Համարը 
N 272-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.07.03/20(464) Հոդ.203
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
19.06.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.06.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.07.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.06.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ՀԱՐԿԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 հունիսի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12413260

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

19 հունիսի 2013 թ.  

ք. Երևան

N 272-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ՀԱՐԿԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-ին հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թ. սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1005-Ն որոշման 18 կետի 4-րդ ենթակետը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել համատեղ գործունեության մասով հարկերը հաշվարկելու և վճարելու պարտավորություններն ստանձնելու մասին հայտարարության ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

 

Կոմիտեի նախագահ

Գ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարությանն

առընթեր պետական եկամուտների

կոմիտեի նախագահի

2013 թվականի հունիսի 19-ի

N 272-Ն հրամանի

 

Ձև

___________________________

հարկային տեսչություն

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ՀԱՐԿԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտնում եմ` ___ ________________ 20 թվականին կնքված թիվ ____________ համատեղ գործունեության վերաբերյալ պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող գործունեության մասով հարկերը (բացառությամբ հարկային գործակալի կողմից պահվող եկամտային հարկի, ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի և տեղական հարկերի) հաշվարկելու և վճարելու պարտավորությունները համատեղ գործունեության մասնակիցների համաձայնությամբ, ստանձնում է

______________________________________________________________ -ը,

(կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը))

ինչի համար ստորև ստորագրում են.

 

Համատեղ գործունեության մասնակիցներ

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

ՀՎՀՀ-ն

Գտնվելու վայրը

Ստորա-գրությունը

         
         
         

 

Վերոնշյալ պայմանագրով համատեղ գործունեություն իրականացվելու է
_______________________________________ նպատակով: Պայմանագիրը կնքվել է

(գործունեության նպատակը (պայմանագրի առարկան)

_____________________________________________________ ժամկետով:

(պայմանագրի գործողության ժամկետը)

Մասնակիցները տեղյակ են, որ համատեղ գործունեության (այդ գործունեության շրջանակներում իրականացված գործարքների) մասով հարկային պարտավորությունների կատարման համար կրում են համապարտ պատասխանատվություն:

 

Հայտարարություն ներկայացնող 

կազմակերպության տնօրեն

(անհատ ձեռնարկատեր)

________________ 

(ստորագրությունը)

______________________

(անունը, ազգանունը)

___________________________

(հայտարարության ներկայացման

ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)