Համարը 
N 1392-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.10.02/42(217) Հոդ.938
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.07.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.09.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
16.09.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.10.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 661 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի N 150 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

  16 սեպտեմբերի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 հուլիսի 2002 թվականի N 1392-Ն

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 661 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի N 150 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկները՝ համաձայն N 1 հավելվածի, վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպել պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

3. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության առարկան ու նպատակը հանրակրթական բնույթի գործունեության իրականացումն է:

4. Թույլատրել «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները՝

ա) լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում.

բ) արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում.

գ) համակարգչային ծրագրերի և լեզուների ուսուցման կազմակերպում.

դ) սովորողների սննդի կազմակերպում.

ե) ուսումնաարտադրական գործունեության ծավալում և արտադրանքի իրացում։

5. Սահմանել, որ՝

ա) «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկների վերակազմակերպման պահին դրանց տնօրինության՝ պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը՝ իր ամբողջ կազմով և արժեքով, բացառությամբ շենքերի, շինությունների, պատմամշակութային նշանակության, ինչպես նաև նվազագույն աշխատավարձի 10000-ապատիկից ավելի արժողությամբ գույքի, սեփականության իրավունքով հանձնվում է «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին.

բ) նշված պետական հիմնարկների տնօրինության շենքերը, շինությունները, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված կարգով իրենց սպասարկման հողատարածքներով, պատմամշակութային նշանակության, ինչպես նաև նվազագույն աշխատավարձի 10000-ապատիկից ավելի արժողությամբ գույքը՝ իր ամբողջ կազմով և արժեքով, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացվում են անհատույց օգտագործման իրավունքով՝ դրանց նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու պայմանով՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության հետ կնքվելիք պայմանագրի հիման վրա:

(5-րդ կետը լրաց. 20.03.02 N 275-Ն, փոփ. 29.05.03 N 658-Ն, լրաց. 09.06.05 N 888-Ն)

6. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման՝ «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ», «դ » «ե» և «է» ենթակետերով նախատեսված լիազորությունները, ըստ կազմակերպությունների ենթակայության, վերապահել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին ու Երևանի քաղաքապետին՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

(6-րդ կետը փոփ. 21.11.19 N 1641-Ն)

7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Պետական հանրակրթական հաստատությունների համակարգի կառավարման հետագա ապակենտրոնացման մասին» N 661 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

ա) ուժը կորցրած ճանաչել որոշմամբ հաստատված՝ համայնքների կառավարմանը հանձնված պետական հանրակրթական հաստատության ժամանակավոր տիպային կանոնադրությունը.

բ) որոշման 1-ին կետից հանել «և հաստատել համայնքների կառավարմանը հանձնված պետական հանրակրթական հաստատության ժամանակավոր տիպային կանոնադրությունը (կցվում է)» բառերը:

8. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի մայիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական հաստատության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 150 որոշումը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2002 թ. սեպտեմբերի 9
Երևան

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ

Դպրոցի անվանումը

1

2

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ
Մալաթիա-Սեբաստիա թաղային համայնք
 1. N 11 դպրոց
 2. Դ. Վարուժանի անվան N 89 դպրոց   
 3. Վ. Զատիկյանի անվան N 90 դպրոց 
 4. N 91 դպրոց   
 5. N 105 դպրոց   
 6. Ն. Խաչատրյանի անվան  N 113 դպրոց   
 7. N 116 դպրոց   
 8. Է. Բոյաջյանի անվան N 121 դպրոց   
 9. N 152 դպրոց   
 10. Սիամանթոյի անվան N 162 դպրոց   
 11. N 174 դպրոց
 12. Գ. Մահարու անվան N 176 դպրոց   
 13. N 179 դպրոց   
 14. N 181 դպրոց   
 15. Ս. Խանզադյանի անվան N 184 դպրոց   
 16. Գ. Գյուլբենկյանի անվան N 190 դպրոց   
 17. Դ. Հովսեփյանի անվան N 191 դպրոց    
Կենտրոն թաղային համայնք
 18. N 2 վարժարան
Ավան թաղային համայնք

 19.

N 87 դպրոց   
 20. N 104 դպրոց
 21. N 170 դպրոց   
 22. N 171 դպրոց   
 23. Գ. Ստարովոյտովայի անվան N 177 դպրոց   
 24. N 180 դպրոց   
Քանաքեռ-Զեյթուն թաղային համայնք
 25. N 44 դպրոց
 26. Մ. Մանուշյանի անվան N 48 դպրոց   
 27. Հ. Պարոնյանի անվան N 59 դպրոց   
 28. Խ. Աբովյանի անվան N 84 դպրոց   
 29. Ս. Շահմուրադյանի անվան N 85 դպրոց   
 30. Հ. Գյուլիքևխյանի անվան N 103 դպրոց   
 31. N 117 դպրոց   
 32. Ա. Բյուրատի անվան N 125 դպրոց   
 33. Լ. Արիսյանի անվան N 127 դպրոց   
 34. N 136 դպրոց   
 35. N 147 դպրոց 
Նորք-Մարաշ թաղային համայնք
 36. Գ. Սունդուկյանի անվան N 26 դպրոց

 37.

Գ. Աթարբեկյանի անվան N 61 դպրոց   
 38. Ա. Արմենակյանի անվան N 124 դպրոց
 39. N 157 դպրոց     
Նոր Նորք թաղային համայնք
 40. N 62 դպրոց
 41. Լեփսիուսի անվան N 88 դպրոց   
 42. «Էվրիկա» կրթահամալիր   
 43. «Վարդանանց Ասպետներ» N 106 դպրոց   
 44. Գ. Ադդարյանի անվան N 133 դպրոց   
 45. N 134 դպրոց
 46. Գ. Ստեփանյանի անվան N 135 դպրոց   
 47. N 139 դպրոց   
 48. Գ. Բաղյանի անվան N 141 դպրոց   
 49. Ա. Ղարիբյանի անվան N 142 դպրոց   
 50. Մ. Խորենացու անվան N 143 դպրոց   
 51. Ֆ. Նանսենի անվան N 150 դպրոց
 52. N 159 դպրոց   
 53. N 163 դպրոց   
 54. N 164 դպրոց   
 55. N 165 դպրոց   
 56. N 166 դպրոց   
 57. N 186 դպրոց   
 58. N 187 դպրոց   
 59. N 197 դպրոց   
 60. «Ալգորիթմ» վարժարան
Շենգավիթ թաղային համայնք
 61. Վ. Համբարձումյանի անվան N 12 դպրոց   
 62. Մուրացանի անվան N 18 դպրոց   
 63. Դ. Դեմիրճյանի անվան N 27 դպրոց   
 64. N 31 դպրոց   
 65. Հ. Թումանյանի անվան N 32 դպրոց   
 66. Վ. Բելինսկու  անվան N 38 դպրոց   
 67. N 46 դպրոց   
 68. N 50 դպրոց   
 69. Հ. Հովհաննիսյանի անվան N 52 դպրոց 
70. Լեոյի անվան N 65 դպրոց
 71. Ա. Մյասնիկյանի անվան N 66 դպրոց
 72. Ա. Սախարովի անվան N 69 դպրոց   
 73. Հ. Ավետիսյանի անվան N 74 դպրոց   
 74. N 75 դպրոց   
 75. N 79 դպրոց   
 76. Մ. Սարյանի անվան N 86 դպրոց   
 77. N 97 դպրոց   
 78. N 98 դպրոց   
 79. N 99 դպրոց   
 80. N 110 դպրոց   
 81. Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 դպրոց   
 82. Գ. Նարեկացու անվան N 137 դպրոց 
 83. N 140 դպրոց   
 84. N 144 դպրոց 
 85. N 154 դպրոց
 86. Մ. Գորգիսյանի անվան N 158 դպրոց   
 87. Գ. Նժդեհի անվան N 161 դպրոց  
 88. Հ. Շիրազի անվան N 169 դպրոց
 89. N 173 դպրոց     
Գիշերօթիկ դպրոցներ
(պարբերությունը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
Մասիսի տարածաշրջան
1. Ազատաշենի  8-ամյա դպրոց
2. Այնթափի N 1 դպրոց   
3. Այնթափի N 2 դպրոց   
4. Այգավանի դպրոց   
5. Արբաթի դպրոց   
6. Արևաբույրի դպրոց   
7. Գեղանիստի դպրոց   
8. Դաշտավանի դպրոց   
9. Դարբնիկի դպրոց   
10. Դարակերտի դպրոց
11. Զորակի դպրոց
12. Խաչփառի դպրոց   
13. Հայանիստի դպրոց   
14. Հովտաշատի դպրոց   
15. Ղուկասավանի դպրոց   
16. Մարմարաշենի դպրոց   
17. Նորամարգի դպրոց   
18. Նորաբացի դպրոց   
19. Նոր Կյուրինի 8-ամյա դպրոց   
20. Նոր Խարբերդի N 1 դպրոց   
21. Նոր Խարբերդի N 2 դպրոց   
22. Նիզամու դպրոց   
23. Ջրահովտի դպրոց 
24. Ռանչպարի դպրոց   
25. Սայաթ-Նովայի դպրոց   
26. Սիսի դպրոց 
27. Սիփանիկի 8-ամյա դպրոց   
Արարատի տարածաշրջան
28. Արարատ քաղաքի N 1 միջնակարգ դպրոց   
29. Արարատ քաղաքի N 2 միջնակարգ դպրոց   
30. Արարատ քաղաքի N 3 միջնակարգ դպրոց   
31. Արարատ քաղաքի N 4 միջնակարգ դպրոց   
32. Արարատ քաղաքի N 5 միջնակարգ դպրոց   
33. Արարատ քաղաքի վարժարան
34. Այգավանի միջնակարգ դպրոց
35. Ավշարի միջնակարգ դպրոց   
36. Արալեզի միջնակարգ դպրոց    
37. Արարատ գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց   
38. Արարատ գյուղի N 2 միջնակարգ դպրոց   
39. Արարատ գյուղի N 3 միջնակարգ դպրոց   
40. Արմաշի միջնակարգ դպրոց 
41. Գոռավանի միջնակարգ դպրոց
42. Եղեգնավանի միջնակարգ դպրոց   
43. Երասխի միջնակարգ դպրոց   
44. Զանգակատան միջնակարգ դպրոց   
45. Լանջառի 8-ամյա դպրոց   

46.

Լուսաշողի միջնակարգ դպրոց   
47. Լուսառատի միջնակարգ դպրոց   
48. Նոյակերտի միջնակարգ դպրոց   
49. Նոր ուղու միջնակարգ դպրոց   
50. Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց   
51. Շաղափի միջնակարգ դպրոց
52. Ոսկետափի N 1 միջնակարգ դպրոց   
53. Ոսկետափի N 2 միջնակարգ դպրոց   
54. Սիսավանի միջնակարգ դպրոց   
55. Սուրենավանի միջնակարգ դպրոց   
56. Պարույր Սևակի միջնակարգ դպրոց   
57. Վանաշենի միջնակարգ դպրոց
58. Վեդու N 1 միջնակարգ դպրոց   
59. Վեդու N 2 միջնակարգ դպրոց   
60. Վեդու N 3 միջնակարգ դպրոց  
61. Տափերականի միջնակարգ դպրոց
62. Ուրցաձորի դպրոց
63. Փոքր Վեդու դպրոց
64. Տիգրանաշենի 8-ամյա դպրոց
Արտաշատի տարածաշրջան
65. Արտաշատ քաղաքի N 1 դպրոց
66. Արտաշատ քաղաքի N 2 դպրոց   
67. Արտաշատ քաղաքի N 3 դպրոց   
68. Արտաշատ քաղաքի N 4 դպրոց   
69. Արտաշատ քաղաքի N 5 դպրոց   
70. Արտաշատ քաղաքի N 6 դպրոց   
71. Աբովյանի դպրոց
72. Արևշատի դպրոց   
73. Արաքսավանի դպրոց  
74.

Ազատավանի դպրոց

75. Այգեզարդի դպրոց   
76. Այգեստանի դպրոց
77. Այգեպատի դպրոց
78. Բաղրամյանի դպրոց   
79. Բարձրաշենի  դպրոց   
80. Բերդիկի դպրոց   
81. Բյուրավանի դպրոց   
82. Գետազատի դպրոց   
83. Դալարի դպրոց   
84. Դեղձուտի դպրոց 
85. Դիմիտրովի դպրոց
86. Դիտակի դպրոց  
87. Լանջազատի դպրոց   
88. Կանաչուտի դպրոց   
89. Հովտաշենի դպրոց   
90. Հնաբերդի դպրոց   
91. Մասիսի դպրոց
92. Մխչյանի դպրոց   
93. Մրգավետի դպրոց   
94 Մրգավանի դպրոց   
95. Նարեկի դպրոց   
96. Դվինի դպրոց   
97. Նորաշենի դպրոց   
98. Նշավանի դպրոց   
99. Շահումյանի դպրոց   
100. Ոստանի դպրոց
101. Ջրաշենի դպրոց   
102. Վարդաշենի դպրոց   
103. Վերին Արտաշատի դպրոց   
104. Վերին Դվինի դպրոց   
105. Քաղցրաշենի դպրոց   
ԱՐՄԱՎԻՐԻ  ՄԱՐԶ
Արմավիրի տարածաշրջան
1. Ջանֆիդայի միջնակարգ դպրոց
2. Զարթոնքի միջնակարգ դպրոց   
3. Արմավիրի N 1 միջնակարգ դպրոց   
4. Արմավիրի N 2 միջնակարգ դպրոց   
5. Արմավիրի N 3 միջնակարգ դպրոց   
6. Արմավիրի N 4 միջնակարգ դպրոց   
7. Արմավիրի N 5 միջնակարգ դպրոց   
8. Արմավիրի N 6 միջնակարգ դպրոց   
9. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
10. Արմավիրի N 8 միջնակարգ դպրոց   
11. Արմավիրի N 9 միջնակարգ դպրոց   
12. Արմավիրի N 10 միջնակարգ դպրոց   
13. Վարժարան
14. Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց
15. Արևիկի միջնակարգ դպրոց   
16. Երասխահունի միջնակարգ դպրոց   
17. Մրգաշատի N 1 միջնակարգ դպրոց   
18. Մրգաշատի N 2 միջնակարգ դպրոց    
19. Նոր Արտագեսի միջնակարգ դպրոց   
20. Շենավանի միջնակարգ դպրոց   
21. Արգավանդի միջնակարգ դպրոց 
22. Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց
23. Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոց
24. Տանձուտի միջնակարգ դպրոց   
25. Նորապատի միջնակարգ դպրոց    
26. Նալբանդյանի միջնակարգ դպրոց   
27. Արազափի միջնակարգ դպրոց   
28. Արտաշարի միջնակարգ դպրոց
29. Այգեշատի միջնակարգ դպրոց 

30.

Նոր Արմավիրի միջնակարգ դպրոց
31. Նոր Կեսարիայի միջնակարգ դպրոց   
32. Ամասիայի միջնակարգ դպրոց   
33. Հայկավանի միջնակարգ դպրոց   
34. Ջրաժենի միջնակարգ դպրոց   
35. Վարդանաշենի միջնակարգ դպրոց   
36. Բերքաշատի միջնակարգ դպրոց   
37. Ձերժինսկու միջնակարգ դպրոց   
38. Լենուղու միջնակարգ դպրոց   
39. Գետաշենի միջնակարգ դպրոց   
40. Հոկտեմբերի միջնակարգ դպրոց   
41. Արմավիրի միջնակարգ դպրոց   
42. Մարգարայի միջնակարգ դպրոց
43. Լուկաշինի միջնակարգ դպրոց   
44. Նաիրիի միջնակարգ դպրոց   
45. Խանջյանի միջնակարգ դպրոց   
46. Սովետականի միջնակարգ դպրոց   
47. Փշատավանի միջնակարգ դպրոց   
48. Արաքսի միջնակարգ դպրոց   
49. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
Վաղարշապատի տարածաշրջան
50. Ապագայի միջնակարգ դպրոց
51. Արշալույսի միջնակարգ դպրոց
52. Արտիմետի միջնակարգ դպրոց   
53. Վաղարշապատի N 1 միջնակարգ դպրոց   
54. Վաղարշապատի N 2 միջնակարգ դպրոց   
55. Վաղարշապատի N 3 միջնակարգ դպրոց   
56. Վաղարշապատի N 4 միջնակարգ դպրոց   
57. Վաղարշապատի N 5 միջնակարգ դպրոց   
58. Վաղարշապատի N 7 միջնակարգ դպրոց   
59. Վաղարշապատի N 8 միջնակարգ դպրոց   
60. Վաղարշապատի N 9 միջնակարգ դպրոց   
61. Վաղարշապատի N 10 միջնակարգ դպրոց   
62. Վաղարշապատի N 11 միջնակարգ դպրոց   
63. Վաղարշապատի N 12 միջնակարգ դպրոց  
64. Ներսիսյան վարժարան
65. Այգեկի միջնակարգ դպրոց   
66. Առատաշենի միջնակարգ դպրոց   
67. Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց   
68. Մուսալեռի միջնակարգ դպրոց   
69. Ակնալճի միջնակարգ դպրոց   
70. Աղավնատան միջնակարգ դպրոց   
71. Արագածի միջնակարգ դպրոց   
72. Արևաշատի միջնակարգ դպրոց   
73. Ակնաշենի միջնակարգ դպրոց   
74. Արաքսի միջնակարգ դպրոց
75. Սամաղարի միջնակարգ դպրոց 
76. Լեռնամերձի 8-ամյա դպրոց   
77. Խորոնքի միջնակարգ դպրոց   
78. Հայթաղի միջնակարգ դպրոց   
79. Մերձավանի միջնակարգ դպրոց 
80. Ոսկեհատի միջնակարգ դպրոց   
81. Ջրառատի միջնակարգ դպրոց 
82. Տարոնիկի միջնակարգ դպրոց
83. Փարաքարի միջնակարգ դպրոց   
84. Փարաքարի 8-ամյա դպրոց   
85. Գայի միջնակարգ դպրոց  
86. Գրիբոյեդովի միջնակարգ դպրոց   
87. Դաշտի միջնակարգ դպրոց   
88. Լուսագյուղի միջնակարգ դպրոց
89. Մրգաստանի միջնակարգ դպրոց   
90. Շահումյանի միջնակարգ դպրոց   
91. Ամբերդի միջնակարգ դպրոց   
92. Այգեշատի միջնակարգ դպրոց   
93. Ծիածանի միջնակարգ դպրոց
94. Հայկաշենի միջնակարգ դպրոց   
95. Նորակերտի միջնակարգ դպրոց   
96. Դալարիկի միջնակարգ դպրոց 
97. Թաիրովի միջնակարգ դպրոց   
98. Ծաղկալանջի միջնակարգ դպրոց   
99. Պտղունքի միջնակարգ դպրոց   
100. Մեծամորի միջնակարգ դպրոց   
101. Ջրառատի թռչնաֆաբրիկայի միջնակարգ դպրոց   
102. Ֆերիկի 8-ամյա դպրոց   
103. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
104. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
Բաղրամյանի տարածաշրջան
105. Դալարիկի N 1 միջնակարգ դպրոց   
106. Դալարիկի N 2 միջնակարգ դպրոց   
107. Քարակերտի N 1 միջնակարգ դպրոց   
108. Քարակերտի N 2 միջնակարգ դպրոց   
109. Արևադաշտի միջնակարգ դպրոց   
110. Մյասնիկյանի միջնակարգ դպրոց   
111. Հուշակերտի միջնակարգ դպրոց   
112. Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց
113. Բագարանի միջնակարգ դպրոց
114. Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոց
115. Լեռնագոգի միջնակարգ դպրոց   
116. Արգինայի միջնակարգ դպրոց   
117. Շենիկի միջնակարգ դպրոց   
118. Վանանդի միջնակարգ դպրոց   
119. Արտամետի 8-ամյա դպրոց   
120. Տալվորիկի 8-ամյա դպրոց   
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ
Թալինի տարածաշրջան
1. Ագարակի միջնակարգ դպրոց
2. Արտենիի N 1 միջնակարգ դպրոց
3. Արտենիի N 2 միջնակարգ դպրոց   
4. Արեգի միջնակարգ դպրոց   
5. Արագածի N 1 միջնակարգ դպրոց   
6. Արագածի N 2 միջնակարգ դպրոց   
7. Աշնակի միջնակարգ դպրոց   
8. Ավթոնայի 8-ամյա դպրոց   
9. Ակունքի միջնակարգ դպրոց   
10. Բայսզի 8-ամյա դպրոց   
11. Բարոժի 8-ամյա դպրոց
12. Գառնահովտի միջնակարգ դպրոց
13. Գետափի 8-ամյա դպրոց   
14. Գյալթոյի 8-ամյա դպրոց   
15. Դավթաշենի միջնակարգ դպրոց   
16. Դաշտադեմի միջնակարգ դպրոց   
17. Դիանի տարրական դպրոց   
18. Եղնիկի 8-ամյա դպրոց   
19. Զովասարի միջնակարգ դպրոց   
20. Զարինջայի միջնակարգ դպրոց   
21. Թալինի N 1 միջնակարգ դպրոց   
22. Թալինի N 2 միջնակարգ դպրոց   
23. Թլիկի 8-ամյա դպրոց   
24. Իրինդի միջնակարգ դպրոց    
25. Լուսակնի 8-ամյա դպրոց
26. Կաքավաձորի միջնակարգ դպրոց   
27. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
28. Կարմրաշենի միջնակարգ դպրոց   
29. Հացաշենի 8-ամյա դպրոց   
30. Հակկոյի 8-ամյա դպրոց   
31. Ղաբաղթափայի 8-ամյա դպրոց 
32. Մաստարայի միջնակարգ դպրոց   
33. Ներքին Բազմաբերդի միջնակարգ դպրոց   
34. Նոր Արթիկի միջնակարգ դպրոց   
35. Ներքին Սասունաշենի միջնակարգ դպրոց
36. Շղարշիկի միջնակարգ դպրոց   
37. Ոսկեթասի միջնակարգ դպրոց 
38. Պարտիզակի 8-ամյա դպրոց   
39. Սորիկի 8-ամյա դպրոց
40. Սուսերի 8-ամյա դպրոց   
41. Վերին Բազմաբերդի 8-ամյա դպրոց   
42. Վերին Սասունաշենի 8-ամյա դպրոց   
43. Ցամաքասարի 8-ամյա դպրոց   
44. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
Արագածի տարածաշրջան
45. Ալագյազի միջնակարգ դպրոց   
46. Ավշենի 8-ամյա դպրոց   
47. Ամրե թազայի 8-ամյա դպրոց   
48. Բերքառատի միջնակարգ դպրոց   
49. Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց
50. Գեղաձորի միջնակարգ դպրոցդ   
51. Դերեկի միջնակարգ դպրոց   
52. Լեռնապարի միջնակարգ դպրոց   
53. Ծաղկահովտի միջնակարգ դպրոց   
54. Ծիլքարի միջնակարգ դպրոց
55. Հնաբերդի միջնակարգ դպրոց   
56. Միրաքի 8-ամյա դպրոց
57. Մելիքգյուղի միջնակարգ դպրոց   
58. Շենկանի միջնակարգ դպրոց   
59. Ջամշլուի 8-ամյա դպրոց   
60. Ռյա թազայի 8-ամյա դպրոց   
61. Սանգյառի 8-ամյա դպրոց   
62. Սիփանի միջնակարգ դպրոց 
63. Վարդաբլրի միջնակարգ դպրոց
64. Օրթաճյայի 8-ամյա դպրոց  
65. Գեղարոտի միջնակարգ դպրոց   
66. Նորաշենի միջնակարգ դպրոց   
Ապարանի տարածաշրջան
67. Ապարանի N 1 միջնակարգ դպրոց
68. Ապարանի N 2 միջնակարգ դպրոց   
69. Ապարանի N 3 միջնակարգ դպրոց
70. Արագածի N 1 միջնակարգ դպրոց   
71. Արագածի N 2 միջնակարգ դպրոց   
72. Ափնագյուղի միջնակարգ դպրոց   
73. Արայի 8-ամյա դպրոց
74. Եղիպատրուշի միջնակարգ դպրոց   
75. Լուսագյուղի միջնակարգ դպրոց   
76. Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոց   
77. Հարթավանի միջնակարգ դպրոց 
78. Ձորագլխի միջնակարգ դպրոց   
79. Մուլքիի միջնակարգ դպրոց   
80. Նիգավանի միջնակարգ դպրոց   
81. Շենավանի միջնակարգ դպրոց   
82. Չքնաղի 8-ամյա դպրոց
83. Վարդենիսի միջնակարգ դպրոց   
84. Վարդենուտի միջնակարգ դպրոց   
85. Քուչակի միջնակարգ դպրոց   
86. Երնջատափի միջնակարգ դպրոց   
87. Թթուջրի  8-ամյա դպրոց   
88. Սարալանջի միջնակարգ դպրոց   
89. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
Աշտարակի տարածաշրջան
90. Ագարակի միջնակարգ դպրոց
91. Աղձքի միջնակարգ դպրոց   
92. Ավանի միջնակարգ դպրոց   
93. Արուճի միջնակարգ դպրոց   
94. Արտաշավանի միջնակարգ դպրոց
95. Արագածոտնի միջնակարգ դպրոց   
96. Բազմաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
97. Բյուրականի միջնակարգ դպրոց 
98. Լեռնարոտի միջնակարգ դպրոց   
99. Կարինի միջնակարգ դպրոց   
100. Կոշի միջնակարգ դպրոց   
101. Ղազարավանի միջնակարգ դպրոց
102. Նոր Եդեսիայի միջնակարգ դպրոց   
103. Նոր Ամանոսի միջնակարգ դպրոց   
104. Շամիրամի 8-ամյա դպրոց   
105. Ոսկեվազի միջնակարգ դպրոց   
106. Ոսկեհատի միջնակարգ դպրոց   
107. Սասունիկի միջնակարգ դպրոց   
108. Ուջանի միջնակարգ դպրոց
109. Ուշիի միջնակարգ դպրոց 
110. Փարպիի միջնակարգ դպրոց   
111. Օհանավանի միջնակարգ դպրոց   
112. Օշականի միջնակարգ դպրոց
113. Օշականի 8-ամյա  դպրոց
114. Օրգովի միջնակարգ դպրոց
Աշտարակ քաղաք
115. Ն. Աշտարակեցու անվան N 1 դպրոց   
116. Ս. Շահազիզի անվան N 3 դպրոց   
117. Պ. Պռոշյանի անվան N 3 դպրոց   
118. Գ. Ղափանցյանի անվան N 4 դպրոց
119. Ն. Սիսակյանի անվան N 5 դպրոց   
120. Մուղնու միջնակարգ դպրոց   
121. Աշտարակի վարժարան   
122. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
Սևանի տարածաշրջան
1. Սևանի  N 1 միջնակարգ դպրոց
2. Սևանի N 2 միջնակարգ դպրոց   
3. Սևանի N 3 միջնակարգ դպրոց   
4. Սևանի N 4 միջնակարգ դպրոց   
5. Սևանի N 5 միջնակարգ դպրոց   
6. Սևանի N 6 միջնակարգ դպրոց   
7. Սևանի N 7 միջնակարգ դպրոց   
8. Սևանի N 8 միջնակարգ դպրոց   
9. Զովաբերի միջնակարգ դպրոց   
10. Դդմաշենի միջնակարգ դպրոց   
11. Ծաղկունքի միջնակարգ դպրոց 
12. Գեղամավանի միջնակարգ դպրոց  
13. Վարսերի միջնակարգ դպրոց   
14. Լճաշենի միջնակարգ դպրոց   
15. Ծովագյուղի միջնակարգ դպրոց   
16. Գագարինի միջնակարգ դպրոց   
17. Նորաշենի 8-ամյա դպրոց   
18. Չկալովկայի 8-ամյա դպրոց   
Մարտունու տարածաշրջան
19. Մարտունու N 1 միջնակարգ դպրոց 
20. Մարտունու N 2 միջնակարգ դպրոց   
21. Մարտունու N 3 միջնակարգ դպրոց   
22. Երանոսի N 1 միջնակարգ դպրոց   
23. Երանոսի N 2 միջնակարգ դպրոց   
24. Վարդաձորի միջնակարգ դպրոց   
25. Ձորագյուղի հիմնական դպրոց   
26. Ձորագյուղի ավագ դպրոց
27. Ծակքարի միջնակարգ դպրոց   
28. Թազագյուղի միջնակարգ դպրոց   
29. Լիճքի միջնակարգ դպրոց   
30. Մադինայի միջնակարգ դպրոց   
31. Ներքին Գետաշենի N 1 միջնակարգ դպրոց   
32. Ներքին Գետաշենի N 2 միջնակարգ դպրոց   
33. Գեղհովտի N 1 միջնակարգ դպրոց
34. Գեղհովտի N 2 միջնակարգ դպրոց   
35. Վաղաշենի միջնակարգ դպրոց   
36. Աստղաձորի միջնակարգ դպրոց   
37. Զոլաքարի N 1 միջնակարգ դպրոց   
38. Զոլաքարի N 2 միջնակարգ դպրոց
39. Վարդենիկի N 1 միջնակարգ դպրոց
40. Վարդենիկի N 2 միջնակարգ դպրոց   
41. Վարդենիկի N 3 միջնակարգ դպրոց   
42. Ծովինարի 8-ամյա դպրոց   
43. Ծովինարի միջնակարգ դպրոց   
44. Վերին Գետաշենի 8-ամյա դպրոց   
45. Լիճքի 8-ամյա դպրոց    
46. Լեռնակերտի 8-ամյա դպրոց   
Գավառի տարածաշրջան
47. Գավառի N 1 միջնակարգ դպրոց
48. Գավառի N 2 միջնակարգ դպրոց   
49. Գավառի N 3 միջնակարգ դպրոց   
50. Գավառի N 4 միջնակարգ դպրոց   
51. Գավառի N 5 միջնակարգ դպրոց   
52. Գավառի N 6 միջնակարգ դպրոց   
53. Գավառի N 7 միջնակարգ դպրոց  
54. Գավառի N 8 միջնակարգ դպրոց   
55. Գավառի N 9 միջնակարգ դպրոց   
56. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն) 
57. Լճափի միջնակարգ դպրոց 
58. Ծովազարդի միջնակարգ դպրոց   
59. Հայրավանքի միջնակարգ դպրոց   
60. Գեղարքունիքի միջնակարգ դպրոց   
61. Լանջաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
62. Սարուխանի N 1 միջնակարգ դպրոց   
63. Սարուխանի N 2 միջնակարգ դպրոց   
64. Սարուխանի N 3 միջնակարգ դպրոց
65. Գանձակի N 1 միջնակարգ դպրոց   
66. Գանձակի  N 2 միջնակարգ դպրոց   
67. Կարմիրգյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց   
68. Կարմիրգյուղի N 2 միջնակարգ դպրոց   
69. Նորատուսի N 1 միջնակարգ դպրոց   
70. Նորատուսի N 2 միջնակարգ դպրոց
71. Նորատուսի N 3 միջնակարգ դպրոց   
72. Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոց    
73. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն) 
Ճամբարակի տարածաշրջան
74. Ճամբարակի N 1 միջնակարգ դպրոց
75. Ճամբարակի N 2 միջնակարգ դպրոց   
76. Ճամբարակի N 3 միջնակարգ դպրոց   
77. Ճամբարակի N 4 միջնակարգ դպրոց   
78. Վահանի միջնակարգ դպրոց   
79. Թթուջրի միջնակարգ դպրոց   
80. Գետիկի միջնակարգ դպրոց   
81. Մարտունու միջնակարգ դպրոց   
82. Այգուտի միջնակարգ դպրոց   
83. Դպրաբակի միջնակարգ դպրոց   
84. Կալավանի միջնակարգ դպրոց   
85. Անտառամեջի միջնակարգ դպրոց   
86. Աղբերքի միջնակարգ դպրոց   
87. Շորժայի միջնակարգ դպրոց   
88. Դրախտիկի միջնակարգ դպրոց 
89. Արտանիշի միջնակարգ դպրոց

90.

Ջիլի միջնակարգ դպրոց   
Վարդենիսի տարածաշրջան
91. Վարդենիսի N 1 միջնակարգ դպրոց   
92. Վարդենիսի N 2 միջնակարգ դպրոց    
93. Վարդենիսի N 3 միջնակարգ դպրոց   
94. Վարդենիսի N 4 միջնակարգ դպրոց   
95. Վարդենիսի վարժարան   
96. Մեծ Մասրիկի միջնակարգ դպրոց
97. Փոքր Մասրիկի միջնակարգ դպրոց
98. Գեղամասարի միջնակարգ դպրոց
99. Արփունքի միջնակարգ դպրոց   
100. Նորակերտի միջնակարգ դպրոց   
101. Լճավանի միջնակարգ դպրոց   
102. Ծովակի միջնակարգ դպրոց   
103. Այրքի միջնակարգ դպրոց
104. Սոթքի միջնակարգ դպրոց   
105. Շատջրեքի միջնակարգ դպրոց   
106. Ակունքի միջնակարգ դպրոց
107. Խաչաղբյուրի միջնակարգ դպրոց
108. Կութի միջնակարգ դպրոց
109. Շատվանի միջնակարգ դպրոց
110. Վանևանի միջնակարգ դպրոց
111. Արեգունու միջնակարգ դպրոց   
112. Ծափաթաղի միջնակարգ դպրոց   
113. Մաքենիսի միջնակարգ դպրոց   
114. Կախակնի միջնակարգ դպրոց   
115. Լուսակունքի միջնակարգ դպրոց   
116. Կուտականի  միջնակարգ դպրոց   
117. Տրետուքի միջնակարգ դպրոց   
118. Նորաբակի միջնակարգ դպրոց   
119. Ջաղացաձորի միջնակարգ դպրոց
120. Ախպրաձորի միջնակարգ դպրոց   
121. Մեծ Մասրիկի 8-ամյա դպրոց   
122. Գեղաքարի 8-ամյա դպրոց   
123. Գեղամաբակի 8-ամյա դպրոց   
124. Ավազանի 8-ամյա դպրոց   
125. Ազատի 8-ամյա դպրոց   
126. Փամբակ-Դարանակի միջնակարգ դպրոց
  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
Ստեփանավանի տարածաշրջան
1. Ստեփանավանի N  6 միջնակարգ դպրոց   
2. Ստեփանավանի N 1 վարժարան    
3. Ագարակի միջնակարգ դպրոց
4. Ամրակցի միջնակարգ դպրոց   
5. Բովաձորի միջնակարգ դպրոց   
6. Գարգառի միջնակարգ դպրոց   
7. Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոց    
8. Լեջանի միջնակարգ դպրոց   
9. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
10. Կուրթանի միջնակարգ դպրոց   
11. Հոբարձի միջնակարգ դպրոց 
12.  Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց   
13. Վարդաբլրի միջնակարգ դպրոց 
14. Ուռուտի միջնակարգ դպրոց
15. Արմանիսի միջնակարգ դպրոց   
16. Լոռի  բերդի 8-ամյա դպրոց   
17. Յաղդանի 8-ամյա դպրոց    
18. Պուշկինոյի 8-ամյա դպրոց   
19. Ուրասարի 8-ամյա դպրոց
20. Կողեսի 8-ամյա դպրոց   
Տաշիրի տարածաշրջան
21. Տաշիրի N 1 միջնակարգ դպրոց
22. Տաշիրի N 2 միջնակարգ դպրոց    
23. Տաշիրի N 4 միջնակարգ դպրոց   
24. Արծնու միջնակարգ դպրոց   
25. Դաշտադեմի միջնակարգ դպրոց   
26. Լեռնահովտի Ս. Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց  
27. Կաթնառատի միջնակարգ դպրոց
28. Ձյունաշողի միջնակարգ դպրոց   
29. Ձորամուտի միջնակարգ դպրոց   
30. Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց   
31. Մեծավանի N 1 միջնակարգ դպրոց   
32. Մեծավանի N 2 միջնակարգ դպրոց   
33. Միխայելովկայի միջնակարգ դպրոց   
34. Նորաշենի միջնակարգ դպրոց   
35. Պրիվոլնոյեի միջնակարգ դպրոց
36. Սարատովկայի միջնակարգ դպրոց   
37. Սարչապետի միջնակարգ դպրոց   
38. Բլագոդարնոյեի 8-ամյա դպրոց   
39. Պաղաղբյուրի 8-ամյա դպրոց   
40. Պետրովկայի 8-ամյա դպրոց 
Վանաձոր  քաղաք
41. Վանաձորի N 1 միջնակարգ դպրոց   
42. Վանաձորի N 2 միջնակարգ դպրոց   
43. Վանաձորի N 4 միջնակարգ դպրոց   
44. Վանաձորի N 5 միջնակարգ դպրոց  
45. Վանաձորի N 7 միջնակարգ դպրոց 
46. Վանաձորի N 8 միջնակարգ դպրոց   
47. Վանաձորի N 12 միջնակարգ դպրոց   
48. Վանաձորի N 15 միջնակարգ դպրոց 
49. Վանաձորի N 16 միջնակարգ դպրոց   
50. Վանաձորի N 18 միջնակարգ դպրոց   
51. Վանաձորի N 20 միջնակարգ դպրոց   
52. Վանաձորի N 23 միջնակարգ դպրոց   
53. Վանաձորի N 24 միջնակարգ դպրոց   
54. Վանաձորի N 25 միջնակարգ դպրոց   
55. Վանաձորի N 26 միջնակարգ դպրոց   
56. Վանաձորի N 27 միջնակարգ դպրոց   
57. Վանաձորի N 28 միջնակարգ դպրոց   
58. Վանաձորի N 30  միջնակարգ դպրոց     
59. Վանաձորի N 1 վարժարան
60. Վանաձորի N 3 միջնակարգ դպրոց 
61. Վանաձորի N 6 միջնակարգ դպրոց 
62. Վանաձորի N 9 միջնակարգ դպրոց
63. Վանաձորի N 10 միջնակարգ դպրոց   
64. Վանաձորի N 11 միջնակարգ դպրոց   
65. Վանաձորի N 13 միջնակարգ դպրոց   
66. Վանաձորի N 17 միջնակարգ դպրոց   
67. Վանաձորի N 19 միջնակարգ դպրոց   
68. Վանաձորի N 21 միջնակարգ դպրոց   
69. Վանաձորի N 22 միջնակարգ դպրոց   
70. Վանաձորի N 29  միջնակարգ դպրոց   
71. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
72. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)  
73. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)  
Սպիտակի տարածաշրջան
74. Սպիտակի N 1 միջնակարգ դպրոց
75. Սպիտակի N 4 միջնակարգ դպրոց   
76. Սպիտակի N 7 միջնակարգ դպրոց   
77. Սպիտակի N 2 միջնակարգ դպրոց   
78. Սպիտակի N 3 միջնակարգ դպրոց   
79. Սպիտակի N 5 միջնակարգ դպրոց   
80. Սպիտակի N 6 միջնակարգ դպրոց   
81. Սպիտակի N 8 միջնակարգ դպրոց   
82. Արևաշողի միջնակարգ դպրոց
83. Գեղասարի միջնակարգ դպրոց   
84. Գոգարանի միջնակարգ դպրոց   
85. Լեռնանցքի միջնակարգ դպրոց
86. Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
87. Ծաղկաբերի միջնակարգ դպրոց   
88. Կաթնաջրի միջնակարգ դպրոց   
89. Հարթագյուղի միջնակարգ դպրոց   
90. Մեծ Պառնիի դպրոց   
91. Նոր Խաչակապի միջնակարգ դպրոց   
92. Շիրակամուտի N 1 միջնակարգ դպրոց   
93. Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց   
94. Սարահարթի միջնակարգ դպրոց
95. Սարամեջի միջնակարգ դպրոց   
96. Լեռնավանի միջնակարգ դպրոց   
97. Խնկոյանի 8-ամյա դպրոց   
98. Շիրակամուտի 8-ամյա դպրոց   
99. Սարալանջի 8-ամյա դպրոց   
100. Քարաձորի 8-ամյա դպրոց   
101. Ղուրսալի միջնակարգ դպրոց   
102. Շենավանի 8-ամյա դպրոց  
Թումանյանի տարածաշրջան
103. Ալավերդու N 1 միջնակարգ դպրոց   
104. Ալավերդու N 2 միջնակարգ դպրոց   
105. Ալավերդու N 4 միջնակարգ դպրոց   
106. Ալավերդու N 5 միջնակարգ դպրոց   
107. Ալավերդու N 6 միջնակարգ դպրոց    
108. Ալավերդու N 7 միջնակարգ դպրոց   
109. Ալավերդու N 8 միջնակարգ դպրոց   

110.

Ալավերդու N 10 միջնակարգ դպրոց   
111. Ալավերդու N 11 միջնակարգ դպրոց 
112. Ալավերդու N 12 միջնակարգ դպրոց
113. Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոց
114. Ախթալայի N 2 միջնակարգ դպրոց   
115. Թումանյանի միջնակարգ դպրոց
116. Շամլուղի միջնակարգ դպրոց
117. Արևածագի միջնակարգ դպրոց
118. Աքորիի միջնակարգ դպրոց   
119. Դսեղի միջնակարգ դպրոց   
120. Թեղուտի միջնակարգ դպրոց
121. Լորուտի միջնակարգ դպրոց   
122. Հաղպատի միջնակարգ դպրոց   
123. Ճոճկանի միջնակարգ դպրոց   
124.  Մարցի միջնակարգ դպրոց
125. Մեծ Այրումի միջնակարգ դպրոց   
126. Ջիլիզայի միջնակարգ դպրոց
127. Քարինջի միջնակարգ դպրոց   
128. Քարկոփի միջնակարգ դպրոց   
129. Օձունի N 1 միջնակարգ դպրոց   
130. Օձունի N 2 միջնակարգ դպրոց   
131. Աթանի 8-ամյա դպրոց   
132. Ահնիձորի 8-ամյա դպրոց   
133. Այգեհատի 8-ամյա դպրոց   
134. Արդվիի 8-ամյա դպրոց   
135. Ծաթերի 8-ամյա դպրոց   
136. Ծաղկաշատի 8-ամյա դպրոց
137. Կաճաճկուտի 8-ամյա դպրոց
138. Կարմիր Աղեկի 8-ամյա դպրոց
139. Հագվիի 8-ամյա դպրոց   
140. Մղարթի 8-ամյա դպրոց   
141. Նեղոցի 8-ամյա դպրոց   
142. Շնողի միջնակարգ դպրոց   
143. Շամուտի 8-ամյա դպրոց   
144. Չկալովի 8-ամյա դպրոց   
145. Ալավերդու N 9 միջնակարգ դպրոց   
Գուգարքի տարածաշրջան
146. Արջուտի միջնակարգ դպրոց
147. Բազումի միջնակարգ դպրոց   
148. Գուգարքի N 1 միջնակարգ դպրոց   
149. Գուգարքի N 2 միջնակարգ դպրոց   
150. Դարպասի միջնակարգ դպրոց   
151. Դեբետի միջնակարգ դպրոց   
152. Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց
153. Լեռնապատի միջնակարգ դպրոց   
154. Լերմոնտովի միջնակարգ դպրոց   
155. Մարգահովտի միջնակարգ դպրոց   
156. Շահումյանի միջնակարգ դպրոց   
157. Վահագնիի միջնակարգ դպրոց   
158. Անտառամուտի 8-ամյա դպրոց
159. Ձորագետի 8-ամյա դպրոց
160. Ձորագյուղի 8-ամյա դպրոց   
161. Վահագնաձորի 8-ամյա դպրոց   
162. Փամբակի 8-ամյա դպրոց 
163. Ֆիոլետովոյի 8-ամյա դպրոց
164. Ազնվաձորի միջնակարգ դպրոց   
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
1. Աբովյան քաղաքի արևելյան լեզուների թեքումով 8-ամյա դպրոց   
2. Աբովյանի վարժարան   
3. Հրազդանի վարժարան    
4. Չարենցավանի վարժարան   
5. Ծաղկաձորի ռուսական միջնակարգ դպրոց   
6. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
7. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
8. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
Գյումրու տարածաշրջան
1. Գյումրու N 10 միջնակարգ դպրոց   
2. Գյումրու N 11 միջնակարգ դպրոց   
3. Գյումրու N 14 միջնակարգ դպրոց   
4. Գյումրու N 15 միջնակարգ դպրոց   
5. Գյումրու N 16 միջնակարգ դպրոց   
6. Գյումրու N 23 միջնակարգ դպրոց
7. Գյումրու N 6 միջնակարգ դպրոց   
8. Գյումրու N 18 միջնակարգ դպրոց   
9. Գյումրու N 27 միջնակարգ դպրոց   
10. Գյումրու N 41 միջնակարգ դպրոց   
11. Գյումրու N 19 միջնակարգ դպրոց
12. Գյումրու N 26 միջնակարգ դպրոց
13. Գյումրու N 38 միջնակարգ դպրոց   
14. Գյումրու N 9 միջնակարգ դպրոց   
15. Գյումրու N 1 միջնակարգ դպրոց
16. Գյումրու N 2 միջնակարգ դպրոց   
17. Գյումրու N 4 միջնակարգ դպրոց   
18. Գյումրու N 5 միջնակարգ դպրոց   
19. Գյումրու N 8 միջնակարգ դպրոց   
20. Գյումրու N 13 միջնակարգ դպրոց
21. Գյումրու N 17 միջնակարգ դպրոց   
22. Գյումրու N 20 միջնակարգ դպրոց   
23. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
24. Գյումրու N 24 միջնակարգ դպրոց   
25. Գյումրու N 25 միջնակարգ դպրոց
26. Գյումրու N 29 միջնակարգ դպրոց
27. Գյումրու N 30 միջնակարգ դպրոց   
28. Գյումրու N 34 միջնակարգ դպրոց   
29. Գյումրու N 37 միջնակարգ դպրոց   
30. Գյումրու N 40 միջնակարգ դպրոց 
31. Գյումրու N 42 միջնակարգ դպրոց   
32. «ֆոտոն» վարժարան
33. «Բալատոն» վարժարան
34. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
35. Ակադեմիական վարժարան   
36. Գյումրու N 3 միջնակարգ դպրոց   
37. Գյումրու N 7 միջնակարգ դպրոց   
38. Գյումրու N 12 միջնակարգ դպրոց   
39. Գյումրու N 22 միջնակարգ դպրոց 
40. Գյումրու N 28 միջնակարգ դպրոց 
41. Գյումրու N 31 միջնակարգ դպրոց   
42. Գյումրու N 32 միջնակարգ դպրոց   
43. Գյումրու N 33 միջնակարգ դպրոց   
44. Գյումրու N 35 միջնակարգ դպրոց   
45. Գյումրու N 36 միջնակարգ դպրոց   
46. Գյումրու N 39 միջնակարգ դպրոց   
47. Գյումրու N 43 միջնակարգ դպրոց   
48. Գյումրու N 44 միջնակարգ դպրոց  
49. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
50. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)  
51. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
52. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
Անիի տարածաշրջան
53. Սառնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
54. Ձորակապի միջնակարգ դպրոց   
55. Հայկաձորի միջնակարգ դպրոց
56. Մարալիկի N 1 միջնակարգ դպրոց   
57. Մարալիկի N 2 միջնակարգ դպրոց 
58. Քարաբերդի միջնակարգ դպրոց  
59. Ձիթհանքովի միջնակարգ դպրոց
60. Լանջիկի միջնակարգ դպրոց
61. Բարձրաշենի  8-ամյա դպրոց   
62. Շիրակավանի միջնակարգ դպրոց   
63. Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
64. Իսահակյանի միջնակարգ դպրոց   
65. Աղինի միջնակարգ դպրոց   
66. Սարակապի միջնակարգ դպրոց   
67. Ջրափի միջնակարգ դպրոց   
68. Բագրավանի միջնակարգ դպրոց   
69. Անի կայարանի միջնակարգ դպրոց   
70. Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոց   
71. Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոց   
Արթիկի տարածաշրջան
72. Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոց
73. Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց   
74. Սարատակի միջնակարգ դպրոց   
75. Հոռոմի միջնակարգ դպրոց   
76. Լուսակերտի միջնակարգ դպրոց   
77. Մեղրաշենի միջնակարգ դպրոց   
78. Վարդաքարի 8-ամյա դպրոց   
79. Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց   
80. Փանիկի միջնակարգ դպրոց
81. Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց   
82. Գետափի միջնակարգ դպրոց   
83. Անուշավանի միջնակարգ դպրոց   
84. Արևշատի միջնակարգ դպրոց   
85. Մեծ Մանթաշի միջնակարգ դպրոց   
86. Փոքր Մանթաշի միջնակարգ դպրոց   
87. Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց   
88. Նահապետավանի միջնակարգ դպրոց   
89. Հառիճի միջնակարգ դպրոց 
90. Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց
91. Հայրենյաց միջնակարգ դպրոց   
92. Սարալանջի միջնակարգ դպրոց   
93. Հովտաշենի 8-ամյա դպրոց   
94. Հայկասարի 8-ամյա դպրոց   
95. Արթիկի վարժարան    
96. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
Ախուրյանի տարածաշրջան
97. Ախուրյանի N 2 միջնակարգ դպրոց   
98. Կառնուտի միջնակարգ դպրոց   
99. Արևիկի միջնակարգ դպրոց   
100. Այգեբացի միջնակարգ դպրոց   
101. Հայկավանի միջնակարգ դպրոց   
102. Ախուրյանի N 1 միջնակարգ դպրոց   
103. Ազատանի միջնակարգ դպրոց
104. Բենիամինի միջնակարգ դպրոց   
105. Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց
106. Ջրառատի միջնակարգ դպրոց   
107. Նոր Ախուրյանի 8-ամյա դպրոց
108. Հովտի 8-ամյա դպրոց
109. Շիրակի միջնակարգ դպրոց   
110. Կամոյի միջնակարգ դպրոց
111. Ջաջուռի միջնակարգ դպրոց 
112. Ջաջուռ կայարանի տարրական դպրոց
113. Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոց   
114. Կրաշենի 8-ամյա դպրոց   
115. Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց   
116. Ղարիբջանյանի միջնակարգ դպրոց 
117. Գետքի միջնակարգ դպրոց
118. Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց   
119. Բայանդուրի միջնակարգ դպրոց   
120. Առափիի միջնակարգ դպրոց   
121. Ոսկեհասկի միջնակարգ դպրոց   
122. Ախուրիկի միջնակարգ դպրոց   
123. Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց   
124. Հովունու 8-ամյա դպրոց
125. Քեթիի միջնակարգ դպրոց   
126. Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց   
127. Մարմաշենի միջնակարգ դպրոց   
128. Վահրամաբերդի միջնակարգ դպրոց   
129. «Դպրատուն» վարժարան
130. Հացիկի միջնակարգ դպրոց   
131. Կապսի միջնակարգ դպրոց   
Աշոցքի տարածաշրջան
132. Սարագյուղի 8-ամյա դպրոց    
133. Փոքր Սեպասարի տարրական դպրոց   
134. Աշոցքի միջնակարգ դպրոց   
135. Կրասարի միջնակարգ դպրոց   
136. Թավշուտի միջնակարգ դպրոց   
137. Սիզավետի միջնակարգ դպրոց   
138. Բավրայի միջնակարգ դպրոց   
139. Ղազանչիի միջնակարգ դպրոց 
140. Մեծ Սեպասարի միջնակարգ դպրոց
141. Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոց   
142. Կարմրավանի 8-ամյա դպրոց   
143. Հարթաշենի 8-ամյա դպրոց
144. Փոքր Սարիարի միջնակարգ դպրոց   
145. Կաքավասարի տարրական դպրոց   
146. Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց
147. Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց   
148. Գոգհովտի միջնակարգ դպրոց   
149. Թորոսգյուղի 8-ամյա դպրոց   
150. Արփենիի միջնակարգ դպրոց   
151 Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց   
 

Ամասիայի տարածաշրջան

152. Մեղրաշատի միջնակարգ դպրոց   
153. Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց   
154. Ամասիայի միջնակարգ դպրոց   
155. Ողջիի միջնակարգ դպրոց 
156. Գյուլլիբուլաղի միջնակարգ դպրոց 
157. Գտաշենի միջնակարգ դպրոց   
158. Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց
159. Հողմիկի միջնակարգ դպրոց   
160. Բանդիվանի միջնակարգ դպրոց   
161. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց   
162. Զարիշատի  8-ամյա դպրոց   
163. Աղվորիկի   8-ամյա դպրոց
164. Ալվարի  միջնակարգ դպրոց   
165. Ծաղկուտի միջնակարգ դպրոց

166.

Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց   
167. Շաղիկի 8-ամյա դպրոց   
168. Զորակերտի միջնակարգ դպրոց  
169. Արդենիսի 8-ամյա դպրոց
170. Հովտունի տարրական դպրոց   
171. Եղնաջրի տարրական դպրոց
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
Կապանի տարածաշրջան
1. Կապանի N 1 միջնակարգ դպրոց   
2. (տողը հանվել է 26.08.04 N 1271-Ն)
3. Կապանի N 3  միջնակարգ դպրոց   
4. Կապանի N 4 միջնակարգ դպրոց   
5. Կապանի N 6 միջնակարգ դպրոց   
6. Կապանի N 7  միջնակարգ դպրոց   
7. Կապանի N 8 միջնակարգ դպրոց   
8. Կապանի N 9 միջնակարգ դպրոց   
9. Կապանի N 10 միջնակարգ դպրոց 
10. Կապանի N 11 միջնակարգ դպրոց
11. Կապանի N 12 8-ամյա դպրոց  
12. Կապանի N 13 միջնակարգ դպրոց   
13. Քաջարանի N 1 միջնակարգ դպրոց   
14. Քաջարանի N 2 միջնակարգ դպրոց    
15. Քաջարանի N 4 միջնակարգ դպրոց   
16. Արծվանիկի  միջնակարգ դպրոց   
17. Մուսալլամի միջնակարգ դպրոց 
18. Քաջարանի N 6  8-ամյա դպրոց
19. Դիցմայրիի 8-ամյա դպրոց   
20. Նենքին Գյոդակլուի 8-ամյա դպրոց   
21. Դավիթ Բեկի միջնակարգ դպրոց   
22. Սյունիքի միջնակարգ դպրոց   
23. Ծավի միջնակարգ դպրոց   
24. Եղվարդի միջնակարգ դպրոց   
25. Քաջարանի N 5  8-ամյա դպրոց
26. Վերին Խոտանանի միջնակարգ դպրոց   
27. Շիկահողի միջնակարգ դպրոց   
28. Գեղիի միջնակարգ դպրոց   
29. Օխտարի միջնակարգ դպրոց   
30. Դովրուսի միջնակարգ դպրոց  
31. Եղեգի միջնակարգ դպրոց   
32. Վերին Գյոդակլուի միջնակարգ դպրոց
33. Խալաջի միջնակարգ դպրոց   
34. Շրվենանցի միջնակարգ դպրոց   
35. Գեղանուշի միջնակարգ դպրոց
36. Նորաշենիկի  միջնակարգ դպրոց   
37. Լեռնաձորի 8-ամյա դպրոց   
38. Տանձավերի միջնակարգ դպրոց
39. Ճակատենի 8-ամյա դպրոց   
40. Ագարակի 8-ամյա դպրոց   
41. Ներքին Հանդի 8-ամյա  դպրոց   
42. Աղավնու 8-ամյա  դպրոց   
43. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
44. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
Սիսիանի տարածաշրջան
45. Սիսիանի վարժարան   
46. Բռնակոթի միջնակարգ դպրոց  
47. Անգեղակոթի միջնակարգ դպրոց   
48. Շաքիի միջնակարգ դպրոց   
49. Շաղատի միջնակարգ դպրոց   
50. Ույծի միջնակարգ դպրոց
51. Դարբասի միջնակարգ դպրոց
52. Աշոտավանի միջնակարգ դպրոց   
53. Գորայքի միջնակարգ դպրոց   
54. Ծղուկի միջնակարգ դպրոց   
55. Լորի միջնակարգ դպրոց  
56. Սալվարդի 8-ամյա դպրոց   
57. Ղզլջուղի միջնակարգ դպրոց   
58. Արևիսի 8-ամյա դպրոց
59. Որոտանի 8-ամյա դպրոց   
60. Տորունիքի 8-ամյա դպրոց   
61. Շենաթաղի 8-ամյա դպրոց   
62. Մուցքի 8-ամյա դպրոց   
63. Թասիկի 8-ամյա դպրոց   
64. Ախլաթյանի միջնակարգ դպրոց
65. Վաղատնի միջնակարգ դպրոց   
66. Նորավանի միջնակարգ դպրոց   
67. Տոլորսի միջնակարգ դպրոց   
68. Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց 
69. Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց
70. Շամբի միջնակարգ դպրոց   
71. Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց   
72. Հացավանի 8-ամյա դպրոց   
73. Բնունիսի 8-ամյա դպրոց   
74. Բալաքի տարրական դպրոց   
75. Սոֆլուի տարրական դպրոց   
76. Աղիտուի միջնակարգ դպրոց   
77. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
Մեղրու տարածաշրջան
78. Մեղրու N 1 միջնակարգ դպրոց
79. Մեղրու N 2 միջնակարգ դպրոց   
80. Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց   
81. Շվանիձորի  միջնակարգ դպրոց   
85. Ալդարայի միջնակարգ դպրոց   
83. Նյուվադիի միջնակարգ դպրոց   
84. Լիճքի  միջնակարգ դպրոց
85. Կարճևանի 8-ամյա դպրոց   
86. Տաշտունի 8-ամյա դպրոց   
87. Ագարակի  միջնակարգ դպրոց   
88. Լեհվազի միջնակարգ դպրոց 
Գորիսի տարածաշրջան
89. Շինուհայրի միջնակարգ դպրոց
90. Վերիշենի միջնակարգ դպրոց   
91. Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց   
92. Տեղի N 1 միջնակարգ դպրոց   
93. Տեղի N 2 միջնակարգ դպրոց   
94. Քարահունջի միջնակարգ դպրոց   
95. Խոտի միջնակարգ դպրոց   
96. Տաթևի միջնակարգ դպրոց   
97. Ակների միջնակարգ դպրոց   
98. Հարժիսի միջնակարգ դպրոց 
99. Քարաշենի միջնակարգ դպրոց   
100. Ներքին Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց
101. Կոռնիձորի միջնակարգ դպրոց   
102. Խնածախի միջնակարգ դպրոց   
103. Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց   
104. Հալիձորի միջնակարգ դպրոց   
105. Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց   
106. Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց   
107. Շուռնուխի միջնակարգ դպրոց   
108. Սվարանցի միջնակարգ դպրոց    
109. Բարձրավանի միջնակարգ դպրոց   
110. Որոտանի միջնակարգ դպրոց   
111. Տանձատափի 8-ամյա դպրոց 
112. Արավուսի տարրական դպրոց
113. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)  
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ
Իջևանի տարածաշրջան
1. Իջևանի N 1 դպրոց
2. Իջևանի N 2 դպրոց
3. Իջևանի N 3 դպրոց
4. Իջևանի N 4 դպրոց
5. Իջևանի N 5 դպրոց
6. Վարժարան
7. Ազատամուտի դպրոց   
8. Գանձաքարի դպրոց   
9. Աչաջրի Հ. Թամրազյանի անվան միջնակարգ դպրոց
10. Այգեհովտի դպրոց   
11. Սևքարի դպրոց
12. Սարիգյուղի դպրոց   
13. Վազաշենի դպրոց   
14. Խաչարձանի դպրոց   
15. Աղավնավանքի դպրոց   
16. Հովքի դպրոց   
17. Գետահովտի դպրոց   
18. Ենոքավանի դպրոց   
19. Խաշթառակի դպրոց   
20. Բերքաբերի դպրոց
21. Ծաղկավանի դպրոց
22. Կայանի դպրոց   
23. Լուսաձորի 8-ամյա դպրոց   
24. Լուսահովտի  8-ամյա դպրոց
25. Աճարկուտի 8-ամյա դպրոց   
26. Դիտավանի 8-ամյա դպրոց   
27. Կիրանցի 8-ամյա դպրոց   
28. Ակնաղբյուրի 8-ամյա դպրոց   
Նոյեմբերյանի տարածաշրջան
29. Նոյեմբերյանի N 1 դպրոց
30. Նոյեմբերյանի N 2 դպրոց   
31. Այրումի դպրոց   
32. Արճիսի դպրոց   
33. Կողբի N 1 դպրոց   
34. Կողբի N 2 դպրոց   
35. Բագրատաշենի N 1 դպրոց   
36. Բագրատաշենի N 2 դպրոց   
37. Բերդավանի դպրոց   
38. Ոսկեվանի դպրոց   
39. Կոթի դպրոց   
40. Հաղթանակի դպրոց   
41. Զորականի դպրոց   
42. Ոսկեպարի դպրոց 
43. Բարեկամավանի դպրոց   
44. Պտղավանի դպրոց   
45. Բաղանիսի դպրոց   
46. Դովեղի դպրոց   
47. Ջուջևանի դպրոց   
48. Դեբեդավանի դպրոց   
49. Լճկաձորի տարրական դպրոց   
50. Կողբի  N 2 միջնակարգ դպրոց
Բերդի տարածաշրջան
51. Բերդի N 1 դպրոց   
52. Բերդի N 2 դպրոց
53. Բերդի N 3 դպրոց
54. Բերդի N 4 դպրոց
55. Վարժարան   
56. Արծվաբերդի միջնակարգ դպրոց   
57. Այգեձորի դպրոց   
58. Այգեպարի դպրոց    
59. Չորաթանի դպրոց   
60. Չինարի դպրոց  
61. Չինչինի դպրոց   
62. Նորաշենի դպրոց   
63. Նավուրի դպրոց   
64. Վերին Կարմիր աղբյուրի դպրոց   
65. Ներքին Կարմիր աղբյուրի դպրոց   
66. Մոսեսգեղի դպրոց
67. Թովուզի դպրոց   
68. Ծաղկավանի դպրոց   
69. Պառավաքարի դպրոց   
70. Վարագավանի դպրոց   
71. Արծվաբերդի 8-ամյա դպրոց   
Դիլիջանի տարածաշրջան
72. Վարժարան
73. Հաղարծնի դպրոց   
74. Թեղուտի դպրոց
75. Գոշի միջնակարգ դպրոց   
76. Գոշի 8-ամյա դպրոց
77. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
1. Երևանի N 2 արհեստագործական ավագ դպրոց   
2. Երևանի N 4  արհեստագործական ավագ դպրոց   
3. Երևանի N 9  արհեստագործական ավագ դպրոց   
4. Երևանի N 11 արհեստագործական ավագ դպրոց   
5. Երևանի N 14 արհեստագործական ավագ դպրոց  
6. Երևանի N 17 արհեստագործական ավագ դպրոց   
7. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
8. Երևանի N 23 արհեստագործական ավագ դպրոց   
9. Գյումրու N 33 արհեստագործական ավագ դպրոց   
10. Մարալիկի արհեստագործական ավագ դպրոց   
11. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
12.

Հրազդանի արհեստագործական ավագ դպրոց

13. Նաիրիի արհեստագործական ավագ դպրոց
14. Աշտարակի  արհեստագործական ավագ դպրոց
Երևանի քաղաքապետարան
15. Երևանի N 12  արհեստագործական ավագ դպրոց   
16. Երևանի N 16  արհեստագործական ավագ դպրոց   
17. Երևանի N 19  արհեստագործական ավագ դպրոց   
18. Երևանի N 24  արհեստագործական ավագ դպրոց   
19. Երևանի N 29  արհեստագործական ավագ դպրոց
ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
20. Գյումրու N 36 արհեստագործական ավագ դպրոց   
21. Գյումրու N 42 արհեստագործական ավագ դպրոց    
22. Գյումրու N 43 արհեստագործական ավագ  դպրոց    
23. Արթիկի արհեստագործական ավագ դպրոց   
24. Աշոցքի միջնակարգ դպրոց
25. Ամասիայի միջնակարգ դպրոց
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
26. Մարտունու արհեստագործական ավագ դպրոց   
ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
27. Բերդի արհեստագործական ավագ դպրոց   
28. Նոյեմբերյանի արհեստագործական ավագ դպրոց   
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
29. Վաղարշապատի արհեստագործական ավագ դպրոց   
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
30. Աբովյանի արհեստագործական ավագ դպրոց   
31. Բյուրեղավանի արհեստագործական ավագ դպրոց    
ՀՀ Արարատի մարզպետարան
32. Արտաշատի արհեստագործական ավագ դպրոց   
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
33. Թալինի արհեստագործական ավագ դպրոց
34. Արագածի արհեստագործական ավագ դպրոց   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ
1. ՀՊՃՀ-ի Երևանի հենակետային վարժարան
2. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
3. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
4. (տողը հանվել է 27.02.03 N 361-Ն)   
5. Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան N 92 դպրոց   
6. Երևանի N 112 փորձարարական դպրոց   
7. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
8. ՀՊՄՀ-ի Երևանի հենակետային վարժարան   
9. ՀԳԱ-ի Երևանի հենակետային վարժարան
10. Երևանի N 198 հեղինակային դպրոց   
11. ԵՃՇՊՀ-ի հենակետային վարժարան
12. Վ. Բրյուսովի անվան ԵԼՀ-ի հենակետային վարժարան   
13. Աբովյանի կրթահամալիր   
14. Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի հենակետային վարժարան   
15. ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղի հենակետային վարժարան   
16. Կապանի վարժարան
17. ՀՊՃՀ-ի Կապանի մասնաճյուղի հենակետային վարժարան   
18. ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղի հենակետային վարժարան   
19. ՀԳԱ-ի Ախուրյանի հենակետային վարժարան   
20. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
21. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
22. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
23. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
24. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
25. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
26. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)
27. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
28. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
29. (տողը հանվել է 26.12.02 N 2179-Ն)   
30. ԵՊՏԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղի հենակետային վարժարան 

31.

Գյումրու մշակույթի վարժարան

(հավելվածը փոփ. 26.12.02 N 2179-Ն, 27.02.03 N 361-Ն, 26.08.04 N 1271-Ն, խմբ. 14.04.05 N 452-Ն, փոփ. 13.10.05 N 1642-Ն, 05.08.10 N 1052-Ն, լրաց. 24.01.13 N 159-Ն, փոփ. 21.11.19 N 1641-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
     
Մ. Թոփուզյան

 


Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ

 

Դպրոցի անվանումը

1

2

 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներ

 

Մալաթիա-Սեբաստիա թաղային համայնք

1.

N 11 միջնակարգ դպրոց

2.

Դ. Վարուժանի անվան N 89 միջնակարգ դպրոց

3.

Վ. Զատիկյանի անվան N 90 հիմնական դպրոց

4.

N 91 հիմնական դպրոց

5.

(կետն ուժը կորցրել է 06.09.07 N 1125-Ն)

6.

Ն. Խաչատրյանի անվան N 113 միջնակարգ դպրոց

7.

N 116 միջնակարգ դպրոց

8.

է. Բոյաջյանի անվան N 121 միջնակարգ դպրոց

9.

N 152 միջնակարգ դպրոց

10.

Սիամանթոյի անվան N 162 միջնակարգ դպրոց

11.

N 174 միջնակարգ դպրոց

12.

Գ. Մահարու անվան N 176 միջնակարգ դպրոց

13.

N 179 միջնակարգ դպրոց

14.

N 181 միջնակարգ դպրոց

15.

Ս. Խանզադյանի անվան N 184 միջնակարգ դպրոց

16.

Գ. Գյուլբենկյանի անվան N 190 միջնակարգ դպրոց

17.

Դ. Հովսեփյանի անվան N 191 հիմնական դպրոց

 

Կենտրոն թաղային համայնք

18.

N 2 վարժարան

 

Ավան թաղային համայնք

19.

N 87 միջնակարգ դպրոց

20.

N 104 միջնակարգ դպրոց

21.

N 170 միջնակարգ դպրոց

22.

N 171 միջնակարգ դպրոց

23.

Գ. Ստարավոյտովայի անվան N 177 միջնակարգ դպրոց

24.

N 180 միջնակարգ դպրոց

 

Քանաքեռ-Զեյթուն թաղային համայնք

25.

N 44 միջնակարգ դպրոց

26.

Մ. Մանուշյանի անվան N 48 միջնակարգ դպրոց

27.

Հ. Պարոնյանի անվան N 59 միջնակարգ դպրոց

28.

Խ. Աբովյանի անվան N 84 միջնակարգ դպրոց

29.

Ս. Շահմուրադյանի անվան N 85 միջնակարգ դպրոց

30.

Հ. Գյուլիքևխյանի անվան N 103 միջնակարգ դպրոց

31.

N 117 միջնակարգ դպրոց

32.

Ա. Բյուրատի անվան N 125 միջնակարգ դպրոց

33.

Լ. Արիսյանի անվան N 127 միջնակարգ դպրոց

34.

N 136 միջնակարգ դպրոց

35.

N 147 միջնակարգ դպրոց

351.

N 9 միջնակարգ դպրոց

 

Նորք-Մարաշ թաղային համայնք

36.

Գ. Սունդուկյանի անվան N 26 միջնակարգ դպրոց

37.

Գ. Աթարբեկյանի անվան N 61 միջնակարգ դպրոց

38.

Ա. Արմենակյանի անվան N 124 միջնակարգ դպրոց

39.

N 157 միջնակարգ դպրոց

 

Նոր Նորք թաղային համայնք

40.

N 62 միջնակարգ դպրոց

41.

Լեփսիուսի անվան N 88 միջնակարգ դպրոց

42.

 «Էվրիկա» կրթահամալիր

43.

«Վարդանանց Ասպետներ» N 106 միջնակարգ դպրոց

44.

Գ. Ադդարյանի անվան N 133 միջնակարգ դպրոց

45.

N 134 միջնակարգ դպրոց

46.

Գ. Ստեփանյանի անվան N 135 միջնակարգ դպրոց

47.

N 139 միջնակարգ դպրոց

48.

Գ. Բաղյանի անվան N 141 միջնակարգ դպրոց

49.

Ա. Ղարիբյանի անվան N 142 միջնակարգ դպրոց

50.

Մովսես Խորենացու անվան N 143 միջնակարգ դպրոց

51.

Ֆ. Նանսենի անվան N 150 միջնակարգ դպրոց

52.

N 159 միջնակարգ դպրոց

53.

N 163 միջնակարգ դպրոց

54.

N 164 միջնակարգ դպրոց

55.

N 165 միջնակարգ դպրոց

56.

N 166 միջնակարգ դպրոց

57.

N 186 հիմնական դպրոց

58.

N 187 միջնակարգ դպրոց

59.

N 197 հիմնական դպրոց

60.

«Ալգորիթմ» վարժարան

 

Շենգավիթ թաղային համայնք

61.

Վ. Համբարձումյանի անվան N 12 միջնակարգ դպրոց

62.

Մուրացանի անվան N 18 միջնակարգ դպրոց

63.

Դ. Դեմիրճյանի անվան N 27 միջնակարգ դպրոց

64.

N 31 միջնակարգ դպրոց

65.

Հ. Թումանյանի անվան N 32 միջնակարգ դպրոց

66.

Վ. Բելինսկու անվան N 38 միջնակարգ դպրոց

67.

N 46 միջնակարգ դպրոց

68.

N 50 միջնակարգ դպրոց

69.

Հ. Հովհաննիսյանի անվան N 52 միջնակարգ դպրոց

70.

Լեոյի անվան N 65 միջնակարգ դպրոց

71.

Ա. Մյասնիկյանի անվան N 66 միջնակարգ դպրոց

72.

Ա. Սախարովի անվան N 69 միջնակարգ դպրոց

73.

Հ. Ավետիսյանի անվան N 74 միջնակարգ դպրոց

74.

N 75 միջնակարգ դպրոց

75.

N 79 միջնակարգ դպրոց

76.

Մ. Սարյանի անվան N 86 միջնակարգ դպրոց

77.

N 97 միջնակարգ դպրոց

78.

N 98 միջնակարգ դպրոց

79.

N 99 միջնակարգ դպրոց

80.

N 110 միջնակարգ դպրոց

81.

Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 միջնակարգ դպրոց

82.

Գրիգոր Նարեկացու անվան N 137 միջնակարգ դպրոց

83.

N 140 միջնակարգ դպրոց

84.

N 144 միջնակարգ դպրոց

85.

N 54 միջնակարգ դպրոց

86.

Մ. Գորգեսյանի անվան N 158 միջնակարգ դպրոց

87.

Գարեգին Նժդեհի անվան N 161 միջնակարգ դպրոց

88.

Հ. Շիրազի անվան N 169 միջնակարգ դպրոց

89.

N 173 միջնակարգ դպրոց

 

Արաբկիր թաղային համայնք

90.

Երևանի կույրերի երեկոյան դպրոց

91.

Երևանի N 30 հանրակրթական դպրոց

92.

Երևանի N 124 հանրակրթական դպրոց

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Թալինի տարածաշրջան

1.

Ագարակի միջնակարգ դպրոց

2.

Արտենիի N 1 միջնակարգ դպրոց

3.

Արտենիի N 2 միջնակարգ դպրոց

4.

Արեգի Թ. Կրպեյանի անվան միջնակարգ դպրոց

5.

Արագածավանի N 1 միջնակարգ դպրոց

6.

Արագածավանի N 2 միջնակարգ դպրոց

7.

Աշնակի Գևորգ Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոց

8.

Ավթոնայի հիմնական դպրոց

9.

Ակունքի միջնակարգ դպրոց

10.

Բայսզի հիմնական դպրոց                          

11.

Բարոժի հիմնական դպրոց                           

12.

Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց

13.

Գետափի հիմնական դպրոց                          

14.

Գյալթոյի հիմնական դպրոց                          

15.

Դավթաշենի Ա. Վարդանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

16.

Դաշտադեմի Գ. Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց

17.

Դիանի հիմնական դպրոց

18.

Եղնիկի հիմնական դպրոց                          

19.

Զովասարի միջնակարգ դպրոց

20.

Զարինջայի միջնակարգ դպրոց

21.

Թալինի Մ. Գորկու անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

22.

Թալինի N 2 միջնակարգ դպրոց

23.

Թլլքի հիմնական դպրոց                           

24.

Իրինդի Մ. Քոթանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

25.

Լուսակնի միջնակարգ դպրոց                          

26.

Կաքավաձորի Մ. Մխիթարյանի անվան միջնակարգ դպրոց

27.

Կաթնաղբյուրի Մ. Գալշոյանի անվան միջնակարգ դպրոց

28.

Կարմրաշենի Ա. Ասլանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

29.

Հացաշենի հիմնական դպրոց                          

30.

Հակկոյի հիմնական դպրոց                          

31.

Ղաբաղթափայի հիմնական դպրոց                          

32.

Մաստարայի միջնակարգ դպրոց

33.

Ներքին Բազմաբերդի Ե. Ասատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց

34.

Նոր Արթիկի Ս. Արսենյանի անվան միջնակարգ դպրոց

35.

Ներքին Սասնաշենի Հ. Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

36.

Շղարշիկի Ա. Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց

37.

Ոսկեթասի միջնակարգ դպրոց

38.

Պարտիզակի Ահարոնի անվան միջնակարգ դպրոց                           

39.

Սորիկի հիմնական դպրոց                          

40.

Սուսերի հիմնական դպրոց                          

41.

Վերին Բազմաբերդի հիմնական դպրոց                          

42.

Վերին Սասնաշենի Մ. Մանուկյանի անվան հիմնական դպրոց                          

43.

Ցամաքասարի հիմնական դպրոց                          

 

Արագածի տարածաշրջան

44.

Ալագյազի Ս. Շահումյանի անվան միջնակարգ դպրոց

45.

Ավշենի հիմնական դպրոց                          

46.

Ամրե թազայի Ա. Մուրադովի անվան հիմնական դպրոց                          

47.

Բերքառատի միջնակարգ դպրոց

48.

Գեղադիրի Ռ. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց

49.

Գեղաձորի միջնակարգ դպրոց

50.

Դերեկի միջնակարգ դպրոց

51.

Լեռնապարի միջնակարգ դպրոց

52.

Ծաղկահովտի Ա. Իսահակյանի անվան միջնակարգ դպրոց

53.

Ծիլքարի միջնակարգ դպրոց

54.

Հնաբերդի միջնակարգ դպրոց

55.

Միրաքի հիմնական դպրոց                          

56.

Մելիքգյուղի միջնակարգ դպրոց

57.

Շենկանի միջնակարգ դպրոց

58.

Ջամշլուի հիմնական դպրոց                          

59.

Ռյա թազայի Ա. Ավդալի անվան միջնակարգ դպրոց                          

60.

Սանգյառի հիմնական դպրոց                           

61.

Սիփանի միջնակարգ դպրոց

62.

Վարդաբլուրի Խ. Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոց

63.

Օրթաճյայի հիմնական դպրոց                          

64.

Գեղարոտի միջնակարգ դպրոց

65.

Նորաշենի միջնակարգ դպրոց

 

Ապարանի տարածաշրջան

66.

Ապարանի Վ. Եղիազարյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

67.

Ապարանի Հ. Ոսկանյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

68.

Ապարանի N 3 միջնակարգ դպրոց

69.

Արագածի Դ. Դեմիրճյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

70.

Արագածի N 2 միջնակարգ դպրոց

71.

Ափնագյուղի միջնակարգ դպրոց

72.

Արայի հիմնական դպրոց                          

73.

Եղիպատրուշի միջնակարգ դպրոց

74.

Լուսագյուղի միջնակարգ դպրոց

75.

Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոց

76.

Հարթավանի միջնակարգ դպրոց

77.

Ձորագլխի Յու. Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

78.

Մուլքիի միջնակարգ դպրոց

79.

Նիգավանի միջնակարգ դպրոց

80.

Շենավանի միջնակարգ դպրոց

81.

Չքնաղի հիմնական դպրոց                          

82.

Վարդենիսի միջնակարգ դպրոց

83.

Վարդենուտի միջնակարգ դպրոց

84.

Քուչակի Մ. Նալբանդյանի անվան միջնակարգ դպրոց

85.

Երնջատափի Ե. Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոց

86.

Թթուջրի հիմնական դպրոց                          

87.

Սարալանջի հիմնական դպրոց

 

Աշտարակի տարածաշրջան

88.

Ագարակի Տ. Թերլեմեզյանի անվան միջնակարգ դպրոց

89.

Աղձքի միջնակարգ դպրոց

90.

Ավանի Աղբյուր Սերոբի անվան միջնակարգ դպրոց

91.

Արուճի միջնակարգ դպրոց

92.

Արտաշավանի Գ. Ասատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց

93.

Արագածոտնի միջնակարգ դպրոց

94.

Բազմաղբյուրի Ն. Սաֆարյանի անվան միջնակարգ դպրոց

95.

Բյուրականի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

96.

Լեռնարոտի Գ. Միքայելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

97.

Կարինի միջնակարգ դպրոց

98.

Կոշի միջնակարգ դպրոց

99.

Ղազարավանի միջնակարգ դպրոց

100

Նոր Եդեսիայի Ներսես Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց

101.

Նոր Ամանոսի միջնակարգ դպրոց

102.

Շամիրամի հիմնական դպրոց                          

103.

Ոսկեվազի միջնակարգ դպրոց

104.

Ոսկեհատի Խրիմյան Հայրիկի անվան միջնակարգ դպրոց

105.

Սասունիկի Գևորգ Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոց

106.

Ուջանի Զորավար Անդրանիկի անվան միջնակարգ դպրոց

107.

Ուշիի միջնակարգ դպրոց

108.

Փարպիի Ղազար Փարպեցու անվան միջնակարգ դպրոց

109.

Օհանավանի միջնակարգ դպրոց

110.

Օշականի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան միջնակարգ դպրոց

111.

Օշականի Փ. Բաբկենյանի անվան հիմնական դպրոց                          

112.

Օրգովի միջնակարգ դպրոց

 

Աշտարակ  քաղաք

113.

Աշտարակ քաղաքի Ներսես Աշտարակեցու անվան N 1 հիմնական դպրոց

114.

Աշտարակ քաղաքի Ս. Շահազիզի անվան N 2 հիմնական դպրոց

115.

Աշտարակ քաղաքի Պ. Պռոշյանի անվան N 3 հիմնական դպրոց

116.

Աշտարակ քաղաքի Գ. Ղափանցյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց

117.

Աշտարակ քաղաքի Ն. Սիսակյանի անվան N 5 ավագ դպրոց

118.

Մուղնու Մ. Աշճյանի անվան հիմնական դպրոց

119.

Աշտարակ քաղաքի Վ. Պետրոսյանի անվան հիմնական դպրոց

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Մասիսի տարածաշրջան

1.

Ազատաշենի հիմնական դպրոց                          

2.

Այնթափի N 1 միջնակարգ դպրոց

3.

Այնթափի N 2 միջնակարգ դպրոց

4.

Արգավանդի միջնակարգ դպրոց

5.

Արբաթի միջնակարգ դպրոց

6.

Արևաբույրի միջնակարգ դպրոց

7.

Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց

8.

Դաշտավանի միջնակարգ դպրոց

9.

Դարբնիկի միջնակարգ դպրոց

10.

Դարակերտի միջնակարգ դպրոց

11.

Զորակի միջնակարգ դպրոց

12.

Խաչփարի միջնակարգ դպրոց

13.

Հայանիստի միջնակարգ դպրոց

14.

Հովտաշատի միջնակարգ դպրոց

15.

Ղուկասավանի միջնակարգ դպրոց

16.

Մարմարաշենի միջնակարգ դպրոց

17.

Նորամարգի միջնակարգ դպրոց

18.

Նորաբացի միջնակարգ դպրոց

19.

Նոր Կյուրինի միջնակարգ դպրոց                          

20.

Նոր Խարբերդի N 1 միջնակարգ դպրոց

21.

Նոր Խարբերդի N 2 միջնակարգ դպրոց

22.

Նիզամու միջնակարգ դպրոց

23.

Ջրահովիտի միջնակարգ դպրոց

24.

Ռանչպարի միջնակարգ դպրոց

25.

Սայաթ-Նովայի միջնակարգ դպրոց

26.

Սիսի միջնակարգ դպրոց

27.

Սիփանիկի հիմնական դպրոց                          

 

Արարատի տարածաշրջան

28.

Արարատ քաղաքի N 1 միջնակարգ դպրոց

29.

Արարատ քաղաքի N 2 միջնակարգ դպրոց

30.

Արարատ քաղաքի N 3 միջնակարգ դպրոց

31.

Արարատ քաղաքի N 4 միջնակարգ դպրոց

32.

Արարատ քաղաքի N 5 միջնակարգ դպրոց

33.

Արարատ քաղաքի N 3 հիմնական դպրոց

34.

Այգավանի միջնակարգ դպրոց

35.

Ավշարի միջնակարգ դպրոց

36.

Արալեզի միջնակարգ դպրոց

37.

Արարատ գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց

38.

Արարատ գյուղի N 2 միջնակարգ դպրոց

39.

Արարատ գյուղի N 3 միջնակարգ դպրոց

40.

Արմաշի միջնակարգ դպրոց

41.

Գոռավանի միջնակարգ դպրոց

42.

Եղեգնավանի միջնակարգ դպրոց

43.

Երասխի միջնակարգ դպրոց

44.

Զանգակատան միջնակարգ դպրոց

45.

Լանջառի հիմնական դպրոց                          

46.

Լուսաշողի միջնակարգ դպրոց

47.

Լուսառատի միջնակարգ դպրոց

48.

Նոյակերտի միջնակարգ դպրոց

49.

Նոր ուղու միջնակարգ դպրոց

50.

Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց

51.

Շաղափի միջնակարգ դպրոց

52.

Ոսկետափի N 1 միջնակարգ դպրոց

53.

Ոսկետափի N 2 միջնակարգ դպրոց

54.

Սիսավանի միջնակարգ դպրոց

55.

Սուրենավանի միջնակարգ դպրոց

56.

Պարույր Սևակի միջնակարգ դպրոց

57.

Վանաշենի միջնակարգ դպրոց

58.

Վեդու N 1 միջնակարգ դպրոց

59.

Վեդու N 2 միջնակարգ դպրոց

60.

Վեդու N 3 միջնակարգ դպրոց

61.

Տափերականի միջնակարգ դպրոց

62.

Ուրցաձորի միջնակարգ դպրոց

63.

Փոքր Վեդու միջնակարգ դպրոց

64.

Պարույր Սևակի հիմնական դպրոց                          

 

Արտաշատի տարածաշրջան

65.

Արտաշատ քաղաքի N 1 միջնակարգ դպրոց

66.

Արտաշատ քաղաքի N 2 միջնակարգ դպրոց

67.

Արտաշատ քաղաքի N 3 միջնակարգ դպրոց

68.

Արտաշատ քաղաքի N 4 միջնակարգ դպրոց

69.

Արտաշատ քաղաքի N 5 միջնակարգ դպրոց

70.

Արտաշատ քաղաքի N 6 միջնակարգ դպրոց

71.

Աբովյանի միջնակարգ դպրոց

72.

Արևշատի միջնակարգ դպրոց

73.

Արաքսավանի միջնակարգ դպրոց

74.

Ազատավանի միջնակարգ դպրոց

75.

Այգեզարդի միջնակարգ դպրոց

76.

Այգեստանի միջնակարգ դպրոց

77.

Այգեպատի միջնակարգ դպրոց

78.

Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց

79.

Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոց

80.

Բերդիկի միջնակարգ դպրոց

81.

Բյուրավանի միջնակարգ դպրոց

82.

Գետազատի միջնակարգ դպրոց

83.

Դալարի միջնակարգ դպրոց

84.

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

85.

Դիմիտրովի միջնակարգ դպրոց

86.

Դիտակի միջնակարգ դպրոց

87.

Լանջազատի միջնակարգ դպրոց

88.

Կանաչուտի միջնակարգ դպրոց

89.

Հովտաշենի միջնակարգ դպրոց

90.

Հնաբերդի միջնակարգ դպրոց

91.

Մասիսի միջնակարգ դպրոց

92.

Մխչյանի միջնակարգ դպրոց

93.

Մրգավետի միջնակարգ դպրոց

94.

Մրգավանի միջնակարգ դպրոց

95.

Նարեկի միջնակարգ դպրոց

96.

Ներքին Դվինի միջնակարգ դպրոց

97.

Նորաշենի միջնակարգ դպրոց

98.

Նշավանի միջնակարգ դպրոց

99.

Շահումյանի միջնակարգ դպրոց

100.

Ոստանի միջնակարգ դպրոց

101.

Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

102.

Վարդաշենի միջնակարգ դպրոց

103.

Վերին Արտաշատի միջնակարգ դպրոց

104.

Վերին Դվինի միջնակարգ դպրոց

105.

Քաղցրաշենի միջնակարգ դպրոց

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Արմավիրի տարածաշրջան

1.

Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց

2.

Զարթոնքի միջնակարգ դպրոց

3.

Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

4.

Արմավիրի Վ. Բախշյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

5.

Արմավիրի N 3 միջնակարգ դպրոց

6.

Արմավիրի N 4 միջնակարգ դպրոց

7.

Արմավիրի Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի անվան N 5 միջնակարգ դպրոց

8.

Արմավիրի N 6 միջնակարգ դպրոց

9.

Արմավիրի N 8 միջնակարգ դպրոց

10.

Արմավիրի N 9 միջնակարգ դպրոց

11.

Արմավիրի N 10 միջնակարգ դպրոց

12.

(կետն ուժը կորցրել է 27.08.09 N 970-Ն)

13.

Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց

14.

Արևիկի միջնակարգ դպրոց

15.

Երասխահունի միջնակարգ դպրոց

16.

Մրգաշատի Վ. Ափոյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

17.

Մրգաշատի Մ. Մաղաքյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

18.

Նոր Արտագեսի միջնակարգ դպրոց

18.1 Նորավանի միջնակարգ դպրոց

19.

Շենավանի միջնակարգ դպրոց

20.

Արգավանդի միջնակարգ դպրոց

21.

Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց

22.

Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոց

23.

Տանձուտի միջնակարգ դպրոց

24.

Նորապատի միջնակարգ դպրոց

25.

Նալբանդյանի միջնակարգ դպրոց

26.

Արազափի Թ. Հուրյանի անվան միջնակարգ դպրոց

27.

Արտաշարի միջնակարգ դպրոց

28.

Այգեշատի Յու. Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

29.

Նոր Արմավիրի միջնակարգ դպրոց

30.

Նոր Կեսարիայի միջնակարգ դպրոց

31.

Նոր Ամասիայի միջնակարգ դպրոց

32.

Հայկավանի միջնակարգ դպրոց

33.

Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

34.

Վարդանաշենի միջնակարգ դպրոց

35.

Բերքաշատի միջնակարգ դպրոց

36.

Այգեվանի Մովսես Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոց

37.

Լենուղու Ջիվանու անվան միջնակարգ դպրոց

38.

Գետաշենի միջնակարգ դպրոց

39.

Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց

40.

Արմավիրի միջնակարգ դպրոց

41.

Մարգարայի միջնակարգ դպրոց

42.

Լուկաշինի միջնակարգ դպրոց

43.

Հացիկի Ա. Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց

44.

Խանջյանի միջնակարգ դպրոց

45.

Ալաշկերտի Հ. Քոչարի անվան միջնակարգ դպրոց

46.

Փշատավանի միջնակարգ դպրոց

47.

Արաքսի Զ. Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

 

Վաղարշապատի (Էջմիածնի) տարածաշրջան

48.

Ապագայի միջնակարգ դպրոց

49.

Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց

50.

Արտիմետի միջնակարգ դպրոց

51.

Վաղարշապատի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

52.

Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

53.

Վաղարշապատի Հ. Հովհաննիսյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց

54.

Վաղարշապատի Խ. Աբովյանի անվան N 4 միջնակարգ դպրոց

55.

Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան N 5 միջնակարգ դպրոց

56.

Վաղարշապատի Ե. Օտյանի անվան N 7 միջնակարգ դպրոց

57.

Վաղարշապատի Գարեգին Նժդեհի անվան N 8 միջնակարգ դպրոց

58.

Վաղարշապատի Ռ. Պատկանյանի անվան N 9 միջնակարգ դպրոց

59.

Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան N 10 միջնակարգ դպրոց

60.

Վաղարշապատի Վ. Ռշտունու անվան N 11 միջնակարգ դպրոց

61.

Վաղարշապատի Զորավար Անդրանիկի անվան N 12 միջնակարգ դպրոց

62.

Վաղարշապատի Ներսիսյան վարժարան

62.1.

Վաղարշապատի N 13 հանրակրթական դպրոց

63.

Այգեկի միջնակարգ դպրոց

64.

Առատաշենի միջնակարգ դպրոց

65.

Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց

66.

Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան միջնակարգ դպրոց

67.

Ակնալճի Ա. Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց

68.

Աղավնատան Ղ. Ագբարյանի անվան միջնակարգ դպրոց

69.

Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց

70.

Արևաշատի միջնակարգ դպրոց

71.

Ակնաշենի միջնակարգ դպրոց

72.

Արաքսի միջնակարգ դպրոց

73.

Գեղակերտի միջնակարգ դպրոց

74.

Լեռնամերձի հիմնական դպրոց                          

75.

Խորոնքի միջնակարգ դպրոց

76.

Հայթաղի Հ. Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց

77.

Մերձավանի միջնակարգ դպրոց

78.

Ոսկեհատի միջնակարգ դպրոց

79.

Ջրարբիի միջնակարգ դպրոց

80.

Տարոնիկի միջնակարգ դպրոց

81.

Փարաքարի միջնակարգ դպրոց

82.

Փարաքարի հիմնական դպրոց                          

83.

Գայի միջնակարգ դպրոց

84.

Գրիբոյեդովի Վ. Ռոստոմյանի անվան միջնակարգ դպրոց

85.

Դաշտի միջնակարգ դպրոց

86.

Լուսագյուղի միջնակարգ դպրոց

87.

Մրգաստանի Կ. Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց

88.

Շահումյանի միջնակարգ դպրոց

89.

Ամբերդի Հ. Նավասարդյանի անվան միջնակարգ դպրոց

90.

Այգեշատի միջնակարգ դպրոց

91.

Ծիածանի միջնակարգ դպրոց

91.1 Հովտամեջի միջնակարգ դպրոց

92.

Հայկաշենի Գ. Կիրակոսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

93.

Նորակերտի միջնակարգ դպրոց

94.

Դողսի միջնակարգ դպրոց

95.

Թաիրովի միջնակարգ դպրոց

96.

Ծաղկալանջի միջնակարգ դպրոց

97.

Պտղունքի Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ դպրոց

98.

Մեծամորի միջնակարգ դպրոց

99.

Ջրառատի թռչնաֆաբրիկայի միջնակարգ դպրոց

100.

Ֆերիկի հիմնական դպրոց                          

 

Բաղրամյանի տարածաշրջան

1.

Դալարիկի Հ. Հովհաննիսյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

2.

(կետն ուժը կորցրել է 23.10.08 N 1197-Ն)

3.

Քարակերտի N 1 միջնակարգ դպրոց

4.

Քարակերտի N 2 միջնակարգ դպրոց

5.

Արևադաշտի միջնակարգ դպրոց

6.

Մյասնիկյանի Արայի անվան միջնակարգ դպրոց

7.

Հուշակերտի միջնակարգ դպրոց

8.

Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց

9.

Բագարանի միջնակարգ դպրոց

10.

Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոց

11.

Լեռնագոգի միջնակարգ դպրոց

12.

Արգինայի միջնակարգ դպրոց

13.

Շենիկի միջնակարգ դպրոց

14.

Վանանդի միջնակարգ դպրոց

15.

Արտամետի Գուրգեն Մարգարյանի անվան միջնակարգ դպրոց

16.

Տալվորիկի հիմնական դպրոց                          

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Սևանի տարածաշրջան

1.

Սևանի Խ. Աբովյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

2.

Սևանի N 2 միջնակարգ դպրոց

3.

Սևանի Վ. Կարապետյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց

4.

Սևանի N 4 միջնակարգ դպրոց

5.

Սևանի N 5 միջնակարգ դպրոց

6.

Սևանի N 6 միջնակարգ դպրոց

7.

Սևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան N 7 միջնակարգ դպրոց

8.

Սևանի N 8 միջնակարգ դպրոց

9.

Զովաբերի Ե. Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոց

10.

Դդմաշենի միջնակարգ դպրոց

11.

Ծաղկունքի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

12.

Գեղամավանի Ա. Աբրահամյանի անվան միջնակարգ դպրոց

13.

Վարսերի Ռ. Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

14.

Լճաշենի Ա. Տեր-Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց

15.

Ծովագյուղի Մուրացանի անվան միջնակարգ դպրոց

16.

Գագարինի միջնակարգ դպրոց

17.

Նորաշենի հիմնական դպրոց                          

18.

Չկալովկայի միջնակարգ դպրոց                          

 

Մարտունու տարածաշրջան

19.

Մարտունու Մ. Մելիք-Շահումյանցի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

20.

Մարտունու Տ. Աբրահամյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

21.

Մարտունու Ս. Դարբինյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց

22.

Երանոսի N 1 միջնակարգ դպրոց

23.

Երանոսի N 2 միջնակարգ դպրոց

24.

Վարդաձորի միջնակարգ դպրոց

25.

Ձորագյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց

26.

Ձորագյուղի N 2 միջնակարգ դպրոց

27.

Ծակքարի միջնակարգ դպրոց

28.

Թազագյուղի միջնակարգ դպրոց

29.

Լիճքի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

30.

Մադինայի միջնակարգ դպրոց

31.

Ներքին Գետաշենի N 1 միջնակարգ դպրոց

32.

Ներքին Գետաշենի Ա. Եղիազարյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

33.

Գեղհովիտի Ա. Մյասնիկյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

34.

Գեղհովիտի N 2 միջնակարգ դպրոց

35.

Վաղաշենի միջնակարգ դպրոց

36.

Աստղաձորի միջնակարգ դպրոց

37.

Զոլաքարի N 1 միջնակարգ դպրոց

38.

Զոլաքարի Ա. Վարդանյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

39.

Վարդենիկի Ռ. Հովհաննիսյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց

40.

Վարդենիկի կրթահամալիր

41.

Վարդենիկի Ա. Օհանյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց

42.

Ծովինարի հիմնական դպրոց                          

43.

Ծովինարի միջնակարգ դպրոց

44.

Վերին Գետաշենի N 2 միջնակարգ դպրոց                         

45.

Լիճքի հիմնական դպրոց                          

46.

Լեռնակերտի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց                          

 

Գավառի տարածաշրջան

47.

Գավառի N 1 հիմնական դպրոց

48.

Գավառի Պ. Ղանդիլյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

49.

Գավառի ավագ դպրոց

50.

Գավառի Հ. Թումանյանի անվան N 3 հիմնական դպրոց

51.

Գավառի Ա. Իսահակյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց

52.

Գավառի Գ. Քոլոզյանի անվան N 6 միջնակարգ դպրոց

53.

Գավառի N 7 միջնակարգ դպրոց

54.

Գավառի Մ. Բունիաթյանի անվան N 8 միջնակարգ դպրոց

55.

Գավառի N 5 հիմնական դպրոց

56.

Լճափի միջնակարգ դպրոց

57.

Ծովազարդի միջնակարգ դպրոց

58.

Հայրավանքի միջնակարգ դպրոց

59.

գեղարքունիքի միջնակարգ դպրոց

60.

Լանջաղբյուրի միջնակարգ դպրոց

61.

Սարուխանի Ս. Մակարյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

62.

Սարուխանի Մ. Խոստեղյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

63.

Սարուխանի Հ. Խաչատրյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց

64.

Գանձակի N 1 միջնակարգ դպրոց

65.

Գանձակի N 2 միջնակարգ դպրոց

66.

Կարմիրգյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց

67.

Կարմիրգյուղի N 2 միջնակարգ դպրոց

68.

Նորատուսի N 1 միջնակարգ դպրոց

69.

Նորատուսի Ա. Սողոմոնյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

70.

Նորատուսի N 3 միջնակարգ դպրոց

71.

Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոց

 

Ճամբարակի տարածաշրջան

72.

Ճամբարակի N 1 միջնակարգ դպրոց

73.

Ճամբարակի N 2 միջնակարգ դպրոց

74.

Ճամբարակի Մ. Քոչարյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց

75.

Ճամբարակի N 4 միջնակարգ դպրոց

76.

Վահանի միջնակարգ դպրոց

77.

Թթուջրի միջնակարգ դպրոց

78.

Գետիկի միջնակարգ դպրոց

79.

Մարտունու միջնակարգ դպրոց

80.

Այգուտի միջնակարգ դպրոց

81.

Դպրաբակի միջնակարգ դպրոց

82.

Կալավանի միջնակարգ դպրոց

83.

Անտառամեջի միջնակարգ դպրոց

84.

Աղբերքի միջնակարգ դպրոց

85.

Շորժայի միջնակարգ դպրոց

86.

Դրախտիկի միջնակարգ դպրոց

87.

Արտանիշի միջնակարգ դպրոց

88.

Ջիլի միջնակարգ դպրոց

89.

Բարեպատի միջնակարգ դպրոց

 

Վարդենիսի տարածաշրջան

90.

Վարդենիսի Հ. Համբարձումյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

91.

Վարդենիսի Է. Պողոսյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

92.

Վարդենիսի N 3 միջնակարգ դպրոց

93.

Վարդենիսի N 4 միջնակարգ դպրոց

94.

Վարդենիսի վարժարան

95.

Մեծ Մասրիկի միջնակարգ դպրոց

96.

Փոքր Մասրիկի միջնակարգ դպրոց

97.

Գեղամասարի միջնակարգ դպրոց

98.

Արփունքի միջնակարգ դպրոց

99.

Նորակերտի Ս. Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց

100.

Լճավան գյուղի Ա. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց

101.

Ծովակի միջնակարգ դպրոց

102.

Այրքի միջնակարգ դպրոց

103.

Սոթքի միջնակարգ դպրոց

104.

Շատջրեքի միջնակարգ դպրոց

105.

Ակունքի միջնակարգ դպրոց

106.

Խաչաղբյուրի Կ. Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոց

107.

Կութի միջնակարգ դպրոց

108.

Շատվանի միջնակարգ դպրոց

109.

Վանևանի միջնակարգ դպրոց

110.

Արեգունու միջնակարգ դպրոց

111.

Ծափաթաղի Հ. Աբրահամյանի անվան միջնակարգ դպրոց

112.

Մաքենիսի միջնակարգ դպրոց

113.

Կախակնի միջնակարգ դպրոց

114.

Լուսակունքի միջնակարգ դպրոց

115.

Կուտականի միջնակարգ դպրոց

116.

Տրետուքի միջնակարգ դպրոց

117.

Նորաբակի միջնակարգ դպրոց

118.

Ջաղացաձորի միջնակարգ դպրոց

119.

Ախպրաձորի միջնակարգ դպրոց

120.

Մեծ Մասրիկի հիմնական դպրոց                          

121.

Գեղաքարի հիմնական դպրոց                          

122.

Գեղամաբակի հիմնական դպրոց                          

123.

Ավազանի հիմնական դպրոց                          

124.

Ազատի հիմնական դպրոց                          

125.

Փամբակ-Դարանակի միջնակարգ դպրոց

 

ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Ստեփանավանի տարածաշրջան

1.

Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան N 6 միջնակարգ դպրոց

2.

Ստեփանավանի N 1 վարժարան

3.

Ագարակի միջնակարգ դպրոց

4.

Ամրակցի միջնակարգ դպրոց

5.

Բովաձորի միջնակարգ դպրոց

6.

Գարգառի Վ. Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոց

7.

Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոց

8.

Լեջանի միջնակարգ դպրոց

9.

Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց

10.

Կուրթանի միջնակարգ դպրոց

11.

Հոբարձի միջնակարգ դպրոց

12.

Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց

13.

Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց

14.

Ուռուտի միջնակարգ դպրոց

15.

Արմանիսի հիմնական դպրոց

16.

Լոռի բերդի հիմնական դպրոց                          

17.

Յաղդանի հիմնական դպրոց                          

18.

Պուշկինոյի հիմնական դպրոց                          

19.

Ուրասարի հիմնական դպրոց                          

20.

Կողեսի հիմնական դպրոց                          

 

Տաշիրի տարածաշրջան

21.

Տաշիրի N 1 միջնակարգ դպրոց

22.

Տաշիրի N 2 միջնակարգ դպրոց

23.

Տաշիրի N 4 միջնակարգ դպրոց

24.

Արծնու միջնակարգ դպրոց

25.

Դաշտադեմի միջնակարգ դպրոց

26.

Լեռնահովտի միջնակարգ դպրոց

27.

Կաթնառատի միջնակարգ դպրոց

28.

Ձյունաշողի միջնակարգ դպրոց

29.

Ձորամուտի միջնակարգ դպրոց

30.

Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց

31.

Մեծավանի N 1 միջնակարգ դպրոց

32.

Մեծավանի N 2 միջնակարգ դպրոց

33.

Միխայելովկայի միջնակարգ դպրոց

34.

Նորաշենի միջնակարգ դպրոց

35.

Պրիվոլնոյեի միջնակարգ դպրոց

36.

Սարատովկայի միջնակարգ դպրոց

37.

Սարչապետի միջնակարգ դպրոց

38.

Բլագոդարնոյեի հիմնական դպրոց                          

39.

Պաղաղբյուրի հիմնական դպրոց                          

40.

Պետրովկայի հիմնական դպրոց                          

 

Վանաձոր քաղաք

41.

Վանաձորի Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

42.

Վանաձորի Ա. Իսահակյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

43.

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց

44.

Վանաձորի Ա. Պուշկինի անվան N 4 միջնակարգ դպրոց

45.

Վանաձորի Վ. Տերյանի անվան N 5 միջնակարգ դպրոց

46.

Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան N 6 միջնակարգ դպրոց

47.

Վանաձորի Ա. Բակունցի անվան N 7 միջնակարգ դպրոց

48.

Վանաձորի N 8 միջնակարգ դպրոց

49.

Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան N 9 միջնակարգ դպրոց

50.

Վանաձորի Սայաթ-Նովայի անվան N 10 միջնակարգ դպրոց

51.

Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան N 11 միջնակարգ դպրոց

52.

Վանաձորի Ե. Չարենցի անվան N 12 միջնակարգ դպրոց

53.

Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան N 13 միջնակարգ դպրոց

54.

Վանաձորի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան N 15 միջնակարգ դպրոց

55.

Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան N 16 միջնակարգ դպրոց

56.

Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N 17 միջնակարգ դպրոց

57.

Վանաձորի Ա. Խլղաթյանի անվան N 18 միջնակարգ դպրոց

58.

Վանաձորի Րաֆֆու անվան N 19 միջնակարգ դպրոց

59.

Վանաձորի Պաբլո Տիչինայի անվան N 20 միջնակարգ դպրոց

60.

Վանաձորի Գայի անվան N 21 միջնակարգ դպրոց

61.

Վանաձորի Ս. Զորյանի անվան N 22 միջնակարգ դպրոց

62.

Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան N 23 միջնակարգ դպրոց

63.

Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան N 24 միջնակարգ դպրոց

64.

Վանաձորի Վ. Համբարձումյանի անվան N 25 միջնակարգ դպրոց

65.

Բազումի Մարշալ Բաղրամյանի անվան հիմնական դպրոց

66.

Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 միջնակարգ դպրոց

67.

Վանաձորի «Վիդրոջենյա» N 28 միջնակարգ դպրոց

68.

Վանաձորի Հ. Սահյանի անվան N 29 միջնակարգ դպրոց

69.

Վանաձորի Պ. Սևակի անվան N 30 միջնակարգ դպրոց

70.

Վանաձորի Ս. Աբովյանի անվան N 1 վարժարան

70.1.

(կետն ուժը կորցրել է 29.05.08 N 519-Ն)

 

Սպիտակի տարածաշրջան

71.

Սպիտակի Ա. Մյասնիկյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

72.

Սպիտակի Վարդանանց N 4 միջնակարգ դպրոց

73.

Սպիտակի N 7 միջնակարգ դպրոց

74.

Սպիտակի Դ. Տեր-Սիմոնյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

75.

Սպիտակի Ս. Ավետիսյանի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց

76.

Սպիտակի N 5 միջնակարգ դպրոց

77.

Սպիտակի N 6 միջնակարգ դպրոց

78.

Սպիտակի Անանիա Շիրակացու անվան N 8 միջնակարգ դպրոց

79.

Արևաշողի միջնակարգ դպրոց

80.

Գեղասարի միջնակարգ դպրոց

81.

Գոգարանի միջնակարգ դպրոց

82.

Լեռնանցքի միջնակարգ դպրոց

83.

Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց

84.

Ծաղկաբերի Դ. Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոց

85.

Կաթնաջրի Ս. Սեյրանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

86.

Հարթագյուղի միջնակարգ դպրոց

87.

Մեծ Պառնիի ակադեմիկոս Մ. Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոց

88.

Նոր Խաչակապի միջնակարգ դպրոց

89.

Շիրակամուտի N 1 միջնակարգ դպրոց

90.

Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

91.

Սարահարթի միջնակարգ դպրոց

92.

Սարամեջի Մ. Ֆարմանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

93.

Լեռնավանի միջնակարգ դպրոց

94.

Խնկոյանի հիմնական դպրոց                          

95.

Շիրակամուտի հիմնական դպրոց                          

96.

Սարալանջի Հ. Թումանյանի անվան հիմնական դպրոց                           

97.

Քարաձորի հիմնական դպրոց                          

98.

Ղուրսալի միջնակարգ դպրոց

99.

Շենավանի հիմնական դպրոց                          

 

Թումանյանի տարածաշրջան

100.

Ալավերդու Ս. Սպանդարյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

101.

Ալավերդու Հ. Թումանյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց

102.

Ալավերդու Ա. Միկոյանի անվան N 4 միջնակարգ դպրոց

103.

Ալավերդու Ս. Շահումյանի անվան N 5 միջնակարգ դպրոց

104.

Ալավերդու Մ. Նալբանդյանի անվան N 6 միջնակարգ դպրոց

105.

Ալավերդու Ա. Մյասնիկյանի անվան N 7 միջնակարգ դպրոց

106.

Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան N 8 միջնակարգ դպրոց

107.

Ալավերդու Ե. Չարենցի անվան N 9 միջնակարգ դպրոց

108.

Ալավերդու Մ. Թանդիլյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց

109.

Ալավերդու N 11 միջնակարգ դպրոց

110.

Ալավերդու N 12 միջնակարգ դպրոց

111.

Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոց

112.

Ախթալայի N 2 միջնակարգ դպրոց

113.

Թումանյանի միջնակարգ դպրոց

114.

Շամլուղի միջնակարգ դպրոց

115.

Արևածագի միջնակարգ դպրոց

116.

Աքորիի միջնակարգ դպրոց

117.

Դսեղի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

118.

Թեղուտի միջնակարգ դպրոց

119.

Լորուտի միջնակարգ դպրոց

120.

Հաղպատի միջնակարգ դպրոց

121.

Ճոճկանի միջնակարգ դպրոց

122.

Մարցի միջնակարգ դպրոց

123.

Մեծ Այրումի միջնակարգ դպրոց

124.

Ջիլիզայի միջնակարգ դպրոց

125.

Քարինջի միջնակարգ դպրոց

126.

Քարկոփի միջնակարգ դպրոց

127.

Օձունի Հովհաննես Օձնեցու անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

128.

Օձունի N 2 միջնակարգ դպրոց

129.

Աթանի հիմնական դպրոց                          

130.

Ահնիձորի հիմնական դպրոց                          

131.

Այգեհատի Ս. Զավարյանի անվան հիմնական դպրոց                          

132.

Արդվիի հիմնական դպրոց                          

133.

Ծաթերի հիմնական դպրոց                          

134.

Ծաղկաշատի հիմնական դպրոց                          

135.

Կաճաճկուտի հիմնական դպրոց                          

136.

Կարմիր Աղեգի հիմնական դպրոց                          

137.

Հագվիի հիմնական դպրոց                          

138.

Մղարթի հիմնական դպրոց                          

139.

Նեղոցի հիմնական դպրոց                           

140.

Շնողի միջնակարգ դպրոց

141.

Շամուտի հիմնական դպրոց                          

142.

Չկալովի հիմնական դպրոց                          

143.

Ալավերդու N 9 միջնակարգ դպրոց

 

Գուգարքի տարածաշրջան

144.

Արջուտի միջնակարգ դպրոց

145.

Բազումի միջնակարգ դպրոց

146.

Գուգարքի Հ. Շիրազի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց

147.

Գուգարքի N 2 միջնակարգ դպրոց

148.

Դարպասի միջնակարգ դպրոց

149.

Դեբեդի միջնակարգ դպրոց

150.

Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց

151.

Լեռնապատի Ե. Դալլաքյանի անվան միջնակարգ դպրոց

152.

Լերմոնտովի միջնակարգ դպրոց

153.

Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց

154.

Շահումյանի միջնակարգ դպրոց

155.

Վահագնիի Ա. Քոչինյանի անվան միջնակարգ դպրոց

156.

Անտառամուտի հիմնական դպրոց                          

157.

Ձորագետի հիմնական դպրոց                          

158.

Ձորագյուղի հիմնական դպրոց                          

159.

Վահագնաձորի հիմնական դպրոց                          

160.

Փամբակի հիմնական դպրոց                          

161.

Ֆիոլետովոյի հիմնական դպրոց                          

162.

Ազնվաձորի միջնակարգ դպրոց

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

1.

Աբովյան քաղաքի արևելյան լեզուների թեքումով հիմնական դպրոց                          

2.

Աբովյանի վարժարան

3.

Հրազդանի վարժարան

4.

Չարենցավանի վարժարան

5.

Ծաղկաձորի ռուսական միջնակարգ դպրոց

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Գյումրու տարածաշրջան

1.

Գյումրու N 10 միջնակարգ դպրոց

2.

Գյումրու N 11 միջնակարգ դպրոց

21.

(կետն ուժը կորցրել է 24.01.13 N 159-Ն) 

3.

Գյումրու N 14 միջնակարգ դպրոց

4.

Գյումրու N 15 միջնակարգ դպրոց

5.

Գյումրու N 16 միջնակարգ դպրոց

6.

(կետն ուժը կորցրել է 01.10.09 N 1151-Ն)  

7.

Գյումրու N 6 միջնակարգ դպրոց

8.

Գյումրու N 18 միջնակարգ դպրոց

9.

Գյումրու N 27 միջնակարգ դպրոց

10.

Գյումրու N 41 միջնակարգ դպրոց

11.

Գյումրու N 19 միջնակարգ դպրոց

12.

Գյումրու N 26 միջնակարգ դպրոց

13.

Գյումրու N 38 միջնակարգ դպրոց

14.

Գյումրու N 9 հիմնական դպրոց

15.

Գյումրու N 1 միջնակարգ դպրոց

16.

Գյումրու N 2 միջնակարգ դպրոց

17.

Գյումրու N 4 միջնակարգ դպրոց

18.

Գյումրու N 5 հիմնական դպրոց

19.

Գյումրու N 8 միջնակարգ դպրոց

20.

Գյումրու N 13 միջնակարգ դպրոց

21.

Գյումրու N 17 միջնակարգ դպրոց

22.

Գյումրու N 20 միջնակարգ դպրոց

23.

Գյումրու N 24 միջնակարգ դպրոց

24.

Գյումրու N 25 հիմնական դպրոց

25.

Գյումրու N 29 միջնակարգ դպրոց

26.

Գյումրու N 30 միջնակարգ դպրոց

27.

Գյումրու N 34 միջնակարգ դպրոց

28.

Գյումրու N 37 միջնակարգ դպրոց

29.

Գյումրու N 40 միջնակարգ դպրոց

30.

Գյումրու N 42 միջնակարգ դպրոց

31.

(կետն ուժը կորցրել է 28.02.13 N 174-Ն)

32.

Գյումրու «Բալատոն» վարժարան

33.

Գյումրու «Օյումջյան» միջնակարգ դպրոց-վարժարան

34.

(կետն ուժը կորցրել է 15.08.13 N 868-Ն)

35.

Գյումրու N 3 ավագ դպրոց

36.

Գյումրու N 7 միջնակարգ դպրոց

37.

(կետն ուժը կորցրել է 24.01.13 N 159-Ն) 

38.

(տողն ուժը կորցրել է 17.06.04 N 986-Ն)

39.

Գյումրու N 28 միջնակարգ դպրոց

40.

Գյումրու N 31 միջնակարգ դպրոց

41.

Գյումրու N 32 միջնակարգ դպրոց

42.

Գյումրու N 33 միջնակարգ դպրոց

43.

(տողն ուժը կորցրել է 17.06.04 N 986-Ն)

44.

Գյումրու N 36 միջնակարգ դպրոց

45.

Գյումրու N 39 միջնակարգ դպրոց

46.

Գյումրու N 43 միջնակարգ դպրոց

47.

Գյումրու N 44 միջնակարգ դպրոց

47.1

(կետն ուժը կորցրել է 19.11.15 N 1355-Ն)  

 

Անիի տարածաշրջան

48.

Սառնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց

49.

Ձորակապի միջնակարգ դպրոց

50.

Հայկաձորի միջնակարգ դպրոց

51.

Մարալիկի N 1 միջնակարգ դպրոց

52.

Մարալիկի N 2 միջնակարգ դպրոց

53.

Քարաբերդի միջնակարգ դպրոց

54.

Ձիթհանքովի միջնակարգ դպրոց

55.

Լանջիկի միջնակարգ դպրոց

56.

Բարձրաշենի հիմնական դպրոց                          

57.

Շիրակավանի միջնակարգ դպրոց

58.

Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց

59.

Իսահակյանի միջնակարգ դպրոց

60.

Աղինի միջնակարգ դպրոց

61.

Սարակապի միջնակարգ դպրոց

62.

Ջրափիի միջնակարգ դպրոց

63.

Բագրավանի միջնակարգ դպրոց

64.

Անի կայարանի միջնակարգ դպրոց

65.

Անիպեմզայի միջնակարգ դպրոց

66.

Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոց

 

Արթիկի տարածաշրջան

67.

Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոց

68.

Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոց

69.

Սարատակի միջնակարգ դպրոց

70.

Հոռոմի միջնակարգ դպրոց

71.

Լուսակերտի միջնակարգ դպրոց

72.

Մեղրաշենի միջնակարգ դպրոց

73.

Վարդաքարի միջնակարգ դպրոց                          

74.

Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց

75.

Փանիկի միջնակարգ դպրոց

76.

Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց

77.

Գետափի միջնակարգ դպրոց

78.

Անուշավանի միջնակարգ դպրոց

79.

Արևշատի միջնակարգ դպրոց

80.

Մեծ Մանթաշի միջնակարգ դպրոց

81.

Փոքր Մանթաշի միջնակարգ դպրոց

82.

Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց

83.

Նահապետավանի միջնակարգ դպրոց

84.

Հառիճի միջնակարգ դպրոց

85.

Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց

86.

Հայրենյացի միջնակարգ դպրոց

87.

Սարալանջի միջնակարգ դպրոց

88.

Հովտաշենի հիմնական դպրոց                           

89.

Հայկասարի հիմնական դպրոց                          

90.

Արթիկի N 8 հիմնական դպրոց

91.

Արթիկի երեկոյան դպրոց

 

Ախուրյանի տարածաշրջան

92.

Ախուրյանի N 2 հիմնական դպրոց

93.

Կառնուտի միջնակարգ դպրոց

94.

Արևիկի միջնակարգ դպրոց

95.

Այգեբացի միջնակարգ դպրոց

96.

Հայկավանի միջնակարգ դպրոց

97.

Ախուրյանի N 1 հիմնական դպրոց

98.

Ազատանի միջնակարգ դպրոց

99.

Բենիամինի միջնակարգ դպրոց

100.

Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց

101.

Ջրառատի միջնակարգ դպրոց

102.

Նոր Ախուրյանի միջնակարգ դպրոց                          

103.

Հովտի հիմնական դպրոց                          

104.

Շիրակի միջնակարգ դպրոց

105.

Կամոյի միջնակարգ դպրոց

106.

Ջաջուռի միջնակարգ դպրոց

107.

Ջաջուռ կայարանի տարրական դպրոց

108.

Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոց

109.

Կրաշենի հիմնական դպրոց                          

110.

Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց

111.

Ղարիբջանյանի միջնակարգ դպրոց

112.

Գետքի միջնակարգ դպրոց

113.

Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց

114.

Բայանդուրի միջնակարգ դպրոց

115.

Առափիի միջնակարգ դպրոց

116.

Ոսկեհասկի միջնակարգ դպրոց

117.

Ախուրիկի միջնակարգ դպրոց

118.

Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց

119.

Հովունիի միջնակարգ դպրոց                          

120.

Քեթիի միջնակարգ դպրոց

121.

Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց

122.

Մարմաշենի միջնակարգ դպրոց

123.

Վահրամաբերդի միջնակարգ դպրոց

124.

Ախուրյանի «Դպրատուն» վարժարան

125.

Հացիկի միջնակարգ դպրոց

126.

Կապսի միջնակարգ դպրոց

 

Աշոցքի տարածաշրջան

127.

Սարագյուղի հիմնական դպրոց                          

128.

Փոքր Սեպասարի տարրական դպրոց

129.

Աշոցքի միջնակարգ դպրոց

130.

Կրասարի միջնակարգ դպրոց

131.

Թավշուտի միջնակարգ դպրոց

132.

Սիզավետի միջնակարգ դպրոց

133.

Բավրայի միջնակարգ դպրոց

134.

Ղազանչիի միջնակարգ դպրոց

135.

Մեծ Սեպասարի միջնակարգ դպրոց

136.

Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոց

137.

Կարմրավանի հիմնական դպրոց                          

138.

Հարթաշենի հիմնական դպրոց                          

139.

Փոքր Սարիարի միջնակարգ դպրոց

140.

Կաքավասարի տարրական դպրոց

141.

Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց

142.

Ցողամարգի միջնակարգ դպրոց

143.

Գոգհովտի միջնակարգ դպրոց

144.

Թորոսգյուղի միջնակարգ դպրոց                          

145.

Արփենիի միջնակարգ դպրոց

146.

Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց

 

Ամասիայի տարածաշրջան

147.

Մեղրաշատի միջնակարգ դպրոց

148.

Ջրաձորի միջնակարգ դպրոց

149.

Ամասիայի միջնակարգ դպրոց

150.

Ողջիի միջնակարգ դպրոց

151.

Գյուլլիբուլաղի միջնակարգ դպրոց

152.

Գտաշենի միջնակարգ դպրոց

153.

Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց

154.

Հողմիկի միջնակարգ դպրոց

155.

Բանդիվանի միջնակարգ դպրոց

156.

Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց

157.

Զարիշատի հիմնական դպրոց                          

158.

Աղվորիկի հիմնական դպրոց                          

159.

Ալվարի միջնակարգ դպրոց

160.

Ծաղկուտի միջնակարգ դպրոց

161.

Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց

162.

Շաղիկի հիմնական դպրոց                          

163.

Զորակերտի միջնակարգ դպրոց

164.

Արդենիսի հիմնական դպրոց                          

165.

Հովտունի տարրական դպրոց

166.

Եղնաջրի տարրական դպրոց

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Կապանի տարածաշրջան

1.

Կապանի N 1 միջնակարգ դպրոց

2.

Կապանի N 2 միջնակարգ դպրոց

3.

Կապանի N 3 միջնակարգ դպրոց

4.

Կապանի N 4 միջնակարգ դպրոց

5.

Կապանի N 6 միջնակարգ դպրոց

6.

Կապանի N 7 միջնակարգ դպրոց

7.

Կապանի N 8 միջնակարգ դպրոց

8.

Կապանի N 9 միջնակարգ դպրոց

9.

Կապանի N 10 միջնակարգ դպրոց

10.

Կապանի N 11 միջնակարգ դպրոց

11.

Կապանի N 12 հիմնական դպրոց                          

12.

Կապանի N 13 միջնակարգ դպրոց

12.1 Կապանի N 5 հիմնական դպրոց

13.

Քաջարանի N 1 միջնակարգ դպրոց

14.

Քաջարանի N 2 միջնակարգ դպրոց

15.

Քաջարանի N 4 միջնակարգ դպրոց

16.

Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց

17.

Մուսալլամի միջնակարգ դպրոց

18.

Քաջարանի N 6 հիմնական դպրոց                          

19.

Դիցմայրիի հիմնական դպրոց                          

20.

Ներքին գյոդաքլուի հիմնական դպրոց                          

21.

Դավիթ Բեկի միջնակարգ դպրոց

22.

Սյունիքի միջնակարգ դպրոց

23.

Ծավի միջնակարգ դպրոց

24.

Եղվարդի միջնակարգ դպրոց

25.

Քաջարանի N 5 միջնակարգ դպրոց                          

26.

Վերին Խոտանանի միջնակարգ դպրոց

27.

Շիկահողի միջնակարգ դպրոց

28.

Գեղիի միջնակարգ դպրոց

29.

Օխտարի միջնակարգ դպրոց

30.

Դովրուսի միջնակարգ դպրոց

31.

Եղեգի միջնակարգ դպրոց

32.

Վերին գյոդաքլուի միջնակարգ դպրոց

33.

Խալաջի միջնակարգ դպրոց

34.

Շրվենանցի միջնակարգ դպրոց

35.

Գեղանուշի միջնակարգ դպրոց

36.

Նորաշենիկի միջնակարգ դպրոց

37.

Լեռնաձորի հիմնական դպրոց                          

38.

Տանձավերի հիմնական դպրոց                          

39.

Ճակատենի հիմնական դպրոց                          

40.

Ագարակի հիմնական դպրոց                          

41.

Ներքին Հանդի հիմնական դպրոց                          

42.

Աղվանիի հիմնական դպրոց                           

 

Սիսիանի տարածաշրջան

43.

Սիսիանի վարժարան

44.

Բռնակոթի միջնակարգ դպրոց

45.

Անգեղակոթի միջնակարգ դպրոց

46.

Շաքիի միջնակարգ դպրոց

47.

Շաղաթի միջնակարգ դպրոց

48.

Ույծի միջնակարգ դպրոց

49.

Դարբասի միջնակարգ դպրոց

50.

Աշոտավանի միջնակարգ դպրոց

51.

Գորայքի միջնակարգ դպրոց

52.

Ծղուկի միջնակարգ դպրոց

53.

Լորի հիմնական դպրոց                          

54.

Սալվարդի հիմնական դպրոց                          

55.

Ղզլջուղի հիմնական դպրոց

56.

Արևիսի հիմնական դպրոց                          

57.

Որոտանի հիմնական դպրոց                           

58.

Տորունքի հիմնական դպրոց                          

59.

Շենաթաղի հիմնական դպրոց                          

60.

Մուցքի հիմնական դպրոց                          

61.

Թասիկի հիմնական դպրոց                          

62.

Ախլաթյանի միջնակարգ դպրոց

63.

Վաղատինի միջնակարգ դպրոց

64.

Նորավանի միջնակարգ դպրոց

65.

Տոլորսի միջնակարգ դպրոց

66.

Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց

67.

Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց

68.

Շամաբի միջնակարգ դպրոց

69.

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

70.

Հացավանի միջնակարգ դպրոց                          

71.

Բնունիսի հիմնական դպրոց                          

72.

Բալաքի տարրական դպրոց                          

73.

Սոֆլուի հիմնական դպրոց                          

74.

Աղիտուի հիմնական դպրոց

75.

Լծենի հիմնական դպրոց

 

Մեղրու տարածաշրջան

76.

Մեղրու N 1 միջնակարգ դպրոց

77.

Մեղրու N 2 միջնակարգ դպրոց

78.

Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց

79.

Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց

80.

Ալդարայի միջնակարգ դպրոց

81.

Նյուվադիի միջնակարգ դպրոց

82.

Լիճքի միջնակարգ դպրոց

83.

Կարճևանի հիմնական դպրոց                           

84.

(տողը հանվել է 08.11.18 N 1247-Ն)

85.

Ագարակի միջնակարգ դպրոց

86.

Լեհվազի միջնակարգ դպրոց

 

Գորիսի տարածաշրջան

87.

Շինուհայրի միջնակարգ դպրոց

88.

Վերիշենի միջնակարգ դպրոց

89.

Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց

90.

Տեղի N 1 միջնակարգ դպրոց

91.

Տեղի N 2 միջնակարգ դպրոց

92.

Քարահունջի միջնակարգ դպրոց

93.

Խոտի միջնակարգ դպրոց

94.

Տաթևի միջնակարգ դպրոց

95.

Ակների միջնակարգ դպրոց

96.

Հարժիսի միջնակարգ դպրոց

97.

Քարաշենի միջնակարգ դպրոց

98.

Ներքին Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց

99.

Կոռնիձորի միջնակարգ դպրոց

100.

Խնածախի միջնակարգ դպրոց

101.

Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց

102.

Հալիձորի միջնակարգ դպրոց

103.

Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց

104.

Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց

105.

Շուռնուխի միջնակարգ դպրոց

106.

Սվարանցի միջնակարգ դպրոց

107.

Բարձրավանի միջնակարգ դպրոց

108.

Որոտանի միջնակարգ դպրոց

109.

Տանձատափի հիմնական դպրոց                          

110.

Արավուսի տարրական դպրոց

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

Իջևանի տարածարշջան

1.

Իջևանի N 1 միջնակարգ դպրոց

2.

Իջևանի N 2 միջնակարգ դպրոց

3.

Իջևանի N 3 միջնակարգ դպրոց

4.

Իջևանի N 4 միջնակարգ դպրոց

5.

Իջևանի N 5 միջնակարգ դպրոց

6.

Իջևանի վարժարան

7.

Ազատամուտի միջնակարգ դպրոց

8.

Գանձաքարի միջնակարգ դպրոց

9.

Աչաջրի միջնակարգ դպրոց

10.

Այգեհովտի միջնակարգ դպրոց

11.

Սևքարի միջնակարգ դպրոց

12.

Սարիգյուղի միջնակարգ դպրոց

13.

Վազաշենի միջնակարգ դպրոց

14.

Խաչարձանի միջնակարգ դպրոց

15.

Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց

16.

Հովքի միջնակարգ դպրոց

17.

Գետահովտի միջնակարգ դպրոց

18.

Ենոքավանի միջնակարգ դպրոց

19.

Խաշթառակի միջնակարգ դպրոց

20.

Բերքաբերի միջնակարգ դպրոց

21.

Ծաղկավանի միջնակարգ դպրոց

22.

Կայանի միջնակարգ դպրոց

23.

Լուսաձորի հիմնական դպրոց                          

24.

Լուսահովտի հիմնական դպրոց                           

25.

Աճարկուտի հիմնական դպրոց                          

26.

Դիտավանի հիմնական դպրոց                          

27.

Կիրանցի հիմնական դպրոց                          

28.

Ակնաղբյուրի հիմնական դպրոց                          

 

Նոյեմբերյանի տարածաշրջան

29.

Նոյեմբերյանի N 1 միջնակարգ դպրոց

30.

Նոյեմբերյանի N 2 միջնակարգ դպրոց

31.

Այրումի միջնակարգ դպրոց

32.

Արճիսի միջնակարգ դպրոց

33.

Կողբի N 1 միջնակարգ դպրոց

34.

Կողբի N 2 միջնակարգ դպրոց

35.

Բագրատաշենի N 1 միջնակարգ դպրոց

36.

Բագրատաշենի N 2 միջնակարգ դպրոց

37.

Բերդավանի միջնակարգ դպրոց

38.

Ոսկևանի միջնակարգ դպրոց

39.

Կոթիի միջնակարգ դպրոց

40.

Հաղթանակի միջնակարգ դպրոց

41.

Զորականի միջնակարգ դպրոց

42.

Ոսկեպարի միջնակարգ դպրոց

43.

Բարեկամավանի միջնակարգ դպրոց

44.

Պտղավանի միջնակարգ դպրոց

45.

Բաղանիսի միջնակարգ դպրոց

46.

Դովեղի միջնակարգ դպրոց

47.

Ջուջևանի միջնակարգ դպրոց

48.

Դեբեդավանի միջնակարգ դպրոց

49.

Լճկաձորի հիմնական դպրոց

50.

Կողբի դպրոց-մանկապարտեզ

 

Բերդի տարածաշրջան

51.

Բերդի N 1 միջնակարգ դպրոց

52.

Բերդի N 2 միջնակարգ դպրոց

53.

Բերդի N 3 միջնակարգ դպրոց

54.

Բերդի N 4 միջնակարգ դպրոց

55.

Բերդի վարժարան

56.

Արծվաբերդի միջնակարգ դպրոց

57.

Այգեձորի միջնակարգ դպրոց

58.

Այգեպարի միջնակարգ դպրոց

59.

Չորթանի միջնակարգ դպրոց

60.

Չինարի միջնակարգ դպրոց

61.

Չինչինի միջնակարգ դպրոց

62.

Նորաշենի միջնակարգ դպրոց

63.

Նավուրի միջնակարգ դպրոց

64.

Վերին Կարմիր աղբյուրի միջնակարգ դպրոց

65.

Ներքին Կարմիր աղբյուրի միջնակարգ դպրոց

66.

Մոսեսգեղի միջնակարգ դպրոց

67.

Թովուզի միջնակարգ դպրոց

68.

Ծաղկավանի միջնակարգ դպրոց

69.

Պառավաքարի միջնակարգ դպրոց

70.

Վարագավանի միջնակարգ դպրոց

71.

Արծվաբերդի հիմնական դպրոց                          

 

Դիլիջանի տարածաշրջան

72.

Դիլիջանի վարժարան

73.

Հաղարծնի միջնակարգ դպրոց

74.

Թեղուտի միջնակարգ դպրոց

75.

Գոշի միջնակարգ դպրոց

76.

Ն. Գոշի հիմնական դպրոց                          

 

ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

 

(բաժինն ուժը կորցրել է 01.07.04 N 1210-Ն)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

1.

ՀՊՃՀ-ի Երևանի հենակետային վարժարան

2.

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

3.

(կետն ուժը կորցրել է 23.09.09 N 1098-Ն)

4.

(տողը հանվել է 27.02.03 N 361-Ն)

5.

Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի հենակետային վարժարան

6.

Աբովյանի կրթահամալիր

7.

(կետն ուժը կորցրել է 02.10.08 N 1121-Ն)

8.

ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղի հենակետային վարժարան

9.

ՀՊՄՀ-ի Կապանի հենակետային վարժարան

10.

ՀՊՃՀ-ի Կապանի մասնաճյուղի հենակետային վարժարան

11.

ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղի հենակետային վարժարան

12.

ՀԳԱ-ի Ախուրյանի հենակետային վարժարան

13.

ԵՊՏԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղի հենակետային վարժարան

14.

Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան N 92 դպրոց

15.

Երևանի N 112 ավագ դպրոց

16.

Երևանի N 198 ավագ դպրոց

17.

Գորիսի պետական համալսարանի հենակետային վարժարան

18.

Երևանի «Օլիմպոս» կրթահամալիր

19.

Ծովասարի Բախտիբեկ Մուրադյանի անվան միջնակարգ մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց

 20.

Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարան

21.

«Գյումրու «Ակադեմիական վարժարան»

22.

Գյումրու N 45 ավագ դպրոց

(հավելվածը խմբ. 26.12.02 N 2179-Ն, փոփ. 27.02.03 N 361-Ն, 18.12.03 N 1718-Ն, 17.06.04 N 986-Ն, 01.07.04 N 1210-Ն, 21.10.04 N 1471-Ն, 20.01.05 N 24-Ն, 10.03.05 N 280-Ն, լրաց. 24.08.06 N 1365-Ն, փոփ. 22.09.06 N 1413-Ն, լրաց. 19.10.06 N 1534-Ն, 09.11.06 N 1652-Ն, փոփ. 08.02.07 N 122-Ն, լրաց. 26.04.07 N 489-Ն, 19.07.07 N 964-Ն, 20.09.07 N 1086-Ն, փոփ. 29.05.08 N 519-Ն, 14.08.08 N 958-Ն, 23.10.08 N 1197-Ն, 27.08.09 N 970-Ն, լրաց. 27.08.09 N 1012-Ն, 10.09.09 N 1034-Ն, փոփ. 23.09.09 N 1098-Ն, 01.10.09 N 1151-Ն, 16.09.10 N 1210-Ն, 09.02.12 N 120-Ն, 06.09.12 N 1137-Ն, լրաց., փոփ. 28.02.13 N 174-Ն, փոփ. 24.01.13 N 159-Ն, լրաց., փոփ. 15.08.13 N 868-Ն, 19.11.15 N 1355-Ն, փոփ. 12.10.17 N 1300-Ն, 08.11.18 N 1247-Ն, 21.11.19 N 1641-Ն, 26.03.20 N 378-Ն)


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
     
Մ. Թոփուզյան

 


Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման

 

O Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (նշել ըստ կրթական ծրագրի աստիճանի հաստատության լրիվ անվանումը) (այսուհետ` դպրոց) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, հանրակրթական մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում` հոսքային կամ առանձին առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն է:

2. Դպրոցի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է` ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` հիմնադիր):

3. Դպրոցն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ (այսուհետ` կանոնադրություն):

4. Դպրոցի գտնվելու վայրն է (նշել ամբողջական հասցեն):

5. Դպրոցը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: Դպրոցն իր անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

6. Դպրոցի անվանումն է`

1) հայերեն լրիվ` «------------------» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն.

2) հայերեն կրճատ` «--------------» ՊՈԱԿ.

3) ռուսերեն լրիվ` «-----------------» государственная некомерческая организация.

4) ռուսերեն կրճատ` «-------------» ГНО.

5) անգլերեն լրիվ` «----------------» State Non Profit Organization.

6) անգլերեն կրճատ` «------------» SNPO:

7. Դպրոցը կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ: Կնիքը, ձևաթղթերը, խորհրդանիշը և այլ անհատականացման միջոցներ ձևավորելիս, անհրաժեշտության դեպքում, հայերենին կարող են զուգակցվել այլ լեզուներ:

8. Դպրոցն ունի պաշտոնական կայք, որտեղ հրապարակվում են դպրոցի նախահաշիվը, ֆինանսական (ծախսերի) հաշվետվությունները, հաստիքացուցակը, թափուր աշխատատեղերը, հայտարարությունները և դպրոցի գործունեությանն առնչվող «Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հնրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված այլ տեղեկություններ:

9. Դպրոցն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:

10. Դպրոցը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կարող է համագործակցել օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպությունների հետ:

11. Դպրոցն այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ մասնակից կարող է հանդիսանալ՝ միայն հիմնադրի որոշմամբ:

12. Դպրոցում արգելվում է իրականացնել քաղաքական գործունեություն կամ քարոզչություն: Կրոնական գործունեությունը և քարոզչությունն արգելվում են՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:

 

II. ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ

 

13. Դպրոցի գործունեության առարկան յուրաքանչյուր սովորողի կրթության կազմակերպումն է՝ հանրակրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրեր իրականացնելու միջոցով։

14. Դպրոցի գործունեության նպատակը յուրաքանչյուր երեխայի, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված արդյունքների ապահովումն է։

15. Դպրոցի գործունեությունը հիմնվում է ժողովրդավարության, մարդասիրության, հանրամատչելիության, թափանցիկության, անձի ազատ զարգացման, ինքնավարության և կրթության աշխարհիկ բնույթի պահպանման, ինչպես նաև ազգային և համամարդկային արժեքների զուգորդման սկզբունքների վրա:

16. Դպրոցը պատասխանատու է՝

1) յուրաքանչյուր սովորողի կրթության մատչելիության, հավասար մասնակցության հնարավորության և կրթական ծրագրերի իրականացման որակի ապահովման,

2) հանրակրթության պետական չափորոշչին և հանրակրթական պետական ծրագրին համապատասխան ուսուցման արդյունավետ մեթոդների և ձևերի ընտրության,

3) յուրաքանչյուր սովորողի կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցությունը և ֆիզիկական մատչելիությունն ապահովող հարմարեցված միջավայրի ապահովման,

4) մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման` հաշվի առնելով սովորողների տարիքային, ֆիզիոլոգիական ու սոցիալ-հոգեբանական զարգացման առանձնահատկությունները, հակումներն ու ընդունակությունները, ինչպես նաև նրանց կյանքի անվտանգության և առողջության պահպանման համար:

17. Դպրոցի կողմից հանրակրթություն իրականացնելիս՝ հանրակրթական հիմնական ծրագրերը, որպես անբաժանելի մաս, կարող են ներառել`

1) ուսումնամեթոդական, փորձարարական, հետազոտական աշխատանքները.

2) մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման միջոցառումները.

3) սովորողների համար հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպումը.

4) սովորողների առողջության պահպանման միջոցառումները.

5) սովորողների սննդի կազմակերպումը.

6) սովորողների` տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումները.

7) սովորողների երկարօրյա ուսուցման և (կամ) գիշերակացի կազմակերպումը.

8) ուսումնաարտադրական բազաներում, մարզաառողջարարական ճամբարներում սովորողների ուսուցման, դաստիարակության ու հանգստի կազմակերպումը.

9) մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների կազմակերպումը` որպես առաջին` դպրոցական մակարդակ:

18. Դպրոցը կարող է իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`

1) լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում.

2) համակարգչային ծրագրերի և լեզուների լրացուցիչ ուսուցման կազմակերպում.

3) ուսումնաարտադրական գործունեության ծավալում և արտադրանքի իրացում.

4) արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում.

5) սովորողների սննդի կազմակերպում:

19. Դպրոցը լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա:

 

III. ԴՊՐՈՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

20. Դպրոցը, ըստ կրթական մակարդակների, իրականացնում է հանրակրթական հիմնական ծրագիր (նշել դպրոցի կողմից իրականացվող ծրագիրը՝ տարրական, հիմնական, միջնակարգ (ավագ): Մասնագիտացված ծրագրեր իրականացնող դպրոցի կանոնադրությամբ կարող են սահմանվել տվյալ դպրոցի կառուցվածքին, տնօրենին, սովորողների ընդունելությանը և ազատմանը ներկայացվող պահանջներ ու առանձնահատկություններ:

21. Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների համար ստեղծված դպրոցում (դասարանում) հանրակրթությունը կարող է կազմակերպվել իրենց մայրենի կամ ազգային լեզվով` հայերենի պարտադիր ուսուցմամբ:

22. Ուսումնական խմբերը` դասարանները, կազմավորվում են ըստ սովորողների տարիքի և նրանց կողմից ուսումնական ծրագրի յուրացման արդյունքի:

23. Հանրակրթական ծրագրերի ավարտին ստուգվում է հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների համապատասխանությունը, իրականացվում է պետական ամփոփիչ ատեստավորում և տրվում է հանրակրթական ծրագրերի յուրացումը հավաստող պետական նմուշի ավարտական փաստաթուղթ:

24. Սովորողների ուսումնական առաջադիմության ընթացիկ և ամփոփիչ (կիսամյակային և տարեկան) գնահատումը, դրա ձևերի, մեթոդների, հաճախականության, առաջադրանքների բովանդակության ընտրությունը կատարում է դպրոցը` հանրակրթության պետական չափորոշչին և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան:

25. Ուսումնական պլանները կազմվում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) կողմից հաստատված օրինակելի ուսումնական պլանների հիման վրա, որտեղ առանձին առարկաներին հատկացվող ժամերի քանակը չպետք է պակաս լինի օրինակելի ուսումնական պլանով նախատեսված ժամերի քանակից:

(25-րդ կետը փոփ. 21.11.19 N 1641-Ն)

26. Դպրոցական տարիքի երեխաներին դպրոցը հանրակրթության մեջ ընդգրկում, սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների, առողջական վիճակի պատճառով ուսումնական հաստատություններ հաճախել չկարողացող սովորողների կրթության կազմակերպման հետ կապված իրավահարաբերությունները, արձակուրդների ժամկետները և տևողությունը, պետական ավարտական քննությունների ժամկետները և անցկացման կարգը, սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, խրախուսման, սովորողի փոխադրման և ավարտման, սովորողին այլ դպրոց տեղափոխելու և ազատելու, սովորողների անհատական ուսուցման, ինչպես նաև դրսեկության ձևով հանրակրթությունը կազմակերպում է նախարարության սահմանած կարգերով:

 

IV. ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

27. Դպրոցի կառավարման մարմիններն են`

1) հիմնադիրը.

2) նախարարությունը, տարածքային կառավարման մարմինը, Երևանի քաղաքապետը (այսուհետ՝ լիազորված մարմին).

3) կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝ խորհուրդը.

4) գործադիր մարմինը՝ դպրոցի տնօրենը:

28. Հիմնադիրն ունի դպրոցի գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնականապես լուծելու իրավունք` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

29. Հիմնադրի լիազորություններն են՝

1) դպրոցի, ինչպես նաև նրա մասնաճյուղի հիմնադրումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը.

2) դպրոցի լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը.

3) դպրոցի գործունեության առարկայի և նպատակների, այդ թվում` նրա կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը.

4) դպրոցի` սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող` պետությանը պատկանող գույքի կազմի հաստատումը.

5) դպրոցի շահույթի օգտագործման կարգի սահմանումը.

6) օրենքով սահմանված այլ լիազորությունների իրականացումը:

30. Լիազորված մարմինն իրականացնում է դպրոցի ընդհանուր կառավարումը, դպրոցի գործունեության վերահսկողությունը, ապահովում է նրա բնականոն գործունեությունը և պատասխանատվություն է կրում դրանց չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

31. Լիազորված մարմնի լիազորություններն են`

1) դպրոցի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարման, կրթական ծրագրերի իրականացման վերահսկումը՝ հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան.

2) հիմնադրի սահմանած կարգով ընտրված տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքումը՝ 5 տարի ժամկետով, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով, տնօրենի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.

3) դպրոցի կանոնադրության հաստատումը և դրանում փոփոխությունների կատարումը.

4) դպրոցի տնօրենի ներկայացմամբ՝ ամենամյա ծախսերի նախահաշվի, հաջորդ բյուջետային տարվա ֆինանսավորման մասին հայտի, հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակների հաստատումը.

5) իր լիազորությունների սահմաններում դպրոցի կոլեգիալ կառավարման և գործադիր մարմինների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և կանոնադրության պահանջներին հակասող որոշումները, հրամանները, հրահանգները, կարգադրություններն ու ցուցումները կասեցնելը կամ ուժը կորցրած ճանաչելը.

6) դպրոցին ամրացված՝ պետական սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.

7) գույքի օտարման և (կամ) ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման համար համաձայնություն տալը.

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ լիազորությունների իրականացումը:

(31-րդ կետը փոփ. 21.11.19 N 1641-Ն)

32. Դպրոցն ունի կոլեգիալ կառավարման մարմին` խորհուրդ, որը ձևավորվում է նախարարության սահմանած կարգով: Խորհրդի անհատական կազմը հաստատում է լիազորված մարմինը: Խորհրդի անդամ չի կարող առաջադրվել դպրոցի տնօրենի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր) անձը:

33. Դպրոցի խորհուրդը՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ընտրում է տնօրեն.

2) տնօրենի գործունեության նկատմամբ իրականացնում է ընթացիկ վերահսկողություն.

3) հաստատում է դպրոցի կազմակերպական կառուցվածքը, ներքին կարգապահական, այդ թվում՝ աշխատողների և սովորողների վարքագծի կանոնները.

4) (ենթակետը հանվել է 21.11.19 N 1641-Ն)

5) կարող է սահմանել պակաս խտությամբ դասարան` դպրոցի լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հաշվին.

6) տնօրենի ներկայացմամբ՝ քննարկում է ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը, հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, բյուջետային ֆինանսավորման հայտը, հաստիքացուցակը, տարիֆիկացիոն ցուցակները, տալիս է հավանություն և ներկայացնում համապատասխան լիազորված մարմին.

7) քննարկում է ֆինանսատնտեսական, ուսումնադաստիարակչական գործունեության, այդ թվում՝ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների իրականացման մասին հաշվետվությունները.

8) որոշում է մասնակցել արտաքին գնահատմանը, քննարկում է ներքին և արտաքին գնահատման արդյունքները.

9) վերահսկում է դպրոցի զարգացման ծրագրի կատարումը.

10) հիմնադրի սահմանած կարգով սահմանում է դպրոցի շահույթի տնօրինման հիմնական ուղղությունները.

11) լսում է գույքի օտարման և (կամ) ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների վերաբերյալ տնօրենի ներկայացրած առաջարկությունները և տալիս հավանություն.

12) լիազորված մարմին է ներկայացնում առաջարկություններ՝ ուսումնական հաստատության գործունեության բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան.

13) հաստատում է իր աշխատակարգը և ընտրում խորհրդի նախագահ.

13.1) քննարկում է դպրոցի ծնողական խորհրդի՝ տնօրենի նկատմամբ անվստահության վերաբերյալ առաջարկը և այն, իր դիրքորոշման հետ միասին, ներկայացնում է լիազորված մարմնի ղեկավարին.

14) իրականացնում է օրենքով, հիմնադրի կողմից իրեն վերապահված և (կամ) դպրոցի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:

(33-րդ կետը փոփ., լրաց. 21.11.19 N 1641-Ն)

34. Խորհուրդն, անհրաժեշտության դեպքում, իր որոշմամբ՝ իրավունք ունի ծանոթանալու դպրոցի բոլոր փաստաթղթերին` պահպանելով «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջները:

35. Խորհրդի անդամը պարտավոր է`

1) սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցել խորհրդի նիստերին, գործել բարեխղճորեն` ի նպաստ երեխայի շահերի և կրթության արդյունավետության.

2) պատշաճորեն կատարել դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված և խորհրդի որոշումներով (հանձնարարականներով) իրեն վերապահված պարտականությունները.

3) կատարել խորհրդի՝ իրեն ներկայացրած` լիազոր մարմնի այն հանձնարարությունները, որոշումները, որոնք բխում են դպրոցի կանոնադրական նպատակներից:

36. Խորհրդի անդամ կարող են առաջադրվել միայն ֆիզիկական անձինք: Դպրոցի տնօրենը չի կարող առաջադրվել դպրոցի խորհրդի կազմում: Խորհրդի անդամը դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար լինել չի կարող:

37. Խորհրդի առաջին նիստը գումարվում է խորհրդի կազմի հաստատումից հետո յոթնօրյա ժամկետում:

38. Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, փակ քվեարկությամբ ընտրվում է խորհրդի նախագահ:

39. Խորհրդի նախագահը՝

1) կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները.

2) նախագահում է խորհրդի նիստերը.

3) կազմակերպում է խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը և վավերացնում դրանք.

4) խորհրդի յուրաքանչյուր նիստից հետո, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, նիստի արձանագրությունը ներկայացնում է հրապարակման՝ դպրոցի պաշտոնական կայքում:

(39-րդ կետը լրաց. 21.11.19 N 1641-Ն)

40. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում, խորհրդի որոշմամբ՝ նրա պարտականությունները կատարում է խորհրդի անդամներից մեկը:

41. Խորհրդի նիստերը գումարվում են նրա նախագահի կողմից` առնվազն յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ինչպես նաև լիազորված մարմնի, տնօրենի, խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով: Խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով նիստը գումարվում է նախաձեռնողների սահմանած ժամկետում և օրակարգով: Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ավելին, իսկ տնօրենի ընտրության ժամանակ` առնվազն վեց անդամ:

42. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Տնօրենի ընտրության ժամանակ տնօրեն ընտրվում է փակ քվեարկությամբ, խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:

43. Քվեարկության ժամանակ խորհրդի անդամն ունի միայն մեկ ձայնի իրավունք: Չի թույլատրվում ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն այլ անդամի:

44. Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են, իսկ տնօրենի ընտրության համար գումարված նիստը նաև ձայնագրվում է:

45. Խորհրդի անդամի լիազորությունները կասեցվում են տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու դեպքում:

46. Խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցման դեպքերը սահմանվում են օրենքով:

47. Դպրոցի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է տնօրենը, ով պաշտոնի է նշանակվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

48. Դպրոցի տնօրենը՝

1) խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում դպրոցի ֆինանսատնտեսական ուսումնադաստիարակչական գործունեության մասին հաշվետվությունը, արտաքին և ներքին գնահատման արդյունքները, հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը և բյուջետային ֆինանսավորման մասին հայտը՝ դրանում առանձին տողով ներկայացնելով մանկավարժահոգեբանական աջակցութան ծառայությունները.

2) կազմում է դպրոցի տարիֆիկացիան, հաստիքային ցուցակն ու ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը և հաստատության խորհրդի հավանությամբ ներկայացնում լիազորված մարմին.

3) խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում դպրոցական մակարդակում մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կազմը.

4) աջակցում է դպրոցի խորհրդակցական մարմինների աշխատանքներին.

5) մանկավարժական խորհրդի ներկայացմամբ՝ հաստատում է դպրոցի ուսումնական պլանը, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանը և տնօրենի տեղակալների, դասղեկների, առարկայական մեթոդական միավորումների նախագահների ու մանկավարժների հաշվետվությունները.

6) մասնակցում է խորհրդի նիստերին` խորհրդակցական ձայնի իրավունքով.

7) նախարարության կողմից հաստատված ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգի հիման վրա մշակում և խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվելիք մրցույթի կարգը, դպրոցի կազմակերպական կառուցվածքը, ներքին կարգապահական, այդ թվում՝ աշխատողների և սովորողների վարքագծի կանոնները.

8) համաձայն պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնի նկարագրի` անցկացնում է ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթը, մանկավարժական և այլ կադրերի, այդ թվում` իր տեղակալների, մասնաճյուղի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների (մեթոդական միավորումների) ղեկավարների ընտրությունը, կնքում և լուծում է աշխատանքային պայմանագրերը, բաշխում աշխատանքը.

9) խրախուսում և խթանում է աշխատողների ստեղծագործական նախաձեռնությունը.

10) իրականացնում է վերահսկողություն դասավանդման բովանդակության, սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման, դպրոցի աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ.

11) ապահովում է արտադասարանական խմբակների և ուսումնական կաբինետների, մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների բնականոն գործունեությունը.

12) ուսումնական պլանին համապատասխան՝ ապահովում է կրթական ծրագրերի իրականացումը, կրթական գործընթացի կազմակերպումը և կրում է պատասխանատվություն կրթության որակի և բովանդակության համար.

13) օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն ներքին կարգապահական կանոնների մշակման, ներդրման, երեխաների կյանքի և առողջության պահպանման, սանիտարահիգիենիկ վիճակի, անվտանգության տեխնիկայի ապահովման, ինչպես նաև սովորողների ու աշխատողների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար.

14) ապահովում է լիազորված մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող հանձնարարականների կատարումը.

15) ապահովում է դպրոցում բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ձևավորումը.

16) ապահովում է բյուջետային հատկացումների, հիմնադրի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված միջոցների արդյունավետ օգտագործումը, ուսումնանյութական բազայի հաշվառումը, պահպանումը, համալրումը.

17) ապահովում է դպրոցում գործածության ենթակա փաստաթղթերի վարումը և պահպանումը.

18) սահմանված կարգով ձևավորում է դպրոցի սովորողների համակազմը, ապահովում նրանց սոցիալական պաշտպանվածությունը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքը, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված սովորողի (ընտանիքի) հայտնաբերման դեպքում եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում է տարածքն սպասարկող սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությանը (բաժնին).

19) ներկայացնում է դպրոցը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և այլ կազմակերպություններում, բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ, տալիս է լիազորագրեր.

20) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է դպրոցի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.

21) օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, լիազորված մարմնի և խորհրդի որոշումների, այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար.

22) օրենքով և դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.

23) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված այլ լիազորություններ:

49. Տնօրենը յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 1-ից սկսած պլանավորում և կազմում է դպրոցի առաջիկա տարվա բյուջեի (ծախսերի նախահաշվի) (այսուհետ՝ բյուջե) նախագիծը:

50. Բյուջետային գործընթացը բաժանվում է 3 փուլի՝

1) բյուջեի պլանավորում, նախագծի կազմում, հաստատում.

2) բյուջեի կատարում և վերահսկողություն.

3) բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության կազմում և հաստատում:

51. Դպրոցի բյուջեի նախագծի մշակման, բյուջեի հաստատման և կատարման մասին հաշվետվությունների աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով տնօրենը կազմում է դպրոցի բյուջետային օրացույց` հետևյալ ժամանակացույցին համապատասխան՝

1) բյուջեի նախագծի մշակման (սեպտեմբերի 1-20-ը),

2) բյուջեի նախագծի քննարկումների, այդ թվում` հանրային, կազմակերպման ու լրամշակման (սեպտեմբերի 21-ից մինչև նոյեմբերի 15-ը),

3) բյուջեի նախագիծը դպրոցի խորհրդի հավանությանը և պետական լիազոր մարմնի հաստատմանը ներկայացնելու (նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը),

4) բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունները ներկայացնելու և հրապարակելու (մինչև մարտի 15-ը) ժամկետները:

52. Դպրոցի բյուջեի նախագծի մշակման նպատակով տնօրենը կարող է տալ հանձնարարականներ և նշանակել դրանց կատարման համար պատասխանատուներ:

53. Բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքների նախապատրաստական փուլում տնօրենը բյուջետային գործընթացին անհրաժեշտ ուղղվածություն տալու, բյուջեի մշակման աշխատանքների վերջնական արդյունքների արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով իրականացնում է`

1) բյուջեի նախագծի հանրային քննարկման կազմակերպումը` նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ստանալու համար.

2) բյուջեի նախագծի քննարկումը մանկավարժական խորհրդի, ծնողական և աշակերտական խորհուրդների, կառավարման խորհրդի հետ՝ առաջարկներ ստանալու և պարզաբանումներ տալու նպատակով.

3) ստացած դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակի մշակումը:

54. Յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի հաստատումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում տնօրենը, բյուջեի նախագիծը, ինչպես նաև դրա առնչությամբ ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների ամփոփաթերթը ներկայացնում է խորհրդին:

55. Խորհուրդը քննարկում է ներկայացված նախագիծը, առաջարկությունների և դիտողությունների ամփոփաթերթը և ընդունում է որոշում նախագծին հավանություն տալու կամ նախագիծը լրամշակման վերադարձնելու մասին` նշելով պատճառները և կատարման հստակ ժամկետները:

56. Խորհուրդը բյուջեի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացրած քաղաքացիներին հրավիրում է բյուջեի պլանավորման համար հրավիրված նիստին` իրենց առաջարկությունների մասով քննարկումների և պարզաբանումներ ստանալու նպատակով:

57. Խորհուրդը, տնօրենի ներկայացմամբ, քննարկում է նախագիծը և հավանություն տալուց հետո այն ներկայացնում լիազորված մարմին:

58. Լիազորված մարմնի կողմից դպրոցի բյուջեն հաստատվելուց հետո օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով տնօրենը`

1) եռամսյակային համամասնության բաշխմամբ կազմված ծախսերի նախահաշիվները ներկայացնում է խորհրդի քննարկմանը.

2) պատրաստում և խորհուրդ է ներկայացնում բյուջեի կատարման մասին կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ:

59. Մինչև դպրոցի բյուջեն լիազորված մարմնի կողմից հաստատվելը ծախսերը կատարվում են նախորդ տարվա բյուջեի համամասնություններով:

60. Դպրոցի բյուջեի կատարման ընթացքում տնօրենը կարող է տվյալ տարվա ծախսերի նախահաշվում կատարել բյուջեն հաստատելու մասին` իրավական ակտերին չհակասող փոփոխություններ` սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ համաձայնեցնելով լիազորված մարմնի հետ:

61. Խորհուրդը բյուջետային պարտավորությունների կատարման նպատակով իրականացնում է վերահսկողություն բյուջեի կազմման, քննարկման և կատարման գործընթացների նկատմամբ:

62. Տնօրենը խորհրդի պահանջով նրան է ներկայացնում բյուջեի կատարման մասին կիսամյակային և տարեկան (նաև այլ ժամկետներում) հաշվետվություն:

63. Դպրոցի բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է`

1) տեղեկություններ հաշվետու տարում դպրոցի բյուջեի մուտքերի և ելքերի մասին, հաշվետու տարվան նախորդող տարվա փաստացի և հաշվետու տարվա համար հաստատված ու փաստացի կատարված համապատասխան ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը.

2) տեղեկություններ հաշվետու տարում դպրոցի բյուջեի կատարված ծախսերի ուղղությունների և չափերի մասին՝ համապատասխան հիմնավորումներով.

3) այլ տեղեկություններ, որոնք տնօրենն անհրաժեշտ է համարում` դպրոցի բյուջեի կատարման արդյունքները ներկայացնելու և հիմնավորելու համար:

64. Տնօրենը բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը խորհուրդ է ներկայացնում բյուջետային տարին ավարտվելուց հետո՝ մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան հաջորդող տարվա մարտի 15-ը:

65. Կիսամյակային հաշվետվությունը ներկայացվում է խորհրդի հերթական նիստում կամ խորհրդի պահանջով` խորհրդի սահմանած ժամկետներում:

66. Դպրոցի բյուջեի հրապարակայնությունն ապահովելու, բյուջեի մշակման, քննարկման, կատարման և վերահսկման աշխատանքների վերաբերյալ համայնքի բնակչությանը, բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություններին իրազեկելու և այդ աշխատանքներում նրանց ներգրավելու նպատակով տնօրենը`

1) դպրոցի բյուջեի նախագիծը սույն օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված ժամկետում հրապարակում է դպրոցի պաշտոնական կայքում, հաստատության հայտարարությունների համար նախատեսված անկյունում, կարող է հրապարակել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներում` քաղաքացիներից, շահագրգիռ կազմակերպություններից 15-օրյա ժամկետում կարծիքներ, առաջարկություններ ստանալու համար.

2) բյուջետային տարվա յուրաքանչյուր եռամսյակից հետո` աճողական կարգով, 15 օրվա ընթացքում հրապարակում է տեղեկատվություն դպրոցի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին` դպրոցի պաշտոնական կայքում, հաստատության հայտարարությունների համար նախատեսված անկյունում, կարող է հրապարակել նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում.

3) դպրոցի բյուջեի և ծախսերի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը խորհրդի հավանությանն արժանանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում հրապարակում է դպրոցի պաշտոնական կայքում, դպրոցի հայտարարությունների անկյունում, կարող է հրապարակել նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում:

67. Դպրոցում մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների համակարգի գործարկման, փոխհամագործակցության և ծառայությունների ապահովման պատասխանատուն տնօրենն է, աշխատանքները համակարգում է տնօրենի համապատասխան տեղակալը, իսկ ծառայություններն իրականացնում են դպրոցի մանկավարժական աշխատողները՝ համաձայն պաշտոնի նկարագրով սահմանված գործառույթների:

68. Դպրոցի տնօրենը պարտավոր չէ կատարել դպրոցի կառավարման և մյուս մարմինների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կանոնադրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության:

69. Տնօրենի բացակայության, ինչպես նաև տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում լիազորված մարմինը՝ ըստ ենթակայության, հաստատության տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակում տնօրենի տեղակալներից մեկին կամ հաստատության տնօրենի պարտականությունները կատարող այլ անձի, ով տվյալ հաստատության խորհրդի անդամ չէ: Տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում տվյալ հաստատության տնօրենի լիազորությունները դադարեցված անձը չի կարող նշանակվել նույն հաստատության տնօրենի պաշտոնակատար կամ պարտականությունները կատարող:

(69-րդ կետը խմբ. 21.11.19 N 1641-Ն)

70. Տնօրենի լիազորությունները դադարում են օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

71. Դպրոցի տնօրենը կարող է ունենալ տեղակալներ: Դպրոցի տնօրենի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր) կապված անձը չի կարող լինել դպրոցի տնօրենի տեղակալ, ինչպես նաև հաշվապահ:

72. Դպրոցի տնօրենի` տնտեսական աշխատանքի գծով տեղակալը կամ տնտեսվարը`

1) պատասխանատու է դպրոցի շենքի և գույքի պահպանման, ուսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական ապահովման, դպրոցի սանիտարահիգիենիկ ու բարեկարգ վիճակի, ուսումնական պարապմունքներին` դասասենյակների ժամանակին նախապատրաստման, հակահրդեհային պաշտպանության և սպասարկող, տեխնիկական անձնակազմի աշխատանքի կազմակերպման, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության տեխնիկայի համար.

2) միջոցներ է ձեռնարկում դպրոցի ուսումնանյութական բազան հարստացնելու և ամրապնդելու համար.

3) միջոցներ է ձեռնարկում և հետևողական է սովորողների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքին համապատասխան ուսումնանյութական բազա և ֆիզիկական միջավայր ապահովելու գործում:

73. Տնօրենի մյուս տեղակալների, ինչպես նաև այլ մանկավարժական պաշտոնների անվանացանկը, դրանց նկարագրերը, որակավորման տարակարգերը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

74. Դասարանի ղեկավարը (այսուհետ՝ դասղեկ), իսկ տարրական դպրոցում` դասվարը`

1) դաստիարակչական աշխատանք է կատարում իր դասարանի սովորողների շրջանում, հայտնաբերում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված սովորողի (ընտանիքի) և դրա մասին մեկօրյա ժամկետում տեղեկացնում է դպրոցի տնօրենին` սերտորեն համագործակցելով մյուս մանկավարժական աշխատողների հետ.

2) մասնակցում է իր ղեկավարած դասարանում սովորողների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի դիտարկմանը, բացահայտմանը, գնահատմանը և մանկավարժահոգեբանական աջակցության համապատասխան ծառայությունների մշակմանը, դրանց ապահովմանը.

3) նպաստում է սովորողների նկատմամբ դպրոցի և ընտանիքի միասնական մանկավարժական պահանջների կատարման ապահովմանը.

4) անհրաժեշտության դեպքում սովորողների համար կազմակերպում է ուսումնական օգնություն.

5) իրականացնում է դասարանի համար սահմանված գործավարությունը, էլեկտրոնային գրանցումները, դպրոցի տնօրինությանը ներկայացնում սովորողների առաջադիմության, հաճախումների և վարքի մասին տեղեկատվություն.

6) կազմակերպում է սովորողների առողջության ամրապնդմանն ու ֆիզիկական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ, մրցույթներ, նպատակային էքսկուրսիաներ, շրջագայություններ և այլ միջոցառումներ.

7) դպրոցի մանկավարժական խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում սովորողին խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի ներկայացնելու հարցը:

 

V. ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

 

75. Դպրոցում կրթական գործունեության արդյունավետ կազմակերպման նպատակով ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ` մանկավարժական խորհուրդ, առարկայական մեթոդական միավորումներ, ծնողական, աշակերտական խորհուրդներ: Կարող են ձևավորվել նաև այլ խորհրդակցական (հոգաբարձուների, շրջանավարտների) մարմիններ:

76. Մանկավարժական խորհուրդը կազմավորվում է մանկավարժական համակազմի օգոստոսյան առաջին նիստում: Մանկավարժական խորհուրդը ձևավորվում է տնօրենի հրամանով` մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: Մանկավարժական խորհրդի անվանական կազմը գրանցվում է մանկավարժական խորհրդի արձանագրությունների մատյանում:

77. Մանկավարժական խորհրդի կազմում ընդգրկվում են դպրոցի բոլոր մանկավարժական աշխատողները:

(77-րդ կետը խմբ. 21.11.19 N 1641-Ն)

78. Մանկավարժական խորհուրդը նախարարության սահմանած կարգով՝ իր կազմից, փակ, գաղտնի քվեարկությամբ ընտրում է խորհրդի անդամների: Ընտրված են համարվում երկու առավել ձայն հավաքած ներկայացուցիչները:

 79. Մանկավարժական խորհուրդը քննարկում է՝

1) հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան՝ հանրակրթական հիմնական ծրագրերի իրագործման հարցերը` սովորողների հակումներին ու ընդունակություններին, նրանց կյանքի և առողջության պահպանմանը համապատասխան.

2) սովորողի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման համար մանկավարժահոգեբանական աջակցության տարածքային կենտրոն դիմելու հարցը` ծնողի համաձայնության առկայության դեպքում.

3) կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի անհատական ուսուցման պլանը.

4) ուսուցման բովանդակության, սովորողների ուսումնառության որակի, նրանց հետ իրականացվող արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման, արտադասարանական խմբակների և ուսումնական կաբինետների ձևավորման, ինպես նաև մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների ստեղծման հարցերը.

5) հանրակրթական ուսումնական առարկաների չափորոշիչների և ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, ինչպես նաև նոր փորձարկվող դասագրքերը, ձեռնարկները և այլ նյութեր.

6) դպրոցում կրթական գործընթացին օժանդակող խորհրդատվական (տեղեկատվական, հոգեբանական, սոցիալ-մանկավարժական, հատուկ մանկավարժական, մեթոդական, առողջապահական և այլ բնույթի) ծառայությունների մատուցման հարցը.

7) ուսումնական գործընթացին վերաբերող այլ հարցեր:

80. Մանկավարժական խորհուրդը որոշումներ է ընդունում՝

1) դպրոցի աշխատանքային ռեժիմը և աշխատանքային շաբաթվա տևողությունը սահմանելու,

2) դպրոցի ավագ դասարանի հոսքերի ձևավորման,

3) սովորողներին դասարանից դասարան փոխադրելու, ամառային առաջադրանքներ տալու,

4) ավագ դպրոցի փոխադրական դասարաններում տարեվերջյան քննություններ սահմանելու,

5) սովորողներին քննություններին թույլատրելու, գովասանագրով պարգևատրելու,

6) որևէ առարկայի ուսումնասիրությունից ազատելու,

7) բացակայությունների պատճառով նախատեսված քննական առարկաների որոշման և քննությունների անցկացման ժամանակացույցի,

8) սովորողների վերաքննություններ նշանակելու կամ տվյալ ուսումնական տարվա դասընթացը կրկնելու,

9) դպրոցի շրջանավարտներին ըստ կրթական մակարդակների պետական նմուշի ավարտական փաստաթուղթ տալու, գերազանցության մեդալով պարգևատրելու,

10) օրենքով սահմանված կարգով սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կամ խրախուսանքի միջոց կիրառելու,

11) դպրոցի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխման մասին և այն ներկայացնում է տնօրենին՝ հաստատման,

12) դպրոցի ուսումնական գործընթացին վերաբերող այլ հարցերի մասին:

81. Մանկավարժական խորհրդի աշխատանքը ղեկավարում է դպրոցի տնօրենը, որն ի պաշտոնե մանկավարժական խորհրդի նախագահն է:

82. Մանկավարժական խորհրդի նիստերն արձանագրում է մանկավարժական խորհրդի անդամներից ընտրված մշտական քարտուղարը, որի բացակայության դեպքում ընտրվում է նոր քարտուղար: Քարտուղարը պատասխանատու է մանկավարժական խորհրդի արձանագրությունների բարեխիղճ կազմման համար: Նիստի արձանագրությունը կազմվում է եռօրյա ժամկետում, ստորագրվում և վավերացվում է խորհրդի նախագահի կողմից: Մանկավարժական խորհրդի նիստը հնարավորության դեպքում կարող է ձայնագրվել:

83. Մանկավարժական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն երկու ամիսը մեկ անգամ, անհրաժեշտության դեպքում գումարվում են արտահերթ նիստեր`

1) տնօրենի նախաձեռնությամբ.

2) մանկավարժական խորհրդի անդամների 1/3-ի նախաձեռնությամբ.

3) լիազորված մարմնի նախաձեռնությամբ:

84. Մանկավարժական խորհրդի նիստերը բաց են: Դպրոցի մանկավարժական խորհրդի կազմում չընդգրկված բոլոր մանկավարժները կարող են ներկա գտնվել նիստերին՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

85. Անհրաժեշտության դեպքում մանկավարժական խորհրդի նիստերին մասնակցելու համար խորհրդակցական ձայնի իրավունքով հրավիրվում են ծնողներ, աշակերտական խորհրդի ներկայացուցիչներ (սովորողներին անմիջականորեն վերաբերող հարցերի քննարկման ժամանակ) և այլ անձինք:

86. Դպրոցի տնօրենը մանկավարժական խորհրդի նիստից առնվազն երեք օր առաջ դպրոցի աշխատողներին պատշաճ կերպով տեղեկացնում է մանկավարժական խորհրդի նիստի անցկացման տեղի, ժամի և օրակարգի մասին:

87. Մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ՝ նիստի օրակարգում կարող են կատարվել փոփոխություններ:

88. Մանկավարժական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է մանկավարժական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին, իսկ խորհրդի անդամների ընտրության ժամանակ` առնվազն 2/3-ը:

89. Մանկավարժական խորհրդի որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցած մանկավարժական խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Մանկավարժական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: Ձայնի փոխանցումն արգելվում է:

 90. Մանկավարժական խորհրդի որոշումների կատարումն ապահովում է դպրոցի տնօրենը և արդյունքների մասին պարբերաբար զեկուցում է մանկավարժական խորհրդին:

 91. Առարկայական մեթոդական միավորումներն ստեղծվում են նույն առարկայի երեք և ավելի ուսուցիչների առկայության դեպքում։ Մյուս դեպքերում կարող են ձևավորվել մեթոդական միավորումներ՝ հարակից առարկաների ուսուցիչներից։

 92. Դասվարների համար ստեղծվում է տարրական կրթության մեթոդական միավորում:

 93. Առարկայական կամ տարրական կրթության մեթոդական միավորումը`

1) քննարկում է հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, նոր փորձարկվող դասագրքերը, ձեռնարկները, մեթոդական ձեռնարկները և դրանց քննարկումների վերաբերյալ ուսուցիչներին (դասվարներին) տալիս երաշխավորություններ.

2) քննարկում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի անհատական ուսուցման պլանը.

3) ուսումնասիրում, ընդհանրացնում է մանկավարժական առաջավոր փորձը և այն ներդնում գործնական աշխատանքում.

4) նպաստում է ուսուցիչների (դասվարների) որակավորման բարձրացմանը.

5) որակավորման տարակարգ չունեցող սկսնակ ուսուցիչներին (դասվարներին) նախապատրաստում է ատեստավորման.

6) կազմակերպում է մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ.

7) ուսուցիչներին (դասվարներին) հաղորդակից է դարձնում մանկավարժության նորագույն նվաճումներին, կազմակերպում է սեմինարներ, մանկավարժական-մեթոդական ընթերցումներ.

8) սահմանված կարգով կազմակերպում է փորձարկվող դասագրքերի փորձաքննություն.

9) մանկավարժական խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամերի տնօրինման վերաբերյալ առաջարկություն.

10) կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական բաշխում և առաջարկություն է ներկայացնում դպրոցի տնօրենին.

11) կազմակերպում է դպրոցական օլիմպիադաներ, առարկայական մրցույթներ և այլ միջոցառումներ։

(93-րդ կետը խմբ. 21.11.19 N 1641-Ն)

94. Տարբեր դպրոցների և ուսուցիչների նախաձեռնությամբ կարող են ստեղծվել միջդպրոցական մեթոդական միավորումներ։

95. Առարկայական մեթոդական միավորումների նիստերը գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ: Սահմանված կարգով նիստերն արձանագրվում են։

96. Դասարանների ծնողական խորհուրդները (կազմված՝ նախագահից և երկուսից չորս անդամից) ընտրվում են դասարանի ծնողների ընդհանուր ժողովի կողմից՝ մեկ ուսումնական տարվա համար:

 97. Դպրոցի ծնողական խորհուրդը կազմավորվում է դասարանների ծնողական խորհուրդների նախագահներից: Ծնողական խորհրդի նախագահն ընտրվում է փակ քվեարկությամբ, ծնողական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Ծնողական խորհրդի նախագահը մանկավարժական խորհրդի անդամ է:

 98. Դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահը խորհրդի նիստից առնվազն երեք օր առաջ խորհրդի անդամներին պատշաճ կերպով տեղեկացնում է նիստի անցկացման տեղի, ժամի և օրակարգի մասին: Ծնողական խորհրդի որոշմամբ՝ նիստի օրակարգում կարող են կատարվել փոփոխություններ:

 99. Դասարանական և դպրոցական ծնողական խորհուրդների նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց մասնակցում է ծնողական խորհուրդների անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցած անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Ծնողական խորհուրդների յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: Ձայնի փոխանցումն արգելվում է:

 100. Դասարանական ծնողական խորհուրդների նիստերին մասնակցում են դասղեկները, իսկ դպրոցական ծնողական խորհրդի նիստերին` տնօրենը:

 101. Համադպրոցական հարցերի քննարկման համար ծնողական խորհուրդը հրավիրում է ընդհանուր ժողովներ: Ուսումնական տարվա ընթացքում, համաձայն դպրոցի ուսումնադաստիարակչական տարեկան պլանի, հրավիրվում են դասարանական ժողովներ` առնվազն չորս անգամ, համադպրոցական ժողովներ` առնվազն երկու անգամ: Տնօրենի, ծնողական խորհուրդների և դասղեկների նախաձեռնությամբ՝ կարող են հրավիրվել արտահերթ համադպրոցական և դասարանական ծնողական ժողովներ:

 102. Դպրոցի ծնողական խորհուրդը՝

1) դպրոցի խորհրդի ձևավորման կարգի պահանջներին համապատասխան` իր կազմից առաջադրում է խորհրդի անդամության թեկնածուների: Գրանցված թեկնածուներից ընտրված են համարվում փակ քվեարկությամբ առավել ձայներ հավաքած երկու թեկնածուն.

2) դպրոցի տնօրենի կամ մանկավարժական խորհրդի քննարկմանը ներկայացնում է սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի բարելավման, մանկավարժների խրախուսման, իրենց պարտականությունների կատարման գործում թերացող մանկավարժներին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ առաջարկություններ.

3) աջակցում է դպրոցին` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների կազմակերպման գործում.

4) ներկայացնում է ծնողներին անհրաժեշտ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները, մասնակցում դրանց մշակման և տրամադրման միջոցառումներին.

5) լսում է տնօրենի հաղորդումը դպրոցի գործունեության վիճակի ու հեռանկարային ծրագրերի մասին, ստանում ծնողներին հետաքրքրող հարցերի պարզաբանումները.

6) ամրապնդում է դպրոցի և ծնողների միջև կապերը, մանկավարժական աշխատողների և ծնողների կողմից երեխաների դաստիարակության նկատմամբ ձևավորում է միասնական պահանջներ.

7) ծնողներին ներգրավում է սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում.

8) օգնում է դպրոցին՝ սովորողների հիմնական պարտադիր կրթությունն իրականացնելու գործընթացում.

9) մասնակցում է սովորողների ուսուցման ու դաստիարակության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, աջակցում է դպրոցի ուսումնանյութական բազայի հարստացմանը` այդ գործում ներգրավելով հովանավորների.

10) մասնակցում է ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով երեխաներին նյութական օգնություն ցույց տալու աշխատանքներին.

11) աջակցում է արձակուրդների ժամանակ սովորողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը.

12) ապահովում է երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը դպրոցում.

13) ծնողներին ապահովում է տեղեկատվությամբ, կազմակերպում սեմինարներ, խորհրդատվություններ.

14) ծնողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին, պարտականություններին և օրենքով սահմանված պատասխանատվությանը:

103. Դպրոցի ծնողական խորհուրդը համագործակցում է դպրոցի մանկավարժական և այլ խորհուրդների հետ:

 104. Դպրոցի ծնողական խորհուրդը կարող է տնօրենի նկատմամբ անվստահության վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել դպրոցի խորհրդին:

 105. Ծնողական խորհրդի քարտուղարը կազմում է նիստերի արձանագրությունները: Համադպրոցական և դասարանական ծնողական ժողովների նիստերի արձանագրությունները և ընդունված որոշումները երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակվում եմ դպրոցի կայքէջում:

106. Կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրագործման համար դպրոցի ծնողական խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է իրականացնել այլ լիազորություններ:

107. Դպրոցի սովորողների ինքնավարության և ինքնակառավարման լիազորություններով օժտված ներկայացուցչական մարմինն աշակերտական խորհուրդն է, որն ստեղծվում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան՝ դպրոցի գործունեության կազմակերպմանը նպաստելու, անմիջականորեն իրենց վերաբերող հարցերի մասին սովորողների կարծիքի ազատ արտահայտումն ապահովելու, դրանք դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ ներկայացնելու, սովորողների իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ դպրոցի կանոնադրության դրույթների պահպանումը վերահսկելու նպատակով և ղեկավարվում է նախարարության կողմից հաստատված աշակերտական խորհրդի օրինակելի կանոնադրությամբ:

108. Աշակերտները կարող են նաև ըստ հետաքրքրությունների ստեղծել ակումբներ, միավորումներ, որոնք աշակերտական ինքնավարության զարգացմանը նպաստող օղակներ են:

109. Դպրոցի տնօրենը, նրա տեղակալները, խորհրդի, ինչպես նաև խորհրդակցական մարմինների անդամները դպրոցի անունից հանդես գալիս պետք է գործեն բարեխղճորեն և ողջամտորեն` ի շահ իրենց կողմից ներկայացվող դպրոցի:

 

VI. ԴՊՐՈՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

 

110. Դպրոցում կրթական գործընթացի մասնակիցներն են`

1) սովորողը.

2) սովորողի ծնողը.

3) ուսուցիչը և այլ մանկավարժական աշխատողներ.

4) վարչական աշխատողները.

5) խորհրդում և խորհրդակցական մարմիններում ընդգրկված` նախարարության, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները և այլ անձինք:

111. Դպրոցում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ:

112. Սովորողն իրավունք ունի`

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.

2) ծնողի համաձայնությամբ` ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև դպրոցում առկա հոսքը, ստանալու վճարովի կրթական ծառայություններ.

3) անվճար օգտվելու դպրոցի ուսումնանյութական բազայից.

4) ստանալու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի բավարարմանն ուղղված աջակցություն.

5) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների.

6) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները կամ ոտնձգություն է կատարվում նրա պատվի ու արժանապատվության նկատմամբ.

7) դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը.

8) ազատորեն փնտրելու և մատչելի կերպով ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն` բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

9) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները.

10) խրախուսվելու օրինակելի վարքի կամ բարձր առաջադիմության համար.

11) օգտվելու օրենքով և դպրոցի ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված այլ իրավունքներից:

113. Սովորողը պարտավոր է`

1) կատարել դպրոցի կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.

2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ձեռք բերել և տիրապետել համապատասխան հմտությունների ու կարողությունների, բավարարել սահմանված արժեքային համակարգին ներկայացվող պահանջները.

3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին.

4) կատարել օրենքով ու դպրոցի ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ պարտականություններ։

114. Հանրակրթական դպրոցն ապահովում է կրթական ծրագրի կատարման անվտանգ և ապահով պայմաններ, բնականոն աշխատանքային ռեժիմ, բժշկական օգնություն և սպասարկում, ինչպես նաև սովորողների ֆիզիկական զարգացման ու առողջության ամրապնդման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ձևավորում է անձնական հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի հմտություններ` համաձայն առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

115. Յուրաքանչյուր սովորող տարեկան առնվազն մեկ անգամ անցնում է բժշկական (կանխարգելիչ) հետազոտություն, որն իրականացվում է դպրոցի բժշկական սպասարկման ծառայության կողմից, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` տարածքային սպասարկման առողջապահական կազմակերպության կողմից` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

116. Դպրոցում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված կարգով:

117. Դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում օրենքով ու կանոնադրությամբ սահմանված կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը՝

1) նկատողություն.

2) խիստ նկատողություն:

118. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո մեկ տարվա ընթացքում կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը նոր կարգապահական խախտում թույլ չի տվել և իրեն դրսևորել է որպես բարեխիղճ, օրինակելի, կարգապահ սովորող:

119. Սույն օրինակելի կանոնադրության 117-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված կարգապահական տույժը մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու դեպքում դպրոցը կարող է դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմին` երեխայի համար սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու վերաբերյալ առաջարկությամբ:

120. Սովորողների համար հիմնադրի, նախարարության, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դպրոցի, ինչպես նաև սոցիալական գործընկերների, կազմակերպությունների, անհատների կողմից կարող են սահմանվել բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` շնորհակալագիր, գովասանագիր, դրամական խրախուսում կամ կանոնադրությամբ սահմանված այլ ձևեր:

121. Դպրոցում այլ խրախուսանքի միջոցներ և ձևեր, խրախուսանքի միջոցներ կիրառելու կարգը սահմանում է խորհուրդը։

122. Մանկավարժական աշխատողի իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են օրենքով:

123. Սովորողի կյանքի անվտանգության ապահովման կամ առողջության պահպանման պարտականությունը ոչ պատշաճ կատարելու կամ չկատարելու դեպքում, եթե դրա հետևանքով երեխայի առողջությանը պատճառվել է վնաս, այն անձինք, որոնց վրա դրված են այդ պարտականությունները, կրում են պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

VII. ԴՊՐՈՑԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

124. Դպրոցի սեփականությունը ձևավորվում է դպրոցի հիմնադրման ժամանակ և հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև դպրոցի գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքից:

 125. Դպրոցն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը հիմնադրի անունից, լիազորված մարմնի գրավոր համաձայնությամբ, հանձնելու վարձակալության, եթե դա արգելված չէ հիմնադրի որոշմամբ կամ կանոնադրությամբ: Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը չի կարող սահմանվել մեկ տարվանից ավելի` բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում դպրոցի ստացած եկամուտները դպրոցի սեփականությունն են:

126. Դպրոցի գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթն օգտագործվում է կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների համար՝ հիմնադրի սահմանած կարգին համապատասխան:

127. Դպրոցը ֆինանսավորում է հիմնադիրը: Դպրոցի ֆինանսական միջոցները գոյանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից:

128. Դպրոցի ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից կատարվում է ըստ իրականացվող հանրակրթական ծրագրերի` կախված սովորողների թվից:

129. Դպրոցը կարող է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած մրցութային կարգով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ստանալ լրացուցիչ ֆինանսավորում:

130. Դպրոցի ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներն են`

1) օրենքով կամ հիմնադրի սահմանած ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումից ստացված միջոցները.

2) բարեգործական, նպատակային ներդրումները, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա կազմակերպությունների ու քաղաքացիների նվիրատվությունները.

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված և կանոնադրությանը չհակասող գործունեությունից ստացված միջոցները:

131. Դպրոցի գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի (վերստուգման)` լիազորված մարմնի կողմից ընտրված աուդիտորի կամ հիմնադրի ֆինանսական գործառույթ իրականացնող մարմնի կողմից:

 

VIII. ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

 

 132. Դպրոցը վերակազմակերպվում և լուծարվում է, ինչպես նաև լուծարման դեպքում գույքն օգտագործվում է օրենքով սահմանված կարգով:

(հավելվածը խմբ. 25.07.10 N 954-Ն, 06.07.17 N 801-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 21.11.19 N 1641-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
     
Մ. Թոփուզյան