Համարը 
N 768
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1999.12.27/31(97)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.12.1999
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.12.1999
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
22.12.1999
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.01.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
22 դեկտեմբերի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

22 դեկտեմբերի 1999 թվականի N 768
քաղ. Երևան

 

ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7 հոդվածի «ժբ» կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր աշխատանքների և պաշտոնների ցանկը` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Սարգսյան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 1999 թ.
դեկտեմբերի 22-ի N 768 որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարեվոր աշխատանքների

 

1. Միջուկային տեղակայանքների շինությունների, համակարգերի և սարքավորումների վրա կատարվող միջուկավտանգ տեխնոլոգիական գործողություններ (ըստ միջուկային տեղակայանքների շահագործման տեխնոլոգիական աշխատակարգի)

2. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների շինությունների, համակարգերի ու սարքավորումների վրա կատարվող ճառագայթավտանգ տեխնոլոգիական գործողություններ (ըստ տեղակայանքների շահագործման տեխնոլոգիական աշխատակարգի).

3. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների հրապարակի ընտրություն

4. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների նախագծում

5. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների կառուցում

6. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների շահագործում

7. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքները շահագործումից հանելը

8. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների անվտանգության հարցերով փորձաքննություն

9. Միջուկային տեղակայանքների և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների հակահրդեհային ու ֆիզիկական պաշտպանության ապահովում

10. Բժշկական ախտորոշման նպատակով ռենտգենոգրաֆիկ, ռենտգենոսկոպիկ և ֆլյուորոգրաֆիկ տեղակայանքների ու սարքերի օգտագործում

11. Բուժման նպատակով ռենտգենթերապևտիկ, ռադիոթերապևտիկ և բրախիթերապևտիկ իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներով լիցքավորված սարքավորումների օգտագործում

12. Բժշկական ախտորոշման, բուժման և դեղագործական նպատակներով իոնացնող ճառագայթման բաց աղբյուրների օգտագործում (ռադիոիզոտոպային ախտորոշում և ռադիոիզոտոպային թերապիա, ռադիոդեղագործություն)

13. Բժշկական գործիքների և միջոցների ախտահանման նպատակով ճառագայթահարիչ սարքերի (իռադիատորներ) օգտագործում

14. Նյութերի չքայքայող ստուգման նպատակով արդյունաբերական, գիտահետազոտական և ուսումնական ոլորտում իոնացնող ճառագայթման բաց և փակ աղբյուրներ պարունակող, ինչպես նաև ճառագայթում առաջացնող ռադիոգրաֆիկ և ռենտգենոգրաֆիկ սարքավորումների օգտագործում

15. Սերմերի և գյուղատնտեսական այլ մթերքների ախտահանման ու մշակման նպատակով ճառագայթահարիչ սարքերի (իռադիատորներ) օգտագործում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Շ. Կարամանուկյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 1999 թ.
դեկտեմբերի 22-ի N 768 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարեվոր պաշտոնների

 

 

1. Ատոմային էլեկտրակայանի`

ա) տնօրեն.

բ) գլխավոր ճարտարագետ.

գ) տնօրենի տեղակալ` ֆիզիկական պաշտպանության գծով.

դ) գլխավոր ճարտարագետի տեղակալներ.

ե) («ե» ենթակետն ուժը կորցրել է 14.12.06 N 1859-Ն)

զ) («զ» ենթակետն ուժը կորցրել է 14.12.06 N 1859-Ն) 

է) ատոմային էլեկտրակայանի հերթափոխի պետ.

ը) ռեակտորային արտադրամասի հերթափոխի պետ.

թ) ռեակտորի կառավարման առաջատար ճարտարագետ

ժ) տուրբինի կառավարման առաջատար ճարտարագետ.

ժա) տուրբինային արտադրամասի կառավարման վահանակի մեքենավար:

(1-ին կետը փոփ. 14.12.06 N 1859-Ն)

2. Միջուկային տեղակայանքների (բացառությամբ ատոմային էլեկտրակայանների) և ռադիոակտիվ թափոնների տեղակայանքների`

ա) տնօրեն.

բ) գլխավոր ճարտարագետ.

գ) գլխավոր տեխնոլոգ:

3. (3-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.12.06 N 1859-Ն)

4. Առողջապահության բնագավառում իոնացնող ճառագայթման աղբյուր կամ ճառագայթում առաջացնող սարք օգտագործող կազմակերպության`

ա) գլխավոր բժիշկ կամ տնօրեն.

բ) իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների կիրառմամբ ախտորոշող և (կամ) բուժող բժիշկ-ռենտգենոլոգ, ռադիոլոգ.

գ) ճառագայթային անվտանգությունն ապահովող ծառայության ղեկավար կամ մասնագետ:

5. Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, գիտահետազոտական և ուսումնական բնագավառներում իոնացնող ճառագայթման աղբյուր կամ ճառագայթում առաջացնող սարք օգտագործող կազմակերպության`

ա) տնօրեն.

բ) գլխավոր ճարտարագետ.

գ) մետաղների չքայքայող ստուգման, սերմերի և այլ գյուղատնտեսական մթերքների ախտահանման ու այլ նպատակներով իոնացնող ճառագայթման աղբյուրն օգտագործող մասնագետ.

դ) ճառագայթային անվտանգությունն ապահովող ծառայության ղեկավար և (կամ) մասնագետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Շ. Կարամանուկյան