Համարը 
ՀՕ-18
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԺՏ 1995/9
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.1995
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.12.1995
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.12.1995
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից

7 նոյեմբերի 1995թ. Ն-062-I

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են մարզերը և համայնքները:

Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր:

Մեկից ավելի բնակավայրերից բաղկացած համայնքը կոչվում է բազմաբնակավայր համայնք:

(1-ին հոդվածը խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ և ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է տասը մարզի:

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և նրանց վարչական կենտրոններն են`

 

Մարզը

 

Մարզկենտրոնը

Արագածոտն

Աշտարակ

Արարատ

Արտաշատ

Արմավիր

Արմավիր

Գեղարքունիք

Գավառ

Լոռի

Վանաձոր

Կոտայք

Հրազդան

Շիրակ

Գյումրի

Սյունիք

Կապան

Վայոց ձոր

Եղեգնաձոր

Տավուշ

Իջևան

 

(2-րդ հոդվածը փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

Հոդված 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՐԶԵՐԻ և ԵՐևԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ

 

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:

Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արարատի մարզն ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Բաղրամյանի և Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Կամոյի, Կրասնոսելսկի, Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Լոռվա մարզն ընդգրկում է Գուգարքի, Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Կոտայքի մարզն ընդգրկում է Կոտայքի, Հրազդանի և Նաիրիի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի և Արթիկի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Սյունիքի մարզն ընդգրկում է Գորիսի, Կապանի, Մեղրիի և Սիսիանի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Եղեգնաձորի և Վայքի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Տավուշի մարզն ընդգրկում է Իջևանի, Նոյեմբերյանի և Տավուշի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

(3-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 4. Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերը և նրանց ցանկը

(վերնագիրը փոփ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Բնակավայրը բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավոր է:

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 2-ում:

(4-րդ հոդվածը փոփ 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, խմբ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, փոփ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
 

Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միասին, ընդգրկվում են համայնքների մեջ:

(մասն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ցանկը, ըստ նրանց կազմում ընդգրկված բնակավայրերի, տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:

(մասն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

Երևան համայնքի վարչական շրջանների սահմանները որոշվում են «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոնը և դրա անվանումը սահմանվում են սույն օրենքով: Սույն օրենքի հավելված 2-ում նշված բազմաբնակավայր համայնքների կազմում նշված բնակավայրերի ցանկի առաջին տողում նշված բնակավայրը համարվում է համայնքային կենտրոն:

(5-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, փոփ., խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, փոփ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 5.1. Նոր համայնքների ձևավորումը

 

1. Նոր համայնքներ ձևավորվում են համայնքների միավորման կամ բաժանման միջոցով: Նոր համայնքներ ձևավորվում են նաև համայնքի և այլ համայնքի բնակավայրի միավորման կամ համայնքից բնակավայրի անջատման միջոցով:

2. Համայնքների միավորումը մեկից ավելի համայնքների կամ համայնքների և այլ համայնքների բնակավայրերի միավորման միջոցով մեկ նոր համայնքի ձևավորումն է:

3. Համայնքների բաժանումը մեկ համայնքի բաժանման միջոցով մեկից ավելի նոր համայնքների ձևավորումն է, ինչպես նաև համայնքից բնակավայրի անջատումը:

4. Միավորվել կարող են միևնույն մարզի ընդհանուր վարչական սահմաններ ունեցող համայնքները, ինչպես նաև սահմանակից մարզի ընդհանուր վարչական սահմաններ ունեցող համայնքները:

5. Սահմանակից մարզերի համայնքների (բնակավայրերի) միավորման դեպքում սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին պարբերությամբ սահմանված կարգով փոփոխվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանումը:

(5.1-ին հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 5.2. Համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքները

 

1. Համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքներն են՝

1) տնտեսական նպատակահարմարությունը և զարգացման ապահովումը.

2) հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և հասանելիությունը.

3) մարդկային (մասնագիտական) ռեսուրսներով ապահովվածությունը.

4) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնուրույնության ապահովումը.

5) ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև հաղորդակցության այլ միջոցների հասանելիության ապահովումը.

6) արդյունավետ կառավարման իրականացումը:

(5.2-րդ հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5.3. Համայնքների միավորման կամ բաժանման չափորոշիչները

 

Համայնքների միավորումը կամ բաժանումն իրականացվում է համայնքների միավորման կամ բաժանման չափորոշիչներին համապատասխան, որոնք սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

(5.3-րդ հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանման, մարզերի վարչական կենտրոնների, համայնքների, նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, ինչպես նաև մարզերի, բնակավայրերի, համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, օտար, ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության և Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կարծիքները:

Մարզերի և համայնքների սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ սահմանվում են սույն օրենքով։

Համայնքների և մարզերի սահմանների ամրացումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(6-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ. 28.11.06 ՀՕ-217-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն, 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 6.1. Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 6-ում։

(6.1-ին հոդվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն)

 

Հոդված 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

(7-րդ հոդվածը խմբ. 30.06.96 ՀՕ-73, ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.43-ում:

(8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում:

(8.1-ին հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում:

(8.2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում:

(8.3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 (հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.6.

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.11. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում:

(8.12-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.13. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.14. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.15. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.16. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.17. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.20. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.21. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.22. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.23. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.24. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.25. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.26. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.27. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.28. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.29. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.30. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.31. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.32. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.33. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.34. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.35. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.35-ում:

(8.35-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.36. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.37. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.38. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.39. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.40. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.41. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.42. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 8.43. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.44. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.44-ում:

(8.44-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.45. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.45-ում:

(8.45-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.46. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.46-ում:

(8.46-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 8.47. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.47-ում:

(8.47-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 9.1-9.50-ում:

(9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում:

(9.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում:

(9.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արփի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
   (հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.17. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.19. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.22. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.23. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.24. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.25. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.27. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.28. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.29. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.30. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.31. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.33. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հոդված 9.34. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.35. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.36. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.37. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.38. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.39. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.40. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.42. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.43. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.44. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.45. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.46. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.47. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.48. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.49. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 9.50. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.51. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.51-ում:

(9.51-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.52. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.52-ում:

(9.52-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 9.53. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.53-ում:

(9.53-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 10. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը, անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման տրամադրելը

 

Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքների ղեկավարների կողմից օտարվում, ինչպես նաև անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

(10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 13.12.19 ՀՕ-309-Ն)

 

Հոդված 11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում:

(11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:

(11.3-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.8.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.9. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.11. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.12. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.15. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 11.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.22. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.23. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.25. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 11.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

Հոդված 11.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 11.31. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.32. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.33. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.34. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում:

(11.34-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.35. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.36.  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.37. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.37-ում:

(11.37-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.38. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.38-ում:

(11.38-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 11.39. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վեդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վեդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.39-ում:

(11.39-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

Հոդված 12.

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.21-ում:

(12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում:

(12.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.2.  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում:

(12.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 12.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:

(12.7-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 12.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.10. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.11. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 12.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 12.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 12.14. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 12.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

Հոդված 12.16. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 12.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում:

(12.21-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.22. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.22-ում:

(12.22-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.23. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.23-ում:

(12.23-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.24. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.24-ում:

(12.24-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 12.25. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.25-ում:

(12.25-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 13.1-13.36-ում:

(13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.1-ում:

(13.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 Հոդված 13.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.2-ում:

(13.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 13.3. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.5. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.6.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.11.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

(24.09.21 ՀՕ-328-Ն օրենքի 66-րդ հոդվածի փոփոխությունը 13.12-րդ հոդվածի մասով հնարավոր չէ կատարել, քանի որ հավելվածն արդեն իսկ ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն օրենքի 51-րդ հոդվածով)

 Հոդված 13.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.14-ում:

(13.14-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 13.19.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.20. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.21.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.22.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.23.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.25. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

Հոդված 13.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 13.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.28-ում:

(13.28-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.31.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.32.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.33.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

Հոդված 13.34. 

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.35.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 13.36.

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.37. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.37-ում:

(13.37-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 13.38. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.38-ում:

(13.38-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 14.1-14.64-ում:

(14-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն)

 

 Հոդված 14.1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն) 

 

Հոդված 14.4. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ  համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.6. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.8. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.9. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.10. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.11. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը   

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.13. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը    

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.15. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.16. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.17. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.18. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.20. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.21. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.22. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.24. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.25. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.26. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.26-ում:

(14.26-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.27. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

(24.09.21 ՀՕ-328-Ն օրենքի 66-րդ հոդվածի փոփոխությունը 14.27-րդ հոդվածի մասով հնարավոր չէ կատարել, քանի որ հավելվածն արդեն իսկ ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն օրենքի 51-րդ հոդվածով)

 

Հոդված 14.28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.30. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.31. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.32. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.33. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.34. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.35. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.35-ում:

(14.35-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.36. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

(24.09.21 ՀՕ-328-Ն օրենքի 66-րդ հոդվածի փոփոխությունը 14.36-րդ հոդվածի մասով հնարավոր չէ կատարել, քանի որ հավելվածն արդեն իսկ ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն օրենքի 51-րդ հոդվածով)

 

Հոդված 14.37. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.38. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.39. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.40. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.41. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.42. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.43. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.44. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.45. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.46. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.47. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.48. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.49. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.50. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.51. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.52. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.53. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.54. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.55. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.56. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.57. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.58. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.59. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.60. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.61. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.61-ում:

(14.61-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.63. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 14.64. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 14.64 հավելվածում:

(14.64-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.65. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.65-ում:

(14.65-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 14.66. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.66-ում:

(14.66-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.67. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արևուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արևուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.67-ում:

(14.67-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 14.68. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.68-ում:

(14.68-րդ հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 15.1-15.83-ում:

(15-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 15.1 Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.1-ում:

(15.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.2-ում:

(15.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.3-ում:

(15.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.6. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.7. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.8. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.9. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.10. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.11. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.12. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.13. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.14. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.16. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.18. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն) 

 

Հոդված 15.19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.20. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.21. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.22. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.23. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.24. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.25. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.26. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.27. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.28. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.29. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.30. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.31. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.32. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.33. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 15.34. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.35. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.36. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.37. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.38. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.39. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.40. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.41. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.42. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.43. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.44. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.45. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.46. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.48. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.49. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.50. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.51. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.52. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.53. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.54. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.55. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.56. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.57. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.58. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.59. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.60. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.61. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.62. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.63. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.64. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.65. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.66. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.67. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.68. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն) 


 Հոդված 15.69. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.70. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.71. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.72. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.73. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.74. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.75. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.76. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.77. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.78. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.79. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.80. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 15.81. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 15.82. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 15.83. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 15.83 հավելվածում:

(15.83-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.84. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.84-ում:

(15.84-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 16.1-16.77-ում:

(16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.1-ում:

(16.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն) 

 

 Հոդված 16.3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.3-ում:

(16.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.5-ում:

(16.5-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.8. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.9. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
 

 Հոդված 16.10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.13. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

 Հոդված 16.14. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.15. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.17. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.18. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.19. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.20. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.21. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.23. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 16.24. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.26. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.27. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.28. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.29. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.30. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.32. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.32-ում:

(16.32-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.34. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.34-ում:

(16.34-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.35. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.36. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.37. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.39. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.40. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.41. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.42. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.43. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.44. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.45. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.46. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.47. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.48. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.49. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.50. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.51. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն) 

 

 Հոդված 16.52. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.53. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.54. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.55. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.56. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.57. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.58. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.59. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.60. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն) 

 

 Հոդված 16.61. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 16.62.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.63. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.64. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.65. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.67. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.68. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.69. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.70. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.71. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.72.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 Հոդված 16.73. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.73-ում:

(16.73-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.74. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 Հոդված 16.75. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.76. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն) 

 

 Հոդված 16.77. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.77-ում:

(16.77-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 16.78. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.78-ում:

(16.78-րդ  հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 16.79. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)

 

Հոդված 16.80. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.80-ում:

(16.80-րդ  հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 16.81. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.80-ում:

(16.81-րդ  հոդվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81-ում:

(17-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում:

(17.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում:

(17.3 -րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)

 

Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.33. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.34. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.35. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.36. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.37. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.38. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.40. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.41. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.42. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.43. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.44. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.45. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.46. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում:

(17.71-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 17.82. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.82-ում:

(17.82-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.83. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.83-ում:

(17.83-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.84. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.84-ում:

(17.84-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.85. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.85-ում:

(17.85-րդ  հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն) 

 

Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50-ում:

(18-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում:

(18.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն) 

 

Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.46. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.51. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հոդված 18.52. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.52-ում:

(18.52-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.53. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.53-ում:

(18.53-րդ  հոդվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հոդված 18.54.  Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.54-ում:

(18.54-րդ  հոդվածը լրաց. 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)

 

 

Հավելված 2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

 

2.1. Արագածոտն մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Արագածոտն

1. Աշտարակ

Աշտարակ քաղաք

   

Ագարակ գյուղ

   

Աղձք գյուղ

   

Անտառուտ գյուղ

   

Ավան գյուղ

   

Արագածոտն գյուղ

   

Արուճ գյուղ

   

Արտաշավան գյուղ

   

Բազմաղբյուր գյուղ

   

Բյուրական գյուղ

   

Դպրեվանք գյուղ

   

Լեռնարոտ գյուղ

   

Լուսաղբյուր գյուղ

   

Խնուսիկ գյուղ

   

Կարբի գյուղ

   

Կարին գյուղ

   

Կոշ գյուղ

   

Ղազարավան գյուղ

   

Մուղնի գյուղ

   

Նիգատուն գյուղ

   

Նոր Ամանոս գյուղ

   

Նոր Եդեսիա գյուղ

   

Նոր Երզնկա գյուղ

   

Ոսկեհատ գյուղ

   

Ոսկեվազ գյուղ

   

Սաղմոսավան գյուղ

   

Սասունիկ գյուղ

   

Վերին Սասունիկ գյուղ

   

Տեղեր գյուղ

   

Ուշի գյուղ

   

Ուջան գյուղ

   

Փարպի գյուղ

   

Օհանավան գյուղ

   

Օշական գյուղ

   

Օրգով գյուղ

  2. Ապարան Ապարան քաղաք
   

Արագած գյուղ

   

Արայի գյուղ

   

Ափնագյուղ գյուղ

   

Եղիպատրուշ գյուղ

   

Երնջատափ գյուղ

   

Թթուջուր գյուղ

   

Լուսագյուղ գյուղ

   

Ծաղկաշեն գյուղ

   

Կայք գյուղ

   

Հարթավան գյուղ

   

Ձորագլուխ գյուղ

   

Մելիքգյուղ գյուղ

   

Նիգավան գյուղ

   

Շենավան գյուղ

   

Շողակն գյուղ

   

Չքնաղ գյուղ

   

Ջրամբար գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Վարդենիս գյուղ

   

Վարդենուտ գյուղ

   

Քուչակ գյուղ

  3. Թալին Թալին քաղաք
   

Ագարակավան գյուղ

   

Ակունք գյուղ

   

Աշնակ գյուղ

   

Արագածավան գյուղ

   

Արտենի գյուղ

   

Գառնահովիտ գյուղ

   

Գետափ գյուղ

   

Դաշտադեմ գյուղ

   

Դավթաշեն գյուղ

   

Դիան գյուղ

   

Եղնիկ գյուղ

   

Զարինջա գյուղ

   

Զովասար գյուղ

   

Թաթուլ գյուղ

   

Իրինդ գյուղ

   

Լուսակն գյուղ

   

Ծաղկասար գյուղ

   

Կաթնաղբյուր գյուղ

   

Կարմրաշեն գյուղ

   

Կաքավաձոր գյուղ

   

Հացաշեն գյուղ

   

Ձորագյուղ գյուղ

   

Մաստարա գյուղ

   

Ներքին Բազմաբերդ գյուղ

   

Ներքին Սասնաշեն գյուղ

   

Նոր Արթիկ գյուղ

   

Շղարշիկ գյուղ

   

Ոսկեթաս գյուղ

   

Պարտիզակ գյուղ

   

Սուսեր գյուղ

   

Վերին Բազմաբերդ գյուղ

   

Վերին Սասնաշեն գյուղ

   

Ցամաքասար գյուղ

  4. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  5. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  6. Ալագյազ Ալագյազ գյուղ
   

Ավշեն գյուղ

   

Կանիաշիր գյուղ

   

Ճարճակիս գյուղ

   

Միջնատուն գյուղ

   

Միրաք գյուղ

   

Շենկանի գյուղ

   

Ջամշլու գյուղ

   

Ռյա թազա գյուղ

   

Սադունց գյուղ

   

Սիփան գյուղ

  7. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  8. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  9. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  10. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  13. Մեծաձոր Մեծաձոր գյուղ
   

Օթևան գյուղ

  14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  16.  (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  26. Արևուտ

Արևուտ գյուղ

   

Դդմասար գյուղ

   

Թլիկ գյուղ

   

Կանչ գյուղ

   

Հակո գյուղ

   

Սորիկ գյուղ

  27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  29. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  53. Ծաղկահովիտ Ծաղկահովիտ գյուղ
   

Բերքառատ գյուղ

   

Գեղադիր գյուղ

   

Գեղաձոր գյուղ

   

Գեղարոտ գյուղ

   

Լեռնապար գյուղ

   

Ծիլքար գյուղ

   

Հնաբերդ գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Վարդաբլուր գյուղ

  54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  58. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  63.(կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  65. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  66. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  67. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  68. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  69. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  70. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  71. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  73. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  74. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  75. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  76. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  78. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  79. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  80. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  81. Շամիրամ Շամիրամ գյուղ
  82. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  83. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  84. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  85. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  86. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  87. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  88. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  89. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  92. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  93. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  95. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  96. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  97. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  98. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  99. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  100. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  101. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  102. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  103. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  104. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  105. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  106. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  107. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  108. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  109. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  110. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  111. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  112. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  113. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  114. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  115. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.2. Արարատ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Արարատ

1. Արտաշատ

Արտաշատ քաղաք

   

Աբովյան գյուղ

   

Ազատավան գյուղ

   

Այգեզարդ գյուղ

   

Այգեպատ գյուղ

   

Այգեստան գյուղ

   

Արաքսավան գյուղ

   

Արևշատ գյուղ

   

Բաղրամյան գյուղ

   

Բարձրաշեն գյուղ

   

Բերդիկ գյուղ

   

Բերքանուշ գյուղ

   

Բյուրավան գյուղ

   

Բուրաստան գյուղ

   

Գետազատ գյուղ

   

Դալար գյուղ

   

Դեղձուտ գյուղ

   

Դիմիտրով գյուղ

   

Դիտակ գյուղ

   

Դվին գյուղ

   

Լանջազատ գյուղ

   

Կանաչուտ գյուղ

   

Կաքավաբերդ գյուղ

   

Հնաբերդ գյուղ

   

Հովտաշեն գյուղ

   

Մասիս գյուղ

   

Մխչյան գյուղ

   

Մրգանուշ գյուղ

   

Մրգավան գյուղ

   

Մրգավետ գյուղ

   

Նարեկ գյուղ

   

Նշավան գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Շահումյան գյուղ

   

Ոստան գյուղ

   

Ջրաշեն գյուղ

   

Վարդաշեն գյուղ

   

Վերին Արտաշատ գյուղ

   

Քաղցրաշեն գյուղ

  2. Արարատ Արարատ քաղաք
   

Արարատ գյուղ

   

Ավշար գյուղ

   

Արմաշ գյուղ

   

Երասխ գյուղ

   

Զանգակատուն գյուղ

   

Լանջառ գյուղ

   

Նոյակերտ գյուղ

   

Ուրցալանջ գյուղ

   

Պարույր Սևակ գյուղ

   

Սուրենավան գյուղ

   

Վարդաշատ գյուղ

   

Տիգրանաշեն գյուղ

  3. Մասիս Մասիս քաղաք
   

Այնթապ գյուղ

   

Ազատաշեն գյուղ

   

Արբաթ գյուղ

   

Արգավանդ գյուղ

   

Արևաբույր գյուղ

   

Գեղանիստ գյուղ

   

Գետափնյա գյուղ

   

Դաշտավան գյուղ

   

Դարակերտ գյուղ

   

Դարբնիկ գյուղ

   

Զորակ գյուղ

   

Խաչփար գյուղ

   

Հայանիստ գյուղ

   

Հովտաշատ գյուղ

   

Ղուկասավան գյուղ

   

Մարմարաշեն գյուղ

   

Նիզամի գյուղ

   

Նոր Խարբերդ գյուղ

   

Նոր Կյուրին գյուղ

   

Նորաբաց գյուղ

   

Նորամարգ գյուղ

   

Ջրահովիտ գյուղ

   

Ռանչպար գյուղ

   

Սայաթ-Նովա գյուղ

   

Սիս գյուղ

   

Սիփանիկ գյուղ

  4. Վեդի

Վեդի քաղաք

   

Այգավան գյուղ

   

Արալեզ գյուղ

   

Գինեվետ գյուղ

   

Գոռավան գյուղ

   

Դաշտաքար գյուղ

   

Եղեգնավան գյուղ

   

Լանջանիստ գյուղ

   

Լուսաշող գյուղ

   

Լուսառատ գյուղ

   

Նոր Կյանք գյուղ

   

Նոր Ուղի գյուղ

   

Շաղափ գյուղ

   

Ոսկետափ գյուղ

   

Սիսավան գյուղ

   

Վանաշեն գյուղ

   

Տափերական գյուղ

   

Ուրցաձոր գյուղ

   

Փոքր Վեդի գյուղ

  5. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  6. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  7. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  8. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  9. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  10. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  16. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  29. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  30. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  53. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  54. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  58. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  63. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  65. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  66. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  67. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  68. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  69. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  70. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  71. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  72. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  73. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  74. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  75. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  76. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  77. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  78. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  79. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  80. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  81. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  82. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  83. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  84. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  85. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  86. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  87. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  88. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  89. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  90. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  91. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  92. Վերին Դվին Վերին Դվին գյուղ
  93. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  94. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  95. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  96. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  97. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

2.3. Արմավիր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Արմավիր

1. Արմավիր

Արմավիր քաղաք

   

Այգեվան գյուղ

   

Արաքս գյուղ

   

Լենուղի գյուղ

   

Լուկաշին գյուղ

   

Խանջյան գյուղ

   

Հացիկ գյուղ

   

Մայիսյան գյուղ

   

Մյասնիկյան գյուղ

   

Նորավան գյուղ

   

Սարդարապատ գյուղ

 

2. Վաղարշապատ

Էջմիածին քաղաք

   

Ոսկեհատ գյուղ

  3. Մեծամոր

Մեծամոր քաղաք

   

Ալաշկերտ գյուղ

   

Ակնալիճ գյուղ

   

Ամասիա գյուղ

   

Այգեշատ գյուղ

   

Արազափ գյուղ

   

Արգավանդ գյուղ

   

Արևիկ գյուղ

   

Արմավիր գյուղ

   

Արտաշար գյուղ

   

Բամբակաշատ գյուղ

   

Բերքաշատ գյուղ

   

Գետաշեն գյուղ

   

Եղեգնուտ գյուղ

   

Երասխահուն գյուղ

   

Զարթոնք գյուղ

   

Հայկավան գյուղ

   

Մարգարա գյուղ

   

Մրգաշատ գյուղ

   

Նալբանդյան գյուղ

   

Նոր Արմավիր գյուղ

   

Նոր Արտագերս գյուղ

   

Նոր Կեսարիա գյուղ

   

Նորապատ գյուղ

   

Շենավան գյուղ

   

Ջանֆիդա գյուղ

   

Ջրաշեն գյուղ

   

Վարդանաշեն գյուղ

   

Տանձուտ գյուղ

   

Տարոնիկ գյուղ

   

Փշատավան գյուղ

  4. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  5. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  6. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  7. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  8. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  9. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  10. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  16. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

29. Բաղրամյան

Բաղրամյան գյուղ

   

Արգինա գյուղ

   

Արևադաշտ գյուղ

   

Արտամետ գյուղ

   

Բագարան գյուղ

   

Դալարիկ գյուղ

   

Երվանդաշատ գյուղ

   

Լեռնագոգ գյուղ

   

Կողբավան գյուղ

   

Հուշակերտ գյուղ

   

Շենիկ գյուղ

   

Վանանդ գյուղ

   

Տալվորիկ գյուղ

   

Քարակերտ գյուղ

  30. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

33. Արաքս

Գայ գյուղ

   

Ակնաշեն գյուղ

   

Ապագա գյուղ

   

Առատաշեն գյուղ

   

Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) գյուղ

   

Արտիմետ գյուղ

   

Գրիբոյեդով գյուղ

   

Լուսագյուղ գյուղ

   

Խորոնք գյուղ

   

Հայկաշեն գյուղ

   

Մեծամոր գյուղ

   

Ջրառատ գյուղ

   

Ջրարբի գյուղ

  34. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  53. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  54. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  58. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  63. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  65. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  66. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  67. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  68. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  69. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  70. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  71. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  72. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  73. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  74. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  75. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  76. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  77. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  78. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  79. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  80. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  81. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  82. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  83. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  84. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  85. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  86. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

87. Խոյ

Գեղակերտ գյուղ

   

Աղավնատուն գյուղ

   

Ամբերդ գյուղ

   

Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) գյուղ

   

Արագած գյուղ

   

Արշալույս գյուղ

   

Դաշտ գյուղ

   

Դողս գյուղ

   

Լեռնամերձ գյուղ

   

Ծաղկալանջ գյուղ

   

Ծաղկունք գյուղ

   

Ծիածան գյուղ

   

Հայթաղ գյուղ

   

Հովտամեջ գյուղ

   

Մոնթեավան գյուղ

   

Մրգաստան գյուղ

   

Շահումյան գյուղ

  88. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  89. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  90. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  91. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  92. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  93. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

94. Փարաքար

Փարաքար գյուղ

   

Այգեկ գյուղ

   

Արևաշատ գյուղ

   

Բաղրամյան գյուղ

   

Թաիրով գյուղ

   

Մերձավան գյուղ

   

Մուսալեռ գյուղ

   

Նորակերտ գյուղ

   

Պտղունք գյուղ

  95. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  96. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  97. Ֆերիկ Ֆերիկ գյուղ

 

2.4. Գեղարքունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Գեղարքունիք

1. Գավառ

Գավառ քաղաք

   

Բերդկունք գյուղ

   

Գանձակ գյուղ

   

Գեղարքունիք գյուղ

   

Լանջաղբյուր գյուղ

   

Լճափ գյուղ

   

Ծաղկաշեն գյուղ

   

Ծովազարդ գյուղ

   

Կարմիրգյուղ գյուղ

   

Հայրավանք գյուղ

   

Նորատուս գյուղ

   

Սարուխան գյուղ

  2. Ճամբարակ Ճամբարակ քաղաք
   

Աղբերք գյուղ

   

Այգուտ գյուղ

   

Անտառամեջ գյուղ

   

Արծվաշեն գյուղ
(ժամանակավորապես գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ)

   

Արտանիշ գյուղ

   

Բարեպատ գյուղ

   

Գետիկ գյուղ

   

Դպրաբակ գյուղ

   

Դրախտիկ գյուղ

   

Թթուջուր գյուղ

   

Ծափաթաղ գյուղ

   

Կալավան գյուղ

   

Ձորավանք գյուղ

   

Ճապկուտ գյուղ

   

Մարտունի գյուղ

   

Շողակաթ գյուղ

   

Ջիլ գյուղ

   

Վահան գյուղ

 

3. Մարտունի

Մարտունի քաղաք

   

Աստղաձոր գյուղ

   

Արծվանիստ գյուղ

   

Գեղհովիտ գյուղ

   

Երանոս գյուղ

   

Զոլաքար գյուղ

   

Լեռնակերտ գյուղ

   

Լիճք գյուղ

   

Ծակքար գյուղ

   

Ծովասար գյուղ

   

Ծովինար գյուղ

   

Ձորագյուղ գյուղ

   

Մադինա գյուղ

   

Ներքին Գետաշեն

   

Նշխարք գյուղ

   

Վաղաշեն գյուղ

   

Վարդաձոր գյուղ

   

Վարդենիկ գյուղ

   

Վերին Գետաշեն գյուղ

 

4. Սևան

Սևան քաղաք

   

Գագարին գյուղ

   

Գեղամավան գյուղ

   

Դդմաշեն գյուղ

   

Զովաբեր գյուղ

   

Լճաշեն գյուղ

   

Ծաղկունք գյուղ

   

Ծովագյուղ գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Չկալովկա գյուղ

   

Սեմյոնովկա գյուղ

   

Վարսեր գյուղ

 

5. Վարդենիս

Վարդենիս քաղաք

   

Ազատ գյուղ

   

Ախպրաձոր գյուղ

   

Ակունք գյուղ

   

Այրք գյուղ

   

Ավազան գյուղ

   

Արեգունի գյուղ

   

Արփունք գյուղ

   

Գեղամաբակ գյուղ

   

Գեղամասար գյուղ

   

Գեղաքար գյուղ

   

Դարանակ գյուղ

   

Զառիվեր գյուղ

   

Լճավան գյուղ

   

Լուսակունք գյուղ

   

Խաչաղբյուր գյուղ

   

Ծովակ գյուղ

   

Կախակն գյուղ

   

Կարճաղբյուր գյուղ

   

Կութ գյուղ

   

Կուտական գյուղ

   

Մաքենիս գյուղ

   

Մեծ Մասրիկ գյուղ

   

Ներքին Շորժա գյուղ

   

Նորաբակ գյուղ

   

Նորակերտ գյուղ

   

Շատջրեք գյուղ

   

Շատվան գյուղ

   

Ջաղացաձոր գյուղ

   

Սոթք գյուղ

   

Վանեվան գյուղ

   

Վերին Շորժա գյուղ

   

Տորֆավան գյուղ

   

Տրետուք գյուղ

   

Փամբակ գյուղ

   

Փոքր Մասրիկ գյուղ

  6. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  7. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  8. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  9. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
 

10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  16. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  29. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  30. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
 

58. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  59. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  63. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  65. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  66. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  68. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  69. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  70. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  71. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  73. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
 

74. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)

  75. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  76. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  78. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  79. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  81. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  82. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  83. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  84. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  85. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  86. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  87. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  88. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  89. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  92. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 2.5. Լոռի մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Լոռի

1. Վանաձոր

Վանաձոր քաղաք

   

Գուգարք գյուղ

   

Դարպաս գյուղ

   

Շահումյան գյուղ

  2. Ալավերդի

Ալավերդի քաղաք

   

Ախթալա գյուղ

   

Ախթալա քաղաք

   

Ակներ գյուղ

   

Ամոջ գյուղ

   

Այգեհատ գյուղ

   

Առողջարանին կից գյուղ

   

Արդվի գյուղ

   

Արևածագ գյուղ

   

Աքորի գյուղ

   

Բենդիկ գյուղ

   

Թեղուտ գյուղ

   

Ծաթեր գյուղ

   

Ծաղկաշատ գյուղ

   

Կաճաճկուտ գյուղ

   

Կարմիր Աղեկ գյուղ

   

Հագվի գյուղ

   

Հաղպատ գյուղ

   

Ճոճկան գյուղ

   

Մեծ Այրում գյուղ

   

Մղարթ գյուղ

   

Նեղոց գյուղ

   

Շամլուղ քաղաք

   

Շնող գյուղ

    

Ջիլիզա գյուղ

   

Փոքր Այրում գյուղ

   

Քարկոփ գյուղ

   

Օձուն գյուղ

  3. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)
 

4. Թումանյան

Թումանյան քաղաք

   

Աթան գյուղ

   

Ահնիձոր գյուղ

   

Դսեղ գյուղ

   

Լորուտ գյուղ

   

Մարց գյուղ

   

Շամուտ գյուղ

   

Չկալով գյուղ

   

Քարինջ գյուղ

    

Քոբայր գյուղ

 

5. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

6. Սպիտակ

Սպիտակ քաղաք

   

Արջհովիտ գյուղ

   

Արևաշող գյուղ

   

Գեղասար գյուղ

   

Գոգարան գյուղ

   

Լեռնանցք գյուղ

   

Լեռնավան գյուղ

   

Լուսաղբյուր գյուղ

   

Խնկոյան գյուղ

   

Ծաղկաբեր գյուղ

   

Կաթնաջուր գյուղ

   

Հարթագյուղ գյուղ

   

Մեծ Պարնի գյուղ

   

Նոր Խաչակապ գյուղ

   

Շենավան գյուղ

   

Շիրակամուտ գյուղ

   

Ջրաշեն գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Սարահարթ գյուղ

   

Սարամեջ գյուղ

   

Քարաձոր գյուղ

  7. Ստեփանավան

Ստեփանավան քաղաք

   

Արմանիս գյուղ

   

Կաթնաղբյուր գյուղ

   

Ուրասար գյուղ

  8. Տաշիր Տաշիր քաղաք
   

Ապավեն գյուղ

   

Արծնի գյուղ

   

Բլագոդարնոյե գյուղ

   

Գետավան գյուղ

   

Գոգավան գյուղ

   

Դաշտադեմ գյուղ

   

Լեռնահովիտ գյուղ

   

Կաթնառատ գյուղ

   

Կրուգլայա շիշկա գյուղ

   

Ձյունաշող գյուղ

   

Ձորամուտ գյուղ

    

Մեդովկա գյուղ

   

Մեծավան գյուղ

   

Մեղվահովիտ գյուղ

   

Միխայլովկա գյուղ

   

Նովոսելցովո գյուղ

   

Նորամուտ գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Պաղաղբյուր գյուղ

   

Պետրովկա գյուղ

   

Պրիվոլնոյե գյուղ

   

Սարատովկա գյուղ

   

Սարչապետ գյուղ

  9. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  10. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  16. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  29. Գյուլագարակ Գյուլագարակ գյուղ
   

Ամրակից գյուղ

   

Գարգառ գյուղ

   

Կուրթան գյուղ

   

Հոբարձի գյուղ

   

Պուշկինո գյուղ

   

Վարդաբլուր գյուղ

  30. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  43. Լերմոնտովո Լերմոնտովո գյուղ
   

Անտառաշեն գյուղ

  44. Լոռի Բերդ Լոռի Բերդ գյուղ
   

Ագարակ գյուղ

   

Բովաձոր գյուղ

   

Լեջան գյուղ

   

Կողես գյուղ

   

Հովնանաձոր գյուղ

   

Յաղդան գյուղ

   

Սվերդլով գյուղ

   

Ուռուտ գյուղ

  45. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  58. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  63. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  65. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  66. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  68. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  69. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  70. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  71. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
 

72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

73. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

74. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)

  75.(կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

76. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  78. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  79. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  81. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  82. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  83. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  84. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  85. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  86. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  87. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  88. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)
  89. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  92. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  93. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  95. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  96. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  97. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  98. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

99. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  100. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)
  101. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  102. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  103. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  104. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  105. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  106. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
 

107. Փամբակ

Փամբակ գյուղ

   

Ազնվաձոր գյուղ

   

Անտառամուտ գյուղ

   

Արջուտ գյուղ

   

Բազում գյուղ

   

Գուշար գյուղ

   

Դեբեդ գյուղ

   

Եղեգնուտ գյուղ

   

Ժամատուն գյուղ

   

Լեռնապատ գյուղ

   

Լեռնաջուր գյուղ

   

Ծաղկոց գյուղ

   

Մարգահովիտ գյուղ

   

Ձորագետ գյուղ

   

Ձորագյուղ գյուղ

   

Վահագնաձոր գյուղ

   

Վահագնի գյուղ

   

Քարաբերդ գյուղ

  108. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  109. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  110. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  111. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  112. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)
  113. Ֆիոլետովո Ֆիոլետովո գյուղ

 

2.6. Կոտայք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Կոտայք

1. Հրազդան

Հրազդան քաղաք

   

Լեռնանիստ գյուղ

   

Ջրառատ գյուղ

   

Սոլակ գյուղ

   

Քաղսի գյուղ

 

2. Աբովյան

Աբովյան քաղաք

   

Առինջ գյուղ

   

Արամուս գյուղ

   

Բալահովիտ գյուղ

   

Գեղաշեն գյուղ

   

Գետարգել գյուղ

   

Կաթնաղբյուր գյուղ

   

Կամարիս գյուղ

   

Մայակովսկի գյուղ

   

Պտղնի գյուղ

   

Վերին Պտղնի գյուղ

  3. Բյուրեղավան Բյուրեղավան քաղաք
   

Ջրաբեր գյուղ

   

Նուռնուս գյուղ

 

4. Նաիրի

Եղվարդ քաղաք

   

Արագյուղ գյուղ

   

Բուժական գյուղ

   

Զովունի գյուղ

   

Զորավան գյուղ

   

Պռոշյան գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Քասախ գյուղ

 

5. Ծաղկաձոր

Ծաղկաձոր քաղաք

   

Աղավնաձոր գյուղ

   

Արտավազ գյուղ

   

Գոռգոչ գյուղ

   

Հանքավան գյուղ

   

Մարմարիկ գյուղ

   

Մեղրաձոր գյուղ

   

Փյունիկ գյուղ

 

6. Նոր Հաճըն

Նոր Հաճըն քաղաք

   

Արգել գյուղ

   

Գետամեջ գյուղ

   

Թեղենիք գյուղ

   

Մրգաշեն գյուղ

   

Նոր Արտամետ գյուղ

   

Նոր Գեղի գյուղ

   

Քանաքեռավան գյուղ

   

Քարաշամբ գյուղ

  7. Չարենցավան Չարենցավան քաղաք
   

Ալափարս գյուղ

   

Արզական գյուղ

   

Բջնի գյուղ

   

Կարենիս գյուղ

   

Ֆանտան գյուղ

  8. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  9. Ակունք Ակունք գյուղ
   

Զառ գյուղ

   

Զովաշեն գյուղ

   

Կապուտան գյուղ

   

Կոտայք գյուղ

   

Հատիս գյուղ

   

Նոր գյուղ

   

Սևաբերդ գյուղ

  10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  16. Արզնի Արզնի գյուղ
 

17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  18. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
 

21. Գառնի

Գառնի գյուղ

   

Գեղադիր գյուղ

   

Գեղարդ գյուղ

   

Գողթ գյուղ

   

Հացավան գյուղ

   

Ողջաբերդ գյուղ

  22. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  29. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  53. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  54. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  57. Ջրվեժ Ջրվեժ գյուղ
   

Զովք գյուղ

   

Ձորաղբյուր գյուղ

  58. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  63. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  65. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  66. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.7. Շիրակ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Շիրակ

1. Գյումրի Գյումրի քաղաք
 

2. Արթիկ

Արթիկ քաղաք

   

Անուշավան գյուղ

   

Արևշատ գյուղ

   

Գեղանիստ գյուղ

   

Գետափ գյուղ

   

Լեռնակերտ գյուղ

   

Լուսակերտ գյուղ

   

Հայկասար գյուղ

   

Հայրենյաց գյուղ

   

Հառիճ գյուղ

   

Հոռոմ գյուղ

   

Հովտաշեն գյուղ

   

Մեծ Մանթաշ գյուղ

   

Մեղրաշեն գյուղ

   

Նահապետավան գյուղ

   

Նոր Կյանք գյուղ

   

Պեմզաշեն գյուղ

   

Սարալանջ գյուղ

   

Սարատակ գյուղ

   

Սպանդարյան գյուղ

   

Վարդաքար գյուղ

   

Տուֆաշեն գյուղ

   

Փանիկ գյուղ

   

Փոքր Մանթաշ գյուղ

 

3. Անի

Մարալիկ քաղաք
   

Աղին գյուղ

   

Անիավան գյուղ

   

Անիպեմզա գյուղ

   

Բագրավան գյուղ

   

Բարձրաշեն գյուղ

   

Գուսանագյուղ գյուղ

   

Իսահակյան գյուղ

   

Լանջիկ գյուղ

   

Լուսաղբյուր գյուղ

   

Հայկաձոր գյուղ

   

Ձիթհանքով գյուղ

   

Ձորակապ գյուղ

   

Շիրակավան գյուղ

   

Նորշեն գյուղ

   

Ջրափի գյուղ

   

Սառնաղբյուր գյուղ

   

Սարակապ գյուղ

   

Քարաբերդ գյուղ

  4. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  5. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  6. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

7. Ախուրյան

Ախուրյան գյուղ

   

Ազատան գյուղ

   

Ախուրիկ գյուղ

   

Ախուրյան կայարանի գյուղ

   

Այգաբաց գյուղ

   

Առափի գյուղ

   

Արևիկ գյուղ

   

Բայանդուր գյուղ

   

Բասեն գյուղ

   

Բենիամին գյուղ

   

Գետք գյուղ

   

Երազգավորս գյուղ

   

Լեռնուտ գյուղ

   

Կամո գյուղ

   

Կապս գյուղ

   

Կառնուտ գյուղ

   

Կարմրաքար գյուղ

   

Կրաշեն գյուղ

   

Հայկավան գյուղ

   

Հացիկ գյուղ

   

Հացիկավան

   

Հովիտ գյուղ

   

Հովունի գյուղ

   

Ղարիբջանյան գյուղ

   

Մայիսյան գյուղ

   

Մարմաշեն գյուղ

   

Մեծ Սարիար գյուղ

   

Շիրակ գյուղ

   

Ոսկեհասկ գյուղ

   

Ջաջուռ գյուղ

   

Ջաջուռավան գյուղ

   

Ջրառատ գյուղ

   

Վահրամաբերդ գյուղ

   

Փոքրաշեն գյուղ

   

Քեթի գյուղ

 

8. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

10. Ամասիա

Ամասիա գյուղ

   

Ալվար գյուղ

   

Աղվորիկ գյուղ

   

Արավետ գյուղ

   

Արդենիս գյուղ

   

Արեգնադեմ գյուղ

   

Բանդիվան գյուղ

   

Բերդաշեն գյուղ

   

Բյուրակն գյուղ

   

Գառնառիճ գյուղ

   

Գտաշեն գյուղ

   

Դարիկ գյուղ

   

Եղնաջուր գյուղ

   

Երիզակ գյուղ

   

Զարիշատ գյուղ

   

Զորակերտ գյուղ

   

Լորասար գյուղ

   

Ծաղկուտ գյուղ

   

Կամխուտ գյուղ

   

Հողմիկ գյուղ

   

Հովտուն գյուղ

   

Մեղրաշատ գյուղ

   

Շաղիկ գյուղ

   

Ողջի գյուղ

   

Պաղակն գյուղ

   

Ջրաձոր գյուղ

  11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

15. Աշոցք

Աշոցք գյուղ

   

Արփենի գյուղ

   

Բաշգյուղ գյուղ

   

Բավրա գյուղ

   

Գոգհովիտ գյուղ

   

Զույգաղբյուր գյուղ

   

Թավշուտ գյուղ

   

Թորոսգյուղ գյուղ

   

Լեռնագյուղ գյուղ

   

Կարմրավան գյուղ

   

Կաքավասար գյուղ

   

Կրասար գյուղ

   

Հարթաշեն գյուղ

   

Ձորաշեն գյուղ

   

Ղազանչի գյուղ

   

Մեծ Սեպասար գյուղ

   

Մուսայելյան գյուղ

   

Սալուտ գյուղ

   

Սարագյուղ գյուղ

   

Սարապատ գյուղ

   

Սիզավետ գյուղ

   

Վարդաղբյուր գյուղ

   

Ցողամարգ գյուղ

   

Փոքր Սարիար գյուղ

   

Փոքր Սեպասար գյուղ

  16. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  23. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
 

28. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

  29. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  30. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

43. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  44. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  54. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  58. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  63. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

65. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  66. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  67. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  68. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  69. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  70. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  71. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  73. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  74. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  75. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  76. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  77. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  78. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  79. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  81. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  82. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  83. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  84. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  85. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  86. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  87. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  88. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  89. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  90. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  91. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  92. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  93. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  95. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  96. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  97. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  98. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  99. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  100. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  101. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  102. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  103. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  104. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  105. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  106. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  107. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  108. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  109. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  110. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  111. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  112. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  113. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  114. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  115. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  116. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  117. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  118. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  119. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.8. Սյունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
Սյունիք 1. Կապան Կապան քաղաք
   

Ագարակ գյուղ

   

Աղվանի գյուղ

   

Աճանան գյուղ

   

Անտառաշատ գյուղ

   

Առաջաձոր գյուղ

   

Արծվանիկ գյուղ

   

Բարգուշատ գյուղ

   

Գեղանուշ գյուղ

   

Գոմարան գյուղ

   

Դավիթ Բեկ գյուղ

   

Դիցմայրի գյուղ

   

Եղեգ գյուղ

   

Եղվարդ գյուղ

    Ըրկենանց գյուղ
   

Խդրանց գյուղ

   

Խորձոր գյուղ

   

Ծավ գյուղ

   

Կաղնուտ գյուղ

   

Ձորաստան գյուղ

   

Ճակատեն գյուղ

   

Ներքին Խոտանան գյուղ

   

Ներքին Հանդ գյուղ

   

Նորաշենիկ գյուղ

   

Շիկահող գյուղ

   

Շիշկերտ գյուղ

   

Շրվենանց գյուղ

   

Չափնի գյուղ

   

Սզնակ գյուղ

   

Սյունիք գյուղ

   

Սրաշեն գյուղ

   

Սևաքար գյուղ

   

Վանեք գյուղ

   

Վարդավանք գյուղ

   

Վերին Խոտանան գյուղ

   

Տանձավեր գյուղ

   

Տավրուս գյուղ

   

Ուժանիս գյուղ

   

Օխտար գյուղ

  2. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  3. Գորիս Գորիս քաղաք
   

Ակներ գյուղ

   

Աղբուլաղ գյուղ

   

Բարձրավան գյուղ

   

Խնձորեսկ գյուղ

   

Հարթաշեն գյուղ

   

Ձորակ գյուղ

   

Ներքին Խնձորեսկ գյուղ

   

Շուռնուխ գյուղ

   

Որոտան գյուղ

   

Վանանդ գյուղ

   

Վերիշեն գյուղ

   

Քարահունջ գյուղ

  4. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  5. Մեղրի Մեղրի քաղաք
   

Ագարակ քաղաք

   

Ալվանք գյուղ

   

Այգեձոր գյուղ

   

Գուդեմնիս գյուղ

   

Թխկուտ գյուղ

   

Լեհվազ գյուղ

   

Լիճք գյուղ

   

Կարճևան գյուղ

   

Կուրիս գյուղ

   

Նռնաձոր գյուղ

   

Շվանիձոր գյուղ

   

Վահրավար գյուղ

   

Վարդանիձոր գյուղ

   

Տաշտուն գյուղ

  6. Սիսիան  Սիսիան քաղաք
   

Ախլաթյան գյուղ

   

Աղիտու գյուղ

   

Անգեղակոթ գյուղ

   

Աշոտավան գյուղ

   

Արևիս գյուղ

   

Բալաք գյուղ

   

Բնունիս գյուղ

   

Բռնակոթ գյուղ

   

Գետաթաղ գյուղ

   

Գորայք գյուղ

   

Դաստակերտ քաղաք

   

Դարբաս գյուղ

   

Թանահատ գյուղ

   

Թասիկ գյուղ

   

Իշխանասար գյուղ

   

Լծեն գյուղ

   

Լոր գյուղ

   

Ծղուկ գյուղ

   

Հացավան գյուղ

   

Մուցք գյուղ

   

Նժդեհ գյուղ

   

Նորավան գյուղ

   

Շաղատ գյուղ

   

Շամբ գյուղ

   

Շաքի գյուղ

   

Շենաթաղ գյուղ

   

Որոտնավան գյուղ

   

Սալվարդ գյուղ

   

Սառնակունք գյուղ

   

Սպանդարյան գյուղ

   

Վաղատին գյուղ

   

Տոլորս գյուղ

   

Տորունիք գյուղ

   

Ցղունի գյուղ

   

Ույծ գյուղ

  7. Քաջարան Քաջարան քաղաք
   

Անդոկավան գյուղ

   

Աջաբաջ գյուղ

   

Բաբիկավան գյուղ

   

Գեղավանք գյուղ

   

Գեղի գյուղ

   

Գետիշեն գյուղ

   

Լեռնաձոր

   

Կաթնառատ գյուղ

   

Կավճուտ գյուղ

   

Կարդ գյուղ

   

Կիցք գյուղ

   

Ձագիկավան գյուղ

   

Ներքին Գիրաթաղ գյուղ

   

Նոր Աստղաբերդ

   

Ոչեթի գյուղ

   

Վերին Գեղավանք գյուղ

   

Վերին Գիրաթաղ գյուղ

   

Փուխրուտ գյուղ

   

Քաջարանց գյուղ

   

Քարուտ գյուղ

  8. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  16. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

25. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

26. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  27. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)
  29. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
 

31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  32. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
 

48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  49. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  53. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  54. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  58. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  63. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  64. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  65. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  66. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  67. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  68. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  69. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  70. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  71. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  72. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  73. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  74. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  75. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  76. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  77. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  78. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  79. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  80. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  81. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

82. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

83. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  84. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  85. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  86. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  87. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  88. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  89. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  90. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  91. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  92. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  93. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
  94. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  95. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  96. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  97. Տաթև

Շինուհայր գյուղ

    Տաթև գյուղ
   

Հալիձոր գյուղ

   

Հարժիս գյուղ

   

Սվարանց գյուղ

   

Խոտ գյուղ

   

Տանձատափ գյուղ

   

Քաշունի գյուղ

  98. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  99. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  100. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  101. Տեղ Տեղ գյուղ
   

Արավուս գյուղ

   

Խնածախ գյուղ

   

Խոզնավար գյուղ

   

Կոռնիձոր գյուղ

   

Վաղատուր գյուղ

   

Քարաշեն գյուղ

  102. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  103. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  104. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  105. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
 

106. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  107. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
  108. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  109. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  110. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  111. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  112. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
  113. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.9. Վայոց Ձոր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Վայոց ձոր

1. Եղեգնաձոր

Եղեգնաձոր քաղաք

   

Գետափ գյուղ

   

Գլաձոր գյուղ

   

Մալիշկա գյուղ

   

Վերնաշեն գյուղ

 

2. Ջերմուկ

Ջերմուկ քաղաք

   

Գնդեվազ գյուղ

    

Կեչուտ գյուղ

 

3. Վայք

Վայք քաղաք

   

Ազատեկ գյուղ

   

Ախտա գյուղ

   

Արին գյուղ

   

Արտավան գյուղ

   

Բարձրունի գյուղ

   

Գոմք գյուղ

   

Զառիթափ գյուղ

   

Զեդեա գյուղ

   

Խնձորուտ գյուղ

   

Կապույտ գյուղ

   

Կարմրաշեն գյուղ

   

Հերհեր գյուղ

   

Հորադիս գյուղ

   

Մարտիրոս գյուղ

   

Նոր Ազնաբերդ գյուղ

   

Սարավան գյուղ

   

Սերս գյուղ

   

Ուղեձոր գյուղ

   

Փոռ գյուղ

  4. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  5. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  6. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  7. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  8. Արենի Արենի գյուղ
   

Ագարակաձոր գյուղ

   

Աղավնաձոր

   

Արփի գյուղ

   

Ամաղու գյուղ

   

Գնիշիկ գյուղ

   

Ելփին գյուղ

   

Խաչիկ գյուղ

   

Մոզրով գյուղ

   

Չիվա գյուղ

   

Ռինդ գյուղ

  9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  16. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

17. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  18. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

29. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

35. Եղեգիս

Շատին գյուղ
   

Աղնջաձոր գյուղ

   

Արատես գյուղ

   

Արտաբույնք գյուղ

   

Գետիկվանք գյուղ

   

Գողթանիկ գյուղ

   

Եղեգիս գյուղ

   

Թառաթումբ գյուղ

   

Կալասար գյուղ

   

Հերմոն գյուղ

   

Հորբատեղ գյուղ

   

Հորս գյուղ

   

Սալլի գյուղ

   

Սևաժայռ գյուղ

   

Վարդահովիտ գյուղ

   

Քարագլուխ գյուղ

  36. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
 

41. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

  42. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

2.10 ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ
 

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Տավուշ

1. Իջևան Իջևան քաղաք
   

Ազատամուտ գյուղ

   

Ակնաղբյուր գյուղ

   

Աճարկուտ գյուղ

   

Այգեհովիտ գյուղ

   

Աչաջուր գյուղ

   

Բերքաբեր գյուղ

   

Գանձաքար գյուղ

   

Գետահովիտ գյուղ

   

Դիտավան գյուղ

   

Ենոքավան գյուղ

   

Լուսահովիտ գյուղ

   

Լուսաձոր գյուղ

   

Խաշթառակ գյուղ

   

Ծաղկավան գյուղ

   

Կայան գյուղ

   

Կիրանց գյուղ

   

Սարիգյուղ գյուղ

   

Սևքար գյուղ

   

Վազաշեն գյուղ

  1.1. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  2. Բերդ Բերդ քաղաք
   

Այգեձոր գյուղ

   

Այգեպար գյուղ

   

Արծվաբերդ գյուղ

   

Իծաքար գյուղ

   

Վերին Ծաղկավան գյուղ

   

Մովսես գյուղ

   

Նավուր գյուղ

   

Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ

   

Նորաշեն գյուղ

   

Չինարի գյուղ

   

Չինչին գյուղ

   

Չորաթան գյուղ

   

Պառավաքար գյուղ

   

Վարագավան գյուղ

   

Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ

    Տավուշ գյուղ
  3. Դիլիջան Դիլիջան քաղաք
   

Հաղարծին գյուղ

   

Թեղուտ գյուղ

   

Գոշ գյուղ

   

Աղավնավանք գյուղ

   

Հովք գյուղ

   

Խաչարձան գյուղ

   

Ճերմակավան գյուղ

    Գեղատափ գյուղ
 

4. Նոյեմբերյան

Նոյեմբերյան քաղաք

   

Այրում քաղաք

   

Արճիս գյուղ

   

Բագրատաշեն գյուղ

   

Բաղանիս գյուղ

   

Բարեկամավան գյուղ

   

Բերդավան գյուղ

   

Դեբեդավան գյուղ

   

Դեղձավան գյուղ

   

Դովեղ գյուղ

   

Զորական գյուղ

   

Լճկաձոր գյուղ

   

Կոթի գյուղ

   

Կողբ գյուղ

   

Հաղթանակ գյուղ

   

Ոսկեպար գյուղ

   

Ոսկեվան գյուղ

   

Պտղավան գյուղ

   

Ջուջեվան գյուղ

  5. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  6. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  7. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  8. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  9. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  10. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  11. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  12. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
  13. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  14. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  15. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  16. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  18. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  20. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  21. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  22. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  23. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  25. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  26. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  27. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  28. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  29. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  30. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  31. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  32. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  33. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  34. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  35. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  36. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  37. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  38. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  39. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  41. (կետն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)
  42. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  43. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  44. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
  45. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  46. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  47. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  48. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  49. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  50. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  51. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  52. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  53. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  54. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  55. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  56. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
  57. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  58. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  59. (կետն ուժը կորցրել է 17.04.20 ՀՕ-227-Ն)
  60. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  61. (կետն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)
  62. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)


 

(հավելվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ, լրաց., փոփ. 13.06.06 ՀՕ-147-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, խմբ., փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ., փոփ. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն, 17.04.20 ՀՕ-227-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն,  խմբ., փոփ. 09.06.22 ՀՕ-266-Ն)

 

 

Հավելված 3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՑԱՆԿ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ

(վերնագիրը խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

1. Աջափնյակ

2. Ավան

3. Արաբկիր

4. Դավթաշեն

5. Էրեբունի

6. Կենտրոն

7. Մալաթիա-Սեբաստիա

8. Նոր Նորք

9. Նորք-Մարաշ

10. Նուբարաշեն

11. Շենգավիթ

12. Քանաքեռ-Զեյթուն

(հավելվածը լրաց. 30.06.96 ՀՕ-73, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

 

Հավելված 6

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երևան քաղաքը սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերին։

 

Երևան-Կոտայքի մարզ

 

Սահմանագիծը «Ա-Բ» կետերով հարում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի, Քասախի, Զովունիի, Ներքին Պտղնիի, Վերին Պտղնիի, Առինջի, Ջրվեժի, Հացավանի համայնքների արտաքին սահմաններին։

Սահմանագիծն սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկի համայնքների համար։ Սահմանագիծը հենակետ թիվ 1-ից շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ մինչև Մասիս-Նուռնուս երկաթգիծը և հատում այն` հենակետ թիվ 2, այնուհետև մինչև անձրևատար ձորակը` հենակետ թիվ 3, ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև ջրատարը` հենակետ թիվ 4։ Այնուհետև շարունակվում է ջրատարի հյուսիսային եզրով դեպի արևելք և անցնելով թ.թ. 5-8 հենակետերը, հասնում է մինչև հենակետ թիվ 9: Թիվ 9 հենակետից սահմանագիծը անցնում է զինվորական մասի հյուսիսարևմտյան կողմից շրջանցող ճանապարհով և հասնում Երևան-Աշտարակ մայրուղուն, հատում այն` հենակետ թիվ 10, այնուհետև մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ մինչև հենակետ թիվ 11, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Պռոշյանի և Քասախի համայնքների համար։

Թիվ 11 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Երևան-Աշտարակ մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով մինչև հենակետ թիվ 12, թեքվում է հյուսիս-արևելք` մինչև Գևորգ Չաուշի 50 հասցեում գտնվող պարիսպը (նախկին Հայֆիլմ)` հենակետ թիվ 13, և, հյուսիսային մասով ընդգրկելով հենակետ թիվ 14` շրջանցում է այն, հասնում հենակետ թիվ 15։ Թիվ 15 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 16։ Սահմանագիծը, արևելյան եզրով շրջանցելով Կարմիր խաչի պարիսպը, հասնում է հենակետ թիվ 17, որը գտնվում է Քասախ գյուղի Զորավար Անդրանիկի 2-րդ փողոցի եզրին։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և շարունակվում մինչև ջրատար խողովակի հյուսիսային եզրին գտնվող թիվ 18 հենակետ, ջրատար խողովակով շարունակվում մինչև Դավթաշեն թաղամասի խմելու ջրի կարգավորիչ ջրամբարի պարսպի հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 19։

Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, շրջանցելով ջրամբարը, անցնում է թիվ 20 հենակետով, հասնում հենակետ թիվ 21, որը գտնվում է ջրատար խողովակի հյուսիսային մասում, շարունակվում ջրատար խողովակով մինչև «Դավթաշեն-2» էլեկտրաենթակայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 22, թեքվում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 23, այնուհետև հյուսիս-արևելք և, անցնելով թ.թ. 24-27 հենակետերով, հասնում է անձրևատար ձորակին` հենակետ թիվ 28, ձորակով բարձրանում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 29, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Քասախի և Զովունիի համայնքների համար։

Սահմանագիծը թիվ 29 հենակետից թեքվում է հյուսիս-արևելք մինչև զինվորական մասի պարիսպը` հենակետ թիվ 30։ Այնուհետև հյուսիսային կողմով շրջանցելով զինվորական մասի պարիսպը և անցնելով թ.թ. 31-33 հենակետերը` հասնում է հենակետ թիվ 34-ին, որը գտնվում է զինվորական մասը շրջանցող պարսպի և Զովունի գյուղի 35-րդ փողոցի հատման մասում։ Թիվ 34 հենակետից սահմանագիծը անցնում է Դավթաշենի կաթսայատան պարսպին զուգահեռ ճանապարհի հյուսիսային եզրով դեպի հարավ, այնուհետև դեպի արևելք, անցնելով թ.թ. 35-37 հենակետերը, հասնում է հենակետ թիվ 38-ին, թեքվում դեպի հյուսիս` հենակետ թիվ 39, որը գտնվում է 4-րդ թաղամասով անցնող փողոցի եզրին։ Նույն փողոցով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հասնում հենակետ թիվ 40, այնուհետև մինչև հենակետ թիվ 41, թեքվում է հյուսիս` էլեկտրական գծին զուգահեռ հասնում է հենակետ թիվ 42, որը գտնվում է Զովունի գյուղի գերեզմանոցից իջնող փողոցի եզրին։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք` ուղիղ գծով շարունակվում է մինչև «Արաքս» արդյունաբերական հանգույցի պարսպի հյուսիսային անկյունը` հենակետ թիվ 43, պարսպով անցնելով թիվ 44 հենակետը` շրջանցում է արդյունաբերական հանգույցը, հասնում հենակետ թիվ 45-ին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, մինչև Երևան-Եղվարդ ճանապարհը` հենակետ թիվ 46, հատում է ճանապարհը, հասնում հենակետ թիվ 47, որը գտնվում է էլեկտրաենթակայանի պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունում։ Թիվ 47 հենակետից հարավարևելյան կողմի պարսպով շրջանցում է այն և հասնում ենթակայանի պարսպի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 48, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Հրազդան գետը` հենակետ թիվ 49, որը գտնվում է գետի աջ ափին։ Սահմանագիծը շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով` իր մեջ ընդգրկելով թ.թ. 50-52 հենակետերը։ Թիվ 52 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է կիրճի հարավարևելյան եզրով՝ թիվ 53 հենակետով, հատում է ոռոգման ջրանցքը և շարունակվում մինչև ռադիոկայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 54։ Թիվ 54 հենակետից թեքվելով դեպի արևելք, անցնում է կիրճի հարավային եզրով մինչև արտադրական օբյեկտի պարիսպը` հենակետ թիվ 55, ապա հենակետ թիվ 56, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Ներքին Պտղնի և Վերին Պտղնի համայնքների համար։ Այստեղից սահմանագիծը շրջանցում է պարիսպը, թեքվում հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը մինչև հենակետ թիվ 57, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթուղուն զուգահեռ շարունակվում մինչև թիվ 58 հենակետ և թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` հենակետ թիվ 59, ճանապարհի եզրով հասնում Երևան-Սևան մայրուղուն` հենակետ թիվ 60։ Այստեղից ճանապարհային հանգույցի հյուսիսային եզրով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Հ. Աճառյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 61, շարունակվում Աճառյան փողոցով մինչև Առինջ գյուղի մուտքի հարավարևմտյան եզր և հատում այն` հենակետ թիվ 62, որը գտնվում է երկաթգծի կամրջի եզրին և շարունակվելով երկաթգծի հյուսիսային եզրով մինչև Առինջ գյուղի Մաշտոցի 1-ին փակուղու վերջնամասը` Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով անցնում մինչև Առինջ գյուղի գերեզմանոցի հյուսիսարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 63, շրջանցում է այն հարավային պարսպով մինչև գերեզմանատան հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 64։ Թիվ 64 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` շրջանցելով գերեզմանոցը հարավային կողմով, հիմնարկ-ձեռնարկությունների պարիսպներով շարունակվում է մինչև գերեզմանոցի արևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 65, այնուհետև Աշխաբադի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում է դեպի հարավ` մինչև Գեներալ Բաբաջանյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 66, Գեներալ Բաբաջանյան փողոցի հյուսիսային եզրով թեքվում արևելք և հասնում հենակետ թիվ 67, նույն ուղղությամբ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 68, որը գտնվում է նույն փողոցի մայթի եզրին։ Այստեղից Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով շարունակվում է մինչև ջերմատան տարածքի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 69, թեքվում հարավ, ջերմատան պարսպին զուգահեռ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 70, շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 71, որը գտնվում է Սաֆարյան փողոցի եզրին։ Թիվ 71 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Սաֆարյան փողոցի արևելյան եզրով դեպի հարավ-արևմուտք, մինչև հենակետ թիվ 72, թեքվելով հարավ-արևելք` հասնում ջրատարին` հենակետ թիվ 73, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Առինջի և Ձորաղբյուրի համայնքների համար։ Սահմանագիծը թիվ 73 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրատարով և Ջրվեժի այգեգործական ընկերության հարավային սահմանով շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ մինչև Բագրևանդի փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 74, թեքվում հարավ և Բագրևանդի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 75, որը գտնվում է Բագրևանդի և Թևոսյան փողոցների հատման անկյունում։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 76, այնուհետև անցնում «Ռադիոէլեկտրոնիկայի» և «Բազալտ» գործարանների տարածքների հյուսիսային եզրով մինչև ջրի կարգավորիչ ջրամբարի հյուսիսարևելյան եզրը՝ հենակետ թիվ 77։ Թիվ 77 հենակետից թեքվում է հարավ և ջրամբարը շրջանցող ճանապարհով հասնում ձորակին` հենակետ թիվ 78, թեքվում է արևմուտք, ջրամբարի հարավային սահմանով հասնում «Բազալտ» գործարանի պարիսպը` հենակետ թիվ 79, թեքվում է հարավ և գործարանի տարածքի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև Քոչինյան փողոց` թիվ 80 հենակետ, և փողոցի երթևեկելի մասի հարավային եզրով շարունակվում մինչև «Մայակ» բնակելի թաղամասի կառուցապատման արևելյան եզրը՝ թիվ 81 հենակետ։ Այդտեղից սահմանը թեքվում է հարավ, շարունակվում մինչև Ջրվեժի կիրճի եզրը, կիրճի եզրով թեքվում հարավ և հարավ-արևմուտք ու Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման արևելյան եզրով հասնում է մինչև Քոչինյան փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 83։ Այնուհետև նույն փողոցի հարավային եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում սելավատար ձորակով մինչև «Մասիս» գործարանի տարածքի արևմտյան անկյունը` թիվ 84 հենակետ։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում «Ջրվեժ» արտադրական հանգույցի տարածքի և Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման հարավային մասով մինչև գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի արևելյան եզրը՝ թիվ 85 հենակետ, որտեղից շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի հարավային եզրով մինչև գործարանի տարածքի հյուսիսային եզրը, շրջանցում գործարանի տարածքը արևելյան ուղղությամբ` ընդգրկելով թ.թ. 86-88 հենակետերը։ Թիվ 88 հենակետից շարունակվում է ձորակով դեպի հարավ` մինչև թիվ 89 հենակետ, թեքվում է արևելք, բարձրանում մինչև թիվ 90 հենակետ։ Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Երևանը շրջանցող ճանապարհը և հասնում թիվ 91 հենակետ։ Թիվ 91 հենակետից սահմանագիծը ձորակով շարունակվում է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 92 հենակետ։ Թիվ 92 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` մինչև «Ցորեն» արգելավայրի տարածքի հարավարևմտյան անկյունում գտնվող թիվ 93 հենակետ։ Այստեղից սահմանագիծը «Ցորեն» արգելավայրի հարավային եզրով շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 94, այնուհետև շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ` մինչև Նուբարաշենի սարավանդի հյուսիսարևելյան եզրը` Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» հենակետ թիվ 95։

 

Երևան-Արարատի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» թիվ 95 հենակետից սահմանն անցնում է Գառնու ջրատարի հարավարևելյան մասով, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, Նուբարաշենի սարահարթի արևելյան եզրով անցնելով թիվ 96 հենակետով, շարունակվում մինչև թիվ 97 հենակետ։ Թիվ 97 հենակետից սահմանագիծը հատում է անձրևատար ձորակը և հարավարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում մինչև Գառնու ջրատարի պոմպակայանի հարավարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 98։ Թիվ 98 հենակետից սահմանագիծը, Նուբարաշենի սարահարթի հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թ.թ. 99-100 հենակետերը, հասնում է թիվ 101 հենակետին։ Թիվ 101 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում մինչև թիվ 102 հենակետ։ Թիվ 102 հենակետից թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև բլրի գագաթը` թիվ 103 հենակետ, և թեքվելով հարավ-արևմուտք` շարունակվում է մինչև թիվ 104 հենակետ, որն ընդհանուր է Բարձրաշեն, Ջրաշեն համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և նորից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև թիվ 105 հենակետ, որը գտնվում է թռչնաբուծական ֆաբրիկա տանող ճանապարհի հարավային եզրին գտնվող ջրավազանի մոտ։ Թիվ 105 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 106 հենակետ, շարունակվում թռչնաբուծական ֆաբրիկայի հարավարևելյան եզրով մինչև թիվ 107 հենակետ և թեքվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք` բարձր լարման էլեկտրական գծերի հարավարևմտյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 108 հենակետ։ Թիվ 108 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի ջրահավաքով շարունակվում է մինչև Արտաշատի ջրանցքի հյուսիսարևելյան եզրը` թիվ 109 հենակետ, որն ընդհանուր է Ջրաշեն, Նոր Կյուրին համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և անցնում ջրանցքի ձախ ափով մինչև թիվ 113 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի կամրջակի մոտ և ընդհանուր է Նոր Կյուրին, Նոր Խարբերդ համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այս հատվածն ընդգրկում է թ.թ. 110-112 հենակետերը։ Սահմանագիծը, թիվ 113 հենակետից ջրանցքով անցնելով թիվ 114 հենակետը, շարունակվում է մինչև «Վիտամին» գործարանի տարածքի հարավային սահմանը` թիվ 115 հենակետ։ Թիվ 115 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական տարածքի հյուսիսային եզրի ճանապարհով հասնում է թիվ 116 հենակետին, որն ընդհանուր է Այնթապ, Նոր Խարբերդ համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այնուհետև սահմանագիծը հատում է Երևան-Արտաշատ խճուղին` թիվ 117 հենակետ, և հասնում մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 118 հենակետ, այնուհետև ջրանցքի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ և ջրանցքով հասնում է մինչև թիվ 122 հենակետ։ Թիվ 122 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 123 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` թիվ 124 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևելք` թիվ 125 հենակետ։ Թիվ 125 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում է երկաթգիծը և հասնում թիվ 126 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նորաբաց ճանապարհի եզրին և ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Այնթապ և Նորաբաց համայնքների համար։ Թիվ 126 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Մասիս-Զորակ ճանապարհով շարունակվում մինչև Դարակերտ համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 127 հենակետ, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք` Դարակերտի ճանապարհով մինչև թիվ 128 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Գետափնյա և Դարակերտ համայնքների համար։ Թիվ 128 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս` մինչև Ն. Չարբախի ջրանցքի հետ հատվելը` թիվ 129 հենակետ։ Թիվ 129 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և ջրանցքի հարավարևելյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 130 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման մասում։ Թիվ 130 հենակետից ոռոգման առվից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք` մինչև ոռոգման ջրանցքի եզրի թիվ 131 հենակետ։ Այնուհետև ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև Երևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի տարածքի հարավարևմտյան անկյունը` թիվ 132 հենակետ, շարունակվում պարսպով դեպի հյուսիս` մինչև պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունը՝ հենակետ թիվ 133։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնելով թ.թ. 134-136 հենակետերը` սահմանագիծը հասնում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքին` հենակետ թիվ 137։ Նույն փողոցի մայթի արևմտյան եզրով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում մինչև թիվ 138 հենակետ, որը գտնվում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքից Գետափնյա համայնք մտնող ճանապարհի խաչմերուկում։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 139 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի և ոռոգման առվի հատման տեղում։ Թիվ 139 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է ոռոգման առվով, ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` մինչև թիվ 140 հենակետ, որը գտնվում է «Կարմիր բլուր» հնագիտական հողատարածքի եզրին։ Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում Հրազդան գետը և նախագծային ճանապարհի արևմտյան եզրով շարունակվում մինչև Իսակովի պողոտային հատվելը` թիվ 141 հենակետ։ Սահմանագիծը շարունակվում է Իսակովի պողոտայի հարավարևելյան եզրով դեպի արևմուտք` մինչև թիվ 142 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար։

 

Երևան-Արմավիրի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար ընդհանուր «Գ» թիվ 142 հանգուցային հենակետից սահմանագիծը հատում է Իսակովի պողոտան, շարունակվում մինչև Էջմիածնի ջրանցքը` թիվ 143 հենակետ, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք` շարունակվում է ջրանցքի հյուսիսային եզրով, ջրի հոսանքի ուղղությամբ, մինչև Մերձավան համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 144 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Փարաքարի և Մերձավանի համայնքների համար։ Այստեղից Մերձավան տանող ճանապարհի արևելյան եզրով սահմանագիծը շարունակվում է մինչև թիվ 145 հենակետ։ Թիվ 145 հենակետից սահմանագիծը Մերձավան գյուղը շրջանցող ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև թիվ 146 հենակետ, ապա հյուսիս-արևմուտք` մինչև Այգեգինեգործության ինստիտուտի Հիդրոպոնիկայի տնտեսության հարավային սահմանը՝ հենակետ թիվ 147, այնուհետև արևելյան կողմով շրջանցելով Հիդրոպոնիկայի տնտեսությունը` պարսպի երկայնքով հասնում է հենակետ թիվ 148, որը գտնվում է Հիդրոպոնիկայի տնտեսության տարածքի հյուսիսարևմտյան անկյունում, այնուհետև ճանապարհով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մինչև Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային ափը` հենակետ թիվ 149։ Այս հենակետից սահմանագիծը անցնում է Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային եզրով արևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 150 հենակետ, որը գտնվում է կամրջի եզրին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև «Սպանդարյան» արտադրական հանգույցը շրջանցող ճանապարհը` թիվ 151 հենակետ, այնուհետև Սասունիկ տանող ճանապարհի արևմտյան եզրով հասնում է թիվ 152 հենակետին, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի և Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի համար։

 

Երևան-Արագածոտնի մարզ

 

Սահմանագծի` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին հարող հատված սկսվում է «Դ» թիվ 152 հանգուցային հենակետից, որը գտնվում է Սասունիկ համայնք տանող ճանապարհի եզրին։ Սահմանագիծն այս հենակետից դաշտային ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 153 հենակետ։ Այս հենակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և շարունակվում մինչև թիվ 1 հենակետ։

«Ա» թիվ 1 հենակետով ամփոփվում է Երևանի սահմանագիծը։

 

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի սահմանագծի նկարագրությունը

 

Երևան քաղաքի վարչական տարածքում է գտնվում նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը` կից տրանսպորտային, արտադրական և պահեստային տնտեսությունների («Տերմինալ») հողատարածքներով, ինչպես նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը Երևան քաղաքին կապող ճանապարհի երթևեկելի մասն իր ճամփեզրով` Փարաքար և Թաիրով գյուղերի տարածքում։

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի տարածքը հարում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին` «Ե» (հենակետ թիվ 154)-«Զ» (հենակետ թիվ 162) և Արմավիրի մարզին` «Զ» (հենակետ թիվ 162)-«Ե» (հենակետ թիվ 154)։

(հավելվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հրազդան համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաձոր համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և հարավ արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Չարենցավան համայնքին:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Նաիրի համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան, «Բ»-«Գ» հատվածով` Արզնի, «Գ»-«Դ» հատվածով` Աբովյան համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Երևան քաղաքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին։

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Ծաղկաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզերին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հրազդան համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Քաղսի, «Զ»-«Է» հատվածով` Սոլակ, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Չարենցավան համայնքներին, արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին։

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.4

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՓԱՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.7

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

 

Հավելված 8.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.12

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գառնի համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ջրվեժ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աբովյան համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Երևան քաղաքին։

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱԴԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.14

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.15

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.16

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.17

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.18

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.19

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.20

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.21

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂԵՆԻՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.22

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.23

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.24

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.25

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՏԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.26

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.27

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.28

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.29

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.30

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.31

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 8.32

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.33

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.34

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՌՈՇՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.35

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Ջրվեժ համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Առինջ, «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Մայակովսկի, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արամուս համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կամարիս համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Գեղադիր, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Ողջաբերդ համայնքներին և արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Երևան քաղաքին:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.36

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 8.37

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈԼԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.38

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.39

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.40

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.41

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.42

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 8.43

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՖԱՆՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հավելված 8.44
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բյուրեղավան համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ակունք համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արզնի համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Նոր Գեղի, «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Արգել համայնքներին:

(հավելվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հավելված 8.45
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Չարենցավան համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղրաձոր համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ծաղկաձոր համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Չարենցավան, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Քաղսի համայնքներին, արևելքից «Ե»-«Զ» և «Զ»-«Է» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Ակունք, «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Բյուրեղավան համայնքներին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Արգել, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Քարաշամբ, «Ի»-«Լ» հատվածով՝ Թեղենիք, «Լ»-«Խ» հատվածով՝ Եղվարդ համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Խ»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին:

(հավելվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հավելված 8.46
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ակունք համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չարենցավան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կամարիս, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Կաթնաղբյուր, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Արամուս, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Մայակովսկի համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Բալահովիտ, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Աբովյան համայնքներին, արևմուտքից «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Արզնի և «Ի»-«Ա» հատվածով՝ Բյուրեղավան համայնքներին:

(հավելվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հավելված 8.47

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աբովյան համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ակունք համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի, «Դ»-«Ե» հատվածով` Ջրվեժ համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Երևան քաղաքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Նաիրի համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Արզնի համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.1

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԱԼԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

 

Հավելված 9.2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼՎԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.4

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Ամասիա համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աշոցք համայնքին, հարավից «Գ»-«Ա» հատվածով` Ախուրյան համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻՊԵՄԶԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.7

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՈՑՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Աշոցք համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, հարավից «Գ»-«Ա» հատվածով` Ախուրյան համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵԳՆԱԴԵՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 9.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՇԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՍԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.12

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՎՐԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.14

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԱՌԻՃ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.15

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԻՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.16

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՐԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.17

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՒՅԳԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.18

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՎՇՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.19

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.20

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.21

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.22

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.23

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՔԱՎԱՍԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.24

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿՐԱՍԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.25

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՌԻՃ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.26

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐԹԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.27

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՌՈՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.28

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԿԱՊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.29

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.30

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՂԱԶԱՆՉԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.31

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.32

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՄԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.33

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՄԱՆԹԱՇ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.34

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.35

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՍԵՊԱՍԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.36

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.37

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.38

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.39

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.40

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՊԵՄԶԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.41

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.42

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՌԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.43

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.44

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 9.45

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.46

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.47

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.48

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍԻԶԱՎԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 9.49

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՓՈՔՐ ՄԱՆԹԱՇ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 9.50

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՓՈՔՐ ՍԱՐԻԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հավելված 9.51
«Հայաստանի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Անի համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երազգավորս, «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Բայանդուր, «Գ»-«Դ» հատվածով` Բենիամին համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Լուսակերտ, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Հոռոմ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Հայրենյաց, «Է»-«Ը» հատվածով՝ Հայկասար, «Ը»-«Թ» հատվածով՝ Պեմզաշեն, «Թ»-«Ժ» հատվածով՝ Լեռնակերտ, «Ժ»-«Ի» հատվածով՝ Հառիճ համայնքներին, «Ի»-«Լ», «Լ»-«Խ», «Խ»-«Ծ», «Ծ»-«Կ», «Կ»-«Հ», «Հ»-«Ձ», «Ձ»-«Ղ» և «Ղ»-«Ճ» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևմուտքից «Ճ»-«Ա» հատվածով՝ պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն):

(հավելվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Հավելված 9.52

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ախուրյան համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ամասիա, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աշոցք համայնքներին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արթիկ, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Անի համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին:

(հավելվածը լրաց. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 9.53

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արթիկ համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ախուրյան համայնքին, արևելքից և հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Անի համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 11.1

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՎՇԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.3

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Արարատ համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վեդի համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին:

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.4

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԲԱԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԱՎԱՆԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՇ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.7

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՆԹԱՊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.12

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԻՆԵՎԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՇՏԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.14

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.15

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԴՎԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.16

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՍԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.17

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.18

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱԶԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.19

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 11.20

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼԱՆՋԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.21

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱՇՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.22

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.23

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆԱՐԵԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.24

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԲԱՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.25

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.26

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.27

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.28

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.29

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.30

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 11.31

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.32

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.33

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.34

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Վերին Դվին համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քաղցրաշեն և «Գ»-«Դ» հատվածով` Նորաշեն համայնքներին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Դվին համայնքին:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Սարի գագաթին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1214 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, այնուհետև հարավ, գետով անցնում 2571 մ, հասնում գետի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 3982 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Քաղցրաշեն, Վերին Դվին և Նորաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի երկարությունը 7767 մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Վերին Դվին, Նորաշեն և Քաղցրաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում 925 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 196 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 12-36 սահմանակետերով անցնում 3616 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորի հատման կետում գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 38-50 սահմանակետերով անցնում 1964 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետի հատման կետում գտնվող թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, գետով, թիվ 52-149 սահամանակետերով անցնում 808 մ, հասնում թիվ 150 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, գետի ոլորանների թիվ 151-157 սահմանակետերով անցնում 6295 մ, հասնում գետի եզրին գտնվող թիվ 158 սահմանակետին: Թիվ 158 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 159-175 սահմանակետերով անցնում 2047 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 176 սահմանակետին: Թիվ 176 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Խոսրովի արգելոցի եզրագծի թիվ 177 սահմանակետով անցնում 750 մ, հասնում է թիվ 178 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 179-180 սահմանակետերով անցնում 593 մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 181 սահմանակետին: Թիվ 181 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 182-188 սահմանակետերով անցնում 1799 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 189 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 190-192 սահմանակետերով անցնում 531 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 193 սահմանակետին: Թիվ 193 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն դաշտային ճանապարհի ոլորանների թիվ 194-216 սահմանակետերով անցնում 2771 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 217 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 218-222 սահմանակետերով անցնում 1058 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 223 սահմանակետին: Թիվ 223 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 224 սահմանակետով անցնում 646 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 225 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, թիվ 226-227 սահմանակետերով անցնում 1672 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 228 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 229 սահմանակետով անցնում 470 մ, հասնում ձորում գտնվող թիվ 230 սահմանակետին: Թիվ 230 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 3589 մ, հասնում ձորի թիվ 231 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 432 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 232 սահմանակետին, այդտեղից շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է գետը, անցնում 657 մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 233 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 234 սահմանակետով անցնում 695 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 235 սահմանակետին: Թիվ 235 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով անցնում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 359 մ, հասնում թիվ 236 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 178 մ, հասնում թիվ 237 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 238-239 սահմանակետերով անցնում 560 մ, հասնում թիվ 240 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 241 սահմանակետով անցնում 324 մ, հասնում թիվ 242 սահմանակետին: Թիվ 242 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 243-247 սահմանակետերով անցնում 1226 մ, հասնում ձորակի և Դվինի ջրանցքի հատման կետում գտնվող թիվ 248 սահմանակետին: Թիվ 248 սահմանակետից սահմանագիծը Դվինի ջրանցքի հունով անցնում է դեպի հարավ-արևելք 68 մ, հասնում ձորակի թիվ 249 սահմանակետին, այստեղից թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 250-251 սահմանակետերով անցնում 666 մ, հասնում թիվ 252 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 30 մ, հասնում թիվ 253 սահմանակետին, հետո թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 271 մ, հասնում կիսախողովակի թիվ 254 սահմանակետին: Թիվ 254 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է նույն ողղությամբ, կիսախողովակով, թիվ 255 սահմանակետով անցնում 447 մ, հասնում ջրանցքի և կիսախողովակի հատման կետում գտնվող թիվ 256 սահմանակետին, որտեղից ջրանցքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 257-265 սահմանակետերով անցնում 1200 մ, հասնում ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման կետում գտնվող թիվ 266 սահմանակետին: Թիվ 266 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 267 սահմանակետով անցնում 334 մ, հասնում թիվ 268 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 269-270 սահմանակետերով անցնում 736 մ, հասնում թիվ 271 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, հատելով ձորակը, ապա Նորաշեն-Քաղցրաշեն ավտոճանապարհը, անցնելով թիվ 272-276 սահմանակետերով 1925 մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 277 սահմանակետին, որտեղից ոռոգման առվով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 28 մ, հասնում Վերին Դվին, Նորաշեն և Դվին համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 43867 մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԴՎԻՆ-ԴՎԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Վերին Դվին, Դվին համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 906 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 2-9 սահմանակետերով անցնում 5201 մ, հասնում է Գիլանչար գետի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գետով, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 16509 մ, հասնում է գետի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Խոսրովի արգելանոցի եզրագծի դաշտային ճանապարհի թիվ 14-36 սահմանակետերով անցնում է 3825 մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլուրների գագաթներով, թիվ 38-40 սահմանակետերով անցնում 4604 մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 700 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, առվի ոլորապտույտների թիվ 43-126 սահմանակետերով անցնում 10379 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 127 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, առվով, թիվ 128-132 սահմանակետերով անցնում 739 մ, հասնում է երկու առուների հատման կետում գտնվող թիվ 133 սահմանակետին: Թիվ 133 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով, թիվ 134-137 սահմանակետերով անցնում 933 մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 138 սահմանակետին: Թիվ 138 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 139-154 սահմանակետերով անցնում 2807 մ, հասնում է թիվ 155 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, տեղանքի խորդուբորդություններով, թիվ 156-179 սահմանակետերով անցնում 1561 մ, հասնում է ձորի թիվ 180 սահմանակետին: Թիվ 180 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, ձորով, թիվ 181-191 սահմանակետերով անցնում է 1638 մ, հասնում է ձորի թիվ 192 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 193-220 սահմանակետերով անցնում է 3155 մ, հասնում է ձորի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 221 սահմանակետին: Թիվ 221 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 222-232 սահմանակետերով անցնում 1670 մ, հասնում է ճանապարհի արևելյան եզրի թիվ 233 սահմանակետին: Թիվ 233 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բետոնե կիսախողովակով, թիվ 234-235 սահմանակետերով անցնում 253 մ, հասնում է թիվ 236 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 237-238 սահմանակետերով անցնում 516 մ, հասնում է թիվ 239 սահմանակետին: Թիվ 239 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի հունով, թիվ 240 սահմանակետով անցնում 241 մ, հասնում է թիվ 241 սահմանակետին, որտեղից թեքվում դեպի հարավ, թիվ 242-243 սահմանակետերով անցնում 289 մ, հասնում է թիվ 244 սահմանակետին: Թիվ 244 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 245 սահմանակետով անցնում 315 մ, հասնում է թիվ 246 սահմանակետին, ապա շարունակվում նույն ուղղությամբ, հատում է Դվին-Վերին Դվին ավտոճանապարհը, թիվ 247-254 սահմանակետերով անցնում 1498 մ, հասնում է Վերին Դվին, Նորաշեն և Դվին համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի երկարությունը 57740 մ է:

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 11.35

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 11.36

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 11.37

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Մասիս համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Փարաքար համայնքին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաշատ համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արաքս համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Վաղարշապատ համայնքին:

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 11.38

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտաշատ համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Վերին Դվին համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Վեդի համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով՝ Մասիս համայնքին:

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 11.39

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վեդի համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արտաշատ համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արարատ համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին։

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Արմավիր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Խոյ համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեծամոր համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բաղրամյան համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Մեծամոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արմավիր համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Խոյ, «Գ»-«Դ» հատվածով` Արաքս համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Բաղրամյան համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.4

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 12.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԶԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՇՐՋԱՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.7

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն,
խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Բաղրամյան համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արմավիր համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Մեծամոր համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին։

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 12.12

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԿԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐՁԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.14

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՍԱԼԵՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.15

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.16

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.17

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.18

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 12.19

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.20

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐՈՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 12.21

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Փարաքար համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վաղարշապատ համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 12.22

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՖԵՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ֆերիկ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը չորս կողմից «Ա»-«Ա» հատվածով սահմանակից է Խոյ համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 12.23

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Խոյ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին, արևելքից և հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Փարաքար, «Գ»-«Դ» հատվածով` Վաղարշապատ, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Արաքս, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Մեծամոր, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Արմավիր համայնքներին։

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 12.24

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վաղարշապատ համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խոյ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Փարաքար համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Արաքս համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 12.25

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արաքս համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Խոյ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վաղարշապատ համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով՝ Մեծամոր համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 13.1

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Ջերմուկ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Վայք համայնքին։

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

 

Հավելված 13.2

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Վայք համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջերմուկ համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արենի, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Եղեգնաձոր, «Զ»-«Ա» հատվածով՝ Եղեգիս համայնքներին։

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն, 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 13.3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԵԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 13.4

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂՆՋԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 13.7

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 13.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՐՁՐՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 13.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.12

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԼԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

(24.09.21 ՀՕ-328-Ն օրենքի 66-րդ հոդվածի փոփոխությունը 13.12-րդ հավելվածի մասով հնարավոր չէ կատարել, քանի որ հավելվածն արդեն իսկ ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն օրենքի 51-րդ հոդվածով)

 

Հավելված 13.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՆԴԵՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն,  09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.14

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹԱՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գողթանիկ համայնքի տարածքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը արևելքից և հարավ-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարմրաշեն համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մալիշկա համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերնաշեն համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հերմոն համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդահովիտ համայնքին:

 

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գողթանիկ, Կարմրաշեն և Վարդահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով և բլրագագաթներով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 4808 մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, լանջերով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 2387 մ, հասնում է Գողթանիկ, Մալիշկա և Կարմրաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7195 մ է:

 

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՄԱԼԻՇԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գողթանիկ, Մալիշկա և Կարմրաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գագաթներով անցնում 1304 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 4239 մ, հասնում բլրի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 920 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 281 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 264 մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ճանապարհի թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնելով 2356 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 286 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 807 մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 589 մ, հասնում է 2540 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի վրա գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 666 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 695 մ, հասնում է բլրի գագաթի թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնելով 231 մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 488 մ, հասնում բլրագագաթի թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 973 մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 30 սահմանակետով անցնում 562 մ, հասնում բլրի գագաթի վրա գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 235 մ, հասնում Գողթանիկ, Մալիշկա և Վերնաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սամանագծի ընդհանուր երկարությունը 14896 մ է:

 

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՎԵՐՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գողթանիկ, Վերնաշեն և Հերմոն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 236 մ, հասնում 2382 մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ, անցնում է 128 մ, հասնում հաջորդ բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 232 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 347 մ, հասնում 2306 մ նիշով բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 778 մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Գողթանիկ, Վերնաշեն և Մալիշկա համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1721 մ է:

 

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՀԵՐՄՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գողթանիկ, Հերմոն և Վարդահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, գագաթներով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1005 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ճանապարհը և Եղեգիս գետը, անցնում է 317 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, ձորով, ապա լանջերով, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 1847 մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում է 1480 մ, հասնում ջրբաժանի Գողթանիկ, Հերմոն և Վերնաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4649 մ է:

 

ԳՈՂԹԱՆԻԿ-ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Բլրի գագաթին գտնվող Գողթանիկ, Վարդահովիտ և Կարմրաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով և գագաթներով անցնում 2020 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով անցնում 1890 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով անցնում 826 մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ, լանջերով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1728 մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող եռանկյունաչափական թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով հատում ձորը, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում է 2186 մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 2113 մ, հասնում ձորի թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետերով անցնում 1128 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 469 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում հարավարևմտյան ուղղությամբ, ապա արևմուտք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 623 մ, հասնում է Եղեգիս գետի ձախ ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Եղեգիս գետի թիվ 20-41 սահմանակետերով անցնում 2356 մ, հասնում 1823 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 339 մ, հասնում վարելահողի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհավաքով, վարելահողի եզրով, թիվ 44-52 սահմանակետերով անցնում 2274 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 107 մ, հասնում ժայռի եզրին գտնվող Գողթանիկ, Վարդահովիտ և Հերմոն համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18599 մ է:

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 13.15

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՄՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 13.16

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵԼՓԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.17

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.18

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՌԻԹԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

Հավելված 13.19

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵԴԵԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հավելված 13.20

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

 

Հավելված 13.21

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հավելված 13.22

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԵՐՄՈՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

   

Հավելված 13.23

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԵՐՀԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

   

Հավելված 13.24

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՐԲԱՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

   

Հավելված 13.25

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

   

Հավելված 13.26

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱԼԻՇԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 24.09.21 ՀՕ-328-Ն)

 

   

Հավելված 13.27

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

   

Հավելված 13.28

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

Եղեգիս համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է պետական սահմանին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Ջերմուկ համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Մալիշկա համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Գլաձոր համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Արենի համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Է», «Է»-«Ը», «Ը»-«Թ», «Թ»-«Ժ» և «Ժ»-«Ա» հատվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին:

(հավելվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ. 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

   

Հավելված 13.29

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՉԻՎԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

   

Հավելված 13.30

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՌԻՆԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

   

Հավելված 13.31

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱԼԼԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 09.06.17 ՀՕ-93-Ն)

 

   

Հավելված 13.32

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

   

Հավելված 13.33

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

   

Հավելված 13.34

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ