Համարը 
թիվ 06-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.07.22/15(558).1 Հոդ.215.5
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
11.07.2016
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.07.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
13.06.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՉԱՐՏԵՐԱՅԻՆ ՉՎԵՐԹՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳԾՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՉԱՐՏԵՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 21-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

15 հուլիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60316253

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

11 հուլիսի 2016 թ.

թիվ 06-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՉԱՐՏԵՐԱՅԻՆ ՉՎԵՐԹՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳԾՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՉԱՐՏԵՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 21-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով, 14-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի ա) ենթակետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 1-չարտեր (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 1-չարտեր (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 19-ի ««Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» Ձև 1-չարտեր (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 21-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1
ՀՀ վիճակագրության պետական
խորհրդի
2016 թվականի
հուլիսի 11-ի
թիվ 06-Ն որոշման

ՁԵՎ 1-չարտեր
(տարեկան)

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՉԱՐՏԵՐԱՅԻՆ ՉՎԵՐԹՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳԾՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

20   թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (2000թ. ապրիլի 4-ի, ՀՕ-48)

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը

Ներկայացնում է ____________________________________________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________ I___I___I___I___I

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________________________________________________________ I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Համայնքը /Վարչական շրջանը _________________________________________________ I__I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը______________________________________________

_______________________________________________________________ I___I___I___I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը                I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                             I___I___I___I___I___I___I___I___I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                                       I___I___I___I___I___I___I___I___I

Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի ինքնաթիռներով

 

Ցուցանիշները

Չափի
միավորը

Տողի համարը

Ցուցանիշի
մեծությունը

Ըստ ինքնաթիռների տեսակների

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար ինքնաթիռ-կմ

110

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

111

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

112

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

113

           

դրանից` փոստային

‘’-‘’

113.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

114

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

115

           

Փաստացի բեռնաշրջանա-ռությունը

հազար
տոննա-կմ

116

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

117

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

118

           

 

1) Այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար
ինքնաթիռ-կմ

120

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

121

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

122

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

123

           

դրանից` փոստային

''-''

123.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

124

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

125

           

Փաստացի բեռնաշրջանա-ռությունը

հազար
տոննա-կմ

126

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

127

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

128

           

 

2) Հայաստանի Հանրապետության և Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրների միջև

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար ինքնաթիռ-կմ

130

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

131

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

132

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

133

           

դրանից` փոստային

''-''

133.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

134

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

135

           

Փաստացի բեռնաշրջանառությունը

հազար
տոննա-կմ

136

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

137

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

138

           

 

3) Ներհանրապետական փոխադրումներ

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար
ինքնաթիռ-կմ

140

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

141

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

142

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

143

           

դրանից` փոստային

''-''

143.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

144

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

145

           

Փաստացի բեռնաշրջանառությունը

հազար
տոննա-կմ

146

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

147

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

148

           

 

2. Վարձակալած ինքնաթիռներով չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին

 

Ցուցանիշները

Չափի
միավորը

Տողի համարը

Ցուցանիշի
մեծությունը

Ըստ ինքնաթիռների տեսակների

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար ինքնաթիռ-կմ

210

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

211

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

212

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

213

           

դրանից` փոստային

''-''

213.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

214

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

215

           

Փաստացի բեռնաշրջանա-ռությունը

հազար
տոննա-կմ

216

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

217

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

218

           

 

1) Այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար ինքնաթիռ-կմ

220

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

221

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

222

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

223

           

դրանից` փոստային

''-''

223.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

224

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

225

           

Փաստացի բեռնաշրջանա-ռությունը

հազար
տոննա-կմ

226

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

227

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

228

           

 

2) Հայաստանի Հանրապետության և Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրների միջև

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար ինքնաթիռ-կմ

230

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

231

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

232

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

233

           

դրանից` փոստային

''-''

233.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

234

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

235

           

Փաստացի բեռնաշրջանա-ռությունը

հազար
տոննա-կմ

236

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

237

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

238

           

 

3) Ներհանրապետական փոխադրումներ

 

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Կատարված է ինքնաթիռ-կմ

հազար ինքնաթիռ-կմ

240

           

Ինքնաթիռների չվերթների քանակը

միավոր

241

           

Փոխադրվել են ուղևորներ

հազար մարդ

242

           

Փոխադրվել են բեռներ

հազար
տոննա

243

           

դրանից` փոստային

''-''

243.1

           

Փաստացի ուղևորաշրջանառությունը

միլիոն
ուղևոր-կմ

244

           

Սահմանային ուղևորա-շրջանառությունը

''-''

245

           

Փաստացի բեռնաշրջանա-ռությունը

հազար
տոննա-կմ

246

           

Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

247

           

Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժը

''-''

248

           

 

Ղեկավար

______________________

(Ազգանուն, անուն)

_________________

(Ստորագրություն)

 

 

 

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

______________________

(Ազգանուն, անուն)

_________________

(Ստորագրություն)

« _ _ »______ ____20___թ.

Հավելված 2
ՀՀ վիճակագրության պետական
խորհրդի
2016 թվականի
հուլիսի 11-ի
թիվ 06-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ՉԱՐՏԵՐԱՅԻՆ ՉՎԵՐԹՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳԾՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»

ՁԵՎ 1-ՉԱՐՏԵՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ)

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 1-չարտեր (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը, որն այդ մասին նախապես գրավոր իրազեկվում է:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Ոչ կանոնավոր չվերթներ (չարտերային) են համարվում չարտերային (պատվերով) թռիչքները և հատուկ չվերթները, այսինքն` պայմանագրային հիմունքներով իրականացվող չվերթները, որոնք չեն արտահայտված կանոնավոր փոխադրումներում, ինչպես նաև զբոսաշրջային չվերթները:

6. Կատարված է ինքնաթիռ-կմ ցուցանիշը որոշվում է չվերթների քանակի և համապատասխան շահագործական հեռավորության արտադրյալների հանրագումարով:

7. Շահագործական հեռավորությունը տվյալ չվերթի կետերի միջև ընկած հեռավորությունն է:

8. Ինքնաթիռների չվերթների քանակը ներկայացնում է ինքնաթիռների մեկնումների և ժամանումների թվի հանրագումարը:

9. Փոխադրվել են ուղևորներ ցուցանիշը ներկայացնում է ՀՀ օդանավակայաններից մեկնած և ՀՀ օդանավակայաններ ժամանած ուղևորների քանակը:

10. Փոխադրվել է բեռ ցուցանիշը ներառում է բոլոր տեսակի ինքնաթիռներով փոխադրված բեռները (նաև` վճարովի ուղեբեռները):

11. Փոխադրվել է փոստ ցուցանիշը ներառում է փոստային առաքումների ոչ կանոնավոր փոխադրման ծավալը` փոստային և սուրհանդակային կազմակերպությունների հանձնարարությամբ:

12. Փաստացի ուղևորաշրջանառություն ցուցանիշը ներկայացնում է յուրաքանչյուր չվերթի ընթացքում տեղափոխված ուղևորների փաստացի քանակի և այդ չվերթի համապատասխան շահագործական հեռավորության արտադրյալի հանրագումարը:

13. Սահմանային ուղևորաշրջանառություն ցուցանիշը ներկայացնում է ուղևորների համար նախատեսված ինքնաթիռների բազկաթոռների քանակի և տվյալ ինքնաթիռի թռիչքի համապատասխան շահագործական հեռավորության արտադրյալի հանրագումարը:

14. Փաստացի բեռնաշրջանառությունը որոշվում է յուրաքանչյուր չվերթով փոխադրված բեռների փաստացի քանակի և համապատասխան շահագործական հեռավորության արտադրյալների հանրագումարով:

15. Փաստացի տոննա-կիլոմետրաժ ցուցանիշը ներկայացնում է տոննա-կիլոմետրաժների հանրագումարն` ըստ փոխադրումների և ինքնաթիռների տեսակների:

16. Ուղևորատար տոննա-կիլոմետրաժը ստացվում է ուղևոր-կիլոմետրը 0,09 գործակցով բազմապատկելու միջոցով:

17. Բեռնատար (փոստային) տոննա-կիլոմետրաժը ներկայացնում է յուրաքանչյուր չվերթի ընթացքում բեռի և համապատասխան թռիչքի շահագործական հեռավորության արտադրյալների հանրագումարը:

18. Սահմանային տոննա-կիլոմետրաժ ցուցանիշը ներկայացնում է յուրաքանչյուր ինքնաթիռի սահմանային բեռնման (բեռնատարողության) և համապատասխան շահագործական հեռավորության արտադրյալների հանրագումարը: