Համարը 
N 160-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.03.09/12(467) Հոդ.288
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.02.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.02.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
27.02.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.03.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ-ՍԹԿ) ԵՎ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՆԱԾ ԳԱԶԵՐՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
27 փետրվարի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2 փետրվարի 2006 թվականի N 160-Ն

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ-ՍԹԿ) ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՆԱԾ ԳԱԶԵՐՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 181-րդ հոդվածների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում վնասակար նյութերի պարունակության սահմանային թույլատրելի նորմերը` համաձայն N 2 հավելվածի:

3. Սահմանել, որ առողջարաններում, հատուկ պահպանվող տարածքներում և զբոսաշրջային տարածաշրջաններում և (կամ) կենտրոններում` սույն որոշման N 1 հավելվածում ընդգրկված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների արժեքներն ընդունվում են տվյալ նյութի 0.8 սահմանային թույլատրելի խտության չափով:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. փետրվարի 23
Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշման

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ  ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ-ՍԹԿ) ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Վնասակար  նյութի անվանումը

ՍԹԿ ( մգ/մ3)

Վտանգա-վորության դասը

առավելա-գույն միանվագ

միջին օրական

1

2

3

4

5

1.

Ազոտական թթու (ըստ` HNO3-ի մոլեկուլի)

0.4

0.15

2

2.

Ազոտի երկօքսիդ

0.085

0.04

2

3.

Ազոտի օքսիդ

0.4

0.06

3

4.

Ալիլ քլորիդ

0.07

0.01

2

5.

Ալկիլդիմեթիլամին C17 -C20

0.01

-

3

6.

Ալկիլսուլֆատ նատրիումի

0.01

-

4

7.

Ալֆա-3 (գործող մասը` դիքլորքացախային կալցիում)

3

0.3

4

8.

Ածխածնի տետրաքլորիդ

4

0.7

2

9.

Ածխածնի օքսիդ

5

3

4

10.

Ածխաջրածիններ՝ սահմանային
C12-C19 (վերահաշված գումարային օրգանական ածխածնի)

1

-

4

11.

Ակրիլաթթու

0.1

0.04

3

12.

Ակրիլոնիտրիլ

-

0.03

2

13.

Ակրոլեին

0.03

0.03

2

14.

Ամբուշ

0.05

0.02

3

15.

Ն-Ամիլացետատ

0.1

0.1

4

16.

Ամիլ բրոմիդ (1-բրոմպենտան)

0.03

0.01

2

17.

Ամիլեններ (իզոմերների խառնուրդ)

1.5

1.5

4

18.

2-Ամինա-1,3,5-տրիմեթիլբենզոլ (մեզիդին)

0.003

0.003

2

19.

5(6)-Ամինա-(2-պարաամինաֆենիլ)- բենզիմիդազոլ

-

0.01

3

20.

Ամիններ ալիֆատիկ C15 -C20

0.003

0.003

2

21.

Ամոնիակ

0.2

0.04

4

22.

Ամոնիումի նիտրատ  (ամոնիակային սելիտրա)

-

0.3

4

23.

Ամոֆոս (մոնո- և դիամոնիումային ֆոսֆոտների խառնուրդ` ամոնիումի սուլֆատի խառնուկով)

2

0.2

4

24.

Անագի երկօքսիդ (վերահաշված անագի)

-

0.02

3

25.

Անագի սուլֆատ (վերահաշված անագի)

-

0.02

3

26.

Անագի քլորիդ (վերահաշված անագի)

0.5

0.05

3

27.

Անագի օքսիդ (վերահաշված անագի)

-

0.02

3

28.

Անագաթթվային նատրիումի հիդրատ (վերահաշված անագի)

-

0.02

3

29.

Անիլին

0.05

0.03

2

30.

Անհիդրիդ ծծմբային

0.5

0.05

3

31.

Անհիդրիդ մալեինաթթվային (գոլորշի, աերոզոլ)

0.2

0.05

2

32.

Անհիդրիդ վոլֆրամային

-

0.15

3

33

Անհիդրիդ քացախաթթվային

0.1

0.03

3

34.

Անհիդրիդ ֆոսֆորական

0.15

0.05

2

35.

Անհիդրիդ ֆտալաթթվային (գոլորշի, աերոզոլ)

0.1

0.1

2

36.

Ասբեստ

-

0.06 թելիկ/մլ օդ

 

37.

Արիլոքս-100 և արիլոքս-200

0.5

0.15

4

38.

Արսենաջրածին

-

0.002

2

39.

Արսենի անօրգանական միացություններ (վերահաշված արսենի)

-

0.003

2

40.

Ացետալդեհիդ

0.01

0.01

3

41.

Ացետոն

0.35

0.35

4

42.

Ացետոֆենոն

0.003

0.003

3

43.

Բարիումի կարբոնատ (վերահաշված բարիումի)

-

0.004

1

44.

Բենզոյական ալդեհիդ (բենզալդեհիդ)

0.04

-

3

45.

Բենզատրիֆտորիդ

0.3

-

4         

46.

Բենզիլացետատ

0,01

-

4

47.

Բենզին (նավթային, ծծմբասակավ, վերահաշված ածխածնի)

5

1.5

4

48.

Բենզին թերթաքարի (վերահաշված ածխածնի)

0, 05

0,05

4

49.

Բենզինի ֆրակցիա` առաջացած գորշ ածուխների բարձր արագությամբ  պիրոլիզի թեթև խեժերից (վերահաշված ածխաջրածինների)

0.25

-

2

50.

Բենզոլ

1.5

0.1

2

51.

Բենզ(ա)պիրեն

-

0.1 մկգ/ 100 մ3

1

52.

 Բիորեսմետրին

0.09

0.04

3

53.

Բիսմուտի օքսիդ

-

0.05

3

54.

Բորաթթու

-

0.02

3

55.

Բորատ կալցիումի

-

0.02

3

56.

Բրոմ

-

0.04

2

57.

օ- Բրոմանիզոլ

1

-

4

58.

Բրոմաջրածին

1

0.1

3

59.

Բրոմբենզոլ

-

0.03

2

60.

a-Բրոմկարագաթթու

0.01

0.003

2

61.

n- Բրոմֆենոլ

0.13

0.03

2

62.

օ- Բրոմֆենոլ

0.13

0.03

2

63.

1,3- Բութադիեն (դիվինիլ)

3

1

4

64.

Բութան

200

-

4

65.

Բութիլացետատ

0.1

0.1

4

66.

Բութիլ բրոմիդ (1-բրոմբութան)

0.03

0.01

2

67.

Բութիլեն

3

3

4

68.

Բութիլային եթեր ակրիլաթթվի (բութիլակրիլատ)

0.0075

-

2

69.

2-Բութիլթիոբենզթիազոլ (բութիլկապտաքս)

0.015

-

3

70.

Բութիլ քլորիդ

0.07

-

1

71.

Բևեկնայուղ (սկիպիդար)

2

1

4

72.

Գերմանիումի երկօքսիդ (վերահաշված գերմանիումի)

-

0.04

3

73.

Դեցիլ բրոմիդ (1-բրոմդեկան)

0.03

0.01

2

74.

Դիամիդ ածխաթթվի (կարբամիդ, միզանյութ)

-

0.2

4

75.

4,4-դիամինադիֆենիլսուլֆոն

-

0.05

3

76.

Դիանհիդրիդ պիրոմելիտային թթվի

0.02

0.01

2

77.

2,2-դիբենզթիազոլիլդիսուլֆիդ (ալտաքս)

0.08

0.03

3

78.

n-Դիբրոմբենզոլ

0.2

-

2

79.

2,4-Դիբրոմտոլուոլ

0.4

0.1

2

80.

1,2-Դիբրոմպրոպան

0.04

0.01

3

81.

1,2-Դիբրոմպրոպանոլ

0.003

0.001

2

82.

Դիէթիլամին

0.05

0.05

4

83.

N, N`-դիէթիլանիլին

0.01

-

4

84.

b-Դիէթիլամինէթիլմերկապտան

0.6

0.6

2

85.

Դիէթիլային էսթեր

1

0.6

4

86.

0,0-դիէթիլ-0-(2-իզոպրոպիլ-4 մեթիլ-6-պիրիմիդիլ)թիոֆոսֆատ (բազուդին)

0.01

0.01

2

87.

0,0-դիէթիլ-S-(6-քլորբենզօքսազոլին-3մեթիլ)դիթիոֆոսֆատ (ֆոզալոն)

0.01

0.01

2

88.

Դիէթիլկետոն

0.5

0.3

3

89.

Դիէթիլսնդիկ (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

90.

Դիէթիլքլորթիոֆոսֆատ

0.025

0.01

2

91.

Դիկետեն

0.007

-

2

92.

b -դիհիդրոհեպտաքլոր (դիլոր)

0.01

0.005

2

93.

1,1-դիհիդրոպերֆտորհեպտիլ էսթեր ակրիլաթթվի

0.5

-

3

94.

Դիմեթիլամին

0.005

0.005

2

95.

Դիմեթիլանիլին

0.0055

0.0055

2

96.

N,N`-դիմեթիլացետամիդ

0.2

0.006

2

97.

Դիմեթիլդիսուլֆիդ

0.7

-

4

98.

0,0-դիմեթիլ-S-(N-մեթիլN-ֆորմիլկարբամոիլմեթիլ)դիթիո
ֆոսֆատ (անտիա)

0.01

0.01

3

99.

0,0-դիմեթիլ-S-(N-մեթիլ-կարբամիդամեթիլ) դիթիոֆոսֆատ (ֆոսֆամիդ, ռոգոր)

0.003

0.003

2

100.

4,4-դիմեթիլդիօքսան-1,3

0.01

0.004

2

101.

Դիմեթիլէթանոլամին

0.25

0.06

4

102.

0,0-Դիմեթիլ-S-էթիլմերկապտաէթիլդիթիոֆոսֆատ (M-81, էկատին)

0.001

0.001

1

103.

Դիմեթիլ էսթեր տերեֆտալաթթվի

0.05

0.01

2

104.

0,0-դիմեթիլ-S-2-(1-N-մեթիլկարբոմոիլէթիլ)
թիոէթիլֆոսֆատ (կիլվալ)

0.01

0.01

2

105.

0,0-դիմեթիլ-0-(4-նիտրաֆենիլ) թիոֆոսֆատ (մետաֆոս)

0.008

-

1

106.

0,0-դիմեթիլ-S-(1,2-բիս-կարբ-էտոքսիէթիլդիթիո ֆոսֆատ), կարբոֆոս

0.015

-

2

107.

Դիմեթիլսուլֆիդ

0.08

-

4

108.

Դիմեթիլվինիլկարբինոլ

1

-

3

109.

2,6-դիմեթիլֆենոլ(2,6-քսիլենոլ)

0.02

0.01

3

110.

0,0-դիմեթիլ-(1-օքսի-2,2,2-տրիքլորէթիլ) ֆոսֆանատ, (քլորոֆոս)

0.04

0.02

2

111.

Դիմեթիլֆորմամիդ

0.03

0.03

2

112.

Դիմորֆոլինդիսուլֆիդ (N,N`-դիթիոդիմորֆոլին, սուլֆազան P)

0.04

-

2

113.

Դինիլ (25% դիֆենիլի և 75% դիֆենիլօքսիդի խառնուրդ)

0.01

0.01

3

114.

3,4-դիքլորանիլին

0.01

0.01

2

115.

4,4-դիքլորդիֆենիլսուլֆոն

-

0.1

3

116.

4,4-դիքլորդիֆենիլտրիքլորմեթիլ-կարբինոլ (կելտան)

0.2

0.02

2

117.

Դիքլորէթան

3

1

2

118.

Դիցիկլոհեքսինամինի քիչ լուծվող աղ

0.008

-

2

119.

Դիցիկլոհեքսինամինի նիտրիտ

0.02

-

2

120.

2,3-դիքլոր-1,4-նաֆթահինոն (դիքլոն)

0.05

0.05

2

121.

1,2-դիքլորպրոպան

-

0.18

3

122.

1,3-դիքլորպրոպիլեն

0.1

0.01

2

123.

2,3-դիքլորպրոպեն

0.2

0.06

3

124.

Դիքլորֆտորմեթան (ֆրեոն 21)

100

10

4

125.

Դիֆտորքլորմեթան (ֆրեոն-22)

100

10

4

126.

Երկաթի օքսիդ (վերահաշված երկաթի)

-

0.04

3

127.

Երկաթի սուլֆատ (վերահաշված երկաթի)

-

0.007

3

128.

Երկաթի քլորիդ (վերահաշված երկաթի)

-

0.004

2

129.

N- Էթիլանիլին

0.01

-

4

130.

Էթիլացետատ

0.1

0.1

4

131.

Էթիլբենզոլ

0.02

0.02

3

132.

Էթիլեն

3

3

3

133.

Էթիլենիմին

0.001

0.001

1

134.

Էթիլենի օքսիդ

0.3

0.03

3

135.

Էթիլենսուլֆիդ

0.5

-

1

136.

Էթիլ էսթեր ակրիլաթթվի

0.0007

-

3

137.

Էթիլ էսթեր վալերիանաթթվի (էթիլվալերիատ)

0.03

-

3

138.

2-Էթիլհեկսիլակրիլատ

0.01

-

3

139.

Էթիլ-o-տոլուիդին

0.01

-

3

140.

Էթիլ քլորիդ

-

0.2

4

141.

Էնանտային ալդեհիդ

0.01

-

3

142.

Էպիքլորհիդրին

0.2

0.2

2

143.

Թթու ծծմբական (վերահաշված H2SO4 մոլեկուլի) 

0.3

0.1

2

144.

1,2,3-Թիադիազոնիլ-5-N-ֆենիլ-միզանյութ (դրոպպ)

0.5

0.2

4

145.

Թիոֆեն (թիոֆուրան)

0.6

-

4

146.

Իզոամիլ բրոմիդ (1-բրոմ-3-մեթիլբութան)

0.8

 

2

147.

Իզոբութենիլկարբինոլ

0.075

-

4

148.

Իզոբութիլ բրոմիդ (1-բրոմ-2-մեթիլպրոպան)

0.7

-

2

149.

Իզոբութիլ էսթեր քացախաթթվի, (իզոբութիլացետատ)

0.1

-

4

150.

Իզոբութիրոնիտրիլ

0.02

0.01

2

151.

Իզոկարագալդեհիդ (2-մեթիլ-պրոպանալ)

0.01

-

4

152.

Իզոպրոպիլբենզոլ (կումոլ)

0.014

0.014

4

153.

Իզոպրոպիլ բրոմիդ (2-բրոմպրոպան)

0.03

0.01

2

154.

Իզոպրոպիլ-2-(1-մեթիլ-ն-պրոպիլ-4,6-դինիտրոֆենիլկարբոնատ, (ակրեքս)

0.02

0.002

2

155.

Ինդիումի նիտրատ (վերահաշված ինդիումի)

-

0.005

2

156.

Լուծիչ ացետատակաշվե (վերահաշված էթանոլի)

0.5

-

3

157.

Լուծիչ բութիֆորմիատային (ըստ ացետատների գումարի)

0.3

-

3

158.

Լուծիչ կահույքային
(վերահսկողությունը ըստ տոլուոլի)

0.09

0.09

3

159.

Լուծիչ փայտեսպիրտային Ա մակնիշի (ացետոնաեթերային)
(վերահսկողությունը ըստ ացետոնի)

0.12

0.12

4

160.

Լուծիչ փայտեսպիրտային Է մակնիշի (ացետոնաեթերային) (վերահսկողությունը ըստ ացետոնի)

0.07

0.07

4

161.

Ծարիրի հնգասուլֆիդ (վերահաշված ծարիրի)

-

0.02

3

162.

Ծարիրի եռօքսիդ (վերահաշված ծարիրի)

-

0.02

3

163.

Ծծմբածխածին

0.03

0.005

2

164.

Ծծմբաջրածին

0.008

-

2

165.

Կադմիում ազոտաթթվային (վերահաշված կադմիումի)

-

0.0003

1

166.

Կադմիում յոդային (վերահաշված կադմիումի)

-

0.0003

1

167.

Կադմիումի օքսիդ  (վերահաշված կադմիումի)

-

0.0003

1

168.

Կադմիում ծծմբաթթվային (վերահաշված կադմիումի)

-

0.0003

1

169.

Կադմիում քլորային (վերահաշված կադմիումի)

-

0.0003

1

170.

Կալիումի կարբոնատ (պոտաշ)

0.1

0.05

4

171.

Կալիումի քսանտոգենատ էթիլային

0.05

0.01

2

172.

Կախված մասնիկներ (ըստ բաղադրության չտարբերակված փոշի. տվյալ ՍԹԿ-ն չի տարածվում այն օրգանական և ոչ օրգանական միացությունների վրա, որոնց համար սահմանված են համապատասխան ՍԹԿ-ներ)

0.5

0.15

3

173.

Կապարի միացություններ (վերահաշված կապարի, բացի տետրաէթիլկապարի)

-

0.003

1

174.

Կապար ծծմբային (վերահաշված կապարի)

-

0.0017

1

175.

Կապրիլային ալդեհիդ

0.02

-

2

176.

Կապրինային ալդեհիդ

0.02

-

2

177.

Կապրոլակտամ (գոլորշի, աերոզոլ)

0.06

0.06

3

178.

Կապրոնաթթու

0.01

0.005

3

179.

Կապրոնային ալդեհիդ

0.02

-

2

180.

Կարագաթթու

0.015

0.01

3

181.

Կարագալդեհիդ     

0.015

0.015

3

182.

Կարբոնատ ցիկլոհեքսիլամինի

0.07

-

3

183.

Կոբալտ ծծմբաթթվական (վերահաշված կոբալտի)

0.001

0.0004

2

184.

Կոբալտ  մետաղական                      

-

0.001

1

185.

Կրոտոնային ալդեհիդ (b-մեթիլ-ակրոլեին, 2-բութենալ)

0.025

-

2

186.

Հեպտեն

0.35

0.065

3

187.

Հեպտիլ բրոմիդ (1-բրոմհեպտան)

0.03

0.01

2

188.

Հեքսամեթիլենդիամին

0.001

0.001

2

189.

Հեքսամեթիլենիմին
Վ-նիտրոբենզոատ (կորոզիայի ինհիբիդր թ-2)

0.02

-

3

190.

Հեքսամեթիլենիմին

0.1

0.02

2

191.

Հեքսան

60

-

4

192.

1,2,3,4,7,7-հեքսաքլորբիցիկլո-(2,2,1)-հեպտեն-2,5,6-բիս (օքսիմեթիլ) սուլֆիտ (թիոդան)

0.017

0.0017

2

193.

Հեքսաքլորցիկլոհեքսան (հեքսաքլորան)

0.03

0.03

1

194.

Հեքսաֆտորբենզոլ

0.8

0.1

2

195.

Հեքսեն

0.4

0.085

3

196.

Հեքսիլ բրոմիդ (1-բրոմհեքսան)

0.03

0.01

2

197.

Հեքսիլ էսթեր քացախաթթվի (հեքսիլացետատ)

0.1

-

4

198.

Հիդրոպերօքսիդ իզոպրոպիլբենզոլի (կումոլի հիդրոպերօքսիդ)

0.007

0.007

2

199.

Մագնեզիումի քլորատ

-

0.3

4

200.

Մագնեզիումի օքսիդ

0.4

0.05

3

201.

Մանգանի միացություններ (վերահաշված մանգանի երկօքսիդի  մոլեկուլի)

0.01

0.001

2

202.

Մեթիլացետատ

0.07

0.07

4

203.

Մեթիլ-1-(բութիլկարբոմոյիլ)-2-բենզի-միդազոլկարբոմատ (ուզգեն)

0.35

0.05

3

204.

2-Մեթիլբութադիեն-1,3 (իզոպրեն)

0.5

-

3

205.

4-Մեթիլ-5.6-դիհիդրոպիրան

1.2

-

2

206.

Մեթիլեն բրոմիդ

0.1

0.04

4

207.

Մեթիլեն յոդիտ

0.4

-

4

208.

4-մեթիլենտետրահիդրոպիրան

1.5

-

3

209.

Մեթիլեն քլորիդ

8.8

-

4

210.

Մեթիլ էսթեր ակրիլաթթվի (մեթիլակրիլատ)

0.01

0.01

4

211.

Մեթիլ էսթեր մետակրիլաթթվի (մեթիլմետակրիլատ)

0.1

0.01

3

212.

Մեթիլ էսթեր վալերիանաթթվի (մեթիլվալերիատ)

0.03

-

3

213.

Մեթիլիզոբութիլկետոն

0.1

-

4

214.

Մեթիլմերկապտան

9x10-6

-

2

215.

Մեթիլնիտրոֆոս

0.005

-

3

216.

a-Մեթիլստիրոլ

0.04

0.04

3

217.

Մելիարանտ

0.5

0.05

4

218.

Մեպրին մանրէական

0.01

-

2

219.

Մետալդեհիդ (ացետալդեհիդի տետրամեր)

0.003

0.003

2

220.

Մետակրիլաթթու

0.03

0.01

3

221.

Մետիանին

0.6

-

3

222.

N-b-Մետօքսիէթիլքլորացետատ-օտոլուիդին (տոլուին)

0.03

-

3

223.

2-Մետօքսի-2-մեթիլպրոպան (մեթիլ-տրետ-բութիլային եթեր)

0.5

-

4

224.

2-Մերկապտաբենզոթիազոլ (կապտաքս)

0.12

-

3

225.

2-Մերկապտաէթանոլ (մոնոթիաէթիլենգլիկոլ)

0.07

0.07

3

226.

Միլբեքս (1,1-բիս-4-քլորֆենիլէտանոլի և n-քլորֆենիլ-2,4,5-տրիքլորֆենիլազոսուլֆիդի խառնուրդ)

0.2

0.1

3

227.

Մոխիր թերթաքարի

0.3

0.1

1

228.

Մոնոբենզիլտոլուոլ

0.02

-

2

229.

Մոնոէթիլամին

0.01

0.01

3

230.

Մոնոիզոբութիլ էսթեր էթիլենգլիկոլի (բութիլցելլուզոլվ)

1

0.3

3

231.

Մոնոիզոպրոպիլ էսթեր էթիլենգլիկոլի (պրոպիլցելլուզոլվ)

1.5

0.5

3

232.

Մոնոմեթիլամին

0.004

0.001

2

233.

Մոնոմեթիլանիլին

0.04

0.04

3

234.

Մոնոքլորպենտաֆտորբենզոլ

0.6

0.1

3

235.

Մրջնաթթու

0.2

-

2

236.

Մուր

0.15

0.05

3

237.

Յոդ

-

0.03

2

238.

Նավթալին

0.003

0.003

4

239.

a-Նավթահինոն

0.005

0.005

1

240.

b-Նավթոլ

0.006

0.003

2

241.

Նատրիումի սուլֆատ

0.3

0.1

3

242.

Նատրիումի սուլֆիտ

0.3

0.1

3

243.

Նատրիումի սուլֆիտ-սուլֆատային աղեր

0.3

0.1

3

244.

1-Նաֆթիլ-N-մեթիլկարբամատ (սևին)

-

0.002

2

245.

Նիկել, լուծվող աղեր (վերահաշված նիկելի)

0.002

0.0002

1

246.

Նիկել ծծմբաթթվական (վերահաշված նիկելի)

0.002

0.001

1

247.

Նիկել մետաղական

-

0.001

2

248.

Նիկելի օքսիդ (վերահաշված նիկելի)

-

0.001

2

249.

Նիտրիլներ կարբոթթուների C17 -C20

0.04

-

3

250.

Նիտրոբենզոլ

0.008

0.008

2

251.

M-Նիտրոբրոմբենզոլ 

0.12

0.01

2

252.

M-Նիտրոքլորբենզոլ

0.004

0.004

2

253.

o-Նիտրոքլորբենզոլ

0.004

0.004

2

254.

n-Նիտրոքլորբենզոլ

0.004

0.004

2

255.

3-Նիտրո-4-քլորբենզոտրիֆտորիդ

0.005

-

3

256.

Պելլարգոնային ալդեհիդ

0.02

-

2

257.

Պենիցիլին

0.05

0.0025

3

258.

Պենտադիեն-1.3 (պիպերիլեն)

0.5

-

3

259.

Պենտան

100

25

4

260.

Պենտաֆտորբենզոլ

1.2

0.1

3

261.

Պենտաֆտորհեպտան

90

-

4

262.

Պենտաֆտորֆենոլ

0.8

-

4

263.

Պերմետրինային թթվի մեթիլ էսթեր

0.08

-

4

264.

Պարամոլիբդատ ամոնիումի (վերահաշված մոլիբդենի)

-

0.1

3

265.

Պերֆտորվալերիանաթթու

0.1

-

3

266.

Պերֆտորօկտան

90

-

4

267.

Պիրիդին

0.08

0.08

2

268.

Պղնձի օքսիդ (վերահաշված պղնձի)

-

0.002

2

269.

Պղնձի տրիքլորֆենոլատ)

0.006

0.003

2

270.

Պղինձ քլորային (վերահաշված պղնձի)

-

0.002

2

271.

Պղինձ ծծմբային (վերահաշված պղնձի)

0.003

0.001

2

272.

Պղինձ ծծմբաթթվային (վերահաշված պղնձի)

0.003

0.001

2

273.

Պղնձի քլորական (վերահաշված պղնձի)

0.003

0.001

2

274.

Պոլի-2,6-դիմեթիլ-1,4-ֆենիլենօքսիդ (պոլիֆենիլենօքսիդ)

0.5

0.15

4

275.

Պոլիքլորպինեն (քլորացված բիցիկլիկ միացությունների խառնուրդ)

0.005

0.005

2

276.

Պրոպիլային էսթեր վալերիանաթթվի (պրոպիլվալերիատ)

0.03

-

3

277.

Պրոպիլային էսթեր քացախաթթվի (պրոպիլացետատ)

0.1

-

4

278.

Պրոպիլ բրոմիդ (1-բրոմպրոպան)

0.03

0.01

2

279.

Պրոպիլեն

3

3

3

280.

Պրոպիլենի օքսիդ

0.08

-

1

281.

Պրոպիոնաթթու

0.015

-

3

282.

Պրոպիոնային ալդեհիդ (պրոպանալ)

0.01

-

3

283.

Սեբացինաթթու

0.15

0.08

3

284.

Սնդիկ ազոտաթթվային ենթօքսիդային ջրային (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

285.

Սնդիկ ազոտաթթվական օքսիդային ջրային (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

286.

Սնդիկ ամիդոքլորային (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

287.

Սնդիկ դիյոդիտ (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

288.

Սնդիկի դեղին օքսիդ (վերահաշված սնդիկի))

-

0.0003

1

289.

Սնդիկի կարմիր օքսիդ (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

290.

Սնդիկ մետաղական

-

0.0003

1

291.

Սնդիկ քացախաթթվական (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

292.

Սնդիկի (I) քլորիդ (կալոմել) (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

293.

Սնդիկի (II) քլորիդ (սուլեյմա) (վերահաշված սնդիկի)

-

0.0003

1

294.

Սպիտակուցավիտամինային խտանյութի փոշի

-

0.001

2

295.

Սպիրտ ամիլային

0.01

0.01

3

296.

Սպիրտ բենզիլային

0.16

-

4

297.

Սպիրտ բութիլային

0.1

0.1

3

298.

Սպիրտ 1,1-դիհիդրոպերֆտորամինային

0.3

-

3

299.

Սպիրտ 1,1-դիհիդրոպերֆտորհեպտիլային

0.1

-

3

300.

Սպիրտ էթիլային

5

5

4

301.

Սպիրտ իզոբութիլային

0.1

0.1

4

302.

Սպիրտ իզոպրոպիլային

0.6

0.6

3

303.

Սպիրտ իզոօկտիլային (2-էթիլհեքսանոլ)

0.15

0.15

4

304.

Սպիրտ հեքսիլային

0.8

0.2

3

305.

Սպիրտ պրոպիլային

0.3

0.3

3

306.

Սպիրտ  օկտիլային

0.6

0.2

3

307.

Ստիրոլ

0.04

0.002

2

308.

Վալերիանային ալդեհիդ  

0.03

-

4

309.

Վալերիանաթթու

0.03

0.01

3

310.

Վանադիումի հնգօքսիդ

-

0.002

1

311.

Վինիլացետատ

0.15

0.15

3

312.

Վոլֆրամատ նատրիումի (վերահաշված վոլֆրամի)

-

0.1

3

313.

Տալլիումի կարբոնատ (վերահաշված տալլիումի)

-

0.0004

1

314.

Տելուրի երկօքսիդ (վերահաշված տելուրի)

-

0.5 մկգ/մ3

1

315.

Տետրաէթիլթիուրամդիսուլֆիդ (թիուրամ Ե)

-

0.03

3

316.

Տետրահիդրոֆուրան

0.2

0.2

4

317.

Տետրամեթիլթիուրամդիսուլֆիդ (թիուրամ Դ)

0.05

0.02

3

318.

Տետրացիկլին

0.01

0.006

2

319.

1,1,2,2-տետրաքլորէթան

0.06

-

4

320.

Տետրաքլորէթիլեն (պերքլորէթիլեն)

0.5

0.06

2

321.

Տետրաքլորոպրեն

0.07

0.04

2

322.

Տետրաֆտորէթիլեն

6

0.5

4

323.

3-տետրաֆտորէտօքսիֆենիլ
միզանյութ (տոմիլոն, տետրաֆլուրոն)

0.6

0.06

3

324.

Տերեֆտալաթթու

0.01

0.001

1

325.

Տոլուիլենդիիզոցիանատ

0.05

0.02

1

326.

Տոլուոլ

0.6

0.6

3

327.

Տրիբրոմմեթան (բրոմոֆորմ)

-

0.05

3

328.

1,1,3-տրիբրոմպրոպան (պրոպիլենտրիբրոմիդ)

0.015

0.005

2

329.

S,S,S-տրիբութիլտրիթիոֆոսֆատ (բութիֆոս)

0.01

0.01

2

330.

Տրիէթիլամին

0.14

0.14

3

331.

1,1,5-տրիհիդրոօկտաֆտորպենտանոլ

1

0.05

4

332.

1,1,3-տրիհիդրոտետրաֆտորպրոպանոլ

1

0.05

4

333.

Տրիկրեզոլ (օրտո-, մետա- և պարա- իզոմերների խառնուրդ)

0.005

0.005

2

334.

Տրիմեթիլամին

0.15

-

4

335.

Տրիքլորացետալդեհիդ

0.03

-

3

336.

1,1,1-Տրիքլորէթան (մեթիլքլորոֆորմ)

2

0.2

4

337.

Տրիքլորէթիլեն

4

1.0

3

338.

Տրիքլորմեթան (քլորոֆորմ)

-

0.03

2

339.

1,2,3-տրիքլորպրոպան

-

0.05

3

340.

Տրիքլորֆտորմեթան (ֆրեոն-11)

100

10

4

341.

Ցիանաջրածին (կապտաթթու) (վերահաշված HCN-ի մոլեկուլի)

-

0.01

2

342.

Ցիկլոհեքսան

1.4

1.4

4

343.

Ցիկլոհեքսանոլ

0.06

0.06

3

344.

Ցիկլոհեքսանոն

0.04

-

3

345.

Ցիկլոհեքսանոնօքսիմ

0.1

-

3

346.

N-Ցիկլոհեքսիլբենզթիոզոլսուլ -ֆենամիդ-2 (սուլֆենամիդ Ց)

0.07

0.03

3

347.

N- Ցիկլոհեքսիլթիոֆտալամիդ

0.3

-

4

348.

Ցինկի սուլֆատ (վերահաշված ցինկի)

-

0.008

2

349.

Ցինկի օքսիդ (վերահաշված ցինկի)

-

0.05

3

350.

Փոշի անօրգանական, սիլիցիումի երկօքսիդի հետևյալ պարունակությամբ, %
70%-ից բարձր (դինաս և այլն)
70-20% (շամոտ, ցեմենտ և այլն)
20%-ից պակաս (դոլոմիտ և այլն)

0.15
0.3
0.5

0.05
0.1
0.15

3
3
3

351.

Փոշի բամբակի

0.5

0.05

3

352.

Փոշի ցեմենտի արտադրության (կալցիումի օքսիդի 60% -ից ավելի պարունակությամբ և սիլիցիումի երկօքսիդ 20%-ից ավելի պարունակությամբ)

-

0.02

3

353.

Քացախաթթվի ալիլէսթեր (ալիլացետատ)

0.4

-

3

354.

 Քացախաթթու

0.2

0.06

3

355.

Քլոր

0.1

0.03

2

356.

M -Քլորանիլին

0.01

0.01

1

357.

n- Քլորանիլին

0.04

0.01

2

358.

Քլորաջրածին (աղաթթու, վերահաշված HCl-ի մոլեկուլի)

0.2

0.2

2

359.

a-Քլորացետաֆենոն

0.01

-

3

360.

Քլորբենզոլ

0.1

0.1

3

361.

n-Քլորբենզոտրիֆտորիդ

0.1

-

3

362.

Քլորոպրեն

0.02

0.002

2

363.

Քլորտետրացիկլին (կերային)

0.05

0.05

2

364.

2-Քլորցիկլոհեքսիլթիո-N-ֆտալամիդ

3.5

0.35

4

365.

M-Քլորֆենիլիզոցիանատ

0.005

0.005

2

366.

n-Քլորֆենիլիզոցիանատ

0.0015

0.0015

2

367.

Քսիլոլ

0.2

0.2

3

368.

Քրոմ (VI) (վերահաշված քրոմի եռօքսիդի)

0.0015

0.0015

1

369.

Օզոն

0.16

0.03

1

370.

Օքսիտետրացիկլին

0.01

-

2

371.

Օքսիտետրացիկլինի քլորհիդրատ

0.01

-

2

372.

Օքտաֆտորտոլուոլ

1.3

-

4

373.

Ֆենոլ

0.01

0.003

2

374.

Ֆենոլներ թերթաքարային

0.007

-

3

375.

b-ֆենօքսի- a-ցիանաջրածնային էսթեր a-իզոպրոպիլ-4-քլորֆենիլքացախաթթվի (սումիցիդին, ֆենիլվալերիատ)

0.02

0.01

3

376.

Ֆերրիտ բարիումի (վերահաշված բարիումի)

-

0.004

3

377.

Ֆերրիտ մագնեզիում - մանգանային (վերահաշված  մանգանի)

-

0.002

2

378.

Ֆերրիտ  մանգան-ցինկային (վերահաշված մանգանի)

-

0.002

2

379.

Ֆերրիտ նիկել-պղնձային (վերահաշված նիկելի)

-

0.004

2

380.

Ֆերրիտ նիկել- ցինկային (վերահաշված ցինկի)

-

0.003

2

381.

Ֆերրիցիանիդ կալիումի (կարմիր արյան աղ)

-

0.04

4

382.

Ֆերրոցիանիդ կալիումի (դեղին արյան աղ)

-

0.04

4

383.

Ֆոսֆորաջրածին

0.01

0.001

2

384.

Ֆորմալդեհիդ

0.035

0.003

2

385.

Ֆորմամիդ

-

0.03

3

386.

Ֆտորի միացություններ (գազային` ֆտորաջրածին, քառաֆտորային սիլիցիում)

0.02

0.005

2

387.

Ֆտորի միացություններ` լավ լուծվող անօրգանական ֆտորիդներ (նատրիումի ֆտորիդ, նատրիումի հեքսաֆտորսիլիկատ)

0.03

0.01

2

388.

Ֆտորի միացություններ` վատ լուծվող անօրգանական ֆտորիդներ (ալյումինիումի ֆտորիդ, կալցիումի ֆտորիդ, նատրիումի հեքսաֆտորալյումինատ)

0.2

0.03

2

389.

Ֆուրֆուրոլ

0.05

0.05

3

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՆԱԾ ԳԱԶԵՐՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

1. Բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում ածխածնի օքսիդի և ածխաջրածինների պարունակությունների սահմանային թույլատրելի նորմերը սահմանված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1

Շարժիչի ծնկաձև լիսեռի
պտտման հաճախականությունը

Ածխածնի օքսիդի
ծավալային բաժինը,
(%)

Ածխաջրածինների
ծավալային բաժինը, մլն-1

nնվազ

3,5

2500

n բարձ

2,0

1000

 

2. Գազաբալոնային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում ածխածնի օքսիդի և ածխաջրածինների պարունակության սահմանային թույլատրելի նորմերը` ըստ վառելիքի տեսակի և շարժիչի աշխատանքային ծավալի սահմանված են աղյուսակ 2-ում:


 

Աղյուսակ 2

 

Շարժիչի ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախականությունը

Ածխածնի օքսիդի
ծավալային բաժինը,
%

Ածխաջրածինների
ծավալային բաժինը,
մլն-1 

ՀՆԳ

ՍԲԳ

շարժիչի աշխատանքային ծավալը (դմ3)

մինչև 3-ը
ներառյալ

3-ից բարձր

ՀԱԳ

 ՍԲԳ

ՀԱԳ

ՍԲԳ

nնվազ

3.0

3.0

1000

800

2200

2000

nբարձ

2.0

2.0

600

500

900

850


որտեղ՝

ՀՆԳ - հեղուկացված նավթային գազն է,

ՍԲԳ - սեղմված բնական գազն է

Ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախականությունը պարապ ընթացքի դեպքում` nնվազ  և nբարձ պետք է սահմանված լինեն մեքենայի շահագործման հրահանգում:

Եթե դրանք սահմանված չեն, ապա ստուգումների ժամանակ ընդունվում է`

nնվազ = (800 ± 50) րոպ-1,

nբարձ = (3000 ± 10) րոպ-1:

3. Դիզելային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերի ծխայնության սահմանային թույլատրելի նորմերը սահմանված են աղյուսակ 3-ում:


Աղյուսակ 3

Բանած գազերի պայմանական ծախսը,
դմ3/վ (Gբ.գ.)

Ծխայնության սահմանային թույլատրելի նորմը (լույսի կլանման գործակիցը), ոչ ավելի, մ-1

42 և դրանից պակաս

2,260

50

2,080

100

1,495

150

1,225

200 և ավելի

1,065

Դիզելային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերի ծխայնության նորմերը սահմանված են ազատ արագացման ռեժիմում` կախված բանած գազերի պայմանական ծախսից:

Բանած գազերի պայմանական ծախսը` Gբ.գ., հաշվարկվում է 1 և 2 բանաձևերով.


 

   

Vh . n

     
Gբ.գ. = --------- ,     երկտակտանի դիզելների համար,    (1)
   

 60

     

   

Vh . n

     
Gբ.գ. = --------- ,    չորստակտանի դիզելների համար,    (2)
   

 120

     

 

որտեղ`

Vh-ն դիզելի գլանների աշխատանքային ծավալն է, դմ3

n-ն ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախականությունն է, րոպ-1

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան