Համարը 
ՀՕ-54-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենսգիրք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2016.05.30/42(1222) Հոդ.456
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
25.05.2016
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.05.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.06.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
30.06.16 ՀՕ-120-Ն օրենքի փոփոխությունները չեն կիրառվել` նույն օրենքը չեղյալ ճանաչվելու պատճառով:

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

(30.06.16 ՀՕ-120-Ն օրենքի փոփոխությունները չեն կատարվել օրենքը չեղյալ ճանաչվելու պատճառով)