Համարը 
թիվ 06-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.47
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 17-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 06-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 17-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի փետրվարի 19-ի ««Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 191-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 17-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 06-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20927

 

1. Պետպատվեր

 

1) Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 20…թ

մարդ

Տողի հա-մարը

Մասնագիտություն

Մասնագիտու-թյան
դասիչը

 

Ընդուն-վել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ
կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

101

Ընդամենը

  Ընդամենը                  

102

այդ թվում` կանայք

                 

103

   

ընդամենը

                 

104

այդ թվում` կանայք

                 

105

   

ընդամենը

                 

106

այդ թվում` կանայք

                 

107

   

ընդամենը

                 

108

այդ թվում` կանայք

                 

109

   

ընդամենը

                 

110

այդ թվում` կանայք

                 

111

   

ընդամենը

                 

112

այդ թվում` կանայք

                 

113

   

ընդամենը

                 

114

այդ թվում` կանայք

                 

115

   

ընդամենը

                 

116

այդ թվում` կանայք

                 

117

   

ընդամենը

                 

118

այդ թվում` կանայք

                 

119

   

ընդամենը

                 

120

այդ թվում` կանայք

                 

121

   

ընդամենը

                 

122

այդ թվում` կանայք

                 

123

   

ընդամենը

                 

124

այդ թվում` կանայք

                 

125

   

ընդամենը

                 

126

այդ թվում` կանայք

                 

127

   

ընդամենը

                 

128

այդ թվում` կանայք

                 

129

   

ընդամենը

                 

130

այդ թվում` կանայք

                 

131

   

ընդամենը

                 

132

այդ թվում` կանայք

                 

133

   

ընդամենը

                 

134

այդ թվում` կանայք

                 

135

   

ընդամենը

                 

136

այդ թվում` կանայք

                 

Տողի հա-մարը

Մասնագիտություն

Մասնագիտու-թյան
դասիչը

 

Ընդուն-վել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ
կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

137

   

ընդամենը

                 

138

այդ թվում` կանայք

                 

139

   

ընդամենը

                 

140

այդ թվում` կանայք

                 

141

   

ընդամենը

                 

142

այդ թվում` կանայք

                 

143

   

ընդամենը

                 

144

այդ թվում` կանայք

                 

145

   

ընդամենը

                 

146

այդ թվում` կանայք

                 

147

   

ընդամենը

                 

148

այդ թվում` կանայք

                 

149

   

ընդամենը

                 

150

այդ թվում` կանայք

                 

151

   

ընդամենը

                 

152

այդ թվում` կանայք

                 

153

   

ընդամենը

                 

154

այդ թվում` կանայք

                 

155

   

ընդամենը

                 

156

այդ թվում` կանայք

                 

157

   

ընդամենը

                 

158

այդ թվում` կանայք

                 

159

   

ընդամենը

                 

160

այդ թվում` կանայք

                 

161

Վերականգնվածներ

Ընդամենը

               

162

այդ թվում` կանայք

               

163

Դուրս են մնացել (թողել են 
ուսումը)

Ընդամենը

             

164

այդ թվում` կանայք

           
 

նրանցից` ըստ պատճառների

             

165

ֆիզիկական անկարողություններ (ներառյալ առողջականը)

ընդամենը

           

166

այդ թվում` կանայք

           

167

նյութական անկարողություններ (տնտեսական վիճակ)

ընդամենը

           

168

այդ թվում` կանայք

           

169

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

           

170

այդ թվում` կանայք

           

171

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

           

172

այդ թվում` կանայք

           

173

այլ (նշել)

ընդամենը

           

174

այդ թվում` կանայք

           

 2) Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի

մարդ

Տողի հա-
մարը

 

Ընդա-
մենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

16 և
ցածր

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 և
բարձր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

201

Ուսանողների թվաքանակը

                               

202

այդ թվում` կանայք

                               

 3) Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդամենը

այդ թվում` ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 3000
դրամ

3000 - 4000
դրամ

4001 - 5000
դրամ

5001 դրամ և
ավելի

անվանական

1

2

3

4

5

6

7

8

301

Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը

           

302

այդ թվում` կանայք

           

 2. Վճարովի հիմունքով

 

 1) Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 20…թ.

մարդ

Տողի հա-մարը

Մասնա-գիտություն

Մասնա-գիտության
դասիչը

 

Ընդուն-վել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ
կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

101

Ընդամենը

  Ընդամենը                  

102

այդ թվում` կանայք

                 

103

   

ընդամենը

                 

104

այդ թվում` կանայք

                 

105

   

ընդամենը

                 

106

այդ թվում` կանայք

                 

107

   

ընդամենը

                 

108

այդ թվում` կանայք

                 

109

   

ընդամենը

                 

110

այդ թվում` կանայք

                 

111

   

ընդամենը

                 

112

այդ թվում` կանայք

                 

113

   

ընդամենը

                 

114

այդ թվում` կանայք

                 

115

   

ընդամենը

                 

116

այդ թվում` կանայք

                 

117

   

ընդամենը

                 

118

այդ թվում` կանայք

                 

119

   

ընդամենը

                 

120

այդ թվում` կանայք

                 

121

   

ընդամենը

                 

122

այդ թվում` կանայք

                 

123

   

ընդամենը

                 

124

այդ թվում` կանայք

                 

125

   

ընդամենը

                 

126

այդ թվում` կանայք

                 

127

   

ընդամենը

                 

128

այդ թվում` կանայք

                 

129

   

ընդամենը

                 

130

այդ թվում` կանայք

                 

131

   

ընդամենը

                 

132

այդ թվում` կանայք

                 

133

   

ընդամենը

                 

134

այդ թվում` կանայք

                 

135

   

ընդամենը

                 

136

այդ թվում` կանայք

                 

Տողի հա-մարը

Մասնա-գիտություն

Մասնա-գիտության
դասիչը

 

Ընդուն-վել են

Սովորում են, ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ կուրսերի

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ
կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

137

   

ընդամենը

                 

138

այդ թվում` կանայք

                 

139

   

ընդամենը

                 

140

այդ թվում` կանայք

                 

141

   

ընդամենը

                 

142

այդ թվում` կանայք

                 

143

   

ընդամենը

                 

144

այդ թվում` կանայք

                 

145

   

ընդամենը

                 

146

այդ թվում` կանայք

                 

147

   

ընդամենը

                 

148

այդ թվում` կանայք

                 

149

   

ընդամենը

                 

150

այդ թվում` կանայք

                 

151

   

ընդամենը

                 

152

այդ թվում` կանայք

                 

153

   

ընդամենը

                 

154

այդ թվում` կանայք

                 

155

   

ընդամենը

                 

156

այդ թվում` կանայք

                 

157

   

ընդամենը

                 

158

այդ թվում` կանայք

                 

159

   

ընդամենը

                 

160

այդ թվում` կանայք

                 

161

Վերականգնվածներ

Ընդամենը                                                      

162

այդ թվում` կանայք

                

163

Դուրս են մնացել (թողել են ուսումը)

Ընդամենը              

164

այդ թվում` կանայք

           
 

նրանցից` ըստ պատճառների

             

165

ֆիզիկական անկարողություններ (ներառյալ առողջականը)

ընդամենը

           

166

այդ թվում` կանայք

           

167

նյութական անկարողություններ (տնտեսական վիճակ)

ընդամենը

           

168

այդ թվում` կանայք

           

169

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

           

170

այդ թվում` կանայք

           

171

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

           

172

այդ թվում` կանայք

           

173

այլ (նշել)

ընդամենը

           

174

այդ թվում` կանայք

           

 2) Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի

մարդ

Տողի
հա-
մարը

 

Ընդա-
մենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

16 և
ցածր

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 և
բարձր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

201

Ուսանողների թվաքանակը

                               

202

այդ թվում` կանայք

                               

3) Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի

մարդ

Տողի
հա-մարը

 

Ընդա-մենը

այդ թվում` ըստ վճարաչափի

մինչև 100
հազ. դրամ

100 - 200
հազ. դրամ

201 - 300
հազ. դրամ

301 - 400
հազ. դրամ

401 - 500
հազ. դրամ

501 - 600
հազ. դրամ

601 հազ.
դրամ և ավելի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

301

Վճարովի հիմունքով ուսանողների թվաքանակը

               

302

այդ թվում` կանայք

               

 3. Աշխատակազմը

 

մարդ

Տողի հա-մարը

 

Ընդա- մենը

այդ թվում` կանայք

ունեն գիտական աստիճան

ունեն կոչում

դոկ-տորի

այդ թվում` կանայք

թեկնա-ծուի

այդ թվում` կանայք

ակադե-միկոսի

այդ թվում` կանայք

պրոֆե-սորի

այդ թվում` կանայք

դոցեն-տի

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

401

Ընդամենը (402+408+409+410+413)

                       
 

այդ թվում`

                       

402

 հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմ

                       

 նրանցից աշխատում են`

                       

403

 1-ից ավելի հաստիքային դրույքով

                       

404

 1 դրույքով

                       

405

 0.75 դրույքով

                       

406

 0.5 դրույքով

                       

407

 0.25 դրույքով

                       

408

 համատեղությամբ դասավանդողներ

                       

409

 ժամավճարով աշխատողներ

                       

410

 ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

                       
 

 նրանցից`

                       

411

 ավագ լաբորանտներ

                       

412

 լաբորանտներ

                       

413

 այլ

     

4. Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Պաշտոնի
անվանումը

Ընդա-մենը, մարդ

այդ թվում` կանայք

նրանցից` ունեն

Սյունակ
3-ից`
վարչական համատեղող-ներ

այդ թվում` կանայք

գիտական աստիճան

կոչում

դոկ-տորի

այդ թվում` կանայք

թեկնա-ծուի

այդ թվում` կանայք

պրոֆե-սորի

այդ թվում` կանայք

դոցեն-տի

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

501

Գիտամանկա-վարժական աշխատակազմ, ընդամենը

                       
 

նրանցից

                       

502

ռեկտոր, ուսումնական
և գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորներ

                       

503

դեկաններ

                       

504

ամբիոնների վարիչներ

                       

505

պրոֆեսորներ` ամբիոնների կազմում

                       

506

դոցենտներ` ամբիոնների
կազմում

                       

507

ավագ դասախոսներ

                       

508

ասիստենտներ

                       

509

դասախոսներ

                       

510

Գիտական աշխատակազմ, ընդամենը

                       
 

նրանցից

                       

511

 գլխավոր գիտաշխատողներ

                       

512

 առաջատար գիտաշխատողներ

                       

513

 ավագ գիտաշխատողներ

                       

514

 գիտաշխատողներ

                       

515

 կրտսեր գիտաշխատողներ

                       

516

 այլ պաշտոններ զբաղեցնող գիտական աշխատողներ

                       

5. Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գիտության բնագավառների

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Գիտության
բնագավառի
անվանումը

Ընդա-մենը, մարդ

այդ թվում` կանայք

նրանցից` ունեն

գիտական աստիճան

կոչում

դոկտորի

այդ թվում` կանայք

թեկնա-ծուի

այդ թվում` կանայք

պրոֆեսորի

այդ թվում` կանայք

դոցենտի

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

601

Ընդամենը                    
 

այդ թվում

                   

602

ֆիզիկամաթեմա-տիկական

                   

603

քիմիական

                   

604

կենսաբանական

                   

605

երկրաբանական

                   

606

տեխնիկական

                   

607

գյուղատնտեսական

                   

608

պատմական

                   

609

տնտեսագիտական

                   

610

փիլիսոփայական

                   

611

բանասիրական

                   

612

աշխարհագրական

                   

613

իրավաբանական

                   

614

մանկավարժական

                   

615

բժշկական

                   

616

դեղագործական

                   

617

անասնաբուժական

                   

618

արվեստագիտության

                   

619

ճարտարապետության

                   

620

հոգեբանության

                   

621

ռազմագիտության

                   

622

                     

623

                     

6. Ուսումնալաբորատոր շենքերի և հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

 

քառ. մ


Տողի հա-մարը

 

Շենքի ընդհանուր մակերեսը

այդ թվում`

Հանրակացա-րանի կարիք ունեցող ուսանողների  թվաքանակը,
մարդ

նրանցից`
ապրում են հանրակա-ցարան-
ներում

ընդա-
մենը

որից` վարձա-
կալած

տրված է վար- ձակա-
լության

ուսում-
նական

ուսում-նա-
օժան-
դակ

օժան-
դակ

բնակելի

ընդա-
մենը

այդ թվում` զբաղեցրած է

տվյալ ուսում- նական  հաս -տատության ուսանողներով

այլ կրթօջախի ուսանող-
ներով

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

701

Ընդամենը

                     

702

այդ թվում`
ուսումնական
շենքեր

             

X

X

X

X

703

ուսումնա-լաբորատոր
շենքեր

             

X

X

X

X

704

հանրակացա-րաններ

                 

X

X

705

այլ շինություն-
ներ (առանձին սպորտդահլիճ, ճաշարան և այլն)

                 

X

X

 7. Օտարերկրացի ուսանողների թվաքանակը

 

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

                 

802

                 

803

                 

804

                 

805

                 

806

                 

807

                 

808

                 

809

                 

810

                 

811

                 

812

                 

813

                 

814

                 

815

Ընդամենը

               

1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր

մարդ

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում` վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

901

                 

902

                 

903

                 

904

                 

905

                 

906

                 

907

                 

908

                 

909

                 

910

                 

911

                 

912

                 

913

                 

914

                 

915

Ընդամենը

               

8. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-սա-
կան միջոց-
ների
մնա-ցորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդ թվում`

մնա-
ցորդը
տարե-սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-թա-կան ծախ-սեր

ոչ նյութա-
կան ծառա-յություն-ների վճա-րումներ

գոր-ծուղ-ման ծախ-սեր

աշխա-
տավարձ և դրան հավա-սարեց-
ված վճարում-ներ

կրթա-թոշակ

հիմնա-
վերա-նորո-
գման,
սարքա-
վորում-
ների և գույքի ձեռքբեր-ման

այլ ծախ-սեր

ընդա-մենը

այդ թվում`

բյուջեից (պետա-
կան և համայն-քային)

ուսանողներից ուսման դիմաց վճարումները

բնակ-
չությանը
մատուց-
ված ծա-ռայութ-յուններից

այլ
վճարովի
ծա-ռայութ-յուն-ներից

նվիրատ-վություն-ներ

վարձա-կալու-թյունից

այլ եկա-մուտ-ներ

իրավա-բանա-կան ան- ձանցից

բնակ-չությու-նից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       

Ղեկավար`

____________________

 

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)`


____________________

 


____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« _ _ »______ ____20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 06-Ն որոշման

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգով կարգավորում են «Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի հոկտեմբերի 5-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Պետպատվեր բաժինը ներառում է՝

1) ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի, որտեղ՝

ա. սյունակ 3-ում լրացվում է մասնագիտության դասիչը, որը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից (տողեր 101-160),

բ. Սյունակ 5-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների,

գ. սյունակ 6-ում լրացվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-160), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի լրացվում է սյունակներ 7-12-ում,

դ. սյունակ 13-ում լրացվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-160),

ե. տող 161-ում լրացվում է ուսման ընթացքում վերականգնված ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 6-12-ի,

զ. տող 163-ում լրացվում է ուսման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 7-12-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների լրացվում է տողեր 165-174-ում,

2) ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի, որտեղ ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 3-18) լրացվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 202),

3) ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի, որտեղ ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 3-8) լրացվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 302)։

7. Վճարովի հիմունքներով բաժնի ենթաբաժինները լրացվում են սույն հրահանգի 6-րդ կետի ենթաբաժինների լրացման սկզբունքով` վճարովի հիմունքով ուսուցմամբ ուսանողների համար:

8. Աշխատակազմը բաժնում (տող 401) լրացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 3), նրանց բաշխվածությունն ըստ գիտական աստիճանի (սյունակներ 5-8) և ըստ գիտական կոչման (սյունակներ 9-14):

9. Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների բաժնում՝

1) սյունակ 3-ում լրացվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 501) և գիտական աշխատակազմի (տող 510) ընդհանուր թվաքանակները, որոնցից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 7-10) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 11-14),

2) սյունակ 5-ում լրացվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 501) և գիտական աշխատակազմի (տող 510) վարչական համատեղողների ընդհանուր թվաքանակները:

10. Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակ բաշխվածությունն ըստ գիտության բնագավառների` սյունակ 3-ում լրացվում է հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակն ըստ գիտության բնագավառների, որից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 5-8) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 9-12):

11. Ուսումնալաբորատոր շենքերի և հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը բաժնում՝

1) սյունակ 3-ում լրացվում է շենքի ընդհանուր մակերեսն ըստ շենքերի տեսակների (տողեր 702-705), որից առանձնացվում է վարձակալած շենքի մակերեսը (սյունակ 4),

2) սյունակ 12-ում լրացվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից առանձնացվում է հանրակացարաններում ապրող ուսանողների թվաքանակը (սյունակ 13),

3) այն վանդակները, որտեղ դրված է «X» նշան, չեն լրացվում:

12. Օտարերկրացի ուսանողների թվաքանակը բաժնում՝

1) սյունակ 2-ում լրացվում է երկրի անվանումը,

2) սյունակ 3-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի,

3) սյունակ 5-ում լրացվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի, որից առանձնացվում է վճարովի հիմունքներով սովորողները (սյունակ 7),

4) սյունակ 9-ում լրացվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի,

5) սփյուռքահայեր ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 12-րդ կետին համապատասխան` սփյուռքահայ ուսանողների համար:

13. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում՝

1) Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

2) Սյունակ 2-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

3) Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները լրացվում են սյունակներ 3-11-ում:

4) Սյունակ 12-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

ա. «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

բ. «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

գ. «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում լրացվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

դ. «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում լրացվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

ե. սյունակ 17-ում լրացվում է ուսանողներին տրված կրթաթոշակի չափը,

զ. սյունակ 18-ում լրացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

է. սույն հրահանգի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետի ա-զ կետերում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը լրացվում է սյունակ 19-ում,

ը. սյունակ 20-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

14. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը: