Համարը 
N 02-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.04.15/8(391) Հոդ.156
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.02.2011
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.02.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.04.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.11.2016

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

25 փետրվարի 2011 թ.
ք. Երևան

N 02-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի թիվ 1039-Ն որոշմամբ հաստատված բույսերի պաշտպանության միջոցների պետական գրանցման կարգի 6-րդ կետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1731-Ն որոշման 1-ին կետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1730-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կանոնադրության 15-րդ կետի 1-ին ենթակետը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

Ա. Ղարիբյան

 

 

Հավելված

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական
ծառայության պետի

2011 թվականի փետրվարի 25-ի
N 02-Ն հրամանի

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

Գրանցման
համարը

Առևտրային անվանումը

Ազդող նյութը

Ազդող նյութի պարունա-
կությունը,
գ/լ կամ գ/կգ

Պատրաստուկային
ձևը

1. Միջատասպան պատրաստուկներ (ինսեկտիցիդներ)

1.001

Ալսիստին

տրիֆլումուրոն

25

խտացված էմուլսիա

1.002

Ադոնիս

ֆիպրոնիլ

40

խտացված էմուլսիա

1.003

Ագրոֆոս

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.004

Ագրոֆոս սուպեր

քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.005

Ագրոր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.006

Ակտարա

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող
հատիկներ

1.007

Ակտելլիկ

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.008

Ակարին

ավերտին N

2

խտացված էմուլսիա

1.009

Անթիո

ֆորմոտիոն

250

խտացված էմուլսիա

1.010

Անոմետրին

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.011

Ապոլլո

կլոֆենտիզին

500

խտացված կոնցենտրատ

1.012

Արրիվո

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.013

Արվիլմեկ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.014

Ալփակ

ալֆացիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.015

Ալեքսանդր

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.016

Բազուդին

դիազինոն

100

հատիկներ

1.016/1

Բազուդին

դիազինոն

600

ջրային էմուլսիա

1.017

Բազուլտրա

դիազինոն

630

խտացված էմուլսիա

1.018

Բի - 58 նոր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.019

Բուլդոկ

բետացիֆլուտրին

25

խտացված էմուլսիա

1.020

Գրանդ Դ

քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.021

Դանիտոլ

ֆենպրոպատրին

100

խտացված էմուլսիա

1.022

Դանադիմ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.023

Դեմիտան

ֆենազախին

200

խտացված էմուլսիա

1.024

Դեցիս

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.025

Դեցիբել

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.026

Դեցիս Պրոֆի

դելտամետրին

250

ջրում լուծվող հատիկներ

1.027

Դիազինոն

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.028

Դիմիլին

դիֆլուբենզուրոն

250

թրջվող փոշի

1.029

Դուրսբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.030

Զոլոն

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.031

Էուրեկա

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.032

Թեկվանդո

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.033

Ժեոտիոն

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

200+20

խտացված էմուլսիա

1.034

Ինսեգար

ֆենօքսիկարբ

250

թրջվող փոշի

1.035

Իսկրա տաբ. դվոյնոյ էֆֆեկտ

ցիպերմետրին + պերմետրին

21+9

հաբեր

1.036

Իսկրա բիո

ավերտին N

2

խտացված էմուլսիա

1.037

Իսկրա տոտալնայա զազչիտա

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.038

Լեբայցիդ

ֆենթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.039

Խոստակվիկ

խեպտենոֆոս

500

խտացված էմուլսիա

1.040

Կալիպսո

թիակլոպրիդ

480

խտացված կոնցենտրատ

1.041

Կարատե

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.042

Կարբոֆոս

մալաթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.043

Կինմիկս

բետա-ցիպերմետրին

50

խտացված էմուլսիա

1.044

Կոնֆիդոր

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.045

Կոնդոր

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.046

Կրաֆտ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.047

Կռալ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.048

Մագտոքսին

մագնեզիումի ֆոսֆիդ

660

հատիկներ

 1.048/1

Մագտոքսին

մագնեզիումի ֆոսֆիդ

660

հաբեր

1.048/2

Մագտոքսին

մագնեզիումի ֆոսֆիդ

660

թաղանթ

1.049

Մատչ

լյուֆենուրոն

50

խտացված էմուլսիա

1.050

Մավրիկ

ֆլյուվալինատ

240

ջրային էմուլսիա

1.051

Մեդալ

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.052

Մեդվետոքս

դիազինոն

50

հատիկներ

1.053

Մեթալդեհիդ

մեթալդեհիդ

50

հատիկներ

1.054

Մետաբրոմ 980

մեթիլ բրոմիդ

980

գազ

1.055

Միտակ

ամիտրաց

200

խտացված էմուլսիա

1.056

Նապոլեոն

քլորպիրիֆոս

408

խտացված էմուլսիա

1.057

Նեորոն

բրոմպրոպիլատ

500

խտացված էմուլսիա

1.058

Նիսսորան

հեքսիթիազոքս

100

թրջվող փոշի

1.059

Նուրելլ-Դ

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.060

 Նոմոլտ

տեֆլուբենզուրոն

30

խտացված էմուլսիա

1.061

Շերպա

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.062

Չելլենջեր

դիմետոատ

405

խտացված էմուլսիա

1.063

Օմայթ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

 1.063/1

Օմայթ

պրոպարգիտ

300

թրջվող փոշի

1.065

Օրտուս

ֆենպիրօքսիմատ

50

խտացված կոնցենտրատ

1.066

Պատրաստուկ
թիվ 30

նավթայուղեր

760

հանքայուղային էմուլսիա

1.067

Պեգաս

դիաֆենտիուրոն

250

խտացված կոնցենտրատ

1.068

Պոլիստար

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.069

Ռեգենտ

ֆիպրոնիլ

25

խտացված էմուլսիա

1.070

Ռիպկորդ

ցիպերմետրին

400

խտացված էմուլսիա

1.071

Ռովիկուրտ

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.072

Սանմայթ

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.073

Սամբ

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.074

Սարբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.075

Սաֆմայթ

պրոպարգիտ

790

խտացված էմուլսիա

1.076

Սեյֆգոր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.077

Սոնետ

հեքսաֆլումուրոն

100

խտացված էմուլսիա

1.078

Սալոս

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.079

Սումի - ալֆա

էսֆենվալերատ

50

խտացված էմուլսիա

1.080

Սումիտիոն

ֆենիտրոթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.081

Սուլթան

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.082

Սումիցիդին

ֆենվալերատ

200

խտացված էմուլսիա

1.083

Վալսամբա

լյամբդա-ցիհալոտրին

25

խտացված էմուլսիա

1.084

Վալսարել

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

480+50

խտացված էմուլսիա

1.085

Վալսարգիդ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

1.086

Վալսացիպեր

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.087

Վալսոատ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.088

Վերտիմեկ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.089

Վիսմետրին

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.090

Տալստար

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.091

Ցիմբուշ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.092

Ցիպերկիլ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.093

Ցիպեր Մաքսի

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.094

Ցիտկոր

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.095

Ֆաստակ

ալֆա-ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.096

Ֆյուրի

զետա-ցիպերմետրին

100

ջրային էմուլսիա

1.097

Ֆոսբեցիդ

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.098

Ֆոստոքսին

ալյումինի ֆոսֆիդ

560

հատիկներ

 1.098/1

Ֆոստոքսին

ալյումինի ֆոսֆիդ

560

հաբեր

 1.098/2

Ֆոստոքսին

ալյումինի ֆոսֆիդ

560

թաղանթ

1.099

Ֆուֆանոն

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.110

Ադմիրալ

պիրիպրոքսիֆեն

100

խտացված էմուլսիա

1.111

Բանզայ 4

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.112

Բի զոն

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.113

Գիազինոն

դիազինոն

600

ջրային էմուլսիա

1.114

Դելտաջի

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.115

Իմիդիա

իմիդակլոպրիդ

350

խտացված ջրային լուծույթ

1.116

Կարատ

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.117

Շանս պլյուս

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.118

Տրիումֆ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.119

Գիամեկտին

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.120

Պրինեքս սուպեր

քլորպիրիֆոս+բիֆենտրին

400+20

խտացված էմուլսիա

1.121

Իմիդան

ֆոսմետ

500

թրջվող փոշի

1.122

Ատրին

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.123

Բիսուպեր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.124

Դուրֆոս

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.125

Կարատե զեոն

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.126

Կոնֆիրիդ

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.127

Սերատե

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.128

Սուրելլ

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.129

Վերտին

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.130

Տալտրին

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.131

Դամայթ

պիրիդաբեն

200

խտացված էմուլսիա

1.132

Դեցոն

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.133

Ագրոֆոս 5 Հ

քլորպիրիֆոս

50

հատիկներ

1.134

Դալֆոս

մալաթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.135

Արգիտ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

1.136

Ֆլորամայտ

բիֆենազատ

240

խտացված էմուլսիա

1.137

Քլորպիրիֆոս Սամբա

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.138

Կրույզեր 350

թիամեթօքսամ

350

խտացված էմուլսիա

1.139

Ատլանտիս

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.140

Կոմֆորտ

մալաթիոն

440

ջրային էմուլսիա

1.141

Մեգամայթ

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.142

Դիմետ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.143

Քլորին

քլորպիրիֆոս

408

խտացված էմուլսիա

1.144

Ֆոկուս

էսֆենվալերատ

50

խտացված էմուլսիա

1.145

Գիվալերատ

ֆենվալերատ

200

խտացված էմուլսիա

1.146

Օրիգի

ֆենպիրօքսիմատ

50

խտացված էմուլսիա

1.147

Զոլոգ

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.148

Ֆենիտրոգիահ

ֆենիտրոթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.149

Հեքսագիազոքս

հեքսագիազոքս

50

խտացված կոնցենտրատ

1.150

Գի մայթ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

1.151

Տեմպ

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.152

Դեմետրա

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.153

Ֆիտովերմ Մ

ավերսեկտին C

2

խտացված էմուլսիա

1.154

Ֆենդոնա

ալֆա-ցիպերմետրին

15

խտացված կախույթ

1.155

Մոսետամ

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.156

Մասսայ

տեբուֆենպիրադ

200

ջրում լուծվող փոշի

1.157

Ռեգենտ

ֆիպրոնիլ

20

հատիկներ

1.158

Ալֆա ցիպի

ալֆա ցիպերմետրին

20

խտացված էմուլսիա

1.159

Կունգֆու սուպեր

թիամեթօքսամ + լյամբդա ցիհալոտրին

141+106

խտացված կախույթ

1.16

Նուպրիդ

իմիդակլոպրիդ

600

խտացված սուսպենզիա

1.161

Ֆոսբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.162

Էնվիդոր 240

սպիրոդիկլոֆեն

240

խտացված կախույթ

1.163

Ֆորս

տեֆլուտրին

15

հատիկներ

1.164

Կոնֆիդոր մաքսի 700

իմիդակլոպրիդ

700

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.165

Օբեռոն 240

սպիրոմեսիֆեն

240

խտացված կախույթ

1.166

Պրոտեուս 110

թիակլոպրիդ + դելտամետրին

100+10

յուղային դիսպերսիա

1.167

Ալֆան

ալֆա-ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.168

Ստրիպ

բուպրոֆեզին

250

թրջվող փոշի

1.169

Պեգասիդե

դիաֆենտիուրոն

250

խտացված կախույթ

1.170

Սունմիտե

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.171

Սանչո

թիամեթօքսամ

350

խտացված կախույթ

1.172

Տալաստար

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.173

Պրիդան 200

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.174

Նուրել ՄԿ պլյուս

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.175

Կարատինո

լյամբդա ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.176

Արիբո

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.177

Սոնմայն

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.178

Դուբան ՄԿ

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.179

Կրուիզոն

թիամեթօքսամ

350

խտացված կախույթ

1.180

Կարֆիդոր

իմիդակլոպրիդ

350

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.181

Ֆաստոկին

ալֆա-ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.182

Դեյցիսոն

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.183

Վերտինմիկս

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.184

Ակպելին

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.185

Զոլինե

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.186

Բազուդինիկ

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.187

Ատկարան

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.188

Մոսպոլանի

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.189

Պեգասորինո

դիաֆենտիուրոն

250

խտացված կախույթ

1.190

Պոլիտրանո

ֆենպիրօքսիմատ

50

խտացված կախույթ

1.191

Արգո

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.192

Դեմոն

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.193

Էֆորիա Դժի

թիամեթօքսամ + լյամբդա ցիհալոտրին

141+106

խտացված կախույթ

1.194

Պեսսիլի

ացետամիպրիդ

200

լուծվող փոշի

1.195

Բորեյ

թիամեթօքսամ-լյամբդա ցիհալոտրին

141+106

խտացված կախույթ

1.196

Գերոլդ

դիֆլուբենզուրոն

240

ջրակախույթի խտածո

1.197

Դիմետոատ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.198

Տիտանո

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.199

Վիլքլոր

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.200

Արմադա

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.201

Ռազոռ պլյուս

իմիդակլոպրիդ+պենցիկուրոն

140+150

խտացված կախույթ

1.202

Ամպլիգո 150

քլորանտրանիլ-իպրոլ

100

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.203

Էվեստո քվանտում 273.5

պենֆլուֆեն

66.5

հոսող խտացված կախույթ

1.204

Դեցիս Ֆ-լյուքս 025

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.205

Բելտ

ֆլուբենդիամիդ

480

խտացված կախույթ

1.206

Մովենտո

սպիրոտետրամատ

240

խտացված կախույթ

1.207

Պիրինեքս

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.208

Մեթոմեքս

մեթոմիլ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.209

Պեռֆեկտո

իմիդակլոպրիդ+լյամբդա ցիհալոտրին

125+50

խտացված կախույթ

1.210

Բոքս

լուֆենուրոն

50

խտացված էմուլսիա

1.211

Դեցիմին

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.212

Վերտամեկտին

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.213

Ուլտիմատում

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.214

Մաքսի Կարբ

ֆենօքսիկարբ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.215

Սանի

թիամետոկսամ

250

ջրում լուծվող հատիկներ

1.216

Ատլետիկ

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.217

Տաբու

իմիդակլոպրիդ

500

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.218

Բրեյկ

լյամբդա-ցիհալոտրին

100

միկրոէմուիլսիա

1.219

Բլոկ

լուֆենուրոն

50

խտացված էմուլսիա

1.220

Դելիգենտ

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.221

Թանրեկ

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.222

Շարպեյ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.223

Սեմպաի

էսֆենվալերատ

50

էմուլսիայի խտածո

1.224

Աստռա

պիրիպրոքսիֆեն

100

խտացված էմուլսիա

1.225

Ռակ 1+2

դոդեցենիլ ացետատ +
դոդեկադիենիլ ացետատ

500 հատ
1 հա-ին

հեղուկ

1.226

Սիրոկո

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.227

Էնլիլ

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.228

Ալիոտ

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.229

Ցիպրին 100

ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.230

Կորագեն

քլորանտրանիլիպրոլ

200

խտացված կախույթ

1.231

Վոլիամ
տարգո 063

աբամեկտին+ քլորանտրանիլիպրոլ

180+45

խտացված կախույթ

1.232

Սպինտոր

սպինոսադ

240

խտացված կախույթ

1.233

Ցերոզ

ցիրոմազին

750

թրջվող փոշի

1.234

Պրոկլեիմ ՄՄ

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.235

Կոնֆիցիդ

իմիդակլոպրիդ

350

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.236

Կոնֆինիդ

իմիդակլոպրիդ

700

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.237

Ակտարիս

տիամետօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.238

Կարացիդ

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.239

Դեմոն-Դ

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.240

Վերտիցիդ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.241

Քրեստ 290

իմիդակլոպրիդ+պենցիկուրոն

140+150

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.242

Զումբա

ացետամիպրիդ+էմամեկտին բենզոատ

25+75

ջրում լուծվող հատիկներ

1.243

Հայլա

քլորպիրիֆոս+աբամեկտին

250+15

խտացված էմուլսիա

1.244

Հարմոնիկա

լուֆենուրոն+բիֆենտրին

140+120

էմուլսիայի խտածո

1.245

Լամդեքս

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված ջրային սուսպենզիա

1.246

Ցիպերմետրին արիա

ցիպերմետրին

400

խտացված էմուլսիա

1.247

Պրոֆենոֆոս
արիա

պրոֆենոֆոս

500

խտացված էմուլսիա

1.248

Աբամեկտին արիա

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.249

Քլորպիրիֆոս արիա

քլորպիրիֆոս

408

խտացված էմուլսիա

1.250

Ֆենվալերատ արիա

ֆենվալերատ

200

խտացված էմուլսիա

1.251

Դելտամետրին արիա

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.252

Պերմետրին արիա

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.253

Լյամբդա ցիհալոտրին 5%

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.254

Ռիդեր պլյուս

ացետամիպրիդ+ինդօքսակարբ

77+145

խտացված կախույթ

1.255

Վիլթիոն

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.256

Վիգոր

ֆիպրոնիլ

25

հատիկներ

1.257

Տերադոքս

դիազինոն

40

հատիկներ

1.258

Մուրավեդ

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.259

Բիոտլին

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.260

Պռոկլեյմ

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.261

Ռուֆաստ

ակրինատրին

75

ջրային էմուլսիա

1.262

Վարրանտ

իմիդակլոպրիդ

200

խտացված էմուլսիա

1.263

Վիդատ-L

օքսամիլ

10

խտացված կոնցենտրատ

1.264

Բրոմպրոպիլատ արիա

բրոմպրոպիլատ

500

խտացված կոնցենտրատ

1.265

Իմիդակլոպրիդ արիա

իմիդակլոպրիդ

350

խտացված կախույթ

1.266

Ֆիպրոնիլ արիա

ֆիպրոնիլ

40

խտացված կախույթ

1.267

Ինդօքսակարբ արիա

ինդօքսակարբ

150

խտացված կախույթ

1.268

Դիմետոատ արիա

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.269

Ֆենիտրոթիոն արիա

ֆենիտրոթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.270

Մալաթիոն արիա

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.271

Լյամբդա ցիալհոտրին

լյամբդա-ցիհալոտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.272

Ացետամիպրիդ արիա

ացետամիպրիդ

200

լուծվող փոշի

1.273

Դիազինոն արիա

դիազինոն

100

հատիկներ

1.274

Պրոպարգիտ արիա

պրոպարգիտ

570

խտացված կախույթ

1.275

ՀուսԲան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված կոնցենտրատ

1.276

Էմա Ց

էմամեկտին+ քլորպիրիֆոս

55+100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.277

Բիթ 100

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.278

Քոմանդեր 200

մեթոմիլ

200

ջրային լուծույթ

1.279

Քրուզեր 50

ֆիպրոնիլ+դելտամետրին

25+25

չոր փոշի

1.280

Լիդիա 200

իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին

100+100

խտացված կախույթ

1.281

Աֆրո 250

ացետամիպրիդ + լյամբդա ցիհալոտրին

200+50

թրջվող փոշի

1.282

Թիոդիկարբ արիա

թիոդիկարբ

800

չոր հոսուն կախույթ

1.283

Արմոր

ացետամիպրիդ + լյամբդա ցիհալոտրին

200+150

խտացված կախույթ

1.284

Դիազ

դիազինոն

100

հատիկներ

1.285

Վերտամեկտին ֆորտե

աբամեկտին

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.286

Մախակ

ալֆա ցիպերմետրին

100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.287

Դվամայթ

պրոպարգիտ

720

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.288

Տիադ

տեբուֆենպիրադ

200

թրջվող փոշի

1.289

Նոբել

սպիրոմեզիֆեն

240

խտացված կախույթ

1.290

Ֆումանուս

քլորֆենապիր

240

խտացված կախույթ

1.291

Պռոբեն

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.292

Գենտա

ֆիպրոնիլ

800

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

 

1.293

Կլոդին

կլոթիանիդին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.294

Պռոլոգեն

քլորանտրանիլիպրոլ

200

խտացված կախույթ

1.295

Դոն

քլորպիրիֆոս+
ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.296

Գիազինոն Ջի

դիազինոն

100

հատիկներ

1.297

Բիտոկս

դելտամետրին

5

խտացված էմուլսիա

1.298

Էկտոցիդոլ 600

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.299

Վալպան

ալֆա-ցիպերմետրին

125

խտացված կախույթ

1.300

Վավապրիդ

իմիդոկլոպրիդ

350

խտացված կախույթ

1.301

Պրոկլեյն

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.302

Ուզբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.303

Լազիոտրափ

 

 

կապսուլա

1.304

Պրոկան

էմամեկտին բենզոատ

57

ջրում լուծվող հատիկներ

1.305

Դիազին-600 սուպեր

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.306

Լյուֆոքս

լյուֆենուրոն +ֆենօքսիկարբ

30+75

խտացված էմուլսիա

1.307

Էֆորիա

լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ

106+141

խտացված կախույթ

2. Միջատասպան սնկասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոֆունգիցիդներ)

2.001

Պրեստիժ

իմիդակլոպրիդ+ պենցիկուրոն

140+150

խտացված կոնցենտրատ

2.002

Էկսեն

պոլիվինիլացետատի ակրիլաթթվային երկպոլիմեր

250

ջրային դիսպերսիա

 2.003

Սելեստ Տոպ

տիամետօքսամ+ֆլուդիօքսո-նիլ+դիֆենոկոնազոլ

262.5+25+25

խտացված կախույթ

3. Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկներ

3.001

Բիտօքսիբացիլին

բացիլուս տուրինգենզիս տենեբրիոնիս

ԿԱ-1500 ԱՄ/մգ

փոշի

3.002

Բովերին

բավարիա բասիանա շտամ
TC 92

2 մլրդ սպոր/գ

հեղուկ

3.003

Ինսեկտին

բացիլուս տուրինգենզիս ինսեկտուս

60 մլրդ սպոր/գ

թրջվող փոշի

3.004

Լեպիդոցիդ

բացիլուս տուրինգենզիս կուրստակի

ԿԱ-3000 ԱՄ/մգ

փոշի

3.005

Վերտիցիլին

վերտիցիլիում լեկանի
շտամ PY 4/1

2 մլրդ սպոր/գ

հեղուկ

3.006

Ֆիտոլավին

ֆիտոբակտերիոմիցին

32"3.2

ջրում լուծվող խտածո /կոնցենտրատ/

3.007

Ֆիտոսպորին-Մ

բացիլուս սուբտիլիս

1 մլրդ սպոր/մլ

հեղուկ

4. Նեմատոդասպան պատրաստուկներ (նեմատոցիդներ)

4.001

Վիդատ

օքսամիլ

100

հատիկներ

4.002

Վիդանի

օքսամիլ

240

խտացված էմուլսիա

4.003

Նեմակուր

ֆենամիֆոս

400

խտացված էմուլսիա

5. Մկնասպան պատրաստուկներ (ռոդենտիցիդներ)

5.001

Բակտերոդենցիդ հատիկային

սալմոնելա էնտերիտիդիս իսաչենկո

տիտր 1 մլդ/գ

հատիկներ

5.002

Գարանտեքս

բրոդիֆակում

0.05

խտացված կոնցենտրատ

 5.002/1

Գարանտեքս

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

 5.002/2

Գարանտեքս

բրոդիֆակում

0.05

բրիկետներ

5.003

Գլիֆտոր

1-3 դիֆտոր պրոպանոլ-2

720

ջրային լուծույթ

5.004

Էթիլֆենացին

էթիլֆենացին

5

յուղային խտություն

5.005

Կլերատ

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

5.006

Շտորմ Բ

ֆլոկումաֆեն

0.05

բրիկետներ

5.007

Ցինկի ֆոսֆիդ

Ցինկի ֆոսֆիդ

800

փոշի

5.008

Դուո ռատ

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

5.009

Կիլեռ

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

5.010

Կիլեռ

բրոդիֆակում

0.05

բրիկետներ

5.011

Բրոդիֆակում

բրոդիֆակում

0.25

հատիկ կամ բրիկետ

5.012

Սորկիլ-Գ

դիֆենակում

0.05

հատիկ

5.013

Բրոմադիալոն

բրոմադիոլոն

2.5

հեղուկ խտանյութ

5.014

Ռոդիֆակում

բրոդիֆակում

2.5

խտացված էմուլսիա

5.015

Ռոդիֆակում Ս

բրոդիֆակում

2.5

փոշի

6. Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)

6.001

Ալտո

ցիպրոկոնազոլ

400

խտացված կոնցենտրատ

6.002

Ակրոբատ ՄՑ

մանկոցեբ+դիմետոմորֆ

600+90

թրջվող փոշի

6.003

Ակտիոլ

ծծումբ

800

խտացված կախույթ

6.004

Անտրակոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.005

Ատեմի ս

ծծումբ+ցիպրոկոնազոլ

800+8

ջրալուծ հատիկներ

6.006

Արցերիդ

պոլիկարբացին+ մետալաքսիլ

530+70

թրջվող փոշի

6.007

Բայլետոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.008

Բայկոր

բիտերտանոլ

500

խտացված կոնցենտրատ

6.009

Բորդոյան խառնուրդ

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

 

ջրային դիսպերսիա

6.010

Գաբբար

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.011

Գրեման

տետրակոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.012

Դելան

դիթիանոն

700

ջրում լուծվող հատիկներ

6.013

Դիտան Մ-45

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.014

Դոմարկ 10

տետրակոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.015

Զատո

տրիֆլօքսիստրոբին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.016

Էուպարեն Մ

տոլիլֆլուանիդ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.017

Իմպակտ

ֆլուտրիաֆոլ

125

խտացված կոնցենտրատ

6.018

Խորուս

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.019

Ծծումբ աղացած

ծծումբ

965

փոշի

6.020

Ծծումբ կոլոիդ

ծծումբ

800

լուծվող փոշի

6.021

Կվադրիս 250

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կոնցենտրատ

6.022

Կուպրօքսատ

պղնձի սուլֆատ

345

խտացված կոնցենտրատ

6.023

Կուրզատ

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

689.5+42

թրջվող փոշի

6.024

Հորիզոն

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.025

Մանկոֆիտ

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.026

Մալլոն Մ

մանկոցեբ +մետալաքսիլ

640+40

թրջվող փոշի

6.027

Մալլոն

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.028

Մելոդի դու

պրոպինեբ +իմպրովալիկարբ

612.5+55

թրջվող փոշի

6.029

Մելոդի կա

իմպրովալիկարբ+պղինձ

392

թրջվող փոշի

6.030

Մելոդի կոմպակտ

իմպրովալիկարբ+ֆոլպետ

435

թրջվող փոշի

6.031

Միկալ

ալյումինի ֆոսէթիլ+ֆոլպետ

500+250

թրջվող փոշի

6.032

Նեորամ

իոն պարունակող երկվալենտ պղինձ

658

ջրում լուծվող հատիկներ

6.033

Պիննակլ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.034

Պրևիկուր 607

պրոպամոկարբ

607

ջրային լուծույթ

6.035

Պրաքսիս 70

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.036

Պղնձարջասպ

պղնձի սուլֆատ

960

լուծվող փոշի

6.037

Պղնձի օքսիքլորիդ

պղնձի քլորօքսիդ

900

թրջվող փոշի

6.038

Պոլիխոմ

պղնձի քլորօքսիդ + պոլիկարբացին

200+600

թրջվող փոշի

6.039

Պենոպազ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.040

Ռիդոմիլ գոլդ

մանկոցեբ + մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.041

Ռիդոմիլ ՄՑ

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.042

Ռիդոնետ ՄՑ

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.043

Ռապիդ Գոլդ 450

մանկոցեբ+պղնձի քլորօքսիդ+ ցիմօքսանիլ

40+120+290

թրջվող փոշի

6.044

Ռովրալ

իպրոդիոն

500

թրջվող փոշի

6.045

Ռուբիգան

ֆենարիմոլ

120

խտացված էմուլսիա

6.046

Սարման Մ

մանկոցեբ+ցիմոքսանիլ

760+60

թրջվող փոշի

6.047

Մակոզեբ Մ 45

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.048

Սիդիգարդ

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.049

Սկոր

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.050

Սուպեր կուպեր

պղնձի քլորօքսիդ

500

թրջվող փոշի

6.051

Սուլֆուր

ծծումբ

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.052

Վալսալաքսիլ

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.053

Վալսատոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.054

Վալսազեբ

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.055

Վիկտորի

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

720

թրջվող փոշի

6.056

Վեկտրա

բրոմուկոնազոլ

100

խտացված կոնցենտրատ

6.057

Տերել Մ

մանկոցեբ+բենալաքսիլ

700+60

թրջվող փոշի

6.058

Տելդոր

ֆենհեքսամիդ

500

ջրում լուծվող հատիկներ

6.059

Տիլտ

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.060

Տիլտ պրեմիում

պրոպիկոնազոլ

375

թրջվող փոշի

6.061

Տիովիտ Ջետ 80

ծծումբ

80

խտացված էմուլսիա

6.062

Տոպազ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.063

Տոպսին Մ

տիոֆանատ-մեթիլ

700

թրջվող փոշի

6.064

Տուբարիդ

պղնձի քլորօքսիդ +մետալաքսիլ

500+100

թրջվող փոշի

6.065

Տատտու

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ+ մակոցեբ

301.6+248

խտացված կոնցենտրատ

6.066

Օքսիխոմ

պղնձի քլորօքսիդ + օքսադիքսիլ

670+130

թրջվող փոշի

6.067

Ֆալկոն

սպիրօքսամին+տեբուկոնազոլ+ տրիադիմենոլ

250+167+43

խտացված էմուլսիա

6.068

Ֆոլիկուր

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.069

Ֆունգուրան

պղնձի հիդրօքսիդ

500

թրջվող փոշի

6.070

Ֆենիքս

մանկոցեբ +մեֆենօքսամ

640+10

թրջվող փոշի

6.071

Իտերալ

ցիմօքսանիլ+ֆամօքսադոն

300+225

ջրում լուծվող գրանուլացված փոշի

6.072

Կոսայդ 2000

պղնձի հիդրօքսիդ

538

ջրում լուծվող հատիկներ

6.073

Կուպրոֆլո

պղնձի քլորօքսիդ

434

հոսող խտացված կախույթ

6.074

Տրիֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.075

Կումուլուս ԴՖ

ծծումբ

800

հատիկներ

6.076

Դինիզոլ

դինիկոնազոլ Մ

20

թրջվող փոշի

6.077

Ֆորա

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.078

Ագաթ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.079

Բոտրան

դիքլորան

750

թրջվող փոշի

6.080

Բայտոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.081

Սֆինքս էքստրա

դիմետրոմորֆ+ֆոլպետ

600"25+113"10

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.082

Օրիուսուլ

ծծումբ+ տեբուկոնազոլ

700+45

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.083

Դալանտ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.084

Դալոպազ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.085

Պրիմակոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.086

Մաքսիմ

ֆլուդիօքսոնիլ

25

խտացված էմուլսիա

6.087

Սկոֆեն

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.088

Սուպեր ռիդոլ

մանկոցեբ+մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.089

Սերտիկոր 50

մեֆենօքսամ+տեբուկոնազոլ

20+30

խտացված կոնցենտրատ

6.090

Պրոպիստոկ

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.091

Ավալանժ

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.092

Կորալ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.093

Տրիֆ սթար

տրիֆլօքսիստրոբին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.094

Տրիադա

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.095

Կուպրոֆլոքսան

պղնձի սուլֆատ

345

խտացված կոնցենտրատ

6.096

Գիտան ՄՑ 80

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.097

Պուռազոլ

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.098

Գուգուրդ պլյուս

ծծումբ

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.099

 Մ -2

մանկոցեբ + մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.100

Էֆֆեկտ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.101

Մանգո

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.102

Սկաբ ստոպ

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

6.103

Սումիլեկս

պրոցիմիդոն

500՞25

թրջվող փոշի

6.104

Ալտո սուպեր 33 %

պրոպիկոնազոլ+ ցիպրոկոնազոլ

250+80

խտացված էմուլսիա

6.105

Ստրոբի

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.106

Ռեկս դուո

թիոֆենատ մեթիլ + էպօքսիկոնազոլ

310+187

խտացված էմուլսիա

6.107

Պոլիրամ ԴՖ

մեթիրամ

700

ջրում լուծվող հատիկներ

6.108

Վիվանդո

մետրաֆենոն

500

խտացված կախույթ

6.109

Կոլլիս

բոսկալիդ+կռեզօքսիմ-մեթիլ

200+100

խտացված կախույթ

6.110

Կաուրիտիլ

մեթիրամ+պղնձի հիդրօքսիդ

420+390

ջրում լուծվող հատիկներ

6.111

Կաբրիո տոպ

մեթիրամ+պիրակլոստրոբին

550+50

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.112

Ինշուր պերֆորմ

տրիտիկոնազոլ+պիրակլոստ-րոբին

80+40

սորուն սուսպենզիոն խտածո

6.113

Խելպ

պղնձի հիդրօքսիդ

500

սորուն փոշի

6.114

Մանկոցեբ սուպեր

մանկոցեբ + դիմետոմորֆ

600+100

թրջվող փոշի

6.115

Ցիխոմ բլյու

ցինեբ + պղնձի քլորօքսիդ

340+170

թրջվող փոշի

6.116

Պրևիկուր էներջի 840

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ+ ալյումինի ֆոսէթիլ

530+310

ջրային լուծույթ

6.117

Կոնսենտո 450

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆենամիդոն

375+75

խտացված կախույթ

6.118

Նատիվո 75

 տեբուկոնազոլ+տրիֆլօքսիստ-րոբին

500+250

ջրալուծ հատիկներ

6.119

Զատո սթար 520

պիրիմեթանիլ+ տրիֆլօքսիստրոբին

400+120

խտացված կախույթ

6.120

Ինֆինիտո 687.5

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆլուոպիկոլիդ

625+62.5

խտացած կախույթ

6.121

Սկալա 400

պիրիմեթանիլ

400

Խտացված կախույթ

6.122

Ֆանտիկ Ֆ

ֆոլպետ+բենալաքսիլ Մ

480+37.5

Հատիկներ

6.123

Տակպաս

պենկոնազոլ

200

խտացված էմուլսիա

6.124

Պրոպելլանտ

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

607

ջրային խտություն

6.125

Այրոն

պղնձի քլորօքսիդ+պղնձի հիդրօքսիդ

140+140

ջրում լուծվող հատիկներ

6.126

Ռոկս

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.127

Մեգա Մ 700

թիոֆանատ-մեթիլ

700

թրջվող փոշի

6.128

Կադիլակ 80

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.129

Ցի բլու 44

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

400+40

ջրում լուծվող հատիկներ

6.130

Օսսիքլոր 20 ֆլո

պղնձի քլորօքսիդ

284

Խտացված կախույթ

6.131

Պոլտիգլիա 20ՊԲ Մանիկա

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.132

Կուպրաֆոն

պղնձի սուլֆատ

345

խտացված էմուլսիա

6.133

Տիլին

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.134

Ակրոդին

մանկոցեբ+դիմետամորֆ

600+90

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.135

Ռիդոնիլ պլյուս

մանկոցեբ+մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.136

Տոպին ՄԿ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.137

Բայլիֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.138

Սկորինո

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.139

Ալտոն 400

ցիպրոկոնազոլ

400

խտացված էմուլսիա

6.140

Բորդոյան խառնուրդ Max 20

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.141

Պրեսիուրի

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

607

ջրային խտություն

6.142

Խորիս ՄԿ

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.143

Ռովալիս

իպրոդիոն

500

թրջվող փոշի

6.144

Ստրոբին

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.145

Իմպակսին

ֆլուտրիաֆոլ

250

խտացված կոնցենտրատ

6.146

Դինօքս

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.147

Ֆոնդիկուր

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.148

Տապսիմեն

տիոֆանատ-մեթիլ

700

թրջվող փոշի

6.149

Տատիկ

մանկոցեբ + պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

302+234

խտացված կոնցենտրատ

6.150

Կվոդրիսի

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կոնցենտրատ

6.151

Ֆալկոնիկ

սպիրօքսամին + տեբուկոնազոլ + տրիադիմենոլ

250+167+43

խտացված էմուլսիա

6.152

Ռադիոն

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.153

Դիմիկոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.154

Տիտան

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.155

Սիգնում

բոսկալիդ+պիրակլոստրոբին

267+67

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.156

Վիալ Թրասթ

տեբուկոնազոլ+թիաբենդազոլ

60+80

ջրակախույթի խտածո

6.157

Մետաքսիլ

մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.158

Ռայոկ

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.159

Օրդան

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

689+42

թրջվող փոշի

6.160

Վիլմեֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.161

Վիլպենզոլ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.162

Վիլօքսանիլ պլուս

պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ

420+40

ջրում լուծվող հատիկ

6.163

Վիլզեբ պլյուս

մանկոցեբ + մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.164

Տասպա

պրոպիկոնազոլ + դիֆենոկոնազոլ

250+250

խտացված էմուլսիա

6.165

Ռիդոմիլ Գոլդ պլյուս

մեֆենօքսամ + պղնձի քլորօքսիդ

25+400

թրջվող փոշի

6.166

Պերգադո Cս

մանդիպրոպամիդ + պղնձի քլորօքսիդ

25+245

ջրում լուծվող հատիկ

6.167

Ռաքսիլ ուլտրա 120

տեբուկոնազոլ

120

խտացված կախույթ

6.168

Քուանտում ՄԶ

մանկոցեբ+դիմետոմորֆ

600+90

ջրում դիսպերսվող գրանուլ

6.169

Շավիտ Ֆ

ֆոլպետ+տրիադիմենոլ

700+20

ջրում լուծվող հատիկներ

6.170

Նիմրոդ

բուպրիմատ

250

խտացված էմուլսիա

6.171

Օրիուս

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.172

Բորդոֆլով

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

124

խտացված կախույթ

6.173

Բամպեր Սուպեր

պրոպիկոնազոլ+պրոքլորազ

90+400

խտացված էմուլսիա

6.174

Կուրամե

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

250+40

ջրում դիսպերսվող հատիկ

6.175

Ֆավորիտ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.176

Կորուս

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկ

6.177

Կոլոսալ Պռո

պրոպիկոնազոլ+տեբուկոնազոլ

300+200

միկրո-էմուլսիա խտածո

6.178

Սանռայս

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.179

Պերֆեկտ Սուպեր

պրոպիկոնազոլ+ցիպրոկոնազոլ

250+80

էմուլսիայի խտածո

6.180

Կվադրո

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կախույթ

6.181

Բրագո

տրիֆլօքսիստրոբին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.182

Վիլպրոնեբ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.183

Վիլպռոկարբ

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

722

ջրային լուծույթ

6.184

Ազոգոլդ

ազօքսիտրոբին

250

խտացված կախույթ

6.185

Վերտիգոլդ

իպրոդիոն

500

թրջվող փոշի

6.186

Կուպերվալ

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.187

Ազոֆոս

պղինձ

650

խտացված կախույթ

6.188

Տանոս

ցիմօքսանիլ+ֆամօքսադոն

250+250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.189

Կվադրիս մաքս

ազոքսիստրոբին+ֆոլպետ

93.5+500

խտացված կախույթ

6.190

Բրավո 500

քլորոթալոնիլ

500

խտացված կախույթ

6.191

Ռեվուս տոպ 500

դիֆենոկոնազոլ+մանդիպրո-պամիդ

250+250

խտացված կախույթ

6.192

Զատոն պլյուս

տրիֆլօքսիստրոբին

50

խտացված կախույթ

6.193

Խորսուդինիլ

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.194

Բայլեֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.195

Վիտալ 375

կրեզօքսիմ մեթիլ+էպոքսիկոնազոլ

250+125

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

6.196

Էրեյսեր Իքս 325

ազօքսիստրոբին+ դիֆենոկոնազոլ

200+125

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.197

Վալսատոն պլյուս

տրիադիմեֆոն

250

ջրային լուծույթ

6.198

Կորնետ

ազօքսիստրոբին+տիոֆանատ-մեթիլ

75+660

ջրում լուծվող հատիկներ

6.199

Մերպան 80

կապտան

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.200

Արդենտ

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

խտացված կախույթ

6.201

Հեքսակոնազոլ արիա

հեքսակոնազոլ

50

խտացված կախույթ

6.202

Մանկոցեբ արիա

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.203

Վիլստար գոլդ

ազօքսիստրոբին+քլորոթալոնիլ

100+500

խտացված կախույթ

6.204

Գլիդեր

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.205

Բորդոյան հեղուկ

եռահիմք պղնձի սուլֆատ

172

ջրակախույթի խտածո

6.206

Կրեդո

կարբենդազիմ

500

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.207

Վիալ Տրիո

ցիպրոկոնազոլ + թիաբենդազոլ + պրոքլորազ

5+30+120

խտացված կոնցենտրատ

6.208

Սպիրիտ

ազօքսիստրոբին+էպոքսիկոնա-զոլ

240+160

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.209

Ռակուրս

ցիպրոկոնազոլ+ էպոքսիկոնազոլ

160+240

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.210

Էմբրելիա

դիֆենոկոնազոլ+իզոպիրազամ

40+100

խտացված կախույթ

6.211

Ռիդոմիլ Գոլդ պլյուս

մետալաքսիլ-Մ+պղնձի քլորօքսիդ

25+400

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.212

Դիֆենոկոնազոլ արիա

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.213

Պղնձի քլորօքսիդ արիա

պղնձի քլորօքսիդ

350

թրջվող փոշի

6.214

Մետալաքսիլ արիա

մետալաքսիլ

50

հատիկներ

6.215

Արազ 250

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կախույթ

6.216

Հարօլաքսիլ 72

Մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.217

Իպրոդիոն արիա

իպրոդիոն

500

խտացված կախույթ

6.218

Ծծումբ արիա

ծծումբ

800

լուծվող փոշի

6.219

Կռեզոկսիմ մեթիլ արիա

կռեզոկսիմ մեթիլ

500

ջրում լուծվող հատիկներ

6.220

Ազոքս

ազօքսիստրոբին

500

հատիկներ

6.221

Իտերան

ֆամոկսադոն+ցիմոկսանիլ

220+300

ջրում լուծվող հատիկներ

6.222

Դվակարբ

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

720

ջրային լուծույթ

6.223

Կռեզո

կռեզոկսիմ մեթիլ

500

ջրում լուծվող հատիկներ

6.224

Ռիդոմիքս

մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.225

Փերոզ

պիրիմեթանիլ

400

խտացված կախույթ

6.226

Քոր

դիֆենոկոնազոլ

25

խտացված էմուլսիա

6.227

Իրոկո

պղնձի հիդրօքսիդ

400

ջրում լուծվող հատիկներ

6.228

Կուպրոսուլֆ

պղնձի սուլֆատ

250

ջրում լուծվող հատիկներ

6.229

ՄաքսՕն

ֆլուդիօքսոնիլ

25

խտացված էմուլսիա

6.230

Զիդան

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.231

Ալետտ

ալյումինի ֆոսէթիլ

800

թրջվող փոշի

6.232

Լունա սենսեյշն

Ֆլուոպիրամ + տրիֆլօքսիստրոբին

250+250

խտացված կախույթ

6.233

Պասադոբլ

ֆլուոպիկոլիդ+պրոպինեբ

50+650

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.234

Բայֆոն

տրիադիմեֆոն

250

Էմուլսիայի կոնցենտրատ

6.235

Ռիդոմիլ Գոլդ ՄՑ

մանկոցեբ+մետալաքսիլ Մ

640+40

ջրում լուծվող հատիկներ

6.236

Ցիդելի Տոպ

դիֆենոկոնազոլ + ցիֆլուֆենամիդ

125+15

դիսպերսված խտածո

7. Սնկասպան ախտահանիչներ

7.001

Դիվիդենդ

դիֆենոկոնազոլ

30

խտացված կոնցենտրատ

7.002

Մոնսերեն

պենցիկուրոն

125

խտացված կախույթ

7.003

Ռաքսիլ

տեբուկոնազոլ

60

խտացված կոնցենտրատ

7.004

Դիվիդենդ սթար 036

դիֆենոկոնազոլ+ցիպրոկոնազոլ

30+6.3

խտացված կոնցենտրատ

7.005

Կոնիլ

դինիկոնազոլ

10

խտացված կախույթ

7.006

Դոսպեխ

տեբուկոնազոլ

60

խտացված սուսպենզիա

7.007

Ատտիկ

դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ

30+6.3

խտացված կախույթ

7.008

Դիվերիդենտ սթար

դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ

30+6.25

Խտացված կախույթ

7.009

Վեքսիլ

տեբուկոնազոլ

60

խտացված սուսպենզիա

8. Մոլախոտասպան պատրաստուկներ (հերբիցիդներ)

8.001

2.4 - Դ ամինային աղ

դիմեթիլ ամինային աղ

688

ջրային լուծույթ

8.002

Ալիրոքս

ԷՊՏՑ+անտիդոտ

720

խտացված էմուլսիա

8.003

Ացենիտ

ացետոքլոր

880

խտացված էմուլսիա

8.004

Ավադեկս ԲՎ

տրիալլատ

480

խտացված էմուլսիա

8.005

Արսենալ նոր

իմազապիր

250

ջրում լուծվող խտություն

8.006

Բազագրան

բենտազոն

480

ջրային լուծույթ

8.007

Բազագրան Մ

բենտազոն+ՄՑՊԱ

250+125

մածուկ

8.008

Բանվել

 դիկամբա

480

ջրային լուծույթ

8.009

Բաստա

ամոնիումի գլյուֆոսինատ

200

ջրային լուծույթ

8.010

Բետանալ ԱՄ

դեսմեդիֆամ

157

խտացված էմուլսիա

8.011

Բյուկտրիլ Դ

բրոմօքսինիլ + 2,4 - Դ

225+225

խտացված էմուլսիա

8.013

Գեզագարդ

պրոմետրին

500

խտացված կախույթ

8.014

Գլիսոլ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.015

Գրանստար

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

չոր հոսող կախույթ

8.016

Գրաունդ-բիո

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.017

Դեզորմոն

2.4-, (դիմեթիլ ամինային աղ)

600

ջրային լուծույթ

8.018

Դիալեն

2.4-Դ + դիկամբա

342+34.2

ջրային լուծույթ

8.019

Դիկամին - Դ

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

600

ջրային լուծույթ

8.020

Զելլեկ-սուպեր

գալօքսիֆոպ-Ռ-մեթիլ

104

խտացված էմուլսիա

8.021

Զենկոր

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.022

Էրադիկան 6 Ե

ԷՊՏՑ+անտիդոտ

720

խտացված էմուլսիա

8.023

Իգրան

տերբուտրին

500

թրջվող փոշի

8.024

Լենտագրան

պիրիդատ

600

խտացված էմուլսիա

8.026

Կլինի

գլիֆոսֆատ

360

ջրային լուծույթ

8.027

Կվարց-սուպեր

իզոպրոտուրոն+դիֆլյուֆենիկան

500+50

ջրակախույթի խտածո

8.028

Կրոս

քլորսուլֆոքսիմ+քլորսուլֆուրոն

92+47

ջրային լուծույթ

8.029

Կրուգ

քլորսուլֆոքսիմ

140

ջրային լուծույթ

8.030

Հարնես

ացետոքլոր

900

խտացված էմուլսիա

8.031

Շոգուն

պրոպակվիզաֆոպ

100

խտացված էմուլսիա

8.032

Պարդներ

բրոմօքսինիլ

225

խտացված էմուլսիա

8.033

Պիրամին

քլորիդազոն

650

թրջվող փոշի

8.034

Պրիմ էքստրա

մեթոլաքլոր+ատրազին

330+170

խտացված կոնցենտրատ

8.035

Պրոպոնիտ

պրոպիզոքլոր

720

խտացված էմուլսիա

8.036

Պումա սուպեր 100

ֆենօքսապրոպ -Պ-էթիլ + անտիդոտ

100+27

խտացված էմուլսիա

8.037

Ռաունդապ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.038

Ռեգլոն

դիկվատ

200

ջրային լուծույթ

8.039

Ռոնիտ 6 Ե

ցիկլոատ

720

խտացված էմուլսիա

8.040

Սեկատոր

մեֆենպիր-դիէթիլ+ամիդոսուլֆուրոն + իոդոսուլֆուրոն-մեթիլ-նատրիում

125+50+12.5

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.041

Սեմերոն

դեսմետրին

250

թրջվող փոշի

8.042

Ստարանե

ֆլուրօքսիպիր

200

խտացված էմուլսիա

8.043

Ստոմպ

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.044

Վալսաբուզին

մետրիբուզին

700

ջրային լուծույթ

8.045

Վալսագլիֆ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.046

Վալսամին

2.4 Դ + դիկամբա

360+120

ջրային լուծույթ

8.047

Վալսատոպ

պենդիմենթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.048

Տարգա սուպեր

խիզալոֆոպ-պ-էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.049

Տոպիկ

կլոդինաֆոպ-պրոպարգիլ+անտիդոտ

80+20

խտացված էմուլսիա

8.050

Տոպոգարդ

տերբուտրին + տերբուտիլազին

350+150

թրջվող փոշի

8.051

Տոտրիլ

իոքսինիլ օքտանոատ

225

խտացված էմուլսիա

8.052

Տրեֆլան

տրիֆլուրալին

240

խտացված էմուլսիա

8.053

Ուրագան

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.054

Ֆենագոն

Օ-2.4-ֆենօքսիացետիլգլիկոնաթթվի բութիլային եթեր

500

խտացված էմուլսիա

8.055

Ֆուրորե Սուպեր

ֆենօքսապրոպ- Պ -էթիլ

69

ջրայուղային էմուլսիա

8.056

Ֆյուզիլադ սուպեր

ֆլուազիֆոպ-պ-բութիլ

125

խտացված էմուլսիա

8.057

Ֆրոնտեր

դիմեթենամիդ

900

խտացված էմուլսիա

8.058

Պրոմետ

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.059

Գլիֆոնատ

գլիֆոսատ

410

 ջրային լուծույթ

8.060

Մետկոր

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.061

Գեզատրին

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.062

Դեմին

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.063

Պանդա

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.064

Ուրագան ֆորտե

գլիֆոսատ

500

ջրային լուծույթ

8.065

Ֆրեյսորն

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.066

Ագրոսան

խիզալոֆոպ-պ-էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.067

Լեոն 36 ՋԼ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.068

Ստոկս

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.069

Ագրոցիդ

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.070

Պանտերա

խիզալոֆոպ-պ-տեֆուրիլ

40

խտացված էմուլսիա

8.071

Գլիֆոսատո Սամբա

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.072

ՄՑՊԱ 28

ՄՑՊԱ նատրիումական աղ

280

ջրային լուծույթ

8.073

Դիալեն սուպեր 460

2.4 Դ+դիկամբա

344+120

ջրային լուծույթ

8.074

Վալսագարդ էքստրա

ացետոքլոր + անտիդոտ

840+40

խտացված էմուլսիա

8.075

Ամինա

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.076

Բուզոն

մետրիբուզին

700

ջրում լուծվող հատիկներ

8.077

Գլիֆոսան

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.078

Քիմտարգ

խիզալոֆոպ-պ- էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.079

Մետրին

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.080

Տոտալ

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.081

Մետեոր

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.082

Դուալ Գոլդ

մետոլաքլոր

960

խտացված էմուլսիա

8.083

Լինտուր 70 %

դիկամբա + տրիասուլֆուրոն

659+41

ջրալուծ հատիկներ

8.084

Բուտիզան 400

մետազաքլոր

400

խտացված կախույթ

8.085

Գալաքսի

օքսիֆլուորֆեն

240

խտացված էմուլսիա

8.086

Պիրամին տուրբո

քլորիդազոն

520

խտացված կախույթ

8.087

Ֆրոնտեր օպտիմա

դիմեթենամիդ-Պ

720

խտացված էմուլսիա

8.088

Պրոմետրին

պրոմետրին

500

խտացված կախույթ

8.089

Զերո

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.09

Զինո

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.091

Կորրիդա

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.092

Վոյաժ

նիկոսուլֆուրոն

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.093

 Արկադե 880

պրոսուլֆոկարբ+մետրիբուզին

800+80

 խտացված էմուլսիա

8.094

Բետանալ էքսպերտ

էթոֆումեզատ + ֆենմեդիֆամ + դեսմեդիֆամ

125+91+71

խտացված էմուլսիա

8.095

Գրոդիլ Մաքսի 375

ամիդոսուլֆուրոն +նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ+անտիդոտ

100+25+250

յուղային դիսպերսիա

8.096

Զենկոր 600

մետրիբուզին

600

խտացված կախույթ

8.097

Նոմինո

նատրիումի բիսպիրիբակ

400

խտացված էմուլսիա

8.098

Բոռա 5

խիզալոֆոպ

50

խտացված էմուլսիա

8.099

Զենորի

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.100

Պարտեն

խիզալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ

40

խտացված էմուլսիա

8.101

Կարիբու պլյուս

տրիֆլուսուլֆուրոն-մեթիլ

500

թրջվող փոշի

8.102

Սեգմենտ

ազիմսուլֆուրոն

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.103

Տիտան գրանդ

ռիմսուլֆուրոն

250

չոր հոսող կախույթ

8.104

Նամինի

նատրիումի բիսպիրիբակ

400

խտացված կախույթ

8.105

Տայգա

խիզալոֆոպ- Պ- էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.106

ԳԼԻՖՈՍ. ԱՐՄ

գլիֆոսատ

430

ջրային լուծույթ

8.107

ԳԼԻՖՈՍ. ԱՐՄ

գլիֆոսատ

777

լուծվող փոշի

8.108

Բուտիզան Սթար

մետազաքլոր+կվինմերակ

333+83

խտացված սուսպենզիա

8.109

Դիանատ

դիկամբա

480

ջրային լուծույթ

8.110

Բալերինա

ֆլորասուլամ+էթիլհեքսիլային եթեր

7.5+410

խտացված էմուլսիա

8.111

Լաստիկ Էքստրա

ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ+կլոկվինտոսետ-մեքսիլ

70+40

խտացված էմուլսիա

8.112

Մորտիրա

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

ջրում լուծվող հատիկներ

8.113

Տորնադո 500

գլիֆոսատ

500

ջրային լուծույթ

8.114

Միուրա

խիզալոֆոպ Պ-էթիլ

125

խտացված էմուլսիա

8.115

Նոմինի Ջի

նատրիումի բիսպիրիբակ

400

խտացված կախույթ

8.116

Լորդ

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.117

Վիպրոտրին

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.118

Վիլոսատ

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.119

Դիկալ

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

725

ջրային լուծույթ

8.120

Պումա սուպեր 75

Ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + մեֆենպիրդիէթիլ

69+75

ջրայուղային էմուլսիա

8.121

Լեոպարդ

խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ

500

խտացված էմուլսիա

8.122

Իդեալ

ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ+ մեֆենպիր դիէթիլ անտիդոտ

69+75

ջրայուղային էմուլսիա

8.123

Կամբա Սուպեր

2.4 Դ+Դիկամբա

344+120

ջրային լուծույթ

8.124

Վիլզոֆոպ

խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.125

Լազուրիտ

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.126

Ռեգլոն սուպեր 150

դիկվատ

150

ջրային լուծույթ

8.127

Գրանստարիկ

տրիբենուրոն մեթիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.128

Գոալ 2 Ե

օքսիֆլուորֆեն

240

խտացված էմուլսիա

8.129

2.4 Դ Ամինկա 500

2.4 դիմեթիլամինային աղ

500

ջրային լուծույթ

8.130

Բուտազոլին

մետազաքլոր

400

խտացված կախույթ

8.131

Ֆլոպ

ֆլուազիֆոպ Պ Բութիլ

150

ջրի հետ խառնված կոնցենտրատ

8.132

Զումեր

գլիֆոսատ+օքսիֆլուորֆեն

360+30

խտացված կախույթ

8.133

Գալիգան

օքսիֆլուորֆեն

240

խտացված էմուլսիա

8.134

Հակեր

քլոպիրալիդ

750

ջրում լուծվող հատիկներ

8.135

Կվիկստեպ

կլետոդիմ+գալօքսիֆոպ-Պ-մեթիլ

130+80

հանքայուղային էմուլսիա

8.136

Դեմետրա

ֆլուրօքսիպիր

350

խտացված էմուլսիա

8.137

Էսկուդո

ռիմսուլֆուրոն

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.138

Բիցեպս Գրանտ

ֆենմեդիֆամ + էթոֆումեզատ+դեսմեդիֆամ

90+110+70

խտացված էմուլսիա

8.139

Բոմբա

տրիբենուրոն մեթիլ+ֆլորասուլամ

563+187

ջրում լուծվող հատիկներ

8.140

Գլիֆոսատ արիա

գլիֆոսատ

410

ջրային լուծույթ

8.141

Տիտուս

ռիմսուլֆուրոն

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.142

2.4Դ+ՄՑՊԱ արիա

2.4Դ+ՄՑՊԱ

360+315

ջրային լուծույթ

8.143

Մերի 540

գլիֆոսատ

540

ջրային լուծույթ

8.144

Հարոլին 720

2.4Դ+դիկամբա

360+120

ջրային լուծույթ

8.145

Բուզին 700

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.146

Մաբրո 288

Ֆլուրօքսիպիր մեպթիլ

288

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.147

Մետրիբուզին արիա

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.148

Օքսիֆլուորֆեն արիա

օքսիֆլուորֆեն

240

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.149

Դելլեկ ֆորտե

հալոքսիֆոպ-Ռ-մեթիլ

240

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.150

Ֆելիքս

գլիֆոսատ

757

ջրում լուծվող հատիկներ

8.151

Հելիանտ

էտամետսուլֆուրոն-մեթիլ

750

թրջվող փոշի

8.152

Տիֆերոն

տիֆենսուլֆուրոն-մեթիլ

750

չոր հոսող կախույթ

8.153

Գերբիոն

պենոկսուլամ

25

յուղային դիսպերսիա

8.154

Գրանմուն

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.155

Տրիոն

մեզոտրիոն

480

էմուլսիոն կոնցենտրատ

8.156

Ռեյնի

ռիմսուլֆուրոն

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.157

Ցունամի

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.158

Արտիստ

ֆլուֆենացետ+մետրիբուզին

240+175

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

9. Կենսաբանական ակտիվ նյութեր

9.001

Բուտոն

գիբերելինային թթվի
նատրիումական աղ

-

 

9.002

Հետերոաուքսին

իդոլիլ 3 քացախաթթու

-

 

9.003

Գումատ կալիա

հումինային թթուների կալիումական աղ

-

 

9.004

Գումատ նատրիա

հումինային թթուների նատրիումական աղ

-

 

9.005

Ցիրկոն

հիդրօքսիդարչնային թթու

-

 
(հավելվածը լրաց. 06.06.11 N 30-Ն, 18.07.11 N 8-Ն, 29.09.11 N 39-Ն, 18.01.12 N 03-Ն, 12.06.12 N 91-Ն, 11.09.12 N 246-Ն, 31.10.12 N 456-Ն, 25.12.12 N 630-Ն, 11.02.13 N 42-Ն, լրաց., փոփ. 04.03.13 N 76-Ն, լրաց. 04.06.13 N 317-Ն, 04.07.13 N 388-Ն, 09.12.13 N 769-Ն, 06.03.14 N 137-Ն, խմբ. 19.05.14 N 443-Ն, լրաց. 14.07.14 N 709-Ն, 01.10.14 N 1106-Ն, 12.08.15 N 919-Ն, 17.11.15 N 1060-Ն)