Համարը 
N 388-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.04.22/23(1112) Հոդ.317
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.04.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.04.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

16 ապրիլի 2015 թվականի N 388-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2015/2016 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ`

1) պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված արական սեռի ուսանողներն ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, անկախ փոխատեղման արդյունքից, օգտվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքից.

2) միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

3) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 163-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան, որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը.

4) Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանին հատկացված նպատակային ընդունելության տեղերից 1-ական տեղ տրամադրվում են բարձր լեռնային և սահմանամերձ շրջանների դիմորդների նպատակային ընդունելության համար:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի, վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2015 թ. ապրիլի 17
 Երևան

 

 

 

 Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 388-Ն որոշման

 

2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

NN
ը/կ
 Ուսումնական հաստատության անվանումը  Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով (անվճար)
Առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման՝
պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով

 Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուց-մամբ
առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի

 Ուսման վարձի
մասնակի զեղչի կիրառմամբ,
առանց
պարտադիր զինվորական ծառայու-
թյունից տարկետման իրավունքի (վճարովի)

1

2

3

4

5

6

  Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ,
այդ թվում`
 2103

 137

 258

 19000

1.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1582
 2. սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն      70  
 3. միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում ընդունելություն      13  
 4. ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիային և ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացված տեղերը ներառված չեն)      60  
 5. ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  465  2    
 6. ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա (այդ թվում` ԼՂՀ-ին հատկացված 5 տեղ)      55  
 7. ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (այդ թվում` ԼՂՀ-ին հատկացված 5 տեղ)      60  
 8. Պահուստային տեղ (այդ թվում` Մեղրիին հատկացված տեղ` 6)  52      
 9. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան  4  70    
 10. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ    35    
 11. Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ    15    
 12. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ    15    

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 388-Ն որոշման

 

2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

Մասնագի-տության
ծածկագիրը

Մասնագիտության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի լրիվ փոխհատուց-
մամբ (անվճար)

այդ թվում`

ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդների տեղ

նպատակային ընդունելու-
թյան տեղ

1

2

3

4

5

 

Ընդամենը
այդ թվում`

1781

155

65

1.

Երևանի պետական համալսարան

341

39

 

010100

Մաթեմատիկա

19

2

 

010300

Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

12

1

 

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

32

3

 

010600

Ֆիզիկա

22

2

 

010800

Մեխանիկա

7

1

 

011000

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

5

1

 

011100

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

20

2

 

011200

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

20

2

 

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

7

1

 

011400

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

3

   

020100

Քիմիա

11

1

 

020200

Կենսաբանություն

7

1

 

020300

Երկրաբանություն

7

1

 

020400

Աշխարհագրություն

7

1

 

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

   

021200

Կենսաֆիզիկա

7

1

 

021300

Կենսաքիմիա

4

   

030100

Փիլիսոփայություն

5

1

 

030200

Քաղաքագիտություն

5

1

 

030300

Հոգեբանություն

5

1

 

030400

Պատմություն

8

1

 

030600

Լրագրություն

5

1

 

030800

Արևելագիտություն

15

3

 
 

արաբագիտություն

5

1

 
 

իրանագիտություն

5

1

 
 

թուրքագիտություն

5

1

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

18

2

 

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

8

   
 

անգլերեն լեզու

3

   
 

ռուսաց լեզու

5

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

15

1

 
 

անգլերեն լեզու և գրականություն

6

1

 
 

գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

   
 

ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

   
 

իսպաներեն լեզու և գրականություն

3

   
 

իտալերեն լեզու և գրականություն

2

   

031400

Մշակութաբանություն

3

   

031500

Արվեստաբանություն

5

1

 

031900

Աստվածաբանություն

4

   

032000

Հանրային կառավարում

3

1

 

032300

Թարգմանչական գործ

7

   
 

անգլերեն և հայերեն լեզուներ

3

   
 

գերմաներեն և հայերեն լեզուներ

2

   
 

ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

9

1

 

032600

Եկեղեցաբանություն

4

   

032900

Կովկասագիտություն

5

1

 

040100

Սոցիալական աշխատանք

3

   

040200

Սոցիոլոգիա

5

1

 

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

2

   

060300

Դեղագիտություն

6

1

 

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

5

1

 

080200

Կառավարում

2

   

100100

Սերվիս

2

1

 

2.

ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ

41

6

 

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

1

 

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3

   

030400

Պատմություն

4

1

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

4

1

 

030300

Հոգեբանություն

4

1

 

031300

Օտար լեզու և գրականություն

7

   
 

ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

3

   
 

անգլերեն լեզու և գրականություն

4

   

070900

Դիզայն (գեղար)

3

   

071100

Կիրառական արվեստ

3

1

 

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

5

1

 

100100

Սերվիս

4

   

3.

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր)

262

22

 

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

9

1

 

010500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

2

   

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

5

   

070900

Դիզայն

4

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

3

   

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

16

1

 

090200

Տեղեկատվական անվտանգություն

12

1

 

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

8

1

 

140100

Ջերմաէներգետիկա

7

1

 

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

7

1

 

140300

Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էներգետիկական մենեջմենթ

4

   

140400

Ատոմային էլեկտրական կայաններ և տեղակայանքներ

7

   

140500

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

17

2

 

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

8

1

 

150200

Կիրառական մեխանիկա

4

   

150300

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

6

1

 

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

7

1

 

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

7

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

1

 

200100

Սարքաշինություն

3

   

200300

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

5

   

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

   

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

29

2

 

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

24

3

 

220200

Ավտոմատացում և կառավարում

7

   

220300

Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և արտադրության ավտոմատացում (ատոմային էներգետիկայի ճյուղում)

7

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

24

3

 

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

6

1

 

240200

Կենսատեխնոլոգիա

4

   

260100

Սննդամթերքի տեխնոլոգիա

3

   

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

4

   
 

էներգետիկայի ճյուղում

2

   
 

քիմիական արդյունաբերությունում

2

   

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)

3

   

290100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա

3

   

4.

ՀԱՊՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

27

3

 

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

   

011300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

4

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

4

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում թեթև արդյունաբերության ճյուղում

1

   

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

1

 

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

3

1

 

260200

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում

3

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

1

 

5.

ՀԱՊՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

27

3

 

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում մեքենաշինության ճյուղում

2

   

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

3

   

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

3

   

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

5

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

3

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

5

1

 

260300

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա

3

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

1

 

6.

ՀԱՊՀ-ի Կապանի մասնաճյուղ

14

1

 

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

2

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում լեռնամետալուրգիական ճյուղում

2

   

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

   

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

3

   

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

2

   

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

3

1

 

7.

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

79

7

 

070900

Դիզայն

12

1

 

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

1

   

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

5

1

 

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

4

1

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

   

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

9

1

 

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

10

1

 

270300

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

4

   

270400

Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում

4

1

 

271100

Շենքերի նախագծում

3

   

271200

Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում

3

   

271400

Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

3

   

271500

Ճարտարապետություն և դիզայն

13

1

 

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

1

   

280700

Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

1

   

100100

Սերվիս

2

   

8.

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

60

9

 

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

2

1

 

080200

Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում)

5

1

 

080300

Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում, բանկային գործ)

5

1

 

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

4

1

 

080500

Վիճակագրություն

4

   

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

3

1

 

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

4

   

080800

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

3

   

080900

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

2

1

 

081000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

3

   

081100

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

4

1

 

081200

Հողագույքային հարաբերություններ

3

   

081300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

3

1

 

081400

Ապահովագրական գործ

4

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ)

5

1

 

081600

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն (այդ թվում` պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն, ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն)

2

   

081700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

4

   

9.

ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

7

1

 

080200

Կառավարում

2

   

080300

Ֆինանսներ

2

1

 

080400

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

1

   

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

1

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

1

   

10.

ՀՊՏՀ-ի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

3

   

80200

Կառավարում (այդ թվում` զբոսաշրջության կառավարում)

1

   

80300

Ֆինանսներ

1

   

81500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

1

   

11.

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

95

10

8

010100

Մաթեմատիկա

3

1

1

010600

Ֆիզիկա

2

1

 

020100

Քիմիա

2

1

 

020200

Կենսաբանություն

3

1

1

020400

Աշխարհագրություն

3

1

1

020900

Էկոլոգիական քիմիա

1

   

030400

Պատմություն

5

1

1

030500

Իրավագիտություն

2

   

030600

Լրագրություն

2

   
 

հեռուստալրագրություն

1

   
 

ռադիոլրագրություն

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

3

 

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն

5

   
 

անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   
 

գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

   
 

ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

1

   
 

իսպաներեն լեզու և գրականություն

1

   

031400

Մշակութաբանություն

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

 

1

040100

Սոցիալական աշխատանք

2

   

050200

Ինֆորմատիկա

3

1

 

050300

Բնագիտություն

2

   

050600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

3

1

1

050700

Երաժշտական կրթություն

2

   

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

3

1

 

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

2

 

1

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական)

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

5

   
 

տարրական կրթության

2

   
 

տարրական կրթության` ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ

1

   
 

նախադպրոցական կրթության

2

   

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

2

   

051500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն

9

   
 

հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն )

1

   
 

հատուկ մանկավարժություն (սուրդոմանկավարժություն )

1

   
 

հատուկ մանկավարժություն (օլիգոֆրենոմանկավարժություն)

1

   
 

նախադպրոցական հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն

1

   
 

լոգոպեդիա

2

   
 

էրգոթերապիա

1

   
 

հատուկ հոգեբանություն

2

   

053400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

2

   

070300

Ռեժիսուրա

3

   

070600

Պարարվեստ (ժողովրդական, դասական, ժամանակակից, պարահանդեսային պարեր)

2

   

071100

Կիրառական արվեստ

1

   

071500

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

2

   

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն

13

1

 
 

թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն

2

   
 

փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում

2

   
 

ժողգործիքների նվագախմբերի ղեկավարում

2

   
 

գեղարվեստական լուսանկարչություն

2

1

 
 

օպերատորություն

2

   
 

կառավարում` մենեջմենթ

3

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

2

   

12.

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

45

4

4

031100

Լեզվաբանություն

15

2

1

 

անգլերեն լեզու

10

2

1

 

ֆրանսերեն լեզու

1

   
 

գերմաներեն լեզու

1

   
 

իտալերեն լեզու

1

   
 

ռուսաց լեզու

2

   

031200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

12

1

 
 

անգլերեն լեզու

9

1

 
 

գերմաներեն լեզու

1

   
 

ֆրանսերեն լեզու

1

   
 

ռուսաց լեզու

1

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

9

1

3

 

անգլերեն լեզու

5

1

1

 

գերմաներեն լեզու

2

 

1

 

ֆրանսերեն լեզու

2

 

1

032300

Թարգմանչական գործ

7

   
 

անգլերեն և հայերեն լեզուներ

3

   
 

գերմաներեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   

13.

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

71

7

9

010100

Մաթեմատիկա

2

1

 

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

   

010600

Ֆիզիկա

2

1

 

020100

Քիմիա

2

 

1

020200

Կենսաբանություն

2

 

1

020400

Աշխարհագրություն

2

 

1

020500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

   

020800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

2

   

021000

Դեղագործական քիմիա

3

   

030300

Հոգեբանություն

2

   

030400

Պատմություն

4

1

1

030500

Իրավագիտություն

3

1

 

030600

Լրագրություն

1

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

4

 

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն

8

1

1

 

անգլերեն լեզու և գրականություն

6

1

1

 

ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

   

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

6

1

1

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

 

1

040100

Սոցիալական աշխատանք

2

   

050400

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

10

1

 

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթության)

2

 

1

071100

Կիրառական արվեստ

3

   

080200

Կառավարում

2

   

100100

Սերվիս

2

   

14.

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

56

5

6

010100

Մաթեմատիկա

4

1

1

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

1

 

010500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

4

1

 

020200

Կենսաբանություն

5

1

1

021000

Դեղագործական քիմիա

3

   

030300

Հոգեբանություն

5

1

 

030400

Պատմություն

4

 

1

030600

Լրագրություն

2

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

4

 

1

031300

Օտար լեզու և գրականություն
անգլերեն լեզու և գրականություն

3

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

 

1

040100

Սոցիալական աշխատանք

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա տարրական կրթության

4

 

1

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

3

   

080200

Կառավարում

3

   

100100

Սերվիս

3

   

15.

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

60

4

2

070100

Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

     
 

գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ)

40

2

1

 

վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

8

1

1

 

դիրիժորություն (ակադեմիական երգչախմբ)

4

1

 
 

կոմպոզիցիա (ակադեմիական, էստրադային-ջազային)

3

   
 

երաժշտագիտություն

5

   

Նպատակային ընդունելության տեղերը նախատեսված են Սյունիքի մարզի դիմորդների նպատակային ընդունելության համար

16.

ԵՊԿ Գյումրու մասնաճյուղ

10

1

 

070100

Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

     
 

գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական գործիքներ)

4

1

 
 

վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն)

4

   
 

դիրիժորություն

1

   
 

երաժշտագիտություն

1

   

17.

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

42

3

 

070200

Դերասանական արվեստ

14

1

 

070300

Ռեժիսուրա

6

   

070400

Թատերագիտություն

2

   

070700

Պարարվեստի ռեժիսուրա

2

   

071200

Գրական ստեղծագործություն

2

   

071300

Կինոարվեստ

7

1

 

071400

Օպերատորություն

3

1

 

071700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն
արվեստի կառավարում

2

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

     

071900

Գեղանկարչություն

2

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

     

072500

Կինոգիտություն

2

   

18.

ԵԹԿՊԻ Գյումրու մասնաճյուղ

8

   

070200

Դերասանական արվեստ

2

   

070300

Ռեժիսուրա

2

   

070600

Պարարվեստ

1

   

071300

Կինոարվեստ

1

   

071400

Օպերատորություն

2

   

19.

ԵԹԿՊԻ Վանաձորի մասնաճյուղ

6

1

 

070200

Դերասանական արվեստ

2

1

 

070300

Ռեժիսուրա

1

   

070600

Պարարվեստ

1

   

071300

Կինոարվեստ

1

   

071200

Գրական ստեղծագործություն

1

   

20.

ԵԹԿՊԻ Գորիսի մասնաճյուղ

1

   

070200

Դերասանական արվեստ

1

   

21.

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

36

3

 

070900

Դիզայն

8

1

 

071100

Կիրառական արվեստ

2

   

071800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

5

1

 

071900

Գեղանկարչություն

5

1

 

072100

Քանդակագործություն

4

   

072200

Գրաֆիկա

4

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

3

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

5

   

22.

ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ

12

   

071100

Կիրառական արվեստ

1

   

071900

Գեղանկարչություն

2

   

072100

Քանդակագործություն

2

   

072200

Գրաֆիկա

2

   

070900

Դիզայն

2

   

072300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

1

   

072400

Հագուստի մոդելավորում

2

   

23.

ԵԳՊԱ Դիլիջանի մասնաճյուղ

3

   

071100

Կիրառական արվեստ

3

   

24.

Գավառի պետական համալսարան

27

3

 

030400

Պատմություն

3

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

3

   

031300

Օտար լեզու և գրականություն

2

   
 

անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
տարրական կրթության

3

   

080300

Ֆինանսներ

3

1

 

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

3

   

081500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

3

1

 

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

3

1

 

100100

Սերվիս

2

   

25.

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

60

7

 

060100

Բուժական գործ (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

47

5

 

060200

Ստոմատոլոգիա (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

8

1

 

060300

Դեղագիտություն

5

1

 

26.

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

50

6

12

032100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

50

6

12

27.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

121

10

24

081200

Հողագույքային հարաբերություններ

2

   

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

2

   

310102

Ագրոնոմիա (այդ թվում` 310103-պտղաբուծություն և խաղողագործություն մասնագիտացմամբ)

6

 

3

310104

Բույսերի պաշտպանություն

6

 

2

310105

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա

6

 

3

310110

Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

2

   

310111

Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

2

   

310112

Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգում)

1

   

310201

Անասնաբուծություն (այդ թվում` 310202-կենսատեխնոլոգիա մասնագիտացմամբ)

6

 

3

310301

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն

5

 

3

310302

Անասնաբուժություն

7

1

4

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

4

 

3

310504

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

5

1

 

310506

Ագրոէկոլոգիա

5

 

3

310511

Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

3

1

 

310703

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

4

   

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

5

   

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

4

1

 

310708

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

4

1

 

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

4

   

310710

Ձկան և ձկնամթերքների տեխնոլոգիա

3

   

310712

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

4

1

 

310713

Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա

3

   

310715

Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն

2

   

310716

Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

   

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

4

1

 

310802

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

2

   

310901

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

3

1

 

311001

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

2

   

311003

Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն ագրոպարենային համակարգում

3

1

 

311101

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում

1

   

311102

Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում

1

   

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

1

   

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղարտադրանքի և պարենամթերքի)

1

   

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

3

1

 

311112

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում

1

   

28.

Գորիսի պետական համալսարան

18

   

010100

Մաթեմատիկա

2

   

010600

Ֆիզիկա

2

   

020200

Կենսաբանություն

2

   

021000

Դեղագործական քիմիա

2

   

030400

Պատմություն

2

   

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

2

   

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

080100

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

2

   

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

2

   

29

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք)

4

   

010300

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

2

   

080200

Կառավարում (այդ թվում՝ պետական և մունիցիպալ կառավարում, լոգիստիկա, մարդկային ռեսուրսների կառավարում)

1

   

080300

Ֆինանսներ (բանկային գործ)

1

   

Պահուստային տեղ
(այդ թվում` Մեղրիին հատկացված 6 տեղ, որից՝ 2-ը Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի «Բուժական գործ» մասնագիտությանը, 4-ը՝ մանկավարժական մասնագիտություններին)

52

   

ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիային և ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացված տեղերը ներառված չեն)

60

   

Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն

70

   

Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում ընդունելություն

13

   

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 388-Ն որոշման

 

2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

(առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման,

պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով)

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

1.

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

15

090100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

3

030500

Իրավագիտություն

3

030700

Միջազգային հարաբերություններ

2

031100

Լեզվաբանություն

1

080200

Կառավարում

3

080700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

2

100100

Սերվիս

1

2.

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ

35

3.

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ

15

4.

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

70

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 388-Ն որոշման

 

 2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

(պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ

փոխհատուցմամբ, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման

իրավունքով ընդունելության տեղեր)

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

320

ՀՀ ՊՆ-ի Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ

250

ՀՀ ՊՆ-ի Մարշալ Ա. Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտ

70

Օտարերկրյա այլ ռազմաուսումնական հաստատություններ

Տեղերը

91

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

54

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
060400-Բուժական գործ զինված ուժերում (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

30

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
060100-Բուժական գործ (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

8

Երևանի պետական համալսարան
030300-Հոգեբանություն

3

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
081500 - Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) -7
080300-Ֆինանսներ -3

10

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
032100- Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

3

Առանց բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

2

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 388-Ն որոշման

 

2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

55

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

50

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա` ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր

5

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
ապրիլի 16-ի N 388-Ն որոշման

 

2015/2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

60

ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

55

ՀՀ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա` ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

5

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան