Համարը 
N 192-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.234
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.03.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԳՄ-1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

24 սեպտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302208

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 192-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԳՄ-1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև թիվ 3-գմ-1 պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 192-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 3-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.Հրահանգը սահմանում է «Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» ձև N 3-գմ-1 (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հոկտեմբերի 20-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Բ ա ժ ի ն  1

Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների եվ կուրսերի

5. Սյունակ Դ-ում բերվում է տեղերի նախատեսված քանակն ըստ մասնագիտությունների /մասնագիտության դասիչը, որը բերվում է սյունակ Բ-ում, հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից/ (տողեր 101-160):

6. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների:

7. Սյունակ 2-ում բերվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-162), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի բերվում է սյունակներ 3-8-ում:

8. Սյունակ 9-ում բերվում է ընթացիկ ուսումնական տարում ավարտող ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-162):

9. Սյունակ 10-ում բերվում է հաշվետվու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-162):

10. Տող 161-ում բերվում է ուսման ընթացքում վերականգնված ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 2-10-ի:

11. Տող 163-ում բերվում է ուսման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 3-8-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների բերվում է տողեր 165-174-ում:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի եվ սեռի

 

12. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 1-16) բերվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 202):

Բ ա ժ ի ն  3

Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի

13. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի (սյունակներ 1-9) բերվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 302):

Բ ա ժ ի ն  4

Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

14. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 1-6) բերվում է տող 401-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 402):

Բ ա ժ ի ն  5

Ընդունելության արդյունքները

15. Ընդունելության քննություններ հանձնած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-9) բերվում է տող 501-ում:

16. Հարցազրույցի մասնակցած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-9) բերվում է տող 503-ում:

17. Ընդունված դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-9) բերվում է տող 505-ում, որից առանձնացվում են հարցազրույցով ընդունվածները (տող 507) և արտոնություններով ընդունվածները (տող 509):

Բ ա ժ ի ն  6

Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

18. Սյունակ Բ-ում բերվում է ուսուցման լեզվի անվանումը:

19. Սյունակ 1-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ ուսուցման լեզվի:

Բ ա ժ ի ն  7

Աշխատակազմը

20. Տող 701-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 1), նրանց բաշխվածությունն ըստ գիտական աստիճանի (սյունակներ 3-6) և ըստ գիտական կոչման (սյունակներ 7-12):

Բ ա ժ ի ն  8

Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների

21. Սյունակ 1-ում բերվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 801) և գիտական աշխատակազմի (տող 810) ընդհանուր թվաքանակները, որոնցից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 5-8) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 9-12):

22. Սյունակ 3-ում բերվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 801) և գիտական աշխատակազմի (տող 810) վարչական համատեղողների ընդհանուր թվաքանակները:

 

Բ ա ժ ի ն  9

 

Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գիտության բնագավառների

 

23. Սյունակ 1-ում բերվում է հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակն ըստ գիտության բնագավառների, որից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 3-6) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 7-10):

Բ ա ժ ի ն  10

Ուսումնալաբորատոր շենքերի եվ հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

24. Սյունակ 1-ում բերվում է շենքի ընդհանուր մակերեսն ըստ շենքերի տեսակների (տողեր 1002-1005), որից առանձնացվում է վարձակալած շենքի մակերեսը (սյունակ 2):

25. Սյունակ 10-ում բերվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից առանձնացնելով հանրակացարաններում ապրող ուսանողների թվաքանակը (սյունակ 11):

26. Այն վանդակները, որտեղ դրված է «X» նշան, չեն լրացվում:

Բ ա ժ ի ն  11

ԱՊՀ եվ այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը

27. Սյունակ Բ-ում բերվում է երկրի անվանումը:

28. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

29. Սյունակ 3-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

30. Սյունակ 5-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

Բ ա ժ ի ն  12

Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

31. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

32. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

33. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

34. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-11-ում:

35. Սյունակ 12-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ՝ փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում բերվում է ուսանողներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 18-ում,

7) սյունակ 19-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

8) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 20-ում:

36. Սյունակ 21-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական  տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում ___________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում ___________________________________

(անվանումը)

 

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը *      I I I I I I I I I I I I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                               I I I I I I I I I

 

Մարզը ________________________________________  I   I   I

 

Գտնվելու վայրը __________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _______________________________

 

 

* լրացվում է իրավաբանական անձանց պետռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից

Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է օրենքով                     

Ձև N 3-գմ-1

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 192-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն` մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ մինչև հոկտեմբերի 20-ը

 

Ներկայացնում են՝ Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները 

 

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200.../ 200... ուսումնական տարվա համար

 

Կրթության ձևը` 1. առկա /ստացիոնար/ 2. հեռակա 3. դրսեկություն /ընտանեկան, ինքնակրթություն/ (Համապատասխան ձևի համարը առնել շրջանակի մեջ: Կրթության յուրաքանչյուր ձևի համար լրացվում է առանձին հաշվետվություն)

 

Բաժին 1. Ուսանողների  թվաքանակի  բաշխվածությունն  ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի  առ  1-ը հոկտեմբերի  200..թ.

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

Մասնագիտություն

Մասնագի-
տության
դասիչը

Ընդունե-
լության պլանը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում են, ընդամենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու են ընթա- ցիկ ուսում-նական տարում

Ավարտել են հաշվետու ուսումնա-կան
տարում

1-ին
կուրս

2-րդ
կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

101

Ընդամենը

    Ընդամենը                    

102

այդ թվում կանայք

                   

103

     

ընդամենը

                   

104

այդ թվում՝ կանայք

                   

105

     

ընդամենը

                   

106

այդ թվում՝ կանայք

                   

107

     

ընդամենը

                   

108

այդ թվում՝ կանայք

                   

109

     

ընդամենը

                   

110

այդ թվում՝ կանայք

                   

111

     

ընդամենը

                   

112

այդ թվում՝ կանայք

                   

113

     

ընդամենը

                   

114

այդ թվում՝ կանայք

                   

115

     

ընդամենը

                   

116

այդ թվում՝ կանայք

                   

117

     

ընդամենը

                   

118

այդ թվում՝ կանայք

                   

119

     

ընդամենը

                   

120

այդ թվում՝ կանայք

                   

121

     

ընդամենը

                   

122

այդ թվում՝ կանայք

                   

123

      ընդամենը                    

124

այդ թվում՝ կանայք

                   

125

     

ընդամենը

                   

126

այդ թվում՝ կանայք

                   

127

     

ընդամենը

                   

128

այդ թվում՝ կանայք

                   

129

     

ընդամենը

                   

130

այդ թվում՝ կանայք

                   

131

     

ընդամենը

                   

132

այդ թվում՝ կանայք

                   

133

     

ընդամենը

                   

134

այդ թվում՝ կանայք

                   

135

     

ընդամենը

                   

136

այդ թվում՝ կանայք

                   

Տողի հա-մարը

Մասնագիտություն

Մասնագի-
տության
դասիչը

Ընդունե-
լության պլանը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում են, ընդամենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու են ընթա- ցիկ ուսում-նական տարում

Ավարտել են հաշվետու ուսումնա-կան
տարում

1-ին
կուրս

2-րդ
կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ
կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

137

     

ընդամենը

                   

138

այդ թվում՝ կանայք

                   

139

     

ընդամենը

                   

140

այդ թվում՝ կանայք

                   

141

     

ընդամենը

                   

142

այդ թվում՝ կանայք

                   

143

     

ընդամենը

                   

144

այդ թվում՝ կանայք

                   

145

     

ընդամենը

                   

146

այդ թվում՝ կանայք

                   

147

     

ընդամենը

                   

148

այդ թվում՝ կանայք

                   

149

     

ընդամենը

                   
150

այդ թվում՝ կանայք

                   
151

      ընդամենը                    

152

այդ թվում՝ կանայք

                   

153

     

ընդամենը

                   

154

     

այդ թվում՝ կանայք

                 

155

     

ընդամենը

                 

156

այդ թվում՝ կանայք

                 

157

     

ընդամենը

                 

158

այդ թվում՝ կանայք

                 

159

     

ընդամենը

                 

160

այդ թվում՝ կանայք

                 

161

Վերականգնվածներ
 

Ընդամենը                
162

այդ թվում՝ կանայք

               
163

Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/

Ընդամենը

             

164

այդ թվում՝ կանայք

           
  նրանցից՝ ըստ պատճառների              
165

ֆիզիկական անկարողություններ
/ներառյալ առողջական/

ընդամենը

           

166

այդ թվում՝ կանայք

           
167

նյութական անկարողություններ /տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

           

168

այդ թվում՝ կանայք

           
169

զորակոչվել են զինված ուժեր

ընդամենը

           

170

այդ թվում՝ կանայք

           
171

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

           

172

այդ թվում՝ կանայք

           
173

 այլ /նշել/

ընդամենը

           

174

այդ թվում՝ կանայք

           

 

Բաժին 2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի

 

/մարդ/


Տողի համարը
 

Ընդա-
մենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

16 և
ցածր

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 և
բարձր

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

201

Ուսանողների թվաքանակը

                               

202

այդ թվում՝ կանայք

                               

 

Բաժին 3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի

 

/մարդ/


Տողի հա-մարը
 

Ընդամենը

այդ թվում՝ ըստ վճարաչափի

մինչև 150 հազ. դրամ

151 - 200 հազ. դրամ

201 - 300 հազ. դրամ

301 - 400 հազ. դրամ

401 - 500 հազ. դրամ

501 - 600 հազ. դրամ

601 - 700 հազ. դրամ

701 հազ.
դրամ և ավելի

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

301

Ուսանողների թվաքանակը

                 

302

այդ թվում՝ կանայք

                 

 

Բաժին 4. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

/մարդ/


Տողի հա-մարը
 

Ընդամենը

այդ թվում՝ ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 3000 դրամ

3000 - 4000 դրամ

4001 - 5000 դրամ

5001 դրամից ավելի

անվանական

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

401

Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը

           

402

այդ թվում՝ կանայք

           

 

Բաժին 5. Ընդունելության արդյունքները

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

 

Դիմորդների թվաքանակը,
ընդամենը
(2+4+6+8)

նրանցից` ավարտել են

միջնակարգ դպրոց կամ դրան հավասարեցված այլ կրթօջախ

նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություն

միջին մասնագիտական կամ դրան հավասարեցված ուսումնական հաստատություն

բուհ

ընդամենը

նրանցից՝ ընթացիկ տարում

ընդամենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդամենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդամենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

501

Հանձնել են քննություններ

ընդամենը

                 

502

այդ թվում կանայք

                 

503

Մասնակցել
են հարցա-
զրույցի

ընդամենը

                 

504

այդ թվում կանայք

                 

505

Ընդունվել են

ընդամենը

                 

506

այդ թվում կանայք

                 

507

այդ թվում՝ հարցազրույցով

ընդամենը

                 

508

այդ թվում կանայք

                 

509

արտոնություն-ներով

ընդամենը

                 

510

այդ թվում կանայք

                 

 

Բաժին 6. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

 

Տողի համարը

Լեզվի անվանումը

 Սովորողների թվաքանակը, մարդ

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

601

Ընդամենը

   

602

Հայերեն

   

603

Ռուսերեն

   

604

Այլ /նշել/

   

 

Բաժին 7. ԲՈՒՀ-ի աշխատակազմը

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը  

Ընդա- մենը

այդ թվում` կանայք

ունեն գիտական աստիճան

ունեն կոչում

դոկ- տորի

այդ թվում՝ կանայք

թեկնա- ծուի

այդ թվում՝ կանայք

ակա- դեմի- կոսի

այդ թվում՝ կանայք

պրո- ֆե-
սորի

այդ թվում՝ կանայք

դոցեն-
տի

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

701

Ընդամենը (702+707+708+709+712+713)

                       
 

այդ թվում

                       

702

 հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմը

                       
 

 այդ թվում աշխատում են՝

                       

703

 մեկ և ավելի հաստիքային դյույքով

                       

704

 0.75 դրույքով

                       

705

 0.5 դրույքով

                       

706

 0.25 դրույքով

                       

707

 համատեղությամբ

                       

708

 ժամավճարով

                       

709

 ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

                       
 

նրանցից

                       

710

 ավագ լաբորանտներ

                       

711

 լաբորանտներ

                       

712

 տեխնիկական անձնակազմ

     

713

 այլ աշխատակիցներ

   

 

Բաժին 8. Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

Պաշտոնի անվանումը

Ընդա-
մենը

այդ թվում՝
կանայք

նրանցից ունեն

Սյունակ
1-ից՝
վարչական համատեղող-ներ

այդ թվում՝
կանայք

գիտական աստիճան

կոչում

դոկ-
տորի

այդ թվում՝
կանայք

թեկնա-
ծուի

այդ թվում՝ կանայք

պրոֆե-
սորի

այդ թվում՝ կանայք

դոցեն-
տի

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

801

Գիտամանկավարժական աշխատակազմ, ընդամենը

                       
 

նրանցից

                       

802

 ռեկտոր, ուսումնական և գիտական աշխատանքների
գծով պրոռեկտորներ

                       

803

 դեկաններ

                       

804

 ամբիոնների վարիչներ

                       

805

 պրոֆեսորներ՝ ամբիոնների
կազմում

                       

806

 դոցենտներ՝ ամբիոնների
կազմում

                       

807

 ավագ դասախոսներ

                       

808

 ասիստենտներ

                       

809

 դասախոսներ

                       

810

Գիտական աշխատակազմ,
ընդամենը

                       
 

նրանցից

                       

811

 գլխավոր գիտաշխատողներ

                       

812

 առաջատար գիտաշխատողներ

                       

813

 ավագ գիտաշխատողներ

                       

814

 գիտաշխատողներ

                       

815

 կրտսեր գիտաշխատողներ

                       

816

 այլ պաշտոններ զբաղեցնող գիտական աշխատողներ

                       

 

Բաժին 9. Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գիտության  բնագավառների

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

Գիտության բնագավառի անվանումը

Ընդա-
մենը

այդ թվում՝
կանայք

նրանցից ունեն

գիտական աստիճան

կոչում

դոկ-
տորի

այդ թվում՝
կանայք

թեկնա-
ծուի

այդ թվում՝ կանայք

պրոֆե-
սորի

այդ թվում՝ կանայք

դոցեն-
տի

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

901

Ընդամենը                    
 

 այդ թվում

                   

902

ֆիզիկամաթեմատիկական

                   

903

քիմիական

                   

904

կենսաբանական

                   

905

երկրաբանական

                   

906

տեխնիկական

                   

907

գյուղատնտեսական

                   

908

պատմական

                   

909

տնտեսագիտական

                   

910

փիլիսոփայական

                   

911

բանասիրական

                   

912

աշխարհագրական

                   

913

իրավաբանական

                   

914

մանկավարժական

                   

915

բժշկական

                   

916

դեղագործական

                   

917

անասնաբուժական

                   

918

արվեստագիտության

                   

919

ճարտարապետության

                   

920

հոգեբանության

                   

921

ռազմագիտության

                   

922

                     

923

                     

924

                     

925

                     

926

                     

 

Բաժին 10. Ուսումնալաբորատոր շենքերի, հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

 

/քառ. մ/

Տողի հա-մարը

 

Շենքի ընդհանուր
մակերեսը

այդ թվում

Հանրակա- ցարանի կարիք ունե-
ցող ուսանող- ների թվա- քանակը,
մարդ

նրանցից՝
ապրում են հանրա- կացարան-
ներում

ընդա-
մենը

որից` վարձա-
կալած

տրված է վար- ձակա-
լության

ուսում-
նական

ուսում-նա-
օժան-
դակ

օժան-
դակ

բնակելի

ընդա-
մենը

այդ թվում՝
զբաղեցրած է

տվյալ
ուսում-
նական
հաս -
տատու-
թյան
ուսանող-
ներով

այլ կրթօջախի ուսանող-
ներով

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1001

Ընդամենը

                     

1002

 այդ թվում՝
ուսումնական շենքեր

             

X

X

X

X

1003

 ուսումնալաբորատոր շենքեր

             

X

X

X

X

1004

 հանրակացարաններ

                 

X

X

1005

 այլ շինություններ /առանձին սպորտդահլիճ, ճաշարան և այլն/

                 

X

X

 

Բաժին 11. ԱՊՀ և այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը

 

/մարդ/


Տողի
համարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

1101

             

1102

             

1103

             

1104

             

1105

             

1106

             

1107

             

1108

             

1109

             

1110

             

1111

             

1112

             

1113

             

1114

             

1115

             

1116

             

1117

             

1118

             

1119

             

1120

Ընդամենը

           

 

Բաժին 12. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

(հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-
սական
միջոց-
ների
մնա-
ցորդը
տարե-
վերջին

ընդա-
մենը

այդ թվում

ընդա-
մենը

այդ թվում

մնա-
ցորդը
տարե-
սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-
թա-
կան
ծախ-
սեր

ոչ նյու-
թական
ծառայու-
թյունների
վճարում-
ներ

գոր-
ծուղ-
ման
ծախ-
սեր

աշխա-
տա-
վարձ և
դրան
հավա-
սարեց-
ված
վճա-
րում-
ներ

կրթա-
թոշակ

 պարտա-
դիր
սոցիա-
լական
ապա-
հովա-
գրա-
կան
վճար-
ներ

հիմնա-
վերա-
նորոգ-
ման,
սար-
քա-
վորում-
ների և
գույքի
ձեռք
բերման

այլ
ծախ-
սեր

ընդա-
մենը

այդ թվում

բյու-
ջեից
(պետա-
կան և
համայն-
քային)

ուսանող-
ներից
ուսման
դիմաց
վճարում-
ները

բնակ-
չու-
թյանը
մատուց-
ված
ծառա-
յություն-
ներից

այլ
վճա-
րովի
ծա-
ռայու-
թյուն-
ների

նվիրա-
տվու-
թյուն-
ներ

վարձա-
կալու-
թյունից

այլ
եկա-
մուտ-
ներ

իրա-
վա-
բա-
նա-
կան
ան-
ձան-
ցից

բնակ-
չու-
թյու-
նից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                         


        

     Ղեկավար՝

          

     Կատարող ________________

      

     Անուն, ազգանուն_____________

          

     Հեռ.____________________

      

     Պաշտոն ___________________

          

     ___ _______________ 200 թ.

      

     Ստորագրություն _____________