Համարը 
ՀՕ-216-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1 Հոդ.1253.5
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
17.12.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 1-ին հավելվածում՝

1) «Չափերը` գրամներով» սյունակի 1-ին և 2-րդ ենթասյունակները «զգալի ...-ից» և «խոշոր ...-ից» բառերից հետո լրացնել «ավելի» բառով.

2) «Թմրամիջոցներ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 42.1-ին կետով.

«42.1.

դիհիդրոէտորֆին

0.0001-0.005

0.0005-0.1

0.1».

 3) «Թմրամիջոցներ» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 162-276-րդ կետերով.

«162.

ACBM-018
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու
 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

163.

ACBM(N)-018
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդազոլ-3- կարբոնաթթու
 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

164.

ACBM-2201
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու
 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

165.

ACBM(N)-2201
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդազոլ-3- կարբոնաթթու
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

166.

AM-1220
(1-(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

167.

AM-1248
(ադամանտան-1-իլ)-1-[(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ-մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ]մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

168.

АМ-2201
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

169.

AM-2233
(1-(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) (2-յոդոֆենիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

170.

АМ-694
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2-յոդոֆենիլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

171.

СР 55, 940
(-)-Ցիս-3-[2-հիդրօքսի-4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ) ֆենիլ]-տրանս-4-(3-հիդրօքսի-պրոպիլ) ցիկլոհեքսանոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

172.

СР-47,497
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլօկտան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

173.

(СР 47,497)-С6
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլհեպտան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

174.

(СР 47,497)-С9
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլդեկան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

175.

(СР 47,497)-С8
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլնոնան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

176.

HU-210
(6аR,10аR)-9-(հիդրօքսիմեթիլ)-6,6-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլօկտան-2-իլ)-6а, 7,10,10а-տետրահիդրոբենզո[с]խրոմեն-1-օլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

177.

HU-308
[(1R, 2R, 5R)-2-[2,6-դիմեթօքսի-4-(2-մեթիլօկտան-2-իլ) ֆենիլ] -7,7-դիմեթիլ-4-բիցիկլո [3.1.1] հեպտ-3-էնիլ] մեթանոլ]
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

178.

JWH-007
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

179.

JWH-015
(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) -1- նաֆթալենիլմեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

180.

JWH-018
1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ) ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

181.

JWH-019
1-հեքսիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

182.

JWH-073
(1-բութիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

183.

JWH-081
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

184.

JWH-098
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

185.

JWH-116
2-էթիլ-1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

186.

JWH-122
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

187.

JWH-122-F
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1- (5-ֆտորոպենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

188.

JWH-149
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

189.

JWH-175
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

190.

JWH-176
(Е)-1-[1-(նաֆթալին-1-իլմեթիլիդեն)-1Н-ինդեն-3-իլ]պենտան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

191.

JWH-182
1-պենտիլ-3-(4-պրոպիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

192.

JWH-184
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ) մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

193.

JWH-185
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

194.

JWH-192
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

195.

JWH-194
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

196.

JWH-195
(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

197.

JWH-196
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

198.

JWH-197
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

199.

JWH-198
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ
մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

200.

JWH-199
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ
մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

201.

JWH-200
(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

202.

JWH-203
2-(2-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

203.

JWH-206
2-(4-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

204.

JWH-210
1-պենտիլ-3-(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

205.

JWH-234
1-պենտիլ-3-(7-էթիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

206.

JWH-237
2-(3-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

207.

JWH-250
1-պենտիլ-3-(2-մեթօքսիֆենիլացետիլ) ինդոլ,
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

208.

JWH-251
2-(2-մեթիլֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

209.

JWH-307
(5-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-պենտիլ-1Н-պիռոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-4իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

210.

JWH-370
նաֆթալեն-1-իլ-(1-պենտիլ-2-օ-տոլիլ-1-Н-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

211.

2С-Е
2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենէթիլամին]
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

212.

2С-I
2,5-դիմեթօքսի-4-յոդոֆենէթիլամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

213.

2C-T-2
2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլթիո-ֆենէթիլամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

214.

2C-T-7
(2,5-դիմեթօքսի-4-N-պրոպիլթիոֆենէթիլամին)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

215.

RCS-4
(4-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

216.

AD-2201
(Ադամանտան-1-իլ)(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

217.

Ադամանտիլ(1-պենտիլ-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

218.

(1-հեպտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-էտրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

219.

RCS-4-ortho
(2-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

220.

A-836,339
N-(3-(2-մեթօքսիէթիլ)-4,5-դիմեթիլթիազոլ-2(3Н)-իլիդեն)-2,2,3,3-
Տետրամեթիլցիկլոպրոպիլկարբոքսամիդ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

221.

(1-(2-մորֆոլինոէթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

222.

(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-էտրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

223.

Պրավադոլին
(4-մեթօքսիֆենիլ)-[2-մեթիլ-1-(2-(4-մորֆոլինիլ)էթիլ)ինդոլ-3-
իլ]մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

224.

(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

225.

СВ-13
(նաֆթալին-1-իլ)(4-պենտօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

226.

TFMPP
(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին, մետա-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին)
1 - [3 - (տրիֆտորմեթիլ) ֆենիլ] պիպերազին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

227.

Պիրովալերոն
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

228.

МРВР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբուտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

229.

МРРР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

230.

МРНР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրոլիդին-1-իլհեքսան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

231.

МАВР (Բուֆերոն)
1-ֆենիլ-2-(մեթիլամինո) բութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

232.

PVР
1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

233.

PРР
1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

234.

MDPV
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

235.

MDPBP
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

236.

MDPPP
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

237.

О-2482 (Նաֆիրոն)
նաֆթիլպիրովալերոնկամ 1-նաֆթալին-2-իլ-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

238.

bk-EBDB (Էուտիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո) բութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

239.

bk-MBDP (Պենտիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո)պենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

240.

bk-MBDB (Բուտիլոն)
2-մեթիլամինո-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)բուտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

241.

bk-MDEA (Էթիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո)պրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

242.

bk-MDMA (Մեթիլոն)
2-մեթիլամինո-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)պրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

243.

bk-MМBDB (N-Մեթիլբութիլոն)
2-(դիմեթիլամինո)-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) բութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

244.

МDAI
5,6-մեթիլենդիօքսի-2-ամինոինդան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

245.

МРА
N-մեթիլ-1-(թիոֆեն-2-իլ)պրոպան-2-ամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

246.

NBOMe-2C-I
2-(4-յոդո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)էթանամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

247.

α-PVP
1-ֆենիլ-2-(1-պիրրոլիդինիլ)պենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

248.

Մեֆեդրոն
4-մեթիլմետկատինոն
4-ММСկամ 2-մեթիլամինո-1-(4-մեթիլֆենիլ)պրոպան-1-оն, կամ 2-ամինո-N-մեթիլ-1-(4-մեթիլֆենիլ)պրոպան-1-оն]
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

249.

PCA
(Պարա-քլորամֆետամին, 4-CA)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

250.

5-МеO-DALT
N,N-դիալլիլ-5-մեթօքսիտրիպտամինկամ N-ալլիլ-N-[2-(5-մետօքսի-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթիլ]պրոպ-2-են-1-ամին}
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

251.

5-МeO-АМТ
5-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլտրիպտամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

252.

5-МeО-NМТ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

253.

SR-18 (RCS-8, ВEM-8)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

254.

SR-19 (BTM-4, ERIc-4, RCS-4)
(4-մեթօքսիֆենիլ) (1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

255.

DOX
D, L-2, 5-դիմեթօքսի-4-քլորամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

256.

WIN 55,212-2
(R) - (+) - [2,3-դիհիդրո-5-մեթիլ-3-(4 –մորֆոլինիլմեթիլ) պիրրոլո [1,2,3-de] -1,4 -բենզօքսազին-6-իլ] -1 -նաֆթալենիլմեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

257.

3,4-DMMC
3,4-դիմեթիլմեթկատինոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

258.

3-F-iso-MC
1-մեթիլամինո-1-(3 -ֆլուորոֆենիլ) պրոպան-2-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

259.

4-EMC
1 - (4-էթիլֆենիլ) -2 - (մեթիլամինո) պրոպան- 1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

260.

4-FA
(4-ֆտորամֆետամին)
(R, S) -1 - (4-ֆլուրոֆենիլ) պրոպան-2-ամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

261.

5 - MeO-DIPT
N, N-դիիզոպրոպիլ-5-մեթօքսիտրիպտամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

262.

5-IAI
5-յոդո-2 ,3-դիհիդրո-1Н-ինդեն-2-ամին
1-պենտիլ-3-(4-հիդրօքսիֆենիլացետիլ)-ինդոլ
1-ֆենիլ-2 (դիմեթիլամինո) բութան-1-оն
4-մեթիլ-ա-պիրրոլիդինոպրոպիոֆենոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

263.

АКВ-48
Н-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

264.

PBA
(Պարա-բրոմոամֆետամին)
4-բրոմոամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

265.

РJА
(Պարա-յոդոամֆետամին)
4-յոդոամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

266.

N-ցիկլոհեքսիլ-MDA
-N-ցիկլոհեքսիլ-3,4-մեթիլենդիօքսիամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

267.

2C-I-NBOMe
(25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

268.

5F-UR-144 (XLR-11)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

269.

URB-754
6 մեթիլ-2-[(4-մեթիլֆենիլ) ամինո]-4Н-3,1-բենզօքսազին-4-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

270.

APB
5 - (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան) 6 - (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

271.

UR-144
(KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)
(1-պենտիլինդոլ-3-իլ) - (2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

272.

AB-001
1-պենտիլ-3-(ադամանտ-1-օիլ) ինդոլ(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

273.

5-APDB
(3-դեզօքսի-MDA, ЕМА-4)
5 - (2-ամինոպրոպիլ) -2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

274.

6-APDB
(4-դեզօքսի -MDA, ЕМА-3)
6 - (2-ամինոպրոպիլ) -2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

275.

DOI
2,5-դիմեթօքսի-4-յոդոամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

276.

Բուսական զանգված (ծխախոտային խառնուրդ) կամ այլ կրիչ (մաստակ, հյութ, շպարման պարագաներ և այլն) ընդհանուր զանգվածով, որը պարունակում է սույն ցանկի 162-275-րդ կետերով նախատեսված նյութ (նյութեր) (ընդհանուր զանգվածը գնահատվում է հաստատուն չոր քաշի բերելուց հետո` մինչև +115 0C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով)

0.25-2,5

2,5-50.0

50.0»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 2-րդ հավելվածում՝

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետով.

«3.1. Ամիզիլ».

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31.1-ին կետով.

«31.1. Նիկոտին».

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 37.1-ին կետով.

 «37.1 Ֆենոլ».

4) ուժը կորցրած ճանաչել 1-ին, 18-րդ, 39-րդ և 40-րդ կետերը:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 3-րդ հավելվածի 10-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2014 թ. դեկտեմբերի 30

Երևան

ՀՕ-216-Ն