Համարը 
N 1191-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.11.12/62(1075) Հոդ.1010
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
23.10.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.11.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից` բացառությամբ սույն որոշման 4-րդ կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

23 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 1191-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 777-Ն որոշման N 2 հավելվածի 40-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո`

1) վեցամսյա ժամկետում հաստատել համապատասխան կրթական աստիճաններով ըստ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ցանկը.

2) ութամսյա ժամկետում սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1038-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկում ընդգրկված մասնագիտությունների (նաև դասիչների) և որակավորումների համապատասխանությունը սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկով հաստատված մասնագիտություններին (դասիչներին) և որակավորումներին:

3. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկի համաձայն ընդունելությունը կազմակերպել 2016/2017 ուսումնական տարվանից:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1038-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից` բացառությամբ սույն որոշման 4-րդ կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. նոյեմբերի 5

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

 

Դասիչը (ծածկագիրը)

Մասնագիտությունը

Որակավորումը

01 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

011 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

0111 Կրթական գիտություններ

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

Կրթության մագիստրոս

011102.00.7

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

Կրթության մագիստրոս

0112 Նախադպրոցական մանկավարժություն

011201.00.6

011201.00.7

Նախադպրոցական մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

0113 Ընդհանուր մանկավարժություն

011301.00.06

011301.00.07

Ընդհանուր մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

011302.00.06

011302.00.07

Հատուկ մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

0114 Առարկայական ուղղվածությամբ մանկավարժություն

011401.00.06

011401.00.07

Մասնագիտական մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

02 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ

021 ԱՐՎԵՍՏ

0211 Տեսալսողական արվեստ և մեդիաարվեստ

021101.00.6

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021102.00.6

021102.00.7

Մեդիաարվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021103.00.6

021103.00.7

Կինոարվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0212 Դիզայն

021201.00.6

021201.00.7

Դիզայն

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0213 Կերպարվեստ

021301.00.6

021301.00.7

Կերպարվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0214 Կիրառական արվեստ

021401.00.6

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0215 Երաժշտական արվեստ և կատարողական արվեստ

021501.00.6

021501.00.7

Երաժշտական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021502.00.6

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021503.00.6

021503.00.7

Թատերական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021504.00.6

021504.00.7

Պարարվեստի ռեժիսուրա

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0218 Միջոլորտային մասնագիտություններ

021801.00.6

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

Արվեստի տեսության և պատմության բակալավր

Արվեստի տեսության և պատմության մագիստրոս

022 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0221 Կրոնագիտություն և աստվածաբանություն

022101.00.6

022101.00.7

Կրոնագիտություն

Կրոնագիտության բակալավր

Կրոնագիտության մագիստրոս

022102.00.6

022102.00.7

Աստվածաբանություն

Աստվածաբանության բակալավր

Աստվածաբանության մագիստրոս

0222 Պատմություն և հնագիտություն

022201.00.6

022201.00.7

Պատմություն

Պատմության բակալավր

Պատմության մագիստրոս

022202.00.6

022202.00.7

Հնագիտություն

Պատմության բակալավր

Պատմության մագիստրոս

0223 Փիլիսոփայություն և բարոյագիտություն

022301.00.6

022301.00.7

Փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության բակալավր

Փիլիսոփայության մագիստրոս

022302.00.7

Բարոյագիտություն

Փիլիսոփայության մագիստրոս

0228 Միջոլորտային մասնագիտություններ

022801.00.6

022801.00.7

Արևելագիտություն

Արևելագիտության բակալավր

Արևելագիտության մագիստրոս

022802.00.6

022802.00.7

Կովկասագիտություն

Կովկասագիտության բակալավր

Կովկասագիտության մագիստրոս

022803.00.7

Հայագիտություն

Հայագիտության մագիստրոս

022804.00.6

022804.00.7

Մարդաբանություն

Մարդաբանության բակալավր

Մարդաբանության մագիստրոս

023 ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0231 Բանասիրություն

023101.00.6

023101.00.7

Հայոց լեզու և գրականություն

Բանասիրության բակալավր

Բանասիրության մագիստրոս

023102.00.6

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

Բանասիրության բակալավր

Բանասիրության մագիստրոս

0232 Լեզվաբանություն

023201.00.6

023201.00.7

Լեզվաբանություն

Բանասիրության բակալավր

Բանասիրության մագիստրոս

03 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

031 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0311 Տնտեսագիտություն

031101.00.6

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

0312 Քաղաքագիտություն

031201.00.6

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

Քաղաքագիտության բակալավր

Քաղաքագիտության մագիստրոս

0313 Հոգեբանություն

031301.00.6

031301.00.7

Հոգեբանություն

Հոգեբանության բակալավր

Հոգեբանության մագիստրոս

0314 Սոցիոլոգիա

031401.00.6

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

Սոցիոլոգիայի բակալավր

Սոցիոլոգիայի մագիստրոս

0315 Մշակութաբանություն

031501.00.6

031501.00.7

Մշակութաբանություն

Մշակութաբանության բակալավր

Մշակութաբանության մագիստրոս

0318 Միջոլորտային մասնագիտություններ

031801.00.6

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերությունների բակալավր

Միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս

031802.00.6

031802.00.7

Ագրոէկոնոմիկա

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

031803.00.7

Եվրոպագիտություն

Եվրոպագիտության մագիստրոս

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

Հասարակայնության հետ կապերի մագիստրոս

032 ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0321 Լրագրություն

032101.00.6

032101.00.7

Լրագրություն

Լրագրության բակալավր

Լրագրության մագիստրոս

0322 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ և արխիվավարություն

032201.00.6

032201.00.7

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

Տեղեկատվական գիտությունների բակալավր

Տեղեկատվական գիտությունների մագիստրոս

032202.00.6

032202.00.7

Արխիվավարություն

Տեղեկատվական գիտությունների բակալավր

Տեղեկատվական գիտությունների մագիստրոս

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

041 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

0411 Հաշվապահություն և հարկային գործ

041101.00.6

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

0412 Ֆինանսներ

041201.00.6

041201.00.7

Ֆինանսներ

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

0413 Կառավարում և վարչարարություն

041301.00.6

041301.00.7

Կառավարում

Կառավարման բակալավր

Կառավարման մագիստրոս

0414 Շուկայագիտություն

041401.00.6

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

Կառավարման բակալավր

Կառավարման մագիստրոս

0418 Միջոլորտային մասնագիտություններ

041801.00.6

041801.00.7

Ագրոբիզնես

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

042 ԻՐԱՎՈՒՆՔ

0421 Իրավունք

042101.00.6

042101.00.7

Իրավագիտություն

Իրավագիտության բակալավր

Իրավագիտության մագիստրոս

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

051 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0511 Կենսաբանություն

051101.00.6

051101.00.7

Կենսաբանություն

Կենսաբանության բակալավր

Կենսաբանության մագիստրոս

0512 Կենսաքիմիա և կենսաֆիզիկա

051201.00.6

051201.00.7

Կենսաքիմիա

Կենսաբանության բակալավր

Կենսաբանության մագիստրոս

051202.00.6

051202.00.7

Կենսաֆիզիկա

Կենսաբանության բակալավր

Կենսաբանության մագիստրոս

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

0521 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

052101.00.6

052101.00.7

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

Շրջակա միջավայրի բակալավր

Շրջակա միջավայրի մագիստրոս

0522 Շրջակա միջավայր

052201.00.6

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Շրջակա միջավայրի բակալավր

Շրջակա միջավայրի մագիստրոս

053 ՔԻՄԻԱ

0531 Քիմիա

053101.00.6

053101.00.7

Քիմիա

Քիմիայի բակալավր

Քիմիայի մագիստրոս

054 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ

0541 Երկրաբանություն

054101.00.6

054101.00.7

Երկրաբանություն

Երկրաբանության բակալավր

Երկրաբանության մագիստրոս

0542 Աշխարհագրություն

054201.00.6

054201.00.7

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրության բակալավր

Աշխարհագրության մագիստրոս

055 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0551 Ֆիզիկա

055101.00.6

055101.00.7

Ֆիզիկա

Ֆիզիկայի բակալավր

Ֆիզիկայի մագիստրոս

055102.00.6

055102.00.7

Ռադիոֆիզիկա

Ֆիզիկայի բակալավր

Ֆիզիկայի մագիստրոս

055103.00.7

Աստղագիտություն

Ֆիզիկայի մագիստրոս

056 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

0561 Մաթեմատիկա

056101.00.6

056101.00.7

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի բակալավր

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

0562 Վիճակագրություն

056201.00.6

056201.00.7

Վիճակագրություն

Վիճակագրության բակալավր

Վիճակագրության մագիստրոս

0568 Միջոլորտային մասնագիտություններ

056801.00.6

056801.00.7

Մեխանիկա

Մեխանիկայի բակալավր

Մեխանիկայի մագիստրոս

056802.00.6

056802.00.7

Ֆինանսական մաթեմատիկա

Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր

Ֆինանսական մաթեմատիկայի մագիստրոս

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

061 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

0611 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

061101.00.6

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061102.00.6

061102.00.7

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061103.00.6

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061104.00.6

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061105.00.6

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

0619 Համակարգչային անվտանգություն

061901.00.6

061901.00.7

Տեղեկատվական անվտանգություն

Տեղեկատվական անվտանգության բակալավր

Տեղեկատվական անվտանգության մագիստրոս

07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

0711 Քիմիական տեխնոլոգիա

071101.00.6

071101.00.7

Քիմիական տեխնոլոգիա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0712 Շրջակա միջավայրի պահպանություն

071201.00.6

071201.00.7

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071202.00.6

071202.00.7

Կենսագործունեության անվտանգություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա

071301.00.6

071301.00.7

Էներգետիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071302.00.6

071302.00.7

Էլեկտրատեխնիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում

071401.00.6

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071402.00.6

071402.00.7

Ավտոմատացում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071403.00.6

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն

071501.00.6

071501.00.7

Մետալուրգիա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071502.00.6

071502.00.7

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071503.00.6

071503.00.7

Մեքենագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071504.00.6

071504.00.7

Էներգետիկական մեքենաշինություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071505.00.6

071505.00.7

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071506.00.6

071506.00.7

Սարքաշինություն և չափագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0716 Ցամաքային և օդային փոխադրամիջոցներ

071601.00.6

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071602.00.6

071602.00.7

Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071603.00.6

071603.00.7

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071604.00.6

071604.00.7

Զենիթահրթիռային համալիրներ

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0718 Միջոլորտային մասնագիտություններ

071801.00.6

071801.00.7

Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071802.00.6

071802.00.7

Արդյունաբերական ճարտարագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

072101.00.6

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Տեխնոլոգիայի բակալավր

Տեխնոլոգիայի մագիստրոս

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն

072301.00.6

072301.00.7

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

Տեխնոլոգիայի բակալավր

Տեխնոլոգիայի մագիստրոս

0724 Ընդերքաբանություն

072401.00.6

072401.00.7

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

072402.00.6

072402.00.7

Օգտակար հանածոների հարստացում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն

073101.00.6

073101.00.7

Ճարտարապետություն

Ճարտարապետության բակալավր

Ճարտարապետության մագիստրոս

073102.00.6

073102.00.7

Քաղաքային տնտեսություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն

073201.00.6

073201.00.7

Շինարարություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն

081101.00.6

081101.00.7

Ագրոնոմիա

Գյուղատնտեսության բակալավր

Գյուղատնտեսության մագիստրոս

081102.00.6

081102.00.7

Անասնաբուծություն

Գյուղատնտեսության բակալավր

Գյուղատնտեսության մագիստրոս

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

0821 Անտառային տնտեսություն

082101.00.6

082101.00.7

Անտառային տնտեսություն

Անտառային տնտեսության բակալավր

Անտառային տնտեսության մագիստրոս

083 ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

0831 Ձկնային տնտեսություն

083101.00.6

083101.00.7

Ձկնային տնտեսություն

Ձկնային տնտեսության բակալավր

Ձկնային տնտեսության մագիստրոս

084 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

0841 Անասնաբուժություն

084101.00.6

084101.00.7

Անասնաբուժություն

Անասնաբուժության բակալավր

Անասնաբուժության մագիստրոս

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

0911 Ստոմատոլոգիա

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

Բժիշկ-ստոմատոլոգ

0912 Բժշկություն

091201.00.7

Բուժական գործ

Բժիշկ

091202.00.7

Բուժական գործ զինված ուժերում

Բժիշկ

0916 Ֆարմացիա

091601.00.6

091601.00.7

Ֆարմացիա

Ֆարմացիայի բակալավր

Ֆարմացիայի մագիստրոս

0918 Միջոլորտային մասնագիտություններ

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

Հանրային առողջապահության մագիստրոս

092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

0923 Սոցիալական աշխատանք

092301.00.6

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական աշխատանքի բակալավր

Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս

10 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՍԵՐՎԻՍ)

101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1014 Սպորտ

101401.00.6

101401.00.7

Սպորտ

Սպորտի բակալավր

Սպորտի մագիստրոս

1015 Զբոսաշրջություն

101501.00.6

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջության բակալավր

Զբոսաշրջության մագիստրոս

1018 Միջոլորտային մասնագիտություններ

101801.00.6

101801.00.7

Սերվիս

Սերվիսի բակալավր

Սերվիսի մագիստրոս

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1031 Ռազմական գործ

103101.00.6

Ստորաբաժանումների կառավարում

Ռազմական կառավարման բակալավր

103101.00.7

Միավորումների և զորամասերի կառավարում

Ռազմական կառավարման մագիստրոս

1032 Անձի իրավունքի և սեփականության պաշտպանություն

103201.00.6

103201.00.7

Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

Անվտանգության ծառայության բակալավր

Անվտանգության ծառայության մագիստրոս

103202.00.6

103202.00.7

Ոստիկանական գործ

Ոստիկանության բակալավր

Ոստիկանության մագիստրոս

104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ

104101.00.6

104101.00.7

Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում

Տրանսպորտային ծառայության բակալավր, օդաչու

Տրանսպորտային ծառայության մագիստրոս, օդաչու

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան