Համարը 
N 90-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.02.18/8(1097).1 Հոդ.111.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.02.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.02.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.02.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱ ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 327-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 փետրվարի 2015 թվականի N 90-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱ ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 327-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 29-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի ցանկը, որոնց ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք և արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արգելված է` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) վտանգավոր թափոնների ցանկը, որոնց ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածք կամ որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ այլ երկրներից Հայաստանի Հանրապետություն արգելվում է` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) ջրային կենսաբանական պաշարների որսի միջոցների ցանկը, որոնց ներմուծումն արգելված է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) գրենլանդական փոկերից և դրանց ձագերից պատրաստված արտադրանքի ցանկը, որոնց ներմուծումն արգելված է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ցանկը, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման և ներմուծման դեպքում` համաձայն N 5 հավելվածի.

6) վտանգավոր թափոնների ցանկը, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման և (կամ) ներմուծման դեպքում` համաձայն N 6 հավելվածի.

7) վայրի կենդանիների և առանձին վայրի բույսերի ցանկը, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում` համաձայն N 7 հավելվածի.

8) թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ցանկը, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման և ներմուծման դեպքում՝ համաձայն N 8 հավելվածի.

9) սույն որոշմամբ հաստատված ապրանքատեսակների լիցենզիայի և լիցենզիա ստանալու համար ներկայացվող հայտի ձևերը` համաձայն N 9 հավելվածի:

2. Սահմանել, որ`

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածք թափոնների ներմուծումը և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դրանց արտահանումը ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակներով արգելվում է.

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածք թափոնների ներմուծումը թաղման կամ վնասազերծման նպատակով արգելվում է.

3) սույն որոշմամբ սահմանված ապրանքատեսակների ներմուծման և արտահանման լիցենզիաները տրամադրվում կամ լիցենզիաների տրամադրումը մերժվում է փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 2 հավելվածի 2.1, 2.3, 2.6, 2.8 և 2.13-րդ կետերով սահմանված ապրանքատեսակների արտահանման և ներմուծման համար տրվում է մեկանգամյա լիցենզիա՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 4 հավելվածով սահմանված կարգով` հաշվի առնելով սույն որոշման 2-րդ կետի 4-6-րդ ենթակետերով նախատեսված առանձնահատկությունները.

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 2 հավելվածի 2.7-րդ կետով սահմանված ապրանքատեսակների արտահանման և ներմուծման առանձնահատկությունները կարգավորվում են «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 1281-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով.

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 2 հավելվածի 2.8-րդ կետով սահմանված ապրանքատեսակների լիցենզավորման ընթացքում հիմք են ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 71-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 72-Ն որոշումներով, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի N 134 որոշմամբ հաստատված հավելվածի 2.8-րդ կետով հաստատված հազվագյուտ և անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանիների ու բույսերի տեսակները.

7) սույն որոշման 1-ին կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված ապրանքատեսակների ներմուծման և արտահանման լիցենզիաների ձևակերպման համար հայտատուն, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 4 հավելվածի 12-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերից և տեղեկություններից, լրացուցիչ լիազոր մարմին է ներկայացնում համապատասխան պայմանագրի պատճենն այն դեպքում, երբ հայտատուն հանդես է գալիս որպես առևտրային միջնորդ.

8) սույն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված ապրանքատեսակների ներմուծման և արտահանման լիցենզիաների ձևակերպման համար, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 4 հավելվածի 12-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերից և տեղեկություններից, հայտատուն լրացուցիչ լիազոր մարմին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

ա. պետական իրավասու մարմնի համաձայնությունը (գրավոր տեսքով), որի տարածք ներմուծվում են թափոնները` ըստ Բազելի կոնվենցիայի (Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից թափոնների արտահանման դեպքում),

բ. ապրանք արտահանողի և արտադրողի կամ ներմուծողի և սպառողի միջև պայմանագրի պատճենը, այն դեպքում, երբ հայտատուն հանդես է գալիս որպես միջնորդ,

գ. փոխադրման պայմանագրի պատճենը և արտահանողի ու թափոնների հեռացման համար պատասխանատու անձի միջև պայմանագրի պատճենը, որում խոսվում է այդ թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ օգտագործման մասին,

դ. Բազելի կոնվենցիայի պահանջներին համապատախան թափոնների անդրսահմանային փոխադրման մասին ծանուցում (3 օրինակից),

ե. Բազելի կոնվենցիայի պահանջներին համապատախան թափոնների փոխադրման մասին փաստաթուղթ,

զ. ներմուծված թափոնների օգտագործման համար առկա տեխնիկական (տեխնոլոգիական) հնարավորությունների մասին տեղեկատվություն.

9) սույն որոշման 1-ին կետի 8-րդ ենթակետով սահմանված ապրանքատեսակների ներմուծման և արտահանման լիցենզիաների ձևակերպման համար, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 4 հավելվածի 12-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերից և տեղեկություններից, հայտատուն լրացուցիչ լիազոր մարմին է ներկայացնում թունավոր նյութի և տեխնոլոգիական պրոցեսի նկարագիրը, որտեղ օգտագործվում է ներմուծվող թունավոր նյութը.

10) սույն որոշման շրջանակներում չկարգավորվող թափոնների անդրսահմանային փոխադրումների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Վտանգավոր թափոնների երկրից երկիր տեղափոխման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» Բազելի կոնվենցիային և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ցանկը հաստատելու և ներմուծման ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները) սահմանելու մասին» N 327-Ն որոշման 1-ին կետը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. փետրվարի 11
Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

1. Ց Ա Ն Կ

 

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ

 

Նյութերի քիմիական անվանումն
ըստ խմբերի

Նյութերի
քիմիական
բանաձևը

Արտաքին
տնտեսական
գործունեության
ապրանքային
անվանացանկի
(ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ)
ծածկագիրը

Խումբ I. Քլորֆտորածխածիններ

Տրիքլորֆտորմեթան

CFCL3

2903 77 100 0

Դիքլորդիֆտորմեթան

CF2CL2

2903 77 200 0

Տրիքլորտրիֆտորէթան

C2F3CL3 

2903 77 300 0

Դիքլորտետրաֆտորէթան

C2F4 CL2

2903 77 400 0

Քլորպենտաֆտորէթան

C2F5 CL

2903 77 500 0

Խումբ II. Հալոններ

Բրոմքլորդիֆտորմեթան

CF2BrCL

2903 76 100 0

Բրոմտրիֆտորմեթան

CF3Br

2903 76 200 0

Դիբրոմտետրա-ֆտորէթան

C2F4Br2

2903 76 900 0

Խումբ III. Այլ քլորֆտորածխածիններ

Քլորտրիֆտորմեթան

CF3 CL

2903 77 900 0

Պենտաքլորֆտորէթան

C2FCL5

2903 77 900 0

Տետրաքլորդիֆտորէթան

C2F2CL4

2903 77 900 0

Հեպտաքլոր-ֆտորպրոպան

C3FCL7

2903 77 900 0

Հեքսաքլորդի-ֆտորպրոպան

C3F2CL6

2903 77 900 0

Պենտաքլորտրի-ֆտորպրոպան

C3F3CL5

2903 77 900 0

Տետրաքլորտետրա-ֆտորպրոպան

C3F4Cl4

2903 77 900 0

Տրիքլորպենտա-ֆտորպրոպան

C3F5 CL3

2903 77 900 0

Դիքլորհեքսա-ֆտորպրոպան

C3F6 CL2

2903 77 900 0

Քլորհեպտա-ֆտորպրոպան

C3F7 CL

2903 77 900 0

Խումբ IV. Ածխածնի տետրաքլորիդ

Տետրաքլորմեթան

CCL4

2903 14 000 0

Խումբ V. 1,1,1-տրիքլորէթան

1,1,1-տրիքլորէթան (մեթիլքլորոֆորմ)

C2H3CL3

2903 19 100 0

Խումբ VI. Հիդրոբրոմֆտորածխածիններ

Դիբրոմֆտորմեթան

CHFBr2

2903 79 210 0

Բրոմդիֆտորմեթան

CHF2Br

2903 79 210 0

Բրոմֆտորմեթան

CH2FBr

2903 79 210 0

Տետրաբրոմֆտորէթան

C2HFBr4

2903 79 210 0

Տրիբրոմֆտորէթան

C2HF2Br3

2903 79 210 0

Դիբրոմտրիֆտորէթան

C2HF3Br2

2903 79 210 0

Բրոմտետրաֆտորէթան

C2HF4Br

2903 79 210 0

Տրիբրոմֆտորէթան

C2H2FBr3

2903 79 210 0

Դիբրոմդիֆտորէթան

C2H2F2Br2

2903 79 210 0

Բրոմտրիֆտորէթան

C2H2F3Br

2903 79 210 0

Դիբրոմֆտորէթան

C2H3FBr2

2903 79 210 0

Բրոմդիֆտորէթան

C2H3F2Br

2903 79 210 0

Բրոմֆտորէթան

C2H4FBr

2903 79 210 0

Հեքսաբրոմ-ֆտորպրոպան

C3HFBr6

2903 79 210 0

Պենտաբրոմդի-ֆտորպրոպան

C3HF2Br5

2903 79 210 0

Տետրաբրոմտրի-ֆտորպրոպան

C3HF3Br4

2903 79 210 0

Տրիբրոմտետրա-ֆտորպրոպան

C3HFBr3

2903 79 210 0

Դիբրոմպենտա-ֆտորպրոպան

C3HF5Br2

2903 79 210 0

Բրոմհեքսա-ֆտորպրոպան

C3HF6Br

2903 79 210 0

Պենտաբրոմ-ֆտորպրոպան

C3H2FBr5

2903 79 210 0

Տետրաբրոմդի-ֆտորպրոպան

C3H2F2Br4

2903 79 210 0

Տրիբրոմտրի-ֆտորպրոպան

C3 H2F3Br3

2903 79 210 0

Դիբրոմտետրա-ֆտորպրոպան

C3H2F4Br2

2903 79 210 0

Բրոմպենտա-ֆտորպրոպան

C3H2F5Br

2903 79 210 0

Տետրաբրոմ-ֆտորպրոպան

C3H3FBr4

2903 79 210 0

Տրիբրոմդի-ֆտորպրոպան

C3H3F2Br3

2903 79 210 0

Դիբրոմտրի-ֆտորպրոպան

C3H3F3Br2

2903 79 210 0

Բրոմտետրա-ֆտորպրոպան

C3H3F4Br

2903 79 210 0

Տրիբրոմֆտորպրոպան

C3H4FBr3

2903 79 210 0

Դիբրոմդիֆտորպրոպան

C3H4F2Br2

2903 79 210 0

Բրոմտրիֆտորպրոպան

C3H4F3Br

2903 79 210 0

Դիբրոմֆտորպրոպան

C3H5FBr2

2903 79 210 0

Բրոմդիֆտորպրոպան

C3H5F2Br

2903 79 210 0

Բրոմֆտորպրոպան

C3H6 FBr

2903 79 210 0

Բրոմքլորմեթան

CH2 BrCl

2903 79 900 0

Մեթիլբրոմիդ

CH3Br

2903 39 110 0

 

2. Ց Ա Ն Կ

 

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ՈՐՈՆՔ ԿՊԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 6-ՐԴ ԽՄԲՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԿԱՄ ՍՈՒՅՆ ՑԱՆԿԻ 1-ԻՆ ԿԵՏՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՈՐԵՎԷ ՆՅՈՒԹԵՐ

 

 

Ապրանքատեսակի անվանումը

Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

1.

Սառնագենտ խառնուրդներ

3824 71 000 0-ից
3824 72 000 0-ից
3824 74 000 0-ից
3824 79 000 0-ից

2.

Օդորակիչներ և ջերմային պոմպեր

8415 10
8415 81 00
8415 82 000
8418 61 00
8418 69 000-ից

3.

Սառնարաններ

8418 10 200
8418 10 800
8418 50-ից
8418 69 000-ից

4.

Սառույց արտադրող սարքավորումներ, կաթի սառեցման համակարգեր

8418-ից
8419-ից

5.

Սառցեխցիկներ

8418 10 200
8418 10 800
8418 30 200
8418 30 800
8418 40 200
8418 40 800
8418 50-ից
8418 69 000-ից

6.

Օդի չորացուցիչներ

8418 69 000-ից
8479 89 970 1-ից
8479 89 970 8-ից

7.

Փրփրացված ջերմամեկուսիչ սալիկներ, վահանակներ, խողովակների ծածկույթներ, որոնց արտադրության ժամանակ որպես փրփրացնող գոլորշիչներ են օգտագործվել օզոնաքայքայիչ տարրեր պարունակող նյութեր

3921 11 000 0-ից
3921 19 000 0-ից

8.

Պոլիեթերային(պոլիոլային) կոմպոնենտներ, միացություններ փրփրացված պոլիուրեթանի արտադրության համար (կոմպոնենտ A)

3907 20 200 1-ից
3907 20 200 9-ից

9.

Շարժական կրակմարիչներ

8424 10 000 0-ից

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ԿԱՄ ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է

 

Թափոնի
տեսակի
ծածկագիրը՝ ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Թափոնի տեսակի անվանումը

Թափոնի տեսակի ծածկագիրը`
ըստ «Վտանգավոր թափոնների երկրից երկիր տեղափոխման
նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» Բազելի
կոնվենցիայի դասակարգման

Թափոնի տեսակի
ծածկագիրը` ըստ
Տնտեսական
համագործակցության և զարգացման
կազմակերպության
դասակարգման7

Պոտենցիալ վտանգավոր
թափոնների տեսակների
բաղադրիչ
տարրերի ծածկագիրը`
ըստ Տնտեսական
համագործակ-ցության և զարգացման
կազմակեր-պության
դասակարգ-ման

A և B
թափոնների
միացյալ
ցանկը

Y կարգավորող
թափոնների
հիմնական
ցանկը

2805 40-ից
7204-ից
7404 00-ից

 


7503 00-ից


7602 00-ից
7802 00 000 0-ից
7902 00 000 0-ից
8002 00 000 0-ից
8101 97 000 0-ից
8102 97 000 0-ից
8103 30 000 0-ից
8104 20 000 0-ից
8105 30 000 0-ից
8106 00 100 0-ից
8107 30 000 0-ից
8108 30 000 0-ից
8109 30 000 0-ից
8110 20 000 0-ից
8111 00 190 0-ից
8112 13 000 0-ից
8112 22 000 0-ից
8112 52 000 0-ից
8112 92 100 0-ից
8112 92 210 1-ից
8112 92 210 9-ից
8113 00 400 0-ից

8104 20 000 0-ից
8104 30 000 0-ից
8104 90 000 0-ից

Թափոններ, որոնց կազմում որպես բաղադրիչ մաս կամ որպես աղտոտիչ մտնում են հետևյալ նյութերից ցանկացածը

մկնդեղ, մկնդեղի միացություններ

սնդիկ, սնդիկի միացություններ (բացառությամբ սնդիկային լամպերի, լյումինեսցենտային փողերի)3

 

 

 

 

 

 

 


Մագնեզիումի փոշի

 А1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10

 

 

 


Y24Y29

 

 

 


AA0902

AA100

 

 

 


C8C16

2620 91 000 0-ից

Ապակու և մետալուրգիական
արտադրության փոշի, որը
պարունակում է բերիլիում
և դրա միացությունները

 

Y20

   

2620 29 000 0-ից

Կապար և դրա միացությունները պարունակող փոշի

 

Y31

   

2620 99 950 9-ից

Վանադիումի
միացություններ
պարունակող փոշի

       

2620-ից
2837-ից

Գալվանական նստվածքներ

A1050

Y17, Y7,
Y21, Y22,
Y23,Y26,
Y33

AA120

 

2620-ից

Խարամ, մոխիր և մնացորդներ (բացի սև մետաղների արտադրության թափոններից), որոնք պարունակում են մետաղներ, արսեն կամ դրանց միացությունները, այդ թվում՝

մետաղական մնացորդներ և մնացորդներ, որոնք բաղկացած են թվարկված նյութերից ցանկացածի համահալվածքներից՝

արսեն, բերիլիում

կապար, սնդիկ

մանգանի շլամներ՝ մանգանի երկօքսիդի էլեկտրոլիտիկ արտադրությունից

պղնձի արտադրության արսենային սորախցուկ

անագի արսենակալիումային արտադրության սորախցուկ

կապարի արսենատակալցիումային արտադրության թափոններ

սելենասնդիկային շլամ՝ ծծմբական թթվի արտադրությունից

կապարի, նիկելի, կադմիումի հիդրօքսիդների շլամ

քլորային ալյումինի թափոններ՝ ացետոֆենոնի խառնուկով

 

 

 

 

 

 

 

 А1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А1030

 


А1030

 

12

 


А1030

 

 

 

 

 

 

 

 Y20, Y24,

Y29, Y31

 

 

 

 

 

 

Y24

 


Y24

 

 

Y24

 Y25, Y29

Y31, Y26

Y15

   

2620 21 000 0-ից
2710-ից
3811 11-ից

Էթիլացված բենզինի շլամներ կամ էթիլացված հակաճայթյունային խառնուրդի շլամներ

շլամ (մոխրաջուր), փոշի և նստվածքներ՝ ցինկի մշակումից հետո

մոխիր՝ մեկուսացված պղնձալարի այրումից

А3030

 А1070

 


 

А1090

Y31

   

3825 50 000 0-ից

Մետաղների խածատման բանեցված լուծույթներ, հիդրավլիկ հեղուկներ, արգելակման հեղուկներ և հակասառիչներ

А1060

Y17

AA130

 

7902 00 000 0-ից

Ցինկային մնացորդներ,
որոնք պարունակում են
կապար և կադմիում4

А1080

Y26

GA240

 

3825 69 000 0-ից

Պղնձի մաքրման և
անջատման էլեկտրոլիտիկ
պրոցեսներից առաջացած
էլեկտրոլիտի բանեցված
լուծույթներ

A1110

Y34
Y35

 

C23
C24

3825 50 000 0-ից

Պղինձ պարունակող
բանեցված, խածարված
լուծույթներ

A1130

Y22

AA130

C6

8548 10-ից

Չմասնատված տեսքով
բանեցված կապարաթթվային
էլեկտրակուտակիչներ

A1160

Y31

AA170

C18

7001 00 100 0

Կատոդաճառագայթային
խողովակների ապակու
թափոններ և ակտիվ ծածկ
ունեցող ապակու թափոնների այլ տեսակներ

А2010

 

АВ040

 

2524-ից
6812-ից

Մանրաթելի և փոշու
տեսքով ազբեստի թափոններ

A2050

Y36

RB010

C25

6811 40 000 0-ից

Իրեր ասբոցեմենտից, թաղանթանյութի թելքերով ցեմենտից կամ համանման նյութերից, որոնք պարունակում են բանեցված ասբեստ

       

7019-ից

Ապակե թելքերի թափոններ, որոնք իրենց
ֆիզիկաքիմիական
բնութագրով
համապատասխանում են
ասբեստին

   

RB020

 

8539-ից
8540-ից

Օգտագործված սնդիկային
լամպեր և
լյումինեսցենտային փողեր

 

Y29

AA100

C16

3802-ից
2818-ից
3824-ից
2842-ից

Ավելի քան 50%-ով
բանեցված սորբենտներ`
արսինի կամ ֆոսֆինի
խառնուրդով

 

Y24

 

C8

2621-ից

Թափոնների այրման սարքավորումներից առաջացած խարամ և մոխիր (ներառյալ թռչող մոխիր և փոշի)

 

Y18

   

2621-ից

Պիրոլիզի սարքավորումների
խարամ և մոխիր

 

Y11

   

2713 90-ից

3825-ից

Նավթային կոքսի և
բիթումի արտադրության կամ վերամշակման թափոններ (բացառությամբ պիրոլիզային խեժի), այդ թվում՝

А3010,

 

 

А3030,
А3190

Y11,
Y39

AC010

 

 

RА020

 
 

թթվային խեժ, թթվային խայծղան

 

Y11

   
 

յուղերի մաքրումից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, խեժացած սուլֆացված միացություններ

 

Y11

   
 

սուլֆանատային զոդաձողերի արտադրությունից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, ծանր օրգանական սուլֆանատներ

 

Y11

   
 

արոմատիկ
ածխաջրածինների մաքրումից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, արոմատիկ միացություններ, սուլֆաթթուներ

 

Y11

   
 

պարաֆինների մաքրումից առաջացած թթվային գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբական թթու, օրգանական միացություններ

 

Y11

   
 

կոքսաքիմիական արտադրության բենզոլի բազմաթորման արտադրամասի սուլֆատային բաժանմունքի թթվային խեժ

 

Y11

   
 

թթվային խեժերի վերամշակումից առաջացած մնացորդներ

 

Y11

   
 

կոքսային և գազային գործարանների շլամներ

 

Y39

   

2710-ից

Բանեցված նավթամթերք, այդ թվում՝

А3020, А3040, А4060,
А3180

Y8,
Y9,
Y10

   
 

նավթամթերք՝ ջրային էմուլսիաների կամ ջրի հետ խառնուրդների տեսքով

А4060

Y9

   
 

նավթամթերք՝ բաք–պահեստարանների ապարախյուսի (շլամ) տեսքով

       
 

նավթամթերք, ինչը որպես առաջնային արտադրանք պիտանի չէ հետագա օգտագործման համար

А3020, А3040

Y8

   

2710 91 000 0-ից

բանեցված նավթամթերք՝
պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ), պոլիքլորացված տերֆենիլներ (ՊՔՏ) կամ պոլիբրոմացված բիֆենիլներ (ՊԲԲ) պարունակող

А3180

Y10

RA010

С32

2710-ից
3811 11-ից

Կապարային
հակադետոնատորներ
պարունակող թափոններ

A3030

 

RC030

 

0511 99 100 0-ից
4101-4103-ից
4301-ից
4115 20 000 0-ից

Մորթու կամ կաշվի հումքի
թափոններ, որոնք
պարունակում են մարդու և
կենդանիների վարակիչ
հիվանդությունների
հարուցիչներ

A3110

Y21
Y4

 

C3
C34
C35

3101 00 000 0-ից
3825 61 000 0-ից

Թափոններ, որոնք
պարունակում են օրգանական ֆոսֆորային
միացություններ

A3130

Y37

AC200

C26

2903-ից
3825 61 000 0-ից

ֆտորօրգանական միացությունների թափոններ

 

Y45

   

2915, 2916-ից
2917, 2918-ից

Քլորօրգանական թթվի
արտադրության թափոններ

 

Y45

   

3825 61 000 0-ից
3825-ից

Չհալոգենացված օրգանական
լուծիչների և դրանց
խառնուրդների թափոններ

A3140

Y42

   

3825 41 000 0-ից

Հալոգենացված օրգանական լուծիչների և դրանց խառնուրդների թափոններ

A3150

Y41

AC220

C41

2710 91 000 0-ից
3825-ից

Պոլիքլորացված դիֆենիլներ(ՊՔԴ), պոլիքլորացված տերֆենիլներ (ՊՔՏ), պոլիքլորացված նաֆթալիններ (ՊՔՆ) կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ(ՊԲԴ)՝ ներառյալ ցանկացած այլ պոլիբրոմացված 50 մգ/կգ և ավելի կոնցենտրացիա ունեցող համանման միացություններ պարունակող կամ դրանցով աղտոտված իրերի և նյութերի թափոններ

A3180

Y10

RA010

C32

3825-ից

Թափոններ` խեժանման նստվածքի տեսքով (բացի ասֆալտային կապակցանյութերից), որը գոյանում է օրգանական նյութերի մաքրազտման, թորման կամ ցանկացած պիրոլիտիկ մշակման արդյունքում

A3190

Y11

RA020

 

2706 00 000 0-ից

Խեժանման նստվածքներ (թերթաքարերի վերամշակման թափոններ)՝ ֆենոլ պարունակող

       
 

Ռետինե թափոններ հետևյալ նյութերից, եթե դրանք խառնված չեն այլ թափոններին՝ ներառյալ

B3040

     

4012 20 000-ից

Օդաճնշական անվադողեր և դողածածկեր՝ օգտագործված

В3040,

В3140

 

GK020

 

4013-ից

մաշված կամերաներ

В3140

 

GK020

 

4017 00 000 0-ից

պինդ ռետինի թափոններ(օրինակ` էբոնիտ)

B3040

 

GK030

 
 

Թափոններ, որոնք պարունակում են կամ աղտոտված են ստորև բերված նյութերով

A4110

     

3825-ից

Պոլիքլորացված դիբենզոֆուրանի ցանկացած անալոգ

 

Y43

RC010

C49

3825-ից

Պոլիքլորացված դիբենզոդիօքսինի ցանկացած անալոգ

 

Y44

RC020

C50

 

Պոլիքլորացված կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ պարունակող նյութերով աղտոտված փաթեթավորման տարաների և կոնտեյներների թափոններ

A4130

     

3915-ից
3923-ից

պլաստմասսաներից

       

4401 39-ից
4415-ից

փայտից

       

4707-ից
4819-ից

թղթից և ստվարաթղթից

       

7010-ից

ապակուց` բացառությամբ ապակյա ջարդոնի

       

7204-ից

սև մետաղներից

       

5701 90-ից
5702 32-ից
5702 42-ից
5702 50 3100-ից
5702 50 390-ից
5702 92 100 0-ից
5702 92 900 0-ից
5703 20-ից
5703 30-ից
5705 00 300 0-ից

Քիմիական տեքստիլ նյութերից հատակի ծածկույթների թափոններ

       

3006 92 000 0-ից
3824 90 610-ից
2106 90 980 3-ից
2901-294200 000 0-ից

Դեղագործական արտադրանքի արտադրության, պատրաստման և օգտագործման թափոններ՝ ներառյալ պիտանիության ժամկետը լրացած դեղամիջոցները4 , այդ թվում` կենդանիների բուժման համար նախատեսված

A4010

Y2
Y3

AD010

C33

3825 30 000 0-ից

Կլինիկական և դրա հետ կապված թափոններ, (բժշկական, անասնաբուժական կամ այլ համանման գործունեության թափոններ. թափոններ, որոնք գոյանում են հիվանդանոցներում կամ այլ հաստատություններում պացիենտների հետազոտության, բուժման կամ գիտահետազոտական աշխատանքների ժամանակ)

A4020

Y1
Y3

 

C33
C35

3808-ից
3825 61 000 0-ից

Բիոցիդների և ֆիտոդեղագործական պատրաստուկների արտադրության և կիրառման թափոններ՝ ներառյալ ստանդարտին չհամապատասխանող պեստիցիդներ և հերբիցիդներ` պիտանիության ժամկետը լրացած5  կամ նախնական օգտագործման համար ոչ պիտանի

A4030

Y4

AD020

C34

3825 61 000 0-ից

Բույսերի մշակման և վնասատուներից պաշտպանության միջոցների արտադրության թափոններ

 

Y45

   
 

Փայտանյութի քիմիական կոնսերվանտների արտադրության և կիրառման թափոններ6 (բացառությամբ սնդիկի միացությունների)

A4040

Y5

AD030

 

2707 91 000 0

կրեոզոտային յուղ

       

2713 20 000 0

բիթումային մածուկներ

       

2826 19 100 0

ֆտորական նատրիում

       

2826 90 800 0

սիլիկոֆտորական նատրիում

       

2833 25 000 0

պղնձարջասպ

       

2908 99-ից

նատրիումի դինիտրոֆենոլյատ

       

2707 99

անտրացենային յուղ

       

2714 90 000-ից

փայտակոճերի տոգորման թերթաքարային յուղ

       

28 խմբից
29 խմբից
3825-ից

Թափոններ, որոնք բաղկացած են ստանդարտին չհամապատասխանող, պիտանիության ժամկետը լրացած քիմիական նյութերից4  (ռեագենտներ) կամ պարունակում են այդպիսի նյութեր

A4140

     
 

Քիմիական նյութերի թափոններ, որոնք հետազոտությունների կամ ուսումնական գործունեության արդյունք են և որոնց բնույթը դեռևս պարզաբանված չէ, և (կամ) որոնք նոր են ու մարդու առողջության և (կամ) շրջակա միջավայրի վրա դրանց ազդեցությունը հայտնի չէ

A4150

Y14

   

 

Սույն ցանկի կիրառման նպատակով անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով).

2 թափոնի ծածկագիրը, ըստ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության դասակարգման, նշվում է 2 տառով (մեկը մատնանշում է ցուցակը. «G» կանաչ (Green), «A» սաթի (Amber), «R» կարմիր (Red), իսկ մյուսը՝ թափոնների կատեգորիան. A, B, C,…), որին հաջորդում է համարը.

3 սնդիկ պարունակող սարքերի համար անհրաժեշտ է ղեկավարվել տեխնիկական անձնագրով.

4 թափոնները պարունակում են նյութեր (աղտոտիչներ), «Վտանգավոր թափոնների երկրից երկիր տեղափոխման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» Բազելի կոնվենցիայի I հավելվածում, այնպիսի կոնցենտրացիայով, որը բավարար է վտանգավոր հատկություններ դրսևորելու համար՝ նշված Բազելի կոնվենցիայի III հավելվածում.

5 արտադրողի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում չօգտագործված նյութ.

6 ընդգրկված չէ կոնսերվանտներով մշակված փայտանյութը.

7 այն դեպքերում, երբ թափոնի անվանման դիմաց բացակայում են համապատասխան ծածկագրերը, ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ, կամ բացի մնացորդից և թափոնից այդ ծածկագրերը պարունակում են այլ պատրաստի արտադրանք, ապա հիմք է ընդունվում թափոնի անվանումը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՋՐԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՈՐՍԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ

 

Ապրանքի անվանումը

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Պատրաստի ձկնորսական ուռկաններ (ցանցեր), հանգուցային, արտադրված մեքենայական կամ ձեռքի միջոցով, սինթետիկ նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդային մանրաթելերից, թելի տրամագիծը 0.5 մմ-ից պակաս և ցանցավանդակի չափը 100 մմ-ից պակաս (ցանցավանդակի կառուցողական քայլի չափը 50 մմ-ից պակաս)

5608 11 800 0-ից

Պատրաստի ձկնորսական ուռկաններ (ցանցեր), հանգուցային, արտադրված մեքենայական կամ ձեռքի միջոցով, այլ սինթետիկ մանրաթելերից, թելի տրամագիծը 0.5 մմ-ից պակաս և ցանցավանդակի չափը 100 մմ-ից պակաս (ցանցավանդակի կառուցողական քայլի չափը 50 մմ-ից պակաս)

5608 11 800 0-ից

Էլեկտրաորսիչ համակարգեր և սարքավորումներ` բաղկացած ազդանշանների էլեկտրական գեներատորներից` միակցված հաղորդիչներով և մարտկոցով, որոնք համատեղ կատարում են ջրային կենսաբանական պաշարների հայթայթման (որսի) ֆունկցիա` էլեկտրական հոսանքի միջոցով

8543 20 000 0

 

1) սույն կետի ապրանքների ցանկերից օգտվելու ժամանակ անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԳՐԵՆԼԱՆԴԱԿԱՆ ՓՈԿԵՐԻՑ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՁԱԳԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ

 

Ապրանքի անվանումը

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Մորթեղեն հումք, գրենլանդական փոկերի և դրանց ձագերի մորթիկներ ամբողջական, գլխով կամ առանց գլխի, պոչի կամ թաթերի, գլուխները, թաթերը և այլ մասերը կամ կտորտանքը, որոնք պիտանի են մորթեղեն արտադրանքի պատրաստման համար

4301 80 709 5-ից
4301 80 709 7-ից
4301 90 009 0-ից

Գրենլանդական փոկերի և դրանց ձագերի դաբաղած կամ մշակված մորթիկներ ամբողջական, գլխով կամ առանց գլխի, պոչի կամ թաթերի, գլուխները, պոչերը, թաթերը և այլ մասերը կամ կտորտանքը, չհավաքված

4302 19 410 0-ից
4302 19 499 0-ից
4302 20 009 0-ից

Գրենլանդական փոկերի և դրանց ձագերի դաբաղած կամ մշակված մորթիկներ ամբողջական և դրանց մասերը կամ կտորտանքը հավաքված

4302 30 100 0-ից
4302 30 510 0-ից
4302 30 559 0-ից

Գրենլանդական փոկերի նորածին ձագերի մորթուց (կաշվից) պատրաստված հագուստի առարկաներ և հագուստի պարագաներ

4303 10 101 0-ից
4303 10 109 0-ից

Գրենլանդական փոկերի, կամ դրանց այլ տարիքի ձագերի մորթուց (կաշվից) պատրաստված հագուստի առարկաներ և հագուստի պարագաներ

4303 10 908 0-ից
4303 10 909 0-ից

Գրենլանդական փոկերի և դրանց ձագերի մորթուց (կաշվից) պատրաստված այլ գլխարկներ, աստառով կամ առանց աստառի, վերջնամշակված կամ առանց վերջնամշակման

6506 99 908 0-ից

 

1) սույն կետի ապրանքների ցանկերից օգտվելու ժամանակ անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ապրանքի ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով.

2) սույն կետի աղյուսակում նշված` գրենլանդական փոկերից (բացառությամբ դրանց տարբեր տարիքի ձագերի) պատրաստված արտադրանքի ներմուծումը թույլատրվում է, եթե`

ա. ապրանքն ստացված է ավանդաբար բնիկ ժողովուրդների կողմից իրականացվող որսի արդյունքում, ինչը հաստատվում է ապրանքի ծագման երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված հավաստագրով` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված ձևով,

բ. ապրանքը ներմուծվում է ֆիզիկական անձանց կողմից` անձնական օգտագործման համար (ոչ առևտրային նպատակով).

3) սույն կետի իմաստով բնիկ ժողովուրդներ են համարվում արկտիկական և մերձարկտիկական շրջանների բնիկները, այդ թվում` յուպիկ, ինուպիատ (Ալյասկա), ինուիտ, ինուվիալուիտ (Կանադա), կալաալլիտ (Գրենլանդիա):

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

NN
ը/կ

Նյութերի
միջազգային
տեխնիկական
անվանումը

Նյութերի քիմիական
անվանումն
ըստ խմբերի

Նյութերի
քիմիական
բանաձևը

Արտաքին
տնտեսական
գործունեության
ապրանքային
անվանացանկի
ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի
ծածկագիրը

Խումբ I. Քլորֆտորածխածիններ

1.

CFC-11

Տրիքլորֆտորմեթան

CFCL3

2903 77 100 0

2.

CFC-12

Դիքլորդիֆտորմեթան

CF2 CL2

2903 77 200 0

3.

CFC-113

Տրիքլորտրիֆտորէթան

C2 F3CL3

2903 77 300 0

4.

CFC-114

Դիքլորտետրաֆտորէթան

C2 F4 CL2

2903 77 400 0

5.

CFC-115

Քլորպենտաֆտորէթան

C2 F5 CL

2903 77 500 0

Խումբ II. Հալոններ

6.

Halon-1211

Բրոմքլորդիֆտորմեթան

CF2BrCL

2903 76 100 0

7.

Halon-1301

Բրոմտրիֆտորմեթան

CF3Br

2903 76 200 0

8.

Halon-2402

Դիբրոմտետրա-ֆտորէթան

C2F4Br2

2903 76 900 0

Խումբ III. Այլ քլորֆտորածխածիններ

9.

CFC-13

Քլորտրիֆտորմեթան

CF3CL

2903 77 900 0

10.

CFC-111

Պենտաքլորֆտորէթան

C2FCL5

2903 77 900 0

11.

CFC-112

Տետրաքլորդիֆտորէթան

C2F2CL4

2903 77 900 0

12.

CFC-211

Հեպտաքլոր-ֆտորպրոպան

C3FCL7

2903 77 900 0

13.

CFC-212

Հեքսաքլորդի-ֆտորպրոպան

C3F2CL6

2903 77 900 0

14.

CFC-213

Պենտաքլորտրի-ֆտորպրոպան

C3F3CL5

2903 77 900 0

15.

CFC-214

Տետրաքլորտետրա-ֆտորպրոպան

C3F4Cl4

2903 77 900 0

16.

CFC-215

Տրիքլորպենտա-ֆտորպրոպան

C3F5CL3

2903 77 900 0

17.

CFC-216

Դիքլորհեքսա-ֆտորպրոպան

C3F6 CL2

2903 77 900 0

18.

CFC-217

Քլորհեպտա-ֆտորպրոպան

C3F7 CL

2903 77 900 0

Խումբ IV. Ածխածնի տետրաքլորիդ

19.

-

Տետրաքլորմեթան

CCL4

2903 14 000 0

Խումբ V. 1,1,1-տրիքլորէթան

20.

-

1,1,1-տրիքլորէթան (մեթիլքլորոֆորմ)

C2H3CL3

2903 19 100 0

Խումբ VI. Հիդրոքլորֆտորածխածիններ

21.

HCFC-21

Դիքլորֆտորմեթան

CHFCL2

2903 79 110 0

22.

HCFC-22

Քլորդիֆտորմեթան

CHF2CL

2903 71 000 0

23.

HCFC-31

Քլորֆտորմեթան

CH2FCL

2903 79 110 0

24.

HCFC-121

Տետրաքլորֆտորէթան

C2HFCL4

2903 79 110 0

25.

HCFC-122

Տրիքլորդիֆտորէթան

C2HF2CL3

2903 79 110 0

26.
26a

HCFC-123
HCFC-123**

Դիքլորտրիֆտորէթան

C2HF3CL2
CH CL2CF3

2903 79 110 0

27.
27a

HCFC-124
HCFC-124**

Քլորտետրաֆտորէթան

C2HF4CL
CHFClCF3

2903 479 110 0

28.

HCFC-131

Տրիքլորֆտորէթան

C2H2FCL3

2903 79 110 0

29.

HCFC-132

Դիքլորդիֆտորէթան

C2H2F2CL2

2903 79 110 0

30.

HCFC-133

Քլորտրիֆտորէթան

C2H2F3CL

2903 79 110 0

31.

HCFC-141

Դիքլորֆտորէթան

C2H3FCL2

2903 73 000 0

32.

HCFC-141b

Դիքլորֆտորէթան

C2H3FCL2
(CH3CFCL2)

2903 73 000 0

33.

HCFC-142

Քլորդիֆտորէթան

C2H3F2CL

2903 74 000 0

34.

HCFC-142b

Քլորդիֆտորէթան

C2H3F2CL
(CH3C F2CL)

2903 74 000 0

35.

HCFC-151

Քլորֆտորէթան

C2H4FCL

2903 79 110 0

36.

HCFC-221

Հեքսաքլոր-ֆտորպրոպան

C3HFCL6

2903 79 110 0

37.

HCFC-222

Պենտաքլորդիֆտոր-պրոպան

C3HF2CL5

2903 79 110 0

38.

HCFC-223

Տետրաքլորտրի-ֆտորպրոպան

C3HF3CL4

2903 79 110 0

39.

HCFC-224

Տրիքլորտետրա-ֆտորպրոպան

C3HF4CL3

2903 79 110 0

40.

HCFC-225

Դիքլորպենտա-ֆտորպրոպան

C3HF5CL2

2903 75 000 0

41.

HCFC-225ca

Դիքլորպենտա-ֆտորպրոպան

C3HF5CL2
(CF3CF2CHCL2)

2903 75 000 0

42.

HCFC-225cb

Դիքլորպենտա-ֆտորպրոպան

C3HF5CL2
(CF2CLCF2CHCLF)

2903 75 000 0

43.

HCFC-226

Քլորհեքսա-ֆտորպրոպան

C3HF6 CL

2903 79 110 0

44.

HCFC-231

Պենտաքլոր-ֆտորպրոպան

C3H2FCL5

2903 79 110 0

45.

HCFC-232

Տետրաքլորդի-ֆտորպրոպան

C3H2F2CL4

2903 79 110 0

46.

HCFC-233

Տրիքլորտրի-ֆտորպրոպան

C3H2F3CL3

2903 79 110 0

47.

HCFC-234

Դիքլորտետրա-ֆտորպրոպան

C3H2F4CL2

2903 79 110 0

48.

HCFC-235

Քլորպենտա-ֆտորպրոպան

C3H2F5CL

2903 79 110 0

49.

HCFC-241

Տետրաքլոր-ֆտորպրոպան

C3H3FCL4

2903 79 110 0

50.

HCFC-242

Տրիքլորդի-ֆտորպրոպան

C3H3F2CL3

2903 79 110 0

51.

HCFC-243

Դիքլորտրի-ֆտորպրոպան

C3H3F3CL2

2903 79 110 0

52.

HCFC-244

Քլորտետրա-ֆտորպրոպան

C3H3F4CL

2903 79 110 0

53.

HCFC-251

Տրիքլորֆտորպրոպան

C3H4FCL3

2903 79 110 0

54.

HCFC-252

Դիքլորդիֆտորպրոպան

C3H4F2CL2

2903 79 110 0

55.

HCFC-253

Քլորտրիֆտորպրոպան

C3H4F3CL

2903 79 110 0

56.

HCFC-261

Դիքլորֆտորպրոպան

C3H5FCL2

2903 79 110 0

57.

HCFC-262

Քլորդիֆտորպրոպան

C3H5F22CL

2903 79 110 0

58.

HCFC-271

Քլորֆտորպրոպան

C3H6 FCL

2903 79 110 0

Խումբ VII. Հիդրոբրոմֆտորածխածիններ

59.

-

Դիբրոմֆտորմեթան

CHFBr2

2903 79 210 0

60.

HBFC-22B1

Բրոմդիֆտորմեթան

CHF2Br

2903 79 210 0

61.

-

Բրոմֆտորմեթան

CH2FBr

2903 79 210 0

62.

-

Տետրաբրոմֆտորէթան

C2HFBr4

2903 79 210 0

63.

-

Տրիբրոմֆտորէթան

C2HF2Br3

2903 79 210 0

64.

-

Դիբրոմտրիֆտորէթան

C2HF3Br2

2903 79 210 0

65.

-

Բրոմտետրաֆտորէթան

C2HF4Br

2903 79 210 0

66.

-

Տրիբրոմֆտորէթան

C2H2FBr3

2903 79 210 0

67.

-

Դիբրոմդիֆտորէթան

C2H2F2Br2

2903 79 210 0

68.

-

Բրոմտրիֆտորէթան

C2H2F3Br

2903 79 210 0

69.

-

Դիբրոմֆտորէթան

C2H3FBr2

2903 79 210 0

70.

-

Բրոմդիֆտորէթան

C2H3F2Br

2903 79 210 0

71.

-

Բրոմֆտորէթան

C2H4 FBr

2903 79 210 0

72.

-

Հեքսաբրոմ-ֆտորպրոպան

C3HFBr6

2903 79 210 0

73.

-

Պենտաբրոմդի-ֆտորպրոպան

C3HF2Br5

2903 79 210 0

74.

-

Տետրաբրոմտրի-ֆտորպրոպան

C3HF3Br4

2903 79 210 0

75.

-

Տրիբրոմտետրա-ֆտորպրոպան

C3HF4Br3

2903 79 210 0

76.

-

Դիբրոմպենտա-ֆտորպրոպան

C3HF5Br2

2903 79 210 0

77.

-

Բրոմհեքսա-ֆտորպրոպան

C3HF6 Br

2903 79 210 0

78.

-

Պենտաբրոմ-ֆտորպրոպան

C3H2FBr5

2903 79 210 0

79.

-

Տետրաբրոմդի-ֆտորպրոպան

C3H2F2Br4

2903 79 210 0

80.

-

Տրիբրոմտրի-ֆտորպրոպան

C3H2F3Br3

2903 79 210 0

81.

-

Դիբրոմտետրա-ֆտորպրոպան

C3H2F4Br2

2903 79 210 0

82.

-

Բրոմպենտա-ֆտորպրոպան

C3H2F5 Br

2903 79 210 0

83.

-

Տետրաբրոմ-ֆտորպրոպան

C3H3FBr4

2903 79 210 0

84.

-

Տրիբրոմդի-ֆտորպրոպան

C3H3F2Br3

2903 79 210 0

85.

-

Դիբրոմտրի-ֆտորպրոպան

C3H3F3Br2

2903 79 210 0

86.

-

Բրոմտետրա-ֆտորպրոպան

C3H3F4Br

2903 79 210 0

87.

-

Տրիբրոմֆտորպրոպան

C3H4 FBr3

2903 79 210 0

88.

-

Դիբրոմդիֆտորպրոպան

C3H4F2Br2

2903 79 210 0

89.

-

Բրոմտրիֆտորպրոպան

C3H4F3Br

2903 79 210 0

90.

-

Դիբրոմֆտորպրոպան

C3H5FBr2

2903 79 210 0

91.

-

Բրոմդիֆտորպրոպան

C3H5 F2Br

2903 79 210 0

92.

-

Բրոմֆտորպրոպան

C3H6 FBr

2903 79 210 0

93.

-

Բրոմքլորմեթան

CH2 BrCl

2903 79 900 0

Խումբ VIII. Մեթիլբրոմիդ

94.

Methyl bromide

Մեթիլբրոմիդ

CH3Br

2903 39 110 0

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

Թափոնի
տեսակի
ծածկագիրը՝ ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի

Թափոնի տեսակի անվանումը

Թափոնի տեսակի ծածկագիրը`
ըստ «Վտանգավոր թափոնների երկրից երկիր տեղափոխման
նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» Բազելի
կոնվենցիայի դասակարգման

Թափոնի
տեսակի
ծածկագիրը` ըստ
Տնտեսական
համագործակցու- թյան և
զարգացման
կազմակեր-պության
դասակարգման7

Պոտենցիալ
վտանգավոր թափոնների տեսակների բաղադրիչ
տարրերի ծածկագիրը` ըստ Տնտեսական համա-գործակցու-թյան և զարգացման կազմա-կերպության դասակարգ-ման

A և B
թափոնների
միացյալ
ցանկը

Y կարգավորող
թափոնների
հիմնական
ցանկը

2618 00 000 0

Խարամ՝ հատիկավորված (խարամավազ), որն ստացվում է սև մետաղների արտադրության ընթացքում

В1200

 

GC060

 

2619 00

Խարամ, դրոս (բացի հատիկավորված խարամից), հրաթեփ և սև մետաղների արտադրության այլ թափոններ

В1210,

В1230

 

GC070

 

2620 30 000 0-ից

Պղնձի օքսիդ պարունակող հրաթեփ

В1240

Y22

   

2620

 

 

 

 

 


2620 11 000 0

2620 21 000 0-ից
2620 29 000 0-ից620 40 000 0-ից


2620 99 950 9-ից


2620 99 950 9-ից

 


2620-ից

Խարամ, մոխիր և մնացորդներ (բացի սև մետաղների արտադրության թափոններից), որոնք պարունակում են մետաղներ, արսեն կամ դրանց միացությունները, այդ թվում`

գարտցինկ

կապարի ստացք, կապարի այրուք, կապարի խարամ՝ կապարի 30% և ավելի պարունակությամբ

ալյումինի խարամ

մագնեզիում պարունակող աղային խարամներ

մագնեզիում պարունակող թեթև մետաղի ստացքեր

բանեցված կատալիզատորներ, որոնք պիտանի են միայն մետաղի կորզման կամ քիմիական ռեագենտների արտադրության համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1100

 

 

 

 

 

 

 

 


Y31

 

 

 

 

 

 

А1140, А2030

   

2620-ից
3825-ից

Թափոններ, որոնք որպես բաղադրիչ կամ աղտոտիչ պարունակում են ստորև նշված նյութերից ցանկացածը՝

       
 

 մետաղների կարբոնիլներ

 

 Y19

 

С27

2620 91 000 0-ից
3825-ից

վեցավալենտ քրոմի միացություններ

 

Y21

 

С3

2620 30 000 0-ից

Պղնձաձուլական գործարանների գազային մաքրող սարքավորումների փոշի և մնացորդներ

А1100

 

AA040

 

2620 30 000 0-ից

Թափոններ շլամի տեսքով, բացառությամբ անոդային շլամի` պղնձի էլեկտրոլիտիկ անջատման և մաքրման պրոցեսներից

А1120

Y22

   

2620 30 000 0-ից
3825-ից

Պղնձի քլորիդ կամ պղնձի ցիանիդ պարունակող թափոններ

А1140

Y22
Y33

 AD040

С6
С21

2619 00 900 0-ից

Թուջի և պողպատի արտադրության ընթացքում գոյացող խարամ, որը հետագայում օգտագործվում է որպես հումք` տիտանային սպունգի և վանադիումի ստացման համար

В1210

 

GC070

 

7112 30 000 0-ից

Թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող մոխիր` տպատախտակների այրումից գոյացած

А1150

Y18

АА161

С10

7112 30 000 0-ից

Թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող մոխիր` ֆոտոժապավենի այրումից գոյացած

В1170

Y18

АА162

 

7112 99 000 0-ից

Ֆոտոժապավենի թափոններ, որոնք պարունակում են արծաթի հալոիդներ և (կամ) մետաղական արծաթ

В1180

     

7112 99 000 0-ից

Ֆոտոթղթի թափոններ, որոնք պարունակում են արծաթի հալոիդներ և (կամ) մետաղական արծաթ

В1190

     

2520 10 000 0-ից
3825-ից

Քիմիական արդյունաբերական
պրոցեսների ընթացքում գոյացող գիպսի թափոններ

А2040

 

АВ140

 

3912 20-ից

Նիտրոցելյուլոզի թափոններ

А3060

 

АС100

 

2907-ից
2908-ից

Ֆենոլների և ֆենոլային միացությունների թափոններ, ներառյալ քլորֆենոլը` հեղուկների կամ շլամների տեսքով

А3070

Y39

АС110

С39

3825 41 000 0-ից
3825 49 000 0-ից

Հալոգենացված կամ չհալոգենացված ոչ ջրային թորման մնացորդներ, որոնք գոյանում են օրգանական լուծիչների վերականգնման (ռեգեներացիայի) ժամանակ

А3160

Y6

АС230

 

3825 61 000 0-ից

 Ալիֆատիկ հալոգենացված ածխաջրածինների (քլորմեթան, դիքլորէթան, ալիլքլորիդ, էպիքլորհիդրին) արտադրության ժամանակ գոյացող թափոններ` 80-90%-ով բաղկացած պոլիքլորացված ածխաջրածինների խառնուրդից

А3170

Y6, Y45

AC240

C45

2837-ից
3825-ից

անօրգանական ցիանիդներ` բացառությամբ պինդ թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող թափոնների, որոնցում առկա են անօրգանական ցիանիդների հետքեր

 

Y33

AD040

C21

2926-ից
2929-ից
3825-ից

օրգանական ցիանիդներ

 

Y38

AD050

C38

 

Թթվային և հիմնային լուծույթների թափոններ, որոնց հիմնական բաղադրիչը կազմում են հետևյալ նյութերը`

А4090

Y34, Y35

AD110

С23, С24

2806 10 000 0-ից

աղաթթու pH<=2

       

2807 00-ից

ծծմբական թթու, օլեում

       

2808 00 000 0-ից

ազոտական թթու pH<=2

       

2811 11 000 0-ից

ֆտորջրածնական թթու

       

2811 19 100 0-ից

բրոմջրածնական թթու

       

2814 20 000 0-ից

ամիակ` ջրային լուծույթում

       

2815 12 000 0-ից

նատրիումի հիդրօքսիդ
pH> = 11,5

       

2815 20 000 0-ից

կալիումի հիդրօքսիդ
рН > = 11,5

       

2620 30 000 0-ից 2620 99 950 9-ից

Պղնձի արտադրության խարամ` բացառությամբ քիմիապես կայուն, երկաթի բարձր (20%-ից ավելի) պարունակությամբ և արդյունաբերական ստանդարտներին համապատասխան
մշակված խարամի

   

GG080

 

2620 11 000 0-ից
2620 19 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

 Ցինկի արտադրության խարամ` բացառությամբ քիմիապես կայուն, երկաթի բարձր (20%-ից ավելի) պարունակությամբ և արդյունաբերական ստանդարտներին համապատասխան
մշակված խարամի

В1220

     

20-ից
2621-ից
3825-ից

Այլ խարամ և մոխիր՝ ներառյալ ծովային ջրիմուռներից մոխիրը (կելպ), այդ թվում՝

կաթսաների խարամներ

պինդ, աղեր պարունակող մնացորդներ՝ ավանդական վառելիքով (առանց ռեակտիվ գիպսի) այրման ագրեգատների ծխակլանիչ սարքավորումներից

թռչող մոխիր և փոշի՝ այրման սարքավորումներից, բացառությամբ թափոնների այրման սարքավորումների և պիրոլիզային սարքավորումների թռչող մոխրի և փոշու

չեզոքացված կարմիր կավ՝ արզնահողի արտադրությունից

ածխով աշխատող
էներգասարքավորումների մոխիր (այդ թվում` թռչող)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А2060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y11

GG040

 

3802-ից

Օգտագործված ակտիվացված ածուխ` բացառությամբ խմելու ջրի մշակման, սննդի արդյունաբերության և վիտամինների արտադրության ժամանակ գոյացածների

А4160

 

GG060

 

28-ից,
3824-ից, 3825-ից

Ֆտորի անօրգանական միացություններ պարունակող թափոններ, հեղուկի կամ շլամի տեսքով` բացառությամբ կալցիումի ֆտորիդի շլամի

А2020

Y32

АВ060

С20

4004 00 000 0-ից

Ռետինի թափոններ, կտորտանքներ և ջարդոն (բացի կոշտ ռետինից)

В3040,
В3080

 

GK010

 

4012 20 000-ից

Օդաճնշական անվադողեր և դողածածկեր՝ օգտագործված

В3040,
В3140

 

GK020

 

2307 00

Գինու նստվածք, գինեքար

В3060

 

GM070

 

3504 00-ից

Կաշվի արտադրության թափոններ` վեցավալենտ քրոմի միացություններ և բիոցիդներ պարունակող փոշու, մոխրի, շլամի տեսքով

А3090

Y21
Y4

   

4115 10 000 0-ից
4115 20 000 0-ից

Բնական կամ համակցված կաշվի կտորտանք և այլ թափոններ՝ կաշվե ապրանքների արտադրության համար ոչ պիտանի՝ վեցավալենտ քրոմի միացությունների և բիոցիդների պարունակությամբ

А3100

Y21
Y4

   

0511 99 100 0-ից
4101– 4103-ից
4301-ից

Մորթու կամ մուշտակեղենի հումքի թափոններ՝ վեցավալենտ քրոմի միացությունների կամ բիոցիդների պարունակությամբ

А3110

Y21
Y4

   

5003 00 000 0-ից
5103 20 000 0-ից
5202 10 000 0-ից
 5505-ից
5601 30 000 0-ից

 Թափոններ` աղվամազի տեսքով` մանվածքային արտադրությունից

А3120

     

3206-ից, 3208-ից
3212-ից, 3825-ից

Պիգմենտների, ներկանյութերի, ներկերի և լաքերի թափոններ, որոնք պարունակում են ծանր մետաղներ և (կամ) օրգանական լուծիչներ

А4070

Y12

AD070

 

2805 40-ից
7204-ից
7404 00-ից
7503 00-ից
7602 00-ից

Մետաղների և համաձուլվածքների թափոններ, որոնք պարունակում են ստորև նշված նյութերից ցանկացածը (բացառությամբ պատրաստի արտադրանքի տեսքով ջարդոնի և համաձուլվածքների`
թիթեղ, խողովակներ և այլն

А1010

     

802 00 000 0-ից
7902 00 000 0-ից
8002 00 000 0-ից
8101 97 000 0-ից
8102 97 000 0-ից
8103 30 000 0-ից
8104 20 000 0-ից
8105 30 000 0-ից
8106 00 100 0-ից
8107 30 000 0-ից
8108 30 000 0-ից
8109 30 000 0-ից
8110 20 000 0-ից
8111 00 190 0-ից
8112 13 000 0-ից
8112 22 000 0-ից
8112 52 000 0-ից
8112 92 210 9-ից
8113 00 400 0-ից

անտիմոն
կադմիում
սելեն
թելուր
թալիում

 

Y27
Y26
Y25
Y28
Y30

GA270
GA240
GA400
GA410
GA380

C13
C11
C9
C14
C17

2620 29 000 0-ից
2620 60 000 0-ից
2620 91 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

Թափոններ, որոնք որպես բաղադրիչ կամ աղտոտիչ, պարունակում են ստորև նշված նյութերից ցանկացածը` բացառությամբ կոշտ մետաղական թափոնների

А1020

     
 

անտիմոն, անտիմոնի միացություններ

 

Y27

GA270

C13

 

բերիլիում, բերիլիումի միացություններ

 

Y20

 

C1

 

կադմիում, կադմիումի միացություններ

 

Y26

 

C11

 

կապար, կապարի միացություններ

 

Y31

 

C18

 

սելեն, սելենի միացություններ

 

Y25

 

C9

 

տելուր, տելուրի միացություններ

 

Y28

 

C14

 

թալիում, թալիումի միացություններ

 

Y30

AA080

C17

2620 19 000 0-ից
2530 90 000 0-ից

Ցինկի վերամշակումից հետո ալկալիացման մնացորդներ` փոշու, շլամի տեսքով (յարոզիտ, գեմատիտ և այլն)

А1070

 

AA140

 

7802 00 000 0-ից
8548 10 910 0-ից

Մասնատված տեսքով բանեցված կապարաթթվային էլեկտրակուտակիչներ

А1160

Y31

AA170

C18

8548 10 100 0-ից
8548 10 210 0-ից
8548 10 290 0-ից

Չտեսակավորված
օգտագործված մարտկոցներ

А1170

 

АА180

 

85-ից

Էլեկտրասարքավորումների ջարդոն կամ էլեկտրատեխնիկական հանգույցներ, որոնք պարունակում են գալվանական էլեմենտներ, մարտկոցներ, սնդիկային փոխարկիչներ, կատոդաճառագայթային խողովակների ապակի և ակտիվ ծածկ ունեցող այլ ապակի կամ կադմիումով, սնդիկով, կապարով, պոլիքլորացված բիֆենիլ-ներով աղտոտված՝ 50 մգ/կգ և բարձր կոնցենտրացիայով

А1180

Y29
Y26
Y31

AD130
AA100
AB040

C16
C11
C18

 

Սույն ցանկի կիրառման նպատակով անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով).

2 թափոնի ծածկագիրը, ըստ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության դասակարգման, նշվում է 2 տառով (մեկը մատնանշում է ցուցակը. «G» կանաչ (Green), «A» սաթի (Amber), «R» կարմիր (Red), իսկ մյուսը՝ թափոնների կատեգորիան. A, B, C,…), որին հաջորդում է համարը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԱՅՐԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

1. Կենդանի վայրի կենդանիներ

 

Ապրանքների անվանումները

Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի
(ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) կոդը կամ խումբը

Վայրի կենդանիներ

01

Կենդանի ձուկ (բացի դեկորատիվ ձկներից)

0301

Կենդանի խեցգետնակերպեր զրահով, կամ առանց զրահ

0306

Կենդանի կակղամորթեր խեցիով կամ առանց խեցի

0307

Կենդանի ջրային անողնաշարավորներ, բացի խեցգետնակերպերից և կակղամորթերից

 0308

Վայրի թռչունների ձվեր, թարմ

0407

 

2. Վայրի բույսեր

 

Բույսի անվանումը

Ծածկագիրը ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ

Մայրու ընկույզներ, կեղևով և առանց կեղևի

0802905000

Ծովային և այլ ջրիմուռներ

1212210000

1212290000

 

3. Վայրի դեղաբույսային հումք

 

Ապրանքի անվանումը

Ծածկագիրը ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ

Բույսերը կամ դրանց մասերը (ներառյալ սերմերը և պտուղները), որոնք օգտագործվում են

1211

 

1. Վայրի բույսերն ու դրանց մասերը, որոնք օգտագործվում են թարմ կամ չորացված, ամբողջական կամ մանրացված վիճակում, պարֆումերիայում, որպես ֆունգիցիդներ, ինսեկցիդներ, դեղագործական և այլ նմանատիպ նպատակներով (1211):

2. Բուսական հյութեր և էքստրակտներ, որոնք օգտագործվում են թարմ կամ չորացված, ամբողջական կամ մանրացված վիճակում, պարֆումերիայում, որպես ֆունգիցիդներ, ինսեկցիդներ, դեղագործական և այլ նմանատիպ նպատակներով (1302):

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐ ՉՀԱՄԱՐՎՈՂ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Ապրանքի անվանումը

ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը

1. Ակոնիտ

1211 90 850 0-ից

2. Ակոնիտին

2939 99 000 0-ից

3. Ամիզիլ

2922 19 850 0-ից

4. Ացեկլիդին

2933 39 990 0-ից

5. Բարիում ցիանական

2837 19 000 0-ից

6. Բրուցին

2939 99 000 0-ից

7. Հիոսցիամին հիմք

2939 99 000 0-ից

8. Հիոսցիամին կամֆորատ

2939 99 000 0-ից

9. Հիոսցիամինի սուլֆատ

2939 99 000 0-ից

10. Գլիֆտոր

2905 59-ից

11. Կադմիում ցիանական

2837 19 000 0-ից

12.Կալցիում ցիանական

2837 19 000 0-ից

13. Կարբախոլին

2924 19 000 0-ից

14. Մերկապտոֆոս

2930 90 990 0-ից

15. Մեթիլսպիրտ (մեթանոլ)

2905 11 000 0-ից

16. Արսեն

2804 80 000 0-ից

17. Արսենական անհիդրիդ

2811 29 900 0-ից

18. Արսենային անհիդրիդ

2811 29 900 0-ից

19. Նատրիումի արսենատ

2842 90 800 0-ից

20. Նիկոտին

2939 99 000 0-ից

21. Նովարսենոլ

2931 90 900 0-ից

22. Պրոմերան

 2852 90 000 8-ից

23. Սնդիկ մետաղական

 2805 40-ից

24. Սնդիկի երկյոդիդ

2852 10 000 9-ից

25. Սնդիկի երկքլորիդ

2852 10 000 9-ից

26. Սնդիկի օքսիցիանիդ

2852 10 000 9-ից

27. Սնդիկի սալիցիլատ

2852 10 000 9-ից

28. Սնդիկի ցիանիդ

2852 10 000 9-ից

29. Արծաթ ցիանական

2843 29 000 0-ից

30. Սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ

2939 99 000 0-ից

31. Ստրիխնինի նիտրատ

2939 99 000 0-ից

32. Շիկատակի ալկալոիդների հանրագումար

2939 99 000 0-ից

33. Թալիում չմշակված

8112 51 000 0-ից

34. Նիկելի քառակարբոնիլ

2931 90 900 0-ից

35. Տետրաէթիլկապար

2931 10 000 0-ից

36. Ընձախոտ ջունգարական թարմ

1211 90 850 0-ից

37. Ֆենոլ

2907 11 000 0-ից

38. Ցինկի ֆոսֆիդ

2848 00 000 0-ից

39. Դեղին ֆոսֆոր

2804 70 001 0-ից

40. Արծաթի ֆտորիդ

2843 29 000 0-ից

41. Օ-քլորբենզիլիդենմալոնոերկնիտրիլ

2926 90 950 0-ից

42. Ցինկ ցիանական

2837 19 000 0-ից

43. Ցինխոնին

2939 20 000 0-ից

44. Ժանտընկույզի (չիլիբուխայի) հանուկ

1302 19 800 0-ից

45. Էթիլմերկուրֆոսֆատ

2852 10 000 9-ից

46. Էթիլմերկուրքլորիդ

2852 10 000 9-ից

47. Օձի թույն

3001 90 980 0-ից

48. Մեղվի թույն մաքրված

3001 90 980 0-ից

49. Նատրիումի ցիանիդներ

2837 11 000 0-ից

50. Կալիումի ցիանիդներ

2837 19 000 0-ից

51. Պղնձի ցիանիդներ

2837 19 000 0-ից

 

1) սույն ցանկի կիրառման նպատակով անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով.

2) այն դեպքում, եթե սույն ցանկի 41-րդ, 49-րդ և 50-րդ տողերի ապրանքները չեն հսկվում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության արտահանության հսկողության համակարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ձ Ե Վ Ե Ր

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏԻ


Ձև N 1

 

Заявление

на выдачу лицензии на экспорт ______________________________

 

1. Заявление 
 N

2. Период действия
с     по

3. Тип лицензии
ЭКСПОРТ

4. Контракт
N    от

5. Заявитель

6. Покупатель

7. Страна назначения

8. Страна покупателя

9. Валюта контракта

 10. Стоимость

11. Статистическая стоимость

12. Страна происхождения

13. Количество

14. Единица измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

16. Дополнительная информация

17. Основание для выдачи лицензии

18. Уполномоченное лицо заявителя
Ф.И. О.
Должность
Телефон
Подпись и печать                  Дата

Ձև N 2

Հայտ

___________________________արտահանման լիցենզիայի տրամադրման

 

1. Հայտ
 N

2. Գործողության ժամկետը
ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ մինչև ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ

3. Լիցենզիայի տեսակը
ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

4. Պայմանագիր N

5. Հայտատու

6. Գնորդ

7. Արտահանման երկիրը

8. Գնորդի երկիրը

9. Պայմանագրի տարադրամը

10. Արժեքը

11. Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը

13. Քանակը

14. Չափման միավորը

15. Ապրանքի ծածկագիրը, ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի, և նրա նկարագրությունը

16. Լրացուցիչ տեղեկություններ

17. Լիցենզիայի տրամադրման հիմքը

18. Հայտատուի լիազորված անձը
Ա.Ա.Հ
Պաշտոնը
Հեռախոսը
Ստորագրությունը և կնիքը             Ամսաթիվը

Ձև N 3

Заявление

на выдачу лицензии на импорт _______________________

 

1. Заявление
N

2. Период действия
с    по

3. Тип лицензии
ИМПОРТ

4. Контракт
N    от

5. Заявитель

6. Продавец

7.Страна отправления

8. Страна продавца

9. Валюта контракта

 10. Стоимость

11. Статистическая стоимость

12. Страна происхождения

13. Количество

14. Единица измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

16. Дополнительная информация

17. Основание для выдачи лицензии

18. Уполномоченное лицо заявителя
Ф.И. О. 
Должность
Телефон
Подпись и печать                    Дата

Ձև N 4

Հայտ

______________________________ներմուծման լիցենզիայի տրամադրման

 

1. Հայտ
 N

2. Գործողության ժամկետը
ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ մինչև ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ

3. Լիցենզիայի տեսակը
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

4. Պայմանագիր N

5. Հայտատու

6. Վաճառող

7. Արտահանման երկիրը

8. Վաճառողի երկիրը

9. Պայմանագրի տարադրամը

10. Արժեքը

11. Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը

13. Քանակը

14. Չափման միավորը

15. Ապրանքի ծածկագիրը, ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի, և նրա նկարագրությունը

16. Լրացուցիչ տեղեկություններ

17. Լիցենզիայի տրամադրման հիմքը

18. Հայտատուի լիազորված անձը
Ա.Ա.Հ
Պաշտոնը
Հեռախոսը
Ստորագրությունը և կնիքը          Ամսաթիվը

Ձև N 5

Приложение

к заявлению на выдачу лицензии на экспорт или импорт

_________________________________________

 

Приложение к заявлению N        от

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

Всего листов Лист N

18. Уполномоченное лицо заявителя
Ф. И. О.
Должность
Телефон

Подпись и печать                    Дата

Ձև N 6

Հավելված

___________________________________ արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիայի տրամադրման հայտի

 

Հավելված N հայտի           -ից

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

Ընդամենը թերթ Թերթ N

Հայտատուի լիազորված անձը
Ա.Ա.Հ
Պաշտոնը
Հեռախոսը
Ստորագրությունը և կնիքը
Ամսաթիվը

Ձև N 7

Лицензия

на экспорт ______________________________________

 

Уполномоченный орган

1. Лицензия
 N

2. Период действия
с      по

3. Тип лицензии 
 / ЭКСПОРТ

4. Контракт
N     от

5. Заявитель

6. Покупатель

7. Страна назначения

8. Страна покупателя

9. Валюта контракта

10. Стоимость

11. Статистическая
стоимость

12. Страна происхождения

13. Количество

14. Единица
измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

16. Дополнительная информация

17. Основание для выдачи лицензии

18. Уполномоченное лицо
Ф.И.О.
Должность
Подпись и печать              Дата

Ձև N 8

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

___________________________________________________արտահանման

 

Լիազոր մարմին

1. Լիցենզիա N

2. Գործողության ժամկետը
ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ մինչև ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ

3. Լիցենզիայի տեսակը
    Արտահանում

4.Պայմանագիր N

5. Հայտատու

6. Գնորդ

7. Ներմուծման երկիրը

8. Գնորդի երկիրը

9. Պայմանագրի տարադրամը

10. Արժեքը

11.Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը

13. Քանակը

14.Չափման միավորը

15. Ապրանքի ծածկագիրը, ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի, և նրա նկարագրությունը

16. Լրացուցիչ տեղեկություններ

17. Լիցենզիայի տրամադրման հիմքը

18. Լիազորված անձը
Ա.Ա.Հ
Պաշտոնը
Ստորագրությունը և կնիքը            Ամսաթիվը

 Ձև N 9

Лицензия

на импорт ________________________________________________

 

Уполномоченный орган

1. Лицензия 
    N

2. Период действия
с     по

3. Тип лицензии 
 / ИМПОРТ

4. Контракт
N    от

5. Заявитель

6. Продавец

7. Страна отправления

8. Страна продавца

9. Валюта контракта

10. Стоимость

11. Статистическая
стоимость

12. Страна происхождения

13. Количество

14. Единица
измерения

15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание

16. Дополнительная информация

17. Основание для выдачи лицензии

18. Уполномоченное лицо
Ф.И.О.
Должность
Подпись и печать                    Дата

Ձև N 10

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

___________________________________________________________ ներմուծման

 

Լիազոր մարմին

1. Լիցենզիա N

2. Գործողության ժամկետը
ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ մինչև ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ

3. Լիցենզիայի տեսակը
Ներմուծում

4.Պայմանագիր N

5. Հայտատու

6. Վաճառող

7. Արտահանման երկիրը

8. Վաճառողի երկիրը

9. Պայմանագրի տարադրամը

10. Արժեքը

11.Վիճակագրական արժեքը

12. Ծագման երկիրը

13. Քանակը

14. Չափման միավորը

15. Ապրանքի ծածկագիրը, ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի, և նրա նկարագրությունը

16. Լրացուցիչ տեղեկություններ

17. Լիցենզիայի տրամադրման հիմքը

18. Լիազորված անձը
Ա.Ա.Հ
Պաշտոնը
Հեռախոսը
Ստորագրությունը և կնիքը
Ամսաթիվը

Ձև N 11

Приложение

к лицензии на экспорт и (или) импорт
____________________________________________

 

Уполномоченный орган

Приложение к лицензии N              от

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

NN
п/п

Описание товара

количество

единица измерения

стоимость

Всего листов Лист N

18. Уполномоченное лицо заявителя
Ф. И. О.
Должность
Подпись и печать      Дата

Ձև N 12

Հավելված

________________________________ արտահանման և (կամ) ներմուծման լիցենզիայի

 

 Լիազոր մարմին

Հավելված N հայտի          -ից

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

NN
հ/հ

Ապրանքի նկարագիրը

քանակը

չափման միավորը

արժեքը

Ընդամենը թերթ Թերթ N
 

Հայտատուի լիազորված անձը
Ա.Ա.Հ
Պաշտոնը
Հեռախոսը
Ստորագրությունը և կնիքը    Ամսաթիվը

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան