Համարը 
N 1196-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.11.05/66(656) Հոդ.1139
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.09.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.10.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.11.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.09.2014

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 սեպտեմբերի 2008 թվականի N 1196-Ն

 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել կենդանական ծագում ունեցող մթերքներում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` 6-ամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշմամբ սահմանված կենդանական ծագում ունեցող մթերքներում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակների որոշման ստանդարտները:

3. Կենդանական ծագում ունեցող մթերքներում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակների գերազանցումը համարել վտանգավոր` մարդու կյանքի և առողջության համար:

4. Սույն որոշման դրույթները չեն տարածվում կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների յուրահատուկ իմունականխարգելման, բուժման կամ ախտորոշման նպատակով օգտագործվող անասնաբուժական կենսապատրաստուկների կամ դրանց կենսաբանական բաղադրամասերի վրա:

4.1. Հաստատել անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային քանակների հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ կենդանական ծագում ունեցող մթերքների նմուշառման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի։

(4.1-ին կետը լրաց. 21.10.10 N 1492-Ն)

5. Սույն որոշման 1-ին կետն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2008 թ. հոկտեմբերի 27

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի

սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշման

 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

 

Հակավարակային նյութեր

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Սուլֆոնամիդների խմբին պատկանող բոլոր նյութերը

100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ

բոլոր մթերատու տեսակների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

Սուլֆանիլամիդների խմբին պատկանող բոլոր նյութերի մնացորդների միացյալ քանակությունը չպետք է գերազանցի 100μg/կգ

 

Դիամինո պիրիմիդինի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Բաքվիլոպրիմ (Բաքվիլոպրիմ)

10μg/կգ
300μg/կգ
150μg/կգ
30μg/կգ

40μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

խոզի`
կաշի, ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Տրիմեթոպրիմ (Տրիմեթոպրիմ)

50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ

 

 

 

 

100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների` բացառությամբ միասմբակավորների`
ճարպ
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ

միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Կլորսուլոն (Կլորսուլոն)

50 μg/կգ
150 μg/կգ
400 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

 

Հակաբիոտիկներ

Պենիցիլիններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ամոքսիցիլին (Ամոքսիցիլին)

50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
4μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ամպիցիլին (Ամպիցիլին)

50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
4μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Բենզիլպենիցիլին (Բենզիլպենիցիլին)

50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
4μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Կլոքսացիլին (Կլոքսացիլին)

300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
30μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Դիկլոքսացիլին (Դիկլոքսացիլին)

300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
30μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Նաֆցիլին (Նաֆցիլին)

300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
30μg/կգ

գյուղատնտեսական որոճող բոլոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Օքսացիլին (Օքսացիլին)

300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
30μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Պենեթամատ (Բենզիլպենիցիլին)

50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
4μg/կգ

բոլոր գյուղատնտեսական մթերատու կաթնասուն կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ֆենոքսիմեթիլպենիցիլին (Ֆենոքսիմեթիլպենիցիլին)

25μg/կգ
25μg/կգ
25μg/կգ
25μg/կգ

խոզի, ընտանի թռչնի`
մկան
կաշի+ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Ցեֆալոսպորիններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ցեֆացետրիլ (Ցեֆացետրիլ)

125μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների
կաթ

միայն ներկրծային կիրառման համար

Ցեֆալեքսին (Ցեֆալեքսին)

200μg/կգ
200μg/կգ
200μg/կգ
1000μg/կգ
100μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ցեֆալոնիում (Ցեֆալոնիում)

20μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
կաթ

 

Ցեֆապիրին (Ցեֆապիրինի և դեզացետիլցեֆապիրինի միագումարը)

50μg/կգ
50μg/կգ
100μg/կգ
60μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
երիկամ
կաթ

 

Ցեֆազոլին (Ցեֆազոլին)

50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
ոչխարի, այծի
կաթ

 

Ցեֆոպերազոն (Ցեֆոպերազոն)

50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների կաթ

 

Ցեֆքինոմ (Ցեֆքինոմ)

 

 

50μg/կգ
50μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ
20μg/կգ

 

 

50μg/կգ

50μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ

 

50μg/կգ
50μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ


 

Խոզի`
մկան
կաշի+ճարպ
լյարդ
երիկամ


միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Ցեֆտիոֆուր (Բետալակտամ կառուցվածքը պահպանող և որպես դեզֆուրոիլցեֆտիոֆուր արտահայտված բոլոր մնացորդների միագումարը)

1000μg/կգ
2000μg/կգ
2000μg/կգ
6000μg/կգ
100μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Խինոլոններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Դանոֆլոքսացին (Դանոֆլոքսացին)

200 μg/կգ
100 μg/ կգ
400 μg/ կգ
400 μg/ կգ
30 μg/ կգ

 

 

100 μg/ կգ
50 μg/ կգ
200 μg/ կգ
200 μg/ կգ

տավարի, ոչխարի, այծի, թռչնի`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ
կաթ
 

այլ մթերատու

գյուղատնտեսական կենդանիների
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Դիֆլոքսացին (Դիֆլոքսացին)

400 μg/ կգ
100 μg/ կգ
1 400 μg/ կգ
800 μg/ կգ
 

400 μg/ կգ
100 μg/ կգ
800 μg/ կգ
800 μg/ կգ

 

300 μg/ կգ
400 μg/ կգ
1 900 μg/ կգ
600 կգ

 

 

300 μg/kg
100 μg/kg
800 μg/kg
600 μg/kg

տավարի, ոչխարի, այծի`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ
 

խոզի`
մկաններ
մաշկ և ճարպ
լյարդ
երիկամներ
 

թռչնի`
մկաններ
մաշկ և ճարպ
լյարդ
երիկամներ
 

այլ մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Էնրոֆլոքսացին (Էնրոֆլոքսացինի և ցիպրոֆլոքսացինի միագումար)

100 μg/ կգ
100 μg/ կգ
300 μg/ կգ
200 μg/ կգ
100 μg/ կգ
100 μg/ կգ
100 μg/ կգ
200 μg/ կգ
300 μg/ կգ

 
100 μg/ կգ

100 μg/ կգ
200 μg/ կգ
300 μg/ կգ

 

 

100 μg/ կգ
100 μg/ կգ
200 μg/ կգ
200 μg/ կգ

տավարի, ոչխարի, այծի`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ
կաթ
խոզի, ճագարի`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ
 

թռչնի`
մկաններ
մաշկ և ճարպ
լյարդ
երիկամներ


այլ մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Ֆլումեքին (Ֆլումեքին)

200 μg/ կգ
300 μg/ կգ
500 μg/ կգ
1 500 μg/ կգ
50 μg/ կգ

 

400 μg/ կգ
250 μg/ կգ
800 μg/ կգ
1 000 μg/ կգ

 

600 μg/ կգ

 

 

200 μg/ կգ
250 μg/ կգ
500 μg/ կգ
1 000 μg/ կգ

տավարի, ոչխարի, այծի`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ
կաթ

 

թռչնի`
մկաններ
մաշկ և ճարպ
լյարդ
երիկամներ
 

լոդաթևային ձկան
մկաններ և մաշկ
 

այլ մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Մարբոֆլոքսացին (Մարբոֆլոքսացին)

150μg/կգ
50μg/կգ
150μg/կգ
150μg/կգ
75μg/կգ


 

150μg/կգ
50μg/կգ
150μg/կգ
150μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ


խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Օքսոլինային թթուներ (Օքսոլինային թթուներ)

 

 

100 μg/ կգ
50 μg/ կգ
150 μg/ կգ
150 μg/ կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներ`հավի և լոդաթևային ձկան
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Սարաֆլոքսացին (Սարաֆլոքսացին)

10μg/կգ
100μg/կգ

30μg/կգ

հավի`
կաշի և ճարպ
լյարդ

սաղմոնազգիների`
մկան և կաշի

 

 

Մակրոլիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Էրիթրոմիցին (Էրիթրոմիցին A)

 

 

200μg/կգ
200μg/կգ
200μg/կգ
200μg/կգ
40μg/կգ
150μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

Սպիրամիցին (Սպիրամիցինի և նեոսպիրամիցինի միագումար, Սպիրամիցին 1)

200μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
200μg/կգ

 

200μg/կգ
300μg/կգ
400μg/կգ

 

 

250μg/կգ
2000μg/կգ
1000μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ


հավի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ


խոզի`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

Տիլմիկոզին (Տիլմիկոզին)

50μg/կգ
50μg/կգ
1000μg/կգ
1000μg/կգ
50μg/կգ


 

 

 

75μg/կգ
75μg/կգ
1000μg/կգ
250μg/կգ

մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ


ընտանի թռչնի`
մկան
կաշի+ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Տուլաթրոմիցին ((2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R) -2- էթիլ-3,4,10,13-տետրահիդրոքսի-3,5,8,10,12,14-հեքսամեթիլ-11-[[3,4,6-տրիդեոքսի-3-(դիմեթի-լամինո)-b -D-քսիլո-հեքսոպի-րանոզիլ]օքսի]-1-օքսա-6-ազացիկլոպենտ-դեկան-15- ոն, արտահայտված որպես տուլաթրոմիցինի համարժեքներ )

100μg/կգ
3000μg/կգ
3000μg/կգ

 

 

100μg/կգ
3000μg/կգ
3000μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ


խոզի`
կաշի+ ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Տիլոզին (Տիլոզին A)

100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
50μg/կգ
200μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
ճարպ
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

Տիլվալոզին (Տիլվալոզինի և 3-0-ացետիլտիլոզինի միագումար)

50 g/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ

 

 

50μg/կգ
50μg/կգ

խոզի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ


ընտանի թռչնի`
ճարպ
լյարդ

 

 

Քլորֆենիկոլ և վերջինիս հետ կապակցված միացություններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

թիամինֆենիկոլ (թիամինֆենիկոլ)

50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Քլորամֆենիկոլ
(քլորամֆենիկոլ և դրա ածանցյալներ)

 

 

200 μg

3000 μg

300 μg

 

300μg /կգ
500μg /կգ
2000 μg /կգ
500 μg /կգ

 

 

 

100 μg/կգ
200 μg /կգ
2500 μg/կգ
750 μg /կգ


 

 

 

 

1000 μg /կգ

 

 

 

 

100 μg /կգ
200 μg /կգ
2000 μg /կգ
300 μg /կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների,
ոչխարի, այծի՝

մկան
լյարդ
երիկամ
խոզի՝

 

մկան
մաշկ և ճարպ
լյարդ
երիկամ

թռչնի՝ 

մկան
մաշկ և ճարպ
լյարդ
երիկամ

ձկան՝

 

 

մաշկ և մկան` բնական համամասնությամբ

 

այլ տեսակի մթերատուների՝

 

մկան
ճարպ
լյարդ

երիկամ

Չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում։

 

Տետրացիկլիններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Քլորտետրացիկլին (Սկզբնական դեղանյութի և վերջինիս 4-էպիմերի միագումար)

100μg/կգ
300μg/կգ
600μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

Դոքսիցիկլին (Դոքսիցիկլին)

100μg/կգ
300μg/կգ

600μg/կգ
100μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
600μg/կգ

100μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
600μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
լյարդ

խոզի`
երիկամ
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

Ընտանի թռչնի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Օքսիտետրացիկլին (Սկզբնական դեղանյութի և վերջինիս 4-էպիմերի միագումար)

100μg/կգ
300μg/կգ
600μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

Տետրացիկլին (Սկզբնական դեղանյութի և վերջինիս 4-էպիմերի միագումար )

100μg/կգ
300μg/կգ
600μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

 

Նավթալինի օղակով անսամիցին

 


Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Րիֆաքսիմին (Րիֆաքսիմին )

60 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
կաթ

 

 

Պլեվրոմուտիլիններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Տիամուլին (Մինչև 8-a-հիդրոքսիմուտիլին հիդրոլիզվող մետաբոլիտների միագումար)

100μg/կգ
500μg/կգ


 

100μg/կգ
100μg/կգ
1000μg/կգ

 

100μg/կգ
500μg/կգ


100μg/կգ
100μg/կգ
300μg/կգ
1000μg/կգ

խոզի`
մկան
լյարդ


հավի`
մկան
կաշի և ճարպ լյարդ


ճագարի`
մկան
լյարդ


հնդկահավի` մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
ձու

 

Վալնեմուլին (Վալնեմուլին)

50μg/կգ
500μg/կգ
100μg/կգ

խոզի`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

 

Լինկոսամիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Լինկոմիցին

50μg/կգ
100μg/կգ
500μg/կգ
1500μg/կգ
150μg/կգ
50μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
ճարպ
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

Պիրլիմիցին (Պիրլիմիցին)

100μg/կգ
100μg/կգ
1000μg/կգ
400μg/կգ
100μg/կգ

 

100μg/կգ
50μg/կգ
500μg/կգ
1500μg/կգ

 

100μg/կգ
50μg/կգ
500μg/կգ
1500μg/կգ
50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ
 

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ
 

հավի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ
ձու

 

 

Ամինոգլիկոզիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ապրամիցին (Ապրամիցին)

1000μg/կգ
1000μg/կգ
10000μg/կգ
20000μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Ամինոսիդին (Ամինոսիդին)

 

500 μg/կգ
1500 μg/կգ
1500 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզի, ճագարի, հավի`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

Դանոֆլոքսացին (Դանոֆլոքսացին)

100 μg/կգ
50 μg/կգ
200 μg/կգ
200 μg/կգ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Երկհիդրոստրեպ-տոմիցին

 

500 μg/կգ
500 μg/կգ
500 μg/կգ
1000 μg/կգ
200 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի, խոզի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Դիհիդրոստրեպտոմիցին (Դիհիդրոստրեպտոմիցին)

500μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ
1000μg/կգ
200μg/կգ

 

 


500μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ
1000μg/կգ

 

500μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ
1000μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ


խոզի`
մկան
կաշի + ճարպ
լյարդ
երիկամ


ճագարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Գենտամիցին (Գենտամիցին C1, գենտամիցին C1a, գենտամիցին C2 և գենտամիցին C2a միագումար)

50μg/կգ
50μg/կգ
200μg/կգ
750μg/կգ
100μg/կգ

50μg/կգ
50μg/կգ
200μg/կգ
750μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Կանամիցին (Կանամիցին A)

 

 

100μg/կգ
100μg/կգ
600μg/կգ
2500μg/կգ
150μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների` բացառությամբ ձկների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Նեոմիցին, ներառյալ ֆրամիցետինը (Նեոմիցին B)

500μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ
5000μg/կգ
1500μg/կգ
500μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
ճարպ
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

Պարոմոմիցին (Պարոմոմիցին)

500μg/կգ
1500μg/կգ
1500μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթը կամ ձուն օգտագործվում են սննդում

Սպեկտինոմիցին (Սպեկտինոմիցին)

500 μg/կգ
300μg/կգ
1000μg/կգ
5000μg/կգ
200μg/կգ

 

 

 

 

300μg/կգ
500μg/կգ
2000μg/կգ
5000μg/կգ
200μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների` բացառությամբ ոչխարների`
ճարպ
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ


 

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

Ստրեպտոմիցին (Ստրեպտոմիցին)

500μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ
1000μg/կգ
200μg/կգ

 


 

500μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ
1000μg/կգ

 

500μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ

1000μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ


խոզի`
մկան
կաշի + ճարպ
լյարդ
երիկամ
 

ճագարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

Գամիտրոմիցին (գամիտրոմիցին)

 

20 μg /կգ
200 μg/կգ
100 μg /կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների՝

ճարպ

լյարդ

երիկամ

Չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում։

 

Այլ հակաբիոտիկներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Նովոբիոցին (Նովոբիոցին)

50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
կաթ

 

 

Պոլիպեպտիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Բացիտրացին (Բացիտրացին A, բացիտրացին B և բացիտրացին C միագումար)

100μg/կգ

 

 

150μg/կգ
150μg/կգ
150μg/կգ
150μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
կաթ

ճագարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Բետա-լակտամազի ինհիբիտորներ

 


Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Կլավուլանաթթու (Կլավուլանաթթու)

100μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ
400μg/կգ
200μg/կգ

 

 

100μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ
400μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ
 

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Ացետիլիսո-վալերիլտիլոզին (Ացետիլիսո-վալերիլտի-լոզինի և
3-Օ-ացետիլ-տիլոզինի միագումարը)

100 μg/կգ
100 μg/կգ
100 μg/կգ
100 μg/կգ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Ացետիլիսո-վալերիլտիլոզին1
(Ացետիլիսո-վալերիլտի-լոզինի և
3-Օ-ացետիլ-տիլոզինի միագումարը)

50 μg/կգ
50 μg/կգ

ընտանի թռչնի`
կաշի և ճարպ
լյարդ

 

Էրիտրոմիցին (Մնացորդների առավելագույն թույլատրելի քանակների սահմանափակումը վերաբերում է էրիտրոմիցինին համարժեք բոլոր մանրէաբանորեն ակտիվ մնացորդներին)

400 μg/կգ
400 μg/կգ
400 μg/կգ
400 μg/կգ
40 μg/կգ
200 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների,
ոչխարի, խոզի, ընտանի թռչնի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

Ջոսամիցին (Մանրէաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտների միագումար, որն արտահայտված է որպես ջոսամիցին)

200 μg/կգ
200 μg/կգ
200 μg/կգ
400 μg/կգ
200 μg/կգ

հավի, խոզի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
ձու

 

Տիլմիկոզին (Տիլմիկոզին)

40 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների
կաթ

 

Տուլաթրոմիցին (Տուլաթրոմիցինին որպես համարժեքներ հանդես եկող (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2 էթիլ- 3,4,10, 13-տետրաօքսի-3,5,8,10,12, 14-հեքսամեթիլ-11-[[3,4,6-եռդեօքսի-3-(երկմեթիլամինո)-b-D-քսիլոհեքսոպիրանոսիլ] օքսի] -1-օքսա-6-ազացիլոպեն-տեկան-15-1-ը)

100 μg/կգ
3000 μg/կգ
3000 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզի`
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնց կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Պոլիմիքսիններ

 


Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Կոլիստին (Կոլիստին)

150μg/կգ
150μg/կգ
150μg/կգ
200μg/կգ
50μg/կգ
300μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
ճարպ
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ
ձու

 

 

Օրթոսոմիցիններ

 


Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ավիլամիցին (Դիքլորիզոէվերնինաթթու)

50μg/կգ
100μg/կգ
300μg/կգ
200μg/կգ

խոզի, ճագարի, ընտանի թռչնի`
մկան
Ճարպ
լյարդ
երիկամ

խոզերի և ընտանի թռչունների տեսակների համար մնացորդների նշված առավելագույն թույլատրելի քանակները վերաբերում են «կաշի և ճարպ բնականոն համաչափություն» կատեգորիային

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

 

Իոնոֆորներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Մոնենզին (Մոնենզին A)

2μg/կգ
10μg/կգ
30μg/կգ
2μg/կգ
2μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Լազալոցիդ (Լազալոցիդ A)

20μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
50μg/կգ
150μg/կգ

ընտանի թռչնի` մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
ձու

ընտանի թռչունների տեսակների համար մնացորդների նշված առավելագույն թույլատրելի քանակները վերաբերում են «կաշի և ճարպ բնականոն համաչափություն» կատեգորիային

 

Հակամակաբուծային դեղանյութեր

Ներքին մակաբույծների դեմ դեղանյութեր

Սալիցիլանիլիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Կլոզանտել (Կլոզանտել)

1000μg/կգ
3000μg/կգ
1000μg/կգ
3000μg/կգ

 

 

 

1500μg/կգ
2000μg/կգ
1500μg/կգ
5000μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Մոնեպանտել (մոնեպանտել-սուլֆոն)

 

700 μg /կգ
7000 μg /կգ
5000 μg /կգ
2000 μg /կգ

ոչխարի, այծի՝
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Չի կիրառվում այն
կենդանիների նկատմամբ,
որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում։

Րաֆոքսանիդ (Րաֆոքսանիդ)

30μg/կգ
30μg/կգ
10μg/կգ
40μg/կգ

 

 

 

100μg/կգ
250μg/կգ
150μg/կգ
150μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Օքսիլոզանիդ (Օքսիլոզանիդ)

20 μg/կգ
20 μg/կգ
500 μg/կգ
100 μg/կգ
10 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների` ոչխարի
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Տատրա-հիդրո-իմիդազոլներ (իմիդազոլթիազոլներ)

 


Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Լեվամիզոլ (Լեվամիզոլ)

10μg/կգ
10μg/կգ
100μg/կգ
10μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի, խոզի, ընտանի թռչնի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Բենզիմիդազոլներ և պրո-բենզիմիդազոլներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ալբենդազոլ (Ալեբնդազոլի սուլֆոքսիդի, ալբենդազոլի սուլֆոնի և ալբենդազոլի 2-ամինո սուլֆոնի միագումարը, արտահայտված որպես ալբենդազոլ)

100μg/կգ
100μg/կգ
1000μg/կգ
500μg/կգ
100μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ալբենդազոլի օքսիդ (Ալբենդազոլի օքսիդի, ալբենդազոլի սուլֆոնի և ալբենդազոլի 2-ամինո սուլֆոնի միագումարը, արտահայտված որպես ալբենդազոլ)

100μg/կգ
100μg/կգ
1000μg/կգ
500μg/կգ
100μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի` մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ֆեբանտել (Մինչև օքսֆենդազոլի սուլֆոն օքսիդացող լուծահանվող մնացորդների միագումարը)

50μg/կգ
50μg/կգ
500μg/կգ
50μg/կգ
10μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ֆենբենդազոլ (Մինչև օքսֆենդազոլի սուլֆոն օքսիդացող լուծահանվող մնացորդների միագումարը)

50μg/կգ
50μg/կգ
500μg/կգ
50μg/կգ
10μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ֆլուբենդազոլ (Ֆլուբենդազոլի և (2-ամինո 1H-բենզիմիդազոլ-5-իլ) (4 ֆլուորոֆենիլ) մեթանոնի միագումարը)

50μg/կգ
50μg/կգ
400μg/կգ
300μg/կգ

ընտանի թռչնի, խոզի`
մկան
կաշի+ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Ֆլուբենդազոլ (Ֆլուբենդազոլ)

400μg/կգ

ընտանի թռչնի
ձու

 

Մեբենդազոլ (Որպես մեբենդազոլի համարժեքներ արտահայտված մեբենդազոլ մեթիլ (5-(1-հիդրոքսի, 1-ֆենիլ) մեթիլ-1H-բենզիմիդազոլ-2-իլ) կարբամատի և (2-ամինո-1H-բենզիմիդազոլ-5-իլ) ֆենիլմեթանոնի միագումարը)

60μg/կգ
60μg/կգ
400μg/կգ
60μg/կգ

ոչխարի, այծի, միասմբակավորների` մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Նետոբիմին (Ալբենդազոլի օքսիդի, ալբենդազոլի սուլֆոնի և ալբենդազոլի 2-ամինո սուլֆոնի միագումարը, արտահայտված որպես ալբենդազոլ)

100μg/կգ
100μg/կգ
1000μg/կգ
500μg/կգ
100μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի` մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

միայն ներքին ընդունման համար

Օքսֆենդազոլ (Մինչև օքսֆենդազոլի սուլֆոն օքսիդացող լուծահանվող մնացորդների միագումարը)

50μg/կգ
50μg/կգ
500μg/կգ
50μg/կգ
10μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Օքսիբենդազոլ (Օքսիբենդազոլ)

100μg/կգ
500μg/կգ
200μg/կգ
100μg/կգ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Թիամինբենդազոլ (թիամինբենդազոլի և 5-հիդրոքսիթիամինբենդազոլի միագումարը)

100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ

այծի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Տրիկլաբենդազոլ (Մինչև կետոտրիկլաբենդազոլ օքսիդացող լուծահանվող մնացորդների միագումարը)

225μg/կգ
100μg/կգ
250μg/կգ
150μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Ֆենոլի ածանցյալներ, ներառյալ սալիցիլանիդները

 


Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Նիտրոքսինիլ (Նիտրոքսինիլ)

400μg/կգ
200μg/կգ
20μg/կգ
400μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների` ոչխարի
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Օքսիկլոզանիդ (Օքսիկլոզանիդ)

20μg/կգ
20μg/կգ
500μg/կգ
100μg/կգ
10μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Բենզենեսուլֆոնամիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Կլորսուլոն (Կլորսուլոն)

35μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`

մկան
լյարդ
երիկամ

 

 

Պիպերազինի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Պիպերազին (Պիպերազին)

400μg/կգ
800μg/կգ
2000μg/կգ
1000μg/կգ

2000μg/կգ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

հավի ձու

 

 

Տետրահիդրոպիրիմիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Մորանտել (Որպես մորանտելի համարժեքներ արտահայտված և մինչև N-մեթիլ-1.3-պրոպանդիամին հիդրոլիզվող մնացորդների միագումար )

100μg/կգ
100μg/կգ
800μg/կգ
200μg/կգ
50μg/կգ

 

 

100μg/կգ
100μg/կգ
800μg/կգ
200μg/կգ
50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների` ոչխարի
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Արտաքին մակաբույծների դեմ դեղանյութեր

Օրգանոֆոսֆատներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ազամեթիֆոս (Ազամեթիֆոս)

100 μg/կգ

սաղմոնազգիների մկան և կաշի

 

Կումաֆոս (Կումաֆոս)

100μg/կգ

մեղր

 

Դիազինոն (Դիազինոն)

20μg/կգ

 

 

 

 

20μg/կգ
700μg/կգ
20μg/կգ
20μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզի,
ոչխարի, այծի
կաթ

 

մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Դիֆլուբենզուրոն (Դիֆլուբենզուրոն)

1000 μg/կգ

սաղմոնազգիների մկան և կաշի

 

Պրոպետամֆոս (Պրոպետամֆոսի և դեսիսոպրոպիլ-պրոպետամֆոսի մնացորդների միագումարը)

90 μg/կգ
90 μg/կգ

ոչխարի
ճարպ
երիկամ

 

Տեֆլուբենզուրոն (Տեֆլուբենզուրոն)

500 μg/կգ

սաղմոնազգիների մկան և կաշի

 

Ֆլուազուրոն(1) (Ֆլուազուրոն)

200 μg/կգ
7000 μg/կգ
500 μg/կգ
500 μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Ֆոքսիմ (Ֆոքսիմ)

50μg/կգ
400μg/կգ
50μg/կգ

 

 

 

20μg/կգ
700μg/կգ
20μg/կգ
20μg/կգ

 

25μg/կգ
550μg/կգ
50μg/կգ
30μg/կգ
60μg/կգ

ոչխարի`
մկան
ճարպ
երիկամ
 
խոզի`

մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

հավի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ
ձու

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Ֆորմամիդիններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ամիտրազո (Ամիտրազի և որպես ամիտրազ արտահայտված, 2.4-DMA բաղադրիչ պարունակող բոլոր մետաբոլիտների միագումար)

200μg/կգ
200μg/կգ
200μg/կգ
10μg/կգ

400μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ
10μg/կգ

400μg/կգ
200μg/կգ
200μg/կգ

200μg/կգ

200μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ
10μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

ոչխարի`
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

խոզի`
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

մեղր

այծի`
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Պիրեթրոիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ցիհալոթրին (իզոմերների միագումար)

500μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
ճարպ
երիկամ
կաթ

 

Ցիֆլութրին (իզոմերների միագումար)

10μg/կգ
50μg/կգ
10μg/կգ
10μg/կգ
20μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Դելտամեթրին (Դելտամեթրին)

10μg/կգ
50μg/կգ
10μg/կգ
10μg/կգ
20μg/կգ

 

 

10μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

լոդաթևային ձկան
մկան և կաշի

 

Ֆենվալերատ (RR, SS, RS և SR իզոմերների միագումարը)

25μg/կգ
250μg/կգ
25μg/կգ
25μg/կգ
40μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ֆլումեթրին (տրանս-Z իզոմերների միագումարը)

10μg/կգ
150μg/կգ
20μg/կգ
10μg/կգ
30μg/կգ

10μg/կգ
150μg/կգ
20μg/կգ
10μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների
նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Պերմեթրին (իզոմերների միագումար)

50μg/կգ
500μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ
50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ցիպերմեթրին (իզոմերների միագումար)

50μg/կգ

 

20μg/կգ
200μg/կգ
20μg/կգ
20μg/կգ
20μg/կգ

սաղմոնազգիների մկան և կաշի

 

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Ալֆացիպերմեթրին (իզոմերների միագումար)

20μg/կգ
200μg/կգ
20μg/կգ
20μg/կգ
20μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Ացիլ միզանյութի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Դիֆլուբենզուրոն (Դիֆլուբենզուրոն)

1000μg/կգ

սաղմոնազգիների
մկան և կաշի

 

Ֆլուազուրոն (Ֆլուազուրոն)

200μg/կգ
7000μg/կգ
500μg/կգ
500μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Տեֆլուբենզուրոն (Տեֆլուբենզուրոն)

500μg/կգ

սաղմոնազգիների
մկան և կաշի

 

 

Պիրիմիդինի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Դիցիկլանիլ և 2,4,6-տրամինո-պիրիմիդին-5-կարբոնիտրիլի միագումարը

200μg/կգ
150μg/կգ
400μg/կգ
400μg/կգ

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների
նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Ցիրոմազին (Ցիրոմազին)

300 μg/կգ
300 μg/կգ
300 μg/կգ
300 μg/կգ

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Տրազինի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ցիրոմազին (Ցիրոմազին)

300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ
300μg/կգ

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների
նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Ներքին և արտաքին մակաբույծների դեմ դեղանյութեր

Ավերմեկտիններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Աբամեկտին (Աբամեկտին B1a)

10μg/կգ
20μg/կգ

 

 

20μg/կգ
50μg/կգ
25μg/կգ
20μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
ճարպ
լյարդ

 

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների
նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Դորամեկտին (Դորամեկտին)

40μg/կգ
150μg/կգ
100μg/կգ
60μg/կգ

բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Էմամեկտին (Էմամեկտին B1a)

100μg/կգ

լոդաթևային ձկան մկան և կաշի

 

Էպրինոմեկտին (Էպրինոմեկտին B1a)

50μg/կգ
250μg/կգ
1500μg/կգ
300μg/կգ
20μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

Իվերմեկտին (22, 23-դիհիդրո-ավերմեկտին B1a)

40 μg/kg
100 μg/kg

 

 

 

20 μg/kg
15 μg/kg

 

 

20 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
20 μg/kg

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
ճարպ
լյարդ

 

խոզի,
ոչխարի,
ձիու`
ճարպ
լյարդ

 

եղնիկի`
մկաններ
ճարպ
լյարդ
երիկամներ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Մոքսիդեկտին (Մոքսիդեկտին)

50μg/կգ
500μg/կգ
100μg/կգ
50μg/կգ
40μg/կգ

50μg/կգ
500μg/կգ
100μg/կգ
50μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների,
ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Նախակենդանիների դեմ դեղանյութեր

Տրիազինետրիոնի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Տոլտրազուրիլ (Տոլտրազուրիլի սուլֆոն)

100μg/կգ
200μg/կգ
600μg/կգ
400μg/կգ

 

 

100μg/կգ
150μg/կգ
500μg/կգ
250μg/կգ

 

100μg/կգ
150μg/կգ
500μg/կգ
250μg/կգ

հավի, հնդկահավի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

այլ գյուղատնտեսական մթերատու կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն օգտագործվում է սննդում

 

 

 

 

խոզերի համար մնացորդների նշված առավելագույն թույլատրելի քանակները վերաբերվում են «կաշի և ճարպ բնականոն համաչափություն» կատեգորիային

 

 

 

չի կիրառվում այն կենդանիների
նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Խինազոլոնի ածանցյալները

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Հալոֆուգինոն (Հալոֆուգինոն)

10μg/կգ
25μg/կգ
30μg/կգ
30μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների
նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Կարբանիլիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Իմիդոկարբ (Իմիդոկարբ)

300μg/կգ
50μg/կգ
2000μg/կգ
1500μg/կգ
50μg/կգ

 

 

 

300μg/կգ
50μg/կգ
2000μg/կգ
1500μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

ոչխարի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Իոնոֆորներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Լազալոցիդ (Լազալոցիդ A)

150 μg/կգ

ընտանի թռչնի
ձու

 

 

Նյարդային համակարգի վրա ազդող նյութեր

Բուտիրոֆենոլի ածանցյալ տրանկվիլիզատորներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ազապերոն (Ազապերոնի և ազապերոլի միագումար)

100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Վեգետատիվ նյարդային համակարգի վրա ազդող նյութեր

Հակաադրեներիական նյութեր

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Կարազոլոլ (Կարազոլոլ)

5μg/կգ
5μg/կգ
25μg/կգ
25μg/կգ

5μg/կգ
5μg/կգ
15μg/կգ
15μg/կգ
1μg/կգ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

b2 սիմպաթոմիմետիկ նյութեր

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Կլենբուտերոլ հիդրոքլորիդ (Կլենբուտերոլ)

0.1μg/կգ
0.5μg/կգ
0.5μg/կգ
0.05μg/կգ

0.1μg/կգ
0.5μg/կգ
0.5μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ

միասմբակավորների`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

 

Հակաբորբոքային դեղանյութեր

Արիլպրոպիոնաթթվի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Կարպրոֆեն (Կարպրոֆեն)

500μg/կգ
1000μg/կգ
1000μg/կգ
1000μg/կգ

500μg/կգ
1000μg/կգ
1000μg/կգ
1000μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Վեդապրոֆեն (Վեդապրոֆեն)

50μg/կգ
20μg/կգ
100μg/կգ
1000μg/կգ

միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Կարպրոֆեն (Կարպրոֆենի և կարպրոֆենի գլուկուրոնիդի կոնյուատի միագումարը)

500μg/կգ
1000μg/կգ
1000μg/կգ
1000μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Ֆենամատների խմբի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ֆլունիքսին (5-հիդրոքսիֆլունիքսին
Ֆլունիքսին)

20μg/կգ
30μg/կգ
300μg/կգ
100μg/կգ
40μg/կգ

50μg/կգ
10μg/կգ
200μg/կգ
30μg/կգ

10μg/կգ
20μg/կգ
100μg/կգ
200μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

  խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

Տոլֆենամաթթու (Տոլֆենամաթթու)

50μg/կգ
400μg/կգ
100μg/կգ
50μg/կգ

50μg/կգ
400μg/կգ
100μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիներ`
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ

խոզի`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

 

Էնոլաթթվի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Մելոքսիկամ (Մելոքսիկամ)

20μg/կգ
65μg/կգ
65μg/կգ

միասմբակավորների` մկան
լյարդ
երիկամ

 

 

Օքսիկանի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Մելոքսիկամ (Մելոքսիկամ)

20μg/կգ
65μg/կգ
65μg/կգ

20μg/կգ
65μg/կգ
65μg/կգ
15μg/կգ

խոզի, միասմբակավորների, ճագարի`
մկան
լյարդ
երիկամ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, այծի`
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Պիրազոլոնի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Մետամիզոլ (4-մեթիլամինոանտիպիրին)

100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
50μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ


100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ
100μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

խոզի`
մկան
կաշի և ճարպ
լյարդ
երիկամ

միասմբակավորների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Ֆենիլքացախաթթվի ածանցյալներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Դիկլոֆենակ (Դիկլոֆենակ)

5μg/կգ
1μg/կգ
5μg/կգ
10μg/կգ

 

 

 

5μg/կգ
1μg/կգ
5μg/կգ
10μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

խոզի`
մկան
կաշի + ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

 

Սուլֆացված ֆենիլ լակտոններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Ֆիրոկոքսիբ (Ֆիրոկոքսիբ)

10μg/կգ
15μg/կգ
60μg/կգ
10μg/կգ

միասմբակավորների` մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

 

 

Կորտիկոիդներ

Գլուկոկորտիկոիդներ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Բետամեթազոն (Բետամեթազոն)

0.75μg/կգ
2.0μg/կգ
0.75μg/կգ
0.3μg/կգ

0.75μg/կգ
2.0μg/կգ
0.75μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
լյարդ
երիկամ
կաթ

խոզի`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

Դեքսամեթազոն (Դեքսամեթազոն)

0.3μg/կգ

0.75μg/կգ
2μg/կգ
0.75μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, այծի
կաթ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզի, միասմբակավորների`
մկան
լյարդ
երիկամ

 

Մեթիլպրեդնիզոլոն (Մեթիլպրեդնիզոլոն)

10μg/կգ
10μg/կգ
10μg/կգ
10μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ

չի կիրառվում այն կենդանիների
նկատմամբ, որոնցից ստացված կաթն օգտագործվում է սննդում

Պրեդնիզոլոն (Պրեդնիզոլոն)

4μg/կգ
4μg/կգ
10μg/կգ
10μg/կգ
6μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

 

 

Վերարտադրողական համակարգի վրա ազդող նյութեր

Պրոգեստոգեններ

 

Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը)

Մնացորդային առավելագույն քանակը

Տեղակայումը

Այլ նշումներ

Քլորմադինոն (Քլորմադինոն )

4μg/կգ
2μg/կգ
2.5μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
ճարպ
լյարդ
կաթ

միայն զոոտեխնիկական կիրառման համար

Ֆլուգեստոնի ացետատ (Ֆլուգեստոնի ացետատ)

0.5 μg/կգ
0.5 μg/կգ
0.5 μg/կգ
0.5 μg/կգ
1μg/կգ

ոչխարի, այծի`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

միայն թերապևտիկ և զոոտեխնիկական նշանակության

Ալտրենոգեստ (Ալտրենոգեստ)

1μg/կգ
0.4μg/կգ

 

 

1μg/կգ
0.9μg/կգ

խոզի`
կաշի և ճարպ
լյարդ

 

միասմբակավորների` ճարպ
լյարդ

միայն զոոտեխնիկական նշանակությամբ

Նորգեստոմետ (Նորգեստոմետ)

0.2μg/կգ
0.2μg/կգ
0.2μg/կգ
0.2μg/կգ
0.12μg/կգ

խոշոր եղջերավոր կենդանիների`
մկան
ճարպ
լյարդ
երիկամ
կաթ

միայն թերապևտիկ և զոոտեխնիկական նշանակությամբ միայն

Ալյումինի դիստեարատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալյումինի հիդրօքսիդի ացետատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալյումինի ֆոսֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալյումինի սալիցիլատ, հիմնային - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար: Չի նշանակվում կաթնատու կենդանիներին, որոնց կաթն օգտագործվում է սննդում
Ալյումինի տրիստեարատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ամոնիումի քլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բարիումի սելենատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ոչխարից ստացված մթերք  
Բիսմութի սուբկարբոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Բիսմութի սուբգալատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Բիսմութի սուբնիտրատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Բիսմութի սուբսալիցիլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Բորաթթու և բորատներ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալիումի բրոմիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի բրոմիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Կալցիումի ացետատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալցիումի բենզոատ -
Կալցիումի կարբոնատ -
Կալցիումի քլորիդ -
Կալցիումի գլուկոնատ -
Կալցիումի հիդրօքսիդ -
Կալցիումի հիպոֆոսֆիտ -
Կալցիումի մալեատ -
Կալցիումի օքսիդ -
Կալցիումի ֆոսֆատ -
Կալցիումի պոլիֆոսֆատներ -
Կալցիումի պրոպիոնատ -
Կալցիումի սիլիկատ -
Կալցիումի ստեարատ -
Կալցիումի սուլֆատ -
Կալցիումի գլուկոհեպտոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալցիումի գլուկոնագլուկոհեպտոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալցիումի գլուկոնոլակտատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալցիումի գլուտամատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալցիումի գլիցերոֆոսֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կոբալտի կարբոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կոբալտի երկքլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կոբալտի գլուկոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կոբալտի օքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կոբալտի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կոբալտի եռօքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պղնձի քլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պղնձի գլուկոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պղնձի հեպտանոատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պղնձի մետիոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պղնձի օքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պղնձի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկպղնձի օքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Աղաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ջրածնի պերօքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Յոդ և յոդի անօրգանական միացություններ`ներառյալ
նատրիում և կալիումի յոդիդներ, յոդատներ, յոդոֆոր` ներառյալ յոդի պոլիվինիլպիրոլիդոնը
  բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Յոդի երկքլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Յոդի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մագնեզիում
Մագնեզիումի սուլֆատ
Մագնեզիումի հիդրօքսիդ
Մագնեզիումի ստեարատ
Մագնեզիումի գլուտամատ
Մագնեզիումի ուրատատ
Մագնեզիումի ալյումասիլիկատ
Մագնեզիումի օքսիդ
Մագնեզիումի կարբոնատ
Մագնեզիումի ֆոսֆատ
- բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նիկելի գլուկոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նիկելի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալիումի DL-ասպարտատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալիումի գլյուկուրոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալիումի գլիցերաֆոսֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալիումի նիտրատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալիումի սելենատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մանգանի օքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Մանգանի կարբոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Մանգանի քլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Մանգանի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Նատրիումի երկքլորոիսոցիանուրատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Նատրիումի գլիցերաֆոսֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի հիպոֆոսֆիտ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի նիտրիտ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Նատրիումի պրոպիոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի սելենատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի սելենիտ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ծծումբ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցինկի ացետատ
Ցինկի քլորիդ
Ցինկի գլուկոնատ
Ցինկի օլեատ
Ցինկի ստեարատ
- բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
17b - էստրադիոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք միայն թերապևտիկ և զոոտեխնիկական նշանակության
2- ամինաէթանոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
2-ամինաէթիլ երկհիդրֆոսֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
2- պիրոլիդոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք պարենտերալ եղանակով, դեղաքանակը` 40մգ/կգ կենդանի զանգվածի հաշվով
8- հիդրօքսիքինոլին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք տեղային կիրառմամբ, միայն նորածին կենդանիների համար
Ացետիլցիստեին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալֆակալցիդոլ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ծննդաբերող կովերի համար
Ալֆապրոստոլ - ճագարից, խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից և միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Բացիտրացին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք ներկրծային կիրառմամբ, միայն լակտացիայի շրջանում գտնվող կովերի համար, ինչպես նաև բոլոր հյուսվածքների համար` բացառությամբ` կաթի
Բենզալկոնիումի քլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար, միայն մինչև 0.05% խտությամբ
Բենզոկային - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն որպես տեղային անզգայացնող կիրառելու համար
Բենզիլալկոհոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Բետաին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բրոնոպոլ - սաղմոնազգիներ ֆերմաներում բեղմնավորված ձվերի վրա կիրառելու համար միայն
Բրոտիզոլամ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն թերապևտիկ նշանակության
Բուսերելին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բուտորֆանոլի տարտրատ - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն ներերակային կիրառմամբ
Բուտիլ 4-հիդրօքսիբենզոատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բուտիլսկոպոլամինումի բրոմիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կոֆեին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կարբետեցին  - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Կեֆազոլին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ոչխարից և այծից ստացված մթերք միայն ներկրծային կիրառմամբ` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կուրծը մարդու կողմից օգտագործվում է սննդում
  - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Սետոստերիլ սպիրտ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցետավլոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Քլորհեղիդին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Քլորոկրեզոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կլազուրիլ - աղավնուց ստացված մթերք  
Կլոպրոստենոլ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից և միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Կոկոսի ալկիլի երկմեթիլ բետաիններ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Կորտիկոտրոպին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
D-Phe 6-լուտեինացնող հորմոնի արտազատող գործոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Դեմրեքսին - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Դենավերինի հիդրոքլորիդ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք  
Դետոմիդին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն թերապևտիկ նշանակության
Դիկլազուրիլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիներից,
խոզից ստացված մթերք
 
Երկէթիլ ֆտալատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկէթիլենգլիկոլի մոնոէթիլ եթեր - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք  
Մանգանի եռօքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Երկմեթիլ ֆտալատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Դինոպրոստ տրոմեթամին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկպրոֆիլին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էթամիֆիլինի կամզիլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էթանոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար միայն
Էթիլլակտատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էթիպրոստոնի տրոմեթամին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից ստացված մթերք  
Ֆերտիրելինի ացետատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք  
Ֆլումեթրին - մեղուներ (մեղր)  
Ֆոլիաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Գլիցերին սովորական - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Գոնադոտրոպին արտազատող հորմոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Հեպտամինոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Հեսպերիդին - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Հեսպերիդինի մեթիլկալկոն - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Հեքսետիդին - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Մարդու խորիոնի գոնադոտրոպին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մարդու միզային գոնադոտրոպին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք  
Հիդրոկորտիզոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Յոդի օրգանական միացություններ-
Յոդոֆորմ
- բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Իզոբուտան - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Իզոֆլուրան - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն որպես անզգայացնող կիրառելու համար
Իզոքսուպրին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն թերապևտիկ նշանակության, խորհրդի 96/22/EEC (OJ L 125,23.5.1996,էջ 3) դիրեկտիվի համաձայն
Կետամին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կետանսերինի տարտրատ - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Կետոպրոֆեն - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից և միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Լ-քացախաթթու և նրա մոնո- և երկհիմնային նատրիումի, կալիումի և կալցիումի աղեր - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Կաթնաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Լեսիրելին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ճագարից ստացված մթերք  
Լոբելին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Լուպրոստիոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Խնձորի թթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Մանգանի գլուկոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Մանգանի գլիցերոֆոսֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Մանգանի պիդոլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Մանգանի ռիբոնուկլեատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Մեցիլինամ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներարգանդային կիրառմամբ
Մեդրոքսիպրոգեստերոնի ացետատ - ոչխարից ստացված մթերք ներհեշտոցային կիրառմամբ, միայն զոոտեխնիկական նշանակությամբ
Մելատոնին - ոչխարից, այծից ստացված մթերք  
Մենադիոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մենբուտոն - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ոչխարից, այծից, խոզից և միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Մենթոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մեթիլ նիկոտինատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար

Հանքային հիդրոկարբոններ, տարբեր աստիճանի մածուցիկության` ներառյալ միկրոբյուրեղային մոմը, մոտ 10-600C: Ալիֆատիկ, ճյուղավորված ալիֆատիկ և ալիցիկլիկ միացություններ

- բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք բացառվում են արոմատիկ և չհագեցած միացությունները
N-բուտան - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
N-բուտանոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Նատամիցին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Նեոստիգմին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նիկոբոքսիլ - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Նոնիվամիդ - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Օլեիլոլեատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Օքսիտոցին - բոլոր մթերատու կաթնասուններից ստացված մթերք  
Պանկրեատին - բոլոր մթերատու կաթնասուններից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Պապային - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պապավերին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն նորածին հորթերի համար
Պերքացախային թթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ֆենոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ֆլորոգլուկինոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ֆիտոմենադիոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պոլիկրեսուլեն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Պոլիէթիլենգլիկոլի 15 հիդրօքսիստեարատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Պոլիէթիլենգլիկոլի 7 գլիցերին (կոկոս) - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Օքսիէթիլենի 8-40 միավոր պարունակող պոլիէթիլենգլիկոլի ստեարատներ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Պոլիսուլֆատացված գլիկոսամինոգլիկան - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Պրազիկվանտել - ոչխարից և միասմբակավորներից ստացված մթերք լակտացիոն շրջանում չգտնվող ոչխարների համար միայն
Հղի մատակ ձիու գոնադոտրոպինի շիճուկ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պրեթկամիդ (կրոտեթամիդ և կրոպրոպամիդ) - բոլոր մթերատու կաթնասուններից ստացված մթերք  
Նովոկային - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պրոպան - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պրոպիլենգլիկոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կվատրեզին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք մինչև 0.5% խտությամբ որպես կանխարգելող միջոց օգտագործվելու համար միայն
R-կլոպրոստենոլ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից և միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Րիֆաքսիմին - բոլոր մթերատու կաթնասուններից ստացված մթերք տեղային կիրառման համար, միայն ներկրծային կիրառման համար` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կուրծը մարդու կողմից օգտագործվում է սննդում
Ռոմիֆիդին - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն թերապևտիկ նշանակության
Նատրիումի 2-մեթիլ-2-ֆենոքսի պրոպանոատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից, այծից և միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Նատրիում բենզիլի 4-հիդրօքսիբենզոատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիում սետոստեարիլի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Սոմատոսալմ - սաղմոնազգիներ  
Տանինում - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Տաու- ֆլուվալինատ -    
Տերպին հիդրատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից, ոչխարից և այծից ստացված մթերք  
Տետրակաին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն որպես անզգայացնող կիրառելու համար
Թեոբրոմին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Թեոֆիլին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Թիոմերսալ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք մինչև 0.02% խտության մուլտիդեղաչափով պատվաստանյութերում որպես կոնսերվանտներ օգտագործելու համար
Թիմոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Տիմերֆոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք մինչև 0.02% խտության մուլտիդեղաչափով պատվաստանյութերում որպես կոնսերվանտներ օգտագործելու համար
Տրիմեթիլֆլորգլուցինոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին D - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բրդի ճարպի սպիրտ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
1-մեթիլ-2-պիրոլիդոն - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Ցեֆացետրիլ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներկրծային կիրառմամբ և բոլոր հյուսվածքների համար` բացառությամբ` կաթի
Էնիլկոնազոլ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից և միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Էտամսիլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ստրիխնին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար, դեղաքանակը` 0.1 մգ/կգ կենդանի զանգվածի հաշվով
Պարկոնազոլ - խայտահավից ստացված մթերք  
Բիոտին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բրոմհեքսին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնց կաթն օգտագործվում է սննդում
Մերկապտամինի հիդրոքլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Պրազիկվանտել - ոչխարից ստացված մթերք  
Պիրանտելի էմբոնատ - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Վիտամին B1 - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին B12 - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին B2 - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին B3 - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին B5 - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին B6 - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին E - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Տիապրոստ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ոչխարից, խոզից և միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Ապրամիցին -

խոզից, ճագարից
ոչխարից, հավից ստացված մթերք

միայն ներքին ընդունման համար չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն, կաթը օգտագործվում են սննդում
Ազամեթիֆոս - սաղմոնազգիներ  
Դոքսապրամ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Պիպերոնիլի բուտոքսիդ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ոչխարից, այծից և միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Սուլֆագաիակոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Վետրաբուտինի հիդրոքլորիդ - խոզից ստացված մթերք  
Ֆենպիպրամիդի հիդրոքլորիդ - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն ներերակային կիրառմամբ
Հիդրոքլորոթիազիդ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք  
Լևոմեթադոն - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն ներերակային կիրառմամբ
Տրիկաին մեսիլատ - լոդաթևային ձուկ միայն ջրում լուծվելու եղանակով
Տրիքլորմեթիազիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնց կաթն օգտագործվում է սննդում
Վինկամին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն նորածին կենդանիների համար
Ատրոպին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցեֆոպերազոն - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք ներկրծային կիրառմամբ, միայն լակտացիայի շրջանում գտնվող կովերի, ինչպես նաև բոլոր հյուսվածքների համար` բացառությամբ կաթի
2-ամինոէթանոլի գլուկուրոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բետաինի գլուկուրոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բիտումինոսուլֆոնատներ, ամոնիումի և նատրիումի աղեր - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Քլորֆենամին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Հումինաթթուներ և դրանց նատրիումի աղերը - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Պարացետամոլ - խոզից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Տոսիլքլորամիդի նատրիում - լոդաթևային ձուկ միայն ջրում լուծվելու եղանակով
  - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
  - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
1-մեթիլ-2-պիրոլիդոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էրգոմետրինի մալեատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք միայն ծննդաբերող կենդանիների համար
Ջեկորիս օլեում - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Մեպիվակային - միասմբակավորներից ստացված մթերք ներհոդային և էպիդուրալ կիրառման համար` միայն որպես տեղային անզգայացնող
Նովոբիոցին - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներկրծային կիրառմամբ և բոլոր հյուսվածքների համար` բացառությամբ կաթի
Պիպերազինի երկհիդրոքլորիդ - հավից ստացված մթերք բոլոր հյուսվածքների համար` բացառությամբ ձվի
Օքսիէթիլենի 30-40 միավոր պարունակող պոլիօքսիլ գերչակի ձեթ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Օքսիէթիլենի 30-40 միավոր պարունակող պոլիօքսիլ հիդրոգենիզացված գերչակի ձեթ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք որպես լցանյութ օգտագործելու համար
Քսիլազին հիդրոքլորիդ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնց կաթն օգտագործվում է սննդում
Բուտաֆոսֆան - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք  միայն ներերակային ընդունման համար
Ցեֆալոնիում - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներկրծային կիրառման և աչքերի բուժման համար, ինչպես նաև բոլոր հյուսվածքների համար` բացառությամբ կաթի
Նուրոսեմիդ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներերակային կիրառմամբ
Լիդոկային - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն տեղային և ընդհանուր անեսթեզիայի համար
3.5-դիհիդօ-Լ-թիրոսին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Լեվոթիրոքսին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալյումինի սալիցիլատ, հիմնային - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք` բացառությամբ ձկան միայն տեղային կիրառման համար
Բիսմութի սուբնիտրատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներկրծային կիրառման համար
Կալցիումի ասպարտատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մեթիլ սալիցիլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք` բացառությամբ ձկան միայն տեղային կիրառման համար
Սալիցիլ թթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք` բացառությամբ ձկան միայն տեղային կիրառման համար
Նատրիումի սալիցիլատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, խոզից ստացված մթերք  
Ցինկի ասպարտատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Տոլդիմֆոզ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Դեկոքվինատ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ոչխարից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար: Չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնց կաթն օգտագործվում է սննդում
Նատրիումի բորոֆորմիատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
թիամիլալ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներերակային կիրառման համար
թիոպենտալ նատրիում - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն ներերակային կիրառման համար
Ացետիլսալիցիլաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք` բացառությամբ ձկան չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն կամ կաթն օգտագործվում են սննդում
DL-լիզինի ացետիլսալիցիլ թթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք` բացառությամբ ձկան չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն կամ կաթն օգտագործվում են սննդում
Կարբոսալատ կալիում - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք` բացառությամբ ձկան չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն կամ կաթն օգտագործվում են սննդում
Նատրիումի ացետիլսալիցիլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք` բացառությամբ ձկան չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված ձուն կամ կաթն օգտագործվում են սննդում
C9-ից մինչև C13 երկարությամբ ալկիլի շղթայով ալկիլբենզոլի գծային սուլֆաթթու, որը պարունակում է 2.5%-ից քիչ շղթաներ, որոնք ավելի երկար են քան C13 շղթան - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
- ոչխարից ստացված մթերք  
Ամպրոլիում - ընտանի թռչնից ստացված մթերք միան ներքին ընդունման համար
Տիլուդրոնիկ թթու, երկնատրիումական աղ - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն ներերակային կիրառման համար
Սորբիտտրիոլեատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վիտամին A - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ամոնիում լաուրիլի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բրոնոպոլ - լոդաթևային ձուկ  
Կալցիումի պանտոթենատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալանտոյին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք միայն տեղային կիրառման համար
Բենզոկային - սաղմոնազգիներ  
Դեքսպանթենոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ազագլի-նաֆարելին - սաղմոնազգիներ չի կիրառվում այն ձկների նկատմամբ, որոնց ձկնկիթն օգտագործվում է սննդում
Դեսլորելինի ացետատ - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Հիդրօքսիէթիլսալիցիլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք, բացառությամբ ձկան միայն տեղային կիրառման համար
Քսիլազին հիդրոքլորիդ - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք  
Օմեպրազոլ - միասմբակավորներից ստացված մթերք միայն ներքին ընդունման համար
Եռքլորմեթիազիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիներից ստացված մթերք  
Պրոգեստերոն - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից, ոչխարից, այծից, միասմբակավորներից (իգական սեռի) ստացված մթերք  
Բեկլոմեթազոն դիպրոպիոնատ - միասմբակավորներից ստացված մթերք  
Կլոպրոստենոլ - այծից ստացված մթերք  
R-կլոպրոստենոլ - այծից ստացված մթերք  
Սորբիտի սեսքվիոլեատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկէթիլենգլիկոլի մոնոէթիլ եթեր - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական որոճող կենդանիներից և խոզից ստացված մթերք  
Պեֆորելին - խոզից ստացված մթերք  
Ացետիլմեթիոնին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալյումինի հիդրօքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալյումինի մոնոստեարատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ամոնիումի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բենզոիլբենզոատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Բենզիլ p-հիդրօքսիբենզոատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալցիումի բորոգլուկոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կալցիումի ցիտրատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկէթիլսեբացինատ - սննդի բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկմեթիկոն - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկմեթիլ ացետամիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկմեթիլ սուլֆոքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էպինեֆրին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էթիլ օլեաթ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էթիլեներկամինետետրաացետիկ թթու և աղեր - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Էվկալիպտոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պարկիկն ազդակող հորմոն (բոլոր տեսակներից և նրանց սինթետիկ համանմաններից ստացած բնական ՊԱՀ) - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ֆորմալդեհիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մրջնաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Գլուտարալդեհիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Գվայակոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Հեպարին և դրա աղերը - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մարդու խորիոնի հոնադոտրոպին (բնական և դրա սինթետիկ համանմանները) - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկաթի ամոնիումի ցիտրատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկաթի դեքստրան - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Երկաթի գլուկոհեպտոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Իզոպրոպանոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Լանոլին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Լյուտեինիզացնող հորմոն (բոլոր կենդանատեսակներից և նրանց սինթետիկ համանմաններից ստացած) - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մագնեզիումի քլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մագնեզիումի գլուկոնատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մագնեզիումի հիպոֆոսֆիտ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մանիտոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մեթիլբենզոատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մոնոթիոգլիցերոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մոնտանիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Միգլիոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Օրգոտեին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պոլոքսալին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պոլոքսամեր - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պոլիէթիլենգլիկոլներ (մոլեկուլային կշիռը` 200-ից մինչև 10000) - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պոլիսորբատ 80 - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Սերոտոնին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի քլորիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի քրոմոգլիկատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի երկօտիլսուկֆոսուկցինատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի ֆորմալդեհիդսուլֆոքսիլատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի լաուրիլսուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի պիրոսուլֆիտ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի ստեարատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Նատրիումի թիոսուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Միզանյութ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցինկի օքսիդ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցինկի սուլֆատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ադենոզին և դրա 5´-մոնո-, 5´-երկ- և 5´-եռֆոսֆատները - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ալանին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Արգինին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ասպարագին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ասպարագինաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Կարնիտին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Քոլին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Քիմոտրիպսին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցիտրուլին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցիստեին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ցիտիդին և դրա 5´-մոնո-, 5´-երկ- և 5´-եռֆոսֆատները - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Հիստիդին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Հիալուրոնաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ինոզին և դրա 5´-մոնո-, 5´-երկ- և 5´-եռֆոսֆատները - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ինոզիտոլ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Իզոլեյցին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Լեյցին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Լիզին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Մեթիոնին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Օրնիթին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Օրոտաթթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պեպսին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ֆենիլալանին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պրոլին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Սերին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
թիոկտիկ թթու - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Թրեոնին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
թիմիդին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Թրթնջկաթթու - մեղր  
Կարպրոֆեն - խոշոր եղջերավոր կենդանիներից ստացված մթերք թույլատրվում է միայն խոշոր եղջերավոր կենդանիների կաթում
Տրիպտոֆան - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Սիրոզին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Ուրիդին և դրա 5´-մոնո-, 5´-երկ- և 5´-եռֆոսֆատները - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Վալին - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պոլիօքսիէթիլեն սորբիտան մոնոօլեատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Պոլիօքսիէթիլեն սորբիտան մոնոօլեատ և երօլեատ - բոլոր մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիներից ստացված մթերք  
Անասնաբուժական դեղամիջոցը (դեղաբանական ակտիվ նյութը) Մնացորդային առավելագույն քանակը Տեղակայումը Այլ նշումներ
Արիստոլոքիա և դրանից ստացած պատրաստուկներ 0 -  
Քլորամֆենիկոլ 0 -  
Քլորոֆորմ 0 -  
Քլորպրոմազին 0 -  
Կոլքիցին 0 -  
Դապսոն 0 -  
Դիմետրիդազոլ 0 -  
Մետրոնիդազոլ 0 -  
Նիտրոֆուրաններ (ներառյալ ֆուրազոլիդոնը) 0 -  
Ռոնիդազոլ 0 -  

 

Անաբոլիկ ազդեցությամբ օժտված միջոցներ.

 

Ստիլբեններ

 

Ստիլբենի ածանցյալներ

 

Ստիլբենի աղեր և եթերներ

 

Թիրեոստատներ

 

Ստերոիդներ

 

Ռեզորցիկլիկ թթվային լակտոն, այդ թվում՝ զերանոլ

 

Բետա-ագոնիստներ

0 մգ/կգ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

կենդանական ծագում ունեցող մթերք

Չի կիրառվում այն կենդանիների նկատմամբ, որոնցից ստացված մթերքն օգտագործվում է սննդում։

Քլորօրգանական միացություններ.

Ա-հեքսաքլորցիկլոհեքսան

Բ-հեքսաքլորցիկլոհեքսան

Լինդան

 

Ալդրին

Դիելդրին

 

Հեպտաքլոր

 

Հեքսաքլորբենզոլ

 

Էնդրին

ԴԴՏ և անալոգներ

 

2,4-Դ

200 մկգ/կգ Ա-ՀՔՑՀ-ի

 համար և 100մկգ/կգ

Բ-ՀՔՑՀ-ի համար

 

Ալդրինի և դիելդրինի համար

200 մկգ/կգ

 

200 մկգ/կգ

 

200 մկգ/կգ

 

50 մկգ/կգ

1000 մկգ/կգ

 

4 մկգ/կգ

կաթ

 

Ֆոսֆորօրգանական միացություններ.

Մեթիլքլորպիրոֆոս
Դիազինոն
Մեթիլքլորպիրոֆոս
Դիազինոն

10 մկգ/կգ
10 մկգ/կգ
50 մկգ/կգ
20 մկգ/կգ (միս)
700 մկգ/կգ (ճարպ)

կաթ
միս

 

Քիմիական տարրեր.

Սնդիկ
Կապար
Կադմիում

0.02 մգ/կգ
0.1 մգ/կգ
0.05 մգ/կգ

   

Միկոտոքսիններ.

Աֆլատոքսին Մ1

0.05 մգ/կգ

կաթ

 

Ռադիոնուկլիդներ.

Ցեզիում 134/137
Ցեզիում 134/137

370 Բկ/կգ
370 Բկ/կգ

կաթ
միս

 

Ծանուցում` 1μg հավասար է 10-6 մգ:

 

(հավելվածը խմբ., լրաց. 21.10.10 N 1492-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

  Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի

սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ՝ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակների (այսուհետ` մնացորդային նյութեր) հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքների նմուշառման ընթացակարգը և դրա իրականացման պայմանները:

2. Նմուշառումը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչությունը (այսուհետ` տեսչություն)` պետական վերահսկողության իրականացման շրջանակներում:

3. Տեսչությունն ապահովում է կենդանական ծագում ունեցող մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության արդյունքների գրանցման ձևաթղթի լրացումը` Եվրոպական միությունում ընդունված ծրագրային համակարգի համաձայն:

4. Մնացորդային նյութերի հսկողության արդյունքների գրանցման ձևաթուղթը պարունակում է հետազոտված նմուշների և դրական արդյունքների մասին քանակական տեղեկատվություն՝ ըստ նմուշների տեսակների` համաձայն ձևի:

5. Հսկողության ենթակա մնացորդային նյութերը պատկանում են Ա և Բ խմբերի`

1) Ա խումբը ներառում է անաբոլիկ ազդեցությամբ և օգտագործման համար չերաշխավորված նյութերը`

ա. ստիլբեններ, դրանց աղեր և եթերներ` Ա1 (A1),

բ. անտիթիրոիդներ (վահանաձև գեղձի) ագենտներ` Ա1 (A2),

գ. ստերոիդներ` Ա3 (A3),

դ. ռեզորցիկլիկ թթվային լակտոններ` ներառյալ զերանոլ Ա4 (A4),

ե. բետա-ագոնիստներ Ա5 (A5),

զ. նյութեր, որոնց համար մնացորդային առավելագույն քանակ սահմանված չէ Ա6 (A6).

2) Բ խումբը ներառում է Բ1` անասնաբուժական դեղամիջոցների` ներառյալ գրանցում չստացած, բայց գործնականում օգտագործվող նյութերը, Բ2` այլ անասնաբուժական դեղամիջոցների և Բ3` աղտոտիչների խմբերը՝

ա. Բ1 խմբի անասնաբուժական դեղամիջոցներն են հակամանրէային նյութերը` ներառյալ սուլֆանիլամիդային պատրաստուկները և խինոլոնները,

բ. Բ2 խմբի այլ անասնաբուժական դեղամիջոցներն են`

Բ2ա (B2a)` հակահելմինթոզային միջոցները,

Բ2բ (B2b)` հակակոկցիդիոզային միջոցները, այդ թվում՝ նիտրոիմիդազոլները,

Բ2գ (B2c)` կարբամատները և պիրեթրոիդները,

Բ2դ (B2d)` սեդատիվները,

Բ2ե (B2e)` ոչ ստերոիդային, հակաբորբոքային դեղամիջոցները,

Բ2զ (B2f)` դեղաբանական ակտիվ այլ նյութերը,

գ. Բ3 աղտոտիչներն են`

Բ3ա (B3a)՝ քլորի օրգանական միացությունները (PcBs),

Բ3բ (B3b)՝ ֆոսֆորի օրգանական միացությունները,

Բ3գ (B3c)՝ քիմիական տարրերը,

Բ3դ (B3d)՝ միկոտոքսինները,

Բ3ե (B3e)՝ ներկանյութերը (դեղաբանական ազդեցությամբ օժտված),

Բ3զ (B3f)՝ այլ նյութեր:

6. Մսի նմուշառում կատարվում է կենդանիների պահման վայրերից` տնտեսություններից և սպանդանոցներից: Ֆերմայից նմուշառման դեպքում նմուշներ կարելի է վերցնել նաև կերից, խմելու ջրից և այլն` չթույլատրված նյութերի օգտագործումը հայտնաբերելու նպատակով՝

1) տավարի մսի դեպքում նմուշառումը կատարվում է այնպես, որ կենդանիների նվազագույն քանակությունը, որը տարեկան ենթարկվում է ստուգման՝ մնացորդային նյութերի բոլոր խմբերի նկատմամբ, պետք է լինի առնվազն նախորդ տարում կենդանիների սպանդից ստացված զանգվածի 0.4 տոկոսը, որից 0.25 տոկոսը՝ Ա խմբի նյութերի և 0.15 տոկոսը՝ Բ խմբի նյութերի համար: Ա խմբի հսկողության համար նմուշների կեսը վերցվում է տնտեսություններից, որտեղ կենդանի կենդանիներն են պահվում, մյուս կեսը` սպանդանոցներից.

2) նմուշների 25 տոկոսը պետք է ստուգվի Ա խմբի 5 բաղադրիչների նկատմամբ, ընդ որում, այդ նպատակով նմուշներ կարող են վերցվել նաև խմելու ջրից, կերից.

3) Ա խմբի նյութերի նկատմամբ հսկողություն և նմուշառում կատարվում է յուրաքանչյուր տարի` օգտագործելով Ա խմբի ստուգման համար հավաքված ընդհանուր նմուշների նվազագույնը 5 տոկոսը.

4) Բ խմբի նյութերի հսկողության համար վերցված նմուշների 30 տոկոսը պետք է ստուգվի Բ1, 30 տոկոսը` Բ2, 10 տոկոսը՝ Բ3 խմբի նյութերի նկատմամբ:

7. Խոզի մսի դեպքում հսկողությունը և նմուշառումը կատարվում են այնպես, որ կենդանիների քանակը լինի առնվազն նախորդ տարում սպանդի ենթարկված խոզերի ընդհանուր զանգվածի 0.05 տոկոսը, որից 0.02 տոկոսը՝ Ա խմբի, 0.03 տոկոսը՝ Բ խմբի նյութերի նկատմամբ`

1) նմուշառումը կատարվում է յուրաքանչյուր տարի՝ մնացորդային նյութերի բոլոր նյութերի նկատմամբ.

2) սպանդանոցում նմուշառում կատարելու դեպքում նմուշառման և փորձաքննության ենթակա են նաև կերը, խմելու ջուրը, գոմաղբը, որոնք վերցվում են ֆերմայից, որտեղ այդ կենդանիները պահվել են.

3) ֆերմաներից նմուշառման համար անհրաժեշտ է նվազագույնը մեկ ֆերմա` սպանդի ենթարկված 100000 գլուխ խոզով.

4) Ա խմբի նյութերը հսկողության ենթակա են յուրաքանչյուր տարի, ընդ որում, այդ նպատակով օգտագործվում է Ա խմբի համար նախատեսված նմուշների 5 տոկոսը.

5) Բ խմբի նյութերի հսկողության համար վերցված նմուշների 30 տոկոսը պետք է ստուգվի Բ1, 30 տոկոսը` Բ2, 10 տոկոսը՝ Բ3 խմբի նյութերի նկատմամբ:

8. Այծի և ոչխարի մսի դեպքում հսկողություն և նմուշառում կատարվում է այնպես, որպեսզի կենդանիների նվազագույն քանակությունը, որը ենթակա է տարեկան ստուգման՝ մնացորդային նյութերի բոլոր խմբերի նկատմամբ, լինի նախորդ տարում սպանդի ենթարկված՝ 3 ամսականից բարձր հասակի կենդանիներից ստացված մսեղիքի զանգվածի 0.05 տոկոսը, որից 0.01 տոկոսը՝ Ա խմբի, 0.04 տոկոսը՝ Բ խմբի նյութերի համար`

1) Ա խմբի նյութերի նկատմամբ հսկողություն և նմուշառում կատարվում է յուրաքանչյուր տարի` օգտագործելով Ա խմբի ստուգման համար հավաքված ընդհանուր նմուշների նվազագույնը 5 տոկոսը.

2) Բ խմբի նյութերի հսկողության համար վերցված նմուշների 30 տոկոսը պետք է ստուգվի Բ1, 30 տոկոսը` Բ2, 10 տոկոսը՝ Բ3 խմբի նյութերի նկատմամբ:

9. Ձիու մսի դեպքում հսկողություն և նմուշառում կատարվում է տվյալ երկրում մսի կիրառման նպատակայնությունից և ծավալներից, նաև ելնելով հայտնաբերված խնդիրներից:

10. Թռչնի` բրոյլերի, հավի, հնդկահավի և ընտանի այլ թռչնի մսի դեպքում հսկողության նպատակով ըստ թռչնատեսակի նմուշառում կատարվում է տարեկան մեկ անգամ, նվազագույնը 200 տոննա տարեկան արտադրության (սպանդային քաշ) հաշվարկով, իսկ 5000 տոննա տարեկան արտադրության ծավալները գերազանցելու դեպքում` նվազագույնը 100 նմուշ` մնացորդային նյութերի յուրաքանչյուր խմբի համար՝

1) Ա խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 50 տոկոսը, որի 1/5-րդ մասն անհրաժեշտ է վերցնել ֆերմաներից: Ա խմբի յուրաքանչյուր նյութ ամեն տարի ենթակա է ստուգման` օգտագործելով ընդհանուր Ա խմբի փորձաքննության համար նախատեսված նմուշների 5 տոկոսը.

2) Բ խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 50 տոկոսը, որից 30 տոկոսը պետք է ստուգվի Բ1, 30 տոկոսը` Բ2, 10 տոկոսը` Բ3 խմբի նյութերի նկատմամբ:

Հավասարակշռությունը պետք է պահպանել՝ համաձայն տվյալ երկրի փորձառության և հիմնական տեղեկատվության:

11. Ճագարի, բնական ազատ պայմաններում ապրող վայրի նաև ֆերմաներում պահվող վայրի կենդանիների մսի դեպքում նմուշառում կատարվում է երկրում տվյալ կենդանու բուծման արտադրական կառուցվածքից ելնելով՝ ֆերմայի կամ սպանդանոցի մակարդակով:

12. Ֆերմաներում պահվող վայրի կենդանիների դեպքում նմուշառում կատարվում է վերամշակման գործընթացում: Ֆերմայից նմուշառման դեպքում նմուշներ կարելի է վերցնել նաև կերից, խմելու ջրից և այլն` չթույլատրված նյութերի օգտագործումը հայտնաբերելու նպատակով:

13. Մնացորդային նյութերի հսկողության համար նմուշը պետք է բաղկացած լինի միևնույն տնտեսության մեկ կամ ավելի կենդանու նմուշներից` համաձայն անալիտիկ մեթոդի պահանջի:

14. Ճագարի մսի դեպքում յուրաքանչյուր տարի վերցվում է 10 նմուշ` յուրաքանչյուր 300 տոննա տարեկան արտադրության հաշվով (սպանդային քաշ)՝ առաջին 3000 տոննա արտադրության համար, և մեկական նմուշ` լրացուցիչ յուրաքանչյուր 300 տոննայի հաշվով՝

1) Ա խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 30 տոկոսը, որից 70 տոկոսը կատարվում է Ա խմբի 6 ենթախմբերի, 30 տոկոսը` Ա խմբի այլ ենթախմբերի սուբստանցիաների ստուգման համար.

2) Բ խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 70 տոկոսը, որից 30 տոկոսը՝ Բ1, 30 տոկոսը` Բ2, 10 տոկոսը` Բ3 ենթախմբերի սուբստանցիաների ստուգման համար:

15. Ֆերմայում պահվող վայրի կենդանու մսի դեպքում նմուշառում կատարվում է տարեկան ընդամենը 100 նմուշի հաշվարկով, որից 20 տոկոսը` Ա խմբի, 70 տոկոսը` Բ խմբի նյութերի համար՝

1) Ա խմբի նյութերի հսկողության համար նմուշների մեծամասնությունն ստուգվում է Ա5 և Ա6 խմբերի սուբստանցիաների նկատմամբ.

2) Բ խմբի նյութերի նկատմամբ հսկվում է ընդհանուր նմուշների 70 տոկոսը, որից 30 տոկոսը՝ Բ1, 30 տոկոսը` Բ2ա և Բ2բ ենթախմբերի, 10 տոկոսը` Բ2գ և Բ2ե ենթախմբերի, 30 տոկոսը Բ3 խմբի ենթախմբերի սուբստանցիաների ստուգման համար: Մնացածը (10 տոկոս) բաշխվում է՝ համաձայն տվյալ երկրի փորձառության և իրավիճակի։

16. Բնական պայմաններում ապրող վայրի կենդանիների մսի դեպքում նմուշառում կատարվում է տարեկան ընդամենը 100 նմուշի հաշվարկով, որի դեպքում՝

1) նյութերի հսկողության համար նմուշառում կատարվում է արտադրող, վերամշակող, իրացնող կազմակերպությունում կամ որսի վայրում.

2) նմուշի չափը կախված է կիրառվող անալիտիկ մեթոդից:

17. Կաթից նմուշառում կատարվում է մթերատու գյուղատնտեսական կենդանիների հում կաթից. նմուշի քանակությունը կախված է հսկման ենթակա նյութերի հայտնաբերման անալիտիկ մեթոդից:

18. Նմուշառում կատարվում է կաթի հավաքման պահեստարանից (ռեզերվուարից) ֆերմայում կամ կաթի վերամշակման արտադրամասում` մինչև կաթի վերամշակումը:

19. Կովի, ոչխարի, այծի, ձիու կաթի նմուշառումն իրականացվում է կենդանիների մթերատվության ծավալների և արձանագրված խնդիրների հիման վրա:

20. Կովի նաև մյուս տեսակների կաթի նմուշառում կատարվում է տարեկան մեկ անգամ՝ 15000 տոննա արտադրանքի հաշվով՝ առնվազն 300 նմուշ հաշվարկով, որից՝

1) նմուշների 70 տոկոսը ստուգվում է մնացորդային նյութերի նկատմամբ, յուրաքանչյուր նմուշ ստուգվում է Ա6, Բ1, Բ2ա և Բ2ե ենթախմբերի սուբստանցիաների նկատմամբ.

2) նմուշների 15 տոկոսն ստուգվում է Բ3 խմբի, իսկ մնացած 15 տոկոսը` ելնելով տվյալ երկրի իրավիճակից` համաչափորեն մյուս սուբստանցիաների նկատմամբ:

21. Ձվի նմուշառում կատարվում է տարեկան մեկ անգամ՝ 1000 տոննա արտադրանքի հաշվով՝ 200-ական ձու հաշվարկով:

22. Նմուշի քանակությունը, կախված հսկման ենթակա նյութերի հայտնաբերման անալիտիկ մեթոդից, կարող է լինել 12 ձու և ավելի:

23. Նմուշառում կատարվում է ֆերմայում կամ ձվի տեսակավորման և փաթեթավորման արտադրամասում, ընդ որում նմուշների 30 տոկոսը վերցվում է ձվի փաթեթավորման արտադրամասերից, որտեղից ստացվում է մարդկանց սպառման համար նախատեսված ձվի մեծ մասը:

24. Կատարված նմուշառման արդյունքում նմուշների 70 տոկոսն ստուգվում է Ա6, Բ1 և Բ2բ ենթախմբերի սուբստանցիաների նկատմամբ, 30 տոկոսը` երկրի վիճակից ելնելով, մյուս սուբստանցիաների նկատմամբ` հավասարակշռությունը պահպանելով, որը կներառի նաև Բ3 խմբի սուբստանցիաները:

25. Այլ տեսակի թռչունների ձվերի նմուշառումը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով արտադրական ծավալները և առկա խնդիրները` մյուս տեսակի ձվերը ներառելով հավի ձվերի նմուշառման մեջ:

26. Մեղրի նմուշառում կատարվում է տարեկան մեկ անգամ՝ ըստ արտադրողների, 300 տոննա արտադրանքի հաշվով՝ 10 նմուշ՝ մինչև 3000 տոննա արտադրական ծավալների դեպքում, և լրացուցիչ մեկական նմուշ` յուրաքանչյուր լրացուցիչ 300 տոննայի դեպքում:

27. Մեղրի նմուշների 50 տոկոսն ստուգվում է Բ1 և Բ2գ, 40 տոկոսը` Բ3ա, Բ3բ, Բ3գ խմբերի սուբստանցիաների նկատմամբ, 10 տոկոսը` համաչափորեն մյուս սուբստանցիաների նկատմամբ` նախընտրելով միկոտոքսինների հսկողությունը:

28. Սույն կարգով չկարգավորված նմուշառության ընթացակարգերն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 19-ի «Սննդամթերքի, անասնակերի և կերային հավելումների փորձաքննության նմուշառման կարգը հաստատելու մասին» N 598-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Ձև

 

Ա խմբի արգելված նյութերը

Նյութը

Տավար

Խոզ

Թռչուն

Կաթ

Ձի

Ջր. կենդ.

Ձու

Մեղր

 

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

Ա1

                               

Ա2

                               

Ա3

                               

Ա4

                               

Ա5

                               

Ա6

                               

Ընդհ. նմ.

                               

 

 Բ խումբ: Հակամանրէային նյութեր

Նյութը

Տավար

Խոզ

Թռչուն

Կաթ

 

Ձի

 

Ջր. կենդ.

Ձու

Մեղր

 

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

Բ1

                               

 

 Բ2 - Այլ անասնաբուժական դեղամիջոցներ

 

Նյութը

Տավար

Խոզ

Թռչուն

Կաթ

Ձի

Ջր. կենդ.

Ձու

Մեղր

 

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

Բ2ա

                               

Բ2բ

                               

Բ2գ

                               

Բ2դ

                               

Բ2ե

                               

Բ2զ

                               

Ընդհ. նմ.

                               

 

 Բ3 -Այլ նյութեր և էկոլոգիական աղտոտիչներ

 

Նյութը

Տավար

Խոզ

Թռչուն

Կաթ

Ձի

Ջր. կենդ.

Ձու

Մեղր

 
 

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

Բ3ա

                               

Բ3բ

                               

Բ3գ

                               

Բ3ե

                               

Ընդհ. նմ.

                               

 

Ընդհանուր Ա և Բ խմբերի արդյունքները

Նյութը

Տավար

Խոզ

Թռչուն

Կաթ

Ձի

Ջր. կենդ.

Ձու

Մեղր

 

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

նմ.

դր.

Ա

                               

Բ1

                               

Դրական արդյունքների մանրամասներ

Տեսակը

Ընդհանուր նմուշների քանակը

Ընդհանուր դր. նմուշների քանակը

Ձուկ

   

Տավար

   

Ձու

   

Մեղր

   

Կաթ

   

Ոչխարամիս

   

Խոզամիս

   

Թռչնամիս

   

Ընդամենը

   

(հավելվածը լրաց. 21.10.10 N 1492-Ն)