Համարը 
N 113-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.09.15/22(199) Հոդ.308
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
23.08.2005
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.08.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.09.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.07.2007

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 1-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
31 օգոստոսի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60005356

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

23 օգոստոսի 2005 թ.
ք. Երևան

N 113-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 1-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» N 1-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի»

ա) «Տեղեկատվություն կանխատեսվող ջեռուցման վերաբերյալ» N 4 հավելվածի 4-4 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) «Էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման և վերանայման համար լիցենզավորված անձի կողմից հանձնաժողով ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ» N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ նոր 11.1 կետով.

11.1

Տեղեկատվություն կաթսաների տեխնիկական
ցուցանիշների մասին (հավելված 4, Ձև 4-10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

գ) N 4 հավելվածը լրացնել 4-10 ձևով` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`
Ռ. Նազարյան

 

 

Հավելված 1
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2005 թ. օգոստոսի 23-ի N 113-Ն որոշման

 


Հավելված 4

 

Ձև 4-4

 

__________________________
(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

200_ թ. _________ ___-ից 200_ թ. _________ ___-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 

 

Չափի միավոր

Ընդամենը
կանխատեսվող
200__ /____թթ.
ջեռուցման
սեզոնի համար

այդ թվում` ըստ ամիսների

___

___

___

___

___

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

 

 

 

 

 

 

2

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

 

 

 

 

 

 

3

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

 

 

 

 

 

4

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

 

 

 

 

 

5

Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը

մ32

 

 

 

 

 

 

6

Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը

0C

 

 

 

 

 

 

7

Ջեռուցման տևողությունը

օր

 

 

 

 

 

 

8

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

9

Պայմանական վառելիքի պահանջարկը

հազ. տ. պ. վ

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

_______________________
(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

 

 

Հավելված 2
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2005 թ. օգոստոսի 23-ի N 113-Ն որոշման

 


Հավելված 4

 

Ձև 4-10

 

__________________________
(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Կաթսա-
ների անվա-
նումը
և մակնիշը

Դրված-
քային հզորու-
թյունը(ԳՋ/ժ)

Գործարկ-
ման տարեթիվը

Օգտա-
գործվող վառելիքի տեսակը
(գազ, մազութ)

Կաթսայի ՕԳԳ-ն(%)

Վառելիքի տեսակարար
ծախսը
(կգ պ վ/ԳՋ)

Աշխատա-
ժամերի
քանակը
ջեռուցման
սեզոնի ընթացքում
(ժամ)

Միջինացված հզորությունը*)
(ԳՋ/ժ)

Միջին
բեռնվա-ծությունը**)
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Որոշվում է որպես արտադրված ջերմային էներգիայի և աշխատաժամերի հարաբերություն:

**) Որոշվում է որպես միջինացված և դրվածքային հզորությունների հարաբերություն:

 

_______________________________
(Ձեռնարկության (ընկերության) ղեկավարի ստորագրությունը)

_______________________
(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.