Համարը 
N 454-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.05.14/24(1037).1 Հոդ.388.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
23.04.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.05.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

23 ապրիլի 2014 թվականի N 454-Ն

 

ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի N 800-Ն որոշման N 1 հավելվածի 105-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել `

1) հակաականային գործողությունների ազգային չափորոշիչների կիրառման ուղեցույցը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) հակաականային գործողությունների ծրագրի հիմնադրման չափորոշիչները՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) ականազերծման գործողությունների եզրույթները, սահմանումները և հապավումները՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

4) հակաականային գործողությունների տեղեկատվական կառավարման չափորոշիչները՝ համաձայն N 4 հավելվածի.

5) վտանգավոր տարածքի նվազեցման չափորոշիչները՝ համաձայն N 5 հավելվածի.

6) ականազերծման գործողությունների պայմանագրերի մշակման և կառավարման չափորոշիչները՝ համաձայն N 6 հավելվածի.

7) տեխնիկական և ոչ տեխնիկական հետազոտության չափորոշիչները՝ համաձայն N 7 հավելվածի.

8) ականազերծումից հետո ձևակերպվող փաստաթղթերի չափորոշիչները՝ համաձայն N 8 հավելվածի.

9) ականների և չպայթած ռազմամթերքի նշագրման չափորոշիչները՝ համաձայն N 9 հավելվածի.

10) մաքրման պահանջների չափորոշիչները՝ համաձայն N 10 հավելվածի.

11) մարտական գործողությունների տարածքի մաքրման չափորոշիչները՝ համաձայն N 11 հավելվածի.

12) վնասազերծված տարածքի հետազոտության նմուշների փորձարկման ընթացակարգերի օգտագործման չափորոշիչները` համաձայն N 12 հավելվածի.

13) պայթուցիկ զինամթերքի վերացման չափորոշիչները՝ համաձայն N 13 հավելվածի.

14) ականներ հայտնաբերող շների օգտագործման չափորոշիչները՝ համաձայն N 14 հավելվածի.

15) ականներ հայտնաբերող շների գործառնական ընթացակարգերի չափորոշիչները՝ համաձայն N 15 հավելվածի.

16) ականներ հայտնաբերող շների և նրանց հետ աշխատող անձանց գործառնական փորձարկումների չափորոշիչները՝ համաձայն N 16 հավելվածի.

17) հեռավորության վրա գտնվող պայթուցիկ նյութերի հոտի հայտնաբերման չափորոշիչները՝ համաձայն N 17 հավելվածի.

18) շների ընդհանուր խնամքի չափորոշիչները և շների պահման սանիտարաանասնաբուժական և հակահամաճարակային պայմանները՝ համաձայն N 18 հավելվածի.

19) մեխանիկական ականազերծման ազգային չափորոշիչները՝ համաձայն N 19 հավելվածի.

20) ականազերծման տեղանքի անվտանգության չափորոշիչները՝ համաձայն N 20 հավելվածի.

21) անհատական պաշտպանության սարքավորումների պահանջների չափորոշիչները՝ համաձայն N 21 հավելվածի.

22) ականազերծման գործողությունների ժամանակ բժշկական օգնության չափորոշիչները՝ համաձայն N 22 հավելվածի.

23) պայթուցիկների պահեստավորման, փոխադրման և պահպանման նվազագույն չափորոշիչները՝ համաձայն N 23 հավելվածի.

24) ականազերծման միջադեպերի մասին զեկուցման և դրանց հետաքննության նվազագույն չափորոշիչները՝ համաձայն N 24 հավելվածի.

25) հակաականային գործողությունների իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի պաշտպանության չափորոշիչները՝ համաձայն N 25 հավելվածի.

26) բաց այրման և բաց պայթեցման գործողությունների չափորոշիչները՝ համաձայն N 26 հավելվածի.

27) կուտակված ռազմամթերքի ոչնչացման պլանավորման չափորոշիչները՝ համաձայն N 27 հավելվածի.

28) հակաականային գործողությունների միջամտության գնահատման չափորոշիչները՝ համաձայն N 28 հավելվածի.

29) ականների և պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների վտանգի մասին իրազեկման և տուժածներին ցուցաբերվող աջակցության չափորոշիչները` համաձայն N 29 հավելվածի:

2. Սահմանել, որ սույն որոշման կիրառման նպատակով ականազերծման գործողությունների ազգային մարմին (այսուհետ` ԱԳԱՄ) է «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ հակաականային գործողությունների տեղեկատվական կառավարման համակարգի ձևավորման և գործարկման նպատակով «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն օրենքով սահմանված կարգով տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի ու Սյունիքի մարզերի թվայնացված կոորդինատային քարտեզները և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. մայիսի 5

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՈՒ Ղ Ե Ց ՈՒ Յ Ց

 

ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

 

ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

 

ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

 

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՉՊԱՅԹԱԾ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՆՇԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՄԱՔՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 11

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 12

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 13

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 14

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՂ ՇՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 15

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՂ ՇՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 16

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՂ ՇՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 17

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀՈՏԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 18

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԽՆԱՄՔԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ՇՆԵՐԻ ՊԱՀՄԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 19

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 20

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 21

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 22

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 23

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 24

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄԻՋԱԴԵՊԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԶԵԿՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 25

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 26

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԲԱՑ ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑ ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 27

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 28

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 29

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

ապրիլի 23-ի N 454-Ն որոշման

 

ԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻ ՎՏԱՆԳԻ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԵՎ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան