Համարը 
N 293-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.04.06/21(393) Հոդ.414
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
17.03.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.03.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
23.03.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.04.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
23 մարտի 2005 թ.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

17 մարտի 2005 թվականի N 293-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՄԱԿ-ի «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին» Ռոտերդամի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածին համապատասխան և ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «ՄԱԿ-ի` 1998 թվականի սեպտեմբերի 10-ին ստորագրված Ռոտերդամի կոնվենցիայից բխող Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին» N 1508-Ն որոշման 2-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Ռոտերդամի կոնվենցիայով կարգավորման ենթակա` Հայաստանի Հանրապետությունում արգելված քիմիական նյութերի և թունաքիմիկատների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. մարտի 21
Երևան

Հավելված 
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման


Ց Ա Ն Կ

ՌՈՏԵՐԴԱՄԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԳԵԼՎԱԾ  ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ

NN
ը/կ
Քիմիական նյութի անվանումը ՔՎԾ* համապատասխան համարը Կատեգորիան
1

2

3

4

1. Ալդրին

309-00-2

պեստիցիդ

2. Բինապակրիլ

485-31-4

պեստիցիդ

3. Կապտաֆոլ

2425-06-1

պեստիցիդ

4. Քլորդան

57-74-9

պեստիցիդ

5. Քլորդիմեֆորմ

6164-98-3

պեստիցիդ

6. Քլորբենզիլատ

510-15-6

պեստիցիդ

7. ԴԴՏ

50-29-3

պեստիցիդ

8. Դիլդրին

60-57-1

պեստիցիդ

9. Դինոսեբ և դինոսեբի աղեր

88-85-7

պեստիցիդ

10. ԴՆՕԿ և դրա աղերը

534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7

պեստիցիդ

11. 1, 2 - դիբրոմէթան

106-93-4

պեստիցիդ

12. Էթիլենդիքլորիդ

107-06-2

պեստիցիդ

13. Էթիլենօքսիդ

75-21-8

պեստիցիդ

14. Ֆտորացետամիդ

640-19-7

պեստիցիդ

15. HCH (իզոմերների խառնուրդ)

608-73-1

պեստիցիդ

16. Հեպտաքլոր

76-44-8

պեստիցիդ

17. Հեքսաքլորբենզոլ

118-74-1

պեստիցիդ

18. Լինդան

58-89-9

պեստիցիդ

19. Սնդիկի միացություններ, այդ թվում` սնդիկի անօրգանական միացություններ, ալկիլսնդիկի միացություններ, ինչպես նաև ալկիլօքսիալկիլ և արիլիրացված սնդիկի միացություններ  

պեստիցիդ

20. Պենտաքլորֆենոլ

87-86-5

պեստիցիդ

21. 2, 4, 5 - T

93-76-5

պեստիցիդ

22. Տոքսաֆեն

8001-35-2

պեստիցիդ

23. Փոշիացվող խառնուրդներ, որոնք պարունակում են բենոմիլ (կոնցենտրացիան՝ 7 տոկոս), կարբոֆուրան (կոնցենտրացիան՝ 10 տոկոս) և թիրամ (կոնցենտրացիան՝ 15 տոկոս)

17804-35-2
1563-66-2
137-26-8

պեստիցիդ

24. Մետամիդոֆոս (լուծվող հեղուկ խառնուրդներ` ակտիվ բաղադրամասի 600 գ/լ գերազանցող պարունակությամբ)

10265-92-6

խիստ վտանգավոր պեստիցիդային խառնուրդ

25. Մեթիլպարատիոն (էմուլսիա գոյացնող խտանյութեր ակտիվ բաղադրամասի 19,5-40,-50,-60-տոկոսային պարունակությամբ և փոշի խառնուրդներ` ակտիվ բաղադրամասի 1,5,-2,-3-տոկոսային պարունակությամբ)

298-00-0

խիստ վտանգավոր պեստիցիդային խառնուրդ

26. Մոնոկրոտոֆոս (լուծվող հեղուկ խառնուրդներ` ակտիվ բաղադրամասի 600 գ/լ գերազանցող պարունակությամբ) 6923-22-4

խիստ վտանգավոր պեստիցիդային խառնուրդ

27. Մոնոկրոտոֆոս (բոլոր պատրաստուկային ձևեր)  

խիստ վտանգավոր պեստիցիդային խառնուրդ

28. Պարատիոն (ընդգրկված են տվյալ նյութի բոլոր խառնուրդները՝ աերոզոլներ, փոշիներ, էմուլսիա գոյացնող խտանյութեր,գրանուլներ և թրջվող փոշիներ` բացի պարկուճներով սուսպենզիաներից) 56-38-2

խիստ վտանգավոր պեստիցիդային խառնուրդ

29. Ֆոսֆամիդոն (լուծվող հեղուկ խառնուրդներ` ակտիվ բաղադրամասի 1000 գ/լ գերազանցող պարունակությամբ) 13171-21-6 (խառնուրդ, E,Z իզոմերներ)
23783-98-4
(Z- իզոմեր)
297-99-4
(E- իզոմեր)
խիստ վտանգավոր պեստիցիդային խառնուրդ
30. Պոլիբրոմացված դիֆենիլներ (ՊԲԴ) 36355-01-8 (հեքսա-)
27858-07-7 (օկտա-)13654-09-6 (դեկա-)
արդյունաբերական քիմիական նյութ
31. Պոլիքլորացված դիֆենիլներ (ՊՔԴ)
1336-36-3 արդյունաբերական քիմիական նյութ
32. Պոլիքլորացված տերֆինիլներ (ՊՔՏ) 61788-33-8 արդյունաբերական քիմիական նյութ
33. Տրիս (2, 3 - դիբրոմպրոպիլ) ֆոսֆատ; 126-72-7 արդյունաբերական քիմիական նյութ


* քիմիական նյութերի վերաբերյալ վերլուծական տեսությունների մշակման ծառայության համարները

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար 

Մ. Թոփուզյան