Համարը 
N 113-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2016.02.24/14(1194) Հոդ.118
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
11.02.2016
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.02.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

11 փետրվարի 2016 թվականի N 113-Ն

 

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից 6 ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Հ. Աբրահամյան


2016 թ. փետրվարի 15

Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
փետրվարի 11-ի N 113-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

 

NN

ը/կ

Չափման միջոցի անվանումը

1

2

1.

Էլեկտրամագնիսական և ուլտրաձայնային հոսքաչափ, ծախսաչափ

2.

Հեղուկի և գազի ծախսի և հոսքի որոշման սարք, ջրի հաշվիչ

3.

Հեղուկ նավթամթերքի հաշվիչ

4.

Բնական գազի հաշվիչ

5.

Կշեռք

6.

Ավտոմոբիլային սակաչափիչ

7.

Նավթամթերքի բաշխիչ աշտարակ

8.

Գազաբաշխիչ աշտարակ

9.

Չափման համար նախատեսված ծավալային տարա

10.

Էլեկտրական էներգիայի հաշվիչ

11.

Հոսանքի տրանսֆորմատոր

12.

Լարման տրանսֆորմատոր

13.

Հեղուկ ածխաջրածնային գազի բացթողման հաշվիչ

14.

Երկարության չափման միջոց

15.

Անալիզատոր

16.

Թրթռաչափ

17.

Պոլյարոգրաֆ, վոլտ-ամպերմետր

18.

Ռադիոմետր

19.

Տոնոմետր

20.

Էլեկտրակարդիոգրաֆ

21.

Էլեկտրամիոգրաֆ

22.

Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ

23.

Պուլսօքսիմետր

24.

Ուրինոմետր

25.

Սպեկտրաֆոտոմետր

26.

Լսողական առանձնահատկությունների որոշմանն ուղղված չափման միջոց

27.

Խոնավաչափ

28.

Սպեկտրաչափական սարքավորում (oպտիկական, լյումինեսցենտ, մասս, ճառագայթաբանական սարքավորումներ և այլն)

29.

Ռոտամետր

30.

Ֆոտոկոլորիմետր

31.

Անեմոմետր

32.

Շաքարաչափ

33.

Սպիրտաչափ

34.

Կշռաքար, կշռաքարերի հավաքածու

35.

Համակարգչային սպիրոգրաֆ

36.

Կաթոցիկ և դոզատոր

37.

Դոզիմետր

38.

Ասպիրատոր

39.

Կարդիոմոնիտոր (հոլտեր մոնիթորինգ սարք)

40.

Հոսքաչափ

41.

Հոսանքի ուժի և լարման չափման միջոց

42.

Օդի, ջրի և հողի անալիզատորներ

43.

pH-մետր

44.

Իոնաչափ

45.

Նիտրատոմետր

46.

Պղտորաչափ

47.

Համընդհանուր շարժական համակարգի ալեհավաքներ

48.

Ալֆա - ճառագայթային աղբյուր

49.

Բետա - ճառագայթային աղբյուր

50.

Գամմա - ճառագայթային աղբյուր

51.

Հողանցման դիմադրության չափման միջոց

52.

Գեոդեզիական և տեղագրական չափման միջոցներ ու սարքեր (թեոդոլիտ, նիվիլեր, նավիգացիոն սարքեր և տախեոմետր)

53.

Ուլտրաձայնային հարթաչափ

54.

Նյութերի և իրերի ֆիզիկամեխանիկական և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերի որոշման չափման միջոցներ և սարքեր

55.

Արագաչափ

56.

Ալկոմետր

57.

Գազի անալիզատոր

58.

Այրվող և թունավոր նյութերի տվիչ-ազդանշանիչներ

59.

Տրանսպորտային միջոցի արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը չափող սարք

60.

Ծխաչափ

61.

Լուսաթափանցելիության չափման միջոց

62.

Տրանսպորտային միջոցի արտաքին լուսային սարքերի լույսի ուժգնությունը չափող սարք

63.

Տախոգրաֆ

64.

Քրոմատոգրաֆ

65.

Խտաչափ

66.

Չափող մանրադիտակ

67.

Լյուքսմետր

68.

Էլեկտրոնային հեռաչափ

69.

Սպեկտրոմետր

70.

Պոլիմերային ծածկույթների հաստաչափ

71.

Ձողակարկին

72.

Գնդակի արագությունը չափող սարք

73.

Աղմկաչափ

74.

Ջրի մուլտիանալիզատոր

75.

Ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրոֆոտոմետր

76.

Կոնդուկտոմետր

77.

Ռեֆրակտոմետր

78.

Խտաչափերի լրակազմ

79.

Երկրաչափական մեծությունների չափման միջոցներ

80.

Մեխանիկական մեծությունների չափման միջոցներ

81.

Նյութերի ծախսի, հոսքի, մակարդակի և ծավալի պարամետրերի չափման միջոցներ

82.

Ճնշման և վակուումի չափման միջոցներ

83.

Ջերմաֆիզիկական մեծությունների չափման միջոցներ

84.

Ժամանակի և հաճախականության չափման միջոցներ

85.

Էլեկտրական և մագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ

86.

Ռադիոտեխնիկական և ռադիոէլեկտրոնային չափման միջոցներ

87.

Նյութերի ֆիզիկաքիմիական բաղադրության և հատկության չափման միջոցներ

88.

Օպտիկաֆիզիկական չափման միջոցներ

89.

Ակուստիկ մեծությունների չափման միջոցներ

(հավելվածը լրաց. 10.05.19 N 530-Ն, խմբ. 13.02.20 N 151-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան