Համարը 
N 125
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.03.1995
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ ՀՀ կառավարության գործերի կառավարիչ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.03.1995
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.03.1995
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
22.03.2003

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԴԻՄԱԿԱՅԵԼՈՒ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 մարտի 1995 թվականի N 125

 

քաղ. Երևան

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԴԻՄԱԿԱՅԵԼՈՒ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է`

Հաստատել արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով ուսուցում կազմակերպելու կարգը (կցվում է):

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Հ. ԲԱԳՐԱՏյան

 

Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ

Ս. ՄԱՆԱՍԱՐՅԱՆ

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ է
ՀՀ կառավարության 1995 թ.
մարտի 7-ի N 125 որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԴԻՄԱԿԱՅԵԼՈՒ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ

 

1. Ճյուղային և տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարների, մասնագետների, ինչպես նաև բնակչության արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով ուսուցման կազմակերպման գլխավոր խնդիրը համարել արտակարգ իրավիճակների կանխման, վերացման, դրանց հետևանքների մեղմացման և կորուստների նվազեցման համար գիտության և տեխնիկայի նորագույն նվաճումների, ճգնաժամային կառավարման ու պլանավորման արդյունավետ եղանակների ուսուցումը, այդ իրավիճակներում գործելու հմտությունների ձևավորմանը, գիտական և արտադրատեխնիկական առաջավոր փորձի փոխանակումը, փրկարար-մասնագետ կադրերի պատրաստումը, վերապատրաստումը և որակավորման բարձրացումը:

2. Սահմանել, որ արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով ուսուցման կազմակերպումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական վարչությանն առընթեր կադրերի վերապատրաստման ինստիտուտում, քաղաքացիական պաշտպանության հանրապետական շտաբի ուսումնական կենտրոնում և դրա տարածաշրջանային ու շրջանային ուսումնական դասընթացներում:

Արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով մեթոդական աշխատանքները կազմակերպվում են նշված ուսումնական հաստատությունների համատեղ գիտամեթոդական խորհրդի միջոցով:

3. Սահմանել ուսուցման հետևյալ եղանակները`

ա) աշխատանքից կտրված ուսուցում.

բ) աշխատանքից չկտրված ուսուցում:

4. Սահմանել ուսուցման հետևյալ ձևերը`

ա) ինքնուրույն ուսուցում` ըստ անհատական ծրագրերի.

բ) մշտական գործող սեմինարներ` եռամսյակը մեկ անգամ.

գ) սեմինարներ, խորհրդակցություններ` 1-3 օր տևողությամբ.

դ) կարճատև պարբերական ուսուցում ոչ պակաս, քան տարեկան մեկ անգամ` 1-2 շաբաթ տևողությամբ.

ե) երկարաժամկետ պարբերական ուսուցում ոչ պակաս, քան երեք տարին մեկ անգամ` 3-6 շաբաթ տևողությամբ:

5. Արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով ուսուցումը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության կողմից հաստատված ուսումնական պլաններով և ծրագրերով` համաձայնեցված շահագրգիռ նախարարությունների, պետական վարչությունների և գերատեսչությունների հետ:

6. Պահպանել աշխատանքից կտրված ուսուցմամբ ունկնդիրների հիմնական աշխատանքի վայրում միջին աշխատավարձը:

7. Աշխատանքից կտրված ուսուցման այլքաղաքային ունկնդիրների գործուղման ծախսերը կատարվում են հիմնական աշխատանքի վայրի նախարարությունների, պետական վարչությունների, գերատեսչությունների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների հաշվին:

8. Արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով ենթակա համակարգերի ղեկավարների և մասնագետների ուսուցման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման կազմակերպման համար պատասխանատվություն են կրում կառավարման համապատասխան մարմինների ղեկավարները, իսկ բնակչության ուսուցման կազմակերպման համար` համապատասխան պետական կառավարման տեղական մարմինների ղեկավարները: