Համարը 
ՀՕ-99
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2000.11.18/27(125)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
11.10.2000
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.11.2000
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.11.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2000 թվականի հոկտեմբերի 11-ին

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21 հոդվածի 10-րդ կետը «ինչպես նաև» բառերից հետո լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի,» բառերով:

 

Հոդված 2. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16 հոդվածում`

 

ա) ուժը կորցրած ճանաչել 15-րդ կետը.

 

բ) 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«16. արժեթղթերի գրանցման համար`

 

 

ա) եթե արժեթղթերը գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի կողմից

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

բ) եթե արժեթղթերը գրանցվում են ֆոնդային բորսայի կողմից

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով»:

գ) հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 39-րդ կետով`

«39. ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների պետական գրանցման համար`

 

ա) ֆոնդային բորսաների


բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

 

բ) այլ ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների


բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով»:


Հոդված 3. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19 հոդվածը
լրացնել 3.1 կետով`

 

«3.1. արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնելու համար


բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով


Հոդված 4. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20 հոդվածում`

 

ա) 8-րդ կետը «դեղագործական» բառից հետո լրացնել «արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված» բառերով.

 

բ) հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1 կետով`

 

«8.1. արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնելու որակավորման քննությանը մասնակցելու համար


բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով»:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ


Երևան
9 նոյեմբերի 2000 թ.
ՀՕ-99