Համարը 
ՀՕ-114-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.07.27/33(767).1 Հոդ.838.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
24.06.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.07.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.08.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի հունիսի 24-ին

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` օրենք) հավելված 2-ի 2.1-րդ բաժնի 18-րդ, 74-րդ, 2.3-րդ բաժնի 54-րդ, 72-րդ, 2.4-րդ բաժնի 27-րդ, 2.5-րդ բաժնի 43-րդ, 62-րդ, 75-րդ, 2.6-րդ բաժնի 61-րդ, 2.7-րդ բաժնի 11-րդ, 22-րդ և 2.10-րդ բաժնի 53-րդ կետերը համապատասխանաբար շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Արագածոտն

18 Արայի

Արայի գյուղ

 

74 Ներքին Սասնաշեն

Ներքին Սասնաշեն գյուղ

Արմավիր

   
 

54 Կողբավան

Կողբավան գյուղ

 

72 Նոր Արտագերս

Նոր Արտագերս գյուղ

Գեղարքունիք

   
 

27 Գեղհովիտ

Գեղհովիտ գյուղ

   

Լեռնակերտ գյուղ

   

Նշխարք գյուղ

Լոռի

   
 

43 Լերմոնտովո

Լերմոնտովո գյուղ

 

62 Հոբարձի

Հոբարձի գյուղ

 

75 Մեծ Պարնի

Մեծ Պարնի գյուղ

Կոտայք

   
 

61 Սևաբերդ

Սևաբերդ գյուղ

Շիրակ

   
 

11 Այգաբաց

Այգաբաց գյուղ

 

22 Բագրավան

Բագրավան գյուղ

   

Նորշեն գյուղ

Տավուշ

   
 

53 Չորաթան

Չորաթան գյուղ»:

Հոդված 2 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 14.1-14.63-ում:»:

 

Հոդված 3 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 14.1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.1-ում:»:

 

Հոդված 4 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.2-ում:»:

 

Հոդված 5 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.3-ում:»:

 

Հոդված 6 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.4. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.4-ում:»:

 

Հոդված 7 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.5-ում:»:

 

Հոդված 8 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.6. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.6-ում:»:

 

Հոդված 9 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.7-ում:»:

 

Հոդված 10 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.8. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.8-ում:»:

 

Հոդված 11 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.9. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.9-ում:»:

 

Հոդված 12 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.10. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.10-ում:»:

 

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.11. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.11-ում:»:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը   

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.12-ում:»:

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.13. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը    

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.13-ում:»:

 

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.14-ում:»:

 

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.15. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.15-ում:»:

 

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.16. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.16-ում:»:

 

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.17. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.17-ում:»:

 

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.18. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.18-ում:»:

 

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.19-ում:»:

 

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.20. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.20-ում:»:

 

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.21. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.21-ում:»:

 

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.22. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.22-ում:»:

 

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.23-ում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.24. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.24-ում:»:

 

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.25. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.25-ում:»:

 

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.26. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.26-ում:»:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.27. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.27-ում:»:

 

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.28-ում:»:

 

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.29-ում:»:

 

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.30. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.30-ում:»:

 

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.31. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.31-ում:»:

 

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.32. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.32-ում:»:

 

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.33. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.33-ում:»:

 

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.34. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.34-ում:»:

 

Հոդված 37. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.35-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.35. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.35-ում:»:

 

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.36-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.36. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.36-ում:»:

 

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.37-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.37. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.37-ում:»:

 

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.38-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.38. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.38-ում:»:

 

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.39-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.39. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.39-ում:»:

 

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.40-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.40. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.40-ում:»:

 

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.41-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.41. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.41-ում:»:

 

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.42-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.42. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.42-ում:»:

 

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.43-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.43. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.43-ում:»:

 

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.44-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.44. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.44-ում:»:

 

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.45-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.45. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.45-ում:»:

 

Հոդված 48. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.46-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.46. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.46-ում:»:

 

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.47-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.47. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.47-ում:»:

 

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.48-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.48. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.48-ում:»:

 

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.49-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.49. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.49-ում:»:

 

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.50-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.50. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.50-ում:»:

 

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.51-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.51. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.51-ում:»:

 

Հոդված 54. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.52-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.52. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.52-ում:»:

 

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.53-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.53. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.53-ում:»:

 

Հոդված 56. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.54-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.54. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.54-ում:»:

 

Հոդված 57. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.55-րդ հոդվածով`

 

 

«Հոդված 14.55. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.55-ում:»:

 

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.56-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.56. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.56-ում:»:

 

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.57-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.57. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.57-ում:»:

 

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.58-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.58. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.58-ում:»:

 

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.59-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.59. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.59-ում:»:

 

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.60-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.60. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.60-ում:»:

 

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.61-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.61. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.61-ում:»:

 

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.62-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.62-ում:»:

 

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.63-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 14.63. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.63-ում:»:

 

Հոդված 66 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 15.1-15.82-ում:»:

 

Հոդված 67 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.1-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.1 Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.1-ում:»:

 

Հոդված 68 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.2-ում:»:

 

Հոդված 68 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.3-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.3-ում:»:

 

Հոդված 69 . Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.4-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.4-ում:»:

 

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.5-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.5-ում:»:

 

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.6-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.6. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.6-ում:»:

 

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.7-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.7. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.7-ում:»:

 

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.8-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.8. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.8-ում:»:

 

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.9-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.9. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.9-ում:»:

 

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.10-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.10. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.10-ում:»:

 

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.11-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.11. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.11-ում:»:

 

Հոդված 77. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.12-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.12. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.12-ում:»:

 

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.13-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.13. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15. 13-ում:»:

 

Հոդված 79. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.14-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.14. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.14-ում:»:

 

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.15-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.15-ում:»:

 

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.16-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.16.

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.16-ում:»:

 

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.17-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.17-ում:»:

 

Հոդված 83. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.18-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.18. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.18-ում:»:

 

Հոդված 84. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.19-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.19-ում:»:

 

Հոդված 85. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.20-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.20. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.20-ում:»:

 

Հոդված 86. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.21-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.21. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.21-ում:»:

 

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.22. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.22-ում:»:

 

Հոդված 88. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.23-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.23. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.23-ում:»:

 

Հոդված 89. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.24-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.24. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.24-ում:»:

 

Հոդված 90. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.25-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.25. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.25-ում:»:

 

Հոդված 91. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.26-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.26. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.26-ում:»:

 

Հոդված 92. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.27-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.27. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.27-ում:»:

 

Հոդված 93. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.28-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.28. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.28-ում:»:

 

Հոդված 94. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.29-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.29. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.29-ում:»:

 

Հոդված 95. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.30-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.30. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.30-ում:»:

 

Հոդված 96. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.31-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.31. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.31-ում:»:

 

Հոդված 97. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.32-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.32. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.32-ում:»:

 

Հոդված 98. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.33-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.33. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.33-ում:»:

 

Հոդված 99. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.34-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 15.34. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.34-ում:»:

 

Հոդված 100. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.35-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.35.

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.35-ում:»:

 

Հոդված 101. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.36-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.36. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.36-ում:»:

 

Հոդված 102. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.37-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.37. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.37-ում:»:

 

Հոդված 103. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.38-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.38. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.38-ում:»:

 

Հոդված 104. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.39-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.39. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.39-ում:»:

 

Հոդված 105. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.40-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.40. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.40-ում:»:

 

Հոդված 106. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.41-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.41. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.41-ում:»:

 

Հոդված 107. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.42-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.42. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.42-ում:»:

 

Հոդված 108. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.43-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.43. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.43-ում:»:

 

Հոդված 109. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.44-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.44. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.44-ում:»:

 

Հոդված 110. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.45-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.45. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.45-ում:»:

 

Հոդված 111. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.46-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.46. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.46-ում:»:

 

Հոդված 112. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.47-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.47-ում:»:

 

Հոդված 113. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.48-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.48. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.48-ում:»:

 

Հոդված 114. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.49-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.49. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.49-ում:»:

 

Հոդված 115. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.50-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.50. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.50-ում:»:

 

Հոդված 116. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.51-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.51. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.51-ում:»:

 

Հոդված 117. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.52-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.52. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.52-ում:»:

 

Հոդված 118. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.53-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.53. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.53-ում:»:

 

Հոդված 119. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.54-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.54. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.54-ում:»:

 

Հոդված 120. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.55-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.55. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.55-ում:»:

 

Հոդված 121. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.56-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.56. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.56-ում:»:

 

Հոդված 122. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.57-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.57. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.57-ում:»:

 

Հոդված 123. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.58-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.58. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.58-ում:»:

 

Հոդված 124. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.59-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.59. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.59-ում:»:

 

Հոդված 125. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.60-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.60. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.60-ում:»:

 

Հոդված 126. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.61-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.61. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.61-ում:»:

 

Հոդված 127. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.62-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.62. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.62-ում:»:

 

Հոդված 128. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.63-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.63. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.63-ում:»:

 

Հոդված 129. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.64-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.64. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.64-ում:»:

 

Հոդված 130. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.65-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.65. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.65-ում:»:

 

Հոդված 131. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.66-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.66. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.66-ում:»:

 

Հոդված 132. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.67-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.67. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.67-ում:»:

 

Հոդված 133. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.68-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.68. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.68-ում:»:

 

Հոդված 134. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.69-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.69. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.69-ում:»:

 

Հոդված 135. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.70-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.70. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.70-ում:»:

 

Հոդված 136. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.71-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.71. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.71-ում:»:

 

Հոդված 137. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.72-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.72. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.72-ում:»:

 

Հոդված 138. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.73-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.73. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.73-ում:»:

 

Հոդված 139. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.74-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.74. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.74-ում:»:

 

Հոդված 140. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.75-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.75. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.75-ում:»:

 

Հոդված 141. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.76-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.76. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.76-ում:»:

 

Հոդված 142. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.77-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.77. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.77-ում:»:

 

Հոդված 143. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.78-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.78. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.78-ում:»:

 

Հոդված 144. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.79-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.79. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.79-ում:»:

 

Հոդված 145. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.80-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.80. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.80-ում:»:

 

Հոդված 146. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.81-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.81. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.81-ում:»:

 

Հոդված 147. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.82-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 15.82. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.82-ում:»:

 

Հոդված 148. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 16.1-16.77-ում:»:

 

Հոդված 149. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.1-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.1-ում:»:

 

Հոդված 150. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.2-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.2-ում:»:

 

Հոդված 151. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.3-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.3-ում:»:

 

Հոդված 152. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.4-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.4-ում:»:

 

Հոդված 153. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.5-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.5-ում:»:

 

Հոդված 154. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.6-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.6-ում:»:

 

Հոդված 155. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.7-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.7-ում:»:

 

Հոդված 156. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.8-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.8. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.8-ում:»:

 

Հոդված 157. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.9-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.9. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.9-ում:»:

 

Հոդված 158. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.10-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.10-ում:»:

 

Հոդված 159. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.11-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.11-ում:»:

 

Հոդված 160. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.12-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.12-ում:»:

 

Հոդված 161. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.13-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.13. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.13-ում:»:

 

Հոդված 162. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.14-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.14. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.14-ում:»:

 

Հոդված 163. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.15-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.15. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.15-ում:»:

 

Հոդված 164. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.16-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.16-ում:»:

 

Հոդված 165. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.17-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.17. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.17-ում:»:

 

Հոդված 166. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.18-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.18. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.18-ում:»:

 

Հոդված 167. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.19-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.19. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.19-ում:»:

 

Հոդված 168. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.20-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.20. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.20-ում:»:

 

Հոդված 169. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.21-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.21. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.21-ում:»:

 

Հոդված 170. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.22-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.22-ում:»:

 

Հոդված 171. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.23-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.23. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.23-ում:»:

 

Հոդված 172. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.24-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.24. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.24-ում:»:

 

Հոդված 173. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.25-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.25-ում:»:

 

Հոդված 174. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.26-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.26. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.26-ում:»:

 

Հոդված 175. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.27-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.27. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.27-ում:»:

 

Հոդված 176. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.28-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.28. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.28-ում:»:

 

Հոդված 177. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.29-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.29. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.29-ում:»:

 

Հոդված 178. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.30-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.30. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.30-ում:»:

 

Հոդված 179. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.31-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.31-ում:»:

 

Հոդված 180. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.32-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.32. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.32-ում:»:

 

Հոդված 181. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.33-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.33-ում:»:

 

Հոդված 182. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.34-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.34. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.34-ում:»:

 

Հոդված 183. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.35-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.35. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.35-ում:»:

 

Հոդված 184. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.36-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.36. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.36-ում:»:

 

Հոդված 185. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.37-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.37. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.37-ում:»:

 

Հոդված 186. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.38-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.38-ում:»:

 

Հոդված 187. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.39-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.39. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.39-ում:»:

 

Հոդված 188. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.40-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.40. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.40-ում:»:

 

Հոդված 189. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.41-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.41. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.41-ում:»:

 

Հոդված 190. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.42-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.42. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.42-ում:»:

 

Հոդված 191. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.43-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.43. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.43-ում:»:

 

Հոդված 192. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.44-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.44. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.44-ում:»:

 

Հոդված 193. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.45-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.45. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.45-ում:»:

 

Հոդված 194. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.46-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.46. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.46-ում:»:

 

Հոդված 195. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.47-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.47. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.47-ում:»:

 

Հոդված 196. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.48-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.48. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.48-ում:»:

 

Հոդված 197. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.49-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.49. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.49-ում:»:

 

Հոդված 198. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.50-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.50. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.50-ում:»:

 

Հոդված 199. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.51-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.51. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.51-ում:»:

 

Հոդված 200. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.52-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.52. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.52-ում:»:

 

Հոդված 201. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.53-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.53. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.53-ում:»:

 

Հոդված 202. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.54-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.54. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.54-ում:»:

 

Հոդված 203. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.55-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.55. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.55-ում:»:

 

Հոդված 204. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.56-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.56. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.56-ում:»:

 

Հոդված 205. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.57-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.57. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.57-ում:»:

 

Հոդված 206. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.58-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.58. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.58-ում:»:

 

Հոդված 207. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.59-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.59. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.59-ում:»:

 

Հոդված 208. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.60-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.60. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.60-ում:»:

 

Հոդված 209. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.61-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.61. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.61-ում:»:

 

Հոդված 210. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.62-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 16.62.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.62-ում:»:

 

Հոդված 211. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.63-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.63. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.63-ում:»:

 

Հոդված 212. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.64-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.64. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.64-ում:»:

 

Հոդված 213. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.65-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.65. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.65-ում:»:

 

Հոդված 214. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.66-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.66-ում:»:

 

Հոդված 215. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.67-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.67. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.67-ում:»:

 

Հոդված 216. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.68-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.68. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.68-ում:»:

 

Հոդված 217. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.69-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.69. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.69-ում:»:

 

Հոդված 218. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.70-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.70. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.70-ում:»:

 

Հոդված 219. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.71-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.71. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.71-ում:»:

 

Հոդված 220. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.72-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.72.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.72-ում:»:

 

Հոդված 221. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.73-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.73. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.73-ում:»:

 

Հոդված 222. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.74-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.74. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.74-ում:»:

 

Հոդված 223. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.75-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.75. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.75-ում:»:

 

Հոդված 224. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.76-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.76. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.76-ում:»:

 

Հոդված 225. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16.77-րդ հոդվածով`

 

 «Հոդված 16.77. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.77-ում:»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան


2010 թ. հուլիսի 14
Երևան
ՀՕ-114-Ն

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.1
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ագարակավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Դիան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնարոտ գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շամիրամ և «Ե»-«Զ» հատվածով` Արուճ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Կաքավաձոր և «Է»-«Ա» հատվածով` Օթևան գյուղական համայնքներին:

 

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Ագարակավան, Լեռնարոտ և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1147մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով հատելով ժայռեր, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 1585մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ագարակավան, Լեռնարոտ և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2732մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԴԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ագարակավան, Դիան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով հատելով բարձունքներ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 379մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 514մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի ոլորաններով անցնում 1829մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով և գագաթներով, հատելով ձորակներ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1440մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարթ տեղանքով` թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 1566մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 829մ և հատելով Դիան-Ագարակավան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 229մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, այստեղից ձորակով հոսող առվով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ, առվի թիվ 21-29 սահմանակետերով անցնելով 2132մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակով` թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնելով 763մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով` թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնելով 1126մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ագարակավան, Դիան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13174մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ»

 

Ագարակավան, Լեռնարոտ և Դիան գյուղական համայնքերի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1213մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ և բարձունքներ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 1534մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 837մ, հասնում Ագարակավան, Լեռնարոտ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3584մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Դ»-«Ե»

 

Ագարակավան, Շամիրամ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 662մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ագարակավան, Շամիրամ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 662մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ե»-«Զ»

 

 Ագարակավան, Արուճ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում է 2353մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ձորակի թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնելով 854մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ագարակավան, Արուճ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3207մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Զ»-«Է»

 

 Ագարակավան, Կաքավաձոր և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1-27 սահմանակետերով անցնելով 6806մ, հասնում է Ագարակավան, Կաքավաձոր և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6806մ է:

 

ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ-ՕԹԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Է»-«Ա»

 

 Ագարակավան, Օթևան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1161մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 378մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1386մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորապտույտներով անցնում 3004մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 11-36 սահմանակետերով անցնում է 3925մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 562մ և, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Ագարակավան, Օթևան և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10417 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.2
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Արագած գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ծաղկաշեն գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով` Գեղաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Արագած, Ծաղկաշեն և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, ձորի եզրի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1696մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գագաթներով, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 1298մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում է 1833մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 543մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով և բարձունքի գագաթների թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 1577մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով հատելով ձորակներ, անցնում է 710մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 120մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 418մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում լանջերով, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում է 2880մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, վարելահողի եզրագծով, թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 413մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լանջերով հատելով ձորը, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 825մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 30-32 սահմանակետերով անցնում 1063մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արագած-Ծաղկաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 34 սահմանակետով անցնում է 708մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի եզրի դաշտային ճանապարհի թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում է 1015մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը և, անցնելով 58մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 603մ, հասնում Արագած, Ծաղկաշեն և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15760 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արագած, Քուչակ և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և, անցնելով 560մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Արագած, Քուչակ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 560մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Արագած, Շենավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետակով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 887մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, հատելով Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 182մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում է 741մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 135մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով գետակը և Վարդենուտ-Արագած միջհամայնքային ճանապարհը, բնակավայրի հարավով անցնող ճանապարհի հյուսիսային եզրով անցնում է 3442մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 830մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով անցնում 1665մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 56մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1638մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորակով հոսող Գեղարոտ գետակով, այնուհետև լանջերով անցնում 5688մ, հասնում է Արագած, Շենավան և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15496 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ձորի եզրին գտնվող Արագած, Վարդենուտ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5245մ, հասնում Արագած, Վարդենուտ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5245մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Արագած, Գեղաձոր և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնելով 1172մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Արագած, Գեղաձոր և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1172մ է:

 

 ԱՐԱԳԱԾ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Արագած, Ծաղկաշեն և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 842մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 3-27 սահմանակետերով անցնելով 2962մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Արագած, Ծաղկահովիտ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3804մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.3
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Արագածավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գետափ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Հակկո և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կանչ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Թաթուլ գյուղական համայնքին, արևելքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արտենի գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Զ»-«Է» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` պետական սահմանին (Թուրքիայի Հանրապետություն):

 

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԳԵՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Արագածավան, Գետափ գյուղական համայնքների և պետական սահմանի (Թուրքիայի Հանրապետություն) տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, հարթ տեղանքով թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 2673մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հատելով երկաթգիծը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնում է 2598մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 10-11 սահմանակետերով անցնում 1375մ, հասնում Արագածավան, Գետափ և Հակկո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6645մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ՀԱԿԿՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Բ»-«Գ»

 

 Արագածավան, Հակկո և Գետափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բլրային տեղանքով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 1734մ, հասնում է 1423մ նիշ ունեցող գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ջրբաժաններ և ձոր, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում է 2335մ, հասնում Արագածավան, Հակկո և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4069 մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԿԱՆՉ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ»

 

Արագածավան, Կանչ և Հակկո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, բարձունքով անցնում է 824մ, հասնում 1426մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնելով 4357մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Արագածավան, Կանչ և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5181մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԹԱԹՈՒԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Դ»-«Ե»

 

Արագածավան, Թաթուլ և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 856 մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 2197մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, հատելով ժայռը, բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 2170մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 1092մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում է հաջորդ գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում Արագածավան, Թաթուլ և Արտենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6910մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Արագածավան, Արտենի և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Թալինի երկրորդ հերթի ջրանցքով, թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 5823մ, հասնում է Սելավ-Մաստարայի և ձախ ճյուղի հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սելավատարի թիվ 26-44 սահմանակետերով անցնում է 3292մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 385մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով երկաթգիծը և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում է 3057մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքի թիվ 54-59 սահմանակետերով անցնելով 1451մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Արագածավան, Արտենի գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14007մ է:

 

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

«Զ»-«Է» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ (ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

 «Է»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության պետական սահմանի հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.4
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Անտառուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բյուրական գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Օրգով գյուղական համայնքին:

 

ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Անտառուտ, Բյուրական և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորի թեք լանջով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղ միանում է գրունտային ճանապարհին և, այդ ճանապարհի ոլորապտույտներով թեքվելով դեպի հարավ, ապա հյուսիս, հյուսիս-արևելք, արևելք, հյուսիս, հյուսիս-արևելք, հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք և հարավ, միանում է ձորին, ձորով շարունակվում դեպի հարավ և, անցնելով 9009մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի գագաթների թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնելով 2121մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 816մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Բյուրական-Անտառւտ միջհամայնքային ճանապարհի թիվ 20-26 սահմանակետերով անցնելով 1109մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Անտառուտ, Բյուրական և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13192մ է:

 

ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա»

 

Ձորի եզրին գտնվող Անտառուտ, Օրգով և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2271մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 848մ, հասնում Ամբերդ գետի և Արխաշան գետակի հատման կետում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Ամբերդ գետով` հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 3592մ, հասնում Անտառուտ, Օրգով և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6711մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.5
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՆԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աշնակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնաղբյուր և «Բ»-«Գ» հատվածով` Դավթաշեն գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Լուսակն և «Զ»-«Ա» հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական համայնքներին:

 

ԱՇՆԱԿ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Աշնակ, Կաթնաղբյուր և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 769մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 759մ, հասնում Աշնակ, Կաթնաղբյուր և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1528մ է:

 

ԱՇՆԱԿ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Աշնակ, Դավթաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, ջրբաժան, Աշնակ-Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, սարահարթային տեղանքով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 3037մ, հասնում է Աշնակ, Դավթաշեն և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3037մ է:

 

ԱՇՆԱԿ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Աշնակ, Վերին Սասնաշեն և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում 828մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1090մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնում 472մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, անցնում 721մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 5-15 սահմանակետերով անցնելով 10002մ, հասնում է Աշնակ, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13113մ Է:

 

ԱՇՆԱԿ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՇՆԱԿ-ԼՈՒՍԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Աշնակ, Լուսակն և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Թալին-Արաքս ավտոճանապարհից դեպի Աշնակ թեքվող ճանապարհների խաչմերուկում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1078մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 465մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 785մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորակը և, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 1517մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 1631մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 605մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 6061մ, հասնում է Աշնակ, Լուսակն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12142մ է:

 

ԱՇՆԱԿ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Աշնակ, Դաշտադեմ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-22 սահմանակետերով անցնելով 3861մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն ձորով թիվ 24-32 սահմանակետերով անցնելով 1693մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 542մ, հասնում Թալին-Արաքս ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք և հարավ, ձորակով, թիվ 36-46 սահմանակետերով անցնելով 1361մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 41մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, այստեղից էլ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 220մ, հասնում Թալին-Արաքս ավտոճանապարհից դեպի Աշնակ թեքվող ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող Աշնակ, Դաշտադեմ և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7718մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.6
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տեղեր գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղձք, «Գ»-«Դ» հատվածով` Ուջան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Կոշ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքին:

 

ԱՎԱՆ-ՏԵՂԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ավան, Վերին Սասունիկ և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 979մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 524մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 632մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, սարալանջերով, ապա ձորով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 6167մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 226մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2441մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 185մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 5458մ, հասնում Ավան, Տեղեր և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16667մ է:

 

ԱՎԱՆ-ԱՂՁՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ավան, Աղձք և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 201մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ջրբաժաններ և ձորակը, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 714մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 395մ, հասնում Ավան, Աղձք և Ուջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1310մ է:

 

ԱՎԱՆ-ՈՒՋԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ավան, Ուջան և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, քիչ հյուսիս-արևելք, անցնում 243մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 565մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, քիչ հյուսիս-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 215մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրանցքի թիվ 5-22 սահմանակետերով անցնում 1649մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ջրբաժանը, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում է 247մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, ապա ձորով, թիվ 28-48 սահմանակետերով անցնելով 3025մ, հասնում է Ավան, Ուջան և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5943մ է:

 

ԱՎԱՆ-ԿՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ավան, Կոշ և Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորակը, հասնում է Կոշ-Վերին Սասունիկ միջհամայնքային ճանապարհին, նշված ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանը, լանջով հասնում է ձորին, ձորով թեքվում դեպի հյուսիս, հասնում երկու ձորերի հատման խաչմերուկ, ապա թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջերով հասնում թիվ 1 սահմանակետին` անցնելով 2419մ: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրային սահմանով անցնում 169մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով հատելով ձորակը, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում է 641մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 389մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և բարձունքներ, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 576մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 9 սահմանակետին, ապա հատում է ձորը, թեքվում դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 10 սահմանակետով անցնելով 639մ, հասնում է Ավան, Կոշ և Ուջան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4833մ է:

 

ԱՎԱՆ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ավան, Վերին Սասունիկ և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1243մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում 2662մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լեռնագագաթներով` թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 1382մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 2861մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1356մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 2314մ, հասնում է ձորի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Վերին Սասունիկ-Կոշ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 1633մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1100մ, հասնում Ավան, Վերին Սասունիկ և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15133մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.7
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Արայի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ափնագյուղ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաշավան գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ուշի գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԱՅԻ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Արայի, Վարդենուտ և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 367մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 356մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով և բարձունքների գագաթներով անցնելով 3990մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ջրբաժաններ և դաշտային ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում է 3111մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 461մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և բարձունքներ, անցնում է 6611մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1809մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 380մ, հասնում է ճանապարհի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 467մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 249մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1360մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 664մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 138 մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 444մ, հասնում է Արայի-Վարդենուտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև դարձյալ առվով անցնելով 1891մ, հասնում է Արայի, Վարդենուտ և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22297 մ է:

 

ԱՐԱՅԻ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Արայի, Ափնագյուղ և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, առվով անցնում 933մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 358մ, հասնում Երևան-Վանաձոր պետական նշանակության ճանապարհից դեպի Արայի տանող ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 475մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում Է գետի ափին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 462մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 197մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 254մ, հասնում գետակի ափին գտնվող Արայի, Ափնագյուղ և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3028 մ է:

 

ԱՐԱՅԻ-ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արայի, Արտաշավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջերով անցնում 845մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով` թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 3621մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 647մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, ջրբաժանով անցնում է 5846մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակի թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 438մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ուղիղ գծով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 903մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում է 1742մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնելով 965մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 645մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 276մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով հոսող առվով` թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնելով 1671մ, հասնում է առվի եզրի թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից առվի ոլորաններով անցնելով 939 մ, հասնում է Արայի, Արտաշավան և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18539մ է:

 

ԱՐԱՅԻ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Արայի, Ուշի և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2351մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 884մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 2077մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 340մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Արայի, Ուշի և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5653մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.8
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Արտաշավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արայի գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ափնագյուղ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Սաղմոսավան գյուղական համայնքներին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Ուշի գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ԱՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արտաշավան, Արայի և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, լանջերով անցնում 845մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով` թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 3621մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 647մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները և ձորակները, ջրբաժանով անցնում է 5846մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակի թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնելով 438մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ուղիղ գծով թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 903մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնում է 1742մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնելով 965մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ձորը, անցնում է 645մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 276մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով հոսող առվով` թիվ 22-25 սահմանակետերով անցնելով 1671մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին, այստեղից առվի ոլորաններով անցնելով 939մ, հասնում է Արտաշավան, Արայի և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18539մ է:

 

ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Արտաշավան, Ափնագյուղ և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 1131մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում է 254մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հարթավայրային ռելիեֆով` թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 934մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարթ տեղանքով անցնում 194մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 473մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս, լանջով` թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 467մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակներ, հարթավայրային ռելիեֆով` թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում է 3600մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1513մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, լանջերով` թիվ 17 սահմանակետով անցնում 1034մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, լանջերով անցնում է 4484մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 350մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 953մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, գագաթով անցնում 562մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, հատում է ճանապարհը, ապա թեքվում դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, թիվ 25 սահմանակետով անցնելով 221մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 390մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 28-32 սահմանակետերով, լանջով անցնում է 1171մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Արտաշավան, Ափնագյուղ և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17728մ է:

 

ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արտաշավան, Ափնագյուղ և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1450մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 555մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնելով 3308մ, հասնում Արտաշավան, Սաղմոսավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5313մ է:

 

 ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Արտաշավան, Օհանավան և ՈՒշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում դաշտային ճանապարհին, հատում Արտաշավան-Օհանավան միջհամայնքային ճանապարհը և թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 1498մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում ճանապարհի և ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս, ջրանցքով անցնում 285մ, հասնում Արտաշավան, Օհանավան և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների և տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2439մ է:

 

ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Արտաշավան, Ուշի և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 10283մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, ապա բլրագագաթներով հատելով ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 2-12 սահմանակետերով անցնում է 1621մ, հասնում առվի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, առվով անցնում է 5492մ, հասնում Արտաշավան, Ուշի և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17396մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.9
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտենի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թաթուլ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դդմասար և «Գ»-«Դ» հատվածով` Լուսակն գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Արագածավան գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՏԵՆԻ-ԹԱԹՈՒԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արտենի, Թաթուլ և Արագածավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 695մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 559մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ճանապարհը և ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1475մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1196մ, հասնում է Արտենի, Թաթուլ և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3925մ է:

 

 ԱՐՏԵՆԻ-ԴԴՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արտենի, Դդմասար և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 721մ, հասնում Արտենի, Դդմասար և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 721մ է:

 

 ԱՐՏԵՆԻ-ԼՈՒՍԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ»

 

Արտենի, Լուսակն և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 780մ, հասնում 1258մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 643մ, հասնում հաջորդ բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակը, ջրբաժանի թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 1518մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում 1233մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 753մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակով, այնուհետև Մաստարա գետով, թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնելով 4032մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող Արտենի, Լուսակն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8641մ է:

 

 ԱՐՏԵՆԻ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 «Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

 ԱՐՏԵՆԻ-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Ե»-«Ա»

 

 Արտենի, Արագածավան և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, Թալինի երկրորդ հերթի ջրանցքով, թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում 5823մ, հասնում է Սելավ-Մաստարայի և ձախ ճյուղի հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սելավատարի թիվ 26-44 սահմանակետերով անցնում է 3292մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 46 սահմանակետով անցնում է 385 մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով երկաթգիծը և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 48-52 սահմանակետերով անցնում է 3057 մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքի թիվ 54-59 սահմանակետերով անցնելով 1451մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Արտենի, Արագածավան գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14007մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.10
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՒՃ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արուճ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաքավաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ագարակավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շամիրամ, «Դ»-«Ե» հատվածով` Դպրեվանք և «Ե»-«Զ» հատվածով` Շամիրամ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Նոր Ամանոս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Պարտիզակ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՈՒՃ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Արուճ, Կաքավաձոր և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, բլուրներ և միջհամայնքային ճանապարհ, սարահարթային ռելիեֆով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 2346մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 288մ, հասնում Արուճ, Կաքավաձոր և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2634մ է:

 

ԱՐՈՒՃ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Արուճ, Ագարակավան և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում է 2353մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նույն ձորակի թիվ 17-20 սահմանակետերով անցնելով 854մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Ագարակավան և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3207մ է:

 

ԱՐՈՒՃ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Արուճ, Ագարակավան և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք և հարավ, ժամանակավոր գործող առվով հասնում դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկին, որտեղից շարունակվում է ձորով և, անցնելով 2153մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Շամիրամ և Դպրեվանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2153մ է:

 

ԱՐՈՒՃ-ԴՊՐԵՎԱՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Դպրեվանք և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 800մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Դպրեվանք և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 800մ է:

 

ԱՐՈՒՃ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Ձորի եզրին գտնվող Արուճ, Շամիրամ և Դպրեվանք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորեր, ձորի ոլորաններով անցնում է 5410մ, հասնում Արուճ, Շամիրամ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5410մ է:

 

 ԱՐՈՒՃ-ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Արուճ, Նոր Ամանոս և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 228մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով հասնում Նոր Ամանոս բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասը, ապա թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 2834մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 375մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվի թիվ 6 սահմանակետով անցնում 409մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 424մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ոռոգման առվով անցնում 577մ, հասնում Արուճ, Նոր Ամանոս և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4828մ է:

 

ԱՐՈՒՃ-ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Արուճ, Պարտիզակ և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, սարահարթային ռելիեֆով, ժամանակավոր գործող առվով և թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում է 1341մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակը` անցնում է 261մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 734մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ուղիղ գծով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1561մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 426մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 424մ, հասնում Արուճ, Պարտիզակ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5529մ է:

 

ԱՐՈՒՃ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Արուճ, Ներքին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ն. Բազմաբերդ համայնքի բնակավայրի արևելյան սահմանագծով անցնող ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ձորի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում Արուճ, Ներքին Բազմաբերդ և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.11
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Բազմաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուշի գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ղազարավան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Փարպի գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Բյուրական գյուղական համայնքին:

 

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բազմաղբյուր, Ուշի և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևելք, լանջերով անցնում 2673մ, հասնում է Բազմաղբյուր, Ուշի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2673 մ է:

 

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բազմաղբյուր, Ղազարավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 312մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 373մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 945մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը և, անցնելով 562մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, անցնում 337մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատում Բյուրական գնացող ճանապարհը, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 237մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 22-27 սահմանակետերով անցնում 654մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, լանջերով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնում է 1736մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորեր, գետի ոլորաններով անցնում է 5709մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Բազմաղբյուր, Ղազարավան և Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12680 մ է:

 

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ՓԱՐՊԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գետի ափին գտնվող Բազմաղբյուր, Փարպի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Շահվերդ գետի ոլորաններով անցնում 5307մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Բազմաղբյուր, Փարպի և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5307 մ է:

 

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Բազմաղբյուր, Ագարակ և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 953մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Բազմաղբյուր, Ագարակ և Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 953մ է:

 

ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բազմաղբյուր, Բյուրական և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում է 428մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 478մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, անտառով անցնող բարձունքների գագաթներով, թիվ 3-11 սահմանակետերով անցնելով 6140մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը և գետը, ձորով անցնում 8485մ, հասնում Բազմաղբյուր, Բյուրական և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15531մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.12
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Բյուրական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուշի գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բազմաղբյուր գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աղձք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Օրգով, «Զ»-«Է» հատվածով` Անտառուտ և «Է»-«Ա» հատվածով` Օրգով գյուղական համայնքներին:

 

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Բյուրական, Ուշի և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, ֆիզիկայի ինստիտուտի «Արագած» բարձրլեռնային կայան տանող ճանապարհով, ապա ձորով անցնում է 12087մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Բյուրական, Ուշի և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12087մ է:

 

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բյուրական, Բազմաղբյուր և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում է 428մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 478մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, անտառով անցնող բարձունքների գագաթներով` թիվ 3-11 սահմանակետերով անցնելով 6140 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը և գետը, ձորով անցնում 8485մ, հասնում Բյուրական, Բազմաղբյուր և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15531մ է:

 

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բյուրական, Ագարակ և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ներհամայնքային ոռոգման ցանցով հատում Բյուրական-Ագարակ միջհամայնքային նշանակության ճանապարհը, անցնում է 2848մ, հասնում կամրջի մոտ գտնվող Բյուրական, Ագարակ և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2848մ է:

 

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԱՂՁՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ամբերդ գետի ափին գտնվող Բյուրական, Աղձք և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, Ամբերդ գետով անցնում 3506 մ, հասնում Բյուրական, Աղձք և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3506մ է:

 

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բյուրական, Օրգով և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, Ամբերդ գետով անցնում 2937մ, հասնում Ամբերդ գետի ափին գտնվող Բյուրական, Օրգով և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2937մ է:

 

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Բյուրական, Օրգով և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորի թեք լանջով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղ միանում է գրունտային ճանապարհին և այդ ճանապարհի ոլորապտույտներով թեքվելով դեպի հարավ, ապա հյուսիս, հյուսիս-արևելք, արևելք, հյուսիս, հյուսիս-արևելք, հարավ-արևմուտք, հյուսիս-արևելք, հարավ-արևելք և հարավ, միանում է ձորին, ձորով շարունակվում դեպի հարավ և, անցնելով 9009մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի գագաթների թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնելով 2121մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 816մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Բյուրական-Անտառուտ միջհամայնքային ճանապարհի թիվ 20-26 սահմանակետերով անցնելով 1109մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Բյուրական, Անտառուտ և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13192մ է:

 

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Ճանապարհի եզրին գտնվող Բյուրական, Օրգով և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորով անցնում է 4240մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 407մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում է 6290մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Բյուրական, Օրգով և Անտառուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10937մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.13
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Գեղաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սադունց և «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագած գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Շիրակի մարզին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Հնաբերդ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ա» հատվածով` Բերքառատ գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱՁՈՐ-ՍԱԴՈՒՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղաձոր, Բերքառատ և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, ապա կրկին հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2138մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Ալագյազ-Արթիկ ավտոճանապարհը և անցնելով, 445մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5951մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Սադունց և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8535մ է:

 

ԳԵՂԱՁՈՐ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղաձոր, Ծաղկահովիտ և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2818մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 2805մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, ժայռի եզրով, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 2473մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Ծաղկահովիտ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8096մ է:

 

ԳԵՂԱՁՈՐ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գեղաձոր, Արագած և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնելով 1172մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Արագած և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1172մ է:

 

ԳԵՂԱՁՈՐ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գեղաձոր, Վարդենուտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ուղիղ գծով անցնում 564մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնելով 339մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Վարդենուտ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 903մ է:

 

ԳԵՂԱՁՈՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԵՂԱՁՈՐ-ՀՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Գեղաձոր, Հնաբերդ և Բերքառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատելով Ալագյազ-Արթիկ ավտոճանապարհը, անցնում է 1986մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 2539մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 842մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 898մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 5-6 սահմանակետերով, անցնում 405մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 678մ, հասնում 2344մ նիշ ունեցող «Կալաչի թեփե» կոչվող սարի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ուղիղ գծով անցնում 1874մ, հասնում Գեղաձոր, Հնաբերդ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9220մ է:

 

ԳԵՂԱՁՈՐ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Գեղաձոր, Բերքառատ և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով հատում Բերքառատ գնացող մայրուղին, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 2127մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Գեղաձոր, Բերքառատ և Հնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2127մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.14
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՎԹԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Դավթաշեն համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով Աշնակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Իրինդ գյուղական համայնքին:

 

ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Դավթաշեն, Վերին Սասնաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 994 մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 802 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5289 մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 63 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 738 մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 11-22 սահմանակետերով անցնում է 2012մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային և հանրապետական նշանակության ճանապարհները, թիվ 24-39 սահմանակետերով անցնում է 6155մ, հասնում Դավթաշեն, Վերին Սասնաշեն և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16703մ է:

 

ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Դավթաշեն, Աշնակ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, ջրբաժան, Աշնակ-Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, սարահարթային տեղանքով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 3037մ, հասնում է Դավթաշեն, Աշնակ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3037մ է:

 

ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Դավթաշեն, Կաթնաղբյուր և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Կաթնաղբյուր-Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը և, անցնելով Դերեսի ձորի թիվ 1-26 սահմանակետերով 4461մ, հասնում է Դավթաշեն, Կաթնաղբյուր և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4461մ է:

 

 ԴԱՎԹԱՇԵՆ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Դավթաշեն, Իրինդ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1597մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 692մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնող գետակի հոսանքի ուղղությամբ անցնում 3172մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով հատում բլրագագաթները, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 2366մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 13-48 սահմանակետերով անցնելով 5847մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Դավթաշեն, Իրինդ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13674մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.15
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԴԴՄԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Դդմասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Թալին քաղաքային համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լուսակն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արտենի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Թաթուլ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արևուտ գյուղական համայնքին:

 

ԴԴՄԱՍԱՐ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Դդմասար, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ժայռեր և ձոր, լանջով անցնում է 621մ, հասնում 1618մ նիշ ունեցող «Ղաբաղթափա» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով` թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1071մ, հասնում է Դդմասար, Դաշտադեմ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1693մ է:

 

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Դդմասար, Դաշտադեմ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ և հարավ-արևելք, ձորով, թիվ 1-23 սահմանակետերով անցնում 5289մ, հասնում է Դդմասար, Դաշտադեմ և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5289մ է:

 

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԼՈՒՍԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Դդմասար, Լուսակն և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 2316մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող Դդմասար, Լուսակն և Արտենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2316մ է:

 

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Դդմասար, Արտենի և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 721մ, հասնում Դդմասար, Արտենի և Լուսակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 721մ է:

 

ԴԴՄԱՍԱՐ-ԹԱԹՈՒԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Դդմասար, Թաթուլ և Արևուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 169մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում 66մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, լանջով անցնում է 870մ, հասնում Դդմասար, Թաթուլ և Արտենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1105մ է:

 

 ԴԴՄԱՍԱՐ-ԱՐԵՎՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Դդմասար, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1172մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 3-9 սահմանակետերով անցնելով 2338մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 684մ, հասնում է Դդմասար, Արևուտ և Թաթուլ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4194մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.16
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Դիան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Ա» հատվածով` Ագարակավան գյուղական համայնքին:

 

ԴԻԱՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Դիան, Ագարակավան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1744մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2810մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն ձորի թիվ 5-27 սահմանակետերով անցնելով 4442մ, հասնում է Դիան, Լեռնարոտ և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8996մ է:

 

 ԴԻԱՆ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Ա»

 

Դիան, Ագարակավան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով հատելով բարձունքներ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1153մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 379մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 514մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի ոլորաններով անցնում 1829մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով և գագաթներով հատելով ձորակներ, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 1440մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարթ տեղանքով` թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում է 1566մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 330մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնելով 829մ և հատելով Դիան-Ագարակավան միջհամայնքային ճանապարհը, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 229 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, այստեղից ձորակով հոսող առվով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, հետո կրկին հարավ, առվի թիվ 21-29 սահմանակետերով անցնելով 2132մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակով, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնելով 763մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 342մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին, այնուհետև կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 37-46 սահմանակետերով անցնելով 1126մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Դիան, Ագարակավան և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13174մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.17
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Եղիպատրուշ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է ՀՀ Կոտայքի մարզի վարչական տարածքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շողակն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջրամբար գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Վարդենիս գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Թթուջուր գյուղական համայնքին, «Է»-«Ա» հատվածով` Ձորագլուխ գյուղական համայնքին:

 

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՇՈՂԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Եղիպատրուշ, Շողակն և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 831մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 221մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6 սահմանակետով անցնում 645մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 187մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, լանջերով` թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով ձորակը, թիվ 19 սահմանակետով անցնում է 598մ, հասնում 2009.2 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորով` թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնելով 869մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 964մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթների թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 325մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 248մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 284մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնելով 1044մ, հասնում «Կուշի» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 43 սահմանակետով անցնում 1064մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնելով 999մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 369մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը, անցնում 406մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում գետը, լանջով անցնում 391մ, հասնում Եղիպատրուշ, Շողակն գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10968մ է:

 

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Եղիպատրուշ, Ջրամբար և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի միջով ուղիղ գծով անցնում 1000մ, հասնում ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, ջրամբարի արևելյան եզրագծով` թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 1140մ, հասնում է ջրամբարի արևելյան եզրագծի մոտ գտնվող Եղիպատրուշ, Ջրամբար և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2140մ է:

 

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Եղիպատրուշ, Քուչակ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի մեջ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի միջով ուղիղ գծով անցնում 2478մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Եղիպատրուշ, Քուչակ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2478մ է:

 

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Եղիպատրուշ, Վարդենիս և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրամբարի միջով ուղիղ գծով անցնում 513մ, հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Եղիպատրուշ, Վարդենիս և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 513մ է:

 

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Եղիպատրուշ, Ձորագլուխ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1044մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3-15 սահմանակետերով անցնելով 3273մ, հասնում ջրբաժանի և ջրամբարի հատման կետում գտնվող Եղիպատրուշ, Թթուջուր և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4526մ է:

 

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ-ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Եղիպատրուշ, Ձորագլուխ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ձորագլուխ տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1196մ, հասնում անտառեզրի թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1185մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնելով 898մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 493մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, հետո կրկին հյուսիս, անտառի եզրի թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնելով 868մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 1505մ, հասնում 2503մ նիշով սարի գագաթին գտնվող Եղիպատրուշ, Ձորագլուխ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6453 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.18
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐՆՋԱՏԱՓ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Երնջատափ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շողակն գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարբի և «Դ»-«Ե» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Սաղմոսավան, «Զ»-«Է» հատվածով` Ափնագյուղ և «Է»-«Ը» հատվածով` Հարթավան գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Ջրամբար գյուղական համայնքին:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՇՈՂԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Երնջատափ, Շողակն և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 190մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 691մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում է 1022մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 502մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 934մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում 1322մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 621մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Երնջատափ, Շողակն գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5981մ է:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արա լեռան լանջին գտնվող Երնջատափ, Օհանավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արա լեռան լանջին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 495մ, հասնում է Երնջատափ, Կարբի գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 495մ է:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Երնջատափ, Օհանավան և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևելք, լանջի ստորոտով այգեգործական ամառանոցների տարածքի և անտառի եզրագծի ոլորանների թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 864մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լանջով անցնում 446մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 944մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև հարավ-արևելք, անտառաեզրի ջրբաժանի գագաթների թիվ 11-19 սահմանակետերով անցնելով 2092մ, հասնում է Արա լեռան լանջին գտնվող Երնջատափ, Օհանավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4346մ է:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Երնջատափ, Սաղմոսավան և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 210մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո արևելք, Քասախ գետի ձորով, այնուհետև ձորակով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների եզրով, անցնում 2267մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով, հատելով ձորակը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1246մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 302մ, հասնում է Երնջատափ, Սաղմոսավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4121մ է:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Երնջատափ, Ափնագյուղ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, գետի հունով անցնում 1619մ, հասնում գետի ափին գտնվող Երնջատափ, Ափնագյուղ և Սաղմոսավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1619մ է:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Երնջատափ, Հարթավան և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետի հոսանքով թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, Քասախ գետի ոլորաններով անցնում 3046մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Երնջատափ, Հարթավան և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4070մ է:

 

ԵՐՆՋԱՏԱՓ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Երնջատափ, Ջրամբար և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, ճանապարհի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 682մ, հասնում ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև արևմուտք, առվի թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնելով 470մ, հասնում է Քասախ գետի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետի ոլորանների թիվ 16-25 սահմանակետերով անցնելով 1244մ, հասնում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Երնջատափ, Ջրամբար և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2396մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.19
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱՍԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Զովասար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակի մարզին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Գառնահովիտ գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Շիրակի մարզին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Իրինդ և «Զ»-«Է» հատվածով` Ոսկեթաս գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Մաստարա և «Ը»-«Ա» հատվածով` Ծաղկասար գյուղական համայնքներին:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Զովասար, Գառնահովիտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով` թիվ 1 սահմանակետով անցնում 331մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվի թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 613մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, նույն առվի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 582մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակի թիվ 10-34 սահմանակետերով անցնելով 4830մ, հասնում է Զովասար, Գառնահովիտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6356 մ է:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զովասար, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջի ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 1207մ, հասնում Զովասար, Վերին Սասնաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»- «Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1207մ է:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Զովասար, Իրինդ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 2407մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 245մ, հասնում Զովասար, Իրինդ և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2652մ է:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Զովասար, Ոսկեթաս և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 412մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 3336մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 525մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակով անցնում 2002մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 2580մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 11 սահմանակետով անցնում 569մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերի թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1847մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1057մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Զովասար-Ոսկեթաս միջհամայնքային ավտոճանապարհը, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 428մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնելով 741մ, հասնում է Զովասար, Ոսկեթաս և Մաստարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13498մ է:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ՄԱՍՏԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Զովասար, Մաստարա և Ծաղկասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2219.4 մ նիշ ունեցող «Փոքր Բողուտլու» կոչվող գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 911մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ձորով անցնում 586մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Զովասար-Մաստարա մարզային նշանակության ճանապարհը, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 855մ, հասնում Զովասար, Մաստարա և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2351 մ է:

 

ԶՈՎԱՍԱՐ-ԾԱՂԿԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Զովասար, Ծաղկասար գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 630մ, հասնում Զովասար, Ծաղկասար և Մաստարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 630մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.20
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԹՈՒԼ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Թաթուլ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Սուսեր, «Բ»-«Գ» հատվածով` Ցամաքասար, «Գ»-«Դ» հատվածով` Հացաշեն և «Դ»-«Ե» հատվածով` Մաստարա գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Թալին քաղաքային և «Զ»-«Է» հատվածով` Արևուտ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից «Է»-«Ը» հատվածով` Դդմասար գյուղական համայնքին, հարավից` «Ը»-«Թ» հատվածով Արտենի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Թ»-«Ժ» հատվածով` Արագածավան, «Ժ»-«Ի» հատվածով` Կանչ և «Ի»-«Լ» հատվածով` Հակկո գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Լ»-«Ա» հատվածով` Սորիկ գյուղական համայնքին:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ՍՈՒՍԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Թաթուլ, Սուսեր և Սորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 920մ, հասնում Թաթուլ, Սուսեր և Ցամաքասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 920մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Թաթուլ, Ցամաքասար և Սուսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը և բլուրը, անցնում է 376մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորի ոլորանների թիվ 2-12 սահմանակետերով անցնելով 1822մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Թաթուլ, Ցամաքասար և Հացաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2198մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ՀԱՑԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Թաթուլ, Հացաշեն և Ցամաքասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 920մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը և լանջի թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնելով 1187մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ձորակի ոլորանների թիվ 6-17 սահմանակետերով անցնելով 1556մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող Թաթուլ, Հացաշեն և Մաստարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3663մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ՄԱՍՏԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Թաթուլ, Մաստարա և Հացաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 737մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1722մ, հասնում է Թաթուլ, Մաստարա գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2459մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Թաթուլ, Մաստարա գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 914մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 1321մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 647մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակը և բարձունքը, անցնում է 423մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային և դաշտային ճանապարհը, բարձունքներով` թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում է 1845մ, հասնում Թաթուլ, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5149մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ԱՐԵՎՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Թաթուլ, Արևուտ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 1127մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 5-8 սահմանակետերով անցնելով 1140մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով բարձունքը և ձորը, անցնում է 1084մ, հասնում 2047մ նիշ ունեցող «Բագատլու» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ և ջրբաժաններ, լանջով` թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 4777մ, հասնում է 1401մ նիշ ունեցող «Զագիգլուխ» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ, ջրբաժան և դաշտային ճանապարհ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 1972մ, հասնում Թաթուլ, Արևուտ և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10100մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ԴԴՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Թաթուլ, Դդմասար և Արևուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 169մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում 66մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, լանջով անցնում է 870մ, հասնում Թաթուլ, Դդմասար և Արտենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1105մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Թաթուլ, Արտենի և Արագածավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրանցքով թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 695մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 559մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ճանապարհը և ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1475մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1196մ, հասնում է Թաթուլ, Արտենի և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3925մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Թաթուլ, Արագածավան և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 2197մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ, հատելով ժայռը, բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 2170մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանի թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնելով 1092մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 153մ, հասնում է հաջորդ գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում Թաթուլ, Արագածավան և Արտենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6910մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ԿԱՆՉ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ի»

 

Թաթուլ, Կանչ և Հակկո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, արևելք, ապա կրկին հյուսիս-արևելք, թույլ արտահայտված բլուրներով, այնուհետև դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-8 սահմանակետերով անցնում է 1303մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 554մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թույլ արտահայտված բլրաթմբային տեղանքով` թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 1911մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակը, ջրբաժանով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնելով 802մ, հասնում է Թաթուլ, Կանչ և Արագածավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ժ»-«Ի» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4569մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ՀԱԿԿՈ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ի»-«Լ»

 

Թաթուլ, Հակկո և Սորիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը և, թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 1003մ, հասնում է Թաթուլ, Հակկո և Կանչ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ի» հանգուցային սահմանակետին:

«Ի»-«Լ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1003մ է:

 

ԹԱԹՈՒԼ-ՍՈՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Լ»-«Ա»

 

Ձորակի եզրին գտնվող Թաթուլ, Սորիկ և Սուսեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, հետո հարավ, ձորակի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում է 813մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թմբերով թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 804մ, հասնում է Թաթուլ, Սորիկ և Հակկո գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Լ» հանգուցային սահմանակետին:

«Լ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1617մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.21
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԹՈՒՋՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Թթուջուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ձորագլուխ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Չքնաղ գյուղական համայնքին:

 

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Թթուջուր, Ձորագլուխ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2463.4մ, նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 545մ, հասնում 2537.7մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 2575մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնելով 3742մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1059մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 1718մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 160մ, հասնում Թթուջուր-Ձորագլուխ միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 122մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 349մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի կողքով հոսող առվի եզրին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 797մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 1472մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Թթուջուր, Ձորագլուխ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13209մ է:

 

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Թթուջուր, Ձորագլուխ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 209մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1044մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 3-15 սահմանակետերով անցնելով 3273մ, հասնում ջրբաժանի և ջրամբարի հատման կետում գտնվող Թթուջուր, Եղիպատրուշ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4526մ է:

 

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Թթուջուր, Վարդենիս և Չքնաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ջրամբարի կողքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 330մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրամբարի եզրագծի թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 1177մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Թթուջուր, Վարդենիս և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1507մ է:

 

 ԹԹՈՒՋՈՒՐ-ՉՔՆԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

 Թթուջուր, Չքնաղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1087մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 520մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով անցնում է 567մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 373մ, հասնում 2597մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 2826մ, հասնում Ապարան-Թթուջուր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով վերը նշված ճանապարհը, անցնում է 79մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 268մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 139մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 146մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 61մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 1436մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 326մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 649մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 156 մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255մ, հասնում անտառի եզրով անցնող դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 922մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող Թթուջուր, Չքնաղ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10066մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.22
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԻՐԻՆԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Իրինդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Սասնաշեն և «Բ»-«Գ» հատվածով` Դավթաշեն գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաթնաղբյուր և «Դ»-«Ե» հատվածով` Ոսկեթաս գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Զովասար գյուղական համայնքին:

 

ԻՐԻՆԴ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Իրինդ, Վերին Սասնաշեն և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 2538մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1118մ, հասնում Իրինդ, Վերին Սասնաշեն և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3656մ է:

 

ԻՐԻՆԴ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Իրինդ, Դավթաշեն և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1597մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 692մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնող գետակի հոսանքի ուղղությամբ անցնում 3172մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով հատում բլրագագաթները, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 2366մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 13-48 սահմանակետերով անցնելով 5847մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Իրինդ, Դավթաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13674մ է:

 

ԻՐԻՆԴ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Իրինդ, Կաթնաղբյուր և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 299մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով և բլրագագաթներով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 2266մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1389 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2626 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 284 մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 469 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, ձորի թիվ 10-42 սահմանակետերով անցնելով 5712 մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա կրկին հարավ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, առվով, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 921 մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, բարձունքի գագաթներով, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում է 1124 մ, հասնում է Իրինդ, Կաթնաղբյուր և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ» -«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15089մ է:

 

ԻՐԻՆԴ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Իրինդ, Ոսկեթաս և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջով անցնում 223մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 284մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, բնական աղբյուրների մոտով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնելով 1117մ, հասնում է Իրինդ, Ոսկեթաս և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2499մ:

 

ԻՐԻՆԴ-ԶՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Իրինդ, Զովասար և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 2407մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 245մ, հասնում Իրինդ, Զովասար և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժամնան «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2652մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.23
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՐՈՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Լեռնարոտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շամիրամ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ագարակավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Դիան, «Զ»-«Է» հատվածով` Ագարակավան, «Է»-«Ը» հատվածով` Մեծաձոր, «Ը»-«Թ» հատվածով` Վերին Բազմաբերդ, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Ներքին Սասնաշեն և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքներին:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Սարի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 670մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով հատելով բարձունքների գագաթները և դաշտային ճանապարհը, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1394մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 481մ, հասնում սարի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում է 1428մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 1507մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցում սարը, ապա թեքվում է դեպի հարավ, միանում ձորին, ձորով անցնում 8828մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 311 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և, լանջով անցնելով 932մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, ձորակով անցնում 2288մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վերին Սասունիկ-Լեռնարոտ միջհամայնքային ճանապարհը, ջրային սահմանով, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում է 2052մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից առվով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 899մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում է 589մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվակով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1033մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 257մ, հասնում Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23207մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Լեռնարոտ, Շամիրամ և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 289մ, հասնում Լեռնարոտ, Շամիրամ և Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 289 մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Լեռնարոտ, Ագարակավան և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1213մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով ձորակներ և բարձունքներ, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում է 1534մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11 սահմանակետերով անցնում 837մ, հասնում Լեռնարոտ, Ագարակավան և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3584մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ԴԻԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Լեռնարոտ, Ագարակավան և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավով դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1744մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2810մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նույն ձորի թիվ 5-27 սահմանակետերով անցնելով 4442մ, հասնում է Լեռնարոտ, Դիան և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8996մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Բարձունքի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Ագարակավան և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1147մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով հատելով ժայռեր, թիվ 3 սահմանակետով անցնում է 1585մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Ագարակավան և Դիան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2732մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՄԵԾԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Լեռնարոտ, Մեծաձոր և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 575մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Մեծաձոր և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 575մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Լեռնարոտ, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1090մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 2002մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Լեռնարոտ, Վերին Բազմաբերդ և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Թ » սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3092մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Լեռնարոտ, Ներքին Սասնաշեն և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1143մ, հասնում է Լեռնարոտ, Ներքին Սասնաշեն և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1143մ է:

 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»

 

 Լեռնարոտ, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1469մ, հասնում Լեռնարոտ, Վերին Սասնաշեն և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ժ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1469մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.24
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Լուսագյուղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կայք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ապարան քաղաքային և «Ե»-«Զ» հատվածով` Միրաք գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Մելիքգյուղ գյուղական համայնքին:

 

 ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Լուսագյուղ, Սարալանջ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի 2792 մ նիշ ունեցող գագաթի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 467մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 787մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 722մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակները, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 1575մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 517մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 361մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի ոլորաններով, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1101մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 633մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով հոսող առվակով, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 868մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 219մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 143մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 384մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, դաշտային ճանապարհով, ապա վարելահողերի միջնակով անցնելով 2508մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսագյուղ, Սարալանջ և Կայք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10285 մ է:

 

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ԿԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Լուսագյուղ, Կայք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 334մ, հասնում Լուսագյուղ, Կայք և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 334մ է:

 

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Լուսագյուղ, Միրաք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2549.6մ նիշ ունեցող սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1018մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 204մ, հասնում Ապարան-Լուսագյուղ միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղ հատում է ճանապարհը, թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնում 85մ, հասնում ճանապարհի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 1102մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, Ապարան քաղաքի տնամերձերի կողքով անցնելով 609մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Լուսագյուղ, Կայք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4687 մ է:

 

 ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ՄԻՐԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Լուսագյուղ, Միրաք և Մելիքգյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 238մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 484մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 180մ, հասնում 2549.6մ նիշով սարի գագաթին գտնվող «Դեվեբոյրուն» կոչվող գեոդեզիական` Լուսագյուղ, Միրաք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 902մ է:

 

ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ-ՄԵԼԻՔԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Լուսագյուղ, Մելիքգյուղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2945մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 510մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 474մ, հասնում 2760մ նիշ ունեցող «Թուխմանու» սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 805մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 678մ, հասնում ձորակի և ջրբաժանի հատման կետում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնելով 1619մ, հասնում Լուսագյուղ, Մելիքգյուղ և Միրաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4086մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.25
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒՍԱԿՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Լուսակն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Դաշտադեմ գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աշնակ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` ՀՀ Արմավիրի մարզի վարչական սահմանին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արտենի գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Ա» հատվածով` Դդմասար գյուղական համայնքին:

 

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Լուսակն, Դաշտադեմ և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 1-41 սահմանակետերով անցնում 2608մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43-45 սահմանակետերով անցնում 736մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 187մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-51 սահմանակետերով անցնելով 405մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք, թիվ 53-59 սահմանակետերով անցնելով 890մ, հասնում է Լուսակն, Դաշտադեմ և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4826մ է:

 

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Լուսակն, Աշնակ և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Թալին-Արաքս ավտոճանապարհից դեպի Աշնակ թեքվող ճանապարհների խաչմերուկում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1078մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 465մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 785մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորակը և, թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 1517մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում 1631մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 605մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 6061մ, հասնում է Լուսակն, Աշնակ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12142մ է:

 

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԱՐՏԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Լուսակն, Արտենի և Դդմասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 780մ, հասնում 1258մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 643մ, հասնում է հաջորդ բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակը, ջրբաժանի թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 1518մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում 1233մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 753մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակի ոլորապտույտներով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակով, այնուհետև Մաստարա գետով, թիվ 12-37 սահմանակետերով անցնելով 4032մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող Լուսակն, Արտենի գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8641մ է:

 

ԼՈՒՍԱԿՆ-ԴԴՄԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Լուսակն, Դդմասար և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 2316մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող Լուսակն, Դդմասար և Արտենի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2316մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.26
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդաբլուր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կանիաշիր գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Շենկանի, «Դ»-«Ե» հատվածով` Նիգավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Արագած գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Գեղաձոր և «Ը»-«Ա» հատվածով` Սադունց գյուղական համայնքներին:

 

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1413մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր և Կանիաշիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1413մ է:

 

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԿԱՆԻԱՇԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ծաղկահովիտ, Կանիաշիր և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1639մ, հասնում Ալագյազ-Արթիկ պետական նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք և հարավ-արևելք ավտոճանապարհի թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 655մ, հասնում խաղահրապարակի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, խաղահրապարակի եզրով անցնում 65մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 74մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 292մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 37մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 1619մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և գետակի հատման տեղում գտնվող Ծաղկահովիտ, Կանիաշիր և Շենկանի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4382մ է:

 

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՇԵՆԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Դաշտային ճանապարհի և գետակի հատման տեղում գտնվող Ծաղկահովիտ, Շենկանի և Կանիաշիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետակի հունով անցնում 2487մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 466մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 714մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 145մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքներով, թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնելով 1043մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Շենկանի և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4855մ է:

 

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ծաղկահովիտ, Շենկանի և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1910մ, հասնում Շիշթափա սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով և բարձունքների գագաթներով անցնում 3152մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում 2709մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնելով 1063մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքների գագաթների թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 1400մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռի ստորոտով անցնող ձորի թիվ 25-33 սահմանակետերով անցնում 594մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 252մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Նիգավան և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11386մ է:

 

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Ծաղկաշեն և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 286մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող Ծաղկահովիտ, Ծաղկաշեն և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 286մ է:

 

ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ծաղկահովիտ, Ծաղկաշեն և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով` թիվ 1 սահմանակետով անցնում 842մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 3-27 սահմանակետերով անցնելով 2962մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Արագած և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3804մ է:

 

 ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

 Ծաղկահովիտ, Գեղաձոր և Սադունց գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2818մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 2805մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, ժայռի եզրով, թիվ 6-10 սահմանակետերով անցնելով 2473մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Գեղաձոր և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8096 մ է:

 

 ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ-ՍԱԴՈՒՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Սադունց և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 650մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 454մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 788մ, հասնում է Ալագյազ-Արթիկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված ավտոճանապարհով անցնում 454մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում ավտոճանապարհը, դաշտային ճանապարհով անցնում 117մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1036մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է Ծաղկահովիտ-Սադունց ավտոճանապարհի և այդ ճանապարհից աջ թեքվող դաշտային ճանապարհի հատման խաչմերուկում: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 689մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծի թիվ 12 սահմանակետով անցնում 871մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակներ, դաշտային ճանապարհով, լանջով, ապա կրկին դաշտային ճանապարհով անցնում է 4787մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկահովիտ, Սադունց և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9846 մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.27
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ծաղկաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Քուչակ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագած գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Նիգավան գյուղական համայնքին:

 

 ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ծաղկաշեն, Քուչակ և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 3843մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1023մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 964մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 827մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնելով 699մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 151մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 18 սահմանակետով անցնում 858մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 239մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակով անցնում է 1273մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 828մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով գետակը, թիվ 25 սահմանակետով անցնում է 942մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ծաղկաշեն-Քուչակ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնելով 1094մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 254մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 196մ, հասնում Ծաղկաշեն, Քուչակ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13191մ է:

 

 ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ծաղկաշեն, Արագած և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը, ձորի եզրի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում է 1696մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, գագաթներով, թիվ 4 սահմանակետով անցնելով 1298մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորակը, բարձունքների գագաթներով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում է 1833մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 543մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով և բարձունքի գագաթների թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնելով 1577մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով հատելով ձորակներ, անցնում է 710մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 120 մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 418մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում լանջերով, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում է 2880մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, վարելահողի եզրագծով, թիվ 24 սահմանակետով անցնում է 413մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լանջերով հատելով ձորը, թիվ 26-28 սահմանակետերով անցնում 825մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 30-32 սահմանակետերով անցնում 1063մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Արագած-Ծաղկաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 34 սահմանակետով անցնում է 708մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի եզրի դաշտային ճանապարհի թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում է 1015մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը և անցնելով 58մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 603մ, հասնում Ծաղկաշեն, Արագած և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15760 մ է:

 

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Ծաղկաշեն, Ծաղկահովիտ և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 286մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող Ծաղկաշեն, Ծաղկահովիտ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 286մ է:

 

ԾԱՂԿԱՇԵՆ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Ծաղկաշեն, Նիգավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնելով 1597մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 980մ, հասնում Ծաղկաշեն, Նիգավան և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2577մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.28
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ոսկեթաս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Իրինդ և «Գ» -«Դ» հատվածով` Դավթաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Աշնակ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Դաշտադեմ գյուղական և «Զ»-«Է» հատվածով` Թալին քաղաքային համայնքներին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Եղնիկ և «Ը»-«Թ» հատվածով` Շղարշիկ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից` «Թ»-«Ա» հատվածով` Կարմրաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Կաթնաղբյուր, Ոսկեթաս և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 595մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սարալանջով անցնում 375մ, հասնում Կաթնաղբյուր, Ոսկեթաս և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 970մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Կաթնաղբյուր, Իրինդ և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 299մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով և բլրագագաթներով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 2266մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1389մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2626 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում է 284մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 469մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, ձորի թիվ 10-42 սահմանակետերով անցնելով 5712մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող թիվ 43 սահմանակետին: Թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա կրկին հարավ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, առվով, թիվ 44-45 սահմանակետերով անցնում է 921մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, բարձունքի գագաթներով, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում է 1124մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Իրինդ և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ» -«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15089մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կաթնաղբյուր, Դավթաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Կաթնաղբյուր-Դավթաշեն միջհամայնքային ճանապարհը, և անցնելով Դերեսի ձորի թիվ 1-26 սահմանակետերով 4461մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Դավթաշեն և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4461մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կաթնաղբյուր, Աշնակ և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 769մ, հասնում միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 759 մ, հասնում Կաթնաղբյուր, Աշնակ և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1528 մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԴԱՇՏԱԴԵՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կաթնաղբյուր, Դաշտադեմ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1006մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Աշնակ և Դաշտադեմ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1006մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Կաթնաղբյուր, Եղնիկ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատում միջհամայնքային ճանապարհը և ձորի թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 1879մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կաթնաղբյուր, Դաշտադեմ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1879մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԵՂՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Կաթնաղբյուր, Եղնիկ և Շղարշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում միջհամայնքային ճանապարհը, դաշտային ճանապարհով, ապա հարթ տեղանքով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնելով 3456մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Կաթնաղբյուր, Եղնիկ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3456մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ՇՂԱՐՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

Կաթնաղբյուր, Շղարշիկ և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, անցնում է 2497մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 127 մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, սարալանջով անցնում 620մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 714մ, հասնում է բլրագագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով հատում դաշտային և Շղարշիկ-Իրինդ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում է 2886մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 13 սահմանակետերով անցնում 608մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-22 սահմանագծերով անցնում 2016մ, հասնում Կաթնաղբյուր համայնքի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Կաթնաղբյուրի բնակավայրի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհի թիվ 24-26 սահմանագծերով անցնելով 1474մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Շղարշիկ և Եղնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10943մ է:

 

ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

Կաթնաղբյուր, Կարմրաշեն և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1389մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով, ապա ձորակներով անցնելով 1464 մ, հասնում է Կաթնաղբյուր, Կարմրաշեն և Շղարշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2853մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.29
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՅՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կայք գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լուսագյուղ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ապարան քաղաքային համայնքին:

 

ԿԱՅՔ-ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Կայք, Լուսագյուղ գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 334մ, հասնում Կայք, Լուսագյուղ և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 334 մ է:

 

ԿԱՅՔ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Կայք, Սարալանջ և Լուսագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով անցնում 1583մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 145մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 480մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 393մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 535մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 313մ, հասնում անտառեզրի բարձունքի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառեզրի բարձունքներով, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1267մ, հասնում 2433.1մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Կայք, Սարալանջ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4718մ է:

 

ԿԱՅՔ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կայք, Վարդենիս և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 471մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի ձորակով անցնում 2068մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վարդենիս-Կայք միջհամայնքային ճանապարհը, հարթավայրային տեղանքով թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնելով 2018մ, հասնում է թմբի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 229մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 431մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 472մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-Սպիտակ ճանապարհը, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնելով 1674մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով անցնում 158մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Կայք, Վարդենիս գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է:

 

ԿԱՅՔ-ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Կայք, Լուսագյուղ գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով անցնում 767 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 206 մ, հասնում է Քասախ գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, գետով անցնում 276 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 448 մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բնակավայրի եզրագծով, ձորակի ոլորաններով հատելով պետական նշանակության ճանապարհը, անցնում է 1447մ, հասնում բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 175մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 9-10 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնելով 770մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 140մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 288մ, հասնում բարձունքի գագաթին տեղադրված թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնելով 988մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Կայք, Սարալանջ գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5507մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.30
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Կարբի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երնջատափ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աշտարակ քաղաքային համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Փարպի գյուղական համայնքին, արևմուտքից` «Ե»-«Զ» հատվածով` Ղազարավան գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Է» հատվածով` Ուշի գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքին:

 

ԿԱՐԲԻ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Արա լեռան լանջին գտնվող Կարբի, Օհանավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արա լեռան լանջին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրհավաքով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 495մ, հասնում է Կարբի, Երնջատափ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 495 մ է:

 

ԿԱՐԲԻ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԿԱՐԲԻ-ԱՇՏԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կարբի գյուղական, Աշտարակ քաղաքային համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում 1476մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 81 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով անցնում 3355մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 173մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Աշտարակ-Փարպի ճանապարհը և, թիվ 6-12 սահմանակետերով անցնելով 1797մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Կարբի, Փարպի գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6882 մ է:

 

ԿԱՐԲԻ-ՓԱՐՊԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կարբի, Փարպի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևելք, առվով անցնում 1116մ, հասնում Աշտարակ-Փարպի ճանապարհի եզրին գտնվող Կարբի, Փարպի գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116 մ է:

 

ԿԱՐԲԻ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կարբի, Ղազարավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և գետը, ջրանցքով, ապա ջրբաժանով և լանջով անցնում է 3950մ, հասնում առվի եզրին գտնվող Կարբի, Ղազարավան և Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3950 մ է:

 

 ԿԱՐԲԻ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Կարբի, Ուշի և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 1295 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից պարբերաբար թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում է 1571մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, լանջով անցնում է 525մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 86մ, հասնում Կարբի, Ուշի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:

 

ԿԱՐԲԻ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Կարբի, Օհանավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Արա լեռան գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Արա լեռան լանջով, Ծաղկավանքի մոտով անցնում 1076մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում 551մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով և գագաթներով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 1023մ, հասնում սարի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով անցնում 601մ, հասնում սարի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում է 1081մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 1651մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, կիսախողովակներով, թիվ 9-10 սահմանակետերով անցնում 6359մ, հասնում Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վերը նշված ջրանցքով անցնում է 474մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում Քասախ գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Քասախ գետով, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 393մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 197մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, բնակավայրի միջով հատում ջրանցքը և Աշտարակ-Ապարան պետական նշանակության ճանապարհը, թիվ 18-31 սահմանակետերով անցնում 2108մ, հասնում է Կարբի, Օհանավան և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15803մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.31
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կարմրաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնաղբյուր գյուղական, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շղարշիկ գյուղական, «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղնիկ գյուղական և «Դ»-«Ե» հատվածով` Թալին քաղաքային համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ոսկեթաս գյուղական համայնքին:

 

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ձորակի եզրին գտնվող Կարմրաշեն, Կաթնաղբյուր և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով` թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1389մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ժայռերի եզրով, ապա ձորակներով անցնելով 1464մ, հասնում է Կարմրաշեն, Կաթնաղբյուր և Շղարշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2853մ է:

 

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՇՂԱՐՇԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Կարմրաշեն, Շղարշիկ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 1156մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, անցնում է 2446մ, հասնում բլրի ստորոտի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 385մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 1299մ, հասնում է Կարմրաշեն, Շղարշիկ և Եղնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5258մ է:

 

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԵՂՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Կարմրաշեն, Եղնիկ և Շղարշիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սարահարթային ռելիեֆով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում է 1495մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 5-19 սահմանակետերով անցնելով 4041մ, հասնում է Կարմրաշեն, Եղնիկ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5536մ է:

 

 ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԹԱԼԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Կարմրաշեն, Ակունք գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 278մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով ձորը և մարզային նշանակության ճանապարհը, ձորակով, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 480մ, հասնում Կարմրաշեն, Եղնիկ գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 758մ է:

 

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Կարմրաշեն, Ակունք և Ոսկեթաս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 212մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-15 սահմանակետերով անցնում 3194մ, հատելով դաշտային և մարզային նշանակության ճանապարհներ, հասնում է Կարմրաշեն, Ակունք գյուղական և Թալին քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3406մ է:

 

ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ՈՍԿԵԹԱՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Ձորակի եզրին գտնվող Կարմրաշեն, Ոսկեթաս և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, շրջանցում սարը, ձորակով անցնում 1324մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, լանջով անցնում է 927մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 124մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորակով անցնում 1386մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 10-36 սահմանակետերով անցնում 5587մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում Կարմրաշեն-Ոսկեթաս մարզային ճանապարհը, և թիվ 38 սահմանակետով անցնելով 580մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 510մ, հասնում Կարմրաշեն, Ոսկեթաս և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12513մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.32
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐԹԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հարթավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շենավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ջրամբար և «Գ»-«Դ» հատվածով` Երնջատափ գյուղական համայնքներին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ափնագյուղ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական համայնքին:

 

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Հարթավան, Շենավան և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հասնում Հարթավան-Շենավան միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 128մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, տնամերձերի եզրագծով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 340մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, առվով անցնում 750մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հարավ-արևելք, անցնում 606 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղ հատում է Երևան-Վանաձոր մայրուղին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 81մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 2051մ և, հատելով Ջրամբար գյուղական համայնք տանող ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 479մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1228մ, հասնում է Հարթավան, Շենավան և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6258մ է:

 

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հարթավան, Ջրամբար և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով անցնում 121մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 185մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 131մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ճամբարի ցանկապատին զուգահեռ դաշտային ճանապարհի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 333մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ցանկապատով անցնում 10մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 49մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 191մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 247մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև կրկին հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնելով 744մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 22-34 սահմանակետերով անցնելով 1305մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և Քասախ գետի հատման տեղում գտնվող Հարթավան, Ջրամբար և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3377մ է:

 

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հարթավան, Երնջատափ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, գետի հոսանքով թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնելով 1024մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, Քասախ գետի ոլորաններով անցնում 3046մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Հարթավան, Երնջատափ և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4070մ է:

 

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հարթավան, Ափնագյուղ և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Վանաձոր հին ավտոմայրուղու եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվակով անցնում 1106մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 668մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի եզրով անցնում 268մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով անցնում 409մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 158մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով անցնում 233մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման խաչմերուկում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 1294մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, վարելահողերի եզրի թիվ 15 սահմանակետով անցնում 357մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 217մ, հասնում Քասախ գետի ափին գտնվող Հարթավան, Ափնագյուղ և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4709մ է:

 

ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Հարթավան, Վարդենուտ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Վանաձոր ավտոմայրուղին, անցնում է 778մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Երևան-Վանաձոր հին ճանապարհով անցնում 622մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Հարթավան, Ափնագյուղ և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.33
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ձորագլուխ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Թթուջուր գյուղական համայնքին:

 

ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ձորագլուխ, Եղիպատրուշ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ձորագլուխ տանող միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրի թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1196մ, հասնում անտառեզրի թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառեզրի թիվ 7-9 սահմանակետերով անցնում 1185մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով, թիվ 11-16 սահմանակետերով անցնելով 898մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 493մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, հետո կրկին հյուսիս, անտառի եզրի թիվ 19-22 սահմանակետերով անցնելով 868մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով անցնում 1505մ, հասնում 2503մ նիշով սարի գագաթին գտնվող Ձորագլուխ, Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6453մ է:

 

ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Ձորագլուխ, Թթուջուր գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 2463.4մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 545 մ, հասնում 2537.7մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 2575մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանի թիվ 8-14 սահմանակետերով անցնելով 3742մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1059մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 1718մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 160մ, հասնում Թթուջուր-Ձորագլուխ միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 122մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 349մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև ձորակով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնում 671մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, որը գտնվում է անտառի կողքով հոսող առվի եզրին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 797մ, հասնում է առվի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 1472մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Ձորագլուխ, Թթուջուր և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13209մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.34
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ղազարավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ուշի գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կարբի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Փարպի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բազմաղբյուր գյուղական համայնքին:

 

 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ղազարավան, Ուշի և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո արևելք, այնուհետև հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, սարալանջերով, ապա ձորով, հետո կրկին լանջերով անցնում է 2980մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 193մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 38մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միանում ձորին, որով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև ձորով, հետո լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, անցնելով 3525մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ և, ձորով անցնելով 4120մ, հասնում է Ղազարավան, Ուշի և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10856մ է:

 

 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ղազարավան, Կարբի և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և գետը, ջրանցքով, ապա ջրբաժանով և լանջով անցնում է 3950մ, հասնում առվի եզրին գտնվող Ղազարավան, Կարբի և Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3950 մ է:

 

 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ՓԱՐՊԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ղազարավան, Փարպի և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Ղազարավան-Փարպի միջհամայնքային ճանապարհին, նրանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա Փարպի գյուղի արևելյան եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, հասնում առվին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և, անցնելով 2299մ, հասնում Ղազարավան, Փարպի և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2299մ է:

 

 ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Ղազարավան, Բազմաղբյուր և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 312մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 373մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 945մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը և, անցնելով 562մ, հասնում է ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակներ, անցնում 337մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, հետո հարավ, հատում Բյուրական գնացող ճանապարհը, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 237մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 16-20 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 22-27 սահմանակետերով անցնում 654մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, լանջերով, թիվ 29-37 սահմանակետերով անցնում է 1736մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորեր, գետի ոլորաններով անցնում է 5709մ, հասնում գետի ափին գտնվող Ղազարավան, Բազմաղբյուր և Փարպի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12680մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.35
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Մեծաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Օթևան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաքավաձոր գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին:

 

ՄԵԾԱՁՈՐ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Մեծաձոր, Լեռնարոտ և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 575մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Մեծաձոր, Լեռնարոտ և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 575մ է:

 

ՄԵԾԱՁՈՐ-ՕԹԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Բ»-«Գ»

 

 Մեծաձոր, Լեռնարոտ և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2346 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2973մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, սարի թեք լանջով անցնում է 1312մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակը, լանջով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորի թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 614մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 14-36 սահմանակետերով անցնելով 3216մ, հասնում է Մեծաձոր, Օթևան և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10966մ է:

 

ՄԵԾԱՁՈՐ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ձորակի եզրին գտնվող Մեծաձոր, Կաքավաձոր և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 505մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Մեծաձոր, Կաքավաձոր և Օթևան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 810մ է:

 

ՄԵԾԱՁՈՐ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Մեծաձոր, Վերին Բազմաբերդ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 532մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1251մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, ապա ձորով հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակներ, անցնում է 6737մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում 390 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1369մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևելք, անցնում 568մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Վերին Բազմաբերդ-Մեծաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում է 781մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 978մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Մեծաձոր, Վերին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13247մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.36
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆԻԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նիգավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շենկանի և «Բ»-«Գ» հատվածով` Միրաք գյուղական համայնքներին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ապարան քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Վարդենիս, «Ե»-«Զ» հատվածով` Քուչակ և «Զ»-«Է» հատվածով` Ծաղկաշեն գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքին:

 

ՆԻԳԱՎԱՆ-ՇԵՆԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Նիգավան, Շենկանի և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 407մ, հասնում Նիգավան-Ծաղկահովիտ դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 233մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 240մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 1082մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, Շենկանի և Միրաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1962 մ է:

 

ՆԻԳԱՎԱՆ-ՄԻՐԱՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նիգավան, Շենկանի և Միրաք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 858մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում է 1370մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2445մ, հասնում Քասախ գետի ափին գտնվող Նիգավան, Միրաք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4673 մ է:

 

ՆԻԳԱՎԱՆ– ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նիգավան, Միրաք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետի հունով, ապա ձորակով անցնում 1376մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 408մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-12 սահմանակետերով, բարձունքներով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 2338մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 533մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 16-18 սահմանակետերով անցնում 701մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհների խաչմերուկը, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնում է 931մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորը և դաշտային ճանապարհը, անցնում է 946մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 26 սահմանակետով անցնելով 1030մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, Վարդենիս գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8670մ է:

 

ՆԻԳԱՎԱՆ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Նիգավան, Վարդենիս գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 71 մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 554մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով, հատելով ջրբաժանը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 3780մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, Վարդենիս և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4405մ է:

 

ՆԻԳԱՎԱՆ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Նիգավան, Քուչակ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 806մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Նիգավան, Քուչակ և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 806մ է:

 

ՆԻԳԱՎԱՆ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Նիգավան, Ծաղկաշեն և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 1-16 սահմանակետերով անցնելով 1597մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 980մ, հասնում Նիգավան, Ծաղկաշեն և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2577մ է:

 

ՆԻԳԱՎԱՆ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Նիգավան, Շենկանի և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բլրի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1910մ, հասնում Շիշթափա սարի գագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 305մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով և բարձունքների գագաթներով անցնում 3152մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում 2709մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ջրբաժանի գագաթների թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնելով 1063 մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, բարձունքների գագաթների թիվ 20-23 սահմանակետերով անցնելով 1400մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, որը գտնվում է ժայռի եզրին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռի ստորոտով անցնող ձորի թիվ 25-33 սահմանակետերով անցնում է 594մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 252մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Նիգավան, Ծաղկահովիտ և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11386մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.37
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաքավաձոր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Արուճ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Պարտիզակ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով բլուրներ, ձորով և դաշտային ճանապարհով անցնում է 842մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ձորով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 2766մ, հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3608մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 483մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 803մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ձորակ և բլուրներ, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 949մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, հատելով Ներքին Բազմաբերդ-Կաքավաձոր միջհամայնքային և Երևան-Գյումրի հանրապետական նշանակության ճանապարհները, ձորի թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնում է 1437մ, հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3671մ է:

 

 ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ներքին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը Ներքին Բազմաբերդ համայնքի բնակավայրի արևելյան սահմանագծով անցնող ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ձորի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Արուճ և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ներքին Բազմաբերդ, Պարտիզակ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Ներքին Բազմաբերդ համայնքի բնակավայրի հարավային եզրագծով անցնում 994մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 78մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 891մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-24 սահմանակետերով անցնելով 1944մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 26 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով անցնում է 591մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորով, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 968մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 32-38 սահմանակետերով անցնելով 602մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 40-59 սահմանակետերով անցնելով 11832մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Ներքին Բազմաբերդ, Պարտիզակ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17899մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

«Ե»-«Զ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Ներքին Բազմաբերդ, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 583մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 631 մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակներ, բլուրներ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 1754մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, ձորի թիվ 13-32 սահմանակետերով անցնելով 3420մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 515մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ձորակով անցնում 451մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնելով 591մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1523մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2286մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2411 մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, ձորի թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնելով 3667մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 785մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 2265մ, հասնում Ներքին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21002մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.38
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքին:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ներքին Սասնաշեն, Լեռնարոտ և Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ժայռերի եզրով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1143մ, հասնում է Ներքին Սասնաշեն, Լեռնարոտ և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1143մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ներքին Սասնաշեն, Վերին Բազմաբերդ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1092մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 421մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 3224մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, լանջով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 1771մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում 661մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 3553մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 11-39 սահմանակետերով անցնելով 4810մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 47մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում Ներքին Սասնաշեն, Վերին Բազմաբերդ և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16745մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ներքին Սասնաշեն, Ներքին Բազմաբերդ և Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 120մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 583մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում 631մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, ձորակներ, բլուրներ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնում է 1754մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, ձորի թիվ 13-32 սահմանակետերով անցնելով 3420մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 515մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, ձորակով անցնում 451մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորակի թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնելով 591մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1523մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 2286մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 2411մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 43 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, ձորի թիվ 44-46 սահմանակետերով անցնելով 3667մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 47 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 48 սահմանակետերով անցնում 785մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 2265մ, հասնում Ներքին Սասնաշեն, Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 21002մ է:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ներքին Սասնաշեն, Վերին Սասնաշեն և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 611մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով անցնում 975մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և բարձունքներով անցնում 5504մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5200մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորաններով, թիվ 6-66 սահմանակետերով անցնելով 11736մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ, հարթ տեղանքով անցնում 4562մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 69-80 սահմանակետերով անցնում 6922մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ներքին Սասնաշեն, Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 35672մ Է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.39
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Նոր Ամանոս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արուճ և «Բ»-«Գ» հատվածով` Շամիրամ գյուղական համայնքներին, արևելքից և հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզի սահմանին, հյուսիսից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Պարտիզակ գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Նոր Ամանոս, Արուճ և Պարտիզակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 228մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվով հասնում բնակավայրի հյուսիսարևելյան մասը, ապա թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով 2834մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 375մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ոռոգման առվի թիվ 6 սահմանակետով անցնում 409 մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 424մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ոռոգման առվով անցնում 577մ, հասնում Նոր Ամանոս, Արուճ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4828մ է:

 

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Ամանոս, Շամիրամ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 395մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 522մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջերով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 959մ, հասնում է Նոր Ամանոս, Շամիրամ և Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 876մ է:

 

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նոր Ամանոս, Նոր Եդեսիա և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք ձորով, ապա դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 880մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորով անցնում է 2582մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 617մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 777մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնելով 5325մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1345մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր Ամանոս, Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11526մ է:

 

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ-ՊԱՐՏԻԶԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Նոր Ամանոս, Պարտիզակ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 1474մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 826մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 1343մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 501մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնելով 2375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 23-40 սահմանակետերով անցնելով 6792մ, հասնում է Նոր Ամանոս, Պարտիզակ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13311մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.40
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շամիրամ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոշ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագածոտն գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Նոր Ամանոս գյուղական համայնքին:

 

ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Նոր Եդեսիա, Շամիրամ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 149մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատելով ջրբաժանը, թիվ 2 սահմանակետով անցնում է 217մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 4-10 սահմանակետերով անցնում 1643մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 880մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 205մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 304մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Նոր Եդեսիա, Շամիրամ և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3398մ է:

 

ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ԿՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Եդեսիա, Կոշ և Շամիրամ գյուղական, համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա կրկին հարավ-արևմուտք և հարավ, անցնում 3175մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հարթավայրային ռելիեֆով անցնում 411մ, հասնում Նոր Եդեսիա, Կոշ և Արագածոտն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3587մ է:

 

ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Նոր Եդեսիա, Արագածոտն և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքի գագաթով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնելով 2622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 189մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6 սահմանակետով անցնում 866մ, հասնում Նոր Եդեսիա, Արագածոտն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզերի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3677մ է:

 

ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտն և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

 ՆՈՐ ԵԴԵՍԻԱ-ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

 Նոր Եդեսիա, Նոր Ամանոս և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք ձորով, ապա դաշտային ճանապարհով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 880մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, ձորով անցնում է 2582մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 617մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 777մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հետո հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 6-23 սահմանակետերով անցնելով 5325մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 1345մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող Նոր Եդեսիա, Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11526մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.41
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՇԵՆԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շենավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ջրամբար գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հարթավան և «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենուտ գյուղական համայնքներին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արագած և «Ե»-«Ա» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքներին:

 

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Շենավան, Ջրամբար և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրամբարի արևմտյան եզրով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից ջրամբարի միջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ջրամբարի միջով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 2378մ, հասնում է ջրամբարի մեջ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ջրամբարի միջով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 241մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհան կայանի տարածքի եզրագծով անցնում 46մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 105մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արտադրական մասի եզրագծով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 157մ, հասնում է Շենավան, Ջրամբար և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3570մ է:

 

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Շենավան, Հարթավան և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հասնում Հարթավան-Շենավան միջհամայնքային ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 128մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, տնամերձերի եզրագծով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 340մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, առվով անցնում 750մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո հարավ-արևելք, անցնում 606մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղ հատում է Երևան-Վանաձոր մայրուղին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք անցնում 81մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 2051մ, և հատելով Ջրամբար համայնք տանող ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 479մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով, թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1228մ, հասնում է Շենավան, Հարթավան և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6258մ է:

 

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Շենավան, Վարդենուտ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` բարձունքներով անցնում 2563մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-14 սահմանակետերով անցնում է 5380մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնում 1394մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով առու, լանջերով և գագաթներով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում է 1137մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 3716մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 132մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 1536մ, հասնում Շենավան, Վարդենուտ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15856մ է:

 

ՇԵՆԱՎԱՆ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Շենավան, Արագած և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գետակով, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 887մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 231մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ, հատելով Արագած-Շենավան միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 182մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 741մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 135մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով գետակը և Վարդենուտ-Արագած միջհամայնքային ճանապարհը, բնակավայրի հարավով անցնող ճանապարհի հյուսիսային եզրով անցնում է 3442մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 830մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորով անցնում 1665մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 56մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1638մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ձորակով հոսող Գեղարոտ գետակով, այնուհետև լանջերով անցնում 5688մ, հասնում է Շենավան, Արագած և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15496մ է:

 

ՇԵՆԱՎԱՆ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Շենավան, Քուչակ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրամբարի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 697մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրի եզրով` թիվ 7 սահմանակետով անցնում 613մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորակի և ջրամբարի հատման տեղում: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և Քուչակ-Աշտարակ պետական նշանակության ճանապարհը, անցնում է 3088մ, հասնում Շենավան, Քուչակ և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4696մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.42
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՇՈՂԱԿՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շողակն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով Կոտայքի մարզին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երնջատափ և «Դ»-«Ա» հատվածով` Ջրամբար գյուղական համայնքին:

 

ՇՈՂԱԿՆ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Եղիպատրուշ, Շողակն և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 831մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 221մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 6 սահմանակետով անցնում 645մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 187մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևելք, լանջերով` թիվ 9-17 սահմանակետերով անցնում 891մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով ձորակը, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 598մ, հասնում 2009.2 մ նիշ ունեցող սարի գագաթի թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորով` թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնելով 869մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակներ, թիվ 28-31 սահմանակետերով անցնելով 964մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթների թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 325մ, հասնում է ջրբաժանի թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 248մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 36 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 284մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 38-41 սահմանակետերով անցնելով 1044մ, հասնում «Կուշի» կոչվող եռանկյունաչափական թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 43 սահմանակետով անցնում 1064մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 45-46 սահմանակետերով անցնելով 999մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 369մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում ձորը, անցնում 406մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատում գետը, լանջով անցնում 391մ, հասնում Շողակն, Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10968մ է:

 

ՇՈՂԱԿՆ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՇՈՂԱԿՆ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Շողակն, Երնջատափ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 190մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 691մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնում է 1022մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 14-16 սահմանակետերով անցնում 502մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 18 սահմանակետով անցնում 546մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-23 սահմանակետերով անցնում 934մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այստեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, թեքվում դեպի հարավ, թիվ 25-29 սահմանակետերով անցնում 1322մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 621մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Շողակն, Երնջատափ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5981մ է:

 

ՇՈՂԱԿՆ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Շողակն, Ջրամբար և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, ջրամբարի արևելյան եզրագծի թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1301մ, հասնում ջրամբարի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ձորակի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 13-26 սահմանակետերով անցնում 2420մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 81մ, հասնում է Շողակն, Ջրամբար և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4266մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.43
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՇՂԱՐՇԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Շղարշիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Եղնիկ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Կարմրաշեն գյուղական համայնքին:

 

ՇՂԱՐՇԻԿ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Շղարշիկ, Կաթնաղբյուր և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, անցնում է 2497մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, լանջով անցնում 127մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, սարալանջով անցնում 620մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 714 մ, հասնում է բլրագագաթին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով հատում դաշտային և Շղարշիկ-Իրինդ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 6-11 սահմանակետերով անցնում է 2886մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 13 սահմանակետով անցնում 608մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 15-22 սահմանակետերով անցնում 2016մ, հասնում Կաթնաղբյուր համայնքի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, Կաթնաղբյուրի հյուսիսային եզրագծով անցնող ճանապարհի թիվ 24-26 սահմանագծերով անցնելով 1474մ, հասնում է Շղարշիկ, Կաթնաղբյուր և Եղնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10943մ է:

 

ՇՂԱՐՇԻԿ-ԵՂՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Շղարշիկ, Եղնիկ և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարահարթային ռելիեֆով հատելով դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում է 3743մ, հասնում լանջի թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնելով 1502մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 15 սահմանակետով անցնում է 170մ, հասնում Շղարշիկ, Եղնիկ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5415մ է:

 

ՇՂԱՐՇԻԿ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Շղարշիկ, Կարմրաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 1156մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բլրագագաթներով հատելով ձորակներ, անցնում է 2446մ, հասնում բլրի ստորոտի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 385մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 1299մ, հասնում է Շղարշիկ, Կարմրաշեն և Եղնիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5258մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.44
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՈՍԿԵԹԱՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ոսկեթաս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Իրինդ գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաթնաղբյուր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կարմրաշեն գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Մաստարա գյուղական համայնքին, հյուսիսից և արևելքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Զովասար գյուղական համայնքին:

 

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ոսկեթաս, Իրինդ և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջով անցնում 223մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 284մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, բնական աղբյուրների մոտով, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնելով 1117մ, հասնում է Ոսկեթաս, Իրինդ և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2499մ:

 

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ոսկեթաս, Կաթնաղբյուր և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 595մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սարալանջով անցնում 375մ, հասնում Ոսկեթաս, Կաթնաղբյուր և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 970մ է:

 

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ձորակի եզրին գտնվող Ոսկեթաս, Կարմրաշեն և Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, շրջանցում սարը, ձորակով անցնում 1324մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակը, լանջով անցնում է 927մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերով` թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 124մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորակով անցնում 1386մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակի թիվ 10-36 սահմանակետերով անցնում 5587մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում Կարմրաշեն-Ոսկեթաս մարզային ճանապարհը և, թիվ 38 սահմանակետով անցնելով 580մ, հասնում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 510մ, հասնում Ոսկեթաս, Կարմրաշեն և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12513մ է:

 

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ոսկեթաս, Ակունք և Մաստարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով հոսող առվի ոլորապտույտների թիվ 1-24 սահմանակետերով անցնում է 2550մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարթավայրային ռելիեֆով հատելով դաշտամիջյան ճանապարհներ, անցնում է 613մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 652մ, հասնում է Ոսկեթաս, Ակունք և Կարմրաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3815մ է:

 

ՈՍԿԵԹԱՍ-ՄԱՍՏԱՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Ոսկեթաս, Մաստարա և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 1148մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 273մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 1213մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 311մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ոսկեթաս, Մաստարա և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2945մ է:

 

ՈՍԿԵԹԱՍ-ԶՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

 Ոսկեթաս, Զովասար և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջով անցնում 412մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 3336մ, հասնում ձորակի եզրի թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 525մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձորակով անցնում 2002մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում 2580մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 11 սահմանակետով անցնում 569մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, լանջերի թիվ 13-16 սահմանակետերով անցնելով 1847մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնում 1057մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում Զովասար-Ոսկեթաս միջհամայնքային ավտոճանապարհը, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնելով 428մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-26 սահմանակետերով անցնելով 741մ, հասնում է Ոսկեթաս, Զովասար և Մաստարա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13498մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.45
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՉՔՆԱՂ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Չքնաղ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Թթուջուր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս և «Դ»-«Ա» հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքներին:

 

ՉՔՆԱՂ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՉՔՆԱՂ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Չքնաղ, Թթուջուր գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրբաժանի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1087մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 520մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով անցնում է 567մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 373մ, հասնում 2597մ նիշով բարձունքի գագաթի թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնում 2826մ, հասնում Ապարան-Թթուջուր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով վերը նշված ճանապարհը, անցնում է 79մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 268մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 139մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 146մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 61 մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 258մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 1436մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 326մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 649մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 156մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 255մ, հասնում անտառի եզրով անցնող դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 922մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող Չքնաղ, Թթուջուր և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10066մ է:

 

ՉՔՆԱՂ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Չքնաղ, Վարդենիս և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթների թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 341մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով` թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի եզրով անցնում 942մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 487մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրի ոլորանների թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 601մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 323մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով` թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 461մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 627մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1057մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 190 մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, հատելով Ապարան-Չքնաղ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է 115մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով` թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 621մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով` թիվ 38-44 սահմանակետերով անցնելով 1714մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով գետակը, անցնում է 222մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում 441մ, հասնում Ապարանի ջրամբարի եզրին գտնվող Չքնաղ, Վարդենիս և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11493մ է:

 

ՉՔՆԱՂ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Չքնաղ, Սարալանջ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է լանջի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 1-13 սահմանակետերով, անցնում 1290մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Չքնաղ, Սարալանջ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1290մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.46
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՏԻԶԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պարտիզակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արուճ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Ամանոս գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին:

 

ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ԱՐՈՒՃ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Պարտիզակ, Արուճ և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, սարահարթային ռելիեֆով, ժամանակավոր գործող առվով և թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնում է 1341մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, հատելով ձորակը, անցնում է 261մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 734մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ուղիղ գծով, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1561մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 426մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 424մ, հասնում Պարտիզակ, Արուճ և Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5529մ է:

 

 ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ՆՈՐ ԱՄԱՆՈՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Պարտիզակ, Նոր Ամանոս և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 1474մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 826մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 9-14 սահմանակետերով անցնում 1343մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 501մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնելով 2375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 23-40 սահմանակետերով անցնելով 6792մ, հասնում է Պարտիզակ, Նոր Ամանոս գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13311մ է:

 

ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՊԱՐՏԻԶԱԿ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Պարտիզակ, Ներքին Բազմաբերդ և Արուճ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, Ներքին Բազմաբերդ համայնքի բնակավայրի հարավային եզրագծով անցնում 994մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 78 մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 891մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-24 սահմանակետերով անցնելով 1944մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 26 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով անցնում է 591մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորով` թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 968մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, քիչ հյուսիս-արևմուտք, ձորով, թիվ 32-38 սահմանակետերով անցնելով 602մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 39 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 40-59 սահմանակետերով անցնելով 11832մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Պարտիզակ, Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17899մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.47
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՄԲԱՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ջրամբար գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Շողակն գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երնջատափ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հարթավան, «Ե»-«Զ» հատվածով` Շենավան և «Զ»-«Ա» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքներին:

 

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Ջրամբար, Եղիպատրուշ և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի միջով, ուղիղ գծով անցնում 1000մ, հասնում ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ, ջրամբարի արևելյան եզրագծով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնելով 1140մ, հասնում է ջրամբարի արևելյան եզրագծի մոտ գտնվող Ջրամբար, Եղիպատրուշ և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2140 մ է:

 

ՋՐԱՄԲԱՐ-ՇՈՂԱԿՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ջրամբար, Շողակն և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հետո հարավ-արևելք, ջրամբարի արևելյան եզրագծի թիվ 1-6 սահմանակետով անցնում 1301մ, հասնում ջրամբարի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ձորակի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհի թիվ 13-26 սահմանակետերով անցնում 2420մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 81մ, հասնում է Ջրամբար, Շողակն և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4266մ է:

 

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Ջրամբար, Երնջատափ և Շողակն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, ճանապարհի թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 682մ, հասնում ճանապարհի և առվի հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև արևմուտք, առվի թիվ 11-14 սահմանակետերով անցնելով 470մ, հասնում է Քասախ գետի ափին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետի ոլորանների թիվ 16-25 սահմանակետերով անցնելով 1244մ, հասնում է Քասախ գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Ջրամբար, Երնջատափ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2396մ է:

 

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Ջրամբար, Հարթավան և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 59մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով անցնում 121մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնելով 185մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում 131մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ճամբարի ցանկապատին զուգահեռ, դաշտային ճանապարհի թիվ 7 սահմանակետով անցնում 333մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, ցանկապատով անցնում 10մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողերի միջնակով անցնում 49 մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 191մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 247մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, այնուհետև կրկին հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 15-20 սահմանակետերով անցնելով 744մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի ոլորաններով, թիվ 22-34 սահմանակետերով անցնելով 1305մ, հասնում դաշտային ճանապարհի և Քասախ գետի հատման տեղում գտնվող Ջրամբար, Հարթավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3377մ է:

 

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Ջրամբար, Շենավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ջրամբարի արևմտյան եզրով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից ջրամբարի միջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, ջրամբարի միջով, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 2378մ, հասնում է ջրամբարի մեջ գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ջրամբարի միջով, թիվ 13-14 սահմանակետերով անցնում 241մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրհան կայանի տարածքի եզրագծով անցնում 46մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 128մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-19 սահմանակետերով անցնելով 105մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, արտադրական մասի եզրագծով, թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 157մ, հասնում է Ջրամբար, Շենավան և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3570մ է:

 

 ՋՐԱՄԲԱՐ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Ջրամբար, Քուչակ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրամբարի արևմտյան եզրով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Ջրամբար, Քուչակ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 573մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.48
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱԴՈՒՆՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սադունց գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդաբլուր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բերքառատ գյուղական համայնքին:

 

 ՍԱԴՈՒՆՑ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Սադունց, Վարդաբլուր և Բերքառատ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին` դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 1633մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Վարդաբլուր և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1633մ է:

 

ՍԱԴՈՒՆՑ-ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Ծաղկահովիտ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 650մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 454մ, հասնում դաշտային ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 788մ, հասնում է Ալագյազ-Արթիկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, նշված ավտոճանապարհով անցնում 454մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հատում ավտոճանապարհը, դաշտային ճանապարհով անցնում 117մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհի թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1036մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որը գտնվում է Ծաղկահովիտ-Սադունց ավտոճանապարհի և այդ ճանապարհից աջ թեքվող դաշտային ճանապարհի հատման խաչմերուկում: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 689մ, հասնում բնակավայրի եզրագծի մոտ գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, բնակավայրի եզրագծի թիվ 12 սահմանակետով անցնում 871մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակներ, դաշտային ճանապարհով, լանջով, ապա կրկին դաշտային ճանապարհով անցնում է 4787մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Ծաղկահովիտ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 9846 մ է:

 

ՍԱԴՈՒՆՑ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Սադունց, Բերքառատ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, ապա կրկին հարավ, դաշտային ճանապարհի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2138մ, հասնում ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ, հատում Ալագյազ-Արթիկ ավտոճանապարհը և, անցնելով 445մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5951մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Գեղաձոր և Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8535 մ է:

 

ՍԱԴՈՒՆՑ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

 Սադունց, Բերքառատ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով անցնում 187մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 2 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Սադունց, Բերքառատ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 970մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.49
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Սաղմոսավան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Երնջատափ գյուղական համայնքին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաշավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Ափնագյուղ գյուղական համայնքին:

 

 ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ԵՐՆՋԱՏԱՓ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Սաղմոսավան, Երնջատափ և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 210մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո արևելք, Քասախ գետի ձորով, այնուհետև ձորակով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների եզրով անցնում 2267մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 95մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, այնուհետև հյուսիս-արևմուտք, լանջերով, կոլեկտիվ այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով հատելով ձորակը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1246մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, այգեգործական ամառանոցների և անտառի եզրագծով, թիվ 8 սահմանակետով անցնելով 302մ, հասնում է Սաղմոսավան, Երնջատափ և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4121մ է:

 

ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Սաղմոսավան, Օհանավան և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 540մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 31մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 151մ, հասնում այգեգործական (ամառանոցների տարածքով) անցնող ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, վերը նշված ճանապարհի թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնելով 715մ, հասնում է ժայռի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորի ձախ եզրի զառիթափով, թիվ 7-24 սահմանակետերով անցնում է 2217մ, հասնում թիվ 25 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 148մ, հասնում Քասախ գետի ձորում գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ, անցնում գետի ոլորաններով, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, գետով անցնում 3537մ, հասնում է Սաղմոսավան, Օհանավան և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7339մ է:

 

ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Սաղմոսավան, Ափնագյուղ և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 1450մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 555մ, հասնում ձորի եզրի թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորանների թիվ 7-11 սահմանակետերով անցնելով 3308մ, հասնում Սաղմոսավան, Արտաշավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5313մ է:

 

 ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Սաղմոսավան, Ափնագյուղ և Երնջատափ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Քասախ գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և հարավ, անցնում Քասախ գետով, այնուհետև թեքվում է դեպի արևմուտք, միանում Քասախ գետի վտակին, այդ վտակով, ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա արևմուտք և, անցնելով 5709մ, հասնում է Սաղմոսավան, Ափնագյուղ և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5709մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.50
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Սասունիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

 Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աշտարակ քաղաքային համայնքին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կոտայքի մարզին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Երևան քաղաքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Օշական համայնքին:

 

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԱՇՏԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Սասունիկ, Օշական և Աշտարակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ջրբաժանը, անցնում է հյուսիս-արևելք, ապա լանջով թեքվում է արևելք, թիվ 1-10 սահմանակետերով անցնելով 1351 մ, միանում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 12-18 սահմանակետերով 572մ անցնում է հարավ-արևմուտք հասնում թիվ 19 սահմանակետին, հետո թեքվում հարավ, հարթավայրային ռելիեֆով թիվ 20 սահմանակետով անցնելով 239մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա շրջադարձերով անցնում հարավ-արևելք, թիվ 22-28 սահմանակետերով անցնում 822 մ, միանում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը հարթավայրային ռելիեֆով անցնում է արևելք, միանում թիվ 31 սահմանակետին, հետո հատելով ձորը` թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 32-33 կետերով 2196մ, միանում թիվ 34 սահմանակետին , որից հետո լանջով թեքվելով հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 35 սահմանակետով անցնելով 1051մ, միանում է Սասունիկ, Աշտարակ և Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6231մ է:

 

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 «Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 «Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանի հետ:

 

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ՕՇԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Սասունիկ, Օշական և Աշտարակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը անցնում է հարավ-արևմուտք ջրբաժանով, ապա հատելով Օշական-Երևան մարզային ճանապարհը, անցնելով 2652մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որից թեքվում է արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում հյուսիս-արևմուտք, անցնում 710մ, թիվ 3 սահմանակետով, դաշտային ճանապարհով միանում թիվ 4 շրջադարձային սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնելով 962մ, հասնում Սասունիկ, Օշական գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4920մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.51
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Սարալանջ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կոտայքի մարզին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Չքնաղ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Վարդենիս գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կայք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լուսագյուղ գյուղական համայնքին:

 

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՉՔՆԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Սարալանջ, Չքնաղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է լանջի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 1-13 սահմանակետերով, անցնում 1290մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Սարալանջ, Չքնաղ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1290 մ է:

 

 ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Սարալանջ, Վարդենիս և Չքնաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1623մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով փոքրիկ ձորակներ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 1459մ, հասնում Սարալանջ, Վարդենիս և Կայք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3083մ է:

 

 ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԿԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Սարալանջ, Կայք և Լուսագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով անցնում 1583մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 145մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 480մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 393մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, քիչ հյուսիս-արևելք, ջրբաժանով անցնում 535մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 313մ, հասնում անտառեզրի բարձունքի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառեզրի բարձունքներով` թիվ 7 սահմանակետով անցնելով 1267մ, հասնում 2433.1մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող Սարալանջ, Կայք և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4718մ է:

 

ՍԱՐԱԼԱՆՋ-ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Սարալանջ, Լուսագյուղ գյուղական համայնքների և Կոտայքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի 2792մ նիշ ունեցող գագաթի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 467մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում է 787մ, հասնում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 722մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորակները, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում է 1575մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 517մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 361մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ձորակի ոլորաններով` թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 1101մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 633մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով հոսող առվակով` թիվ 13 սահմանակետով անցնում 868մ, հասնում ձորակում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 219մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 143մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 384մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, դաշտային ճանապարհով, ապա վարելահողերի միջնակով անցնելով 2508մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Սարալանջ, Լուսագյուղ և Կայք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10285մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.52
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Վարդենիս գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Չքնաղ, «Բ»-«Գ» հատվածով` Թթուջուր գյուղական համայնքներին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Եղիպատրուշ գյուղական համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քուչակ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Ե»-«Զ» հատվածով` Նիգավան գյուղական, «Զ»-«Է» հատվածով` Ապարան քաղաքային և «Է»-«Ը» հատվածով` Կայք գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևելքից «Ը»-«Ա» հատվածով` Սարալանջ գյուղական համայնքին:

 

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՉՔՆԱՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Վարդենիս, Չքնաղ և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, բարձունքների գագաթների թիվ 1-11 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 13 սահմանակետով անցնում 341մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով` թիվ 15-16 սահմանակետերով անցնում 2075մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս, անտառի եզրով անցնում 942մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրով, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 487մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անտառի եզրի ոլորանների թիվ 21-22 սահմանակետերով անցնում 601մ, հասնում անտառի եզրի թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 24-25 սահմանակետերով անցնում 323մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով` թիվ 27-28 սահմանակետերով անցնում 461մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 627մ, հասնում է ձորակի եզրի թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1057մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, վարելահողերի միջնակով անցնում 190մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ- արևելք, հատելով Ապարան-Չքնաղ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է 115մ, հասնում թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով` թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում 621մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, վարելահողերի միջնակով` թիվ 38-44 սահմանակետերով անցնելով 1714մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով գետակը, անցնում է 222մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին: Թիվ 46 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հետո կրկին հարավ-արևելք, թիվ 47-48 սահմանակետերով անցնում 441մ, հասնում Ապարանի ջրամբարի եզրին գտնվող Վարդենիս, Չքնաղ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11493 մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԹԹՈՒՋՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Վարդենիս, Թթուջուր և Չքնաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Ապարանի ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը ջրամբարի կողքով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 330մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրամբարի եզրագծի թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 1177մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Վարդենիս, Թթուջուր և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1508մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Վարդենիս, Եղիպատրուշ և Թթուջուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրամբարի միջով` ուղիղ գծով, անցնում 513մ, հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Վարդենիս, Եղիպատրուշ և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 513 մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՔՈՒՉԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Սարի գագաթին գտնվող Վարդենիս, Քուչակ և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, ձորակով, հետո կրկին ջրբաժանով, անցնելով 5300մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 1848մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 421մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 260 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 956մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 329մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 622մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Վանաձոր պետական նշանակության ճանապարհը, անցնում է 588մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 133մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, հատում է առուն, շարունակվում դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 979մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով` ուղիղ գծով, անցնում 797մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 422մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է գետակի եզրին, այնուհետև գետակով, ապա դաշտային ճանապարհով, հատելով Քուչակ-Ապարան միջհամայնքային նշանակության ճանապարհը, անցնում է 1910մ, հասնում ջրամբարի եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրամբարի հյուսիս-արևմտյան եզրագծով` թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 593մ, հասնում ջրի եզրի թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրամբարի եզրագծով` թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնելով 656մ, հասնում է ջրի եզրի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրամբարի միջով, ուղիղ գծով անցնում 710մ, հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Վարդենիս, Քուչակ և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16717մ է:

 

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Վարդենիս, Նիգավան գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 71մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 554մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, բարձունքների գագաթներով հատելով ջրբաժանը, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում է 3780մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Վարդենիս, Նիգավան և Քուչակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4405մ է:

 

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԱՊԱՐԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Վարդենիս, Կայք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում 2250մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 252մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով անցնում 473մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 681մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում 467մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով ձորը, անցնում է 737մ, հասնում Վարդենիս, Նիգավան գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4860մ է:

 

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ԿԱՅՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Վարդենիս, Կայք և Սարալանջ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 471մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 81մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, այնուհետև արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրի ձորակով անցնում 2068մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վարդենիս-Կայք միջհամայնքային ճանապարհը, հարթավայրային տեղանքով, թիվ 4-9 սահմանակետերով անցնելով 2018մ, հասնում է թմբի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 229մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 431մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 192մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 351մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 472մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղ հատում է դաշտային ճանապարհը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Երևան-Սպիտակ ճանապարհը, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնելով 1674մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ձորով անցնում 158մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող Վարդենիս, Կայք գյուղական և Ապարան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8147մ է:

 

 ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

 Վարդենիս, Սարալանջ և Չքնաղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի և ջրբաժանի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 1-15 սահմանակետերով անցնում 1623մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով փոքրիկ ձորակներ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում է 1459մ, հասնում Վարդենիս, Սարալանջ և Կայք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3083մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.53
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Վարդենուտ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևմուտքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արագած և «Գ»-«Դ» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքներին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Հարթավան և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ափնագյուղ գյուղական համայնքներին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Արայի գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Ուշի գյուղական համայնքին:

 

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Վարդենուտ, Գեղաձոր և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ուղիղ գծով անցնում 564մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնելով 339մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Վարդենուտ, Գեղաձոր և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 903մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ձորի եզրին գտնվող Վարդենուտ, Արագած և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով անցնում 5245մ, հասնում Վարդենուտ, Արագած և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5245մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Վարդենուտ, Շենավան և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` բարձունքներով անցնում 2563մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևելք, ձորի թիվ 2-14 սահմանակետերով անցնում է 5380մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնում 1394մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հատելով առուն, լանջերով և գագաթներով, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում է 1137մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա հարավ-արևելք, ճանապարհով անցնում 3716մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 132մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 1536մ, հասնում Վարդենուտ, Շենավան և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15856մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Վարդենուտ, Հարթավան և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Վանաձոր ավտոմայրուղին, անցնում է 778մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Երևան-Վանաձոր հին ճանապարհով անցնում 622մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող Վարդենուտ, Ափնագյուղ և Հարթավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Վարդենուտ, Ափնագյուղ և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Երևան-Սպիտակ հին մայրուղու եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, նշված ճանապարհով անցնում 827մ, հասնում է ճանապարհի եզրի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով` թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 319մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող Վարդենուտ, Ափնագյուղ և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1156մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ԱՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

 Վարդենուտ, Արայի և Ուշի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 367մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 356մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով և բարձունքների գագաթներով անցնելով 3990մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով ջրբաժաններ և դաշտային ճանապարհներ, ձորակով` թիվ 4-7 սահմանակետերով անցնում է 3111մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 461մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից ձորով թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ և բարձունքներ, անցնում է 6611մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1809մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 380մ, հասնում է ճանապարհի և ձորակի հատման կետում գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 467մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 249մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1360մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 664մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 138մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 23-24 սահմանակետերով անցնում 444մ, հասնում է Արայի-Վարդենուտ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև դարձյալ առվով անցնելով 1891մ, հասնում է Վարդենուտ, Արայի և Ափնագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 22297մ է:

 

ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ-ՈՒՇԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Վարդենուտ, Ուշի և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթներով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1753մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Վարդենուտ, Ուշի և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1753մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.54
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեծաձոր և «Գ»-«Դ» հատվածով` Կաքավաձոր գյուղական համայնքներին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքին, արևմուտքից` «Ե»-«Ա» հատվածով` Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքին:

 

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Վերին Բազմաբերդ, Լեռնարոտ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1090մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 2002մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Վերին Բազմաբերդ, Լեռնարոտ և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3092մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՄԵԾԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Վերին Բազմաբերդ, Մեծաձոր և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 532մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով` թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 1251մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, ապա ձորով հատելով դաշտային ճանապարհներ և ձորակներ, անցնում է 6737մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, անցնում 390մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1369մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, քիչ հարավ-արևելք, անցնում 568մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Վերին Բազմաբերդ-Մեծաձոր միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 10-14 սահմանակետերով անցնում է 781մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 640մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակի թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 978մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող Վերին Բազմաբերդ, Մեծաձոր և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13247մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Վերին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 686 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, սարահարթային տեղանքով հատելով դաշտային ճանապարհներ, թիվ 5-9 սահմանակետերով անցնում է 2777մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 324մ, հասնում Կաքավաձոր-Ներքին Բազմաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 231մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևմուտք, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 465մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 181մ, հասնում Վերին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4843մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ`«Դ»-«Ե»

 

 Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Բազմաբերդ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով բլուրներ, ձորով և դաշտային ճանապարհով անցնում է 842մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով դաշտային և միջհամայնքային ճանապարհներ, ձորով, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում է 2766մ, հասնում Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3608մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1092մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 421մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 3224մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում ձորակը, լանջով, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 1771մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով անցնում 661մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 3553մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի թիվ 11-39 սահմանակետերով անցնելով 4810մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 47մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 42-43 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն և Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16745մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.55
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Շիրակի մարզին, հյուսիս-արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Լեռնարոտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից` «Դ»-«Ե» հատվածով` Արմավիրի մարզին, արևմուտքից` «Ե»-«Զ» հատվածով` Աշնակ, «Զ»-«Է» հատվածով` Դավթաշեն, «Է»-«Ը» հատվածով` Իրինդ և «Ը»-«Ա» հատվածով` Զովասար գյուղական համայնքներին:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Բ»-«Գ»

 

Վերին Սասնաշեն, Լեռնարոտ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1469մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, Լեռնարոտ և Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1469մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ ` «Գ»-«Դ»

 

Վերին Սասնաշեն, Ներքին Սասնաշեն և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 611մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ձորակով անցնում 975մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջերով և բարձունքներով անցնում 5504մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5200մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորաններով, թիվ 6-66 սահմանակետերով անցնելով 11736մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 67 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է հարավ, հարթ տեղանքով անցնում 4562մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով, թիվ 69-80 սահմանակետերով անցնում 6922մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Վերին Սասնաշեն, Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 35672մ Է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի սահմանների հետ:

 

 ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԱՇՆԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Վերին Սասնաշեն, Աշնակ և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ջրբաժանով անցնում 828մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1090մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնում 472մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, անցնում 721մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով` թիվ 5-15 սահմանակետերով անցնելով 10002մ, հասնում է Վերին Սասնաշեն, Աշնակ գյուղական համայնքների և Արմավիրի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13113մ Է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Վերին Սասնաշեն, Դավթաշեն և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 994մ, հասնում է բարձունքի գագաթի թիվ 2 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 802մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 5289մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 63 մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջի թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 738մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղ հատում է ձորը, շարունակվում դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ջրբաժանով, թիվ 11-22 սահմանակետերով անցնում է 2012մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին, ապա շարունակվելով դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով միջհամայնքային և հանրապետական նշանակության ճանապարհները, թիվ 24-39 սահմանակետերով անցնում է 6155մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, Դավթաշեն և Աշնակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16703մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԻՐԻՆԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Վերին Սասնաշեն, Իրինդ և Զովասար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 2538մ, հասնում բլրագագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 1118մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, Իրինդ և Դավթաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3656մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՆԱՇԵՆ-ԶՈՎԱՍԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

 Վերին Սասնաշեն, Զովասար գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը սարալանջի ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 1207մ, հասնում Վերին Սասնաշեն, Զովասար և Իրինդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ը»- «Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1207մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.56
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Տեղեր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ավան գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Կոշ և «Դ»-«Ե» հատվածով` Շամիրամ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Լեռնարոտ գյուղական համայնքին:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ՏԵՂԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Վերին Սասունիկ, Տեղեր և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 3423.3մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 594մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1679մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում լանջի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 858մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով անցնում 2272մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Վերին Սասունիկ, Տեղեր և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7194մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Վերին Սասունիկ, Ավան և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով` թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1243մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ձորով անցնում 2662մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, լեռնագագաթներով` թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 1382մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 2861մ, հասնում սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 1356մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, ձորի թիվ 14-17 սահմանակետերով անցնելով 2314մ, հասնում է ձորի թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Վերին Սասունիկ-Կոշ միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում 1633մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1100մ, հասնում Վերին Սասունիկ, Ավան և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15133մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԿՈՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Վերին Սասունիկ, Կոշ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 349մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելքով դեպի արևելք, հատում ձորակներ, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, միանում առվին և, անցնելով 2715մ, հասնում է Վերին Սասունիկ, Կոշ և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3064մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ՇԱՄԻՐԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Վերին Սասունիկ, Շամիրամ և Լեռնարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով անցնում 323մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում է 1044մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով` թիվ 6 սահմանակետով անցնելով 1479մ, հասնում է Վերին Սասունիկ, Շամիրամ և Կոշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2847մ է:

 

ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ-ԼԵՌՆԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Սարի գագաթին գտնվող Վերին Սասունիկ, Լեռնարոտ և Տեղեր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 670մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով հատելով բարձունքների գագաթներ և դաշտային ճանապարհ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում է 1394մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 481մ, հասնում սարի գագաթի թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջերով հատելով դաշտային ճանապարհը, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում է 1428մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 539մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 11 սահմանակետով անցնելով 1507մ, հասնում է սարի գագաթին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շրջանցում սարը, ապա թեքվում է դեպի հարավ, միանում ձորին, ձորով անցնում 8828մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 311 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը և, լանջով անցնելով 932մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, հարավ-արևմուտք, ապա արևելք, ձորակով անցնում 2288մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Վերին Սասունիկ-Լեռնարոտ միջհամայնքային ճանապարհը, ջրային սահմանով, թիվ 17-21 սահմանակետերով անցնում է 2052մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, այստեղից առվով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 23 սահմանակետով անցնում 899մ, հասնում թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով անցնում է 589մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվակով, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1033մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 257մ, հասնում Վերին Սասունիկ, Լեռնարոտ և Շամիրամ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23207մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.57
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Տեղեր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Օրգով գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղձք գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ավան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքներին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Շիրակի մարզին:

 

ՏԵՂԵՐ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Տեղեր, Օրգով գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 405մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, ապա շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, Ամբերդ գետի ոլորաններով անցնում 14605մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, լանջով, ապա ձորով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնում է 1766մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այստեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 8-15 սահմանակետերով անցնում 2302մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորի թիվ 17-29 սահմանակետերով անցնում 3999մ, հասնում Տեղեր, Օրգով և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 23261մ է:

 

ՏԵՂԵՐ-ԱՂՁՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Տեղեր, Աղձք և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, հատելով ձորեր, դաշտային ճանապարհներ և բարձունքներ, այգեգործական հողամասերի հարավային եզրով անցնում է 3540մ, հասնում Տեղեր, Աղձք և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3540մ է:

 

ՏԵՂԵՐ-ԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Տեղեր, Վերին Սասունիկ և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 979մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 524մ, հասնում ժայռի կատարին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 632մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհներ, սարալանջերով, ապա ձորով` թիվ 5 սահմանակետով անցնում է 6167մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 226մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2441մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 56մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 185մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, հետո հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 5458մ, հասնում Տեղեր, Ավան և Աղձք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16667մ է:

 

 ՏԵՂԵՐ-ՎԵՐԻՆ ՍԱՍՈՒՆԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

 Տեղեր, Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 3423.3մ նիշով սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 594մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սարալանջերով, թիվ 3-6 սահմանակետերով անցնում 1679մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ջրբաժանի թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 1791մ հասնում, լանջի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 858մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, բլուրների գագաթներով, անցնում 2272մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող Տեղեր, Վերին Սասունիկ և Ավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7194մ է:

 

ՏԵՂԵՐ-ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

 «Ե»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի սահմանների հետ:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.58
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՈւՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Ուշի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենուտ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արայի , «Գ»-«Դ» հատվածով` Արտաշավան և «Դ»-«Ե» հատվածով` Օհանավան գյուղական համայնքներին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Կարբի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Է» հատվածով` Ղազարավան, «Է»-«Ը» հատվածով` Բազմաղբյուր, «Ը»-«Թ» հատվածով` Բյուրական և «Թ»-«Ա» հատվածով` Օրգով գյուղական համայնքներին:

 

ՈւՇԻ-ՎԱՐԴԵՆՈՒՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Ուշի, Վարդենուտ և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանի գագաթներով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 1753մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող Ուշի, Վարդենուտ և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1753մ է:

 

ՈւՇԻ-ԱՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Ուշի, Արայի և Վարդենուտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հարավ, ապա հարավ-արևելք, ձորով անցնում 2351մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ուղիղ գծով` թիվ 2 սահմանակետով անցնելով 884մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 2077մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 340մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ուշի, Արայի և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5653մ է:

 

ՈւՇԻ-ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ուշի, Արտաշավան և Արայի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով անցնում 10283մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջերով, ապա բլրագագաթներով հատելով ձորակներ և դաշտային ճանապարհներ, թիվ 2-12 սահմանակետերով անցնում է 1621մ, հասնում առվի ափին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհները, առվով անցնում է 5492մ, հասնում Ուշի, Արտաշավան և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17396մ է:

 

ՈւՇԻ-ՕՀԱՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ուշի, Օհանավան և Արտաշավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է գետակի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, գետակի ոլորապտույտներով անցնում 5231մ, հասնում Ուշի, Օհանավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5231 մ է:

 

ՈւՇԻ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

 Ուշի, Կարբի և Օհանավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրանցքով անցնում 1295մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից պարբերաբար թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևմուտք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում է 1571մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, լանջով անցնում է 525մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 86մ, հասնում Ուշի, Կարբի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3477մ է:

 

ՈւՇԻ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ուշի, Ղազարավան և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, հետո արևելք, այնուհետև հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, սարալանջերով, ապա ձորով, հետո կրկին լանջերով անցնում է 2980մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է 193մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 38մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, միանում ձորին, որով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, այնուհետև ձորով, հետո լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, և անցնելով 3525մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ և ձորով անցնելով 4120մ, հասնում է Ուշի, Ղազարավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10856մ է:

 

ՈւՇԻ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Ձորի եզրին գտնվող Ուշի, Բազմաղբյուր և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, այնուհետև հյուսիս-արևելք, լանջերով անցնում 2673մ, հասնում է Ուշի, Բազմաղբյուր և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2673մ է:

 

ՈւՇԻ-ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

 Ուշի, Բյուրական և Օրգով գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հետո հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, ֆիզիկայի ինստիտուտի «Արագած» բարձրլեռնային կայան տանող ճանապարհով, ապա ձորով անցնում է 12087մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Ուշի, Բյուրական և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Թ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12087մ է:

 

ՈւՇԻ-ՕՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

Ուշի, Օրգով գյուղական համայնքների և Շիրակի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի վրա, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լանջով, ապա բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետով անցնելով 789մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 901մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, հատելով ձորակներ և դաշտային ճանապարհ, ձորով անցնում է 3771մ, հասնում Ուշի, Օրգով և Բյուրական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5461մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.59
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐՊԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Փարպի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ղազարավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կարբի գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Աշտարակ քաղաքային համայնքին, հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Օշական և «Ե»-«Զ» հատվածով` Ոսկեվազ գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Զ» -«Է» հատվածով` Ագարակ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Բազմաղբյուր գյուղական համայնքին:

ՓԱՐՊԻ-ՂԱԶԱՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

Փարպի, Ղազարավան և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Ղազարավան-Փարպի միջհամայնքային ճանապարհին, նրանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա Փարպի գյուղի արևելյան եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, հասնում առվին, ապա առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, և անցնելով 2299մ, հասնում Փարպի, Ղազարավան և Կարբի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2299մ է:

 

ՓԱՐՊԻ-ԿԱՐԲԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Փարպի, Կարբի և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է առվի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ և հարավ-արևելք, առվով անցնում 1116մ, հասնում Աշտարակ-Փարպի ճանապարհի եզրին գտնվող Փարպի, Կարբի գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1116մ է:

 

ՓԱՐՊԻ-ԱՇՏԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

 Փարպի, Կարբի գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ և արևմուտք, այգիների եզրագծով, Ագարակ-Աշտարակ մարզային նշանակության ճանապահով անցնում է 3553մ, հասնում Փարպի, Օշական գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3553մ է:

 

 ՓԱՐՊԻ-ՕՇԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Փարպի, Օշական և Ոսկեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ այնուհետև արևելք, լանջով, այգիների եզրագծով անցնում 1437մ, հատում ջրբաժանը, հասնում է Փարպի, Օշական գյուղական և Աշտարակ քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1437մ է:

 

ՓԱՐՊԻ-ՈՍԿԵՎԱԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Փարպի, Ոսկեվազ և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 153մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևելք, ջրանցքով անցնում է 369մ, հասնում Փարպի, Օշական և Ոսկեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 522մ է:

 

ՓԱՐՊԻ-ԱԳԱՐԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Փարպի, Ագարակ և Բազմաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ոռոգման առվով թեքվում է դեպի հարավ, հատում Ագարակ-Աշտարակ մարզային ճանապարհը, առվով շարունակվելով 1162մ, հասնում է Փարպի, Օշական և Ոսկեվազ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդանուր երկարությունը 1162 մ է:

 

ՓԱՐՊԻ-ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

 Գետի ափին գտնվող Փարպի, Բազմաղբյուր և Ղազարավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, Շահվերդ գետի ոլորաններով անցնում 5307մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Փարպի, Բազմաղբյուր և Ագարակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5307մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.60
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՔՈՒՉԱԿ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Քուչակ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Վարդենիս գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Եղիպատրուշ և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ջրամբար գյուղական համայնքներին, հարավ-արևելքից և հարավից «Դ»-«Ե» հատվածով` Շենավան գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Արագած և «Զ»-«Է» հատվածով` Ծաղկաշեն գյուղական համայնքներին, արևմուտքից «Է»-«Ա» հատվածով` Նիգավան գյուղական համայնքին:

 

ՔՈՒՉԱԿ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

 Սարի գագաթին գտնվող Քուչակ, Վարդենիս և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, ձորակով, հետո կրկին ջրբաժանով անցնելով 5300մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին,այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորակով անցնում 1848մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 421մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 260մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրբաժանի թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնելով 956մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 329մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 622մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով Երևան-Վանաձոր պետական նշանակության ճանապարհը, անցնում է 588մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 133մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, հատում է առուն, շարունակվում դեպի հյուսիս-արևելք, վարելահողերի միջնակով անցնում 979մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, վարելահողի եզրով` ուղիղ գծով, անցնում 797մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, այստեղից դարձյալ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 422մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որը գտնվում է գետակի եզրին, այնուհետև գետակով, ապա դաշտային ճանապարհով հատելով Քուչակ-Ապարան միջհամայնքային նշանակության ճանապարհը, անցնում է 1910մ, հասնում ջրամբարի եզրի թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրամբարի հյուսիս-արևմտյան եզրագծով` թիվ 18-21 սահմանակետերով անցնելով 593մ, հասնում ջրի եզրի թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրամբարի եզրագծով` թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնելով 656մ, հասնում է ջրի եզրի թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ջրամբարի միջով, ուղիղ գծով անցնում 710մ, հասնում ջրամբարի մեջ գտնվող Քուչակ, Վարդենիս և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 16717մ է:

 

ՔՈՒՉԱԿ-ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Քուչակ, Եղիպատրուշ և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրամբարի մեջ, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրի միջով` ուղիղ գծով, անցնում 2478մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Քուչակ, Եղիպատրուշ և Ջրամբար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2478 մ է:

 

ՔՈՒՉԱԿ-ՋՐԱՄԲԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ապարանի ջրամբարի արևելյան եզրին գտնվող Քուչակ, Ջրամբար և Եղիպատրուշ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրամբարի արևմտյան եզրով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում ջրամբարի եզրին գտնվող Քուչակ, Ջրամբար և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 573մ է:

 

ՔՈՒՉԱԿ-ՇԵՆԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Քուչակ, Ջրամբար և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրամբարի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնելով 697մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 299մ, հասնում է ջրամբարի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ջրի եզրով` թիվ 7 սահմանակետով անցնում 613մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորակի և ջրամբարի հատման տեղում: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը և Քուչակ-Աշտարակ պետական նշանակության ճանապարհը, անցնում է 3088մ, հասնում Քուչակ, Շենավան և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4696մ է:

 

ՔՈՒՉԱԿ-ԱՐԱԳԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Քուչակ, Արագած և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, հատում դաշտային ճանապարհը և անցնելով 560մ, հասնում է գետի ափին գտնվող Քուչակ, Արագած և Շենավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 560մ է:

 

ՔՈՒՉԱԿ-ԾԱՂԿԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Քուչակ, Ծաղկաշեն և Նիգավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնելով 3843մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ձորակը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1023մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնելով 964մ, հասնում է բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 827մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-15 սահմանակետերով անցնելով 699մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 151մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհի թիվ 18 սահմանակետով անցնում 858մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 239մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով դաշտային ճանապարհը, ձորակով անցնում է 1273մ, հասնում ձորակի և դաշտային ճանապարհի հատման կետում գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 22-23 սահմանակետերով անցնելով 828մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով գետակը, թիվ 25 սահմանակետով անցնում 942մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում Ծաղկաշեն-Քուչակ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնելով 1094մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 254մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 196մ, հասնում Քուչակ, Ծաղկաշեն և Արագած գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13191մ է:

 

ՔՈՒՉԱԿ-ՆԻԳԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

 Քուչակ, Նիգավան և Վարդենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է սարի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 806մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող Քուչակ, Նիգավան և Ծաղկաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

 «Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 806մ է:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14.61
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՕԹԵՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 Օթևան գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

 Համայնքը արևելքից և հարավից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Ագարակավան գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Կաքավաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Մեծաձոր գյուղական համայնքին:

 

ՕԹԵՎԱՆ-ԱԳԱՐԱԿԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բարձունքի գագաթին գտնվող Օթևան, Ագարակավան և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով` թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1161մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակով` թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում 378մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 1386մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորի ոլորապտույտներով անցնում 3004մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, այստեղից ձորով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ձորի թիվ 11-36 սահմանակետերով անցնում է 3925մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 562մ և, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Օթևան, Ագարակավան և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10417մ է:

 

ՕԹԵՎԱՆ-ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

 Օթևան, Կաքավաձոր և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, ջրբաժանով, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնելով 863մ, հասնում է Օթևան, Կաքավաձոր և Ագարակավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 863մ է:

 

ՕԹԵՎԱՆ-ՄԵԾԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Օթևան, Ագարակավան և Մեծաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սարալանջով` թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2346մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 2973մ, հասնում է ձորի եզրի թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով ձորակներ, սարի թեք լանջով անցնում է 1312մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, հատում ձորակը, լանջով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որը գտնվում է ձորի եզրին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, ձորի թիվ 8-12 սահմանակետերով անցնելով 614մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորի թիվ 14-36 սահմանակետերով անցնելով 3216մ, հասնում է Օթևան, Մեծաձոր և Կաքավաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

 «Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10966 մ է:

 

 

Հ