Համարը 
ՀՕ-328-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.10.04-2021.10.17 Պաշտոնական հրապարակման օրը 05.10.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
24.09.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.10.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.10.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ին

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի վերնագրում «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերը, նրանց ցանկը և սահմանները» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերը և նրանց ցանկը» բառերով։

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի չորրորդ պարբերությունում «քաղաքի» բառը փոխարինել «համայնքի վարչական շրջանների» բառերով։

 

Հոդված 3. Օրենքի 5.1-ին հոդվածում՝

1) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Նոր համայնքներ ձևավորվում են նաև համայնքի և այլ համայնքի բնակավայրի միավորման կամ համայնքից բնակավայրի անջատման միջոցով.».

2) 2-րդ մասը երկրորդ «համայնքների» բառից հետո լրացնել «կամ համայնքների և այլ համայնքների բնակավայրերի» բառերով.

3) 3-րդ մասը «ձևավորումն է» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև համայնքից բնակավայրի անջատումը» բառերով.

4) 5-րդ մասը «համայնքների» բառից հետո լրացնել «(բնակավայրերի)» բառով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝

1) առաջին պարբերությունից հանել «թաղամասերի,» բառը.

2) երկրորդ պարբերության «կարծիքը» բառը փոխարինել «և Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կարծիքները» բառերով.

3) երրորդ պարբերությունից հանել «, Երևան քաղաքի» բառերը։

 

Հոդված 5. Օրենքի 2-րդ հավելվածում՝

1) 2.3-րդ բաժնի 1-ին կետից հանել «(Հոկտեմբերյան)» բառը.

2) 2.5-րդ բաժնի՝

ա. 19-րդ կետից հանել «. Արջուտ կայարանին կից գյուղ» բառերը,

բ. 107-րդ կետից հանել «. Փամբակ կայարանին կից գյուղ» բառերը.

3) 2.10-րդ բաժնի՝

ա. 1-ին կետից հանել «(Իջևանի շրջ.)» բառերը,

բ. 2-րդ կետի «Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.)» բառերը փոխարինել «Վերին Ծաղկավան» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքում «Գյուլլուդարա» բառը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «Գուշար» բառով, «Հայդարլի» բառը՝ «Ծաղկոց» բառով, «Քիլիսա» բառը՝ «Ժամատուն» բառով, «Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.)» բառերը՝ «Ծաղկավան» բառով, «Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա» բառերը՝ «Մոնթեավան» բառով, «Քոբեր կայարանի գյուղ» բառերը՝ «Քոբայր» բառով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 2-րդ հավելվածում՝

1) 2.1-ին բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 13-րդ և 26-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Արագածոտն

1. Աշտարակ

Աշտարակ քաղաք

   

Ագարակ գյուղ

   

Աղձք գյուղ

   

Անտառուտ գյուղ

   

Ավան գյուղ

   

Արագածոտն գյուղ

   

Արուճ գյուղ

   

Արտաշավան գյուղ

   

Բազմաղբյուր գյուղ

   

Բյուրական գյուղ

   

Դպրեվանք գյուղ

   

Լեռնարոտ գյուղ

   

Լուսաղբյուր գյուղ

   

Խնուսիկ գյուղ

   

Կարբի գյուղ

   

Կարին գյուղ

   

Կոշ գյուղ

   

Ղազարավան գյուղ

   

Մուղնի գյուղ

   

Նիգատուն գյուղ

   

Նոր Ամանոս գյուղ

   

Նոր Եդեսիա գյուղ

   

Նոր Երզնկա գյուղ

   

Ոսկեհատ գյուղ

   

Ոսկեվազ գյուղ

   

Սաղմոսավան գյուղ

   

Սասունիկ գյուղ

   

Վերին Սասունիկ գյուղ

   

Տեղեր գյուղ

   

Ուշի գյուղ

   

Ուջան գյուղ

   

Փարպի գյուղ

   

Օհանավան գյուղ

   

Օշական գյուղ

   

Օրգով գյուղ

 

2. Ապարան

Ապարան քաղաք

   

Արագած գյուղ

   

Արայի գյուղ

   

Ափնագյուղ գյուղ

   

Եղիպատրուշ գյուղ

   

Երնջատափ գյուղ

   

Թթուջուր գյուղ

   

Լուսագյուղ գյուղ

   

Ծաղկաշեն գյուղ

   

Կայք գյուղ

   

Հարթավան գյուղ

   

Ձորագլուխ գյուղ

   

Մելիքգյուղ գյուղ

   

Նիգավան գյուղ

   

Շենավան գյուղ

   

Շողակն գյուղ

   

Չքնաղ գյուղ

   

Ջրամբար գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Վարդենիս գյուղ

   

Վարդենուտ գյուղ

   

Քուչակ գյուղ

 

3. Թալին

Թալին քաղաք

   

Ագարակավան գյուղ

   

Ակունք գյուղ

   

Աշնակ գյուղ

   

Գառնահովիտ գյուղ

   

Դաշտադեմ գյուղ

   

Դավթաշեն գյուղ

   

Դիան գյուղ

   

Եղնիկ գյուղ

   

Զարինջա գյուղ

   

Զովասար գյուղ

   

Թաթուլ գյուղ

   

Իրինդ գյուղ

   

Ծաղկասար գյուղ

   

Կաթնաղբյուր գյուղ

   

Կարմրաշեն գյուղ

   

Կաքավաձոր գյուղ

   

Հացաշեն գյուղ

   

Ձորագյուղ գյուղ

   

Մաստարա գյուղ

   

Ներքին Բազմաբերդ գյուղ

   

Ներքին Սասնաշեն գյուղ

   

Նոր Արթիկ գյուղ

   

Շղարշիկ գյուղ

   

Ոսկեթաս գյուղ

   

Պարտիզակ գյուղ

   

Սուսեր գյուղ

   

Վերին Բազմաբերդ գյուղ

   

Վերին Սասնաշեն գյուղ

   

Ցամաքասար գյուղ

 

13. Մեծաձոր

Մեծաձոր գյուղ

   

Օթևան գյուղ

 

26. Արևուտ

Արևուտ գյուղ

   

Դդմասար գյուղ

   

Թլիկ գյուղ

   

Կանչ գյուղ

   

Հակո գյուղ

   

Սորիկ գյուղ».

2) 2.2-րդ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Արարատ

1. Արտաշատ

Արտաշատ քաղաք

   

Աբովյան գյուղ

   

Ազատավան գյուղ

   

Այգեզարդ գյուղ

   

Այգեպատ գյուղ

   

Այգեստան գյուղ

   

Արաքսավան գյուղ

   

Արևշատ գյուղ

   

Բաղրամյան գյուղ

   

Բարձրաշեն գյուղ

   

Բերդիկ գյուղ

   

Բերքանուշ գյուղ

   

Բյուրավան գյուղ

   

Բուրաստան գյուղ

   

Գետազատ գյուղ

   

Դալար գյուղ

   

Դեղձուտ գյուղ

   

Դիմիտրով գյուղ

   

Դիտակ գյուղ

   

Դվին գյուղ

   

Լանջազատ գյուղ

   

Կանաչուտ գյուղ

   

Կաքավաբերդ գյուղ

   

Հնաբերդ գյուղ

   

Հովտաշեն գյուղ

   

Մասիս գյուղ

   

Մխչյան գյուղ

   

Մրգանուշ գյուղ

   

Մրգավան գյուղ

   

Մրգավետ գյուղ

   

Նարեկ գյուղ

   

Նշավան գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Շահումյան գյուղ

   

Ոստան գյուղ

   

Ջրաշեն գյուղ

   

Վարդաշեն գյուղ

   

Վերին Արտաշատ գյուղ

   

Քաղցրաշեն գյուղ

 

2. Արարատ

Արարատ քաղաք

   

Արարատ գյուղ

   

Ավշար գյուղ

   

Արմաշ գյուղ

   

Երասխ գյուղ

   

Զանգակատուն գյուղ

   

Լանջառ գյուղ

   

Նոյակերտ գյուղ

   

Ուրցալանջ գյուղ

   

Պարույր Սևակ գյուղ

   

Սուրենավան գյուղ

   

Վարդաշատ գյուղ

   

Տիգրանաշեն գյուղ

 

3. Մասիս

Մասիս քաղաք

   

Այնթապ գյուղ

   

Ազատաշեն գյուղ

   

Արբաթ գյուղ

   

Արգավանդ գյուղ

   

Արևաբույր գյուղ

   

Գեղանիստ գյուղ

   

Գետափնյա գյուղ

   

Դաշտավան գյուղ

   

Դարակերտ գյուղ

   

Դարբնիկ գյուղ

   

Զորակ գյուղ

   

Խաչփար գյուղ

   

Հայանիստ գյուղ

   

Հովտաշատ գյուղ

   

Ղուկասավան գյուղ

   

Մարմարաշեն գյուղ

   

Նիզամի գյուղ

   

Նոր Խարբերդ գյուղ

   

Նոր Կյուրին գյուղ

   

Նորաբաց գյուղ

   

Նորամարգ գյուղ

   

Ջրահովիտ գյուղ

   

Ռանչպար գյուղ

   

Սայաթ-Նովա գյուղ

   

Սիս գյուղ

   

Սիփանիկ գյուղ

 

4. Վեդի

Վեդի քաղաք

   

Այգավան գյուղ

   

Արալեզ գյուղ

   

Գինեվետ գյուղ

   

Գոռավան գյուղ

   

Դաշտաքար գյուղ

   

Եղեգնավան գյուղ

   

Լանջանիստ գյուղ

   

Լուսաշող գյուղ

   

Լուսառատ գյուղ

   

Նոր Կյանք գյուղ

   

Նոր Ուղի գյուղ

   

Շաղափ գյուղ

   

Ոսկետափ գյուղ

   

Սիսավան գյուղ

   

Վանաշեն գյուղ

   

Տափերական գյուղ

   

Ուրցաձոր գյուղ

   

Փոքր Վեդի գյուղ».

3) 2.3-րդ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 29-րդ, 33-րդ, 87-րդ, 94-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Արմավիր

1. Արմավիր

Արմավիր քաղաք

   

Այգեվան գյուղ

   

Արաքս գյուղ

   

Լենուղի գյուղ

   

Լուկաշին գյուղ

   

Խանջյան գյուղ

   

Հացիկ գյուղ

   

Մայիսյան գյուղ

   

Մյասնիկյան գյուղ

   

Նորավան գյուղ

   

Սարդարապատ գյուղ

 

2. Վաղարշապատ

Էջմիածին քաղաք

   

Ոսկեհատ գյուղ

 

3. Մեծամոր

Մեծամոր քաղաք

   

Ալաշկերտ գյուղ

   

Ակնալիճ գյուղ

   

Ամասիա գյուղ

   

Այգեշատ գյուղ

   

Արազափ գյուղ

   

Արգավանդ գյուղ

   

Արևիկ գյուղ

   

Արմավիր գյուղ

   

Արտաշար գյուղ

   

Բամբակաշատ գյուղ

   

Բերքաշատ գյուղ

   

Գետաշեն գյուղ

   

Եղեգնուտ գյուղ

   

Երասխահուն գյուղ

   

Զարթոնք գյուղ

   

Հայկավան գյուղ

   

Մարգարա գյուղ

   

Մրգաշատ գյուղ

   

Նալբանդյան գյուղ

   

Նոր Արմավիր գյուղ

   

Նոր Արտագերս գյուղ

   

Նոր Կեսարիա գյուղ

   

Նորապատ գյուղ

   

Շենավան գյուղ

   

Ջանֆիդա գյուղ

   

Ջրաշեն գյուղ

   

Վարդանաշեն գյուղ

   

Տանձուտ գյուղ

   

Տարոնիկ գյուղ

   

Փշատավան գյուղ

 

29. Բաղրամյան

Բաղրամյան գյուղ

   

Արգինա գյուղ

   

Արևադաշտ գյուղ

   

Արտամետ գյուղ

   

Բագարան գյուղ

   

Դալարիկ գյուղ

   

Երվանդաշատ գյուղ

   

Լեռնագոգ գյուղ

   

Կողբավան գյուղ

   

Հուշակերտ գյուղ

   

Շենիկ գյուղ

   

Վանանդ գյուղ

   

Տալվորիկ գյուղ

   

Քարակերտ գյուղ

 

33. Արաքս

Գայ գյուղ

   

Ակնաշեն գյուղ

   

Ապագա գյուղ

   

Առատաշեն գյուղ

   

Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) գյուղ

   

Արտիմետ գյուղ

   

Գրիբոյեդով գյուղ

   

Լուսագյուղ գյուղ

   

Խորոնք գյուղ

   

Հայկաշեն գյուղ

   

Մեծամոր գյուղ

   

Ջրառատ գյուղ

   

Ջրարբի գյուղ

 

87. Խոյ

Գեղակերտ գյուղ

   

Աղավնատուն գյուղ

   

Ամբերդ գյուղ

   

Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) գյուղ

   

Արագած գյուղ

   

Արշալույս գյուղ

   

Դաշտ գյուղ

   

Դողս գյուղ

   

Լեռնամերձ գյուղ

   

Ծաղկալանջ գյուղ

   

Ծաղկունք գյուղ

   

Ծիածան գյուղ

   

Հայթաղ գյուղ

   

Հովտամեջ գյուղ

   

Մոնթեավան գյուղ

   

Մրգաստան գյուղ

   

Շահումյան գյուղ

 

94. Փարաքար

Փարաքար գյուղ

   

Այգեկ գյուղ

   

Արևաշատ գյուղ

   

Բաղրամյան գյուղ

   

Թաիրով գյուղ

   

Մերձավան գյուղ

   

Մուսալեռ գյուղ

   

Նորակերտ գյուղ

   

Պտղունք գյուղ».

4) 2.4-րդ բաժնի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Գեղարքունիք

1. Գավառ

Գավառ քաղաք

   

Բերդկունք գյուղ

   

Գանձակ գյուղ

   

Գեղարքունիք գյուղ

   

Լանջաղբյուր գյուղ

   

Լճափ գյուղ

   

Ծաղկաշեն գյուղ

   

Ծովազարդ գյուղ

   

Կարմիրգյուղ գյուղ

   

Հայրավանք գյուղ

   

Նորատուս գյուղ

   

Սարուխան գյուղ

 

3. Մարտունի

Մարտունի քաղաք

   

Աստղաձոր գյուղ

   

Արծվանիստ գյուղ

   

Գեղհովիտ գյուղ

   

Երանոս գյուղ

   

Զոլաքար գյուղ

   

Լեռնակերտ գյուղ

   

Լիճք գյուղ

   

Ծակքար գյուղ

   

Ծովասար գյուղ

   

Ծովինար գյուղ

   

Ձորագյուղ գյուղ

   

Մադինա գյուղ

   

Ներքին Գետաշեն

   

Նշխարք գյուղ

   

Վաղաշեն գյուղ

   

Վարդաձոր գյուղ

   

Վարդենիկ գյուղ

   

Վերին Գետաշեն գյուղ

 

4. Սևան

Սևան քաղաք

   

Գագարին գյուղ

   

Գեղամավան գյուղ

   

Դդմաշեն գյուղ

   

Զովաբեր գյուղ

   

Լճաշեն գյուղ

   

Ծաղկունք գյուղ

   

Ծովագյուղ գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Չկալովկա գյուղ

   

Սեմյոնովկա գյուղ

   

Վարսեր գյուղ

 

5. Վարդենիս

Վարդենիս քաղաք

   

Ազատ գյուղ

   

Ախպրաձոր գյուղ

   

Ակունք գյուղ

   

Այրք գյուղ

   

Ավազան գյուղ

   

Արեգունի գյուղ

   

Արփունք գյուղ

   

Գեղամաբակ գյուղ

   

Գեղամասար գյուղ

   

Գեղաքար գյուղ

   

Դարանակ գյուղ

   

Զառիվեր գյուղ

   

Լճավան գյուղ

   

Լուսակունք գյուղ

   

Խաչաղբյուր գյուղ

   

Ծովակ գյուղ

   

Կախակն գյուղ

   

Կարճաղբյուր գյուղ

   

Կութ գյուղ

   

Կուտական գյուղ

   

Մաքենիս գյուղ

   

Մեծ Մասրիկ գյուղ

   

Ներքին Շորժա գյուղ

   

Նորաբակ գյուղ

   

Նորակերտ գյուղ

   

Շատջրեք գյուղ

   

Շատվան գյուղ

   

Ջաղացաձոր գյուղ

   

Սոթք գյուղ

   

Վանեվան գյուղ

   

Վերին Շորժա գյուղ

   

Տորֆավան գյուղ

   

Տրետուք գյուղ

   

Փամբակ գյուղ

   

Փոքր Մասրիկ գյուղ».

5) 2.5-րդ բաժնի 1-ին, 4-րդ, 6-րդ, 107-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Լոռի

1. Վանաձոր

Վանաձոր քաղաք

   

Գուգարք գյուղ

   

Դարպաս գյուղ

   

Շահումյան գյուղ

 

4. Թումանյան

Թումանյան քաղաք

   

Աթան գյուղ

   

Ահնիձոր գյուղ

   

Դսեղ գյուղ

   

Լորուտ գյուղ

   

Մարց գյուղ

   

Շամուտ գյուղ

   

Չկալով գյուղ

   

Քարինջ գյուղ

   

Քոբայր գյուղ

 

6. Սպիտակ

Սպիտակ քաղաք

   

Արջհովիտ գյուղ

   

Արևաշող գյուղ

   

Գեղասար գյուղ

   

Գոգարան գյուղ

   

Լեռնանցք գյուղ

   

Լեռնավան գյուղ

   

Լուսաղբյուր գյուղ

   

Խնկոյան գյուղ

   

Ծաղկաբեր գյուղ

   

Կաթնաջուր գյուղ

   

Հարթագյուղ գյուղ

   

Մեծ Պարնի գյուղ

   

Նոր Խաչակապ գյուղ

   

Շենավան գյուղ

   

Շիրակամուտ գյուղ

   

Ջրաշեն գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Սարահարթ գյուղ

   

Սարամեջ գյուղ

   

Քարաձոր գյուղ

 

107. Փամբակ

Փամբակ գյուղ

   

Ազնվաձոր գյուղ

   

Անտառամուտ գյուղ

   

Արջուտ գյուղ

   

Բազում գյուղ

   

Գուշար գյուղ

   

Դեբեդ գյուղ

   

Եղեգնուտ գյուղ

   

Ժամատուն գյուղ

   

Լեռնապատ գյուղ

   

Լեռնաջուր գյուղ

   

Ծաղկոց գյուղ

   

Մարգահովիտ գյուղ

   

Ձորագետ գյուղ

   

Ձորագյուղ գյուղ

   

Վահագնաձոր գյուղ

   

Վահագնի գյուղ

   

Քարաբերդ գյուղ».

6) 2.6-րդ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 21-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Կոտայք

1. Հրազդան

Հրազդան քաղաք

   

Լեռնանիստ գյուղ

   

Ջրառատ գյուղ

   

Սոլակ գյուղ

   

Քաղսի գյուղ

 

2. Աբովյան

Աբովյան քաղաք

   

Առինջ գյուղ

   

Արամուս գյուղ

   

Բալահովիտ գյուղ

   

Գեղաշեն գյուղ

   

Գետարգել գյուղ

   

Կաթնաղբյուր գյուղ

   

Կամարիս գյուղ

   

Մայակովսկի գյուղ

   

Պտղնի գյուղ

   

Վերին Պտղնի գյուղ

 

4. Նաիրի

Եղվարդ քաղաք

   

Արագյուղ գյուղ

   

Բուժական գյուղ

   

Զովունի գյուղ

   

Զորավան գյուղ

   

Պռոշյան գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Քասախ գյուղ

 

5. Ծաղկաձոր

Ծաղկաձոր քաղաք

   

Աղավնաձոր գյուղ

   

Արտավազ գյուղ

   

Գոռգոչ գյուղ

   

Հանքավան գյուղ

   

Մարմարիկ գյուղ

   

Մեղրաձոր գյուղ

   

Փյունիկ գյուղ

 

6. Նոր Հաճըն

Նոր Հաճըն քաղաք

   

Արգել գյուղ

   

Գետամեջ գյուղ

   

Թեղենիք գյուղ

   

Մրգաշեն գյուղ

   

Նոր Արտամետ գյուղ

   

Նոր Գեղի գյուղ

   

Քանաքեռավան գյուղ

   

Քարաշամբ գյուղ

 

21. Գառնի

Գառնի գյուղ

   

Գեղադիր գյուղ

   

Գեղարդ գյուղ

   

Գողթ գյուղ

   

Հացավան գյուղ

   

Ողջաբերդ գյուղ».

7) 2.7-րդ բաժնի 2-րդ, 7-րդ, 10-րդ, 15-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Շիրակ

2. Արթիկ

Արթիկ քաղաք

   

Անուշավան գյուղ

   

Արևշատ գյուղ

   

Գեղանիստ գյուղ

   

Գետափ գյուղ

   

Լեռնակերտ գյուղ

   

Լուսակերտ գյուղ

   

Հայկասար գյուղ

   

Հայրենյաց գյուղ

   

Հառիճ գյուղ

   

Հոռոմ գյուղ

   

Հովտաշեն գյուղ

   

Մեծ Մանթաշ գյուղ

   

Մեղրաշեն գյուղ

   

Նահապետավան գյուղ

   

Նոր Կյանք գյուղ

   

Պեմզաշեն գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Սարատակ գյուղ

   

Սպանդարյան գյուղ

   

Վարդաքար գյուղ

   

Տուֆաշեն գյուղ

   

Փանիկ գյուղ

   

Փոքր Մանթաշ գյուղ

 

7. Ախուրյան

Ախուրյան գյուղ

   

Ազատան գյուղ

   

Ախուրիկ գյուղ

   

Ախուրյան կայարանի գյուղ

   

Այգաբաց գյուղ

   

Առափի գյուղ

   

Արևիկ գյուղ

   

Բայանդուր գյուղ

   

Բասեն գյուղ

   

Բենիամին գյուղ

   

Գետք գյուղ

   

Երազգավորս գյուղ

   

Լեռնուտ գյուղ

   

Կամո գյուղ

   

Կապս գյուղ

   

Կառնուտ գյուղ

   

Կարմրաքար գյուղ

   

Կրաշեն գյուղ

   

Հայկավան գյուղ

   

Հացիկ գյուղ

   

Հացիկավան

   

Հովիտ գյուղ

   

Հովունի գյուղ

   

Ղարիբջանյան գյուղ

   

Մայիսյան գյուղ

   

Մարմաշեն գյուղ

   

Մեծ Սարիար գյուղ

   

Շիրակ գյուղ

   

Ոսկեհասկ գյուղ

   

Ջաջուռ գյուղ

   

Ջաջուռավան գյուղ

   

Ջրառատ գյուղ

   

Վահրամաբերդ գյուղ

   

Փոքրաշեն գյուղ

   

Քեթի գյուղ

 

10. Ամասիա

Ամասիա գյուղ

   

Ալվար գյուղ

   

Աղվորիկ գյուղ

   

Արավետ գյուղ

   

Արդենիս գյուղ

   

Արեգնադեմ գյուղ

   

Բանդիվան գյուղ

   

Բերդաշեն գյուղ

   

Բյուրակն գյուղ

   

Գառնառիճ գյուղ

   

Գտաշեն գյուղ

   

Դարիկ գյուղ

   

Եղնաջուր գյուղ

   

Երիզակ գյուղ

   

Զարիշատ գյուղ

   

Զորակերտ գյուղ

   

Լորասար գյուղ

   

Ծաղկուտ գյուղ

   

Կամխուտ գյուղ

   

Հողմիկ գյուղ

   

Հովտուն գյուղ

   

Մեղրաշատ գյուղ

   

Շաղիկ գյուղ

   

Ողջի գյուղ

   

Պաղակն գյուղ

   

Ջրաձոր գյուղ

 

15. Աշոցք

Աշոցք գյուղ

   

Արփենի գյուղ

   

Բաշգյուղ գյուղ

   

Բավրա գյուղ

   

Գոգհովիտ գյուղ

   

Զույգաղբյուր գյուղ

   

Թավշուտ գյուղ

   

Թորոսգյուղ գյուղ

   

Լեռնագյուղ գյուղ

   

Կարմրավան գյուղ

   

Կաքավասար գյուղ

   

Կրասար գյուղ

   

Հարթաշեն գյուղ

   

Ձորաշեն գյուղ

   

Ղազանչի գյուղ

   

Մեծ Սեպասար գյուղ

   

Մուսայելյան գյուղ

   

Սալուտ գյուղ

   

Սարագյուղ գյուղ

   

Սարապատ գյուղ

   

Սիզավետ գյուղ

   

Վարդաղբյուր գյուղ

   

Ցողամարգ գյուղ

   

Փոքր Սարիար գյուղ

   

Փոքր Սեպասար գյուղ».

8) 2.9-րդ բաժնի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Վայոց ձոր

1. Եղեգնաձոր

Եղեգնաձոր քաղաք

   

Գետափ գյուղ

   

Գլաձոր գյուղ

   

Մալիշկա գյուղ

   

Վերնաշեն գյուղ

 

2. Ջերմուկ

Ջերմուկ քաղաք

   

Գնդեվազ գյուղ

   

Կեչուտ գյուղ

 

3. Վայք

Վայք քաղաք

   

Ազատեկ գյուղ

   

Ախտա գյուղ

   

Արին գյուղ

   

Արտավան գյուղ

   

Բարձրունի գյուղ

   

Գոմք գյուղ

   

Զառիթափ գյուղ

   

Զեդեա գյուղ

   

Խնձորուտ գյուղ

   

Կապույտ գյուղ

   

Կարմրաշեն գյուղ

   

Հերհեր գյուղ

   

Հորադիս գյուղ

   

Մարտիրոս գյուղ

   

Նոր Ազնաբերդ գյուղ

   

Սարավան գյուղ

   

Սերս գյուղ

   

Ուղեձոր գյուղ

   

Փոռ գյուղ».

9) 2.10-րդ բաժնի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Տավուշ

4. Նոյեմբերյան

Նոյեմբերյան քաղաք

   

Այրում քաղաք

   

Արճիս գյուղ

   

Բագրատաշեն գյուղ

   

Բաղանիս գյուղ

   

Բարեկամավան գյուղ

   

Բերդավան գյուղ

   

Դեբեդավան գյուղ

   

Դեղձավան գյուղ

   

Դովեղ գյուղ

   

Զորական գյուղ

   

Լճկաձոր գյուղ

   

Կոթի գյուղ

   

Կողբ գյուղ

   

Հաղթանակ գյուղ

   

Ոսկեպար գյուղ

   

Ոսկեվան գյուղ

   

Պտղավան գյուղ

   

Ջուջեվան գյուղ»:

 

Հոդված 8. Օրենքի 2-րդ հավելվածի 2.1-ին բաժնի 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 17-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 41-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 50-րդ, 55-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 64-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 76-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 84-րդ, 85-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 89-րդ, 93-րդ, 95-րդ, 98-րդ, 99-րդ, 103-րդ, 104-րդ, 105-րդ, 106-րդ, 107-րդ, 108-րդ, 109-րդ, 110-րդ, 112-րդ, 113-րդ, 114-րդ, 2.2-րդ բաժնի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 85-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 88-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 91-րդ, 93-րդ, 94-րդ, 95-րդ, 96-րդ, 97-րդ, 2.3-րդ բաժնի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 75-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 85-րդ, 86-րդ, 88-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 91-րդ, 92-րդ, 93-րդ, 95-րդ, 96-րդ, 2.4-րդ բաժնի 7-րդ, 8-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 30-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 62-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 75-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 85-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 89-րդ, 2.5-րդ բաժնի 10-րդ, 15-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 28-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 52-րդ, 59-րդ, 61-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 68-րդ, 70-րդ, 75-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 89-րդ, 95-րդ, 96-րդ, 97-րդ, 98-րդ, 102-րդ, 103-րդ, 108-րդ, 109-րդ, 2.6-րդ բաժնի 11-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 18-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 41-րդ, 43-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 50-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 56-րդ, 58-րդ, 60-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 2.7-րդ բաժնի 4-րդ, 6-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 37-րդ, 46-րդ, 48-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 67-րդ, 69-րդ, 76-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 83-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 92-րդ, 93-րդ, 102-րդ, 104-րդ, 105-րդ, 107-րդ, 110-րդ, 111-րդ, 113-րդ, 115-րդ, 2.9-րդ բաժնի 15-րդ, 22-րդ, 32-րդ, 2.10-րդ բաժնի 1.1-ին և 41-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 9. Օրենքի 2-րդ հավելվածի 2.8-րդ բաժնի 1-ին կետը «Եղվարդ գյուղ» տողից հետո լրացնել «Ըրկենանց գյուղ» տողով:

 

Հոդված 10. Օրենքի 3-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՑԱՆԿ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ

 

1. Աջափնյակ

2. Ավան

3. Արաբկիր

4. Դավթաշեն

5. Էրեբունի

6. Կենտրոն

7. Մալաթիա-Սեբաստիաուղղ.

8. Նոր Նորք

9. Նորք-Մարաշ

10. Նուբարաշեն

11. Շենգավիթ

12. Քանաքեռ-Զեյթուն»:

 

Հոդված 11. Օրենքի 8.2-րդ հոդվածի վերնագրում և տեքստում «Եղվարդ» բառը փոխարինել «Նաիրի» բառով:

 

Հոդված 12. Օրենքի 8.1-ին հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 8.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հրազդան համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաձոր համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և հարավ արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Չարենցավան համայնքին:»։

 

Հոդված 13. Օրենքի 8.2-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 8.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նաիրի համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան, «Բ»-«Գ» հատվածով` Արզնի, «Գ»-«Դ» հատվածով` Աբովյան համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին։»:

 

Հոդված 14. Օրենքի 8.3-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 8.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ծաղկաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզերին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հրազդան համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Քաղսի, «Զ»-«Է» հատվածով` Սոլակ, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Չարենցավան համայնքներին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին։»:

 

Հոդված 15. Օրենքի 8.12-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 8.12

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գառնի համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ջրվեժ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աբովյան համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Երևան քաղաքին։»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.47-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 8.47. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.47-ում:»:

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.47-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 8.47

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աբովյան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակունք համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի, «Դ»-«Ե» հատվածով` Ջրվեժ համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Նաիրի համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Արզնի համայնքին։»:

 

Հոդված 18. Օրենքի 9.4-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 9.4

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ամասիա համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աշոցք համայնքին, հարավից «Գ»-«Ա» հատվածով` Ախուրյան համայնքին։»:

 

Հոդված 19. Օրենքի 9.7-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 9.7

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշոցք համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, հարավից «Գ»-«Ա» հատվածով` Ախուրյան համայնքին։»:

 

Հոդված 20. Օրենքի 9.52-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 9.52

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ախուրյան համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ամասիա, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աշոցք համայնքներին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արթիկ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Անի համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին:»։

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.53-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 9.53. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.53-ում:»:

 

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.53-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 9.53

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արթիկ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ախուրյան համայնքին, արևելքից և հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Անի համայնքին։»:

 

Հոդված 23. Օրենքի 11.3-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 11.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արարատ համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վեդի համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին:»։

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.37-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 11.37. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.37-ում:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.37-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 11.37

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մասիս համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Փարաքար համայնքին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաշատ համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արաքս համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Վաղարշապատ համայնքին:»։

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.38-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 11.38. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.38-ում:»:

 

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.38-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 11.38

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտաշատ համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Վերին Դվին համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Վեդի համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Մասիս համայնքին:»։

 

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.39-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 11.39. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վեդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վեդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.39-ում:»:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.39-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 11.39

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վեդի համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արտաշատ համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արարատ համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին։»:

 

Հոդված 30. Օրենքի 12.1-ին հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 12.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արմավիր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Խոյ համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեծամոր համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բաղրամյան համայնքին։»:

Հոդված 31. Օրենքի 12.2-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 12.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մեծամոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արմավիր համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Խոյ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արաքս համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Բաղրամյան համայնքին։»:

Հոդված 32. Օրենքի 12.7-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 12.7

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բաղրամյան համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արմավիր համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեծամոր համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին։»:

 

Հոդված 33. Օրենքի 12.16-րդ հավելվածի «Նորավան-Լուկաշին սահմանագիծը՝ «Գ»-«Ա»» բաժնում «Հոկտեմբերյանի ջրանցք» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «Արմավիրի ջրանցք» բառերով։

 

Հոդված 34. Օրենքի 12.21-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 12.21

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Փարաքար համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վաղարշապատ համայնքին։»:

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.22-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 12.22. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.22-ում:»:

 

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.22-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 12.22

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՖԵՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ֆերիկ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը չորս կողմից «Ա»-«Ա» հատվածով սահմանակից է Խոյ համայնքին։»:

 

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.23-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 12.23. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.23-ում:»:

 

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.23-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 12.23

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Խոյ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից և հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Փարաքար, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վաղարշապատ, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արաքս, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Մեծամոր, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Արմավիր համայնքներին։»:

 

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.24-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 12.24. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.24-ում:»:

 

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.24-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 12.24

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վաղարշապատ համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խոյ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Փարաքար համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Արաքս համայնքին։»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.25-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 12.25. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.25-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.25-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 12.25

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արաքս համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խոյ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վաղարշապատ համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Մեծամոր համայնքին։»:

 

Հոդված 43. Օրենքի 13.1-ին հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 13.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ջերմուկ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Վայք համայնքին։»:

 

Հոդված 44. Օրենքի 13.2-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 13.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վայք համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջերմուկ համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արենի, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Եղեգնաձոր, «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Եղեգիս համայնքներին։»:

 

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.38-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 13.38. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.38-ում:»:

 

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.38-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 13.38

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Եղեգնաձոր համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղեգիս համայնքին, արևելքից և հարավ- արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վայք համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Արենի համայնքին։»:

 

Հոդված 47. Օրենքի 14.35-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 14.35

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մեծաձոր համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աշտարակ համայնքին, արևելքից, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Թալին համայնքին։»:

 

Հոդված 48. Օրենքի 14.64-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 14.64

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ապարան համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին, հարավից «Գ»-«Ա» հատվածով` Աշտարակ համայնքին։»:

 

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.66-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 14.66. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.66-ում:»:

 

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.66-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 14.66

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Թալին համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լեռնարոտ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Շամիրամ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Արուճ, «Ե»-«Զ» հատվածով` Ամանոս համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզին, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Արագածավան համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Արևուտ, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Արագածավան, «Ժ»-«Ա» հատվածով՝ Արևուտ համայնքներին։»:

 

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.67-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 14.67. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արևուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արևուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.67-ում:»:

 

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.67-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 14.67

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արևուտ համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում և կազմված է երկու հատվածից:

Համայնքի արևմտյան հատվածը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թալին համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագածավան համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին։

Համայնքի արևելյան հատվածը արևմուտքից, հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թալին համայնքին, հարավից «Բ»-«Ա» հատվածով՝ Արագածավան համայնքին։»:

 

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.68-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 14.68. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.68-ում:»:

 

Հոդված 54. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.68-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 14.68

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշտարակ համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Ապարան համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղվարդ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Պռոշյան համայնքներին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Թալին, «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Մեծաձոր, «Թ»-«Ա» հատվածով՝ Թալին համայնքներին։»:

 

Հոդված 55. Օրենքի 15.1-ին հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 15.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գավառ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սևան համայնքին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևանա լճին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մարտունի համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին։»:

 

Հոդված 56. Օրենքի 15.2-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 15.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մարտունի համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գավառ համայնքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևանա լճին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին։»:

 

Հոդված 57. Օրենքի 15.83-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 15.83

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սևան համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ճամբարակ համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Սևանա լճին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գավառ համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին։»:

 

Հոդված 58. Օրենքի 15.84-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 15.84

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վարդենիս համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շողակաթ համայնքին, հյուսիս-արևելքից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարտունի համայնքին, «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Սևանա լճին։»:

 

Հոդված 59. Օրենքի 16.3-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Թումանյան համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ալավերդի համայնքին, արևելքից և հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փամբակ, «Դ»-«Ա» հատվածով՝ Օձուն համայնքներին։»:

 

Հոդված 60. Օրենքի 16.73-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 16.73

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՓԱՄԲԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Փամբակ համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գյուլագարակ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Օձուն համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Թումանյան համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Ֆիոլետովո համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Լերմոնտովո համայնքին, արևմուտքից, հարավից և դարձյալ արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Վանաձոր համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից «Ժ»-«Ա» հատվածով՝ Սպիտակ համայնքին։»:

 

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.80-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 16.80. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.80-ում:»:

 

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.80-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 16.80

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սպիտակ համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ստեփանավան, «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Գյուլագարակ համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փամբակ համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզին։»:

 

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.81-րդ հոդվածով.

 

«Հոդված 16.81. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.80-ում:»:

 

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.81-րդ հավելվածով.

 

«Հավելված 16.81

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վանաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը արևմուտքից, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Փամբակ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լերմոնտովո համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին։»:

 

Հոդված 65. Օրենքի 18.52-րդ հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հավելված 18.52

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոյեմբերյան համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից, հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Իջևան համայնքին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին։»:

 

Հոդված 66. Օրենքի 8.6-րդ, 8.7-րդ, 8.13-րդ, 8.14-րդ, 8.15-րդ, 8.16-րդ, 8.17-րդ, 8.18-րդ. 8.21-րդ, 8.22-րդ, 8.23-րդ, 8.25-րդ, 8.26-րդ, 8.29-րդ, 8.30-րդ, 8.31-րդ, 8.32-րդ, 8.33-րդ, 8.34-րդ, 8.37-րդ, 8.38-րդ, 8.39-րդ, 8.40-րդ, 8.41-րդ, 8.42-րդ, 9.9-րդ, 9.13-րդ, 9.20-րդ, 9.25-րդ, 9.27-րդ, 9.32-րդ, 9.33-րդ, 9.37-րդ, 9.40-րդ, 9.46-րդ, 9.47-րդ, 9.49-րդ, 11.1-ին, 11.2-րդ, 11.4-րդ, 11.5-րդ, 11.6-րդ, 11.7-րդ, 11.8-րդ, 11.9-րդ, 11.10-րդ, 11.11-րդ, 11.12-րդ, 11.13-րդ, 11.14-րդ, 11.15-րդ, 11.16-րդ, 11.17-րդ, 11.18-րդ, 11.20-րդ, 11.21-րդ, 11.22-րդ, 11.23-րդ, 11.24-րդ, 11.25-րդ, 11.26-րդ, 11.27-րդ, 11.28-րդ, 11.29-րդ, 11.31-րդ, 11.32-րդ, 11.33-րդ, 11.35-րդ, 11.36-րդ, 12.3-րդ, 12.4-րդ, 12.5-րդ, 12.6-րդ, 12.8-րդ, 12.9-րդ, 12.10-րդ, 12.11-րդ, 12.12-րդ, 12.13-րդ, 12.14-րդ, 12.15-րդ, 12.16-րդ, 12.17-րդ, 12.18-րդ, 12.19-րդ, 12.20-րդ, 13.12-րդ, 13.18-րդ, 13.26-րդ, 14.1-ին, 14.4-րդ, 14.5-րդ, 14.6-րդ, 14.8-րդ, 14.10-րդ, 14.11-րդ, 14.12-րդ, 14.14-րդ, 14.15-րդ, 14.16-րդ, 14.19-րդ, 14.20-րդ, 14.22-րդ, 14.23-րդ, 14.27-րդ, 14.28-րդ, 14.30-րդ, 14.31-րդ, 14.34-րդ, 14.36-րդ, 14.37-րդ, 14.38-րդ, 14.39-րդ, 14.40-րդ, 14.43-րդ, 14.44-րդ, 14.46-րդ, 14.49-րդ, 14.50-րդ, 14.54-րդ, 14.55-րդ, 14.56-րդ, 14.57-րդ, 14.58-րդ, 14.59-րդ, 14.62-րդ, 14.63-րդ, 15.5-րդ, 15.6-րդ, 15.11-րդ, 15.14-րդ, 15.17-րդ, 15.18-րդ, 15.19-րդ, 15.21-րդ, 15.22-րդ, 15.23-րդ, 15.26-րդ, 15.29-րդ, 15.30-րդ, 15.31-րդ, 15.33-րդ, 15.34-րդ, 15.35-րդ, 15.36-րդ, 15.37-րդ, 15.38-րդ, 15.39-րդ, 15.40-րդ, 15.41-րդ, 15.42-րդ, 15.44-րդ, 15.45-րդ, 15.46-րդ, 15.47-րդ, 15.48-րդ, 15.51-րդ, 15.52-րդ, 15.55-րդ, 15.56-րդ, 15.58-րդ, 15.60-րդ, 15.61-րդ, 15.63-րդ, 15.64-րդ, 15.71-րդ, 15.65-րդ, 15.66-րդ, 15.69-րդ, 15.74-րդ, 15.75-րդ, 15.76-րդ, 15.77-րդ, 15.78-րդ, 15.80-րդ, 16.8-րդ, 16.12-րդ, 16.15-րդ, 16.16-րդ, 16.18-րդ, 16.22-րդ, 16.23-րդ, 16.25-րդ, 16.26-րդ, 16.27-րդ, 16.28-րդ, 16.31-րդ, 16.35-րդ, 16.42-րդ, 16.46-րդ, 16.48-րդ, 16.53-րդ, 16.56-րդ, 16.57-րդ, 16.59-րդ, 16.66-րդ, 16.67-րդ, 16.69-րդ, 16.70-րդ, 16.74-րդ, 18.32-րդ, 18.51-րդ հոդվածները և հավելվածներն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 67. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հանրապետության նախագահ

Ա. Սարգսյան

 

2021 թ. հոկտեմբերի 4

Երևան
ՀՕ-328-Ն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 5 հոկտեմբերի 2021 թվական: