Համարը 
ՀՕ-18
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԺՏ 1995/9
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.1995
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.12.1995
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.12.1995
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից

7 նոյեմբերի 1995թ. Ն-062-I

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են մարզերը և համայնքները:

Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր:

(1-ին հոդվածը խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

Հոդված 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ և ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է տասը մարզի:

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և նրանց վարչական կենտրոններն են`

 

Մարզը

 

Մարզկենտրոնը

Արագածոտն

Աշտարակ

Արարատ

Արտաշատ

Արմավիր

Արմավիր

Գեղարքունիք

Գավառ

Լոռի

Վանաձոր

Կոտայք

Հրազդան

Շիրակ

Գյումրի

Սյունիք

Կապան

Վայոց ձոր

Եղեգնաձոր

Տավուշ

Իջևան

 

(2-րդ հոդվածը փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

Հոդված 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՐԶԵՐԻ և ԵՐևԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ

 

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:

Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արարատի մարզն ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Բաղրամյանի և Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Կամոյի, Կրասնոսելսկի, Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Լոռվա մարզն ընդգրկում է Գուգարքի, Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Կոտայքի մարզն ընդգրկում է Կոտայքի, Հրազդանի և Նաիրիի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի և Արթիկի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Սյունիքի մարզն ընդգրկում է Գորիսի, Կապանի, Մեղրիի և Սիսիանի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Եղեգնաձորի և Վայքի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Տավուշի մարզն ընդգրկում է Իջևանի, Նոյեմբերյանի և Տավուշի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

(3-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

 

Բնակավայրերը մշտական բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավորներ են:

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը, նրանց դասակարգումը` գյուղ կամ քաղաք, տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:

Սույն օրենքի հավելված 2-ի 2.2-րդ բաժնի 78-րդ կետում նշված Պարույր Սևակ, 2.10-րդ բաժնի 5-րդ կետում նշված Ազատամուտ և 49-րդ կետում նշված Ոսկեպար համայնքների վարչական սահմանները կճշտվեն Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունների կարգավորումից հետո:

(3-րդ մասն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

(4-րդ պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

(5-րդ պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

(4-րդ հոդվածը փոփ 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
 

Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միասին, ընդգրկվում են համայնքների մեջ:

Քաղաքի դասակարգում ունեցող բնակավայր ընդգրկող համայնքները կոչվում են քաղաքային համայնքներ, միայն գյուղի դասակարգում ունեցող բնակավայրեր ընդգրկող համայնքները` գյուղական համայնքներ:

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:

(5-րդ մասն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

(6-րդ պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

Երևան քաղաքի սահմանները որոշվում են «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոն է համարվում առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրը:

(5-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, փոփ., խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

Հոդված 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանման, մարզերի վարչական կենտրոնների, համայնքների, նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, ինչպես նաև մարզերի, բնակավայրերի, թաղամասերի, համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, օտար, ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության կարծիքը:

 Մարզերի, Երևան քաղաքի և համայնքների սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ սահմանվում են սույն օրենքով։

Համայնքների և մարզերի սահմանների ամրացումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(6-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ. 28.11.06 ՀՕ-217-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն, 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 6.1. Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 6-ում։

(6.1 հոդվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն)

 

Հոդված 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

(7-րդ հոդվածը խմբ. 30.06.96 ՀՕ-73, ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.43-ում:

(8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում:

(8.1-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում:

(8.2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում:

(8.3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.4-ում:

(8.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.5-ում:

(8.5-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.6.

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.6-ում:

(8.6-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.7-ում:

(8.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.8-ում:

(8.8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.9-ում:

(8.9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.10-ում:

(8.10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.11. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.11-ում:

(8.11-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում:

(8.12-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.13. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.13-ում:

(8.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.14. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.14-ում:

(8.14-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.15. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.15-ում:

(8.15-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.16. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.16-ում:

(8.16-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.17. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.17-ում:

(8.17-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.18-ում:

(8.18-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.19-ում:

(8.19-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.20. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.20-ում:

(8.20-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.21. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.21-ում:

(8.21-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.22. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.22-ում:

(8.22-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.23. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.23-ում:

(8.23-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.24. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.24-ում:

(8.24-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.25. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.25-ում:

(8.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.26. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.26-ում:

(8.26-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.27. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.27-ում:

(8.27-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.28. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.28-ում:

(8.28-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.29. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.29-ում:

(8.29-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.30. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.30-ում:

(8.30-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.31. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.31-ում:

(8.31-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.32. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.32-ում:

(8.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.33. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.33-ում:

(8.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.34. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.34-ում:

(8.34-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.35. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.35-ում:

(8.35-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.36. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.36-ում:

(8.36-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.37. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.37-ում:

(8.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.38. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.38-ում:

(8.38-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.39. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.39-ում:

(8.39-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.40. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.40-ում:

(8.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.41. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.41-ում:

(8.41-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.42. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.42-ում:

(8.42-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.43. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.43-ում:

(8.43-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 9.1-9.50-ում:

(9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.1-ում:

(9.1-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.2-ում:

(9.2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.3-ում:

(9.3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում:

(9.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.5-ում:

(9.5-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.6-ում:

(9.6-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում:

(9.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.8-ում:

(9.8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.9-ում:

(9.9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.10-ում:

(9.10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.11-ում:

(9.11-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.12-ում:

(9.12-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.13-ում:

(9.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.14-ում:

(9.14-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.15-ում:

(9.15-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.16-ում:

(9.16-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.17. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.17-ում:

(9.17-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.18-ում:

(9.18-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.19. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.19-ում:

(9.19-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.20-ում:

(9.20-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.21-ում:

(9.21-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.22. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.22-ում:

(9.22-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.23. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.23-ում:

(9.23-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.24. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.24-ում:

(9.24-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.25. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.25-ում:

(9.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.26-ում:

(9.26-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.27. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.27-ում:

(9.27-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.28. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.28-ում:

(9.28-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.29. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.29-ում:

(9.29-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.30. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.30-ում:

(9.30-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.31. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.31-ում:

(9.31-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.32-ում:

(9.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.33. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.33-ում:

(9.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.34. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.34-ում:

(9.34-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.35. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.35-ում:

(9.35-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.36. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.36-ում:

(9.36-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.37. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.37-ում:

(9.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.38. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.38-ում:

(9.38-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.39. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.39-ում:

(9.39-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.40. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.40-ում:

(9.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.41-ում:

(9.41-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.42. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.42-ում:

(9.42-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.43. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.43-ում:

(9.43-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.44. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.44-ում:

(9.44-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.45. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.45-ում:

(9.45-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.46. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.46-ում:

(9.46-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.47. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.47-ում:

(9.47-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.48. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.48-ում:

(9.48-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.49. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.49-ում:

(9.49-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.50. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.50-ում:

(9.50-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 10. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը, անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման տրամադրելը

 

Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` տասը տարվա ընթացքում, համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքների ղեկավարների կողմից կարող են օտարվել, ինչպես նաև անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

(10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում:

(11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.1-ում:

(11.1 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.2-ում:

(11.2 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:

(11.3 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.4-ում:

(11.4 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.5-ում:

(11.5 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.6-ում:

(11.6 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.7-ում:

(11.7 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.8.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.8-ում:

(11.8 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.9. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.9-ում:

(11.9 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.10-ում:

(11.10 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.11. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.11-ում:

(11.11 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.12. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.12-ում:

(11.12 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.13-ում:

(11.13 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.14-ում:

(11.14 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.15. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.15-ում:

(11.15 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.16-ում:

(11.16 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.17-ում:

(11.17 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.18-ում:

(11.18 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.19-ում:

(11.19 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.20-ում:

(11.20 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.21-ում:

(11.21 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.22. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.22-ում:

(11.22 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.23. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.23-ում:

(11.23 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.24-ում:

(11.24 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.25. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.25-ում:

(11.25 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.26-ում:

(11.26 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 11.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.27-ում:

(11.27 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.28-ում:

(11.28 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

Հոդված 11.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.29-ում:

(11.29 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.30-ում:

(11.30 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.31. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.31-ում:

(11.31 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.32. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.32-ում:

(11.32 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.33. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.33-ում:

(11.33 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.34. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում:

(11.34 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.35. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.35-ում:

(11.35 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.36.  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.36-ում:

(11.36 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

Հոդված 12.

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.21-ում:

(12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում:

(12.1 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.2.  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում:

(12.2 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.3-ում:

(12.3 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.4-ում:

(12.4 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.5-ում:

(12.5 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.6-ում:

(12.6 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:

(12.7 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.8-ում:

(12.8 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.9-ում:

(12.9 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.10. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.10-ում:

(12.10 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.11. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.11-ում:

(12.11 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.12-ում:

(12.12 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.13-ում:

(12.13 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.14. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.14-ում:

(12.14 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.15-ում:

(12.15 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

Հոդված 12.16. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.16-ում:

(12.16 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.17-ում:

(12.17 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.18-ում:

(12.18 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.19-ում:

(12.19 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 12.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.20-ում:

(12.20 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում:

(12.21 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 13.1-13.36-ում:

(13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.1-ում:

(13.1 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 Հոդված 13.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.2-ում:

(13.2 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.3. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.3-ում:

(13.3 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.4-ում:

(13.4 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.5. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.5-ում:

(13.5 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.6.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.6-ում:

(13.6 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.7-ում:

(13.7 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.8-ում:

(13.8 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.9-ում:

(13.9 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 Հոդված 13.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.10-ում:

(13.10 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.11.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.11-ում:

(13.11 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.12-ում:

(13.12 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.13-ում:

(13.13 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.14-ում:

(13.14 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.15-ում:

(13.15 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.16-ում:

(13.16 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.17-ում:

(13.17 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

Հոդված 13.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.18-ում:

(13.18 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.19.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.19-ում:

(13.19 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.20. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.20-ում:

(13.20 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.21.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.21-ում:

(13.21 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.22.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.22-ում:

(13.22 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.23.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.23-ում:

(13.23 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.24-ում:

(13.24 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.25. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.25-ում:

(13.25 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

Հոդված 13.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.26-ում:

(13.26 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.27-ում:

(13.27 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.28-ում:

(13.28 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.29-ում:

(13.29 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.30-ում: 

(13.30 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.31.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.31-ում:

(13.31 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.32.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.32-ում:

(13.32 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.33.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.33-ում:

(13.33 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

Հոդված 13.34. 

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.34-ում:

(13.34 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.35.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.35-ում:

(13.35 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 Հոդված 13.36.

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.36-ում:

(13.36 հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 14.1-14.63-ում:

(14-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 14.1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.1-ում:

(14.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.2-ում:

(14.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.3-ում:

(14.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.4. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.4-ում:

(14.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.5-ում:

(14.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.6. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.6-ում:

(14.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.7-ում:

(14.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.8. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.8-ում:

(14.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.9. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.9-ում:

(14.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.10. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.10-ում:

(14.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.11. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.11-ում:

(14.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը   

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.12-ում:

(14.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.13. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը    

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.13-ում:

(14.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.14-ում:

(14.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.15. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.15-ում:

(14.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.16. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.16-ում:

(14.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.17. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.17-ում:

(14.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.18. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.18-ում:

(14.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.19-ում:

(14.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.20. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.20-ում:

(14.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.21. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.21-ում:

(14.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.22. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.22-ում:

(14.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.23-ում:

(14.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.24. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.24-ում:

(14.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.25. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.25-ում:

(14.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.26. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.26-ում:

(14.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.27. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.27-ում:

(14.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.28-ում:

(14.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.29-ում:

(14.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.30. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.30-ում:

(14.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.31. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.31-ում:

(14.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.32. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.32-ում:

(14.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.33. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.33-ում:

(14.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.34. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.34-ում:

(14.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.35. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.35-ում:

(14.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.36. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.36-ում:

(14.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.37. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.37-ում:

(14.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.38. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.38-ում:

(14.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.39. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.39-ում:

(14.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.40. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.40-ում:

(14.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.41. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.41-ում:

(14.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.42. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.42-ում:

(14.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.43. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.43-ում:

(14.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.44. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.44-ում:

(14.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.45. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.45-ում:

(14.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.46. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.46-ում:

(14.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.47. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.47-ում:

(14.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.48. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.48-ում:

(14.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.49. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.49-ում:

(14.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.50. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.50-ում:

(14.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.51. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.51-ում:

(14.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.52. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.52-ում:

(14.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.53. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.53-ում:

(14.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.54. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.54-ում:

(14.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.55. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.55-ում:

(14.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.56. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.56-ում:

(14.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.57. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.57-ում:

(14.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.58. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.58-ում:

(14.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.59. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.59-ում:

(14.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.60. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.60-ում:

(14.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.61. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.61-ում:

(14.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.62-ում:

(14.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 14.63. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.63-ում:

(14.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 15.1-15.82-ում:

(15-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.1 Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.1-ում:

(15.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.2-ում:

(15.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.3-ում:

(15.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.4-ում:

(15.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.5-ում:

(15.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.6. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.6-ում:

(15.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.7. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.7-ում:

(15.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.8. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.8-ում:

(15.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.9. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.9-ում:

(15.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.10. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.10-ում:

(15.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.11. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.11-ում:

(15.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.12. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.12-ում:

(15.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.13. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15. 13-ում:

(15.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.14. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.14-ում:

(15.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.15-ում:

(15.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.16. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.16-ում:

(15.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)`

 

Հոդված 15.17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.17-ում:

(15.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.18. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.18-ում:

(15.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.19-ում:

(15.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.20. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.20-ում:

(15.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.21. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.21-ում:

(15.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.22. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.22-ում:

(15.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.23. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.23-ում:

(15.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.24. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.24-ում:

(15.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.25. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.25-ում:

(15.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.26. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.26-ում:

(15.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.27. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.27-ում:

(15.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.28. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.28-ում:

(15.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.29. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.29-ում:

(15.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.30. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.30-ում:

(15.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.31. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.31-ում:

(15.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.32. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.32-ում:

(15.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.33. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.33-ում:

(15.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 15.34. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.34-ում:

(15.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.35. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.35-ում:

(15.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.36. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.36-ում:

(15.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.37. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.37-ում:

(15.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.38. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.38-ում:

(15.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.39. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.39-ում:

(15.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.40. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.40-ում:

(15.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.41. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.41-ում:

(15.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.42. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.42-ում:

(15.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.43. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.43-ում:

(15.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.44. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.44-ում:

(15.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.45. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.45-ում:

(15.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.46. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.46-ում:

(15.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.47-ում:

(15.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.48. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.48-ում:

(15.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.49. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.49-ում:

(15.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.50. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.50-ում:

(15.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.51. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.51-ում:

(15.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.52. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.52-ում:

(15.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.53. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.53-ում:

(15.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.54. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.54-ում:

(15.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.55. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.55-ում:

(15.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.56. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.56-ում:

(15.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 

 

 Հոդված 15.57. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.57-ում:

(15.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.58. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.58-ում:

(15.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.59. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.59-ում:

(15.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.60. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.60-ում:

(15.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.61. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.61-ում:

(15.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.62. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.62-ում:

(15.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.63. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.63-ում:

(15.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.64. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.64-ում:

(15.64 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.65. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.65-ում:

(15.65 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.66. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.66-ում:

(15.66 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.67. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.67-ում:

(15.67 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.68. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.68-ում:

(15.68 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.69. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.69-ում:

(15.69 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.70. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.70-ում:

(15.70 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.71. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.71-ում:

(15.71 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.72. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.72-ում:

(15.72 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.73. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.73-ում:

(15.73 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.74. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.74-ում:

(15.74 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.75. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.75-ում:

(15.75 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.76. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.76-ում:

(15.76 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.77. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.77-ում:

(15.77 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.78. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.78-ում:

(15.78 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.79. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.79-ում:

(15.79 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.80. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.80-ում:

(15.80 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.81. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.81-ում:

(15.81 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 15.82. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.82-ում:

(15.82 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 16.1-16.77-ում:

(16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.1-ում:

(16.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.2-ում:

(16.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.3-ում:

(16.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.4-ում:

(16.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.5-ում:

(16.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.6-ում:

(16.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.7-ում:

(16.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.8. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.8-ում:

(16.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.9. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.9-ում:

(16.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.10-ում:

(16.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)`

 

 Հոդված 16.11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.11-ում:

(16.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.12-ում:

(16.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.13. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.13-ում:

(16.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.14. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.14-ում:

(16.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.15. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.15-ում:

(16.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.16-ում:

(16.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.17. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.17-ում:

(16.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.18. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.18-ում:

(16.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.19. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.19-ում:

(16.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.20. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.20-ում:

(16.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.21. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.21-ում:

(16.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.22-ում:

(16.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.23. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.23-ում:

(16.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 16.24. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.24-ում:

(16.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.25-ում:

(16.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.26. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.26-ում:

(16.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.27. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.27-ում:

(16.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.28. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.28-ում:

(16.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.29. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.29-ում:

(16.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.30. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.30-ում:

(16.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.31-ում:

(16.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.32. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.32-ում:

(16.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.33-ում:

(16.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.34. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.34-ում:

(16.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.35. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.35-ում:

(16.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.36. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.36-ում:

(16.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.37. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.37-ում:

(16.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.38-ում:

(16.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.39. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.39-ում:

(16.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.40. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.40-ում:

(16.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.41. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.41-ում:

(16.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.42. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.42-ում:

(16.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.43. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.43-ում:

(16.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.44. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.44-ում:

(16.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.45. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.45-ում:

(16.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.46. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.46-ում:

(16.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.47. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.47-ում:

(16.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.48. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.48-ում:

(16.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.49. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.49-ում:

(16.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.50. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.50-ում:

(16.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.51. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.51-ում:

(16.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.52. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.52-ում:

(16.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.53. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.53-ում:

(16.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.54. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.54-ում:

(16.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.55. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.55-ում:

(16.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.56. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.56-ում:

(16.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.57. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.57-ում:

(16.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.58. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.58-ում:

(16.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.59. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.59-ում:

(16.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.60. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.60-ում:

(16.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.61. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.61-ում:

(16.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 16.62.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.62-ում:

(16.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.63. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.63-ում:

(16.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.64. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.64-ում:

(16.64 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.65. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.65-ում:

(16.65 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.66-ում:

(16.66 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.67. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.67-ում:

(16.67 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.68. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.68-ում:

(16.68 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.69. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.69-ում:

(16.69 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.70. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.70-ում:

(16.70 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.71. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.71-ում:

(16.71 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.72.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.72-ում:

(16.72 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.73. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.73-ում:

(16.73 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.74. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.74-ում:

(16.74 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.75. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.75-ում:

(16.75 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.76. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.76-ում:

(16.76 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.77. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.77-ում:

(16.77 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81-ում:

(17-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում:

(17.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.2-ում:

(17.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում:

(17.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.4-ում:

(17.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.5-ում:

(17.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.6-ում:

(17.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.7-ում:

(17.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.8-ում:

(17.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.9-ում:

(17.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.10-ում:

(17.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.11-ում:

(17.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.12-ում:

(17.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.13-ում:

(17.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.14-ում:

(17.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.15-ում:

(17.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.16-ում:

(17.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.17-ում:

(17.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.18-ում:

(17.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.19-ում:

(17.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.20-ում:

(17.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.21-ում:

(17.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.22-ում:

(17.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.23-ում:

(17.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.24-ում:

(17.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.25-ում:

(17.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.26-ում:

(17.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.27-ում:

(17.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.28-ում:

(17.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.29-ում:

(17.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.30-ում:

(17.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.31-ում:

(17.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.32-ում:

(17.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.33. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.33-ում:

(17.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.34. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.34-ում:

(17.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.35. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.35-ում:

(17.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.36. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.36-ում:

(17.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.37. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.37-ում:

(17.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.38. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.38-ում:

(17.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.39-ում:

(17.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.40. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.40-ում:

(17.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.41. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.41-ում:

(17.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.42. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.42-ում:

(17.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.43. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.43-ում:

(17.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.44. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.44-ում:

(17.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.45. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.45-ում:

(17.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.46. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.46-ում:

(17.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.47-ում:

(17.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.48-ում:

(17.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.49-ում:

(17.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.50-ում:

(17.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.51-ում:

(17.51 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.52-ում:

(17.52 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.53-ում:

(17.53 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.54-ում:

(17.54 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.55-ում:

(17.55 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.56-ում:

(17.56 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.57-ում:

(17.57 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.58-ում:

(17.58 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.59-ում:

(17.59 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.60-ում:

(17.60 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.61-ում:

(17.61 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.62-ում:

(17.62 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.63-ում:

(17.63 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.64-ում:

(17.64 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.65-ում:

(17.65 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.66-ում:

(17.66 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.67-ում:

(17.67 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.68-ում:

(17.68 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.69-ում:

(17.69 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.70-ում:

(17.70 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում:

(17.71 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.72-ում:

(17.72 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.73-ում:

(17.73 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.74-ում:

(17.74 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.75-ում:

(17.75 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.76-ում:

(17.76 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.77-ում:

(17.77 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.78-ում:

(17.78 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.79-ում:

(17.79 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.80-ում:

(17.80 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.81-ում:

(17.81 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50-ում:

(18-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում:

(18.1 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.2-ում:

(18.2 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.3-ում:

(18.3 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.4-ում:

(18.4 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.5-ում:

(18.5 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.6-ում:

(18.6 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.7-ում:

(18.7 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.8-ում:

(18.8 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.9-ում:

(18.9 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.10-ում:

(18.10 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.11-ում:

(18.11 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.12-ում:

(18.12 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.13-ում:

(18.13 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.14-ում:

(18.14 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.15-ում:

(18.15 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.16-ում:

(18.16 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.17-ում:

(18.17 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.18-ում:

(18.18 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.19-ում:

(18.19 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.20-ում:

(18.20 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.21-ում:

(18.21 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.22-ում:

(18.22 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.23-ում:

(18.23 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.24-ում:

(18.24 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.25-ում:

(18.25 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.26-ում:

(18.26 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.27-ում:

(18.27 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.28-ում:

(18.28 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.29-ում:

(18.29 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.30-ում:

(18.30 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.31-ում:

(18.31 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.32-ում:

(18.32 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.33-ում:

(18.33 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.34-ում:

(18.34 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.35-ում:

(18.35 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.36-ում:

(18.36 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.37-ում:

(18.37 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.38-ում:

(18.38 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.39-ում:

(18.39 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.40-ում:

(18.40 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.41-ում:

(18.41 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.42-ում:

(18.42 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.43-ում:

(18.43 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.44-ում:

(18.44 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.45-ում:

(18.45 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.46. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.46-ում:

(18.46 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.47-ում:

(18.47 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.48-ում:

(18.48 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.49-ում:

(18.49 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.50-ում:

(18.50 հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հավելված 2
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային
բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 

 

 

 

 

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

 

2.1. Արագածոտն մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1. Աշտարակ

Աշտարակ քաղաք

 

Մուղնի գյուղ

2. Ապարան Ապարան քաղաք
3. Թալին Թալին քաղաք
4. Ագարակ (Աշտարակի շրջ.) Ագարակ գյուղ
5. Ագարակավան Ագարակավան գյուղ
6. Ալագյազ Ալագյազ գյուղ
7. Ակունք Ակունք գյուղ
8. Աղձք Աղձք գյուղ
9. Սադունց Սադունց գյուղ
10. Անտառուտ Անտառուտ գյուղ
11. Աշնակ Աշնակ գյուղ
12. Ավան Ավան գյուղ
  Խնուսիկ գյուղ
13. Մեծաձոր Մեծաձոր գյուղ
14. Ավշեն Ավշեն գյուղ
15. Արագած (Ապարանի շրջ.) Արագած գյուղ
16. Արագածավան Արագածավան գյուղ
17. Արագածոտն Արագածոտն գյուղ
18. Արայի

Արայի գյուղ

19. Թաթուլ Թաթուլ գյուղ
20. Արտաշատավան    Արտաշատավան գյուղ
  Լուսաղբյուր գյուղ
   Նիգատուն գյուղ
21. Արտենի Արտենի գյուղ
22. Արուճ Արուճ գյուղ
23. Ափնագյուղ Ափնագյուղ գյուղ
24. Բազմաղբյուր Բազմաղբյուր գյուղ
25. Օթևան Օթևան գյուղ
26. Արևուտ Արևուտ գյուղ
27. Բերքառատ  Բերքառատ գյուղ
28. Բյուրական Բյուրական գյուղ
29. Գառնահովիտ Գառնահովիտ գյուղ
30. Գեղադիր Գեղադիր գյուղ
31. Գեղաձոր Գեղաձոր գյուղ
32. Գեղարոտ Գեղարոտ գյուղ
33. Գետափ Գետափ գյուղ
34. Կանչ Կանչ գյուղ
35. Դաշտադեմ Դաշտադեմ գյուղ
36. Դավթաշեն Դավթաշեն գյուղ
37. Ճարճակիս Ճարճակիս գյուղ
38. Դիան Դիան գյուղ
39. Դպրևանք Դպրևանք գյուղ
40. Եղիպատրուշ Եղիպատրուշ գյուղ
41. Եղնիկ Եղնիկ գյուղ
42. Երնջատափ Երնջատափ գյուղ
43. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
44. Զարինջա Զարինջա գյուղ
45. Զովասար Զովասար գյուղ
46. Թթուջուր Թթուջուր գյուղ
47. Թլիկ Թլիկ գյուղ
48. Իրինդ  Իրինդ գյուղ
49. Լեռնապար Լեռնապար գյուղ
50. Լեռնարոտ Լեռնարոտ գյուղ
51. Լուսագյուղ Լուսագյուղ գյուղ
52. Լուսակն Լուսակն գյուղ
53. Ծակղահովիտ Ծաղկահովիտ գյուղ
54. Ծաղկաշեն Ծաղկաշեն գյուղ
55. Ծաղկասար Ծաղկասար գյուղ
56. Ծիլքար Ծիլքար գյուղ
57. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
58. Կարբի Կարբի գյուղ
59. Կարմրաշեն Կարմրաշեն գյուղ
60. Կաքավաձոր Կաքավաձոր գյուղ
61. Կոշ Կոշ գյուղ
62. Հակո Հակո գյուղ
63. Հարթավան Հարթավան գյուղ
64. Հացաշեն Հացաշեն գյուղ
65. Հնաբերդ Հնաբերդ գյուղ
66. Ձորագլուխ Ձորագլուխ գյուղ
67. Դդմասար Դդմասար գյուղ
68. Ղազարավան Ղազարավան գյուղ
69. Մաստարա  Մաստարա գյուղ
   Ձորագյուղ գյուղ
70. Մելիքգյուղ  Մելիքգյուղ գյուղ
71. Միրաք Միրաք գյուղ
72. Կայք Կայք գյուղ
73. Ներքին Բազմաբերդ Ներքին Բազմաբերդ գյուղ
74. Ներքին Սասնաշեն Ներքին Սասնաշեն գյուղ
75. Նիգավան Նիգավան գյուղ
76. Նոր Ամանոս Նոր Ամանոս գյուղ
77. Շողակն Շողակն գյուղ
78. Նորաշեն (Արագածի շրջ.) Նորաշեն գյուղ
79. Նոր Արթիկ Նոր Արթիկ գյուղ
80. Նոր Եդեսիա Նոր Եդեսիա գյուղ
81. Շամիրամ Շամիրամ գյուղ
82. Շենավան Շենավան գյուղ
83. Շենկանի Շենկանի գյուղ
84. Շղարշիկ Շղարշիկ գյուղ
85. Ոսկեթաս Ոսկեթաս գյուղ
86. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
87. Ոսկեվազ Ոսկեվազ գյուղ
88. Չքնաղ Չքնաղ գյուղ
89. Պարտիզակ Պարտիզակ գյուղ
90. Ջամշլու Ջամշլու գյուղ
91. Ջրամբար  Ջրամբար գյուղ
92. Ռյա թազա Ռյա թազա գյուղ
93. Սաղմոսավան Սաղմոսավան գյուղ
94. Կանիաշիր Կանիաշիր գյուղ
95. Սասունիկ  Սասունիկ գյուղ
   Կարին գյուղ
96. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
97. Սիփան Սիփան գյուղ
98. Սորիկ Սորիկ գյուղ
99. Սուսեր Սուսեր գյուղ
100. Վարդաբյուր Վարդաբյուր գյուղ
101. Վարդենիս Վարդենիս գյուղ
102. Վարդենուտ Վարդենուտ գյուղ
103. Վերին Բազմաբերդ Վերին Բազմաբերդ գյուղ
104. Վերին Սասնաշեն Վերին Սասնաշեն գյուղ
105. Վերին Սասունիկ Վերին Սասունիկ գյուղ
106. Տեղեր  Տեղեր գյուղ
107. Ցամաքասար Ցամաքասար գյուղ
108. Ուշի Ուշի գյուղ
109. Ուջան Ուջան գյուղ
110. Փարպի Փարպի գյուղ
111. Քուչակ Քուչակ գյուղ
112. Օհանավան Օհանավան գյուղ
113. Օշական Օշական գյուղ
114. Օրգով Օրգով գյուղ
115. Միջնատուն Միջնատուն գյուղ

 

2.2. Արարատ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արտաշատ Արտաշատ քաղաք
2. Արարատ Արարատ քաղաք
3. Մասիս Մասիս քաղաք
4. Վեդի Վեդի քաղաք
5. Աբովյան Աբովյան գյուղ
6. Ազատաշեն  Ազատաշեն գյուղ
7. Ազատավան Ազատավան գյուղ
8. Այգավան Այգավան գյուղ
9. Այգեզարդ Այգեզարդ գյուղ
10. Այգեպատ Այգեպատ գյուղ
11. Այգեստան Այգեստան գյուղ
12. Այնթապ Այնթապ գյուղ
13. Ավշար Ավշար գյուղ
14. Արալեզ Արալեզ գյուղ
15. Արարատ Արարատ գյուղ
16. Արաքսավան Արաքսավան գյուղ
17. Արբաթ Արբաթ գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արմաշ Արմաշ գյուղ
20. Արևաբույր Արևաբույր գյուղ
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ
22. Բաղրամյան Բաղրամյան գյուղ
23. Բարձրաշեն  Բարձրաշեն գյուղ
   Կաքավաբերդ գյուղ
24. Բերդիկ Բերդիկ գյուղ
25. Բերքանուշ Բերքանուշ գյուղ
26. Բյուրավան Բյուրավան գյուղ
27. Բուրաստան Բուրաստան գյուղ
28. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
29. Գետազատ Գետազատ գյուղ
30. Գետափնյա Գետափնյա գյուղ
31. Գոռավան Գոռավան գյուղ
32. Դալար Դալար գյուղ
33. Դաշտավան Դաշտավան գյուղ
34. Դաշտաքար Դաշտաքար գյուղ
35. Դարակերտ Դարակերտ գյուղ
36. Դարբնիկ Դարբնիկ գյուղ
37. Դեղձուտ Դեղձուտ գյուղ
38. Դիմիտրով Դիմիտրով գյուղ
39. Դիտակ Դիտակ գյուղ
40. Դվին Դվին գյուղ
41. Եղեգնավան Եղեգնավան գյուղ
42. Երասխ Երասխ գյուղ
43. Զանգակատուն Զանգակատուն գյուղ
44. Զորակ Զորակ գյուղ
45. Լանջազատ Լանջազատ գյուղ
46. Լանջանիստ Լանջանիստ գյուղ
47. Լանջառ Լանջառ գյուղ
48. Լուսաշող Լուսաշող գյուղ
49. Լուսառատ Լուսառատ գյուղ
50. Խաչփառ Խաչփառ գյուղ
51. Կանաչուտ Կանաչուտ գյուղ
52. Հայանիստ Հայանիստ գյուղ
53. Հնաբերդ Հնաբերդ գյուղ
54. Հովտաշատ Հովտաշատ գյուղ
55. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
56. Ղուկասավան Ղուկասավան գյուղ
57. Մասիս Մասիս գյուղ
58. Մարմարաշեն Մարմարաշեն գյուղ
59. Մխչյան Մխչյան գյուղ
60. Մրգանուշ Մրգանուշ գյուղ
61. Մրգավան Մրգավան գյուղ
62. Մրգավետ Մրգավետ գյուղ
63. Նարեկ Նարեկ գյուղ
64. Նիզամի Նիզամի գյուղ
65. Նշավան Նշավան գյուղ
66. Նոյակերտ Նոյակերտ գյուղ
67. Նորաբաց Նորաբաց գյուղ
68. Նորամարգ Նորամարգ գյուղ
69. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
70. Նոր Խարբերդ Նոր Խարբերդ գյուղ
71. Նոր կյանք Նոր կյանք գյուղ
72. Նոր Կյուրին Նոր Կյուրին գյուղ
73. Նոր ուղի Նոր ուղի գյուղ
74. Շահումյան Շահումյան գյուղ
75. Շաղափ Շաղափ գյուղ
76. Ոսկետափ Ոսկետափ գյուղ
77. Ոստան Ոստան գյուղ
78. Պարույր Սևակ Պարույր Սևակ գյուղ
 

Տիգրանաշեն գյուղ

79. Ջրահովիտ Ջրահովիտ գյուղ
80. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
81. Ռանչպար Ռանչպար գյուղ
82. Սայաթ-Նովա Սայաթ-Նովա գյուղ
83. Սիս Սիս գյուղ
84. Սիսավան Սիսավան գյուղ
85. Սիփանիկ Սիփանիկ գյուղ
86. Սուրենավան Սուրենավան գյուղ
87. Վանաշեն Վանաշեն գյուղ
88. Վարդաշատ Վարդաշատ գյուղ
89. Վարդաշեն Վարդաշեն գյուղ
90. Գինեվետ Գինեվետ գյուղ
91. Վերին Արտաշատ Վերին Արտաշատ գյուղ
92. Վերին Դվին Վերին Դվին գյուղ
93. Տափերական Տափերական գյուղ
94. Ուրցալանջ Ուրցալանջ գյուղ
95. Ուրցաձոր Ուրցաձոր գյուղ
96. Փոքր Վեդի Փոքր Վեդի գյուղ
97. Քաղցրաշեն Քաղցրաշեն գյուղ

 

2.3. Արմավիր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արմավիր (Հոկտեմբերյան) Արմավիր (Հոկտեմբերյան) քաղաք
2. Վաղարշապատ (Էջմիածին) Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղաք
3. Մեծամոր Մեծամոր քաղաք
4. Ակնալիճ Ակնալիճ գյուղ
5. Ակնաշեն Ակնաշեն գյուղ
6. Աղավնատուն Աղավնատուն գյուղ
7. Ամասիա Ամասիա գյուղ
8. Ամբերդ Ամբերդ գյուղ
9. Այգեկ Այգեկ գյուղ
10. Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
11. Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
12. Ապագա Ապագա գյուղ
13. Առատաշեն Առատաշեն գյուղ
14. Արագած Արագած գյուղ
15. Արազափ Արազափ գյուղ
16. Արաքս (Արմավիրի շրջ.) Արաքս գյուղ
17. Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) Արաքս գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արգինա Արգինա գյուղ
20. Արմավիր Արմավիր գյուղ
21. Արշալույս Արշալույս գյուղ
22. Արտամետ Արտամետ գյուղ
23. Արտիմետ Արտիմետ գյուղ
24. Արտաշար Արտաշար գյուղ
25. Արևադաշտ Արևադաշտ գյուղ
26. Արևաշատ Արևաշատ գյուղ
27. Արևիկ Արևիկ գյուղ
28. Բագարան Բագարան գյուղ
29. Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
30. Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
31. Բամբակաշատ Բամբակաշատ գյուղ
32. Բերքաշատ Բերքաշատ գյուղ
33. Գայ Գայ գյուղ
34. Գետաշեն Գետաշեն գյուղ
35. Գրիբոյեդով  Գրիբոյեդով գյուղ
36. Դալարիկ Դալարիկ գյուղ
37. Դաշտ Դաշտ գյուղ
38. Դողս Դողս գյուղ
39. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
40. Երասխահուն Երասխահուն գյուղ
41. Երվանդաշատ Երվանդաշատ գյուղ
42. Զարթոնք Զարթոնք գյուղ
43. Մայիսյան Մայիսյան գյուղ
44. Լենուղի Լենուղի գյուղ
45. Լեռնագոգ Լեռնագոգ գյուղ
46. Լեռնամերձ Լեռնամերձ գյուղ
47. Լուկաշին Լուկաշին գյուղ
48. Լուսագյուղ Լուսագյուղ գյուղ
49. Խանջյան Խանջյան գյուղ
50. Խորոնք Խորոնք գյուղ
51. Ծաղկալանջ Ծաղկալանջ գյուղ
52. Ծաղկունք Ծաղկունք գյուղ
53. Ծիածան Ծիածան գյուղ
54. Կողբավան

Կողբավան գյուղ

55. Հայթաղ Հայթաղ
56. Հայկաշեն Հայկաշեն գյուղ
57. Հայկավան Հայկավան գյուղ
58. Հացիկ Հացիկ գյուղ
59. Սարդարապատ Սարդարապատ գյուղ
60. Հովտամեջ Հովտամեջ գյուղ
61. Հուշակերտ Հուշակերտ գյուղ
62. Այգեվան Այգեվան գյուղ
63. Մարգարա Մարգարա գյուղ
64. Մեծամոր Մեծամոր գյուղ
65. Մերձավան Մերձավան գյուղ
66. Մյասնիկյան Մյասնիկյան գյուղ
67. Մրգաշատ Մրգաշատ գյուղ
68. Մրգաստան Մրգաստան գյուղ
69. Մուսալեռ Մուսալեռ գյուղ
70. Նալբանդյան Նալբանդյան գյուղ
71. Նոր Արմավիր Նոր Արմավիր գյուղ
72. Նոր Արտագերս Նոր Արտագերս գյուղ
73. Նոր Կեսարիա Նոր Կեսարիա գյուղ
74. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
75. Նորապատ Նորապատ գյուղ
76. Նորավան Նորավան գյուղ
77. Շահումյան Շահումյան գյուղ
78. Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա գյուղ
79. Շենավան Շենավան գյուղ
80. Շենիկ Շենիկ գյուղ
81. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
82. Պտղունք Պտղունք գյուղ
83. Ջանֆիդա Ջանֆիդա գյուղ
84. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
85. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
86. Ջրարբի Ջրարբի գյուղ
87. Գեղակերտ Գեղակերտ գյուղ
88. Ալաշկերտ Ալաշկերտ գյուղ
89. Վանանդ Վանանդ գյուղ
90. Վարդանաշեն Վարդանաշեն գյուղ
91. Տալվորիկ Տալվորիկ գյուղ
92. Տանձուտ Տանձուտ գյուղ
93. Տարոնիկ Տարոնիկ գյուղ
94. Փարաքար  Փարաքար գյուղ
   Թաիրով գյուղ
95. Փշատավան Փշատավան գյուղ
96. Քարակերտ Քարակերտ գյուղ
97. Ֆերիկ Ֆերիկ գյուղ

 

2.4. Գեղարքունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Գավառ (Կամո) Գավառ (Կամո) քաղաք
2. Ճամբարակ Ճամբարակ քաղաք
3. Մարտունի Մարտունի քաղաք
4. Սևան  Սևան քաղաք
   Գագարին գյուղ
5. Վարդենիս Վարդենիս քաղաք
6. Ազատ Ազատ գյուղ
7. Ախպրաձոր Ախպրաձոր գյուղ
8. Ակունք Ակունք գյուղ
9. Աղբերք Աղբերք գյուղ
10. Այգուտ Այգուտ գյուղ
   Ճապկուտ գյուղ
11. Այրք Այրք գյուղ
12. Անտառամեջ Անտառամեջ գյուղ
13. Աստղաձոր Աստղաձոր գյուղ
14. Ավազան Ավազան գյուղ
15. Արեգունի Արեգունի գյուղ
16. Արծվանիստ Արծվանիստ գյուղ
17. Արծվաշեն Արծվաշեն գյուղ
18. Արտանիշ գյուղ Արտանիշ գյուղ
19. Արփունք Արփունք գյուղ
20. Բերդկունք Բերդկունք գյուղ
21. Գանձակ Գանձակ գյուղ
22. Գեղամաբակ Գեղամաբակ գյուղ
23. Գեղամասար Գեղամասար գյուղ
24. Գեղամավան Գեղամավան գյուղ
25. Գեղարքունիք  Գեղարքունիք գյուղ
26. Գեղաքար Գեղաքար գյուղ
27. Գեղհովիտ  Գեղհովիտ գյուղ
   Լեռնակերտ գյուղ
   Նշխարք գյուղ
28. Գետիկ  Գետիկ գյուղ
29. Դարանակ Դարանակ գյուղ
30. Դդմաշեն Դդմաշեն գյուղ
31. Դպրաբակ Դպրաբակ գյուղ
32. Դրախտիկ Դրախտիկ գյուղ
33. Երանոս Երանոս գյուղ
34. Զոլաքար Զոլաքար գյուղ
35. Զովաբեր Զովաբեր գյուղ
36. Ծովասար Ծովասար գյուղ
37. Թթուջուր Թթուջուր գյուղ
38. Լանջաղբյուր Լանջաղբյուր գյուղ
39. Լիճք Լիճք գյուղ
40. Լճաշեն Լճաշեն գյուղ
41. Լճավան Լճավան գյուղ
42. Լճափ Լճափ գյուղ
43. Լուսակունք Լուսակունք գյուղ
44. Խաչաղբյուր Խաչաղբյուր գյուղ
45. Ծակքար Ծակքար գյուղ
46. Ծաղկաշեն Ծաղկաշեն գյուղ
47. Ծաղկունք Ծաղկունք գյուղ
48. Ծափաթաղ Ծափաթաղ գյուղ
49. Ծովագյուղ Ծովագյուղ
50. Ծովազարդ Ծովազարդ գյուղ
51. Ծովակ Ծովակ գյուղ
52. Ծովինար Ծովինար գյուղ
53. Կալավան  Կալավան գյուղ
   Բարեպատ գյուղ
54. Կախակն Կախակն գյուղ
55. Կարճաղբյուր Կարճաղբյուր գյուղ
56. Կարմիրգյուղ Կարմիրգյուղ գյուղ
57. Կութ Կութ գյուղ
58. Կուտական  Կուտական գյուղ
   Զառիվեր գյուղ
59. Հայրավանք Հայրավանք գյուղ
60. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ
61. Ձորավանք Ձորավանք գյուղ
62. Մադինա Մադինա գյուղ
63. Մարտունի Մարտունի գյուղ
64. Մաքենիս Մաքենիս գյուղ
65. Մեծ Մասրիկ Մեծ Մասրիկ գյուղ
66. Ներքին Գետաշեն Ներքին Գետաշեն գյուղ
67. Ներքին Շորժա Ներքին Շորժա գյուղ
68. Նորաբակ Նորաբակ գյուղ
69. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
70. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
71. Նորատուս Նորատուս գյուղ
72. Շատջրեք Շատջրեք գյուղ
73. Շատվան Շատվան գյուղ
74. Շորժա Շորժա գյուղ
75. Չկալովկա Չկալովկա գյուղ
76. Ջաղացաձոր Ջաղացաձոր գյուղ
77. Ջիլ Ջիլ գյուղ
78. Սարուխան Սարուխան գյուղ
79. Սեմյոնովկա Սեմյոնովկա գյուղ
80. Սոթք Սոթք գյուղ
81. Վահան Վահան գյուղ
82. Վաղաշեն Վաղաշեն գյուղ
83. Վանևան Վանևան գյուղ
84. Վարդաձոր Վարդաձոր գյուղ
85. Վարդենիկ Վարդենիկ գյուղ
86. Վարսեր Վարսեր գյուղ
87. Վերին Գետաշեն Վերին Գետաշեն գյուղ
88. Վերին Շորժա Վերին Շորժա գյուղ
89. Տորֆավան Տորֆավան գյուղ
90. Տրետուք Տրետուք գյուղ
91. Փամբակ Փամբակ գյուղ
92. Փոքր Մասրիկ Փոքր Մասրիկ գյուղ

 

 2.5. Լոռի մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Վանաձոր Վանաձոր քաղաք
2. Ալավերդի  Ալավերդի քաղաք
   Ակներ գյուղ
3. Ախթալա  Ախթալա քաղաք
   Առողջարանին կից գյուղ
4. Թումանյան  Թումանյան քաղաք
   Քոբեր կայարանի գյուղ
5. Շամլուղ  Շամլուղ քաղաք
   Ախթալա գյուղ
   Բենդիկ գյուղ
6. Սպիտակ Սպիտակ քաղաք
7. Ստեփանավան  Ստեփանավան քաղաք
   Արմանիս գյուղ
8. Տաշիր Տաշիր քաղաք
9. Ագարակ Ագարակ գյուղ
10. Ազնվաձոր Ազնվաձոր գյուղ
11. Աթան Աթան գյուղ
12. Ահնիձոր Ահնիձոր գյուղ
13. Ամրակից Ամրակից գյուղ
14. Այգեհատ Այգեհատ գյուղ
15. Անտառամուտ Անտառամուտ գյուղ
16. Ապավեն Ապավեն գյուղ
17. Արդվի Արդվի գյուղ
18. Արծնի Արծնի գյուղ
19. Արջուտ   Արջուտ գյուղ
   Արջուտ կայարանին կից գյուղ
20. Արևածագ Արևածագ գյուղ
21. Արևաշող Արևաշող գյուղ
22. Աքորի Աքորի գյուղ
23. Բազում Բազում գյուղ
24. Բլագոդարնոյե Բլագոդարնոյե գյուղ
25. Բովաձոր Բովաձոր գյուղ
26. Անտառաշեն Անտառաշեն գյուղ
27. Գարգառ Գարգառ գյուղ
28. Գեղասար Գեղասար գյուղ
29. Գյուլագարակ Գյուլագարակ գյուղ
30. Գոգարան Գոգարան գյուղ
31. Գուգարք  Գուգարք գյուղ
32. Դաշտադեմ Դաշտադեմ գյուղ
33. Դարպաս Դարպաս գյուղ
34. Դեբետ Դեբետ գյուղ
35. Դսեղ Դսեղ գյուղ
36. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
37. Թեղուտ Թեղուտ գյուղ
38. Լեջան Լեջան գյուղ
39. Լեռնահովիտ Լեռնահովիտ գյուղ
40. Լեռնանցք Լեռնանցք գյուղ
41. Լեռնապատ Լեռնապատ գյուղ
42. Լեռնավան Լեռնավան գյուղ
43. Լերմոնտովո Լերմոնտովո գյուղ
44. Լոռի Բերդ Լոռի Բերդ գյուղ
45. Լորուտ Լորուտ գյուղ
46. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ
47. Խնկոյան Խնկոյան գյուղ
48. Ծաթեր Ծաթեր գյուղ
49. Ծաղկաբեր Ծաղկաբեր գյուղ
50. Ծաղկաշատ  Ծաղկաշատ գյուղ
51. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
52. Կաթնաջուր Կաթնաջուր գյուղ
53. Կաթնառատ Կաթնառատ գյուղ
54. Կաճաճկուտ Կաճաճկուտ գյուղ
55. Կարմիր Աղեկ Կարմիր Աղեկ գյուղ
56. Կողես Կողես գյուղ
57. Կուրթան Կուրթան գյուղ
58. Հագվի Հագվի գյուղ
59. Հալավար  Հալավար գյուղ
   Գյուլլուդարա գյուղ
   Հայդարլի գյուղ
   Քիլիսա գյուղ
60. Հաղպատ Հաղպատ գյուղ
61. Հարթագյուղ Հարթագյուղ գյուղ
62. Հոբարձի Հոբարձի գյուղ
63. Հովնանաձոր Հովնանաձոր գյուղ
64. Ձյունաշող Ձյունաշող գյուղ
65. Ձորագետ Ձորագետ գյուղ
66. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ
67. Ձորամուտ  Ձորամուտ գյուղ
   Գոգավան գյուղ
68. Ղուրսալ Ղուրսալ գյուղ
69. Ճոճկան Ճոճկան գյուղ
70. Մարգահովիտ Մարգահովիտ գյուղ
71. Մարց Մարց գյուղ
72. Մեդովկա  Մեդովկա գյուղ
   Կրուգլայա շիշկա գյուղ
73. Մեծ Այրում  Մեծ Այրում գյուղ
   Փոքր Այրում գյուղ
74. Մեծավան Մեծավան գյուղ
75. Մեծ Պարնի Մեծ Պարնի գյուղ
76. Մեղվահովիտ  Մեղվահովիտ գյուղ
   Նորամուտ գյուղ
77. Միխայելովկա Միխայելովկա գյուղ
78. Մղարթ  Մղարթ գյուղ
79. Յաղդան Յաղդան գյուղ
80. Նեղոց Նեղոց գյուղ
81. Նովոսելցովո Նովոսելցովո գյուղ
82. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
83. Նոր Խաչակապ Նոր Խաչակապ գյուղ
84. Շահումյան Շահումյան գյուղ
85. Շամուտ Շամուտ գյուղ
86. Շենավան Շենավան գյուղ
87. Շիրակամուտ Շիրակամուտ գյուղ
88. Շնող Շնող գյուղ
89. Չկալով Չկալով գյուղ
90. Պաղաղբյուր Պաղաղբյուր գյուղ
91. Պետրովկա Պետրովկա գյուղ
92. Պրիվոլնոյե Պրիվոլնոյե գյուղ
93. Պուշկինո Պուշկինո գյուղ
94. Ջիլիզա Ջիլիզա գյուղ
95. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
96. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
97. Սարահարթ Սարահարթ գյուղ
98. Սարամեջ Սարամեջ գյուղ
99. Սարատովկա  Սարատովկա գյուղ
   Գետավան գյուղ
100. Սարչապետ Սարչապետ գյուղ
101. Սվերդլով Սվերդլով գյուղ
102. Վահագնաձոր Վահագնաձոր գյուղ
103. Վահագնի Վահագնի գյուղ
104. Վարդաբլուր Վարդաբլուր գյուղ
105. Ուռուտ Ուռուտ գյուղ
106. Ուրասար Ուրասար գյուղ
107. Փամբակ  Փամբակ գյուղ
   Փամբակ կայարանին կից գյուղ
108. Քարաբերդ Քարաբերդ գյուղ
109. Քարաձոր Քարաձոր գյուղ
110. Քարինջ Քարինջ գյուղ
111. Քարկոփ Քարկոփ գյուղ
112. Օձուն  Օձուն գյուղ
   Ամոջ գյուղ
113. Ֆիոլետովո Ֆիոլետովո գյուղ

 

2.6. Կոտայք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Հրազդան Հրազդան քաղաք
2. Աբովյան Աբովյան քաղաք
3. Բյուրեղավան Բյուրեղավան քաղաք
4. Եղվարդ Եղվարդ քաղաք
5. Ծաղկաձոր Ծաղկաձոր քաղաք
6. Նոր Հաճն Նոր Հաճն քաղաք
7. Չարենցավան Չարենցավան քաղաք
8. Ալափարս Ալափարս գյուղ
9. Ակունք Ակունք գյուղ
10. Աղավնաձոր Աղավնաձոր գյուղ
11. Առինջ Առինջ գյուղ
12. Արագյուղ Արագյուղ
13. Արամուս Արամուս գյուղ
14. Արգել Արգել գյուղ
15. Արզական Արզական գյուղ
16. Արզնի Արզնի գյուղ
17. Արտավազ  Արտավազ գյուղ
   Փյունիկ գյուղ
18. Բալահովիտ Բալահովիտ գյուղ
19. Բջնի Բջնի գյուղ
20. Բուժական Բուժական գյուղ
21. Գառնի Գառնի գյուղ
22. Գեղադիր Գեղադիր գյուղ
23. Գեղաշեն Գեղաշեն գյուղ
24. Գեղարդ Գեղարդ գյուղ
25. Գետամեջ Գետամեջ գյուղ
26. Գողթ Գողթ գյուղ
27. Զառ Զառ գյուղ
28. Զովաշեն  Զովաշեն գյուղ
29. Զովունի Զովունի գյուղ
30. Զովք Զովք գյուղ
31. Զորավան Զորավան գյուղ
32. Թեղենիք Թեղենիք գյուղ
33. Լեռնանիստ Լեռնանիստ գյուղ
34. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
35. Կամարիս Կամարիս գյուղ
36. Կապուտան Կապուտան գյուղ
37. Կարենիս Կարենիս գյուղ
38. Կոտայք Կոտայք գյուղ
39. Հանքավան  Հանքավան գյուղ
40. Հատիս Հատիս գյուղ
41. Հացավան Հացավան գյուղ
42. Ձորաղբյուր Ձորաղբյուր գյուղ
43. Մայակովսկի Մայակովսկի գյուղ
44. Մարմարիկ Մարմարիկ գյուղ
45. Մեղրաձոր  Մեղրաձոր գյուղ
   Գոռգոչ գյուղ
46. Մրգաշեն Մրգաշեն գյուղ
47. Նոր Արտամետ Նոր Արտամետ գյուղ
48. Նոր Գեղի Նոր Գեղի գյուղ
49. Նոր գյուղ Նոր գյուղ
50. Նոր Երզնկա Նոր Երզնկա գյուղ
51. Նուռնուս Նուռնուս գյուղ
52. Ողջաբերդ Ողջաբերդ գյուղ
53. Պռոշյան Պռոշյան գյուղ
54. Պտղնի Պտղնի գյուղ
55. Ջրաբեր  Ջրաբեր գյուղ
56. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
57. Ջրվեժ Ջրվեժ գյուղ
58. Գետարգել Գետարգել գյուղ
59. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
60. Սոլակ Սոլակ գյուղ
61. Սևաբերդ Սևաբերդ գյուղ
62. Վերին Պտղնի Վերին Պտղնի գյուղ
63. Քաղսի Քաղսի գյուղ
64. Քանաքեռավան Քանաքեռավան գյուղ
65. Քասախ Քասախ գյուղ
66. Քարաշամբ Քարաշամբ գյուղ
67. Ֆանտան Ֆանտան գյուղ

 

2.7. Շիրակ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Գյումրի Գյումրի քաղաք
2. Արթիկ Արթիկ քաղաք
3. Մարալիկ Մարալիկ քաղաք
4. Ազատան Ազատան գյուղ
5. Ալվար  Ալվար գյուղ
   Արավետ գյուղ
6. Ախուրիկ Ախուրիկ գյուղ
7. Ախուրյան Ախուրյան գյուղ
8. Աղին  Աղին գյուղ
   Աղին կայարանի գյուղ
9. Աղվորիկ Աղվորիկ գյուղ
10. Ամասիա Ամասիա գյուղ
11. Այգաբաց Այգաբաց գյուղ
12. Անիավան Անիավան գյուղ
13. Անիպեմզա Անիպեմզա գյուղ
14. Անուշավան Անուշավան գյուղ
15. Աշոցք Աշոցք գյուղ
16. Առափի Առափի գյուղ
17. Արդենիս Արդենիս գյուղ
18. Արեգնադեմ Արեգնադեմ գյուղ
19. Արփենի Արփենի գյուղ
20. Արևիկ Արևիկ գյուղ
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ
22. Բագրավան Բագրավան գյուղ
 

Նորշեն գյուղ

23. Բայանդուր Բայանդուր գյուղ
24. Բանդիվան Բանդիվան գյուղ
25. Բաշգյուղ Բաշգյուղ գյուղ
26. Բավրա Բավրա գյուղ
27. Բենիամին Բենիամին գյուղ
28. Բերդաշեն  Բերդաշեն գյուղ
   Պաղակն գյուղ
29. Գառնառիճ  Գառնառիճ գյուղ
   Եղնաջուր գյուղ
30. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
31. Գետափ Գետափ գյուղ
32. Գետք Գետք գյուղ
33. Բյուրակն Բյուրակն գյուղ
34. Գոգհովիտ Գոգհովիտ գյուղ
35. Գտաշեն  Գտաշեն գյուղ
   Կամխուտ գյուղ
36. Գուսանագյուղ Գուսանագյուղ գյուղ
37. Երազգավորս Երազգավորս գյուղ
38. Զարիշատ  Զարիշատ գյուղ
   Երիզակ գյուղ
39. Զորակերտ  Զորակերտ գյուղ
   Դարիկ գյուղ
40. Զույգաղբյուր Զույգաղբյուր գյուղ
41. Թավշուտ Թավշուտ գյուղ
42. Թորոսգյուղ Թորոսգյուղ գյուղ
43. Իսահակյան  Իսահակյան գյուղ
   Բարձրաշեն գյուղ
44. Լանջիկ Լանջիկ գյուղ
45. Լեռնագյուղ Լեռնագյուղ գյուղ
46. Լեռնակերտ Լեռնակերտ գյուղ
47. Լեռնուտ Լեռնուտ գյուղ
48. Լուսակերտ Լուսակերտ գյուղ
49. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ
50. Ծաղկուտ  Ծաղկուտ գյուղ
   Լորասար գյուղ
51. Կամո Կամո գյուղ
52. Կապս Կապս գյուղ
53. Կառնուտ Կառնուտ գյուղ
54. Կարմրավան  Կարմրավան գյուղ
55. Կարմրաքար Կարմրաքար գյուղ
56. Կաքավասար Կաքավասար գյուղ
57. Կրաշեն  Կրաշեն գյուղ
58. Կրասար Կրասար գյուղ
59. Հայկաձոր Հայկաձոր գյուղ
60. Հայկասար Հայկասար գյուղ
61. Հայկավան Հայկավան գյուղ
62. Հայրենյաց Հայրենյաց գյուղ
63. Հառիճ Հառիճ գյուղ
64. Հարթաշեն Հարթաշեն գյուղ
65. Հացիկ  Հացիկ գյուղ
   Հացիկավան գյուղ
66. Հողմիկ Հողմիկ գյուղ
67. Հոռոմ Հոռոմ գյուղ
68. Հովիտ Հովիտ գյուղ
69. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
70. Հովտուն Հովտուն գյուղ
71. Հովունի Հովունի գյուղ
72. Ձիթհանքով Ձիթհանքով գյուղ
73. Ձորակապ Ձորակապ գյուղ
74. Ձորաշեն Ձորաշեն գյուղ
75. Ղազանչի Ղազանչի գյուղ
76. Ղարիբջանյան  Ղարիբջանյան գյուղ
   Ախուրյան կայարանի գյուղ
77. Մայիսյան Մայիսյան գյուղ
78. Մարմաշեն Մարմաշեն գյուղ
79. Մեծ Մանթաշ Մեծ Մանթաշ գյուղ
80. Մեծ Սարիար   Մեծ Սարիար գյուղ
81. Մեծ Սեպասար Մեծ Սեպասար գյուղ
82. Մեղրաշատ Մեղրաշատ գյուղ
83.Մեղրաշեն Մեղրաշեն գյուղ
84. Բասեն Բասեն գյուղ
85. Մուսայելյան (Աշոցքի շրջ.) Մուսայելյան գյուղ
86. Նահապետավան Նահապետավան գյուղ
87. Նոր Կյանք Նոր Կյանք գյուղ
88. Շաղիկ Շաղիկ գյուղ
89. Շիրակ Շիրակ գյուղ
90. Շիրակավան Շիրակավան գյուղ
91. Ողջի Ողջի գյուղ
92. Ոսկեհասկ Ոսկեհասկ գյուղ
93. Պեմզաշեն Պեմզաշեն գյուղ
94. Ջաջուռ Ջաջուռ գյուղ
95. Ջաջուռավան Ջաջուռավան գյուղ
96. Ջրաձոր Ջրաձոր գյուղ
97. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
98. Ջրափի Ջրափի գյուղ
99. Սալուտ Սալուտ գյուղ
100. Սառնաղբյուր Սառնաղբյուր գյուղ
101. Սարագյուղ Սարագյուղ գյուղ
102. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
103. Սարակապ Սարակապ գյուղ
104. Սարապատ Սարապատ գյուղ
105. Սարատակ Սարատակ գյուղ
106. Սիզավետ Սիզավետ գյուղ
107. Սպանդարյան Սպանդարյան գյուղ
108. Վահրամաբերդ Վահրամաբերդ գյուղ
109. Վարդաղբյուր Վարդաղբյուր գյուղ
110. Վարդաքար Վարդաքար գյուղ
111. Տուֆաշեն Տուֆաշեն գյուղ
112. Ցողամարգ Ցողամարգ գյուղ
113. Փանիկ Փանիկ գյուղ
114. Փոքրաշեն Փոքրաշեն գյուղ
115. Փոքր Մանթաշ Փոքր Մանթաշ գյուղ
116. Փոքր Սարիար Փոքր Սարիար գյուղ
117. Փոքր Սեպասար Փոքր Սեպասար գյուղ
118. Քարաբերդ Քարաբերդ գյուղ
119. Քեթի Քեթի գյուղ

 

2.8. Սյունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Կապան Կապան քաղաք
2. Ագարակ Ագարակ քաղաք
3. Գորիս Գորիս քաղաք
4. Դաստակերտ Դաստակերտ քաղաք
5. Մեղրի Մեղրի քաղաք
6. Սիսիան  Սիսիան քաղաք
7. Քաջարան Քաջարան քաղաք
8. Ագարակ Ագարակ գյուղ
9. Ալվանք Ալվանք գյուղ
10. Ախլաթյան Ախլաթյան գյուղ
11. Աղիտու Աղիտու գյուղ
12. Աղվանի Աղվանի գյուղ
13. Անգեղակոթ Անգեղակոթ գյուղ
14. Անտառաշատ Անտառաշատ գյուղ
15. Աշոտավան Աշոտավան գյուղ
16. Առաջաձոր Առաջաձոր գյուղ
17. Արավուս Արավուս գյուղ
18. Արծվանիկ Արծվանիկ գյուղ
19. Արևիս Արևիս գյուղ
20. Բալաք Բալաք գյուղ
21. Բարձրավան Բարձրավան գյուղ
22. Բնունիս Բնունիս գյուղ
23. Բռնակոթ Բռնակոթ գյուղ
24. Ակներ Ակներ գյուղ
25. Գեղանուշ  Գեղանուշ գյուղ
   Գոմարան գյուղ
26. Գեղի Գեղի գյուղ
   Գեղավանք գյուղ
   Կարդ գյուղ
   Կիցք գյուղ
   Վերին Գեղավանք գյուղ
   Քարուտ գյուղ
27. Գետաթաղ Գետաթաղ գյուղ
28. Գորայք Գորայք գյուղ
29. Գուդեմնիս Գուդեմնիս գյուղ
30. Դավիթ Բեկ Դավիթ Բեկ գյուղ
31. Դարբաս  Դարբաս գյուղ
   Շամբ գյուղ
32. Տավրուս Տավրուս գյուղ
33. Եղեգ Եղեգ գյուղ
34. Եղվարդ Եղվարդ գյուղ
35. Թանահատ Թանահատ գյուղ
36. Թասիկ Թասիկ գյուղ
37. Լեհվազ Լեհվազ գյուղ
38. Լեռնաձոր  Լեռնաձոր գյուղ
   Կավճուտ գյուղ
   Մուսալլամ գյուղ
   Ներքին Գիրաթաղ գյուղ
   Վերին Գիրաթաղ գյուղ
39. Լիճք Լիճք գյուղ
40. Լծեն Լծեն գյուղ
41. Լոր Լոր գյուղ
42. Աճանան Աճանան գյուղ
43. Խդրանց Խդրանց գյուղ
44. Խնածախ Խնածախ գյուղ
45. Խնձորեսկ Խնձորեսկ գյուղ
46. Խոզնավար Խոզնավար գյուղ
47. Խոտ Խոտ գյուղ
48. Ծավ  Ծավ գյուղ
   Շիշկերտ գյուղ
49. Ծղուկ Ծղուկ գյուղ
50. Կաղնուտ Կաղնուտ գյուղ
51. Կարճևան Կարճևան գյուղ
52. Կոռնիձոր Կոռնիձոր գյուղ
53. Կուրիս Կուրիս գյուղ
54. Հալիձոր Հալիձոր գյուղ
55. Հարթաշեն Հարթաշեն գյուղ
56. Հարժիս Հարժիս գյուղ
57. Հացավան Հացավան գյուղ
58. Ձորաստան Ձորաստան գյուղ
59. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
60. Իշխանասար Իշխանասար գյուղ
61. Ճակատեն Ճակատեն գյուղ
62. Մուցք Մուցք գյուղ
63. Ներքին Խնձորեսկ Ներքին Խնձորեսկ գյուղ
64. Ներքին Խոտանան Ներքին Խոտանան
65. Ներքին Հանդ Ներքին Հանդ գյուղ
66. Նռնաձոր Նռնաձոր գյուղ
67. Նորաշենիկ Նորաշենիկ գյուղ
68. Նորավան Նորավան գյուղ
69. Շաղատ Շաղատ գյուղ
70. Շաքի Շաքի գյուղ
71. Շենաթաղ Շենաթաղ գյուղ
72. Շիկահող Շիկահող գյուղ
73. Շինուհայր Շինուհայր գյուղ
74. Շվանիձոր Շվանիձոր գյուղ
75. Շրվենանց Շրվենանց գյուղ
76. Շուռնուխ  Շուռնուխ գյուղ
   Աղբուլլաղ գյուղ
   Վանանդ գյուղ
   Ձորակ գյուղ
77. Որոտան (Գորիսի շրջ.) Որոտան գյուղ
78. Որոտան (Սիսիանի շրջ.) Որոտան գյուղ
79. Չափնի Չափնի գյուղ
80. Սալվարդ Սալվարդ գյուղ
81. Սառնակունք Սառնակունք գյուղ
82. Սյունիք  Սյունիք գյուղ
   Բարգուշատ գյուղ
   Դիցմայրի գյուղ
   Խորձոր գյուղ
   Սզնակ գյուղ
83. Նժդեհ   Նժդեհ գյուղ
   Ցղունի գյուղ
84. Սպանդարյան Սպանդարյան գյուղ
85. Սվարանց Սվարանց գյուղ
86. Սրաշեն Սրաշեն գյուղ
87. Սևաքար Սևաքար գյուղ
88. Վահրավար Վահրավար գյուղ
89. Վաղատին Վաղատին գյուղ
90. Վաղատուր Վաղատուր գյուղ
91. Վանեք Վանեք գյուղ
92. Վարդանիձոր  Վարդանիձոր գյուղ
   Այգեձոր գյուղ
   Թխկուտ գյուղ
93. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
94. Վարդավանք Վարդավանք գյուղ
95. Վերին Խոտանան Վերին Խոտանան գյուղ
96. Վերիշեն Վերիշեն գյուղ
97. Տաթև Տաթև գյուղ
98. Տանձավեր Տանձավեր գյուղ
99. Տանձատափ Տանձատափ գյուղ
100. Տաշտուն Տաշտուն գյուղ
101. Տեղ Տեղ գյուղ
102. Տոլորս Տոլորս գյուղ
103. Տորունիք Տորունիք գյուղ
104. Ուժանիս Ուժանիս գյուղ
105. Ույծ Ույծ գյուղ
106. Նոր Աստղաբերդ  Նոր Աստղաբերդ գյուղ
   Աջաբաջ գյուղ
   Գետիշեն գյուղ
   Ոչեթի գյուղ
107. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
108. Քաշունի Քաշունի գյուղ
109. Քաջարան Քաջարան գյուղ
110. Քարահունջ Քարահունջ գյուղ
111. Քարաշեն Քարաշեն գյուղ
112. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
113. Օխտար Օխտար գյուղ

 

2.9. Վայոց Ձոր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Եղեգնաձոր Եղեգնաձոր քաղաք
2. Ջերմուկ  Ջերմուկ քաղաք
   Կեչուտ գյուղ
3. Վայք Վայք քաղաք
4. Ագարակաձոր Ագարակաձոր գյուղ
5. Ազատեկ Ազատեկ գյուղ
6. Աղավնաձոր Աղավնաձոր գյուղ
7. Աղնջաձոր Աղնջաձոր գյուղ
8. Արենի  Արենի գյուղ
   Ամաղու գյուղ
9. Արին Արին գյուղ
10. Արտաբույնք Արտաբույնք գյուղ
11. Արտավան Արտավան գյուղ
12. Արփի Արփի գյուղ
13. Բարձրունի Բարձրունի գյուղ
14. Գետափ Գետափ գյուղ
15. Գլաձոր Գլաձոր գյուղ
16. Գնդեվազ Գնդեվազ գյուղ
17. Գնիշիկ  Գնիշիկ գյուղ
   Մոզրով գյուղ
18. Գողթանիկ Գողթանիկ գյուղ
19. Գոմք  Գոմք գյուղ
   Ախտա գյուղ
   Կապույտ գյուղ
20. Ելփին Ելփին գյուղ
21. Եղեգիս Եղեգիս գյուղ
22. Զառիթափ  Զառիթափ գյուղ
   Հորադիս գյուղ
23. Զեդեա Զեդեա գյուղ
24. Թառաթումբ Թառաթումբ գյուղ
25. Խաչիկ Խաչիկ գյուղ
26. Խնձորուտ Խնձորուտ գյուղ
27. Կարմրաշեն Կարմրաշեն գյուղ
28. Հերհեր Հերհեր  գյուղ
29. Հերմոն  Հերմոն գյուղ
   Արատես գյուղ
   Կալասար գյուղ
30. Հորբատեղ Հորբատեղ գյուղ
31. Հորս Հորս գյուղ
32. Մալիշկա Մալիշկա գյուղ
33. Մարտիրոս Մարտիրոս գյուղ
34. Նոր Ազնաբերդ Նոր Ազնաբերդ գյուղ
35. Շատին Շատին գյուղ
36. Չիվա Չիվա գյուղ
37. Ռինդ Ռինդ գյուղ
38. Սալլի Սալլի գյուղ
39. Սարավան  Սարավան գյուղ
   Ուղեձոր գյուղ
40. Սերս Սերս գյուղ
41. Վարդահովիտ  Վարդահովիտ
   Գետիկվանք գյուղ
   Սևաժայռ գյուղ
42. Վերնաշեն Վերնաշեն գյուղ
43. Փոռ Փոռ գյուղ
44. Քարագլուխ Քարագլուխ գյուղ

 

2.10 ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրերի անվանումը
1. Իջևան Իջևան քաղաք
1.1 Այրում Այրում քաղաք
2. Բերդ Բերդ քաղաք
3. Դիլիջան Դիլիջան քաղաք
4. Նոյեմբերյան Նոյեմբերյան քաղաք
5. Ազատամուտ Ազատամուտ գյուղ
 

Բարխուդարլու գյուղ

6. Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր գյուղ
7. Աղավնավանք Աղավնավանք գյուղ
8. Աճարկուտ Աճարկուտ գյուղ
9. Այգեհովիտ Այգեհովիտ գյուղ
Կայան գյուղ
10. Այգեձոր Այգեձոր գյուղ
11. Այգեպար Այգեպար գյուղ
12. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
13. Աչաջուր Աչաջուր գյուղ
14. Արծվաբերդ Արծվաբերդ գյուղ
15. Արճիս Արճիս գյուղ
16. Բագրատաշեն  Բագրատաշեն գյուղ
17. Բաղանիս Բաղանիս գյուղ
18. Բարեկամավան Բարեկամավան գյուղ
19. Բերդավան Բերդավան
20. Բերքաբեր Բերքաբեր գյուղ
21. Գանձաքար Գանձաքար գյուղ
22. Գետահովիտ Գետահովիտ գյուղ
23. Գոշ Գոշ գյուղ
24. Դեբեդավան Դեբեդավան գյուղ
25. Դեղձավան Դեղձավան գյուղ
26. Դիտավան Դիտավան գյուղ
27. Դովեղ Դովեղ գյուղ
28. Ենոքավան Ենոքավան գյուղ
29. Թեղուտ Թեղուտ գյուղ
30. Տավուշ Տավուշ գյուղ
31. Իծաքար Իծաքար գյուղ
32. Լճկաձոր Լճկաձոր գյուղ
33. Լուսահովիտ Լուսահովիտ գյուղ
34. Լուսաձոր Լուսաձոր գյուղ
35. Խաշթառակ Խաշթառակ գյուղ
36. Խաչարձան  Խաչարձան գյուղ
   Ճերմակավան գյուղ
   Գեղատափ գյուղ
37. Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.) Ծաղկավան գյուղ
38. Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.) Ծաղկավան գյուղ
39. Կիրանց Կիրանց գյուղ
40. Կոթի Կոթի գյուղ
41. Կողբ Կողբ գյուղ
42. Հաղարծին Հաղարծին գյուղ
43. Հաղթանակ Հաղթանակ գյուղ
44. Հովք Հովք գյուղ
45. Մոսեսգեղ Մոսեսգեղ գյուղ
46. Նավուր Նավուր գյուղ
47. Ներքին Կարմիր աղբյուր Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ
48. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
49. Ոսկեպար Ոսկեպար գյուղ
  Ասկիպար գյուղ
50. Ոսկեվան Ոսկեվան գյուղ
51. Չինարի Չինարի գյուղ
52. Չինչին Չինչին գյուղ
53. Չորաթան Չորաթան գյուղ
54. Պառավաքար Պառավաքար գյուղ
55. Պտղավան Պտղավան գյուղ
56. Ջուջևան Ջուջևան գյուղ
57. Սարիգյուղ Սարիգյուղ գյուղ
58. Սևքար Սևքար գյուղ
59. Վազաշեն Վազաշեն գյուղ
60. Վարագավան Վարագավան գյուղ
61. Վերին Կարմիր աղբյուր Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ
62. Զորական Զորական գյուղ


(հավելվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ, լրաց., փոփ. 13.06.06 ՀՕ-147-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, 24.06.10 ՀՕ-114-Ն) 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

 

 

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ

 

N

Թաղային համանյքի անվանումը Բնակավայրերի և թաղամասերի անվանումները

1.

Աջափնյակ Աջափնյակ թաղամաս

2.

Ավան Ավան թաղամաս

3.

Արաբկիր Արաբկիր թաղամաս

4.

Դավթաշեն Դավթաշեն թաղամաս

5.

Էրեբունի Էրեբունի թաղամաս

6.

Կենտրոն Կենտրոն թաղամաս

7.

Մալաթիա - Սեբաստիա Մալաթիա-Սեբաստիա թաղամաս

8.

Նոր Նորք Նոր Նորք թաղամաս

9.

Նորք - Մարաշ Նորք - Մարաշ թաղամաս

10.

Նուբարաշեն Նուբարաշեն թաղամաս

11.

Շենգավիթ Շենգավիթ թաղամաս

12.

Քանաքեռ - Զեյթուն Քանաքեռ - Զեյթուն թաղամաս


(հավելվածը լրաց. 30.06.96 ՀՕ-73)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

 

 

 

 

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

 

Հավելված 6

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երևան քաղաքը սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերին։

 

Երևան-Կոտայքի մարզ

 

Սահմանագիծը «Ա-Բ» կետերով հարում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի, Քասախի, Զովունիի, Ներքին Պտղնիի, Վերին Պտղնիի, Առինջի, Ջրվեժի, Հացավանի գյուղական համայնքների արտաքին սահմաններին։

Սահմանագիծն սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկի գյուղական համայնքների համար։ Սահմանագիծը հենակետ թիվ 1-ից շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ մինչև Մասիս-Նուռնուս երկաթգիծը և հատում այն` հենակետ թիվ 2, այնուհետև մինչև անձրևատար ձորակը` հենակետ թիվ 3, ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև ջրատարը` հենակետ թիվ 4։ Այնուհետև շարունակվում է ջրատարի հյուսիսային եզրով դեպի արևելք և անցնելով թ.թ. 5-8 հենակետերը, հասնում է մինչև հենակետ թիվ 9: Թիվ 9 հենակետից սահմանագիծը անցնում է զինվորական մասի հյուսիսարևմտյան կողմից շրջանցող ճանապարհով և հասնում Երևան-Աշտարակ մայրուղուն, հատում այն` հենակետ թիվ 10, այնուհետև մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ մինչև հենակետ թիվ 11, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Պռոշյանի և Քասախի գյուղական համայնքների համար։

Թիվ 11 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Երևան-Աշտարակ մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով մինչև հենակետ թիվ 12, թեքվում է հյուսիս-արևելք` մինչև Գևորգ Չաուշի 50 հասցեում գտնվող պարիսպը (նախկին Հայֆիլմ)` հենակետ թիվ 13, և, հյուսիսային մասով ընդգրկելով հենակետ թիվ 14` շրջանցում է այն, հասնում հենակետ թիվ 15։ Թիվ 15 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 16։ Սահմանագիծը, արևելյան եզրով շրջանցելով Կարմիր խաչի պարիսպը, հասնում է հենակետ թիվ 17, որը գտնվում է Քասախ գյուղի Զորավար Անդրանիկի 2-րդ փողոցի եզրին։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և շարունակվում մինչև ջրատար խողովակի հյուսիսային եզրին գտնվող թիվ 18 հենակետ, ջրատար խողովակով շարունակվում մինչև Դավթաշեն թաղամասի խմելու ջրի կարգավորիչ ջրամբարի պարսպի հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 19։

Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, շրջանցելով ջրամբարը, անցնում է թիվ 20 հենակետով, հասնում հենակետ թիվ 21, որը գտնվում է ջրատար խողովակի հյուսիսային մասում, շարունակվում ջրատար խողովակով մինչև «Դավթաշեն-2» էլեկտրաենթակայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 22, թեքվում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 23, այնուհետև հյուսիս-արևելք և, անցնելով թ.թ. 24-27 հենակետերով, հասնում է անձրևատար ձորակին` հենակետ թիվ 28, ձորակով բարձրանում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 29, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Քասախի և Զովունիի գյուղական համայնքների համար։

Սահմանագիծը թիվ 29 հենակետից թեքվում է հյուսիս-արևելք մինչև զինվորական մասի պարիսպը` հենակետ թիվ 30։ Այնուհետև հյուսիսային կողմով շրջանցելով զինվորական մասի պարիսպը և անցնելով թ.թ. 31-33 հենակետերը` հասնում է հենակետ թիվ 34-ին, որը գտնվում է զինվորական մասը շրջանցող պարսպի և Զովունի գյուղի 35-րդ փողոցի հատման մասում։ Թիվ 34 հենակետից սահմանագիծը անցնում է Դավթաշենի կաթսայատան պարսպին զուգահեռ ճանապարհի հյուսիսային եզրով դեպի հարավ, այնուհետև դեպի արևելք, անցնելով թ.թ. 35-37 հենակետերը, հասնում է հենակետ թիվ 38-ին, թեքվում դեպի հյուսիս` հենակետ թիվ 39, որը գտնվում է 4-րդ թաղամասով անցնող փողոցի եզրին։ Նույն փողոցով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հասնում հենակետ թիվ 40, այնուհետև մինչև հենակետ թիվ 41, թեքվում է հյուսիս` էլեկտրական գծին զուգահեռ հասնում է հենակետ թիվ 42, որը գտնվում է Զովունի գյուղի գերեզմանոցից իջնող փողոցի եզրին։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք` ուղիղ գծով շարունակվում է մինչև «Արաքս» արդյունաբերական հանգույցի պարսպի հյուսիսային անկյունը` հենակետ թիվ 43, պարսպով անցնելով թիվ 44 հենակետը` շրջանցում է արդյունաբերական հանգույցը, հասնում հենակետ թիվ 45-ին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, մինչև Երևան-Եղվարդ ճանապարհը` հենակետ թիվ 46, հատում է ճանապարհը, հասնում հենակետ թիվ 47, որը գտնվում է էլեկտրաենթակայանի պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունում։ Թիվ 47 հենակետից հարավարևելյան կողմի պարսպով շրջանցում է այն և հասնում ենթակայանի պարսպի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 48, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Հրազդան գետը` հենակետ թիվ 49, որը գտնվում է գետի աջ ափին։ Սահմանագիծը շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով` իր մեջ ընդգրկելով թ.թ. 50-52 հենակետերը։ Թիվ 52 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է կիրճի հարավարևելյան եզրով՝ թիվ 53 հենակետով, հատում է ոռոգման ջրանցքը և շարունակվում մինչև ռադիոկայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 54։ Թիվ 54 հենակետից թեքվելով դեպի արևելք, անցնում է կիրճի հարավային եզրով մինչև արտադրական օբյեկտի պարիսպը` հենակետ թիվ 55, ապա հենակետ թիվ 56, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Ներքին Պտղնի և Վերին Պտղնի համայնքների համար։ Այստեղից սահմանագիծը շրջանցում է պարիսպը, թեքվում հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը մինչև հենակետ թիվ 57, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթուղուն զուգահեռ շարունակվում մինչև թիվ 58 հենակետ և թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` հենակետ թիվ 59, ճանապարհի եզրով հասնում Երևան-Սևան մայրուղուն` հենակետ թիվ 60։ Այստեղից ճանապարհային հանգույցի հյուսիսային եզրով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Հ. Աճառյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 61, շարունակվում Աճառյան փողոցով մինչև Առինջ գյուղի մուտքի հարավարևմտյան եզր և հատում այն` հենակետ թիվ 62, որը գտնվում է երկաթգծի կամրջի եզրին և շարունակվելով երկաթգծի հյուսիսային եզրով մինչև Առինջ գյուղի Մաշտոցի 1-ին փակուղու վերջնամասը` Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով անցնում մինչև Առինջ գյուղի գերեզմանոցի հյուսիսարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 63, շրջանցում է այն հարավային պարսպով մինչև գերեզմանատան հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 64։ Թիվ 64 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` շրջանցելով գերեզմանոցը հարավային կողմով, հիմնարկ-ձեռնարկությունների պարիսպներով շարունակվում է մինչև գերեզմանոցի արևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 65, այնուհետև Աշխաբադի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում է դեպի հարավ` մինչև Գեներալ Բաբաջանյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 66, Գեներալ Բաբաջանյան փողոցի հյուսիսային եզրով թեքվում արևելք և հասնում հենակետ թիվ 67, նույն ուղղությամբ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 68, որը գտնվում է նույն փողոցի մայթի եզրին։ Այստեղից Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով շարունակվում է մինչև ջերմատան տարածքի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 69, թեքվում հարավ, ջերմատան պարսպին զուգահեռ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 70, շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 71, որը գտնվում է Սաֆարյան փողոցի եզրին։ Թիվ 71 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Սաֆարյան փողոցի արևելյան եզրով դեպի հարավ-արևմուտք, մինչև հենակետ թիվ 72, թեքվելով հարավ-արևելք` հասնում ջրատարին` հենակետ թիվ 73, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Առինջի և Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքների համար։ Սահմանագիծը թիվ 73 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրատարով և Ջրվեժի այգեգործական ընկերության հարավային սահմանով շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ մինչև Բագրևանդի փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 74, թեքվում հարավ և Բագրևանդի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 75, որը գտնվում է Բագրևանդի և Թևոսյան փողոցների հատման անկյունում։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 76, այնուհետև անցնում «Ռադիոէլեկտրոնիկայի» և «Բազալտ» գործարանների տարածքների հյուսիսային եզրով մինչև ջրի կարգավորիչ ջրամբարի հյուսիսարևելյան եզրը՝ հենակետ թիվ 77։ Թիվ 77 հենակետից թեքվում է հարավ և ջրամբարը շրջանցող ճանապարհով հասնում ձորակին` հենակետ թիվ 78, թեքվում է արևմուտք, ջրամբարի հարավային սահմանով հասնում «Բազալտ» գործարանի պարիսպը` հենակետ թիվ 79, թեքվում է հարավ և գործարանի տարածքի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև Քոչինյան փողոց` թիվ 80 հենակետ, և փողոցի երթևեկելի մասի հարավային եզրով շարունակվում մինչև «Մայակ» բնակելի թաղամասի կառուցապատման արևելյան եզրը՝ թիվ 81 հենակետ։ Այդտեղից սահմանը թեքվում է հարավ, շարունակվում մինչև Ջրվեժի կիրճի եզրը, կիրճի եզրով թեքվում հարավ և հարավ-արևմուտք ու Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման արևելյան եզրով հասնում է մինչև Քոչինյան փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 83։ Այնուհետև նույն փողոցի հարավային եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում սելավատար ձորակով մինչև «Մասիս» գործարանի տարածքի արևմտյան անկյունը` թիվ 84 հենակետ։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում «Ջրվեժ» արտադրական հանգույցի տարածքի և Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման հարավային մասով մինչև գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի արևելյան եզրը՝ թիվ 85 հենակետ, որտեղից շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի հարավային եզրով մինչև գործարանի տարածքի հյուսիսային եզրը, շրջանցում գործարանի տարածքը արևելյան ուղղությամբ` ընդգրկելով թ.թ. 86-88 հենակետերը։ Թիվ 88 հենակետից շարունակվում է ձորակով դեպի հարավ` մինչև թիվ 89 հենակետ, թեքվում է արևելք, բարձրանում մինչև թիվ 90 հենակետ։ Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Երևանը շրջանցող ճանապարհը և հասնում թիվ 91 հենակետ։ Թիվ 91 հենակետից սահմանագիծը ձորակով շարունակվում է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 92 հենակետ։ Թիվ 92 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` մինչև «Ցորեն» արգելավայրի տարածքի հարավարևմտյան անկյունում գտնվող թիվ 93 հենակետ։ Այստեղից սահմանագիծը «Ցորեն» արգելավայրի հարավային եզրով շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 94, այնուհետև շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ` մինչև Նուբարաշենի սարավանդի հյուսիսարևելյան եզրը` Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» հենակետ թիվ 95։

 

Երևան-Արարատի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» թիվ 95 հենակետից սահմանն անցնում է Գառնու ջրատարի հարավարևելյան մասով, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, Նուբարաշենի սարահարթի արևելյան եզրով անցնելով թիվ 96 հենակետով, շարունակվում մինչև թիվ 97 հենակետ։ Թիվ 97 հենակետից սահմանագիծը հատում է անձրևատար ձորակը և հարավարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում մինչև Գառնու ջրատարի պոմպակայանի հարավարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 98։ Թիվ 98 հենակետից սահմանագիծը, Նուբարաշենի սարահարթի հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թ.թ. 99-100 հենակետերը, հասնում է թիվ 101 հենակետին։ Թիվ 101 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում մինչև թիվ 102 հենակետ։ Թիվ 102 հենակետից թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև բլրի գագաթը` թիվ 103 հենակետ, և թեքվելով հարավ-արևմուտք` շարունակվում է մինչև թիվ 104 հենակետ, որն ընդհանուր է Բարձրաշեն, Ջրաշեն գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և նորից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև թիվ 105 հենակետ, որը գտնվում է թռչնաբուծական ֆաբրիկա տանող ճանապարհի հարավային եզրին գտնվող ջրավազանի մոտ։ Թիվ 105 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 106 հենակետ, շարունակվում թռչնաբուծական ֆաբրիկայի հարավարևելյան եզրով մինչև թիվ 107 հենակետ և թեքվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք` բարձր լարման էլեկտրական գծերի հարավարևմտյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 108 հենակետ։ Թիվ 108 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի ջրահավաքով շարունակվում է մինչև Արտաշատի ջրանցքի հյուսիսարևելյան եզրը` թիվ 109 հենակետ, որն ընդհանուր է Ջրաշեն, Նոր Կյուրին գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և անցնում ջրանցքի ձախ ափով մինչև թիվ 113 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի կամրջակի մոտ և ընդհանուր է Նոր Կյուրին, Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այս հատվածն ընդգրկում է թ.թ. 110-112 հենակետերը։ Սահմանագիծը, թիվ 113 հենակետից ջրանցքով անցնելով թիվ 114 հենակետը, շարունակվում է մինչև «Վիտամին» գործարանի տարածքի հարավային սահմանը` թիվ 115 հենակետ։ Թիվ 115 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի վարչական տարածքի հյուսիսային եզրի ճանապարհով հասնում է թիվ 116 հենակետին, որն ընդհանուր է Այնթապ, Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այնուհետև սահմանագիծը հատում է Երևան-Արտաշատ խճուղին` թիվ 117 հենակետ, և հասնում մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 118 հենակետ, այնուհետև ջրանցքի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ և ջրանցքով հասնում է մինչև թիվ 122 հենակետ։ Թիվ 122 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 123 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` թիվ 124 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևելք` թիվ 125 հենակետ։ Թիվ 125 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում է երկաթգիծը և հասնում թիվ 126 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նորաբաց ճանապարհի եզրին և ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Այնթապ և Նորաբաց գյուղական համայնքների համար։ Թիվ 126 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Մասիս-Զորակ ճանապարհով շարունակվում մինչև Դարակերտ գյուղական համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 127 հենակետ, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք` Դարակերտի ճանապարհով մինչև թիվ 128 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Գետափնյա և Դարակերտ գյուղական համայնքների համար։ Թիվ 128 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս` մինչև Ն. Չարբախի ջրանցքի հետ հատվելը` թիվ 129 հենակետ։ Թիվ 129 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և ջրանցքի հարավարևելյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 130 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման մասում։ Թիվ 130 հենակետից ոռոգման առվից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք` մինչև ոռոգման ջրանցքի եզրի թիվ 131 հենակետ։ Այնուհետև ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև Երևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի տարածքի հարավարևմտյան անկյունը` թիվ 132 հենակետ, շարունակվում պարսպով դեպի հյուսիս` մինչև պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունը՝ հենակետ թիվ 133։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնելով թ.թ. 134-136 հենակետերը` սահմանագիծը հասնում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքին` հենակետ թիվ 137։ Նույն փողոցի մայթի արևմտյան եզրով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում մինչև թիվ 138 հենակետ, որը գտնվում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքից Գետափնյա գյուղական համայնք մտնող ճանապարհի խաչմերուկում։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 139 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի և ոռոգման առվի հատման տեղում։ Թիվ 139 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է ոռոգման առվով, ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` մինչև թիվ 140 հենակետ, որը գտնվում է «Կարմիր բլուր» հնագիտական հողատարածքի եզրին։ Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում Հրազդան գետը և նախագծային ճանապարհի արևմտյան եզրով շարունակվում մինչև Իսակովի պողոտային հատվելը` թիվ 141 հենակետ։ Սահմանագիծը շարունակվում է Իսակովի պողոտայի հարավարևելյան եզրով դեպի արևմուտք` մինչև թիվ 142 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար։

 

Երևան-Արմավիրի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար ընդհանուր «Գ» թիվ 142 հանգուցային հենակետից սահմանագիծը հատում է Իսակովի պողոտան, շարունակվում մինչև Էջմիածնի ջրանցքը` թիվ 143 հենակետ, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք` շարունակվում է ջրանցքի հյուսիսային եզրով, ջրի հոսանքի ուղղությամբ, մինչև Մերձավան գյուղական համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 144 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Փարաքարի և Մերձավանի գյուղական համայնքների համար։ Այստեղից Մերձավան տանող ճանապարհի արևելյան եզրով սահմանագիծը շարունակվում է մինչև թիվ 145 հենակետ։ Թիվ 145 հենակետից սահմանագիծը Մերձավան գյուղը շրջանցող ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև թիվ 146 հենակետ, ապա հյուսիս-արևմուտք` մինչև Այգեգինեգործության ինստիտուտի Հիդրոպոնիկայի տնտեսության հարավային սահմանը՝ հենակետ թիվ 147, այնուհետև արևելյան կողմով շրջանցելով Հիդրոպոնիկայի տնտեսությունը` պարսպի երկայնքով հասնում է հենակետ թիվ 148, որը գտնվում է Հիդրոպոնիկայի տնտեսության տարածքի հյուսիսարևմտյան անկյունում, այնուհետև ճանապարհով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մինչև Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային ափը` հենակետ թիվ 149։ Այս հենակետից սահմանագիծը անցնում է Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային եզրով արևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 150 հենակետ, որը գտնվում է կամրջի եզրին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև «Սպանդարյան» արտադրական հանգույցը շրջանցող ճանապարհը` թիվ 151 հենակետ, այնուհետև Սասունիկ տանող ճանապարհի արևմտյան եզրով հասնում է թիվ 152 հենակետին, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի և Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի համար։

 

Երևան-Արագածոտնի մարզ

 

Սահմանագծի` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին հարող հատված սկսվում է «Դ» թիվ 152 հանգուցային հենակետից, որը գտնվում է Սասունիկ գյուղական համայնք տանող ճանապարհի եզրին։ Սահմանագիծն այս հենակետից դաշտային ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 153 հենակետ։ Այս հենակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և շարունակվում մինչև թիվ 1 հենակետ։

«Ա» թիվ 1 հենակետով ամփոփվում է Երևանի սահմանագիծը։

 

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի սահմանագծի նկարագրությունը

 

Երևան քաղաքի վարչական տարածքում է գտնվում նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը` կից տրանսպորտային, արտադրական և պահեստային տնտեսությունների («Տերմինալ») հողատարածքներով, ինչպես նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը Երևան քաղաքին կապող ճանապարհի երթևեկելի մասն իր ճամփեզրով` Փարաքար և Թաիրով գյուղերի տարածքում։

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի տարածքը հարում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին` «Ե» (հենակետ թիվ 154)-«Զ» (հենակետ թիվ 162) և Արմավիրի մարզին` «Զ» (հենակետ թիվ 162)-«Ե» (հենակետ թիվ 154)։

(Հավելվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.1

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնանիստ գյուղական համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան քաղաքային, Մեղրաձոր և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետերով անցնում 960մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 682մ, հասնում է Կյումուրլու գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով, անցնում 1063մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք` հատելով Խուրաձոր գետը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 650մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 786մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 956մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք` հատելով Կյումուրլու գետը, անցնում է 1273մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` կրկին հատելով գետը, անցնում է 369մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հատում գետը, անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 879մ, հասնում է 2421.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1582մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում է 2614.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Հրազդան քաղաքային, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10935մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հրազդան քաղաքային, Լեռնանիստ և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 598մ, հասնում է Լեռնանիստ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ բնակավայրի եզրագծով թիվ 3-9 սահմանակետերով անցնում 1350մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ ձորակով թիվ 11-27 սահմանակետերով անցնում 2581մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1239մ, հասնում է 2049.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող «Վերին Ախտա» գեոդեզիական կետին, որը համընկնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ անցնում է 5366մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1754մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 70մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 677մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 677մ, հասնում է Հրազդան քաղաքային, Լեռնանիստ գյուղական և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 128մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-13 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 581մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 559մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 71մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 2137մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում է 1130մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 640մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 41մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 543մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 538մ, հասնում է 1988 նիշ ունեցող Սուր Սար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 587մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 492մ, հատում երկաթգիծը, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նորից հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը բնակավայրի սահմանով, թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնում է 695մ, հատելով Քաղսի-Հրազդան միջհամայնքային և Երևան-Սևան միջպետական նշանակության ճանապարհները, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում է 1468մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում է Հրազդան քաղաքային, Քաղսի և Լեռնանիստ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14511մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Հրազդան, Ծաղկաձոր քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում 126մ, հասնում է 2275.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 339մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում է 358մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում է 4434մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում է 2013մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով թիվ 61-74 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան և Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.2

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Եղվարդ քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զորավան գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Արտամետ գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մրգաշեն գյուղական համայնքին և «Ե»-«Զ» հատվածով` Զովունի գյուղական համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Քասախ գյուղական համայնքին և «Է»-«Ը» հատվածով` Պռոշյան գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Նոր Երզնկա գյուղական համայնքին և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Եղվարդ քաղաքային, Զորավան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1432մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 1291մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք և, անցնելով 183մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-16 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1329մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 864մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 238մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1196մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 655մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 48մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արելք, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում Եղվարդ-Զորավան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնում է 1346մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 542մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 156մ, հասնում է Եղվարդ-Նոր Գեղի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 1326մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 138մ, հասնում է Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11362մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զորավան և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 189մ, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Արտամետ և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2273մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Եղվարդ քաղաքային և Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 636մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, առվով անցնում 182մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6, 7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային և Նոր Արտամետ, Մրգաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1473մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Նոր Արտամետ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, երկաթգծով անցնում 1339մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դարձյալ երկաթգծով անցնում 737մ, հասնում է երկաթգծի և Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 3-21 սահմանակետերով անցնում 1391մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 88մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, երկաթգծով անցնում 459մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, մտնում ձորը, թիվ 25-46 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1957մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5971մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և Քասախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 1-20 սահմանակետերով անցնում 2253մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 1496մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Մրգաշեն և Զովունի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3749մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Եղվարդ քաղաքային, Քասախ և Պռոշյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1076մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Զովունի և Քասախ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4088մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՊՌՈՇՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Եղվարդ քաղաքային, Պռոշյան գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1344.3մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 890մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1024մ, հասնում Եղվարդ քաղաքային, Քասախ և Պռոշյան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Ձորակում գտնվող Եղվարդ քաղաքային, Նոր Երզնկա գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 476մ, հասնում Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 5-17 սահմանակետերով անցնում 1575մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 296մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 451մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 742մ, հասնում Եղվարդ-Նոր Երզնկա հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ավտոճանապարհով անցնում 147մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 1254մ, հատելով Աշտարակ-Եղվարդ մարզային նշանակության ավտոճանապարհը, հասնում է Եղվարդ քաղաքային, Նոր Երզնկա գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4941մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»

 

«Ժ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.3

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղսի գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 750մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում է Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում է Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային և Քաղսի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա հատելով ձորակները, թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-16 սահմանակետերով անցնում 1272մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր քաղաքային, Քաղսի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1805մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ծաղկաձոր քաղաքային, Աղավնաձոր և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկունյաց լեռան արևմտյան լանջով, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 511մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է 2820.5մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 927մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516մ, հասնում է Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա Բջնի գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր քաղաքային, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.4

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՓԱՐՍ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ալափարս գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բջնի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սոլակի գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Ֆանտան գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կարենիս գյուղական համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Չարենցավան քաղաքային համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Կարենիս, «Է»-«Ա» հատվածով՝ Արզական գյուղական համայնքներին:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ալափարս, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծն անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում է Ալափարս, Բջնի և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ալափարս, Սոլակ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով և լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 804մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 723մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 887մ, հասնում է Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4444 մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ալափարս, Ֆանտան և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2897 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 437մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1260մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 720 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 414 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2266 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 475 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 198մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 206մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 430մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1172մ, հասնում Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15040մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ալափարս, Կարենիս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը և Գյումուշհէկին մոտեցող ջրանցքը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 111մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 85մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում Սևան-Երևան մայրուղին, անցնում 196մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում Կարենիս, Ալափարս և Ֆանտան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1633 մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կարենիս, Ալափարս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է քաղաքի կողմից բաժանված տնամերձերի հարավարևմտյան մասում, սահմանագիծը տնամերձերի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ թիվ 14-18 սահմանակետերով, ճանապարհով անցնում 1491մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 1011մ, հասնում Ալափարս բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, թեքվում է արևելք և Ալափարս բնակավայրի եզրագծով անցնում 308մ, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24-35 սահմանակետերով 2022մ երկարությամբ սահմանագիծը անցնում է ձորակով, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում է 624մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա շրջանցելով բենզալցակայանը, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 145մ, հասնում է Երևան- Չարենցավան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42-48 սահմանակետերով սահմանագիծը ավտոճանապարհով անցնում է 1346մ, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անտառային հողերի սահմանագծով անցնելով 1410մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 893մ, հասնում է երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 156մ, հասնում է ավտոճանապարհի եզրին գտնվող Ալափարս, Կարենիս գյուղական և Չարենցավան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10201մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ալափարս, Կարենիս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Կարենիս-Ալափարս միջգյուղյա ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1414 մ, հասնում Կարենիս, Ալափարս գյուղական համայնքների և Չարենցավան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1414մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Ալափարս, Բջնի և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով, գետով անցնում 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, հասնում դաշատային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-25 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին գտնվող Ալափարս, Արզական և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.5

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Աղավնաձոր գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հրազդան քաղաքային համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարմարիկ գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում է 126մ, հասնում 2275.2 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 339մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 358մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում 4434մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում 2013մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 411մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 61-74 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր գյուղական, Հրազդան և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Աղավնաձոր, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 750մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում է 558մ, հասնում Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր, Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 865մ, հասնում է 2821.1մ նիշ ունեցող Աղավնաձոր, Բջնի գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1001մ, հասնում է 2169.6 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնում 941մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 362մ, հասնում թին 4 սահմանակետին: Ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 395մ, հասնում է Հրազդան–Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 489մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գյուղի եզրագծով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 682մ, հատելով Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 38-53 սահմանակետերով անցնում 3397մ, հասնում է Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Բջնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10255մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Աղավնաձոր, Մեղրաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 549մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Աղավնաձոր, Մեղրաձոր գյուղական և Հրազդան քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3612 մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.6

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Առինջ գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետարգել գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բալահովտի գյուղական համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մայակովսկի գյուղական համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ձորաղբյուր գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրվեժի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Վերին Պտղնի գյուղական համայնքին:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Առինջ, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 50մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 576մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԳԵՏԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 528մ, հատելով Գետարգել-Երևան ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում է գերեզմանոցի սահմանագծի մոտ գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գերեզմանոցի կողքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 551մ, հասնում է Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1579մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 310մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 681մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-25 սահմանակետերով անցնում 2705մ, հասնում է Առինջ, Մայակովսկի և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3386մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1220մ, հասնում է Առինջ, Ձորաղբյուր և Մայակովսկի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12206մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Առինջ, Ջրվեժ գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 69մ, հատելով Աբովյան-Մասիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում է Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 341մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

«Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՌԻՆՋ-ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Աբովյան-Մասիս ճանապարհը, թիվ 6-12 սահմանակետերով երկաթգծին զուգահեռ անցնում է 1384մ, հասնում երկաթգծի և խճուղային ճանապարհը հատող կամրջի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-22 սահմանակետերով անցնում 1459մ, հասնում է Առինջ, Վերին Պտղնի գյուղական համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3559մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.7

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԵԼ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արգել գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարենիս գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Նուռնուս գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Գեղի գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԳԵԼ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Հրազդան գետի հունով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 2244մ, հասնում Արգել, Կարենիս և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2244մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հրազդան գետի հունում գտնվող Արգել, Կարենիս և Նուռնուս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, գետի հունով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում գետի հունում գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1149մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արգել, Նոր Գեղի և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, կիրճից դուրս գալով, ամառանոցների եզրագծով անցնում է 163մ, հատելով Քարաշամբ-Արգել ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 90մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 151մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2130մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 398մ, հասնում Արգել-Դովրի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 11-21 սահմանակետերով անցնում 1465մ, հասնում է Արգել, Քարաշամբ և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4558մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.8

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արզական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բջնի գյուղական համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ալափարս գյուղական համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կարենիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Քարաշամբ գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Թեղենիք գյուղական համայնքին և «Է»-«Ը» հատվածով` Բուժական գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արզական, Մարմարիկ և Մեղրաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1815մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 2738մ, հասնում է 2787.5մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Արզական, Բջնի և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4553մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Արզական, Բջնի, և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում է անասնագոմերի մոտ գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 683մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 11-13 սահմանակետերով 433մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում է 2257.5մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում է 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 54-62 սահմանակետերով 886մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Բջնի և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14247 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արզական, Բջնի և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով, գետով անցնում է 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա հարավ-արևմտյան ուղղությամբ թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-25 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին գտնվող Արզական, Ալափարս և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կարենիս-Ալափարս միջհամայնքային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող Արզական, Ալափարս և Կարենիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1134մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1134մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Քարաշամբ և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով՝ հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 1-33 սահմանակետերով անցնում է 4428մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4428 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Արզական, Թեղենիք և Բուժական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 818մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 15-22 սահմանակետերով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 501մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 30-34 սահմանակետերով 890մ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 91մ, հասնում 1450.3 մ նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 1248մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2829մ, հասնում 2268մ նիշ ունեցող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 1549մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է 2211.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին տեղադրված «Կիրաշլու» գեոդեզիական կետից 100մ դեպի հարավ` թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 1897մ, հասնում է 1880.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 62 սահմանակետով 9614մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-68 սահմանակետերով անցնում 2109մ, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 70-75 սահմանակետերով, գետով անցնում 1600մ, հասնում Արզական, Թեղենիք և Քարաշամբ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15433մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Արզական, Բուժական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 847մ, հասնում է Արզական, Բուժական և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

Արզական, Մեղրաձոր և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 4667մ, հասնում Արզական, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4667մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.9

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արտավազ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Տարածքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղրաձոր գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Հանքավան գյուղական համայնքին:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արտավազ, Մեղրաձոր գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 556մ, հասնում 3040.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ժայռերի եզրով, ձորակով, ապա ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-20 սահմանակետերով անցնում 1728մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1242մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 979մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 91մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 486մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, անցնելով թիվ 42 սահմանակետով 945մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որը գտնվում է Մեղրաձոր-Արտավազ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, ապա բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որտեղ հատվում է գետի հետ, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 526մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 164մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 55-64 սահմանակետերով անցնում 1367մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1430մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնում 1399մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով անցնում 1257մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 73 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 553մ, հասնում Արտավազ, Մեղրաձոր և Հանքավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17992մ է:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Արտավազ, Հանքավան գյուղական համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 4306մ, հասնում ձորակների հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 296մ, հասնում Ուզունչայ գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 931մ և, հատելով առուն, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 217մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 740մ և, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն և, անցնելով 901մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 645մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, գետով անցնում է 125մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 208մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 18 սահմանակետով 123մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 420մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 527մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 137մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 230մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 273մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 84մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում 561մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 66մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 37-38 սահմանակետերով 363մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 295մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 934մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն ու դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 սահմանակետով անցնում է 1328մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 801մ, հասնում է Արտավազ, Հանքավան և Մեղրաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19032մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.10

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բջնի գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղավնաձոր գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ալափարս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արզական գյուղական համայնքին:

 

ԲՋՆԻ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 1-2 սահմանակետերով 590մ, հասնում է 2845.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 590մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2-3 սահմանակետերով 865մ, հասնում 2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, Աղավնաձոր գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում է 2820.5մ նիշ ունեցող Ալիբեկ լեռան գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 250մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 677մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 170մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516 մ, հասնում է Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, Բջնի գետի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 500մ, հասնում Բջնի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908 մ է:

 

ԲՋՆԻ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բջնի, Սոլակ գյուղական և Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 842մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 695մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 3417մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 2285մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20-33 սահմանակետերով անցնում 1567մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 64 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-44 սահմանակետերով անցնելով 6654մ, հասնում է Բջնի, Սոլակ և Ալափարս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17481մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բջնի, Ալափարս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը, հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծը անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում է Բջնի, Ալափարս և Սոլակ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում անասնագոմերի մոտ գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 683մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 433մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում 2257.5մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 54-62 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Բջնի, Ալափարս և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14274մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.11

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Բուժական գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արզական գյուղական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Թեղենիք գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագյուղ գյուղական համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բուժական, Արզական գյուղական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 847մ, հասնում է Բուժական, Արզական և Թեղենիք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բուժական, Թեղենիք և Արզական գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1869մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա անցնում 393մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծն անցնում է 239մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 738մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 517մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 450մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 480մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 678մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծն անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից, որը գտնվում է 2109մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով դեպի հարավ անցնում է 554մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 715մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջով իջնում, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 319մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 189մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10202մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բուժական, Արագյուղ գյուղական համայնքների, Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 508մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորակով իջնում 1641մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որից դուրս գալով` ձորակից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` հատելով Եղվարդ-Հարթավան ավտոճանապարհը և, վարելահողերի եզրով անցնելով 1536մ, հասնում է Չալիձոր գետակի աջ ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով գետը, լանջով բարձրանում է 1034մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 880մ և հասնում է Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5580մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.12

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գառնի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարդ գյուղական համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գողթ գյուղական համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Գեղադիր գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գառնի, Գեղարդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով ձորակով, հետո լանջով, թիվ 10-21 սահմանակետերով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գառնի, Գեղարդ և Գողթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գառնի, Գողթ և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գառնի, Գողթ գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Գառնի, Հացավան և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 953մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Գառնի, Հացավան գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Գառնի, Գեղադիր և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում է 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գառնի, Գեղադիր և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 սահմանակետով անցնում 2146մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Գառնի, Կամարիս և Գեղադիր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211 մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Գառնի, Գեղաշեն գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում է 2651.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.13

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱԴԻՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղադիր գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գառնի գյուղական համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հացավան գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ողջաբերդ գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զովք գյուղական համայնքին և «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղադիր, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով , թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գեղադիր, Գառնի և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ճանապարհով անցնելով 461մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, լեռան լանջով, թիվ 4-6 սահմանակետերով անցնելով 566մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, բարձրանում լեռան գագաթը, անցնում 444մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով, թիվ 9-15 սահմանակետերով անցնելով 1139մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, սարի լանջով, առվով անցնելով 582մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, առվով, թիվ 18-23 սահմանակետերով անցնում 1708մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, ճանապարհով, թիվ 25-31 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 419մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լեռան լանջով, թիվ 34-35 սահմանակետերով անցնելով 824մ, հասնում է Գեղադիր, Հացավան և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7955մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով դաշտային ճանապարհով, թիվ 1-2 սահմանակետերով 1417մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով թիվ 4-7 սահմանակետերով 3000մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 834մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 120մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 563մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա կտրուկ թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 107մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնելով թիվ 14-15 սահմանակետերով 1043մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 198մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 259մ, հասնում է Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7666մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԶՈՎՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 223մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 150մ, հասնում է Գեղադիր, Կամարիս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 373մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Գեղադիր, Կամարիս և Գառնի գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 235մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 2-3 սահմանակետերով 517մ, հասնում է Գեղադիր, Կամարիս և Զովք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 753մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.14

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղաշեն գյուղական համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զառ գյուղական համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևաբերդի գյուղական համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղարքունիքի մարզին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԶԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում է 487մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 143մ, հասնում է Գեղաշեն, Զառ և Սևաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

3148.1մ նիշ ունեցող Գեղաշեն, Սևաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 683մ, հասնում է 3127.3մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով, 3115.3մ նիշ ունեցող բարձունքով և թիվ 2 սահմանակետով անցնում 1280մ, հասնում է 3319մ նիշ ունեցող Աղմաղան սարի վրա գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 527մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 928մ, հասնում է 3220.3մ նիշ ունեցող Զեյնարիթե սարի վրա գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 216մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 2444մ, հասնում 2827մ նիշ ունեցող լճակից հարավ գտնվող ավերակի հարավային եզրի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում է 963մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով նույն ուղղությամբ, ջրհավաքով անցնում է 778մ, հասնում ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 494մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այնուհետև թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով 157մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 926մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնում է 648մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 1178մ, հասնում է Գեղաշեն, Սևաբերդ և Զառ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11223մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

«Գ»-«Դ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Գեղաշեն, Գառնի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում է 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում 2651.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում է 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է:

 

ԳԵՂԱՇԵՆ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Գեղաշեն, Գառնի և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, առվով, թիվ 1-25 սահմանակետերով անցնում 5498մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 27-29 սահմանակետերով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 31 սահմանակետով անցնում 1433մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 573մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 598մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 35-36 սահմանակետերով 950մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, առվով, թիվ 39-46 սահմանակետերով անցնում 1707մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 48 սահմանակետով 285մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատելով Գեղաշեն-Զովք միջհամայնքային ճանապարհը, անցնելով թիվ 50 սահմանակետով 1281մ, հասնում է թիվ 51 սահմանակետին: Թիվ 51 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, հատելով Գեղաշեն- Կամարիս միջհամայնքային ճանապարհը, անցնում է թիվ 52-53 սահմանակետերով 1367մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով 316մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, ապա շարունակվելով նույն ուղղությամբ, հատում է ձորը և, անցնելով 535մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը լեռնաշղթայով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով թիվ 57 սահմանակետով 1087մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 604մ, հասնում է թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնելով 226մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ և, անցնելով 391մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող Գեղաշեն, Զառ և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18371մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.15

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գեղարդ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևմուտքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գողթ գյուղական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Ա» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղարդ, Գողթ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 2692մ, հասնում 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով 16-20 սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և, անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է:

 

ԳԵՂԱՐԴ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գեղարդ, Գառնի գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ձորակով, լանջով, թիվ 10-21 սահմանակետերով անցնելով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գեղարդ, Գառնի և Գողթ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.16

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՂԹ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գողթ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գառնի գյուղական համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ա» հատվածով` Գեղարդ գյուղական համայնքին:

 

ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳՈՂԹ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳՈՂԹ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գողթ, Գառնի և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գողթ, Գառնի գյուղական համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է:

 

ԳՈՂԹ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Գողթ, Գեղարդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում է 3312մ նիշ ունեցող Նազար սարի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, ձորակով, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 1460մ, հասնում է 3051մ նիշ ունեցող ձորակների հատման տեղում գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 2692մ, հասնում է 3033.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 1105մ, հասնում է 2906մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 15 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 16-20 սահմանակետերով 3284մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ և անցնելով առվով 8481մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, միջգյուղյա ճանապարհով, թիվ 23 սահմանակետով անցնելով 1148մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 548մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թեք լանջով, առվով անցնելով 975մ, հասնում է Գողթ, Գառնի և Գեղարդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 20961մ է:

(Հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.17

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՌ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Զառ գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից և արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Սևաբերդ գյուղական համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Գեղաշեն գյուղական համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Կամարիս գյուղական համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ակունք գյուղական համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից «Զ»-«Ա» հատվածով` Զովաշեն գյուղական համայնքին:

 

ԶԱՌ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԶԱՌ-ՍԵՎԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Զառ, Սևաբերդ գյուղական համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը, ուղվելով արևմուտք, Կանաչ լճի արևմտյան ափով հատում է դաշտային ճանապարհը, ջրհավաքով և թիվ 1 սահմանակետով անցնում 579մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լճակների հարավային ձորակով թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում թիվ 3-5 սահմանակետերով 1122մ, հասնում է ճանապարհի և առվակի հատման կետում գտնվող թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով անցնում է 472մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ջրբաժանով անցնում 363մ, հասնում է ձորակի սկզբնամասի թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, ձորակով, թիվ 9-13 սահմանակետերով անցնելով 2609մ, հասնում է ձորակների հատման կետում գտնվող 2715մ նիշ ունեցող թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից նույն ձորակով, թիվ 15-16 սահմանակետերով, ժայռի եզրով անցնում է 3062մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը, շարունակվելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 18-19 սահմանակետերով 1001մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով թիվ 21 սահմանակետով 406մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով 445մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով 130մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 287մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով թիվ 26 սահմանակետով 699մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և, անցնելով թիվ 28 սահմանակետով 952մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով 141մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 964մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից էլ թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 425մ, հասնում բլրի վրա գտնվող թիվ 32 սահմանակետին: Թիվ 32 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 190մ, հասնում է լեռնագագաթի վրա գտնվող թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 34 սահմանակետով անցնում 606մ, հասնում է առվի ափին գտնվող թիվ 35 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, այնուհետև հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, լեռնաշղթայով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում է Զառ-Սևաբերդ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 148մ, հասնում է թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 42-46 սահմանակետերով անցնում է 1234մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48-50 սահմանակետերով անցնում է 2147մ, հասնում Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 18869մ է:

 

ԶԱՌ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Զառ, Գեղաշեն և Կամարիս գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ձորի եզրին, սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-18 սահմանակետերով անցնում 2850մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 20-22 սահմանակետերով անցնում է 1074մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 487մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին: Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 25-26 սահմանակետերով անցնում 493մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 28 սահմանակետով անցնում 184մ, հասնում թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 30-34 սահմանակետերով անցնում 2471մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36 սահմանակետով անցնում 639մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 143մ, հասնում է Զառ, Սևաբերդ և Գեղաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 8342մ է:

 

ԶԱՌ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Զառ, Կամարիս և Գեղաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և, անցնելով 77մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 441մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևմուտք, ձորով անցնում 205մ, հասնում է Զառ, Կամարիս և Ակունք գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 724մ է:

 

ԶԱՌ-ԱԿՈՒՆՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Զառ, Ակունք և Զովաշեն գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 496մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով շարունակվում նույն ուղղությամբ, թիվ 5-13 սահմանակետերով անցնում 2438մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է արևմուտք, անցնում 422մ, հասնում թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, հատում Ակունք-Զառ միջհամայնքային ճանապարհը, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 1316մ, հասնում փոքր բլրի վրա գտնվող թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 184մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է հարավ