Համարը 
թիվ 11-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.03.01/5(641) Հոդ.59
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.02.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.02.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.03.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 187-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 փետրվարի 2019 թ.

թիվ 11-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 187-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև 1-հրատարակություն (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել՝ «Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև 1-հրատարակություն (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև թիվ 1-հրատարակություն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 187-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի փետրվարի 19-ի

թիվ 11-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19160

 1. Անվանումների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի

Տողի համարը

Թեմատիկ խմբեր

Անվանումների ընդհանուր քանակը (առաջին հրատարակությունների և վերահրատարակությունների)

այդ թվում` առաջին հրատարակությունների

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը (3+4)

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

101

Ընդհանուր

           

102

Փիլիսոփայություն

           

103

Կրոն, աստվածաբանություն

           

104

Սոցիալական գիտություններ

Սոցիոլոգիա, վիճակագրություն

           

105

Քաղաքականություն, էկոնոմիկա

           

106

Իրավունք, կառավարման պետական օրգաններ, սոցիալական ապահովում և ապահովագրում

           

107

Ռազմական արվեստ և գիտություն

           

108

Կրթություն, մանկավարժություն, հանգիստ

           

109

Առևտուր, կապ, տրանսպորտ, տուրիզմ

           

110

Ազգագրություն, մարդաբանություն (սովորություններ, ավանդույթներ, բարքեր, ֆոլկլոր)

           

111

Բանասիրական

Բանասիրություն, լեզուներ, լեզվաբանություն

           

112

Ֆունդամենտալ գիտություններ

Մաթեմատիկա

           

113

Բնական գիտություններ

           

114

Կիրառական գիտություններ
Բժշկական գիտություններ, առողջապահություն

           

115

Ճարտարագիտական գիտություններ, տեխնիկա, արդյունաբերություն, արհեստներ

           

116

Գյուղատնտեսություն, անտառապահություն, անասնապահություն, որսորդություն, ձկնորսություն

           

117

Կառավարում, կազմակերպում

           

118

Տնավարություն

           

119

Արվեստ և հանգիստ

Տեղանքի, քաղաքային և գյուղական պլանավորում, ճարտարապետություն

           

120

Պլաստիկական և գրաֆիկական արվեստ, լուսանկարչություն

           

121

Երաժշտություն, բեմական արվեստ, թատրոն, կինո

           

122

Խաղեր, սպորտ

           

123

Գրականություն

Գրականության պատմություն և գրաքննադատություն

           

124

Գրական ստեղծագործություններ

           

125

Պատմություն, աշխարհագրություն

      Աշխարհագրություն

           

126

Պատմություն, կենսագրություններ

           

127

Ընդամենը

           

128

Ընդհանուր հրատարակված գրքերից`

դպրոցական դասագրքեր

           

129

մանկական գրականություն

           

130

պաշտոնական հրապարակումներ

           

 2. Գրքերի և բրոշյուրների քանակն ու տպաքանակն ըստ հրատարակության լեզվի

Տողի համարը

Հրատարակություններն
ըստ լեզուների

Գրքերի և բրոշյուրների

քանակը

տպաքանակը, հազար օրինակ

1

2

3

4

201

Հայերեն

   

202

Ռուսերեն

   

203

Անգլերեն

   

204

Երկլեզու

   

205

Եռալեզու

   

206

Այլ

   

207

Ընդամենը

   

 3. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների օրինակների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի

(վերահրատարակությունները մտնում են օրինակների քանակի մեջ)

Տողի համարը

Թեմատիկ խմբեր

Օրինակների ընդհանուր քանակը
/հազար օրինակ/

այդ թվում` առաջին հրատարակությունների

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը (3+4)

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

301

Ընդհանուր

           

302

Փիլիսոփայություն

           

303

Կրոն, աստվածաբանություն

           

304

Սոցիալական գիտություններ

Սոցիոլոգիա, վիճակագրություն

           

305

Քաղաքականություն, էկոնոմիկա

           

306

Իրավունք, կառավարման պետական օրգաններ, սոցիալական ապահովում և ապահովագրում

           

307

Ռազմական արվեստ և գիտություն

           

308

Կրթություն, մանկավարժություն, հանգիստ

           

309

Առևտուր, կապ, տրանսպորտ, տուրիզմ

           

310

Ազգագրություն, մարդաբանություն (սովորություններ, ավանդույթներ, բարքեր, ֆոլկլոր)

           

311

Բանասիրական

Բանասիրություն, լեզուներ, լեզվաբանություն

           

312

Ֆունդամենտալ գիտություններ

Մաթեմատիկա

           

313

Բնական գիտություններ

           

314

Կիրառական գիտություններ

Բժշկական գիտություններ, առողջապահություն

           

315

Ճարտարագիտական գիտություններ, տեխնիկա, արդյունաբերություն, արհեստներ

           

316

Գյուղատնտեսություն, անտառապահություն, անասնապահություն, որսորդություն, ձկնորսություն

           

317

Կառավարում, կազմակերպում

           

318

Տնավարություն

           

319

Արվեստ և հանգիստ

Տեղանքի, քաղաքային և գյուղական պլանավորում, ճարտարապետություն

           

320

Պլաստիկական և գրաֆիկական արվեստ, լուսանկարչություն

           

321

Երաժշտություն, բեմական արվեստ, թատրոն, կինո

           

322

Խաղեր, սպորտ

           

323

Գրականություն

Գրականության պատմություն և գրաքննադատություն

           

324

Գրական ստեղծագործություններ

           

325

Պատմություն, աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

           

326

Պատմություն, կենսագրություններ

           

327

Ընդամենը

           

328

Ընդհանուր հրատարակված գրքերից`

դպրոցական դասագրքեր

           

329

մանկական գրականություն

           

330

պաշտոնական հրապարակումներ

           

Ղեկավար`

___________________________

_______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

___________________________

_______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

     
   

«___»__________20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի փետրվարի 19-ի

թիվ 11-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

«ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1- ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգով կարգավորում են «Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև 1-հրատարակություն վիճակագրական տարեկան հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը կազմում են հրատարակչությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող մարտի 1-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

 

II. ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԹԵՄԱՏԻԿ ԽՄԲԵՐԻ

 

6. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների անվանումների քանակներն ըստ թեմատիկ խմբերի լրացվում են համապատասխանաբար սյունակներ 3-4-ում, դրանցից առաջին հրատարակությունների անվանումների քանակները` սյունակներ 6-7-ում:

7. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների ընդհանուր անվանումների քանակները լրացվում են տող 127-ում, որից առանձնացվում են դպրոցական դասագրքերի (տող 128), մանկական գրականության (տող 129) և պաշտոնական հրապարակումների (տող 130) անվանումների քանակները:

 

III. ԳՐՔԵՐԻ ԵՎ ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ՈՒ ՏՊԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԻ

 

8. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների քանակն ըստ լեզուների լրացվում է սյունակ 3-ում:

9. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների տպաքանակն ըստ լեզուների լրացվում է սյունակ 4-ում:

 

IV. ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳՐՔԵՐԻ ԵՎ ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԹԵՄԱՏԻԿ ԽՄԲԵՐԻ

 

10. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների օրինակների քանակներն ըստ թեմատիկ խմբերի լրացվում են համապատասխանաբար սյունակներ 3-4-ում, դրանցից առաջին հրատարակությունների օրինակների քանակները` սյունակներ 6-7-ում:

11. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների ընդհանուր օրինակների քանակները լրացվում են տող 327-ում, որից առանձնացվում են դպրոցական դասագրքերի (տող 328), մանկական գրականության (տող 329) և պաշտոնական հրապարակումների (տող 330) օրինակների քանակները: