Համարը 
N 350-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.04.15/21(1110) Հոդ.284
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.04.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.04.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի N 143-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2 ապրիլի 2015 թվականի N 350-Ն

ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի N 143-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել՝

1) Հատուկ քննչական ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 13-ի «Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների ցանկը սահմանելու մասին» N 143-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. ապրիլի 8
 Երևան

 

 

 

 Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 2-ի N 350-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

I. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐ

 

1. Գլխի, դեմքի, ողնաշարի և խողովակավոր ոսկրերի, կրծքավանդակի մկանակմախքային ձևախեղումներ՝ բացառությամբ աննշան ձևախեղումների՝ առանց ֆունկցիոնալ խանգարումների

2. Վերին կամ ստորին զույգ վերջույթների բացակայություն

3. Ստամոքս-աղիքային տրակտի, միզուղիների, շնչուղիների արհեստական բացվածքի առկայություն

 

 II. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1. Կուրություն

2. Խառը երկկողմանի կոնդուկտիվ և սենսոնևրալ ծանրալսություն` երրորդ, լսողական սարքի անարդյունավետության դեպքում, և ավելի բարձր աստիճանի ծանրալսությամբ

3. Արտահայտչական և ընկալման խոսքի արտահայտված խանգարումներ, համրություն

4. Բոլոր տեսակի փսիխոտիկ բնույթի հոգեկան խանգարումներ

5. Ոչ փսիխոտիկ բնույթի հոգեկան խանգարումներ, որոնք ընթանում են հաճախակի սրացումներով՝ արտահայտված նևրոտիկ և անձի խանգարումներով

6. Մտավոր հետամնացություն, թուլամտություն

7. Թմրամոլություն, թունամոլություն

8. Ալկոհոլամոլություն

9. Նյարդային համակարգի հիվանդություններ` պրոգրեսիվող օրգանական և(կամ) դեգեներատիվ փոփոխություններով

10. Միոպաթիա և միասթենիա` չափավոր և ծանր աստիճանի

11. Գլխուղեղի անոթների հիվանդություններ, այդ թվում՝ դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիա՝ բացառությամբ առաջին աստիճանի՝ առանց ֆունկցիոնալ խանգարումների և ինսուլտ` կայուն մնացորդային երևույթներով

12. Էպիլեպսիա (ընկնավորություն)

13. Վեստիբուլյար ապարատի հիվանդություններ` վեստիբուլոպատիաներ՝ հավասարակշռության խանգարումով կամ Մենյերի հիվանդություն՝ հաճախակի նոպաներով

14. Պալարախտ՝ ակտիվ շրջանում

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 2-ի N 350-Ն որոշման

 

Ձև

________________________________________________________________

(առողջության առաջնային պահպանման բուժհաստատության անվանումը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Տրվում է քաղաքացի__________________________________________________

      (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)


2. Հաշվառման վայրը__________________________________________________

3. Բնակության վայրը__________________________________________________

4. Կատարված հետազոտությունները (թվարկել) և դրանց արդյունքները_________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5. Տվյալ պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատի կամ
հիվանդության առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ բժշկական
եզրակացությունը_____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

Բժիշկ _______________________ ______________________________________

     (ստորագրությունը)  (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Բուժհաստատության 
 տնօրեն ___________________ ________________________________________

    (ստորագրությունը)  (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

  

  Կ.Տ.

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 2-ի N 350-Ն որոշման

 

Ձև

 

________________________________________________________________

(առողջության առաջնային պահպանման բուժհաստատության անվանումը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ

ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Տրվում է քաղաքացի________________________________________________

    (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

2. Հաշվառման վայրը_________________________________________________

 

3. Բնակության վայրը_________________________________________________

 

4. Կատարված հետազոտությունները (թվարկել) և դրանց արդյունքները___________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

5. Տվյալ պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատի կամ

հիվանդության առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ բժշկական

եզրակացությունը ____________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Բժիշկ _______________________  _____________________________________

   (ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Բուժհաստատության

 տնօրեն ___________________  ________________________________________

   (ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

  Կ.Տ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան