Համարը 
թիվ 81-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.01.15/2(638) Հոդ.27
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՋՐՄՈՒՂ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 178-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 81-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՋՐՄՈՒՂ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 178-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ջրմուղի աշխատանքի մասին» Ձև 1-ջրմուղ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Ջրմուղի աշխատանքի մասին» Ձև 1-ջրմուղ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն ջրմուղի աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 1-ջրմուղ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 178-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 81-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_18694

 

1. Ջրմուղի կառուցվածքների առկայությունը տարեվերջին

 

Սպասարկվող բնակավայ-րերի քանակը, միավոր

Միագիծ երկարությունը, կմ

Սահմանված արտադրական հզորությունը,
հազ. խոր. մ/օր

ջրատարի

ջրմուղի փողոցային ցանցերի

որից` կարիք ունեն փոխման

միջթաղային, միջբակային ցանցերի

առաջին բարձրացման պոմպային կայանների

մաքրող կառուց-վածքների

ջրմուղների

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ք. Երևան

               

Արագածոտնի

               

ք. Աշտարակ

               

ք. Թալին

               

ք. Ապարան

               

գյուղական վայրերում

               

Արարատի

               

ք. Արարատ

               

ք. Վեդի

               

ք. Արտաշատ

               

ք. Մասիս

               

գյուղական վայրերում

               

Արմավիրի

               

ք. Արմավիր

               

ք. Մեծամոր

               

ք. Էջմիածին

               

գյուղական վայրերում

               

Գեղարքունիքի

               

ք. Գավառ

               

ք. Ճամբարակ

               

ք. Մարտունի

               

ք. Սևան

               

ք. Վարդենիս

               

գյուղական վայրերում

               

Լոռվա

               

ք. Վանաձոր

               

ք. Ալավերդի

               

ք. Ախթալա

               

ք. Թումանյան

               

ք. Շամլուղ

               

ք. Սպիտակ

               

ք. Ստեփանավան

               

ք. Տաշիր

               

գյուղական վայրերում

               

Կոտայքի

               

ք. Աբովյան

               

ք. Բյուրեղավան

               

ք. Հրազդան

               

ք. Չարենցավան

               

ք. Ծաղկաձոր

               

ք. Եղվարդ

               

ք. Նոր Հաճն

               

գյուղական վայրերում

               

Շիրակի

               

ք. Գյումրի

               

ք. Մարալիկ

               

ք. Արթիկ

               

գյուղական վայրերում

               

Սյունիքի

               

ք. Գորիս

               

ք. Կապան

               

ք. Քաջարան

               

ք. Մեղրի

               

ք. Ագարակ

               

ք. Սիսիան

               

ք. Դաստակերտ

               

գյուղական վայրերում

               

Վայոց ձորի

               

ք. Եղեգնաձոր

               

ք. Վայք

               

ք. Ջերմուկ

               

գյուղական վայրերում

               

Տավուշի

               

ք. Իջևան

               

ք. Նոյեմբերյան

               

ք. Բերդ

               

ք. Դիլիջան

               

գյուղական վայրերում

               

Ընդամենը

               

այդ թվում`

               

քաղաքային բնակավայրերում

               

գյուղական վայրերում

               

2. Ջրմուղի աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները

հազ. խոր. մ/տարի

 

Ցանցին տրված ջրի քանակը

Մաքրող սարքավո-րումներով բաց թողնված ջուրը

Բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջուրը

Ջրի կորուստ-ները

Վթար-ների քանա-կը, միավոր

ընդամենը

այդ թվում`

ընդամենը

այդ թվում`

իր սպառողներին բաց թողնված ջրից

բարձրաց-վել է պոմպերով

ինքնա- հոսքով

ստացվել է դրսից (գնովի ջուր)

իր սպա- ռողնե- րին

այլ սպառող-ներին

բնակչու- թյանը

կոմունալ-կենցաղա-յին կա-րիքների համար

արտա- դրական կարիքների համար

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ք. Երևան

                         

Արագածոտնի

                         

ք. Աշտարակ

                         

ք. Թալին

                         

ք. Ապարան

                         

գյուղական վայրերում

                         

Արարատի

                         

ք. Արարատ

                         

ք. Վեդի

                         

ք. Արտաշատ

                         

ք. Մասիս

                         

գյուղական վայրերում

                         

Արմավիրի

                         

ք. Արմավիր

                         

ք. Մեծամոր

                         

ք. Էջմիածին

                         

գյուղական վայրերում

                         

Գեղարքունիքի

                         

ք. Գավառ

                         

ք. Ճամբարակ

                         

ք. Մարտունի

                         

ք. Սևան

                         

ք. Վարդենիս

                         

գյուղական վայրերում

                         

Լոռվա

                         

ք. Վանաձոր

                         

ք. Ալավերդի

                         

ք. Ախթալա

                         

ք. Թումանյան

                         

ք. Շամլուղ

                         

ք. Սպիտակ

                         

ք. Ստեփանավան

                         

ք. Տաշիր

                         

գյուղական վայրերում

                         

Կոտայքի

                         

ք. Աբովյան

                         

ք. Բյուրեղավան

                         

ք. Հրազդան

                         

ք. Չարենցավան

                         

ք. Ծաղկաձոր

                         

ք. Եղվարդ

                         

ք. Նոր Հաճն

                         

գյուղական վայրերում

                         

Շիրակի

                         

ք. Գյումրի

                         

ք. Մարալիկ

                         

ք. Արթիկ

                         

գյուղական վայրերում

                         

Սյունիքի

                         

ք. Գորիս

                         

ք. Կապան

                         

ք. Քաջարան

                         

ք. Մեղրի

                         

ք. Ագարակ

                         

ք. Սիսիան

                         

ք. Դաստակերտ

                         

գյուղական վայրերում

                         

Վայոց ձորի

                         

ք. Եղեգնաձոր

                         

ք. Վայք

                         

ք. Ջերմուկ

                         

գյուղական վայրերում

                         

Տավուշի

                         

ք. Իջևան

                         

ք. Նոյեմբերյան

                         

ք. Բերդ

                         

ք. Դիլիջան

                         

գյուղական վայրերում

                         

Ընդամենը

                         

այդ թվում`

                         

քաղաքային բնակավայրերում

                         

գյուղական վայրերում

                         

3. Ֆինանսական ընդհանրացված ցուցանիշները

հազ.  դրամ

 

Ջրմուղի և ջրմուղի ցանցերի արտադրական կարողությունների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը

Մուտքեր, ընդամենը

այդ թվում`

Տարիների ընթացքում գոյացած պարտքերը

որից` բնակչությունից

բյուջեից

բաց թողնված ջրից ստացված մուտքեր

նվիրատ-վությունից

այլ մուտքեր

ընդամենը

հաշվետու տարում

ընդամենը

հաշվետու տարում

ընդամենը

որից` բնակ- չությունից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ք. Երևան

                     

Արագածոտն

                     

Արարատ

                     

Արմավիր

                     

Գեղարքունիք

                     

Լոռի

                     

Կոտայք

                     

Շիրակ

                     

Սյունիք

                     

Վայոց ձոր

                     

Տավուշ

                     

Ընդամենը

                     

 

Ծախսեր, ընդամենը

այդ թվում`

նյութական

ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ

գործուղման

աշխատավարձ և դրան հավասա-րեցված վճարումներ

հիմնավերա- նորոգման, սար- քավորումների և գույքի ձեռքբերման

այլ ծախսեր

1

2

3

4

5

6

7

8

ք. Երևան

             

Արագածոտն

             

Արարատ

             

Արմավիր

             

Գեղարքունիք

             

Լոռի

             

Կոտայք

             

Շիրակ

             

Սյունիք

             

Վայոց ձոր

             

Տավուշ

             

Ընդամենը

             

Ղեկավար՝

_______________

 

___________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ

_______________

  ___________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       
     

« _ _ »__________20___թ.

 

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
թիվ 81-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1- ՋՐՄՈՒՂ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Ջրմուղի աշխատանքի մասին» Ձև 1-ջրմուղ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ զբաղվող կազմակերպությունները (այսուհետ՝ ռեսպոնդենտներ), որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը:

4. Հաշվետվության առաջին և երկրորդ բաժինները լրացվում են ըստ հանրապետության, մարզերի, ըստ մարզի առանձին քաղաքների և ամփոփ գյուղական վայրերի, իսկ երրորդ բաժինն` ըստ հանրապետության և մարզերի:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը ռեսպոնդենտները լրացնում են՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

6. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

II. ՋՐՄՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ

 

7. Սյունակ 2-ում բերվում է սպասարկվող բնակավայրերի քանակը:

8. Սյունակ 3-ում բերվում է ջրատարների միագիծ երկարությունը: Ջրատարների միագիծ երկարությունը որոշվում է մի գծով շարված խողովակների երկարությամբ: Եթե ջրատարը կազմված է երկու և ավելի խողովակաշարից, ապա պետք է հաշվել յուրաքանչյուր խողովակաշարի երկարությունը: Ջրագծերի ընդհանուր երկարության մեջ ներառվում է նաև այն խողովակաշարերի երկարությունը, որոնց օգնությամբ ջուրը տրվում է ուրիշ բնակավայրերի, եթե դրանք գտնվում են ջրմուղի տվյալ տնտեսության հաշվեկշռում:

9. Սյունակ 4-ում բերվում է ջրմուղի փողոցային ցանցերի միագիծ երկարությունը, սյունակ 6-ում` միջթաղային և միջբակային ցանցերի միագիծ երկարությունը:

10. Սյունակ 7-ում բերվում է ջրմուղի համակարգում եղած առաջին բարձրացման (ջրհան) պոմպակայանների սահմանված արտադրական հզորությունը, որը որոշվում է հաշվետու տարեվերջին տեղադրված բոլոր պոմպերի արտադրողականության հանրագումարով, անկախ այն հանգամանքից, դրանք աշխատում են, թե գտնվում են վերանորոգման մեջ: Յուրաքանչյուր պոմպի արտադրողականությունը որոշվում է արտադրող գործարանի կողմից պոմպի տեխնիկական անձնագրում բերված տվյալներով: Պահեստային պոմպերի, հրշեջային պոմպերի (որպես հատուկ սարքավորում) և օժանդակ պոմպերի (վակուում պոմպեր, էժեկտորներ) արտադրողականությունը այդ ցուցանիշի մեջ չի ներառվում:

11. Սյունակ 8-ում բերվում է ջրմուղի մաքրող կառույցների սահմանված արտադրական հզորությունը, որը որոշվում է համապատասխան չափիչ սարքավորումներով կամ նախնական մաքրման կայանքների տեխնիկական ցուցանիշներով:

12. Սյունակ 9-ում բերվում է ջրմուղի սահմանված արտադրական հզորությունը, որը որոշվում է բաց թողնված ջրի առավելագույն օրական քանակով` ելնելով ջրմուղի հիմնական սարքավորումների, ջրհորի կամ բաց ջրամբարի առաջին բարձրացման պոմպակայանի, մաքրող սարքավորումների, երկրորդ բարձրացման պոմպակայանի ջրատարների արտադրողականությունից, որի հիման վրա էլ լիմիտավորում է ջրամատակարարումը:

 

III. ՋՐՄՈՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

13. Սյունակ 2-ում բերվում է տարվա ընթացքում ցանցին տրված ջրի քանակը, որը որոշվում է ջրատարների և ջրմուղի փողոցային բաշխիչ ցանցերի միացման տեղում տեղաբաշխված ջրաչափերի տվյալներով` տեխնիկական մատյաններում կատարվող ամենօրյա գրանցումների հիման վրա: Ջրաչափերի բացակայության դեպքում ջրատարների կողմից ցանցին տրված ջրի քանակը որոշվում է ելնելով ջրմուղի տեխնիկական ցուցանիշներից: Մաքրող սարքավորումներով կահավորված մեխանիկական ջրմուղներում` այն իրենից ներկայացնում է մաքրող սարքավորումներով բաց թողնված և սեփական կարիքների համար օգտագործված ջրի քանակների տարբերությունը: Մաքրող սարքավորումների բացակայության դեպքում` ցանցին տրված ջրի քանակը սովորաբար հավասար է լինում առաջին բարձրացման (ջրհան) պոմպերի կողմից բարձրացված ջրի քանակին:

14. Ինքնահոս ջրմուղներում այն որոշվում է ջրամատակարարման աղբյուրի ջրի ելքամասի վրա տեղադրված ջրաչափով, կամ սպառողների ցանցերի վրա տեղադրված հսկիչ ջրաչափերով, կամ ջրատար ջրմուղի խողովակների տրամագծերի և դրանցով հոսող ջրի արագության հիման վրա: Սյունակ 2-ի ցուցանիշում անհրաժեշտ է հաշվի առնել փաստացի ցանցին տրված ամբողջ ջրի քանակը, անկախ նրա ստացման աղբյուրից` բարձրացված է առաջին բարձրացման ջրհան պոմպերով, մատակարարվել է ինքնահոսով կամ ստացվել է այլ ջրմուղներից:

15. Սյունակ 2-ից առանձնացվում է պոմպերով տրված ջրի քանակը (սյունակ 3), ինքնահոս եղանակով ստացված ջրի քանակը (սյունակ 4) և տարվա ընթացքում դրսից` տարբեր ենթակայության արդյունաբերական և այլ ջրմուղներից ստացված (գնված) ջրի քանակը (սյունակ 5): Դրսից ստացված ջրի քանակը որոշվում է մատակարարների հաշիվների տվյալներով` հիմնվելով չափիչ սարքավորումների ցուցմունքների, կամ համապատասխան հաշվարկների վրա:

16. Սյունակ 6-ում բերվում է տարվա ընթացքում մաքրող սարքավորումներով բաց թողնված ջրի քանակը: Տարվա ընթացքում մաքրող սարքավորումներով բաց թողնված ջրի փաստացի քանակը որոշվում է այդ կառույցների վրա տեղադրված ջրաչափերի տվյալների հիման վրա: Վերջինիս բացակայության դեպքում բաց թողնված ջրի քանակը որոշվում է առաջին բարձրացման (ջրհան) պոմպերի միջոցով փաստացի բարձրացված ջրի քանակով (եթե այդ ամբողջ ջուրն անցել է մաքրող կառույցների միջով) հանած ջրի այն քանակը, որն օգտագործվել է սեփական կարիքների համար: Այն դեպքում, երբ ջրմուղի տնտեսությունը (որը չունի ջրաչափիչներ) բացի բարձրացրած ջրից մաքրում է նաև դրսից ստացված (գնված) ջուրը, ապա տարվա ընթացքում մաքրող կառույցներով անցկացված փաստացի ջրի քանակը որոշելու համար անհրաժեշտ է առաջին բարձրացման ջրհան պոմպերի միջոցով փաստացի բարձրացված ջրի քանակին գումարել դրսից ստացված ջրի քանակը և ստացված գումարից հանել ջրի այն քանակությունը, որը ծախսվել է սեփական կարիքների համար:

17. Բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջրի ընդհանուր քանակը բերվում է սյունակ 7-ում: Բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջրի քանակը որոշվում է ջրաչափիչների ցուցմունքների հիման վրա, բաժանորդների ներկայացրած հաշիվներով: Սյունակ 7-ից առանձնացվում է իր սպառողներին բաց թողնված ջուրը (սյունակ 8)` առանց այն ջրի, որը վաճառվել է ջրմուղի կազմակերպություններին և այլ սպառողներին բաց թողնված ջրի քանակը (սյունակ 9):

18. Սյունակ 8-ն իր մեջ ներառում է բնակչությունը (սյունակ 10), կոմունալ-կենցաղային կազմակերպությունները (սյունակ 11) և արտադրական կազմակերպությունները (սյունակ 12):

19. Սյունակ 13-ում բերվում է ջրի տարեկան կորուստը ցանցում, որոշվում է ցանցին տրված ջրի քանակի և բոլոր սպառողներին բաց թողնված ջրի քանակի տարբերությամբ (սյունակ 2 - սյունակ 7):

 

IV. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

20. Սյունակ 2-ում բերվում է ջրմուղի և ջրմուղի ցանցերի արտադրական կարողությունների միջին տարեկան հաշվեկշռային արժեքը:

21. Սյունակ 3-ում բերվում է բոլոր տեսակի ֆինանսական մուտքերը, որից առանձնացվում է բյուջեից մուտքերը (սյունակ 4), բաց թողնված ջրից ստացված մուտքերը (սյունակ 5), մուտքեր նվիրատվությունից (սյունակ 7) և այլ մուտքեր (սյունակ 8): Սյունակ 5-ից առանձնացվում է բնակչությունից ստացված մուտքերը (սյունակ 6):

22. Ջրամատակարարման դիմաց գոյացած սպառողների պարտքերը բերվում են սյունակ 9-ում, որից հաշվետու տարում գոյացածը` սյունակ 10-ում: Այդ թվում` բնակչությանը մատուցված ծառայություններից գոյացած պարտքերի մասով` համապատասխանաբար 11 և 12 սյունակներում:

23. Ընդհանուր ծախսերից (սյունակ 2) առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 3-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումները» սյունակ 4-ում բերվում են աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 5-ում բերվում են հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 6-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 7-ում բերվում են կազմակերպությունների կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման և վերանորոգման ծախսերը,

6) սույն հրահանգի 23-րդ կետում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում են սյունակ 8-ում: