Համարը 
N 271-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.06.03/12(395).1 Հոդ.218.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կրթության և գիտության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
01.04.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կրթության և գիտության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.04.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.06.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

19 մայիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11011233

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

1 ապրիլի 2011 թ.
ք. Երևան

N 271-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետը և ՀՀ կառավարության 2005 թ. ապրիլի 14-ի «Բարձրագույն մասնագիտական և հետբուհական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը հաստատելու մասին» N 449-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավորման պետական կրթական չափորոշիչները՝ համաձայն հավելվածի։

2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչությանը (պետ՝ Ռ. Սուքիասյան) և իրավաբանական վարչությանը (պետ՝ Մ. Գրիգորյան), սահմանված կարգով սույն չափորոշիչները ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման։

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Ա. Ավետիսյանին:

 

Ա. Աշոտյան

 

080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում)»

080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)»

080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քիմիական արդյունաբերության ճյուղում)»
080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)»

080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում)»

080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում)»

080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում)»

080600 «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճյուղում)»

090100 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»

130100 «Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում»

140100 «Ջերմաէներգետիկա (այդ թվում՝ ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքավորումներ)»

140200 «Էլեկտրաէներգետիկա»

140300 «Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էներգետիկական մենեջմենթ»

140500 «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ»

150100 «Մետալուրգիա և նյութագիտություն»

150200 «Կիրառական մեխանիկա»

150300 «Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ»

150400 «Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում»

200100 «Սարքաշինություն»

200300 «Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն»

200400 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»

210100 «Էլեկտրոնային տեխնիկա»

210300 «Ռադիոտեխնիկա և կապ»

220200 «Ավտոմատացում և կառավարում»

230100 «Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա»

240100 «Քիմիական տեխնոլոգիաներ»

240200 «Կենսատեխնոլոգիա»

260100 «Սննդամթերքի տեխնոլոգիա»

260200 «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում»

260300 «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա»

280100 «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (էներգետիկայի ճյուղում)»

280100 «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերության ճյուղում)»

290100 «Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա»