Համարը 
N 1129-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.10.01/49(284) Հոդ.897
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.08.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.09.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
17.09.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.10.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ (ՑԱՆԿԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
17 սեպտեմբերի 2003 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 օգոստոսի 2003 թվականի N 1129-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ (ՑԱՆԿԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում հսկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների կազմը (ցանկը)` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված և հսկվող այն դեղերի ցանկը, որոնք պարունակում են սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված կազմում (ցանկում) ընդգրկված թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան
   

2003 թ. սեպտեմբերի 15
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման

 

Կ Ա Զ Մ  (Ց Ա Ն Կ)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  1

 

թմրամիջոցների եվ հոգեմետ նյութերի, որոնց շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելվում է

 

Ալիլպրոդին

Ալլոբարբիտալ

Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ

Ալֆա-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենետիլամին (4-MTA)

Ալֆացետիլմեթադոլ

Ալֆամեթադոլ

Ալֆամեթիլֆենտանիլ

Ալֆամեպրոդին

Ալֆապրոդին

Ամոբարբիտալ

Անիլերիդին

Ացետիլ-ալֆամեթիլֆենտանիլ

Ացետիլդիհիդրոկոդեին

Ացետիլմեթադոլ

Ացետորֆին

Ափիոն` քնաբեր և յուղային կակաչի մակարդվող հյութ

Ափիոնի չոր մզվածք

Ացետիլացված ափիոն` ափիոնի կամ մզվածքային ափիոնի ացետիլացմամբ ստացվող միջոց, որն իր բաղադրության մեջ, բացի ափիոնի ալկալոիդներից, պարունակում է մոնոցետիլմորֆին, դիացետիլմորֆին, ացետիլկոդեին կամ դրանց խառնուրդը: Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտ` ցանկացած ձևով հավաքված կակաչի ցանկացած տեսակի բոլոր մասերը (չորացրած և չչորացրած` բացառությամբ հասուն սերմերի), որոնք պարունակում են ափիոնի թմրապես ակտիվ ալկալոիդներ:

Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտի խտանյութ (մորֆինի պարունակությունը` 50 տոկոս)` նյութ, որը ստացվում է այն ժամանակ, երբ կակաչի ծղոտը ենթարկվում է իր բաղադրության մեջ գտնվող ալկալոիդների խտացման պրոցեսին:

Կակաչի (խաշխաշի) ծղոտի մզվածք (մզվածքային ափիոն)` միջոց, որը ցանկացած եղանակով ստացվում է կակաչի ծղոտից, թմրապես ակտիվ ալկալոիդների ջրով կամ օրգանական լուծիչներով մզում, կարող է հանդիպել հեղուկ, խեժանման կամ պինդ ձևերով:

Բարբիտալ

Բեզիտրամիդ

Բենզեթիդին

Բենզիլմորֆին

Բետացետիլմեթադոն

Բետամեթադոլ

Բետամեպրոդին

Բետապրոդին

Բետա-հիդրօքսի-3-մեթիլֆենտանիլ

Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ

Բրոլամֆետամին

4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենետիլամին (2C-B)

Բուտալբիտալ

Դեզոմորֆին

Դեմորֆան

ԴԵՏ` N,N-դիէթիլտրիպտամին

Դեքսամֆետամին

Դիամպրոմիդ

Դիէթիլթիամբուտեն

Դիհիդրոմորֆին

Դիմեթիլթիամբուտեն

Դիմենօքսադոլ

Դիմեֆեպտանոլ

Դիպիպանոն

Դիօքսաֆետիլբուտիրատ

Դիֆենօքսին

Դրոտեբանոլ

ԴՄԱ` dl-2,5-դիմետօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

ԴՄՀՊ` 3-(1,2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ -6H-դիբենզո-[b,d] պիրան

ԴՄՏ` N,N դիմեթիլտրիպտամին

ԴՕԷՏ` dl-2,5-դիմետօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին

Էթիլմեթիլթիամբուտեն

Էթօքսերիդին

Էկգոնին` դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են վերածվել էկգոնինի և կոկաինի

Էտիցիկլիդին

Էտոնիտազեն

Էտորֆին

Էտրիպտամին

Էֆեդրինից տան պայմաններում պատրաստված պատրաստուկներ

Էֆեդրոն (մեթկատինոն)

Թեբակոն

Թիոֆենտանիլ

Իզոմեթադոն

Լիզերգինաթթու և այն պարունակող պրեպարատները (+) - լիզերգիդ

Լևոմետորֆան

Լևոմորամիդ

Լևորֆանոլ

Լևոֆենացիլմորֆան

Լևամֆետամին

Կաթա էդուլիս

Կանեփ` բոլոր տեսակների

Կաննաբիս` կանեփի տարբեր տեսակներից ստացվող պատրաստուկները, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ` անկախ այն բանից, թե որ անվանմամբ են հանդես գալիս, այդ թվում`

մարիխուանա` չորացրած և չչորացրած ցողունի մնացորդներից, տերևապատ գագաթներից և առանց կենտրոնական ցողունի կանեփի տարբեր տեսակներից պատրաստված խառնուրդ

հաշիշ, անաշա, կաննաբիսի խեժ` առանձնացված խեժի, կաննաբիսի ծաղկափոշու հատուկ պատրաստված խառնուրդ կամ կաննաբիսի` այլ լցանյութերով գագաթների մշակմամբ ստացված խառնուրդ (մանրացում, մամլում)` անկախ խառնուրդի ձևից` դեղահատ, հաբ, մամլած սալիկ, մածուկ և այլն

հաշիշի յուղ` ճարպերի և այլ լուծիչների միջոցով մզված և կանեփի տարբեր տեսակների բուսամասերից ստացված թմրաբեր միջոց (կարող է հանդիպել լուծիչի և կպչուն զանգվածի ձևով), կաննաբիսի մզվածքներ և թուրմեր

Կաթին

Կատինոն

Կետոբեմիդոն

Կոկա բույսի տերևներ

Կոկաին

Հերոին

Հիդրոկոդոն

Հիդրոմորֆինոլ

Հիդրոմորֆոն

Հիդրօքսիպեթիդին

ՄԴՄԱ` dl-3,4-մեթիլենդիօքսի-N-ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին

(Տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

(Տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

(Տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

(Տողը հանվել է 27.07.06 N 1046-Ն)

Մեթամֆետամին ռացեմատ

Մեթիլդեզորֆին

Մեթիլդիհիդրոմորֆին

4-մեթիլամինորեքս

3-մեթիլթիոֆենտանիլ

3-մեթիլֆենտանիլ

Մեթիլֆենոբարբիտալ

Մեսկալին

Մետազոցին

Մետոպոն

Միրոֆին

ՄՄԴԱ` dl-5-մետօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

Մորամիդ ինտերմեդիատ

Մորֆերիդին

Մորֆինի մեթիլբրոմիդ և մորֆինի այլ հնգավալենտ ազոտային ածանցյալներ` ներառյալ N-օքսիմորֆինային ածանցյալները, որոնցից է N-օքսիկոդեինը

Մորֆին-ն-օքսիդ

ՄՊՊՊ` 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ պրոպիոնատ (բարդ եթեր)

N-էթիլ ՄԴԱ (+)-N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլեն-դիօքսի) ֆենեթիլամին

N-հիդրօքսի ՄԴԱ (+)-N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենեթիլ] հիդրօքսիլամին)

Նիկոկոդին

Նիկոդիկոդին

Նիկոմորֆին

Նորացիմեթադոլ

Նորկոդեին

Նորլևորֆանոլ

Նորմեթադոն

Նորմորֆին

Նորպիպանոն

Քնաբեր կակաչ

Պարա-ֆլուորոֆենտանիլ

Պարահեքսիլ

Պեթիդին

Պեթիդին ինտերմեդիատ A

Պեթիդին ինտերմեդիատ B

Պեթիդին ինտերմեդիատ C

ՊԵՊԱՊ` 1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ ացետատ (բարդ եթեր)

Պիմինոդին

ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին)

Պսլիոցիբին

Պսիլոցին

Պսևդոէֆեդրինից կամ պսևդոէֆեդրին պարունակող դեղերից տան պայմաններում պատրաստված պատրաստուկներ

Պրոգեպտազին

Պրոպերիդին

Պրոպիրամ

Ռացեմեթորֆան

Ռացեմորամիդ

Ռացեմորֆան

Ռոլիցիկլիդին

Սեկբուտաբարբիտալ

Սեկոբարբիտալ

ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ)-ֆենիլպրոպան

Վինիլբիտալ

Տենամֆետամին

Տենոցիկլիդին

Տետրահիդրոկանաբինոլի բոլոր իզոմերները

ՏՄԱ` dl-3,4,5-տրիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

Օրիպավին

Օքսիկոդոն

Օքսիմորֆոն

Ֆենադօքսոն

Ֆենազոցին

Ֆենամպրոմիդ

Ֆենատին

Ֆենետիլին

Ֆենոմորֆան

Ֆենոպերիդին

Ֆենցիկլիդին

Ֆուրեթիդին

Սնկերի տարբեր տեսակների պտղամարմին (ցանկացած մասը), օրինակ (չորացրած կամ չչորացրած, մանրացրած կամ չմանրացրած), որոնք պարունակում են տվյալ ցուցակի թմրանյութերը, ինչպես նաև այդ սնկերի վերամշակումից ստացված մթերքներ, այդ թվում` տան պայմաններում ստացված պատրաստուկներ, որոնք պարունակում են տվյալ ցուցակի թմրանյութեր (պսիլոցիբին և այլն):

Տվյալ ցուցակում ներառված քնաբեր, կակաչ չհամարվող, բայց դրա ալկալոիդները պարունակող կակաչի տարբեր տեսակների կաթնահյութ:

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերներ

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր աղերը

(Ցուցակ N 1-ը փոփ. 27.07.06 N 1046-Ն, 02.02.12 N 102-Ն)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  2

 

թմրամիջոցների եվ հոգեմետ նյութերի, որոնց շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանափակ է

 

Ալֆենտանիլ

Ամֆեպրամոն

Ամֆետամին

Ափիոն բժշկական` մշակված և բժշկական նպատակով կիրառման անհրաժեշտություն ունեցող ափիոն

Ափիոնի պարզ ոգեթուրմ

Ափիոնի մզվածքով մոմիկներ

Ափիոնով ստամոքսային դեղահատեր

Բեխտերևյան դեղահատեր

Բուպրենորֆին

Բուտորֆանոլ

Դեքստրոմորամիդ

Դեքստրոպրոպօքսիֆեն

Դիհիդրոկոդեին

Դիպիդոլոր

Դիֆենօքսիլատ

Զիպեպրոլ

Էթիլմորֆին

Էսկոդոլի լուծույթ` ներարկման համար

Թեբաին

Կլոնիդինի լուծույթներ, փոշի

Կոդեին

D-մեթադոն

L-մեթադոն

Մեթադոն

Մեթադոն ինտերմեդիատ

Մեթակվալոն

Մեթամֆետամին

Մեթիլֆենիդատ

Մեկլոքվալոն

Մորֆիլոնգ

Մորֆին

Նալբուֆին

(Տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

Պենտազոցին

Պեկտոլե դեղահատեր

Պիրիտրամիդ

Պրոզիդոլ

Ռեմիֆենտանիլ

Սոմբրևին

Սուֆենտանիլ

Տիլիդին

Տրիմեպերիդին

Օմնոպոն

Ֆենտանիլ

Ֆենմետրազին

Ֆոլկոդին

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերներ

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր աղերը

(Ցուցակ N 2-ը լրաց. 27.07.06 N 1046-Ն, փոփ. 02.02.12 N 102-Ն)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  3

 

թմրամիջոցների եվ հոգեմետ նյութերի, որոնց շրջանառության հսկողության նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվում են որոշակի պայմաններ

 

Ազաֆեն

Ալիմեմազին

Ալպրազոլամ

Ապրոֆեն

Ամինեպտին

Ամինորեքս

Բենզֆետամին

Բրոմազեպամ

Բրոմիզովալ

Բրոտիզոլամ

Բուտոբարբիտալ

Գամմա-հիդրոքսիկարագաթթու

Գլուտեթիմիդ

Դելորազեպամ

Դիազեպամ

Դրոպերիդոլ

Եթեր բժշկական

Եթեր` նարկոզի համար, կայունացված

Զալեպլոն

Զոլպիդեմ

Զոպիկլոն

Էթապերազին

Էթիլամֆետամին

Էթիլ լոֆլազեպատ

Էթինամատ

Էթքլորվինոլ

Էստազոլամ

Էրգոտալ

Էֆեդրին

Թիորիդազին

Թիանեպտին

Լեֆետամին

Լոպրազոլամ

Լորազեպամ

Լորմետազեպամ

Լևոմեպրոմազին

Կամազեպամ

Կարբիդին

Կետամին

Կետազոլամ

Կլոբազամ

Կլոզապին

Կլոթիազեպամ

Կլոնազեպամ

Կլոնիդինի դեղահատեր

Կլորազեպատ

Կլոքսազոլամ

Կոդեին 10 մգ և ավելի (մաքուր նյութի վերահաշվարկով) պարունակող բազմաբաղադրատարր դեղեր

Հալազեպամ

Հալոպերիդոլ

Հալօքսազոլամ

Հեքսամիդին

Մազինդոլ

Մեբիկար

Մեդազեպամ

Մեզոկարբ

Մեթիպրիլոն

Մեպրոբամատ

Մեֆենորեքս

Միդազոլամ

Նիմետազեպամ

Նիտրազեպամ

Նորդազեպամ

Նորէֆեդրին

Նորտրիպտիլին

Պեմոլին

(Տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

Պենտոբարբիտալ

Պերֆենազին

Պինազեպամ

Պիպրադոլ

Պիրովալերոն

Պսևդոէֆեդրին

Պրազեպամ

Պրիմիդոն

Պրոպազին

Պրոպիլհեքսեդրին

Պրոքլորպերազին

Պրոքսիբարբալ

(Տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

(Տողը հանվել է 02.02.12 N 102-Ն)

Տարեն

Տեմազեպամ

Տետրազեպամ

Տոֆիզոպամ

Տրամադոլ

Տրիազոլամ

Տրիհեքսիֆենիդիլ

Տրիֆլուոպերազին

Տրոպիկամիդ

Ցեֆեդրին

Ցիկլոբարբիտալ

Քլորդիազեպօքսիդ

Քլորոֆորմ` նարկոզի համար

Քլորպրոթիքսեն

Քլորպրոմազին

Օքսազեպամ

Օքսազոլամ

Ֆենազեպամ

Ֆենդիմետրազին

Ֆենկամֆամին

Ֆենոբարբիտալ

Ֆենպրոպորեքս

Ֆենտերմին

Ֆլուդիազեպամ

Ֆլունիտրազեպամ

Ֆլուրազեպամ

Ֆլուսպիրիլեն

Ֆլուֆենազին

Ֆրենոլոն

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերներ

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր աղերը

(Ցուցակ N 3-ը լրաց. 09.12.10 N 1646-Ն, լրաց., փոփ. 02.02.12 N 102-Ն)

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ  N  4

 

պրեկուրսորների, որոնց շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանափակ է, եվ որոնց նկատմամբ սահմանված են հսկման եղանակներ

 

Աղաթթու

Անտրանիլաթթու

N-Ացեթիլանտրանիլաթթու

Ացետոն

Էթիլ եթեր

Էթիլմերկուրքլորիդ

Էթիլմերկուրֆոսֆատ

Էրգոմետրին և դրա աղերը

Էրգոտամին և դրա աղերը

Էֆեդրա ձիաձետային

Իզոսաֆրոլ

Լիզերգինային թթու

Կալիումի պերմանգանատ

Հաճարաժանգառ, դրա էրգոտամինային և էրգոտոքսինային շտամների եղջյուրներ

Ծծմբական թթու

3,4-Մեթիլենդիօքսիֆենիլ-2-պրոպանոն

Մեթիլ էթիլ կետոն

Մեթիլ սպիրտ

Մերկապտոֆոս

Մինուկլիդին-3-բենզիլատ

Յոդ` բյուրեղային

Պիպերիդին

Պիպերիդոն

Պիպերոնալ

Սաֆրոլ

Սնդիկի դիքլորիդ

Սնդիկի դիոդիդ

Սնդիկի օքսիցիանիդ

Սնդիկի սալիցիլատ

Տոլուոլ

Քացախաթթվի անհիդրիդ

Քլորոֆորմ

Ֆենիլացետոն

Ֆենիլքացախաթթու

Նատրիումի քլորիդ, ուռանիլի նիտրատ և 4-քլորբենզալդեհիդ պարունակող հեղուկներ

(Ցուցակ N 4-ը փոփ., լրաց. 01.09.11 N 1254-Ն, փոփ. 02.02.12 N 102-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան