Համարը 
N 60-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.11.03/27(506).1 Հոդ.302.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
11.09.2014
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.09.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.11.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
24.05.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԻՈՆԱՑՆՈՂ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԳԵՆԵՐԱՑՆՈՂ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ, ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.019-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

23 հոկտեմբերի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10014465

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

11 սեպտեմբերի 2014 թ.

N 60-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ԻՈՆԱՑՆՈՂ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԳԵՆԵՐԱՑՆՈՂ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ, ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.019-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Իոնացնող, այդ թվում՝ գեներացնող, ճառագայթման աղբյուր համարվող արտադրանքին, արտադրատեսակներին, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրատեսակներին և ապրանքներին ներկայացվող պահանջներ» N 2.1.7.019-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին»՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը:

 

Նախարար՝

Ա. Մուրադյան

 

Հավելված
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի
N 60-Ն հրամանի

«ԻՈՆԱՑՆՈՂ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԳԵՆԵՐԱՑՆՈՂ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ, ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ»

N 2.1.7.019-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ