակնկալվող արդյունքը.

3) աղյուսակի հաջորդ` 3-րդ սյունակում նշված է (նշված են) այդ գործողության իրականացման համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմնի (մարմինների) անվանումը (անվանումները).

4) հաջորդ` 4-րդ սյունակում նշված է գործողության կատարման ժամկետը (ծրագրով սահմանված գործողություններից ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար նախատեսված է 2014-2016 թվականների միջակայքում ընկած կոնկրետ ժամկետ/ժամկետներ).

5) հաջորդ` 5-րդ սյունակում նշված են գործողության կատարմանը զուգահեռ փոփոխության կարիք ունեցող այլ իրավական ակտերը (ծրագրով սահմանված գործողությունների կատարման բովանդակային առանձնահատկություններից ելնելով որոշ իրավական ակտերի փոփոխությունն իրականացվելու է անհրաժեշտությունը հիմնավորելուց հետո).

6) վերջին` 6-րդ սյունակում նշված են յուրաքանչյուր գործողության իրականացումից ստացվող արդյունքների մշտադիտարկման ցուցիչները, որոնք թույլ են տալու գնահատել յուրաքանչյուր գործողության իրականացվածությունն ու առարկայական արդյունքները:

9. Միգրացիան կանոնակարգող միջազգային, մասնավորապես, Եվրամիությունում և Միասնական տնտեսական տարածքում ընդունված չափանիշներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն օրենսդրության բարեփոխումների իրականացման 2014-2016 թվականների գործողությունների ծրագիրը ներառում է 2014-2016 թվականների ժամանակահատվածում իրականացվելիք միջոցառումներ, որոնք կյանքի են կոչվելու իրավական, վարչական և կիրառական բնույթի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կոնկրետ գործողությունների միջոցով:

10. Սույն ծրագրով նախատեսված գործողություններն ընդգրկում են բնակչության տեղաշարժին առնչվող հարցերի ամբողջ շրջանակը, մասնավորապես, ներառելով՝

1) վիզաների տեսակների, վիզաների տրամադրման կարգի, տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու պայմանների, վիզայի տրամադրման մերժման հիմքերի, Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու ընդհանուր պայմանների կանոնակարգում.

2) կացության կարգավիճակի, դրա տեսակների, կացության կարգավիճակի տրամադրման կարգի, տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու պայմանների, կացության կարգավիճակի տրամադրման մերժման հիմքերի կարգավորում.

3) աշխատանքային, ուսման՝ ներառյալ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար, ընտանիքի վերամիավորման և ընտանեկան միգրացիային առնչվող հարցերի բարելավում ու միգրանտների իրավունքների հստակեցում.

4) վերադարձող միգրանտների հասարակությունում ինտեգրման գործընթացի կանոնակարգում, ապաստանի տրամադրման, փախստական ճանաչելու, ինչպես նաև ապաստանի ապահովման վերաբերյալ այլ հարցերի վերանայում, առանց ուղեկցության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության ու նրանց իրավունքների իրականացման ապահովման հստակեցում.

5) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից օտարերկրացիների ելքի կազմակերպման կանոնակարգում, Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձին ու Հայաստանի Հանրապետությունից հեռացմանը (արտաքսմանը) վերաբերող հիմնահարցերի բարելավում.

6) համապատասխան պայմանագրեր (համաձայնագրեր) ստորագրելով ու դրանց կիրառելիությունն ապահովելով՝ հետընդունման (ռեադմիսիայի) գործընթացի կանոնակարգում և դյուրինացում.

7) Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների տարածքում հաշվառելու և գտնվելու ընթացակարգի դյուրինացման, Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների միջև սահմանահատման ու այդ տարածքում քաղաքացիների տեղաշարժի դյուրինացման ապահովման կարգավորումը:

 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ/ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆԸ/ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ/ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԸ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 1. «ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1.1.Մուտքի վիզայի տրամադրումը մերժելու հիմքերի ցանկում հետևյալ դրույթների ներառում՝

ա) ոչ միայն կեղծ տեղեկություններ, այլ նաև կեղծ կամ անվավեր փաստաթուղթ ներկայացնելը,

բ) այցի նպատակի և պայմանների վերաբերյալ հիմնավորում չներկայացնելը, անհրաժեշտ կենսաապահովման միջոցների առկայության, մնալու տևողության կամ իր ծագման (բնակության) պետություն վերադառնալու վերաբերյալ փաստեր չներկայացնելը, ճամփորդական բժշկական ապահովագրության փաստը հաստատող փաստաթուղթ չներկայացնելը,

գ) ընթացիկ վեց ամիս ժամանակահատվածի երեք ամիսների օգտագործված լինելը:

Նշված դրույթների, ինչպես նաև որպես մուտքի վիզա ստանալու համար պարտադիր տրամադրվող տեղեկություններ նախատեսում:

մուտքի վիզայի տրամադրումը մերժելու հիմքերի հստակեցումը

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2014 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թ-ի հոկտեմբերի

4-ի «Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու և մուտքի վիզայի ժամկետը երկարաձգելու դիմումների հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,

դիմումների քննարկման, մուտքի վիզաների տրամադրման և մուտքի վիզայի ժամկետի երկարաձգման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի տրամադրման, վիզայի ժամկետի երկարաձգման, մերժման, մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելու կամ մուտքի մերժման մասին օտարերկրյա քաղաքացու անձնագրում կատարվող նշման ձևը, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզաներն ըստ այցելության տեսակի կոդավորելու, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստացած, մուտքի վիզայի ժամկետը երկարաձգած անձանց տվյալների բանկի վարման, տվյալների մուտքագրման և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 1268-Ն որոշում

1.2. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտման հիմքով վարչական պատասխանատվության ենթարկելը որպես մուտքի մերժման հիմքի նախատեսում

վարչական պատասխանատվության հիմքով մուտքի մերժման հստակեցումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2015 թ.

 

1.3. Մուտքի վիզա տրամադրելը մերժելու պատճառների վերաբերյալ օտարերկրացուն՝ մայրենի կամ իրեն հասկանալի այլ լեզվով գրավոր տեղեկացում՝ հատուկ ձևանմուշ տրամադրելով

մերժում ստացած օտարերկրացուն` պետական լիազոր մարմինների որոշման մասին գրավոր տեղեկացնելու պարտավորության իրականացումը

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

ձևանմուշի բովանդակության ու ձևի հաստատման վերաբերյալ իրավական ակտ

1.4. Մուտքի վիզայի ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ տեխնիկական պայմանների հստակեցում, մասնավորապես, հետևյալ պայմանների նախատեսում՝

ա) օտարերկրացու մեկնման նախանշված ամսաթվից հետո անձնագրի կամ ճամփորդական այլ փաստաթղթի առնվազն երեք ամիս վավերական լինելը,

բ) անձնագրում կամ ճամփորդական այլ փաստաթղթում առնվազն երկու դատարկ էջի առկայությունը,

գ) անձնագրի կամ ճամփորդական այլ փաստաթղթի՝ վերջին տասը տարվա ընթացքում տրամադրված լինելը,

դ) մուտքի վիզայի համար՝ միջազգային տեխնիկական պահանջներին համապատասխանող լուսանկարի առկայությունը՝ բացառությամբ սահմանի վրա ստանալու դեպքերի,

ե) մուտքի վիզայի դիմումի վերաբերյալ որոշում ընդունելն առնվազն 15 օրվա ընթացքում՝ բացառությամբ տուրիստական վիզայի (ներառյալ վիզաների տեսակների համար առանձնահատկությունների նախատեսում՝ տեսակները վերանայելով)։

վիզա տրամադրելու գործընթացի տեխնիկական պահանջների հստակեցումը

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2014 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007թ-ի հոկտեմբերի

4-ի «Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու և մուտքի վիզայի ժամկետը երկարաձգելու դիմումների հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,

դիմումների քննարկման, մուտքի վիզաների տրամադրման և մուտքի վիզայի ժամկետի երկարաձգման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի տրամադրման, վիզայի ժամկետի երկարաձգման, մերժման, մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելու կամ մուտքի մերժման մասին օտարերկրյա քաղաքացու անձնագրում կատարվող նշման ձևը, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզաներն ըստ այցելության տեսակի կոդավորելու, Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստացած, մուտքի վիզայի ժամկետը երկարաձգած անձանց տվյալների բանկի վարման, տվյալների մուտքագրման և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 1268-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թ-ի հոկտեմբերի

8-ի «Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու համար միայն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններ ու հյուպատոսական հիմնարկներ և միայն հրավերի հիման վրա դիմելու իրավունք ունեցող պետությունների` ծագումով հայ և որոշակի կատեգորիայի այլ քաղաքացիների` հատուկ պայմաններով Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալու կարգը հաստատելու մասին» N 1154-Ն որոշումները

1.5. Օրենքի 8-րդ հոդվածում մատնանշված երեք գործողությունների տարբեր հոդվածներով նախատեսում՝

ա) օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա տրամադրելը (ժամկետի երկարաձգման) մերժելը,

բ) օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզան ուժը կորցրած ճանաչելը,

գ) օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետության մուտք գործելն արգելելը:

առանձնահատկություն ունեցող ընթացակարգերի ամրագրումն առանձին իրավանորմերով

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

 

1.6. Մուտքի կարճաժամկետ վիզայի ժամկետի երկարացման իրականացումը միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից այն դեպքում, երբ օտարերկրացին ներկայացնում է ֆորսմաժորային իրավիճակի ապացույց կամ լուրջ անձնական պատճառներ:

առանց կացության կարգավիճակ ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունում մնալու դեպքում կամայական դրսևորումների բացառումը, պատասխանատու լիազոր մարմնի ուղղակի նախատեսումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

 

1.7. Մուտքի վիզայի սահմանման մեջ հստակեցում այն մասին, որ մուտքի վիզան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ոչ ավելի քան երեք ամիս տևողությամբ վեցամսյա ժամկետում գտնվելու համար մեկ, երկու կամ բազմակի մուտքերի թույլտվություն է` սկսած Հայաստանի Հանրապետության տարածք առաջին մուտքի օրվանից:

վիզայի սահմանման հստակեցումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

 

1.8. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի վերանայում՝ հնարավորության դեպքում այդ մասն ուժը կորցրած ճանաչելով

կամայական որոշումների սահմանափակումն ու խտրականության վերացումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

 

1.9. Օրենքի 15-րդ հոդվածի խմբագրում՝ հստակեցնելով նաև

մասնագիտական վերապատրաստման, գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման, սեզոնային աշխատանքների իրականացման, աշխատողների գործուղման, ինքնազբաղվածության և այլ հիմքերը

օտարերկրացիների որոշ խմբերի կարգավիճակ ստանալու իրավունքի ապահովումն ու ուղղակի ամրագրումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

 

1.10. Օրենքի 21-րդ հոդվածի եզրութաբանական համապատասխանեցում «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին

եզրույթների հստակեցումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

1.11. Պետության տարածքից թույլատրելի բացակայության ժամանակահատվածի վերանայում` նախատեսելով 12 ամիս ժամկետ՝ օրենքով ամրագրված 6 ամսվա փոխարեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացուն ժամանակավոր կացության կարգավիճակի տրամադրման կարգավորումն այն դեպքում, երբ մշտական կացության կարգավիճակի կորուստը չի հանգեցնում պետությունից հեռացման, և եթե ընտանեկան կամ մասնավոր կյանքն անհնարին է մեկ այլ պետությունում

առանց անհարկի սահմանափակումների ազատ տեղաշարժի իրավունքի իրականացման ապահովումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

 

1.12. Մշտական կացության կարգավիճակի անվան և բովանդակության քննարկում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում համապատասխանեցում

կացության կարգավիճակի տեսակների համապատասխանեցումն ընդունված միջազգային դասակարգմանը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

1.13. Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կացության կարգավիճակի և աշխատանքի թույլտվություն ձեռք բերելու համար (բացառությամբ օրենքի 23-րդ հոդվածի «բ» կետի) դիմումի քննարկման միասնական ընթացակարգի սահմանում, ինչպես նաև միասնական թույլտվության համակարգի ստեղծում, բարձր որակավորում ունեցող օտարերկրացիներին օրենքի

23-րդ հոդվածում ներառելու հարցի քննարկում՝ սահմանելով նաև այդ հասկացությունը:

օտարերկրացիների աշխատանքային միգրացիայի կանոնակարգումն ու մրցունակ աշխատանքային շուկայի ստեղծումը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2014-2016 թթ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունում

1.14. Օրենքի 30-րդ հոդվածում որպես օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտաքսման գործ հարուցելու հիմք նախատեսել նրա` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապօրինի գտնվելը կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապօրինի բնակվելը:

օտարերկրացուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտաքսման գործ հարուցելու հիմքերի շրջանակի ընդլայնումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2015 թ.

 

1.15. Օրենքի 34-րդ հոդվածից հանել արտաքսման մասին դատարանի որոշման մեջ օտարերկրացու արտաքսման օրը, երթուղին, պետական սահմանի անցման կետը նշելու պարտականությունը՝ այդ լիազորության իրականացումը վերապահելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը:

արտաքսման իրատեսական մեխանիզմի ներդրումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

1.16. Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի գտնվող օտարերկրացիների վերադարձի գործընթացի հստակեցում` կամավոր մեկնման համար տրամադրված ժամանակ իրականացնելով որոշ պարտավորություններ՝ նրանց փախուստը կանխելու և արտաքսման որոշումը բողոքարկելու համար՝ վերջինիս դեպքում պարտադիր տրամադրելով անվճար իրավաբանական օգնություն և ներկայացվածություն: Փախուստը կանխելու նպատակով որոշակի պարբերականությամբ իրականացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանում ներկայանալը, առանց թույլտվության բնակության վայրը թողնելու արգելքը, ֆինանսական վիճակը հաստատող փաստաթղթերի ներկայացումը և այլն:

մարդու հիմնարար իրավունքներին համապատասխանող հստակ ընթացակարգերի ամրագրումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

ՀՀ կառավարության 2013 թ-ի հուլիսի

18-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» N 783-Ն որոշում

1.17. Օրենքը լրացնել այն անձանց կացության կարգավիճակ տրամադրելու նորմով, ում նկատմամբ «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

9-րդ հոդվածով սահմանված կարգով կիրառվել է չվերադարձելիության սկզբունքը:

փախստական չհանդիսացող, բայց միջազգային պաշտպանության իրավունք ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

1.18. Կամավոր վերադարձի համար առավելագույն ժամկետի սահմանում, կամավոր վերադարձի ժամկետի երկարացման նախատեսում (հաշվի առնելով առանձին դեպքի կոնկրետ հանգամանքները, ինչպիսիք են՝ գտնվելու տևողությունը, դպրոց հաճախող երեխաների առկայությունը, ընտանեկան ու սոցիալական այլ կապերի առկայությունը), ինչպես նաև այդպիսի կամավոր վերադարձի ժամանակահատվածի երկարացման արգելքի դեպքերի սահմանում

ընտանիքի միասնության ու անչափահասների համար հիմնական կրթական համակարգից օգտվելու հնարավորության ապահովումը, խոցելի խմբերի հատուկ կարիքների ամրագրումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

1.19. Օրենքի 1-ին հոդվածի

3-րդ մասում, 6-րդ հոդվածի

3-րդ մասում և 23-րդ հոդվածի «ժա» կետում «քաղաքական» բառի չնախատեսում

տերմինների միասնության ապահովումը՝ ապաստան հայցողներին միայն քաղաքական հիմքով չառանձնացնելու ու խտրական վերաբերմունք չդրսևորելու նպատակով

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

այլ իրավական ակտեր, որտեղ ապաստանի տրամադրումը սահմանափակված է միայն «քաղաքական» տարատեսակով

1.20. Օրենքի 29-րդ հոդվածի վերանայում` բովանդակային առումով դրանում նախատեսելով անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի ընդհանուր դրույթներ կամ ուղղություններ, իսկ հոդվածի բովանդակությունը ներկայացնել որպես գործատուի՝ իր կողմից ստանձնված պարտականությունները չկատարելու կամ պատշաճ չկատարելու դեպքում պատասխանատվության նախատեսում

օրենքի 29-րդ հոդվածի վերնագրի և բովանդակության համապատասխանեցումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2015 թ.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք կամ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք

1.21. Օրենքի 6-րդ գլխի վերնագրի վերանայում

կիրառվող տերմինների հստակեցումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

1.22. Օրենքի 15-րդ հոդվածում մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերի և նրանց ընտանիքի անդամների համար կացության թույլտվության տրամադրման հիմքի սահմանում` հնարավորություն ընձեռելով օգտվել աշխատանքային շուկայից, մասնագիտական վերապատրաստման ու կրթության հնարավորություններից, աջակցություն ու պաշտպանություն ստանալուց

մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերի և նրանց ընտանիքի իրավունքների ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2014 թ.

 

1.23. Օրենքի 32-րդ հոդվածով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետությունից օտարերկրացու արտաքսման բացառությունների վերանայում

հոդվածով նախատեսված առանձին բացառությունների կիրառման գործնական ապահովումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

1.24. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիներին օրենքի 23-րդ հոդվածով սահմանված աշխատանքի թույլտվություն ստանալու բացառություններում ներառում

Միասնական տնտեսական տարածքին անդամակցությամբ պայմանավորված պարտավորությունների ապահովումը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի

նախարարություն

2014 թ.

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 2. «ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

2.1. Փախստականի ճանաչման դադարեցման, չեղյալ հայտարարելու և բացառման հիմքերը միջազգային նորմերին համապատասխանեցում, մասնավորապես, բացառելով փախստականի նկատմամբ դադարեցման ընթացակարգի կիրառումն այն դեպքում, եթե անձը լքում է Հայաստանի Հանրապետությունը և այդ ընթացքում լրանում է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի ժամկետը, իսկ քաղաքացիության կամ նախկին մշտական բնակության պետություն նրա վերադարձն անհնարին է:

փախստականի ազատ տեղաշարժի իրավունքի պաշտպանությունը և չվերադարձելիության սկզբունքի ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

 

2.2. Ապաստան հայցողներին և փախստականներին իրենց իրավական կարգավիճակի, իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ տեղեկատվության, ինչպես նաև լրացուցիչ անկախ իրավաբանական խորհրդատվության ու անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրում

ապաստան հայցողների և փախստականների անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու, ինչպես նաև այլ իրավունքների ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

2.3. Ապաստան հայցողներին և փախստականներին տրամադրվող ծառայությունների ընդլայնում և հստակեցում`

ա) մասնագիտական վերապատրաստման, այդ թվում՝ որակավորումը բարձրացնելու համար նախատեսված վերապատրաստման ապահովում,

բ) անչափահասների կրթություն,

գ) ինտեգրման միջոցների ապահովում (լեզվի դասընթացներ, մշակութային կողմնորոշման դասընթացներ, առօրյա կյանքին վերաբերող տեղեկատվություն, հանրային կյանքին մասնակցություն և այլն)։

ապաստան հայցողների և փախստականների իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2014 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թ-ի նոյեմբերի 19-ի «Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսաապահովման պայմաններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»

N 1440-Ն որոշում

2.4. Առանց ուղեկցության երեխաների հետևյալ իրավունքների ապահովում՝

ա) հարցազրույցի անհապաղ իրականացում՝ առանց անհարկի ուշացման՝ դրա համար հարմարեցված և համապատասխանեցված սենյակներում ու վերապատրաստված մասնագետների կողմից,

բ) լիազորված պետական մարմինների հետ անհարկի լրացուցիչ հանդիպումները նվազագույնի հասցնելը և այլն:

առանց ուղեկցության երեխաների շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ առողջա-պահության նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

2014 թ.

ըստ անհրաժեշտության

2.5. «ԵՎՐՈԴԱԿ»-ի կանոնակարգով նախատեսված պայմաններով ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու և դրա ընթացակարգի նախատեսման քննարկում

ապաստան հայցողների նույնականացման համար մատնահետքերի վերցման տվյալների բազայի ներդրումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2016 թ.

ըստ անհրաժեշտության

2.6. Երեխայի խնամակալների կամ հոգաբարձուների կողմից ապաստանի հայց ներկայացնելու կարգի, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող երեխային խնամակալ կամ հոգաբարձու նշանակելու ընթացակարգի հստակեցում

ապաստան հայցող երեխաների իրավունքների իրականացման մեխանիզմի ներդրումը և կանոնակարգումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

2015 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թ-ի նոյեմբերի 19-ի «Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսաապահովման պայմաններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»

N 1440-Ն որոշում

2.7. Ապաստան հայցողին թարգմանչի ծառայություններից օգտվելու հնարավորության տրամադրում

ապաստանի հայցերի քննարկման արդյունավետության բարձրացումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

ըստ անհրաժեշտության

2.8. Ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում ապաստան հայցողի և նրա ընտանիքի անդամների վարքագծի կանոնների ամրագրում

ապաստան հայցողի և նրա ընտանիքի անդամների վարքագծի կանոնների` որպես համապարտադիր վարքագծի կանոնների նախատեսումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թ-ի նոյեմբերի 19-ի «Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսաապահովման պայմաններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»

 N 1440-Ն որոշում

2.9. Ապաստան հայցողի և նրա ընտանիքի անդամների` ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում արգելվող գործողությունների և դրանք կատարելու դեպքում պատասխանատվության ամրագրում

ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում արգելվող գործողություններն ու պատասխանատվությունն օրենսդրորեն ամրագրելու սահմանադրական նորմի ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թ-ի նոյեմբերի 19-ի «Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսաապահովման պայմաններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»

N 1440-Ն որոշում

2.10. Սահմանային անցակետերում ապաստան հայցողների հետ անարգել տեսակցելու իրավունքի նախատեսում ոչ միայն ՄԱԿ ՓԳՀ-ին, այլև խորհրդատվություն տրամադրող այլ կազմակերպություններին և անձանց

ապաստանի հայցողներին իրենց իրավունքների մասին իրազեկման արդյունավետության բարձրացումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

 

2.11. Ապաստանի հայցերն ապաստանի հարցերով լիազոր մարմնից բացի նաև ոստիկանությանը, սահմանապահ զորքերին, ուղղիչ հիմնարկի կամ կալանավորվածին պահելու վայրի ղեկավարին ներկայացնելու իրավունքի նախատեսում

ապաստանի հայցի ներկայացման իրավունքի իրացման ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգիրք

2.12. Ապաստանի դիմումների արագացված ընթացակարգերի սահմանում՝ ակնհայտ անհիմն ապաստանի դիմումների քննարկման դեպքերում, ինչպես նաև կրկնակի դիմումների քննության կարգի ու ժամկետների վերանայում

ապաստանի իրավունքի չարաշահման կանխարգելումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 3. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ», «ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ», «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ (ԿԱՄ) ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

3.1. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, որով կնախատեսի անվճար իրավաբանական օգնությունից և դատական ներկայացուցչությունից օգտվելու հնարավորություն հետևյալ կատեգորիաների անձանց համար՝

ա) օտարերկրացիներին՝ արտաքսման վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար,

բ) ապաստան հայցողներին և փախստականներին,

գ) մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհերին:

պետության կողմից մատնանշված հատուկ խմբերի անձանց իրավունքների պաշտպանության ստանձնումը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

2014- 2015 թթ.

«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք, «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

3.2. «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

13-րդ հոդվածի վերականգնման քննարկում` ներառելով տեղեկատվություն այն ընթացակարգի վերաբերյալ, որի ներքո անհատական տվյալները կարող են փոխանցվել երրորդ պետություններին՝ երաշխավորելով տվյալների պաշտպանության մակարդակի համարժեքությունն ու ապահովելով պաշտպանության մակարդակի գնահատումը տվյալների փոխանցման գործընթացի կամ տվյալների փոխանցման մի քանի գործընթացների հետ կապված բոլոր հանգամանքները (մասնավորապես, տվյալների բնույթը, առաջարկվող մշակման գործընթացի կամ գործընթացների նպատակն ու տևողությունը, ծագման պետությունը և նպատակակետ պետությունը, տվյալ պետությունում գործող իրավական նորմերը՝ ընդհանուր և ոլորտային, և այդ պետություններում կիրառվող մասնագիտական նորմերն ու անվտանգությունը):

անհատական տվյալների պաշտպանության ընթացակարգի կանոնակարգման ու կիրառման հարցի քննարկումը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2016 թ.

 

3.3. «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի լրամշակում տվյալների սուբյեկտի՝ իրեն վերաբերող տվյալներին հասանելիության և առարկություն ներկայացնելու իրավունքով՝ հստակեցնելով առավել մանրամասն տեղեկություններ ընթացակարգերի մասին

անձի տեղեկացված լինելու իրավունքի ապահովումը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2016 թ.

 

3.4. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 201-րդ հոդվածում «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջները խախտելու դեպքում նաև փոխադրողների պատասխանատվության ամրագրում՝ լրացուցիչ պարտավորեցնելով նրանց վերադարձնել այն օտարերկրացիներին, ում մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն մերժվել է

փոխադրողների պատասխանատվության սահմանումն ու օտարերկրացիների հետ վերադարձի կազմակերպումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2015 թ.

 

3.5. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կացության թույլտվության դիմումի համար տուրքի սահմանաչափի վերանայում՝ հաշվի առնելով կացության թույլտվության համար տուրքերի չափի չհամապատասխանելիությունն այն ծախսերին, որոնք առաջանում են թույլտվության տրամադրման ընթացքում:

կացության կարգավիճակի համար դիմած անձանց կողմից կատարվող անհամաչափ ծախսերի բացառումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

3.6. «Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

26-րդ հոդվածի հստակեցում և կոնկրետացում այն դեպքերի համար, երբ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնող և Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող տրանսպորտային միջոցներ ուղևորների նստելն ու դրանցից իջեցնելն իրականացվում են սահմանապահ զորքերի և մաքսային մարմինների թույլտվությամբ:

կամայականության դրսևորումներից խուսափումը

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2016 թ.

 

3.7. «Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

7-րդ հոդվածում պետական սահմանը հատելու իրավունք տվող փաստաթղթերը ժամանակավորապես վերցնելու դեպքերի հստակեցում

կամայականության դրսևորումներից խուսափումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2016 թ.

 

3.8. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում օտարերկրացու արտաքսման հայցադիմումի քննության արագացված կարգի սահմանում

արտաքսման անհարկի ձգձգումներից խուսափումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 4. ԱՊԱՍՏԱՆԻՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

4.1. Ծրագրի 2.4, 2.8 – 2.11-րդ կետերի կիրարկումն ապահովելու նպատակով միջոցառումների իրականացում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թ-ի նոյեմբերի 19-ի «Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսաապահովման պայմաններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»

N 1440-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելով

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համահունչ լինելու պայմանի ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

2015 թ.

«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

4.2. Ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի ներքին կանոնակարգի վերանայում

ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի ներքին կանոնակարգի հստակեցումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

4.3. Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու կարգի ու պայմանների հստակեցում

ապաստան հայցողների նյութակենցաղային պայմանների բարելավումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թ-ի նոյեմբերի 19-ի «Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսաապահովման պայմաններ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»

N 1440-Ն որոշում

4.4. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության կողմից տեղեկատվություն (կարծիք) ստանալու նպատակով ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանը և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը կատարվող հարցումների ներկայացման, այդպիսի տեղեկատվությունը փախստականի կարգավիճակի որոշման (ինչպես նաև կարգավիճակի դադարեցման, չեղյալ և անվավեր ճանաչելու) ընթացակարգում օգտագործելու և ապաստան հայցողին այդ տեղեկատվության տրամադրման հարցերի կարգավորում

բարելաված համագործակցության, տեղեկատվության փոխանակման դյուրինացման, փախստականի իրազեկվածության բարձրացումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թ.

 

4.5. Կրթության իրավունքի ապահովում առանց ուղեկցության այն երեխաների համար, ովքեր ապաստան հայցող, փախստական, թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ են կամ վերը նշված կատեգորիայի անձանց ընտանիքի անդամ են, ինչպես նաև այն երեխաների համար, ովքեր չեն կարող հեռացվել Հայաստանի Հանրապետությունից վերադարձնելու անթույլատրելիության սկզբունքի հիմքով։

հատուկ խմբերի ներկայացուցիչ երեխաների համար կրթության իրավունքի ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

2015 թ.

ըստ անհրաժեշտության

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 5. ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆՆ ՈՒ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

5.1. Վերադարձող միգրանտներին տրամադրվող «մեկ պատուհան» սկզբունքով աջակցությունը տրամադրող ՀԿ-ների աշխատանքների կանոնակարգում

վերադարձող միգրանտներին բարելավված աջակցության տրամադրումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական

ծառայություն

2014 -2016 թթ.

 

5.2. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող` օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման կարգը սահմանող, ինչպես նաև օտարերկրացիների աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում ՀՀ լիազորված պետական կառավարման մարմին ճանաչելու մասին իրավական ակտերի ընդունում

միգրանտների աշխատանքի կանոնակարգում և այս ոլորտի օրենսդրության կիրառման ապահովումը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2015 թ.

 

5.3. Ծրագրի 1.3-րդ կետով նախատեսված մուտքը մերժելու պատճառների վերաբերյալ օտարերկրացուն տեղեկացնելու իրեն հասկանալի լեզվով հատուկ ձևանմուշի հաստատում

տեղեկացվածության ապահովումը, օրենսդրության կիրառման մեխանիզմի ստեղծումը

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական

ծառայություն

2015 թ.

«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

5.4. ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման նպատակահարմարության քննարկում, որով կսահմանվի առանց ուղեկցության երեխաների կամ հոգեկան խանգարման հետևանքով իր արարքն ամբողջությամբ կամ մասամբ գիտակցելու կամ ղեկավարելու հնարավորությունից զրկված անձանց ներկայացուցչության նշանակման կարգը և այդ նպատակի համար միջգերատեսչական համագործակցությունն ու համապատասխան գերատեսչությունների պարտականությունները

առանց ուղեկցության երեխաների կամ հոգեկան խանգարման հետևանքով իր արարքն ամբողջությամբ կամ մասամբ գիտակցելու կամ ղեկավարելու հնարավորությունից զրկված անձանց իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական

ծառայություն

2015 թ.

 

5.5. ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում, որով կսահմանվի միջազգային պաշտպանություն հայցողներին՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ուղղորդելու կարգը՝ ներառելով միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց բացահայտելու մեխանիզմը, համապատասխան պաշտոնատար անձանց պարտականությունները, միջազգային պաշտպանություն հայցելու հնարավորության վերաբերյալ այն տեղեկատվությունը, որը պետք է հասանելի լինի համապատասխան ծառայություններում՝ մասնավորապես, միջազգային պաշտպանության դիմումների ներկայացման վայրի և ընթացակարգի մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության համագործակցության հստակեցումն ու միջազգային պաշտպանություն հայցողներին իրենց իրավունքի կիրառման ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2016 թ.

 

5.6. Ուղղիչ հիմնարկներում և կալանավորվածներին պահելու վայրերում օտարերկրացիներից ապաստանի հայց ընդունող և ապաստան հայցողներին ապաստանի տրամադրմամբ զբաղվող լիազոր մարմին ուղղորդող կարգի սահմանում՝ ներառելով միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց բացահայտելու մեխանիզմը, համապատասխան պաշտոնատար անձանց պարտականությունները, միջազգային պաշտպանություն հայցելու հնարավորության վերաբերյալ այն տեղեկատվությունը, որը պետք է հասանելի լինի համապատասխան ծառայություններում, մասնավորապես, միջազգային պաշտպանության դիմումների ներկայացման վայրի և ընթացակարգի մասին

միջազգային պաշտպանություն հայցողներին իրենց իրավունքի կիրառման ապահովումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2016 թ.

Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգիրք,

«Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

5.7. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության նոր աշխատողների համար նախնական վերապատրաստման կազմակերպում՝ ներառյալ նախնական (ներածական) վերապատրաստման ծրագրի մշակում և հաստատում (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետի հրաման)

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության վերապատրաստված մասնագետներով համալրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2016 թ.

 

5.8. Փախստականի կարգավիճակի սահմանման կարգի շրջանակներում անհատական գործերի վարման վերաբերյալ կարգի սահմանում (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետի հրաման)

գործավարության հստակեցումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

 

5.9. Փախստականի կարգավիճակի սահմանման հարցազրույցների նշանակման, դրանցում փոփոխությունների, հարցազրույցների նախապատրաստման, դրանց մասին ծանուցելու, դրանց վարման վերաբերյալ, ինչպես նաև փախստականի կարգավիճակի սահմանման հարցազրույցների արձանագրման և արձանագրություններն ապաստան հայցողների համար թարգմանելու վերաբերյալ կարգի սահմանում

(ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետի հրաման)

գործավարության հստակեցումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

 

5.10. Փախստականի կարգավիճակի սահմանման (գնահատման) եզրակացության օրինական ձևի սահմանում, որով առաջարկվում է տրամադրել պաշտպանություն կամ մերժել այն (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետի հրաման):

գործավարության հստակեցումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

 

5.11. Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիայի դրույթների ամրագրում ՀՀ օրենսդրությամբ՝ ապահովելով վերադարձի (արտաքսման) ընթացակարգերը

վերադարձի (արտաքսման) ընթացակարգի, տերմինաբանության և այլ հիմնահարցերի հստակեցումը

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2015 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թ-ի հուլիսի

18-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում և տարանցիկ գոտիներում հատուկ կացարանների գործունեության ու օտարերկրացիներին այնտեղ պահելու կարգը սահմանելու մասին» N 783-Ն որոշում

5.12. Ապաստանի դիմումների գնահատման հարցի կանոնակարգում` սահմանելով պաշտպանության կարիքը գնահատելու պարտավորություն և դրա հիման վրա պաշտպանության տրամադրում։

ռիսկերից խուսափումը, կարիքների գնահատման ընթացակարգի հստակեցումը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 թ.

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 6. ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

6.1. «Աշխատանքային միգրանտների իրավական կարգավիճակի մասին» եվրոպական կոնվենցիայի վավերացմանն ու ընդունմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում

միջազգային օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 -2016 թթ.

կոնվենցիայում ամրագրված նորմերի կիրարկման համար համապատասխան օրենսգրքերում, օրենքներում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու գործընթացի նախաձեռնում

6.2. «Փախստականների համար վիզաների վերացման մասին» եվրոպական համաձայնագրի ստորագրմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում

միջազգային օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 -2016 թթ.

համաձայնագրում ամրագրված նորմերի կիրարկման համար համապատասխան օրենսգրքերում, օրենքներում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու գործընթացի նախաձեռնում

6.3. Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների դաշնագրի երկրորդ կամընտիր արձանագրության վավերացմանն ու ընդունմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում

միջազգային օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014 -2016 թթ.

արձանագրությունում ամրագրված նորմերի կիրարկման համար համապատասխան օրենսգրքերում, օրենքներում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու գործընթացի նախաձեռնում

6.4. «Քաղաքացիության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի վավերացմանն ու ընդունմանն ուղղված միջոցների քննարկում

միջազգային օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկման քննարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

2014 -2016 թթ.

 

6.5. «Տեղական մակարդակում հանրային կյանքում օտարերկրացիների մասնակցության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի վավերացմանն ու ընդունմանն ուղղված միջոցների քննարկում

միջազգային օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկման քննարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

2014 -2016 թթ.

 

6.6. «Ստրկության մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և «Ստրկության, ստրկավաճառության և ստրկությանը հավասարազոր վիճակների վերացման մասին» ՄԱԿ-ի լրացուցիչ կոնվենցիայի վավերացմանն ու ընդունմանն ուղղված միջոցների քննարկում

միջազգային օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2014 -2016 թթ.

կոնվենցիաներում ամրագրված նորմերի կիրարկման համար համապատասխան օրենսգրքերում, օրենքներում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու գործընթացի նախաձեռնում

6.7. Աշխատող միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավական կարգավիճակի մասին համաձայնագրի միացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում

Միասնական տնտեսական տարածքի օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

Միասնական տնտեսական տարածքին միանալու պահին

 

6.8. Երրորդ պետություններից անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարում համագործակցության մասին համաձայնագրին միացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում

Միասնական տնտեսական տարածքի օրենսդրությամբ ամրագրված նորմերի կիրարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

Միասնական տնտեսական տարածքին միանալու պահին

 

6.9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին համաձայնագիր

Միասնական տնտեսական տարածքին անդամակցությամբ պայմանավորված պարտավորությունների ապահովում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Բելառուսի Հանրապետու-թյան և Հայաս-տանի Հանրա-պետության կողմից համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

6.10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին համաձայնագիր

Միասնական տնտեսական տարածքին անդամակցությամբ պայմանավորված պարտավորությունների ապահովում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Ղազախստանի Հանրապետու-թյան և Հայաս-տանի Հանրա-պետության միջև համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

6.11. Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության միջև՝ Բելառուսի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիր

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Բելառուսի Հանրապետու-թյան և Հայաս-տանի Հանրա-պետության միջև համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

6.12. Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության միջև՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիների գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիր

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Ղազախստանի Հանրապետու-թյան և Հայաս-տանի Հանրա-պետության միջև համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

6.13. Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև՝ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիր

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետու-թյան միջև համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

6.14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին» 2002 թվականի հունիսի 6-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու շուրջ Բելառուսի Հանրապետության պետական մարմինների հետ խորհրդակցությունների անցկացում՝ Բելառուսի Հանրապետության տարածք մուտքի, ելքի, տեղաշարժի և տարանցիկ մուտքի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտն ընդգրկելու նպատակով

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Բելառուսի Հանրապետու-թյան և Հայաս-տանի Հանրա-պետության միջև համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

6.15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև «Քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու շուրջ Ղազախստանի Հանրապետության պետական մարմինների հետ խորհրդակցությունների անցկացում՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտն ընդգրկելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածք Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացու վկայականն ընդգրկելու նպատակով

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Ղազախստանի Հանրապետու-թյան և Հայաս-տանի Հանրա-պետության միջև համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

6.16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների առանց արտոնագրերի այցելությունների մասին» 2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմինների հետ խորհրդակցությունների անցկացում՝ Ռուսաստանի Դաշնության տարածք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտն ընդգրկելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու անձնագիրն ընդգրկելու նպատակով

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

անդամակցու-թյունից հետո, Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետու-թյան միջև համա-ձայնեցված ժամկետներում

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան