Համարը 
N 02-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.05.05/10(489) Հոդ.124
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
14.02.2014
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.02.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 ապրիլի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10014165

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

14 փետրվարի 2014 թ.

ք. Երևան

N 02-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել`

1) Մեծահասակի հիվանդության պատմագրերը` համաձայն հավելված N 1-ի,

2) Երեխայի հիվանդության պատմագիրը` համաձայն հավելված N 2-ի,

3) Ծննդաբերության պատմագիրը` համաձայն հավելված N 3-ի,

4) Նորածնի վարման քարտը (ներառյալ ներդիրները)` համաձայն հավելված N 4-ի,

5) Նորածնի փոխանակման քարտի ձևը՝ համաձայն հավելված N 5-ի,

6) Սույն հրամանում կիրառվող հապավումների և կրճատումների ցանկը` համաձայն հավելված N 6-ի:

(1-ին կետը խմբ., լրաց. 18.02.16 N 03-Ն)

  Դ. Դումանյան

 

Բժշկական կազմակերպություն

____________________________________

Հավելված N 1

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի փետրվարի 14-ի

N 02-Ն հրամանի

 

Ձև 1

 

Բաժանմունք _________________________

Հիվանդասենյակ N________________
 

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ N__Ընդունվել է __ /__/20 թ. ժամը __

Դուրս է գրվել __ /___/20 թ. ժամը____

 

Տեղափոխվել է _____ /_________/20 թ –ին,

Մահացել է __/_____/20 թ. ժամը_____

______________________________

(Նշել տեղափոխման վայրը)

 

Անց է կացրել _______ մահճակալ-օր:

Հիվանդության ելքը` առողջացում, լավացում, անփոփոխ, վատացում, մահ (ընդգծել)

Տրված է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ N ____________ ___/_________/

20 … թ-ից մինչև ___/_________/20 … թ. Ամսաթիվ «___» _____________________ 20 …. թ.

 

Վճարման տեսակը (ընդգծել) - ամբողջությամբ պետական պատվերի շրջանակներում, պետական պատվերի շրջանակներում համավճարով, ապահովագրություն, վճարովի, այլ

Պետական պատվերով բուժման պարագայում` սոցիալական հիմքերը (նշել) _________________

__________________________________________________________________________________

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն___________________________________________________________

Ում կողմից է ուղեգրվել ______________________________ Ամսաթիվը «______» __________20__ թ.

Փոխադրման միջոց` (ընդգծել) շտապ բժշկական օգնության ծառայություն, ինքնուրույն

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը ______________ համարը N___________________________

Արյան խումբը___________________ Ռեզուս-պատկանելիությունը _____________________________

Դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցություն (հակացուցված դեղեր)

_________________________________________________________________________

Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) ___________________________Սեռը (ընդգծել) իգական / արական

Բնակության վայրը ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Հաշվառման վայրը___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Հեռախոս (քաղաքային, բջջային) _________________________________________________________

Հարազատի տվյալները _________________________________________________________________

Հարազատի հեռախոս(քաղաքային, բջջային) ________________________________________________

Ընտանեկան դրությունը ________________________________________________________________

Սոց. կարգավիճակ____________________________________________________________________

Մասնագիտությունը ___________________________________________________________________

Աշխատանքի վայրը_________________________________պաշտոնը___________________________

Փոխադրվել է ստացիոնար անհետաձգելի ցուցումներով (ընդգծել) այո /ոչ

Հոսպիտալացվել է պլանային կարգով (ընդգծել) այո /ոչ

Ուղեգրող հաստատության ախտորոշում ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ախտորոշումն ընդունվելիս (նախնական ախտորոշում)_________________________________________

___________________________________________________________________________________

Կլինիկական ախտորոշում ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշում

Հիմնական __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Բարդություններ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ուղեկցող հիվանդություններ ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Հոսպիտալացվել է տվյալ տարեթվին տվյալ հիվանդության կապակցությամբ (ընդգծել)

առաջին անգամ / կրկնակի: Եթե այո քանի անգամ ________ ընդամենը

Վիրահատություններ, անզգայացման եղանակներ և հետվիրահատական բարդություններ

 

Վիրահատության անվանումը

Օրը, ամիսը, տարին և ժամը

Անզգայացման եղանակը

Հետվիրահատական բարդությունները

       
       
       

 

Վիրահատող բժիշկ` _________________________________

 

Հատուկ նշումներ

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Բուժող բժիշկ` _________________________

Բաժանմունքի վարիչ` ___________________

 

Հիվանդի առաջնային զննում

 

Գանգատներ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Հիվանդության անամնեզ (սկիզբ, ընթացք, ստացած բուժումը` դեղամիջոց, դեղաչափ, տևողություն,

կատարված միջամտությունները) __________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Կյանքի անամնեզ ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Համաճարակաբանական անամնեզ _________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ախտահարման թիրախ (locus morbi) _______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Օբյեկտիվ զննման տվյալներ

 

Քաշ (կգ) ___ Հասակ (սմ)_______ Ջերմաստիճան _____C0  Զարկերակային ճնշում ___________

Շաքարային դիաբետ (ընդգծել) I տիպ, II տիպ

Ծխում է (ընդգծել) այո ոչ

Դաշտանադադար` (ընդգծել) այո ոչ

Ժառանգական նախատրամադրվածություն __________________________________________

Ընդհանուր վիճակն ընդունվելիս ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

 Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, Նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

 

Է Պ Ի Կ Ր Ի Զ

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Բուժող բժիշկ ______________________________

 

Բաժանմունքի վարիչ ___________________________

 

«________»____________________________ 20 թ.

 

Հիվանդի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ օգտագործված դեղեր, պարագաներ և նյութեր

 

Օրը, ամիսը

տարին

N

Անվանում

Քանակ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ավագ բուժքույր ______________________________________________

Բուժող բժիշկ ________________________________________________

Բաժանմունքի վարիչ _________________________________________

 

Հիվանդի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ իրականացված հետազոտություններ և միջամտություններ

 

Օրը, ամիսը տարին

N

Անվանում

Քանակ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ավագ բուժքույր ______________________________________________

Բուժող բժիշկ ________________________________________________

Բաժանմունքի վարիչ _________________________________________

 

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

Հիվանդության պատմագրի N ____________________

Հիվանդասենյակի N ___________________

Հիվանդի Ազգանունը Անունը Հայրանունը______________________________________________

 

 Ամսաթիվ

                           

 Հիվանդության օրը

                           

 Հիվանդանոցում

գտնվելու օրը

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

Պ

ԶՃ

Ջ0

 ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

160

200

41

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

140

175

40

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

120

150

39

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

100

125

38

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

80

100

37

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

60

75

36

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

40

50

35

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

Շնչառության

հաճախականությունը

                           

Սատուրացիա

                           

Մարմնի քաշ

                           

Օգտագործվող

հեղուկներ

                           

Օրվա մեզը

                           

Կղանքը

                           

 

Ա Խ Տ Ա Բ Ա Ն Ա Ա Ն Ա Տ Ո Մ Ի Ա Կ Ա Ն  Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

«____» _______________20 թ.

Ախտաբանաանատոմ _________________

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՓԱԿՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Ձև 2

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ

 

 N_______________

Ազգանուն___________________________________________________________

Անուն______________________________________________________________

Հայրանուն_________________________________________________________

 

Ընդունվել է _____________________20 թ.

Դուրս է գրվել____________________20 թ.

 

Ախտորոշում__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Լուսանկարի տեղը

 

 

 

 

 

Լուսանկարի տեղը

ընդունվելիս

դուրս գրվելիս

 

ՇՏԱՊ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՇՏԱՊ»

                                                                                  (ընդգծել)

 

Բժշկական կազմակերպություն
Առողջապահության հաշվ. Ձև N 2 Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ N________________

 

Հիվանդը ում կողմից է ուղարկված____________

Ընդամենը հիվանդանոցում անցկացրած________մահճ-օրեր

Հիվանդության սկիզբ (ամիս, ամսաթիվ, ժամ) Տրված է արձակուրդ ______________________օր
Շտապ ընդունվածների համար_______________ Մինչև հիվանդանոց ընդունվելը քանի օր է հիվանդ _______օր
Ընդունված է __ ժամ __ամսաթիվ__ամիս20__ թ . Անաշխատունակության թերթիկի N_____________օրվա համար
Դուրս է գրված__ ժամ ___ամսաթիվ_ամիս20__ թ

Մահացած_________________________20 թ.

մահվան թվական ու ժամ

Ուր__________________________________  
 

____________________________________________________________________________

Ազգանուն, անուն, հայրանուն______________________________________________________

Ծննդյան թիվ____ընտանեկան դրություն_____ազգություն____կրթություն` տարրական, միջնակարգ, բարձրագույն

Որտեղ է ապրում (հասցեն) հանրապետություն___

Ինքն է աշխատում_______________________

Մարզ, համայնք__________________________

Գտնվում է խնամքի տակ (գրել`ում խնամքի տակ)_______

_________փողոց ________________(նրբանցք) __________________________________
Տուն N_________________________________ Ապրում է մշտապես քաղաքում, գյուղում ______________
Հեռախոսի համար________________________  
Աշխատանքի վայր, պաշտոն________________

Հիվանդության ելք

Անձնագրի համար________________________ Առողջացում_________________________
Սոցիալական վիճակ_______________________ Լրիվ լավացում___________________________
Փաստաթղթի համար______________________ Ոչ լրիվ լավացում__________________________
Կատարած աշխատանքը կամ պաշտոն_________ Ներհիվանդ լավացում _____________________
Ուղարկող բուժհիմնարկի ախտորոշում________ Անփոփոխ_____________________________
Ախտորոշում հիվանդանոց ընդունվելիս________ Վատացում_____________________________

___________Բժիշկ_______________________

ստորագրություն 

Մահ___________________________________
   
 

Աշխատունակություն

   
Կլինիկական ախտորոշում  
ա) հիմնական հիվանդություն ________________ Վերականգնված է ________________________
բ) բարդություններ________________________ Իջած է _______________________________
գ) ուղեկցող հիվանդություններ________________ Ժամանակավոր կորցրած___________________
Աշխատունակության կայուն կորուստ__________
  Մասնակի, լրիվ ___________________________

Բուժող բժիշկ _________________________

ստորագրություն

Ուղարկված է բժշկաաշխատանքային Էքսպերտ

հանձնաժողովին

    

Հիվանդի հոգեկան և մարմնական վիճակն ընդունվելիս______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Վնասվածք` կյանքին սպառնացող դրություն ______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Հերթապահ բժշկի նշանակումներ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ջերմություն_________________________________________Քաշ__________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

Հերթապահ բժիշկի ստորագրությունը______________________________

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԱՄՆԵԶ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿ

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ

Կազմվածք (նյարդային տիպը)________________________________________________________

Հասակ____________________Քաշ______________Հասակաքաշային ցուցանիշ________________

Ծածկույթներ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ճարպային շերտ (բաժանման ձևը)_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Մկաններ_________________________________________________________________________

Կմախք __________________________________________________________________________

Արյան շրջանառության օրգաններ_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Մարսողական օրգաններ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Միզասեռական համակարգ

 ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Շարժական ֆունկցիաներ_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Շարժումների համագործակցություն` ձեռքերում (ատաքսիա ձեռքերը տարածելի, մատնաքթային

երևույթ ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ոտքերում (թաթ, ծնկային փորձ, քայլվածք)_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Ռոմբերգ_________________________________________________________________________

Ռեֆլեքսներ կոնյունկտիվային_______________________Եղջերաթաղանթային__________________

________________________________________________________________________________

« Ըմպանային____________________________________________________________________

« Վերին որովայնային___________________________Ստորին որովայնային__________________

« Ներբանային____________________________________________________________________

« Ախտաբանական_________________________________________________________________

« Բիցեպս__________________Տրիցեպս__________________Ծնկային______________________

« Թաթի կլոնուս_______________________________Ծնկոսկրի կլոնուս_____________________

« Զգայնություն ___________________________________________________________________

« Գանգուղեղային նյարդներ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք

Նշանակումներ և սննդականոն

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք

Նշանակումներ և սննդականոն

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Ամսաթիվ

Հիվանդի առաջնակի զննում

Նշանակումներ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Էպիկրիզ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Անհրաժեշտ բուժպրոֆիլակտիկ միջոցներ

_______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ախտաբանաանատոմիական ախտորոշում_________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Կատամնեզ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

ԲԺշկական կազմակերպություն

____________________________________

Հավելված N 2

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի փետրվարի 14-ի

N 02-Ն հրամանի

 

Ձև

 

Բաժանմունք ________________________

Հիվանդասենյակ N________________
 

ԵՐԵԽԱՅԻ

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ N_________

Ընդունվել է __ /___/20 թ. ժամը _____

Դուրս է գրվել __ /___/20 թ. ժամը____

 

Տեղափոխվել է _____ /_________/20 թ–ին,

Մահացել է __/_____/20 թ. ժամը_____

______________________________

(Նշել տեղափոխման վայրը)

 

Անց է կացրել _______ մահճակալ-օր:

Հիվանդության ելքը` առողջացում, լավացում, անփոփոխ, վատացում, մահ (ընդգծել)

Տրված է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ N ________ ___/_________/

20 թ-ից մինչև ___/_________/20 թ. Ամսաթիվ «___» ______________ 20 …. թ.

 

Վճարման տեսակը (ընդգծել) - ամբողջությամբ պետական պատվերի շրջանակներում, պետական

պատվերի շրջանակներում համավճարով, ապահովագրություն, վճարովի, այլ

Պետական պատվերով բուժման պարագայում` սոցիալական հիմքերը (նշել) _____________________

_______________________________________________________________________________

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն________________________________________________________

Ում կողմից է ուղեգրվել __________________________ Ամսաթիվը «______» __________20__ թ.

Փոխադրման միջոց` (ընդգծել) շտապ բժշկական օգնության ծառայություն, ինքնուրույն

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը __________ համարը N____________________________

Արյան խումբը___________ Ռեզուս-պատկանելիությունը _________________________________

Դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցություն (հակացուցված դեղեր)

______________________________________________________________________

Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) _______________________ Սեռը (ընդգծել) իգական / արական

Բնակության վայրը _______________________________________________________________

Հաշվառման վայրը_______________________________________________________________

Հեռախոս (քաղաքային, բջջային) ____________________________________________________

Ծնողներ (ԱԱՀ) Մայր_______________________ (Հեռ. քաղաքային, բջջային)_________________

______________________________________________________________________________

Հայր (ԱԱՀ) _________________________________(Հեռ. քաղաքային, բջջային) ______________

______________________________________________________________________________

Այլ հարազատի տվյալներ _________________(Հեռ. քաղաքային, բջջային) ___________________

 

Փոխադրվել է ստացիոնար անհետաձգելի ցուցումներով (ընդգծել) այո /ոչ

Հոսպիտալացվել է պլանային կարգով (ընդգծել) այո /ոչ

Ուղեգրող հաստատության ախտորոշում ______________________________________________

______________________________________________________________________________

Ախտորոշումն ընդունվելիս (նախնական ախտորոշում)____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Կլինիկական ախտորոշում _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշում

Հիմնական______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Բարդություններ__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ուղեկցող հիվանդություններ ________________________________________________________

________ ______________________________________________________________________

Հոսպիտալացվել է տվյալ տարեթվին տվյալ հիվանդության կապակցությամբ (ընդգծել)

առաջին անգամ / կրկնակի: Եթե այո քանի անգամ ________ ընդամենը

Վիրահատություններ, անզգայացման եղանակներ և հետվիրահատական բարդություններ

 

Վիրահատության անվանումը

Օրը, ամիսը, տարին և ժամը

Անզգայացման եղանակը

Հետվիրահատական բարդությունները

       
       
       

 

Վիրահատող բժիշկ` _________________________________

Հատուկ նշումներ ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Բուժող բժիշկ` _________________________

Բաժանմունքի վարիչ` _________________________

 

Հիվանդի առաջնային զննում

 

Գանգատներ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Հիվանդության անամնեզ (սկիզբ, ընթացք, ստացած բուժում, բժշկական կազմակերպությունում

կատարված միջամտություններ, դեղամիջոց, դեղաչափ, տևողություն)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Կյանքի անամնեզ (հղիության և ծննդաբերության ընթացք, որ երեխան է, որ հղիությունից)________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Համաճարակաբանական անամնեզ __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ախտահարման թիրախ (Locus morbid) ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Օբյեկտիվ զննման տվյալներ

 

Քաշ (գ)____ Հասակ (սմ)_________Ջերմաստիճան ________C0  ՇՀ _______Զարկեր ________

Ընդհանուր վիճակն ընդունվելիս

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ուտելու/խմելու կարողություն ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Մաշկային ծածկույթներ, ենթամաշկային ճարպաբջջանք, լորձաթաղանթներ _________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ավշային հանգույցներ ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Գաղթուն_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ոսկրեր, հոդեր, մկաններ__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Բկանցք _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Շնչառական համակարգ _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Սիրտանոթային համակարգ ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Աղեստամոքսային համակարգ ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Փայծաղ, լյարդ ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Միզասեռական համակարգ ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Կենտրոնական նյարդային համակարգ ______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Զգայարաններ ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ներզատական համակարգ _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Եզրակացություն և նախնական ախտորոշում

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

 Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, Նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

 

Օ Ր Ա Գ Ի Ր

 

Ամսաթիվ

Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

 

Է Պ Ի Կ Ր Ի Զ

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Բուժող բժիշկ ______________________________

 

Բաժանմունքի վարիչ ___________________________

 

«________»____________________________ 20 թ.

 

Հիվանդի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ օգտագործված դեղեր, պարագաներ և նյութեր

 

Օր, ամիս, տարի

N

Անվանում

Քանակ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ավագ բուժքույր ____________________________________________

 

Բուժող բժիշկ _____________________________________________

 

Բաժանմունքի վարիչ _______________________________________

 

Հիվանդի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ իրականացված հետազոտություններ և միջամտություններ

 

Օր, ամիս տարի

N

Անվանում

Քանակ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Ավագ բուժքույր ______________________________________________

 

Բուժող բժիշկ _______________________________________________

 

Բաժանմունքի վարիչ _________________________________________

 

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

Հիվանդության պատմագրի N ____________________

Հիվանդասենյակի N ___________________

 

Հիվանդի Ազգանունը Անունը Հայրանունը __________________________________________

 

 Ամսաթիվ

                           

 Հիվանդության օրը

                           

 Հիվանդանոցում

գտնվելու օրը

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

Պ

ԶՃ

Ջ°

 ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

160

200

41

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

140

175

40

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

120

150

39

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

100

125

38

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

80

100

37

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

60

75

36

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

40

50

35

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

Շնչառության

հաճախականությունը

                           

Սատուրացիա

                           

Մարմնի քաշ

                           

Օգտագործվող

հեղուկներ

                           

Օրվա մեզը

                           

Կղանքը

                           

 

Ա Խ Տ Ա Բ Ա Ն Ա Ա Ն Ա Տ Ո Մ Ի Ա Կ Ա Ն  Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

«____» _______________20 թ.

Ախտաբանաանատոմ _________________

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՓԱԿՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

ԲԺշկական կազմակերպություն

____________________________________

Հավելված N 3

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի փետրվարի 14-ի

N 02-Ն հրամանի


Ձև

 

Բաժանմունք _____________________

Հիվանդասենյակ N________________
 

ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՐ թիվ___________

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն____________________________________________________

Ում կողմից է ուղեգրվել ______________________ Ամսաթիվը «______» __________20__ թ.

Փոխադրման միջոց` (ընդգծել) շտապ բժշկական օգնության ծառայություն / ինքնուրույն

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (տեսակ) ___________ համար N_______________________

Արյան խումբ _______ Ռեզուս-պատկանելիություն ________Հակամարմինների տիտր _______

Դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցություն (հակացուցված դեղեր)______________

__________________________________________________________________

Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) ______________________

Բնակության վայրը ___________________________________________________________

Հաշվառման վայրը ___________________________________________________________

Հեռախոս (քաղաքային, բջջային) ________________________________________________

Հարազատի տվյալները __________________________________հեռ.___________________

Ընտանեկան դրությունը` (ընդգծել) ամուսնությունը գրանցված է / միայնակ է

Հղիի, ծննդաբերողի աշխատանքի վայրը____________________________________________

մասնագիտությունը _________________________պաշտոնը __________________________

Այցելել է բժշկին (մանկաբարձին) հղիության ընթացքում (ընդգծել) այո / ոչ

Քանի անգամ _________ ______________կոնսուլտացիայի անվանումը __________________

Ախտորոշումն ընդունվելիս ______________________________________________________

Կլինիկական ախտորոշում_______________________________________________________

Եզրափակիչ ախտորոշում ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Բարդություններ ծննդաբերության ընթացքում և հետծննդյան շրջանում ____________________

___________________________________________________________________________

Վիրահատությունների (միջամտությունների) անվանում ________________________________

___________________________________________________________________________

(ընդգծել) դուրս է գրվել / փոխադրվել է / մահացել է

(ընդգծել) հղիության ընթացքում / ծննդաբերության ժամանակ / հետծննդյան շրջանում

 

 

Հասակ_________ սմ Քաշ _______________ T0

Որերորդ հղիությունն է____ծննդաբեր.______

Վերջին դաշտան ______________________

Պտղի առաջին շարժում ________________

D. Sp_________D.Gr________D. Tr

Կոնքը C ext.________c. diag_______C. vera

Որովայնի շրջագիծ ________________սմ

Արգանդի հատակի բարձրություն________սմ

Պտղի դրությունը, դիրքը, տեսակը________

___________________________________

Պտղի սրտի աշխատանք, տեղը, հարվ. թիվ___

___________________________________

Առաջադիր մասը _____________________

Որտեղ է գտնվում ____________________

Ծննդաբերական գործունեություն_________

Պտղի ենթադրյալ քաշ__________________

Բժիշկ _____________________________

Մանկաբարձուհի______________________

ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

Ցավերի սկիզբը ______________________

Ջրերի արտահոսք ____________________

Ջրերի քանակը և որակը _______________

Լրիվ բացում _______________________

Ճիգերի սկիզբը _____________________

Երեխան ծնվեց

Առաջին___ամսաթիվ____ժամ_____րոպե

(ընդգծել) Կենդանի/ մահացած/ գլխիկով / հետույքով/

ոտիկներով

Սեռը____քաշը ________հասակը_____

Շրջագիծը` գլխիկի___սմ, կրծքավանդակի___սմ

Երկրորդը___ամսաթիվը____ժամը___րոպե

(ընդգծել) Կենդանի/ մահացած/ գլխիկով/ հետույքով/ տոտիկներով

Սեռ______քաշ _____հասակ_______

Շրջագիծ` գլխիկի_____սմ, կրծքավանդակի_____սմ

Նորածնին գոնոբլենորեայի կանխարգելում

Կատարվել է__________________ (ինչո՞վ)

Նորածնի վիճակի գնահատականը ըստ Ապգարի սանդղակի______________________ միավոր

Պլացենտան անջատվել է` ինքնուրույն, հեռացվել է

ձեռքի միջոցով, օգտագործվել է (ի՞նչ) եղանակ __________անց _______ժամ_______րոպե

Պլացենտան ամբողջական է, կասկածելի է_____ Թաղանթները բոլորն են, կասկածելի է ________ Պորտալարը` երկարությունը______________սմ

Փաթաթված է ________________________շուրջ Առանձնահատկությունները____________

Արյան կորուստը ծննդ. ընթացքում____________մլ

___________________________________

 

ԱՆԱՄՆԵԶ

 

Ընդհանուր հիվանդությունները ______________

______________________________________

______________________________________

Ամուսնու առողջական վիճակը______________

_____________________________________

Դաշտանը քանի տարեկանից ______________

Սեռական կյանքի սկիզբը քանի տարեկանից _______

Գինեկոլոգիական հիվանդությունները__________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Նախորդ հղիությունները (ծննդաբերությունների

ամսաթիվը, բարդությունները, վիրահատական

միջամտությունները, նորածինների քաշը)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Քանի` կենդանի երեխա____________________

մեռելածին _____________________________

մահացել են____________________________

Հոգեհուզական նախապատրաստումը` դեղորայք

ցավազրկում (ինչո՞վ) ____________________ ___________________________________

Արդյունքը` (ընդգծել) լիակատար/ մասնակի/ անարդյունք Ծննդաբերության տևողությունը

ընդհանուր_________ І շրջան________ ІІ

շրջան_________ІІІ շրջան__________

Երեխային ընդունեց (մանկաբարձուհի, բժիշկ)____

_______________________________________

Ընկերքը զննեց____________________________

Հերթապահ բժիշկ_________________________ Մանկաբարձուհի__________________________

_______________________________________

Ներկա հղիության ընթացքը և բարդությունները ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Վիճակն ընդունվելիս, արտաքին հետազոտության

տվյալներ _________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Սիրտ____________________________________

_________________________________________

Զարկերակ ________________________________

Արտերիալ ճնշումը աջ ձեռքին_________________

ձախ ձեռքին______________________________

Շնչառական օրգաններ_____________________

________________________________________

Մարսողական օրգաններ_____________________

__________________________________________

Միզասեռական համակարգ_____________________

__________________________________________

Մեզը եռացման արդյունքում___________________

_________________________________________

Բժշկի ստորագրություն_______________________

 

Ընդունվել է ________________________________տարեկան____________________

(Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն)

_________ առաջնահղի/կրկնահղի __________առաջնածին, կրկնածին_______/բազմածին;

Հասուն/անհաս հղիությամբ; կանոնավոր` ծննդաբերական գործունեության սկզբից ____անց/առանց կանոնավոր` Ծննդաբերական

գործունեության; պահպանված պտղաջրերով/պտղաջրերի արտահոսքից____________անց:

Կծկանքները (ընդգծել) կանոնավոր են/անկանոն են;

հաճախականությունը________,տևողությունը________;

Ինտենսիվությունը_________________________

Ընդհանուր վիճակը (ընդգծել) բավարար է /միջին ծանրության/ ծանր:

Գանգատները ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Գիտակցությունը (ընդգծել) պարզ է /մթագնած: Տեսողությունը (ընդգծել) պարզ է/մշուշված:

Գլխացավ, գլխապտույտ, ցավեր էպիգաստրալ շրջանում` (ընդգծել) չի նշում/նշում է:

Մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները _________________________________________________

Լեզուն (ընդգծել) խոնավ է/ չոր է, մաքուր է/փառակալված: Նկատելի այտուցներ __________________

Երակների վարիկոզ լայնացում _______________________________________________________

Որովայնը շոշափելիս (ընդգծել) փափուկ է/լարված է/անցավ է/ ցավոտ է/խիստ ցավոտ է ___________

________________________________________________________________________շրջանում:

Արգանդի եզրագծերը (ընդգծել) հստակ են / ոչ հստակ, շոշափումը անցավ/ցավոտ

Պտղի դրությունը ________________, դիրքը_______________, տեսակը___________________

Առաջադրությունը_____________, առաջադիր մասի տեղակայումը_________________________

Պտղի սրտի բաբախի բնույթը____________, հաճախականությունը__________________________

Պտղի ենթադրյալ քաշը______________________________

Հղիության ենթադրյալ ժամկետը_________________________________

Ըստ վերջին դաշտանի ___________________________________շաբաթ

Ըստ І-ին գերձայնային քննության _________________________շաբաթ

Ըստ կանանց կոնսուլտացիայի____________________________շաբաթ

Ըստ պտղի առաջին խաղի ________________________________շաբաթ

Մանկաբարձական իրավիճակը պարզելու նպատակով կատարվեց հեշտոցային ներզննում:

Ախտորոշումը _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Ծննդաբերության ռիսկը

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Ծննդաբերության վարման պլանը

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Նշանակումներ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Մանկաբարձ գինեկոլոգ

_________________________

անունը, ազգանունը, հայրանունը

_________________________

ստորոգրություն

 

Ամսաթիվ, ժամ __________________

Ծննդ. Պատ. N__________________

 

Հեշտոցային ներզննում N___________________

 

Արտաքին սեռական օրգանները` բնականոն զարգացած/առկա են զարգացման անկանոնություններ _____

_________________________________________________________________________________

Մազակալումը __________________տիպի: Շեքը (ընդգծել) նորմալ, փոփոխված

Հեշտոցամուտքը_______________________; հեշտոցը (ընդգծել) ծննդաբերած/չծննդաբերած կնոջ

Այլ առանձնահատկություններ _________________________________________________________

Արգանդի պարանոցը (ընդգծել) կոնքի առանցքի նկատմամբ հետթեքված/կենտրոնանում է, կենտրոնացած:

Արգանդի պարանոցի կոնսիստենցիան (ընդգծել) պինդ փափուկ:

Արգանդի պարանոցի հարթվածության աստիճանը___________________%

Արգանդի պարանոցի բացում_____սմ:

Պտղապարկը (ընդգծել) ամբողջական է/ բացակայում է:

Պտղի առաջադիր մասը___________________________տեղակայված է (ընդգծել) կոնքամուտքից վեր, կոնքամուտքում հպված/ֆիքսված փոքր սեգմենտով/ֆիքսված մեծ սեգմենտով, կոնքի խոռոչի լայն մասում/ կոնքի խոռոչի նեղ մասում/ելքում, այլ _______________________________________________________

Պտղի գլխի ներդրումը` սինկլիտիկ/անսինկլիտիկ:

Նետաձև կարանը_________________________, փոքր գաղթունը ________________________

Առաջատար կետը____________________________________________

Դարավանդը` անհասանելի/հասանելի:

Կոնքոսկրի ներքին մակերեսը` հարթ/անհարթ _________________________________________

Սեռական ճեղքից արտադրության բնույթը ___________________________________________

 

Ներզննում կատարող մանկաբարձ-գինեկոլոգ

______________________

անունը, ազգանունը, հայրանուն

_____________________

ստորոգրություն

 

ՊԱՐՏՈԳՐԱՄԱ

Ազգանուն ________Հղիություն___________Ծննդաբերություն_____Հաշվառման համար_______

Ընդունման օրը______Ընդունման ժամը_____________Պտղաջրերի արտահոսք______________

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2920

 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ, ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔ

 

Ամսաթիվը, ժամը

Վիճակը

Ծանոթագրություն

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Ամսաթիվը, ժամը

Վիճակը

Ծանոթագրություն

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ՀԵՏԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔ

 

Ամսաթիվ, ժամ

Վիճակ

Կաթնագեղձերի վիճակ

Արգանդի հատակի բարձր.

Լոխիայի բնույթը

Պունկցիա

նշանա-կումներ

միզա-
պարկի

աղիների

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Ամսաթիվ, ժամ

Վիճակ

Կաթնագեղձերի վիճակ

Արգանդի հատակի բարձր.

Հետծննդ-
յան հոսք

Պունկցիա

նշանա-կումներ

միզա-
պարկի

աղիների

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Ամսվա օրեր

                                                           

Հիվանդանոցում
Գտնվելու օրեր

                                                           

պ

t

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

ա

ե

120

410

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

110

400

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

100

390 

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

90

380

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

80

370

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

70

360

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

60

350

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

 

Վիճակը դուրս գրման, փոխադրման ժամանակ_______________________________________

Տրված է անաշխատունակության թերթիկ թիվ______________առ_______________________20 թ.

Նորածին_____________դուրս է գրվել _______________20 թ., մահացել է ______________20 թ.

սեռը

Մեռելածին (ընդգծել) _______________ժամ__________________րոպե_________________

Փոխադրվել է ու՞ր և ե՞րբ_______________________________________________________

Պալատի օրդինատոր

______________________

ստորագրությունը

Բաժնի վարիչ

_________________________

ստորագրությունը

 

ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն___________________________________________________

Կլինիկա է ընդունվել`(ընդգծել) առաջնածին, կրկնածին, տարիքը _____ «____» «___» 20 թ.

Հետևյալ ախտորոշմամբ ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ծննդալուծվել է (ընդգծել) բնական ծննդաբերական ուղիներով, կեսարյան հատմամբ

«___» «___» 20 թ. ______ժ_____ր: Սեռը_____, քաշը_____գր, հասակը___________սմ:

Ըստ Ապգարի սանդղակի գնահատվել է________________________________բալ:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ծննդաբերական փափուկ ուղիների վնասվածքներ _________________________________

________________________________________________________________________

Հետծննդյան շրջանը ընթացել է________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ծննդկանը դուրս է գրվում

(ընդգծել) բավարար վիճակում / տեղափոխվում է (բժշկական կազմակերպության անվանումը) ______,

 ________օրը

 

Բուժող բժիշկ

______________________

անունը, ազգանունը, հայրանունը

_______________________

ստորոգրություն

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի փետրվարի 14-ի 

N 02-Ն հրամանի

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ՔԱՐՏ N 

           /       

(ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԸ) 

 

(հավելվածը խմբ. 18.02.16 N 03-Ն)

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի փետրվարի 14-ի 

N 02-Ն հրամանի

 

ՆՈՐԱԾՆԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՔԱՐՏ

 

(Նորածնի մասին տեղեկություններ ծննդատնից կամ բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքից)

1. Ծննդկանի անուն, ազգանուն _______________________________________________________________

2. Բնակության վայրը ________________________________________________________________________

3. Ծննդաբերությունը տեղի է ունեցել ___________________________________________________________

4. Որերորդ հղիությունից է ծնվել երեխան _____, հղիության ժամկետը` _____ շաբաթ

5. Նախորդ հղիություններն ավարտվել են ______________ վիժումով (արհեստական, ինքնաբեր), բնական ծննդաբերությամբ ________, այդ թվում մահացած պտղով.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Ծննդաբերությունը միապտուղ, բազմապտուղ (ընդգծել),

Բազմապտուղ ծննդաբերության դեպքում որերորդն է հաշվով ___________________

7. Ծննդաբերության ընթացքի առանձնահատկությունները (տևողությունը, ծննդաբերության ընթացքում եղած բարդությունները մոր կողմից) _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Ցավազրկում կիրառվե՞լ է, այո/ոչ (ընդգծել). եթե այո, նշել տեսակը

__________________________________________________________________________________________

9. Հետծննդյան շրջանի ընթացքը (բարդությունները, հիվանդությունները) ______________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

10. Դուրս է գրվել ծննդաբերությունից հետո ________________ օրը (նշել)

11. Մոր վիճակը դուրս գրվելիս ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

12. Երեխայի սեռը` արական/իգական (ընդգծել).

13. Քաշը ծնվելիս _______ Քաշը դուրս գրվելիս _______ , Հասակը ծնվելիս _____ սմ.

14. Երեխայի վիճակը ծնվելիս`

գնահատականն ըստ Ապգարի սանդղակի` ________ , ճիչն անմիջապես, այո/ոչ (ընդգծել)

15. Կրծքին է մոտեցվել ծնարանում, առաջին 30 րոպեների ընթացքում այո, ոչ (ընդգծել),

եթե ոչ, ապա նշել երբ և ինչու __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1) Կերակրումը` կրծքով, կթած կրծքի կաթով, դոնորական կրծքի կաթով, արհեստական կաթնախառնուրդով (ընդգծել)

2) Ոչ մայրական կաթով կերակրման անցնելիս նշել պատճառը _______________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

16. Ծննդատանը մոր և նորածնի համատեղ կացություն`

1) այո, ոչ (ընդգծել), եթե ոչ, ապա նշել պատճառը

__________________________________________________________________________________________

17. Պորտալարի մնացորդը ընկել է ____ օրը, չի հիվանդացել, հիվանդացել է (ընդգծել),

Եթե հիվանդացել է

1) Ախտորոշումը ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2) Բուժումը ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

18. Վիճակը դուրս գրվելիս ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

19. Պատվաստումները

 

Կատարման ժամկետը

Դեղաչափը

Սերիան

ԲՑԺ

     

ՎՀԲ

     

Եթե պատվաստումը չի կատարվել, նշել որը և պատճառը

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

20. Ստացել է արդյոք վիտամին Կ` - այո, -ոչ (ընդգծել), եթե ոչ, նշել պատճառը __________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

21. Նորածնային սկրինինգներ.

Նորածնային սկրինինգներ

կատարվել է /նշել ժամկետը/

չի կատարվել

1. Արյան նմուշ

ա) Բնածին հիպոթիրեոզ

բ) Ֆենիլկետոնուրիա

 

____________________

____________________

 

______________

______________

2. Լսողության սկրինինգ

   

3. Տեսողության սկրինինգ

   

4. Կոնք-ազդրային սկրինինգ

   

5. Պուլսօքսիմետրիայի սկրինինգ

   

 

22. Խորհուրդներ հետագա խնամքի վերաբերյալ

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

23. Հատուկ նշումներ

Երեխայի առողջության պետական հավաստագիր տրված է (ընդգծել) այո ոչ

Երեխայի առողջության անձնագիր տրված է (ընդգծել) այո ոչ

այլ ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ _______________________________________________

  անուն, ազգանուն, ստորագրություն

 

Նեոնատոլոգ ________________________________________________________

  անուն, ազգանուն, ստորագրություն

 

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

 «______»_________________ 20 _թ.

(հավելվածը լրաց. 18.02.16 N 03-Ն)

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի փետրվարի 14-ի 

N 02-Ն հրամանի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՍՈՒՅՆ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐՃԱՏՈՒՄՆԵՐԻ

 

Rh – ռեզուս գործոն

T 0C – ջերմաստիճանն ըստ Ցելսիուսի

ա/դ – առաջադրություն

ԱԱ – անուն, ազգանուն

բ/մ – բիոմեխանիզմ

ԲՑԺ – հակատուբերկուլոզային վակցինա

գ – գրամ

ԶՃ – զարկերակային ճնշում

ԹԱՇ – թոքերի արհեստական շնչառություն

Լ – լիտր

կ/հ – կեսարյան հատում

Հց – հերց

մ/մ – միջմկանային

մգ – միլիգրամ

մլ – միլիլիտր

ն – ներերակային

ՆՇԽ – ներշնչափողային խողովակ

ՇԽՀ – շնչառական խանգարումների համախտանիշ

ՇՀ – շնչառության հաճախականություն

ՊՆԱԴ – պտղի ներարգանդային աճի դանդաղում

ջ.ս. – ջրի սյուն

ՍԶՀ – սրտի զարկերի հաճախականություն

սմ – սանտիմետր

ՎՀԲ – վիրուսային հեպատիտ Բ-ի վակցինա

ր – րոպե

(հավելվածը լրաց. 18.02.16 N 03-Ն)