Համարը 
N 22-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.07.01/14(557) Հոդ.171
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
13.06.2016
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.06.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.07.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N 32-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 հունիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10016196

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

13 հունիսի 2016 թ.

N 22-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N 32-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը

 

Հրամայում եմ`

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.3.1-02-2014 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 32-Ն հրամանի հավելվածում (այսուհետ` հրամանի հավելված) կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումը.

1) հրամանի հավելվածի 17-րդ կետում`

ա. «աղյուսակ 4-ում» բառերը փոխարինել «աղյուսակ 5-ում» բառերով,

բ. «815» թիվը փոխարինել «815-Ն» բառով,

2) հրամանի հավելվածի 18-րդ կետում «աղյուսակ 5-ում» բառերը փոխարինել «աղյուսակ 4-ում» բառերով,

3) հրամանի հավելվածի 26-րդ կետում «չի օգտագործվում» բառերը փոխարինել «օգտագործման համար չի թույլատրվում» բառերով,

4) հրամանի հավելվածի 30-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.

«Ռազմագիտության և ռազմահայրենասիրության բնագավառում մասնագիտացված ծրագրեր իրականացնող պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սաների համար սննդի օրական չափաքանակները սահմանել համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման Հավելված 1-ի N 5 աղյուսակի»,

5) հրամանի հավելվածի 46-րդ կետում «աղյուսակ 9-ում» բառերը փոխարինել «աղյուսակ 10-ում» բառերով,

6) հրամանի հավելվածի 47-րդ կետում «աղյուսակ 10-ում» բառերը փոխարինել «աղյուսակ 9-ում» բառերով,

7) Աղյուսակ 9-ի «Պանիր «Չանախ»» տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

Պանիր «Չանախ»

18,5

24,5

0

295

»:

Ա. Մուրադյան