Համարը 
ՀՕ-11-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.05.14/28(618) Հոդ.439
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.04.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.04.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.05.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2008 թվականի ապրիլի 8-ին

 

«ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի հուլիսի 8-ի ՀՕ-160-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետը, 5-րդ հոդվածը, 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ և երրորդ պարբերությունները, 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը, 27-րդ հոդվածը, 35-րդ հոդվածի 5-րդ մասի երրորդ և հինգերորդ պարբերությունները, 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երրորդ և վեցերորդ պարբերությունները և 47-րդ հոդվածի չորրորդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 1-ին կետից հանել «քրեակատարողական տեսչության պետ,» բառերը.

2) 2-րդ կետից հանել «քրեակատարողական ավագ տեսուչ,» բառերը.

3) 3-րդ կետից հանել «քրեակատարողական տեսուչ,» բառերը.

4) 4-րդ կետից հանել «քրեակատարողական տեսչության առաջատար մասնագետ,» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետից հանել «, ինչպես նաև քրեակատարողական տեսչության» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1. 1-ին և 3-րդ կետերից հանել «(բացառությամբ քրեակատարողական տեսչության)» բառերը.

2. 4-րդ կետից հանել «(բացառությամբ քրեակատարողական տեսչության պաշտոնների)» բառերը.

3. 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերից հանել «(բացառությամբ քրեակատարողական տեսչության ծառայողների)» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին աղյուսակից հանել «քրեակատարողական տեսչության պետ», «քրեակատարողական ավագ տեսուչ», «քրեակատարողական տեսուչ» և «քրեակատարողական տեսչության առաջատար մասնագետ» բառերը:

 

Հոդված 6. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 5-րդ մասի երկրորդ և չորրորդ պարբերություններից հանել «(բացառությամբ քրեակատարողական տեսչության ծառայողների նկատմամբ)» բառերը:

 

Հոդված 7. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունից հանել «, ինչպես նաև քրեակատարողական տեսչության քրեակատարողական ծառայողի» բառերը:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2008 թ. ապրիլի 30

Երևան

ՀՕ-11-Ն