Համարը 
ՀՕ-205-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.12.12/60(934) Հոդ.1292
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
13.11.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.12.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2012 թվականի նոյեմբերի 13-ին

 

«ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի հուլիսի 8-ի ՀՕ-160-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 29-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասի 2-րդ կետի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

Աշխատավարձի բնականոն աճը և մակարդակները

 յուրաքանչյուր
տարի

երկու տարին
մեկ

երեք տարին
մեկ

աճ
չկա

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

1. Բարձրագույն խմբի պաշտոններ

                     

քրեակատարողական վարչության պետ

5.79

5.99

6.19

6.39

6.59

6.79

6.98

7.18

7.38

7.58

7.78

քրեակատարողական վարչության պետի առաջին տեղակալ,
քրեակատարողական վարչության պետի տեղակալ

5.29

5.49

5.69

5.89

6.08

6.28

6.48

6.68

6.88

7.08

7.28

2. Գլխավոր խմբի պաշտոններ

                     

քրեակատարողական հիմնարկի պետ, քրեակատարողական
վարչության բաժնի պետ,
քրեակատարողական
հիմնարկի պետի տեղակալ, քրեակատարողական հիմնարկի պատասխանատու հերթապահ

5.00

5.13

5.26

5.40

5.53

5.66

5.79

5.93

6.06

6.19

6.32

քրեակատարողական
վարչության բաժնի պետի տեղակալ

4.37

4.50

4.63

4.76

4.89

5.03

5.16

5.29

5.42

5.56

5.69

քրեակատարողական
վարչության բաժանմունքի պետ

4.10

4.23

4.37

4.50

4.63

4.76

4.89

5.03

5.16

5.29

5.42

3. Առաջատար խմբի պաշտոններ

                     

քրեակատարողական
վարչության գլխավոր մասնագետ

3.72

3.84

3.96

4.07

4.19

4.31

4.43

4.55

4.67

4.79

4.91

քրեակատարողական
հիմնարկի բաժնի պետ,
քրեակատարողական
հիմնարկի բաժնի պետի տեղակալ

3.19

3.29

3.40

3.51

3.61

3.72

3.82

3.93

4.03

4.14

4.25

քրեակատարողական
հիմնարկի բաժանմունքի պետ

3.06

3.15

3.24

3.33

3.43

3.52

3.61

3.70

3.80

3.89

3.98

քրեակատարողական
հիմնարկի տեղամասի պետ, քրեակատարողական
հիմնարկի խմբի ղեկավար

2.92

3.02

3.11

3.20

3.29

3.39

3.48

3.57

3.66

3.76

3.85

քրեակատարողական
հիմնարկի գլխավոր մասնագետ

2.66

2.74

2.82

2.90

2.98

3.06

3.13

3.21

3.29

3.37

3.45

4. Միջին խմբի պաշտոններ

                     

քրեակատարողական
վարչության առաջատար մասնագետ, քրեակատարողական
վարչության առաջին կարգի մասնագետ

2.66

2.74

2.82

2.90

2.98

3.06

3.13

3.21

3.29

3.37

3.45

քրեակատարողական
հիմնարկի առաջատար մասնագետ

2.53

2.61

2.69

2.76

2.84

2.92

3.00

3.08

3.16

3.24

3.32

քրեակատարողական
հիմնարկի առաջին կարգի մասնագետ

2.39

2.47

2.57

2.66

2.75

2.84

2.94

3.03

3.12

3.21

3.31

5. Կրտսեր խմբի պաշտոններ

                     

քրեակատարողական վարչության երկրորդ կարգի մասնագետ

1.77

1.83

1.89

1.94

2.00

2.06

2.12

2.18

2.25

2.31

2.39

քրեակատարողական վարչության երրորդ կարգի մասնագետ

1.65

1.71

1.77

1.83

1.88

1.94

2.00

2.06

2.13

2.20

2.28

քրեակատարողական
հիմնարկի երկրորդ կարգի մասնագետ

1.53

1.57

1.63

1.68

1.72

1.77

1.83

1.89

1.94

2.00

2.06

քրեակատարողական հիմնարկի երրորդ կարգի մասնագետ

1.43

1.47

1.52

1.57

1.61

1.67

1.72

1.79

1.84

1.89

1.96

քրեակատարողական հիմնարկի կրտսեր մասնագետ

1.32

1.36

1.40

1.44

1.49

1.53

1.57

1.63

1.68

1.72

1.77».

2) 4-րդ մասի «1.0 գործակցին» բառերը փոխարինել «1.32 գործակցին» բառերով.

3) 7-րդ մասի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Արդարադատության գեներալ-լեյտենանտ

3.44

Արդարադատության գեներալ-մայոր

2.91

Արդարադատության գնդապետ

2.38

Արդարադատության փոխգնդապետ

2.25

Արդարադատության մայոր

1.85

Արդարադատության կապիտան

1.72

Արդարադատության ավագ լեյտենանտ

1.59

Արդարադատության լեյտենանտ

1.46

Արդարադատության ավագ ենթասպա

1.06

Արդարադատության ենթասպա

0.93

Արդարադատության ավագ

0.79

Արդարադատության ավագ սերժանտ

0.66

Արդարադատության սերժանտ

0.53

Արդարադատության կրտսեր սերժանտ

0.40»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2012 թ. դեկտեմբերի 3
Երևան

ՀՕ-205-Ն