Համարը 
N 877-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.08.19/51(1140) Հոդ.741
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.07.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.08.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.08.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 հուլիսի 2015 թվականի N 877-Ն

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի ու 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժա» ենթակետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Հայաստանի և Ֆրանսիայի հանրապետությունների կառավարությունների միջև ֆինանսական արձանագրությունը վավերացնելու մասին» N Ն-097-4 որոշմամբ և Երևանի «Աերացիա» մաքրման կայանի վերակառուցման աշխատանքներն սկսելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին և առաջարկել Երևանի քաղաքապետին` Երևանի «Աերացիա» մաքրման կայանի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման նպատակով՝ սահմանված կարգով կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա մաքրման կայանում առկա շենք-շինությունները և (կամ) դրանց տարածքներն օգտագործել կայանի վերակառուցման համար՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դրանք ենթակա են փաստագրման` համապատասխան ակտի հիման վրա։

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին Երևանի «Աերացիա» մաքրման կայանի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման արդյունքում «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի հաշվեկշռից դուրս գրել «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի «Աերացիա» մաքրման կայանի մասը հանդիսացող՝

1) 136.904.222 դրամ հաշվեկշռային արժեքով հիմնական միջոցները՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) 2.044.560 դրամ հաշվեկշռային արժեքով պահեստավորված հիմնական միջոցները և պաշարները՝ համաձայն N 2 հավելվածի։

3. Սահմանել, որ սույն որոշման 2-րդ կետում նշված հիմնական միջոցները և պաշարները դուրս են գրվում սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի, «Համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի, «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության համատեղ եզրակացության հիման վրա։

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին՝ սույն որոշման 3-րդ կետով նախատեսված եզրակացության հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն սույն որոշման 2-րդ կետում նշված գույքի, նրա առանձին հանգույցների, նյութերի, դետալների և մասերի աճուրդը կազմակերպելու վերաբերյալ։

5. Սույն որոշման 3-րդ կետում նշված գործընթացի ավարտից հետո համարել, որ «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին է վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 16-ի N 309-Ն որոշմամբ վարձակալված գույքի մի մասը (հանձնված)՝ այդ գույքի չափով նվազեցնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հանդեպ «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության՝ վարձակալությամբ ստացված գույքը վերադարձնելու պարտավորությունը՝ համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. օգոստոսի 10
Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հուլիսի 30-ի N 877-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎանի «ԱԵՐԱՑԻԱ» մաքրման կայանի վերակառուցման հետԵՎանքով ապամոնտաժման ենթակա հիմնական միջոցների

 

NN
ը/կ

 Կոդը

 Անվանումը

 Սկզբնական արժեքը
(դրամ)

 Վերջնական մնացորդային արժեքը
(դրամ)

1

2

3

4

5

1.

01200082

Ստերիլիզատոր պարավոյ

360,000.00

0.00

2.

01200822

Դիսպիլյատոր Դ-40

145,000.00

0.00

3.

HՀՎ01154

Ջրի որակն ստուգող սարք Hօriba

2,635,324.00

0.00

4.

ՕA010020

Էկոնոմիչ պասպորտ

10,905.00

0.00

5.

ՕA040003

Փական d=100 ծ 3/79, թուջե

22,300.00

45.98

6.

ՕA040005

Պոմպ 5Ֆ-12

85,500.00

0.00

7.

ՕA040007

Փական d=100 ծ 3/79, թուջե

22,300.00

74.29

8.

ՕA040008

Փական d=100 ծ 3/79, թուջե

22,300.00

74.29

9.

ՕA040010

Փական d=100 ծ 3/79, թուջե

22,300.00

326.37

10.

ՕA040011

Փական d=100 ծ 3/79, թուջե

22,300.00

326.37

11.

ՕA040014

Փական d=100 ծ 3/84, թուջե

22,300.00

691.34

12.

ՕA040015

Փական d=100 ծ 3/84, թուջե

22,300.00

691.34

13.

ՕA040019

Պոմպ X-80-50-160

231,300.00

0.00

14.

ՕA040020

Փական d=100 ծ 3/98, թուջե

22,300.00

1,808.40

15.

ՕA040022

Փական d=100 ծ 3/98, թուջե

22,300.00

1,808.40

16.

ՕA040024

Փական d=100 ծ 3/74, թուջե

22,300.00

0.00

17.

ՕA040025

Փական d=100 ծ 3/74, թուջե

22,300.00

0.00

18.

ՕA040027

Փական d=150 ծ 3/74, թուջե

25,000.00

0.00

19.

ՕA040029

Վակուում. թմբուկ ԲՕՈՒ-40 S40 մ2, 1974 թ.

80,000.00

0.00

20.

ՕA040030

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

21.

ՕA040031

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

22.

ՕA040033

Փական d=50 ծ2/74, թուջե

18,000.00

0.00

23.

ՕA040034

Վակուում. թմբուկ ԲՕՈՒ-40 S40 մ2, 1974 թ.

80,000.00

0.00

24.

ՕA040035

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

25.

ՕA040036

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

26.

ՕA040038

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

27.

ՕA040039

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

28.

ՕA040040

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

29.

ՕA040042

Վակուում. թմբուկ ԲՕՈՒ-40 S40 մ2, 1974 թ.

80,000.00

0.00

30.

ՕA040043

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

31.

ՕA040044

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

32.

ՕA040045

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

33.

ՕA040046

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

34.

ՕA040048

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

35.

ՕA040049

Փական d=50 ծ2/74, թուջե

18,000.00

0.00

36.

ՕA040050

Փական d=50 ծ2/74, թուջե

18,000.00

0.00

37.

ՕA040051

Վակուում. թմբուկ ԲՕՈՒ-40 S40 մ2, 1974 թ.

80,000.00

0.00

38.

ՕA040052

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

39.

ՕA040053

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

40.

ՕA040054

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

41.

ՕA040055

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

42.

ՕA040056

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

43.

ՕA040057

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

44.

ՕA040058

Փական d=50 ծ2/74, թուջե

18,000.00

0.00

45.

ՕA040059

Փական d=50 ծ2/74, թուջե

18,000.00

0.00

46.

ՕA040060

Վակուում. թմբուկ ԲՕՈՒ-40 S40 մ2, 1974 թ.

80,000.00

0.00

47.

ՕA040063

Փական d=100 ծ2/74, թուջե

22,300.00

0.00

48.

ՕA040064

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

49.

ՕA040065

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

50.

ՕA040066

Փական d=150 ծ2/74, թուջե

25,000.00

0.00

51.

ՕA040070

Օդամբար V4 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

200,000.00

0.00

52.

ՕA040071

Փական d=100 ծ 3/74, թուջե

22,300.00

0.00

53.

ՕA040072

Օդամբար V4 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

200,000.00

0.00

54.

ՕA040073

Փական d=100 ծ 3/74, թուջե

22,300.00

0.00

55.

ՕA040074

Օդամբար V4 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

200,000.00

0.00

56.

ՕA040075

Փական d=100 ծ 3/74, թուջե

22,300.00

0.00

57.

ՕA040076

Օդամբար V4 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

200,000.00

0.00

58.

ՕA040077

Փական d=100 ծ 3/74, թուջե

22,300.00

0.00

59.

ՕA040078

Օդամբար V1 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

200,000.00

0.00

60.

ՕA040086

Փական դու-600 d600, թուջե ծ3/74

230,000.00

0.00

61.

ՕA040087

Փական դու-600 d600, թուջե ծ3/75

230,000.00

0.00

62.

ՕA040088

Փական դու-600 d600, թուջե ծ3/76

230,000.00

0.00

63.

ՕA040089

Փական դու-600 d600, թուջե ծ3/77

230,000.00

0.00

64.

ՕA040091

Չորացման թմբուկ ԲԿ 22*140

50,000.00

0.00

65.

ՕA040093

Պ/կայանի շենք N 1

8,505,000.00

1,620,615.18

66.

ՕA040094

Պոմպ ՖԳ-440/22.5 8Ֆ-12ծ2/81

1,635,000.00

0.00

67.

ՕA040096

Ռեսիստոր Ի-ՍՏ 3.2 մ3 ռեակտոր, 1979 թ.

160,000.00

0.00

68.

ՕA040097

Ռեսիստոր Ի-ՍՏ 3.2 մ3 ռեակտոր, 1979 թ.

160,000.00

0.00

69.

ՕA040098

Փական d=150 ծ 3/81, թուջե

25,000.00

527.33

70.

ՕA040100

Փական d=150 ծ2/72, թուջե

25,000.00

0.00

71.

ՕA040101

Փական d=150 ծ2/72, թուջե

25,000.00

0.00

72.

ՕA040102

Փական d=150 ծ2/72, թուջե

25,000.00

0.00

73.

ՕA040104

Փական d=150 ծ1/87, թուջե

25,000.00

359.74

74.

ՕA040105

Փական d=150 ծ1/87, թուջե

25,000.00

359.74

75.

ՕA040106

Փական d=150 ծ1/87, թուջե

25,000.00

359.74

76.

ՕA040108

Պոմպ ֆեկ ՍԴ 450/22.5ծ3/94

1,635,000.00

0.00

77.

ՕA040110

Փական d=150 ծ3/94, թուջե

25,000.00

1,652.35

78.

ՕA040114

Փական d=150 ծ2/94, թուջե

25,000.00

1,458.79

79.

ՕA040115

Ջարդիչ D-3 Q(300-600) մ3/ժամ, 1981 թ.

2,000,000.00

0.00

80.

ՕA040116

Փական d=150 ծ2/81, թուջե

25,000.00

241.85

81.

ՕA040117

Ջարդիչ D-3 Q(300-600) մ3/ժամ, 1985 թ.

2,000,000.00

0.00

82.

ՕA040118

Փական d=150 ծ2/85, թուջե

25,000.00

579.67

83.

ՕA040119

Տղմախտացուցիչ d=40մ, հ=4.25, 1974 թ.

1,000,000.00

0.00

84.

ՕA040121

Տղմախտացուցիչ d=40մ, հ=4.25, 1974 թ.

1,000,000.00

0.00

85.

ՕA040124

Պ/կայանի շենք N 2

4,050,000.00

882,575.53

86.

ՕA040126

Փական d=150 ծ3/74, թուջե

25,000.00

0.00

87.

ՕA040127

Պոմպ ՎՎԻ 12 (ՎՎՆ-12)ծ3/74

474,000.00

0.00

88.

ՕA040128

Փական d=150 ծ3/74, թուջե

25,000.00

0.00

89.

ՕA040129

Փական d=150 ծ3/74, թուջե

25,000.00

0.00

90.

ՕA040130

Պոմպ ՎՎԻ 12 (ՎՎՆ-12)ծ2/74

474,000.00

0.00

91.

ՕA040131

Պոմպ ՎՎԻ 12 )ծ2/74

474,000.00

0.00

92.

ՕA040132

Պոմպ ԲՊՍ-10(5ՊՍ-10)79թ.Q12N30

1,857.00

0.00

93.

ՕA040133

Պոմպ ԲՊՍ-10(5ՊՍ-10)79թ.Q12N31

570,000.00

0.00

94.

ՕA040135

Օդամբար V1 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

50,000.00

0.00

95.

ՕA040136

Օդամբար V1 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

50,000.00

0.00

96.

ՕA040137

Օդամբար V1 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

50,000.00

0.00

97.

ՕA040138

Օդամբար V1 մ3 մետաղական կլոր կտրվ., 1974 թ.

50,000.00

0.00

98.

ՕA040142

Փական d=50 ծ3/74, թուջե

18,000.00

0.00

99.

ՕA040143

Ջերմաչորաց. շենք 65*24 H8 մ, 1987թ.

212,160,000.00

83,615,477.94

100.

ՕA040144

Գազային հնոց Պ/Ս

1,000,000.00

0.00

101.

ՕA040145

Գազային հնոց Պ/Ս

1,000,000.00

0.00

102.

ՕA040146

Չորացման թմբուկ ԲԿ 22*140

2,900,000.00

0.00

103.

ՕA040147

Չորացման թմբուկ ԲԿ 22*140

2,900,000.00

0.00

104.

ՕA040148

Օդամղիչ՝ աղացի Q=36 մ3/ժ, 1987 թ.

190,000.00

0.00

105.

ՕA040149

Օդամղիչ՝ աղացի Q=36 մ3/ժ, 1987 թ.

190,000.00

0.00

106.

ՕA040150

Ցիկլոնային մարտկոց ՎՑ2-6ծ3/, 1987 թ.

50,000.00

0.00

107.

ՕA040151

Ցիկլոնային մարտկոց ՎՑ2-6ծ3/, 1987 թ.

50,000.00

0.00

108.

ՕA040152

Տիղմաորս. խոնավ պ/ս V 5.8 մ3, 1987 թ.

290,000.00

0.00

109.

ՕA040153

Տիղմաորս. խոնավ պ/ս V 5.8 մ3, 1987 թ.

290,000.00

0.00

110.

ՕA040154

Թիակավոր բարձրաց. փոխադր.

1,000,000.00

0.00

111.

ՕA040155

Թիակավոր բարձրաց. փոխադր.

1,000,000.00

0.00

112.

ՕA040158

Թիակավոր փոխադրիչ պ/ս

1,000,000.00

0.00

113.

ՕA040159

Թիակավոր փոխադրիչ պ/ս

1,000,000.00

0.00

114.

ՕA040160

Պատրաստի արտադրական ամբարձիչ

150,000.00

0.00

115.

ՕA040161

Պատրաստի արտադրական ամբարձիչ

150,000.00

0.00

116.

ՕA040164

Ղեկավարման ստատ. վահան «Կասկադ»

208,750.00

0.00

117.

ՕA040165

Պոմպ ԷՑՎ-10ծ4/88Q68 H65

157,000.00

0.00

118.

ՕA040166

Ներծծման խողովակաշար

1,157,400.00

0.00

119.

ՕA040167

Ներծծման խողովակաշար

640,000.00

0.00

120.

ՕA040168

Ներծծման խողովակաշար

58,687.60

0.00

121.

ՕA050001

Խոնավ. նստվածքի խողովակ

9,560,400.00

0.00

122.

ՕA050002

Ճնշումային խողովակաշար

22,505,000.00

0.00

123.

ՕA050003

Հեռացվող նստվածքի խողովակ

2,057,600.00

0.00

124.

ՕA050004

Ակտիվ տիղմի խողովակագիծ

25,700,000.00

0.00

125.

ՕA060038

Պոմպ 20/30

92,336.80

0.00

126.

ՕA070024

Կարգավորիչ ԲՍԱՊ

52,000.00

0.00

127.

ՕA100016

Ց/լ մալուխ ԱՍԲ 3*150 L210մ, 1970 թ.

840,000.00

0.00

128.

ՕA100017

Ց/լ մալուխ ԱՇՎ 3*150 400մ, 1970 թ.

1,600,000.00

0.00

129.

ՕA100018

Ց/լ մալուխ ԱՇՎ 3*120-1*7 L720 մ

2,160,000.00

0.00

130.

ՕA100019

Ց/լ մալուխ ԱՇՎ 3*70-1*35 L650 մ

1,950,000.00

0.00

131.

ՕA100020

Ց/լ մալուխ ԱՎՎԳ 3*25-1*16 L1450 մ

4,350,000.00

0.00

132.

ՕA110001

Մեխ. մաքրմ. ճաղավանդ. շենք

85,680,000.00

0.00

133.

ՕA110008

Վահանակային փական a=2.6մ, b=3.6 մ, 1972 թ.

147,000.00

8,945.64

134.

ՕA110009

Վահանակային փական a=2.6մ, b=3.6 մ, 1972 թ.

147,000.00

8,945.64

135.

ՕA110026

Աերումային ավազորսիչ

21,012,138.00

978,707.01

136.

ՕA110027

Վահանակային փական 2500*2500, 1972 թ.

98,000.00

5,963.76

137.

ՕA110028

Վահանակային փական 1500*2000, 1972 թ.

47,000.00

2,860.17

138.

ՕA110029

Աերումային ավազորսիչ

21,012,138.00

234,662.39

139.

ՕA110030

Վահանակային փական 2500*2500, 1972 թ.

98,000.00

5,963.76

140.

ՕA110031

Վահանակային փական 1500*2000, 1972 թ.

47,000.00

2,860.17

141.

ՕA110032

Աերումային ավազորսիչ

21,012,138.00

978,707.01

142.

ՕA110033

Վահանակային փական 2500*2500, 1972 թ.

98,000.00

5,963.76

143.

ՕA110034

Վահանակային փական 1500*2000, 1972 թ.

47,000.00

2,860.17

144.

ՕA110035

Աերումային ավազորսիչ

23,241,249.00

2,470,403.36

145.

ՕA110036

Վահանակային փական 2500*2500, 1972 թ.

98,000.00

5,963.76

146.

ՕA110037

Վահանակային փական 1500*2000, 1972 թ.

47,000.00

2,860.17

147.

ՕA110041

Ստան. ղեկ/վահան. ԷՑՎ12 380Վ40Ա

375,414.00

0.00

148.

ՕA110042

Պոմպ ՖԳ-800/33/130ծ2/82

2,435,400.00

0.00

149.

ՕA110043

Պոմպ ՍԴ-800/33/130ծ2/95

2,435,400.00

0.00

150.

ՕA110045

Պոմպ ԷՑՎ-10-120-6ՍSN40Q68H65, 1987 թ.

203,000.00

0.00

151.

ՕA110048

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

0.00

152.

ՕA110050

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

24,000.00

1,460.51

153.

ՕA110051

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

0.00

154.

ՕA110053

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

24,000.00

1,460.51

155.

ՕA110054

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

0.00

156.

ՕA110056

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

24,000.00

1,460.51

157.

ՕA110057

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

0.00

158.

ՕA110059

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

23,500.00

1,430.08

159.

ՕA110060

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

0.00

160.

ՕA110062

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

24,000.00

1,460.51

161.

ՕA110063

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

570,907.60

162.

ՕA110065

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

24,000.00

1,460.51

163.

ՕA110066

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

570,907.60

164.

ՕA110068

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

23,500.00

1,430.08

165.

ՕA110069

Առաջնային պարզարան

51,120,204.80

570,907.60

166.

ՕA110070

Տղմաքեր Դ 40 Ն-2.5,ո-950, ծ2/, 1972 թ.

1,000,000.00

0.00

167.

ՕA110072

Պրեաարատոր Ф-40,հ4մ, ե/բ, ծ2/, 1970 թ.

51,120,204.80

0.00

168.

ՕA110074

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

24,000.00

1,460.51

169.

ՕA110075

Պրեաարատոր Ф-40,հ4մ, ե/բ, ծ2/, 1970 թ.

51,120,204.80

0.00

170.

ՕA110077

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

24,000.00

1,460.51

171.

ՕA110078

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ, 1972 թ.

23,500.00

1,430.08

172.

ՕA110079

Վահանակային փական էլ. շարժիչ a=1.5մ, b=1մ , 1973 թ.

23,500.00

1,430.08

173.

ՕA110082

Պ/կայան N 1

8,505,000.00

1,545,223.74

174.

ՕA110083

Պոմպ ՖԳ 450/22.5ծ3/83

1,635,000.00

0.00

175.

ՕA110085

Ֆեկ պոմպ ՍԴ Q450 մ3/ժ H22 5մ 94

1,635,000.00

0.00

176.

ՕA110088

Պ/կայան N 2

8,505,000.00

1,060,501.70

177.

ՕA110089

Պոմպ ՖԳ 450/22.5ծ3/83

1,635,000.00

0.00

178.

ՕA110091

Ֆեկ պոմպ ՍԴ Q450 մ3/ժ H22 5մ 94

1,635,000.00

0.00

179.

ՕA110094

Գազգոլդեր՝ մետաղական

157,000,000.00

0.00

180.

ՕA110095

Գազգոլդեր՝ մետաղական

157,000,000.00

0.00

181.

ՕA110096

Ժամանակավոր ծածկ սարքի համար

576,000.00

314,643.37

182.

ՕA110097

Ճնշումային խողովակ և պոմպակայան

2,570,000.00

0.00

183.

ՕA110100

Կոյուղու կոլեկտոր «Նաիրիտ»

28,200,000.00

0.00

184.

ՕA120001

Պ/կայան

13,770,000.00

3,268,504.99

185.

ՕA120006

Պոմպ ՕՎ6-55կ կօմպ75/4.5/0.94/88

190,000.00

0.00

186.

ՕA120007

Պոմպ ՕՎ6-55կ կօմպ75/4.5/0.94/88

190,000.00

0.00

187.

ՕA120008

Պոմպ ՖԳ 144/46ծ3/89

755,000.00

0.00

188.

ՕA120009

Պոմպ ՕՎ6-55ծ/89N75/H4.5Q94

190,000.00

0.00

189.

ՕA120010

Պոմպ ՕՎ6-55ծ/89N75/H4.5Q94

190,000.00

0.00

190.

ՕA120011

Պոմպ ՕՎ6-55ծ/92N75/H4.5Q94

190,000.00

0.00

191.

ՕA120012

Պոմպ ՕՎ6-55ծ/92N75/H4.5Q94

190,000.00

0.00

192.

ՕA120014

Պոմպ ՖԳ 800/33/110 94թ. Արագ

2,435,400.00

0.00

193.

ՕA120035

Օդամուղ ագրեգատների շենք 803 մ2,14.3 մ, 1978 թ.

16,060,000.00

4,965,743.42

194.

ՕA120037

Օդամուղ Ն750234 1300 Կվտ, 23 մ, 1974 թ.

674,000.00

0.00

195.

ՕA120038

Օդամուղ Ն750234 1300 Կվտ, 23 մ, 1974 թ.

123,645.75

0.00

196.

ՕA120039

Օդամուղ Ն750234 1300 Կվտ, 23 մ, 1974 թ.

674,000.00

0.00

197.

ՕA120040

Օդամուղ Ն750234 1300 Կվտ, 23 մ, 1974 թ.

674,000.00

0.00

198.

ՕA120058

Օդ/ագր. Ն-750020(Ն750-23-4), 1974 թ.

674,000.00

0.00

199.

ՕA120059

Օդ/ագր. Ն-750020(Ն750-23-4), 1974 թ.

674,000.00

0.00

200.

ՕA120061

Հետադարձ փական

320,000.00

0.00

201.

ՕA120062

Հետադարձ փական

320,000.00

0.00

202.

ՕA120063

Հետադարձ փական

320,000.00

0.00

203.

ՕA120064

Հետադարձ փական

92,000.00

0.00

204.

ՕA120067

Դրոսելային փական

320,000.00

0.00

205.

ՕA120068

Դրոսելային փական

320,000.00

0.00

206.

ՕA120069

Դրոսելային փական

320,000.00

0.00

207.

ՕA120070

Դրոսելային փական

320,000.00

0.00

208.

ՕA120071

Դրոսելային փական

320,000.00

0.00

209.

ՕA120073

Ղեկավարման տուփ ՊՈՒՆ 25

25,000.00

0.00

210.

ՕA120074

Ղեկավարման տուփ ՊՈՒՆ 25

25,000.00

0.00

211.

ՕA120075

Փական էլ/շարժ ԼՊՌ դու 800, 1974 թ.

320,000.00

0.00

212.

ՕA120076

Փական էլ/շարժ ԼՊՌ դու 800, 1974 թ.

320,000.00

0.00

213.

ՕA120080

Ուժային էլ. պահարան ՍՊՈՒ 62/8

25,000.00

0.00

214.

ՕA120081

Ուժային էլ. պահարան ՍՊՈՒ 62/8

25,000.00

0.00

215.

ՕA120085

Տիրիստային գրգռիչ ՏԵ83204 24կվ500Ա, 1985 թ.

100,000.00

0.00

216.

ՕA120086

Տիրիստային գրգռիչ ՏԵ83204 24կվ500Ա, 1985 թ.

100,000.00

0.00

217.

ՕA120087

Տիրիստային գրգռիչ ՏԵ83204 24կվ500Ա, 1985 թ.

100,000.00

0.00

218.

ՕA120088

Տիրիստային գրգռիչ ՏԵ83204 24կվ500Ա, 1985 թ.

100,000.00

0.00

219.

ՕA120089

Տիրիստային գրգռիչ ՏԵ83204 24կվ500Ա, 1985 թ.

100,000.00

0.00

220.

ՕA120096

Տարող. 50 մ3 բ/ուФ5, 56 մ2, L9մ, 1987 թ.

50,000.00

0.00

221.

ՕA120221

Փական d=100 ծ2/, 1979 թ.

22,300.00

5.72

222.

ՕA120222

Փական d=100 ծ2/, 1980 թ.

22,300.00

5.72

223.

ՕA120385

Փական d=100 ծ2/80

22,300.00

5.72

224.

ՕA120386

Փական d=100 ծ2/81

22,300.00

5.72

225.

ՕA120433

Տղմաքեր լծակ L=20մ ծ2/, 1977 թ.

1,000,000.00

0.00

226.

ՕA120437

Տղմաքեր լծակ L=20մ ծ2/, 1977 թ.

1,000,000.00

0.00

227.

ՕA120441

Տղմաքեր լծակ L=20մ ծ2/, 1977 թ.

1,000,000.00

0.00

228.

ՕA120445

Տղմաքեր լծակ L=20մ ծ2/, 1977 թ.

1,000,000.00

0.00

229.

ՕA120449

Տղմաքեր Ֆ-40 լծակ L=20մ ծ2/, 1977 թ.

1,000,000.00

0.00

230.

ՕA120453

Տղմաքեր Ֆ-40 լծակ L=20մ ծ2/, 1977 թ.

1,000,000.00

0.00

231.

ՕA120457

Տղմաքեր Ֆ-40 լծակ L=20մ ծ2/, 1978 թ.

1,000,000.00

0.00

232.

ՕA120461

Տղմաքեր Ֆ-40 լծակ L=20մ ծ2/, 1978 թ.

1,000,000.00

0.00

233.

ՕA120465

Տղմաքեր Ֆ-40 լծակ L=20մ ծ2/, 1978 թ.

1,000,000.00

0.00

234.

ՕA120484

Քլոր. տնտ. շենք 4.2*3.5H2.7մ, 1978 թ.

147,000.00

80,299.61

235.

ՕA120485

Պարիսպ

550,800.00

0.00

236.

ՕA120486

Ապարատ ԳԷԷ-50

50,000.00

0.00

237.

ՕA120487

Ապարատ ԳԷԷ-50

50,000.00

0.00

238.

ՕA120488

Ապարատ ԳԷԷ-50

50,000.00

0.00

239.

ՕA120489

Ապարատ ԳԷԷ-50

50,000.00

0.00

240.

ՕA120490

Ապարատ ԳԷԷ-50

50,000.00

0.00

241.

ՕA120491

Ապարատ ԳԷԷ-50

50,000.00

0.00

242.

ՕA120493

Պոմպ ԱՑՎ 12-160-65

203,000.00

0.00

243.

ՕA120495

Դատարկման խողովակաշար

61,846,000.00

0.00

244.

ՕA120496

Դատարկման խողովակաշար

5,144,000.00

0.00

245.

ՕA130001

Շենք

4,560,000.00

2,490,926.69

246.

ՕA130019

Լուծված թթվածնի պորտատիվ չափիչ

382,504.00

30,899.56

247.

ՕA130020

Լուծված թթվածնի պորտատիվ չափիչ

382,504.00

30,899.56

248.

ՕA140003

Տղմային և ավազային վթ. հրապ.

1,204,849.00

0.00

249.

ՕA140004

Տնակ 5.4*4.2, H3մ, ք/բ շ, 2/70

136,080.00

74,334.50

250.

ՕA140005

Օժ. տնտես. շենք 24*18 H=2.5մ, 1994 թ.

2,592,000.00

1,415,895.17

251.

ՕA140007

Ց-պատ L 1342մ b0.2մ, հ 2.4մ ե/բ, 1970 թ.

6,159,780.00

0.00

252.

ՕA150009

Ջերմոցի շենք 14*48, մետաղ, 1988 թ.

9,408,000.00

371,500.08

253.

ՕA150010

Ջերմոցի շենք 14*48, մետաղ, 1988 թ.

9,408,000.00

299,106.32

254.

ՕA150012

Շահագործվող ճանապարհ

42,780,000.00

0.00

255.

ՕA150015

Տնտեսական խմելու ջրի ջ/գ L900գծ/մ dy 50, 1970 թ.

1,530,000.00

0.00

256.

ՕA150016

Տնտեսական ֆեկալային կոյ. L350 գծ/մ dy 150, 1971 թ.

1,960,000.00

0.00

257.

ՕA150017

Արտահրապարակային ջրագիծ

15,449.00

3,016.93

258.

ՕA150018

Ներհրապարակային ջրագիծ

308,400.00

0.00

259.

ՕA160146

Պոմպ ՑԴՎ 80/18ծ0/96

10,803.00

0.00

260.

ՕK040003

Ավտոկլավ վեռ. ԱԲ_30

30,000.00

0.00

261.

ՕK040015

Քլորի չափիչ պորտատիվ մնաց.

143,439.00

12,728.56

262.

ՕK040016

Թերմոմետր պորտատիվ PH- մետր

195,555.17

15,797.40

263.

Z0000592

Մետաղյա ճաղաշար

120,833.00

13,490.75

264.

Z0000593

Մետաղյա ճաղաշար

120,833.00

13,490.75

265.

Z0000600

Կոնտակտոր Կ-Տ-400

33,000.00

0.00

266.

Z0000601

Կոնտակտոր Կ-Տ-250

24,000.00

0.00

267.

Z0011225

Տերմոստատ ՏՍՆ-100

150,000.00

19,702.95

268.

Z0011255

Հարթ վահանային փական, 2004 թ.

320,833.00

196,432.29

269.

Z0011256

Ճաղավանդակ, 2004 թ.

2,100,150.00

1,289,741.87

270.

Z0011257

Ճաղավանդակ, 2004 թ.

2,100,150.00

1,289,741.87

271.

Z0011258

Ճաղավանդակ, 2004 թ.

2,100,150.00

1,289,741.87

272.

Z0011259

Ճաղավանդակ, 2004 թ.

2,100,150.00

1,289,741.87

273.

Z0011260

Ճաղավանդակ, 2004 թ.

2,100,150.00

1,289,741.87

274.

ՀՎ012683

Ցանցային բաժանիչ
Dell Pօwer Cօոոect 2024 2004 թ.

155,108.45

0.00

275.

01002241

Մոդեմ Zyxei Օmpi 56p, 2006 թ.

99000.00

110988.49

276.

01002242

Մոդեմ Zyxei Օmpi 56p, 2006 թ.

99000.00

110988.49

277.

01002243

Կոնվեկտոր Adam 4520, 2006 թ.

92250.00

103421.10

278.

01002244

Կոնվեկտոր Adam 4520, 2006 թ.

92250.00

103421.10

279.

01002245

Կոնվեկտոր Adam 4520, 2006 թ.

92250.00

103421.10

280.

01002247

Լարման տրանսֆ-ր 6կվ (տոկա), 2006 թ.

134160.00

150406.22

281.

ՕA060001

Մեխ. վերանորոգման արտադրական շենք

11582400.00

11172414.77

282.

ՕA060018

Թթվածնի բալոնների պահպանման տնակ

70000.00

67522.19

283.

ՕA060027

Էլ. վառարան առանցք. վեր. համ.

573756.00

35882.02

284.

ՕA060031

Սեղան՝ արտադրական 1000x630 ծ3/, 1971 թ.

15000.00

0.00

285.

ՕA080001

ԳՍՄ պահեստի շենք (էլեկտրատն.)

1003200.00

967689.47

286.

ՕA080007

Ենթակայանի և ԿՌՈՒ-ի շենք. N 1

3260400.00

990541.43

287.

ՕA080008

Տրանսֆ.ՏՄ4006 400կվա, 6կվ, 1972 թ.

1788000.00

0.00

288.

ՕA080009

Կամերա՝ 4-տեղանոց ԿՍՕ 3 մ

3172000.00

0.00

289.

ՕA080010

Բաժանար. վահան 2-խ պանել.

528000.00

0.00

290.

ՕA080011

Ենթակայան նվազեցնող. N 2

3360000.00

1020800.89

291.

ՕA080012

Շիտ րասպրեդ. 5 պալ ՇՕ59-83.

2640000.00

0.00

292.

ՕA080013

Տրանսֆ.ՏՄ 250կվա 6.0կվ ծ3/, 1972 թ.

1305000.00

0.00

293.

ՕA080014

Տրանսֆ.ՏՄ 250կվա 6.0կվ ծ3/, 1972 թ.

1305000.00

0.00

294.

ՕA080016

Տրանսֆ.ՏՄ4006 400կվա,6կվ, 1972 թ.

1788000.00

0.00

295.

ՕA080017

Տրանսֆ.ՏՄ4006 400կվա,6կվ, 1972 թ.

1788000.00

0.00

296.

ՕA080018

Կամերա՝ 7-տեղանոց ԿՍՕ 3 մ

5551000.00

0.00

297.

ՕA080019

Շիտ րասպրեդ. 7 պալ ՇՕ59-83.

3696000.00

0.00

298.

ՕA080020

Ենթակայանի և ԿՌՈՒ-ի շենք. N 4

5745600.00

1745569.52

299.

ՕA080021

Տրանսֆ.ՏՄ4006 400կվա, 6կվ, 1972 թ.

1788000.00

0.00

300.

ՕA080022

Տրանսֆ.ՏՄ4006 400կվա, 6կվ, 1972 թ.

1788000.00

0.00

301.

ՕA080023

Կամերա՝ 7-տեղանոց ԿՍՕ 3 մ

5551000.00

0.00

302.

ՕA080024

Շիտ րասպրեդ. 7 պալ ՇՕ59-83.

3696000.00

0.00

303.

ՕA080028

Կամերա՝ 7-տեղանոց ԿՍՕ 3 մ

5551000.00

0.00

304.

ՕA080029

Շիտ րասպրեդ. 7 պալ ՇՕ59-83.

3696000.00

0.00

305.

ՕA080034

Ենթակայանի և ԿՌՈՒ-ի շենք. N 7

4896000.00

1487452.73

306.

ՕA080035

Տրանսֆ.ՏՄ4006 400կվա, 6կվ, 1972 թ.

1788000.00

0.00

307.

ՕA080036

Տրանսֆ.ՏՄ4006 400կվա, 6կվ, 1972 թ.

1788000.00

0.00

308.

ՕA080037

Կամերա՝ 7-տեղանոց ԿՍՕ 3 մ (366)

5551000.00

0.00

309.

ՕA080038

Շիտ րասպրեդ. 7 պալ ՇՕ59-83.

3696000.00

0.00

310.

ՕA080039

ՏՊԻ ԿՌՈՒ. 15x6,4; H-3,5մ; 1970 թ.

10080000.00

3233925.23

311.

ՕA080040

Էլեկտրական կամերա ԿՍՕ 366 1 բջիջ

793000.00

0.00

312.

ՕA080041

Էլեկտրական գումարիչ

25000.00

0.00

313.

ՕA080042

ԿՌԴ-10-401-1000

793000.00

0.00

314.

ՕA080043

ԿԻՏՄԻ-10-202

793000.00

0.00

315.

ՕA080044

ԿՏՄ-10-601-630

793000.00

0.00

316.

ՕA080045

ԿՎԷ-15-1000

793000.00

0.00

317.

ՕA080046

ԿՎԷ-15-1000

793000.00

0.00

318.

ՕA080047

ԿՎԷ-15-1000

793000.00

0.00

319.

ՕA080048

ԿՎԷ-15-1000

793000.00

0.00

320.

ՕA080049

ԿՎԷ-15-1000

793000.00

0.00

321.

ՕA080050

ԿՏՄ-10-601630

793000.00

0.00

322.

ՕA080051

ԿՆՏՄ ի 10-202

793000.00

0.00

323.

ՕA080052

ԿՎԷ-10-19-1000.

793000.00

0.00

324.

ՕA080053

ԿՎԷ-10-15-1000

793000.00

0.00

325.

ՕA080054

ԿՎԷ-10-15-1000

793000.00

0.00

326.

ՕA080055

ԿՎԷ-10-15-1000

793000.00

0.00

327.

ՕA080056

ԿՎԷ-10-15-1000

793000.00

0.00

328.

ՕA080057

ԿՎԷ-10-15-1000

793000.00

0.00

329.

ՕA080058

ԿՎԷ-10-15-1000

793000.00

0.00

330.

ՕA090002

Հեռախոսային ցանց (մալուխ)

62500.00

0.00

331.

ՕA090003

Հաղորդալար

100000.00

0.00

332.

ՕA100001

Մալուխային գիծ 6 կ Վոլտ.

192655.00

0.00

333.

ՕA100014

Բարձր լարման մալուխ (ներ. հրապարակային)

31200000.00

0.00

334.

ՕA100015

Բարձր լարման մալուխ (ներ. հրապարակային)

2100000.00

0.00

335.

ՕA100021

Արտաքին լուսավորության հենասյուն

14671.90

0.00

336.

Z0001218

Էլեկտրական հաշվիչ ՍՏԷՄ-100կվտ., 2004 թ.

135000.00

126759.46

337.

Z0001219

Էլեկտրական հաշվիչ ՍՏԷՄ -100կվտ, 2004 թ.

135000.00

126759.46

338.

ՕA060006

Հաստոց՝ ֆրեզերային 675

   

339.

ՕA060012

Հաստոց՝ թիթեղածոծ.Ն-222 ՕԱ

   

340.

ՕA060015

Հաստոց՝ ուղղագիծ գայլիկ.2Ն-118

   

341.

 01022240

Մոդեմ Zyxei Ompi 56p, 2006 թ.

99000.00

0.00

342.

ՕA060004

Հաստոց՝ կտրող 872 14

1422000.00

0.00

343.

ՕA060005

Հաստոց՝ ընդլայնական շառավղային

55000.00

0.00

344.

ՕA060009

Հաստոց՝ ֆրեզերային 64-80 1150x250, 1971 թ.

1850000.00

0.00

345.

ՕA060023

Հաստոց՝ խառատային պտուտակային ET-26

1500000.00

0.00

346.

ՕՀ300015

Հաստոց՝ ֆրեզերային

1500000.00

0.00

347.

ՕA150001

Հաստոց՝ ռեյսմուս UP-7 հ-52սմ, 1971 թ.

55000

0.00

348.

ՕA150002

Հաստոց՝ կլոր կտրման ՑԱ-2

1836000

0

349.

ՕA160002

Ամբարձահեծան 3 տ

219000

0

   

 Ընդամենը

1,757,497,645

136,904,222

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարարի ԱՌԱՋԻՆ
ՏԵՂԱԿԱԼ

Գ. ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հուլիսի 30-ի N 877-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎանի «Աերացիա» մաքրման կայանի պահեստավորված հիմնական միջոցների ԵՎ պաշարների

 

NN
ը/կ

 Կոդը

 Անվանումը

 Արժեքը

1.

12000444

Պոմպ՝ ձեռքի Ռ-1.6

77.00

2.

12000444

Պոմպ՝ ձեռքի Ռ-1.6

77.00

3.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

4.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

5.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

6.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

7.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

8.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

9.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

10.

12000513

Շագոիսկատել ՇԻ-11

77.00

11.

12000023

Ստելաժ՝ երկաթյա

54,995.14

12.

12000029

Ստելաժ՝ երկաթյա

54,995.14

13.

ՕA160012

Դիֆմանոմետր ԴՍՊ-71

167,000.00

14.

ՕA160013

Դիֆմանոմետր ԴՍՊ-71

167,000.00

15.

ՕA160016

Մանոմետր Մ101/Բեռն.-հոսքի տվիչ, ԿՍՊ-4, չափման բլոկ

50,000.00

16.

ՕA160017

Մանոմետր Մ101/Բեռն.-հոսքի տվիչ, ԿՍՊ-4, չափման բլոկ

50,000.00

17.

ՕA160018

Մանոմետր Մ101/Բեռն.-հոսքի տվիչ, ԿՍՊ-4, չափման բլոկ

50,000.00

18.

ՕA160019

Մանոմետր Մ101/Բեռն.-հոսքի տվիչ, ԿՍՊ-4, չափման բլոկ

50,000.00

19.

ՕA160020

Մանոմետր Մ101/Բեռն.-հոսքի տվիչ, ԿՍՊ-4, չափման բլոկ

50,000.00

20.

ՕA160021

Մանոմետր Մ101/Բեռն.-հոսքի տվիչ, ԿՍՊ-4, չափման բլոկ

50,000.00

21.

ՕA160022

Մանոմետր Մ101/Բեռն.-հոսքի տվիչ, ԿՍՊ-4, չափման բլոկ

50,000.00

22.

ՕA160029

Սարք ՍՈՒ101 380 Վ 50Ա, ծ4/, 1979 թ.

50,000.00

23.

ՕA160030

Սարք ՍՈՒ101 380 Վ 50Ա, ծ4/, 1979 թ.

50,000.00

24.

ՕA160031

Սարք ՍՈՒ101 12ուս., 380 Վ 50Ա, 1979 թ.

50,000.00

25.

ՕA160032

Սարք ՍՈՒ101 810դ. 380 Վ 50Ա, 1979 թ.

50,000.00

26.

ՕA160033

Սարք ՍՈՒ101 810դ. 380 Վ 50Ա, 1979 թ.

50,000.00

27.

ՕA160034

Սարք ՍՈՒ101 810դ. 380 Վ 50Ա, 1979 թ.

50,000.00

28.

ՕA160035

Սարք ՍՈՒ101 810դ. 380 Վ 50Ա, 1979 թ.

50,000.00

29.

ՕA160069

Դիֆմոն. ԴՍՍ7146 1372.

167,000.00

30.

ՕA160070

Դիֆմոն. ԴՍՍ7146 1372.

167,000.00

31.

ՕA160085

Մխոցային պոմպ ՄՊ-50

91,800.00

32.

ՕA160088

Պոմպ ՎՎՆ2-50 մոտոր L0, ծ4/78

474,000.00

   

 Ընդամենը

2,044,560

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարարի ԱՌԱՋԻՆ
ՏԵՂԱԿԱԼ

Գ. ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ