Համարը 
ՀՕ-1-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.01.12/2(374) Հոդ.19
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
14.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.01.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.01.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը


Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին


«ՆԵՐՔԻՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.  «Ներքին զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (17 նոյեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-163, այսուհետ՝ Օրենք) վերնագրում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 2.  Օրենքի 1-ին հոդվածում «ներքին զորքերը» և «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի հանրապետական գործադիր մարմնի (այսուհետ՝ ներքին գործերի հանրապետական մարմին)» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերը» և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ՝ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն)» բառերով։

Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «ուղղիչ-աշխատանքային» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «քրեակատարողական» բառերով։

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «ուղղիչ-աշխատանքային» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «քրեակատարողական» բառերով։

Հոդված 6. Օրենքի 5-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 7. Օրենքի 6-րդ հոդվածում «ներքին զորքեր» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «ոստիկանության զորքեր» բառերով։

Հոդված 8. Օրենքի 7-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 9. Օրենքի 8-րդ հոդվածում`

ա) «ներքին զորքեր» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «ոստիկանության զորքեր» բառերով.

բ) «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով.

գ) «պաշտպանության նախարարությունն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտպանության բնագավառում լիազոր մարմինը» բառերով.

դ) «գերատեսչությունները» բառը փոխարինել «պետական կառավարման այլ մարմիններ» բառերով։

Հոդված 10. Օրենքի 2-րդ գլխի վերնագրում «ներքին զորքերում» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերում» բառերով։

Հոդված 11. Օրենքի 9-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքեր» բառերով։

Հոդված 12. Օրենքի 10-րդ հոդվածում «ներքին զորքեր» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «ոստիկանության զորքեր» բառերով։

Հոդված 13. Օրենքի 11-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 14. Օրենքի 12-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 15. Օրենքի 3-րդ գլխի վերնագրում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 16. Օրենքի 13-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի ղեկավարը» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը» բառերով։

Հոդված 17. Օրենքի 14-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով:

Հոդված 18. Օրենքի 15-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 19. Օրենքի 16-րդ հոդվածում`

ա) «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով.

բ) «ուղղիչ-աշխատանքային» բառերը փոխարինել «քրեակատարողական» բառով.

գ) «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով։

Հոդված 20. Օրենքի 17-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով։

Հոդված 21. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագրում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 22. Օրենքի 18-րդ հոդվածում «ներքին զորքեր» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «ոստիկանության զորքեր» բառերով, իսկ «ներքին գործերի մարմինների» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով։

Հոդված 23. Օրենքի 19-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 24. Օրենքի 20-րդ հոդվածում`

ա) «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով.

բ) «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով.

գ) «ուղղիչ-աշխատանքային» բառերը փոխարինել «քրեակատարողական» բառով.

դ) հանել «ձեռնարկությունների» բառը։

Հոդված 25. Օրենքի 21-րդ հոդվածում`

ա) «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով.

բ) «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով.

գ) «ուղղիչ-աշխատանքային» բառերը փոխարինել «քրեակատարողական» բառով.

դ) «ներքին գործերի մարմինների» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության» բառերով.

ե) հանել «ձեռնարկությունների» բառը։

Հոդված 26. Օրենքի 22-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով և հանել «ձեռնարկությունների» բառը։

Հոդված 27. Օրենքի 23-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «ներքին գործերի հանրապետական մարմնի ղեկավարի» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի» բառերով։

Հոդված 28. Օրենքի 5-րդ գլխի վերնագրում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 29. Օրենքի 24-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «օրենսդրությամբ» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «օրենքով» բառերով։

Հոդված 30. Օրենքի 25-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 31. Օրենքի 26-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» և «օրենսդրությամբ» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» և «օրենքով» բառերով։

Հոդված 32. Օրենքի 6-րդ գլխի վերնագրում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 33. Օրենքի 27-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 34. Օրենքի 28-րդ հոդվածում «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ձեռնարկություններում» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտպանության բնագավառում լիազոր մարմնի ենթակայության կազմակերպություններում» բառերով։

Հոդված 35. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2005 թ. հունվարի 4
Երևան
ՀՕ-1-Ն